Införande av Primula på Malmö högskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Införande av Primula på Malmö högskola"

Transkript

1 (7) Införande av Primula på Malmö högskola Projekt- och aktivitetsplan

2 (7) Innehåll Införande av Primula på Malmö högskola Basfakta Beskrivning av projektet, mål och aktiviteter Bakgrund och projektmål Avgränsningar Aktivitetsplan Aktiviteter och tidplan Kundens aktiviteter Organisation och bemanning Arbetsformer Kravdialog Informationsspridning... 7 Revisionshistoria Utgåva Datum Kommentar P Första utgåvan P Justeringar efter projektmöte, och avstämningsmöte, P Justeringar efter styrgruppsmöte,

3 (7) 1 Basfakta Godkännande Projektplanen godkänd av: Projektledare Malmö högskola: Projektledare EVRY HR Solutions AB: Jeanette Wahlberg Eva Forsman Bilagor Bilaga Dokumentnamn Utgåva, datum 1 Förberedelser för ny Primulakund 0.4, Översiktlig systemskiss tekniska krav 1.1, Autentisering med Shibboleth2 1.2, ESV, Ramavtalsbilaga /2-4-presentation-avprimula.pdf 2 Beskrivning av projektet, mål och aktiviteter 2.1 Bakgrund och projektmål Detta projekt omfattar införande av personalsystemet Primula, inklusive integration med ekonomisystem (Raindance) och bank för Malmö högskola (Kund). Man vill även använda Primulas tjänst för export av person- och anställningsuppgifter och grundfil från ekonomimodulen (ekonred.txt). Kunden använder idag personalsystemet Palasso, version 5.50, med integration mot ekonomisystem Raindance, version 2013v Bas4. Kunden har avtal med Nordea för löneutbetalningar. Kunden använder även exporttjänst från Palasso för information till eget uppföljningssystem. Malmö högskola har 1658 anställda. Projektplanen är ett styrande dokument för projektet och ska finnas tillgängligt för all berörd personal. Styrgruppen sammanträder vid fyra tillfällen under projektets gång. De är markerade som BP, beslutspunkter, i aktivitets- och tidplan. Projektgruppen hos kund ska under leveransprov och provdrift verifiera migrering, integrationer mot övriga gränssnitt samt övrig funktionalitet som ingår enligt avropsavtalet.

4 (7) Leveransprov och provdrift kommer att ske i den version av Primula som finns i drift vid tidpunkten för respektive införande. EVRY HR Solutions AB (Leverantör) är huvudansvarig för projektet. Detta dokument ingår som bilaga till det avropsavtal som upprättats mellan Malmö högskola och EVRY HR Solutions AB. 2.2 Avgränsningar Kund har valt att följande funktioner i Primula inte ska ingå i införandeprojektet: Befattningsregister Kursadministration Lönerevision Tidregistrering/flex För funktionerna ovan gäller att kunden vill införa detta vid ett senare tillfälle. I införandeprojektet ingår funktionerna för Egenrapportering Förskott Kompetenshantering Resehantering För komplett beskrivning av funktioner i Primula hänvisas till ramavtalsbilaga 2.4. För övriga optioner hänvisas till avropsavtalsbilaga 1. 3 Aktivitetsplan 3.1 Aktiviteter och tidplan Aktivitet Beskrivning Bokat/utfört Start Stop 1 Förberedelser 2 Projektstart Leverantören förbereder projekt- och aktivitetsplan. Projektet bemannas. Första möte hos kund. Genomgång av projektets dokument och aktiviteter. Färdigställ projekt- och tidplan BP Styrgrupp Styrgruppen godkänner projekt- och tidplan Beställ data från CGI Kunden beställer person-/ anställningsoch lönedata från CGI

5 (7) 5 Grundinstallation av Primula Kundens testmiljö byggs upp. Data från Palasso migreras, Primula standarddatabas kopieras. EVRY validerar migreringen a Utbildning Utbildning för systemadministratör, steg 1 Utbildning för systemadministratör, steg Planering pågår Utbildning för löneadministratörer b Konfiguration (Leverantörens ansvar i samarbete med kund) Testmiljön byggs upp BP Styrgrupp Statusrapport samt godkännande att starta leveransprovperioden Leveransprov 30 dagar 9 Beställ data från CGI Gå igenom testmiljön för att testa innehåll och inställningar enl. testprotokoll. Löneberäkningar, månadsomställning med test av integration till ekonomisystem och bank Kunden beställer person-/ anställningsoch lönedata från den sista lönen i Palasso, dvs. efter månadsomställning i mars BP Styrgrupp Styrgruppen godkänner start av period med provdrift Migrera till produktionsmiljö 12 Provdrift 90 dagar EVRY migrerar till produktionsmiljö Kunden går i skarp drift i Primula Första lön i Primula Första lönekörning i Primula. Konsult från EVRY på plats hos kund BP Styrgrupp Godkännande av provdrift. Projektet avslutas Kundens aktiviteter Malmö högskola sätter upp en egen aktivitets- och tidplan, baserad på ovanstående, för sitt interna införandeprojekt.

6 (7) 4 Organisation och bemanning Roll Bemanning Tel/E-postadress Styrgrupp EVRY HR Solutions AB Anders Kjällman, teamledare Primula Malmö högskola Sofia Cederström, personalchef Carl-Henrik Bonde, ekonomichef Åke Jansson, IT-chef Projektledare, EVRY Eva Forsman, verksamhetskonsult Niklas Kronvall, verksamhetskonsult Projektledare, Malmö högskola Jeanette Wahlberg, personalspecialist Projektmedarbetare, EVRY Alexander Tolfmans Mårtas, IT-konsult (teknik) Kristina Nordlindh, IT-konsult (migrering) Tomas Måhlberg, IT-konsult (migrering) Svetlana Noushandeh, supportkonsult Projektmedarbetare Malmö högskola Maria Rosén, lönehandläggare Richard Jacob, IT-tekniker Bo Sundberg, redovisningschef Jesper Nilsson, verksamhetscontroller Thomas Strandberg, administrativ chef Jan Lind, personalspecialist 5 Arbetsformer 5.1 Kravdialog EVRY ska enligt överenskommelse med Malmö högskola göra en migrering av de person- och anställningsuppgifter samt historikuppgifter som finns i nuvarande personalsystem, Palasso, till Primula. Leverantören leder arbetet med att identifiera de anpassningar som krävs för integration mot Primula och övriga system. Detta arbete ska genomföras tillsammans med representanter från

7 (7) Malmö högskola. Avrapportering sker vid ordinarie veckomöten. Leverantören tar fram en specifikation som ska godkännas av projektgruppen. När beslut fattas genomförs förändringarna i Primula. Ändringshantering All ändringshantering i projektet ska tas upp på projektgruppsmöten. Om projektgruppen saknar mandat eller om ärendet påverkar tidplan eller ekonomi ska det rapporteras till styrgruppen för beslut. All ändringshantering ska dokumenteras. 5.2 Informationsspridning Alla projekt- och styrgruppsmöten ska dokumenteras. Anteckningar sänds till projektledare och - medarbetare hos både kund och leverantör. Projektledare hos leverantören ansvarar för dokumentation och information. Statusrapportering till Kundens projektledare sker en gång per vecka, vid telefonmöten eller via mail.

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras.

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras. 1 (7) Utvecklingssamtal Allmänt Chefer och medarbetare ska genomföra minst två medarbetarsamtal per år, ett lönesamtal och ett utvecklingssamtal. Lönesamtalet är ett prestationsinriktat samtal som ska

Läs mer

Projekt: Idrefiber Projektledare: Agne Fredriksson. Dokumenttyp: Projektplan Datum: 2014-10-22. (Sidan 2 av 9) Innehållsförteckning

Projekt: Idrefiber Projektledare: Agne Fredriksson. Dokumenttyp: Projektplan Datum: 2014-10-22. (Sidan 2 av 9) Innehållsförteckning (Sidan 1 av 9) PROJEKTPLAN Webbadress www.idrefiber.se Projektnamn Idrefiber Fastställt av Dokumentansvarig Agne Fredriksson Dokumentidentitet Version pa3 Datum 2014-10-22 Status Godkänd/ (Sidan 2 av 9)

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Nytt Kundsystem Projektdirektiv

Nytt Kundsystem Projektdirektiv Nytt Kundsystem Projektdirektiv Sida 1(20) Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 1.1. Allmänt, bakgrund och projektidé... 3 1.1.1. Vad består kundsystemet av idag?... 3 1.2. Mål... 4 1.2.1. Skånetrafiken

Läs mer

GD har ordet...4 Året i korthet...6

GD har ordet...4 Året i korthet...6 Årsredovisning 2014 Innehåll GD har ordet...4 Året i korthet...6 KAPITEL 1 Uppdrag och utveckling Uppdrag...9 E-arkiv...12 Kostnadseffektivitet mindre myndigheter...13 Utveckling...14 Kundsamverkan...15

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag UTBILDNINSFÖRVLTNINEN SID 1 (1) Bilaga 4c Utveckling Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm Box 049, 104 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling

Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling 1 Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling 1. Bakgrund och sammanfattning 1.1 Projektsammanfattning Gnesta kommun beviljades i december 2011 knappt 9 MSEK från Europeiska socialfondens programområde1.

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Projektledning (2 dagar)

Projektledning (2 dagar) Projektledning (2 dagar) Kursen genomförs under 2 dagar och kombinerar projektledningskunskap med praktisk tillämpning av Pejl Projektstyrningsmodell. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Läs mer

Kravspecifikation PA-system

Kravspecifikation PA-system 2009-05-20 1 (28) Datum: 2009-05-20 Upphandlingsavdelningen PA System Ansvarig upphandlare: Lars Nellbro Kravspecifikation PA-system 1. Övergripande krav 1.1. Generella krav Krav:AA1 PA-systemet ska hänga

Läs mer

Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun

Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till förtroendevalda Nicklas Samuelsson Samir Sandberg Richard Vahul Ekerö kommun Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

Projektbeskrivning E-dos/SITHS. För. Skånes kommuner

Projektbeskrivning E-dos/SITHS. För. Skånes kommuner Projektbeskrivning E-dos/SITHS För Skånes kommuner Innehållsförteckning 1 Dokumenthistorik... 3 1.1 Versioner... 3 1.2 Förkortningar/förtydliganden... 3 2 Bakgrund och syfte... 4 3 Projektidé... 5 3.1

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering Sidan 1 (30) FÖRSTUDIERAPPORT Vision: En väl organiserad och pro aktiv IT support skall bidra till en hög verkningsgrad på Chalmers IT stöd. En medveten satsning på väl organiserad IT support bidrar till

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Kvalitetssäkring av provanalys inom FBD

Kvalitetssäkring av provanalys inom FBD Projektrapport Kvalitetssäkring av provanalys inom FBD Linn Farhadi, Sandra Rodin, Sara Ehrs, Lina Thebo, Per Wikström, Roa Salman FBD 2010/5 Abstract Forum for Biopreparedness Diagnostics (FBD) is a collaborative

Läs mer

Slutrapport för delprojekt Utbildnings- och stödinsatser för chefer

Slutrapport för delprojekt Utbildnings- och stödinsatser för chefer HÖGSKOLAN I BORÅS Verksamhetsstöd/HR Sara Svensson SLUTRAPPORT 2014-10-02 Dnr 049-14 1 (3) Slutrapport för delprojekt Utbildnings- och stödinsatser för chefer Bakgrund Under perioden januari september

Läs mer

Högskolan i Halmstad Utskottet för IT-frågor fört vid sammanträde 3/2013 2013-10-01. Tid 13.00 15.00 Faculty Club, styrelserummet

Högskolan i Halmstad Utskottet för IT-frågor fört vid sammanträde 3/2013 2013-10-01. Tid 13.00 15.00 Faculty Club, styrelserummet Högskolan i Halmstad Utskottet för IT-frågor PROTOKOLL fört vid sammanträde 3/2013 2013-10-01 Tid 13.00 15.00 Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam Ela Aspillaga Caroline

Läs mer

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt!

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! En trött ekonomichef som har alldeles för mycket att göra. Känner du igen dig? Fortsätt bläddra för att se hur vi hjälpt andra i samma situation. OBS! Det här är

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 4

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 4 Styrgruppsmöte/arbetsmöte Utgåva: A Sidan 1 av 12 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 4 Närvarande Björn Eriksson Hans Lindgren till kl. 15.20 Harald Tägnfors Jan-Martin Löwendahl

Läs mer

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV sida 1 (6) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer

Läs mer