Projektdirektiv Ledarskaps-ST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektdirektiv Ledarskaps-ST"

Transkript

1 Region Skåne Koncernledning Förnyelsekontoret Projektledare Charlotta Sävblom Tel E-post Adress Regionhuset, Box 1, Lund Datum (4) Projektdirektiv Ledarskaps-ST Organisatorisk enhet Projektbeställare Förnyelsekontoret Sören Olofsson Projektledare Charlotta Sävblom Datum Dokumentbeteckning Distributionslista Bakgrund I takt med att sjukvårdens organisation blivit alltmer komplex har ledarskapsförmåga blivit ett område som tillmäts allt större betydelse inom hälso- och sjukvården. Det pågående förnyelsearbetet i Region Skåne ställer stora krav på ett tydligt och gott ledarskap för chefer inom organisationen. Ett av projekten i förnyelsearbetet har därför fokus på ledarskap, kultur och operationella verktyg. Ett delprojekt inom detta område är att inrätta profileringsprogram med inriktning mot ledarskap för läkare under specialiseringstjänstgöring (ST), s.k. ledarskaps-st. Syfte Syfte med projektet är att läkare med särskilt intresse för ledarskapsfrågor skall kunna ansöka om att få fördjupa sig inom området inom ramen för sin ST. Läkare som genomgår ledarskaps-st uppnår specialistkompetens inom medicinsk specialitet. I tillägg erhåller de formell kompetens inom ledarskapsområdet, får ökad kunskap om Region Skånes organisation och de utmaningar som ligger i regionens uppdrag att erbjuda en god hälso- och sjukvård samt får praktisk erfarenhet från ledningsarbete och chefskap. Detta för att möta de krav på ett tydligt och gott ledarskap som Region Skåne ställer på sina chefer.

2 2 (4) Projektmål Målet för projektet är att skapa en struktur för ledarskaps-st i Region Skåne. Med denna tidsplan kan ett program påbörjas hösten 2009 och rekrytering av läkare till ledarskaps-st ske under våren Effektmål För Region Skåne är målet med att inrätta ledarskaps-st ett sätt att bredda rekryteringsunderlaget av personer med formell och praktiskt kompetens inom ledarskapsområdet till framtida chefstjänster inom organisationen. De specifika målen med projektet är: att fem till åtta individer påbörjar ledarskaps-st under 2009, att ha en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga läkare bland dem som genomgår ledarskaps-st. Avgränsningar I den nya specialistutbildningen för läkare ingår krav på ledarskapskompetens i den gemensamma målbeskrivningen med fokus på att utveckla ST-läkaren som medarbetare, handledare och ledare i kliniska situationer. ST-läkaren skall även skaffa sig kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, administration, ekonomi och regelverk samt om dess styrning för bästa resursutnyttjande. Ledarskaps-ST kommer således inte att ersätta de pågående ledarskapsutbildningar som ges till ST-läkare i Region Skåne. Resurser Projektledaren är anställd på heltid under september 2008 och skall därefter arbeta 20 % med projektet t.o.m Förutom lönekostnader och sociala avgifter tillkommer kostnader för arbetsverktyg, material, utbildning, telefon och resor för projektledaren. Total kostnad beräknas uppgå till ca kr under En referensgrupp skall utses som beräknas sammanträda med projektledaren vid 2-3 tillfällen, dessa sammanträden beräknas pågå i ca 2 timmar. De i referensgruppen ingående personerna beräknas delta i arbetet inom ramen för sin ordinarie anställning inom Region Skåne. Eventuella resekostnader för deltagare i referensgruppen samt kostnader för hyra av sammanträdeslokaler etc tillkommer, beräknad kostnad ca 2000 kr. Interna personalkostnader tillkommer inom koncernstaben i form av nedlagd arbetstid.

3 3 (4) Grov tidplan Projektet påbörjas 1 september kartläggning av bakgrundsmaterial, intervjuer av nyckelpersoner, utarbetande av projektdirektiv och plan: september träff med referensgrupp och arbete med projektplan: oktober-november färdigställande av projektplan och presentation: december 2008 Rekrytering av läkare till programmet skall ske under våren 2009 och de första läkarna som skall genomföra ST med inriktning mot ledarskap skall påbörja programmet under hösten Ledarskaps-ST skall därefter ingå i läkarnas ordinarie ST som innebär tjänstgöring som läkare under handledning och genom deltagande i kompletterande utbildning under minst fem år. För att bereda möjlighet till praktisk erfarenhet och fördjupning inom chef- och ledarskapsområdet beräknas ledarskaps-st förlänga tiden till färdig specialist med ca sex månader. Uppföljning Projektet skall avrapporteras kontinuerligt till styrgruppen för åtgärder. De ingående momenten i ledarskaps-st skall kontinuerligt utvärderas av deltagarna. Programmet skall även utvärderas efter dess avslut. Projektorganisation Styrgrupp: Projektledare: Referensgrupp: Sören Olofsson, Lars-Åke Rudin, Vivianne Sahlin Charlotta Sävblom Jessica Bergh Skoog, ST-läkare, representant för SYLF i Skåne Ola Björgell, studierektor opererande specialiteter UMAS Gunilla Bodelsson, verksamhetschef Kvinnokliniken UMAS

4 4 (4) Bo Erwander, verksamhetschef Akutenheten USiL Ulf Kvist, sjukhuschef centralsjukhuset i Kristianstad Peter Olsson, enhetschef, verksamhetsområde Huvud-Hals-Hud, Helsingborgs lasarett Rita Jedlert, strateg i koncernledningen - hälsooch sjukvård Förtydligande

5 5 (4) Lund Projektledare Charlotta Sävblom Beställare Sören Olofsson Regiondirektör När direktivet är fastställt skall projektet registreras. Länk till registreringen finns på