ESA STATUSRAPPORT 5.DOC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESA STATUSRAPPORT 5.DOC"

Transkript

1 STATUSRAPPORT 5 Titel: Statusrapport 4 Projekt: ESA - Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.1 Skriven av: Malin Heimer Datum: Godkänd av: Styrgruppen Datum: Projektwebbplats: DOKUMENTNAMN: ESA STATUSRAPPORT 5.DOC ÄNDRAT : :21

2 Statusrapport 5 ESA 1(6) Innehållsförteckning TEXT... FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE DOKUMENT STATUSLÄGE HÄNDELSER SEDAN FÖRRA RAPPORTEN FÖRVÄNTAT RESULTAT UPPFÖLJNING AV PROJEKTPLAN RISKANALYS ÅTGÄRDER ÅTGÄRDER SOM SKA VIDTAS INOM PROJEKTET ÅTGÄRDER SOM SKA VIDTAS AV BESTÄLLARE ELLER STYRGRUPP ÖVRIGT... 5

3 Statusrapport 5 ESA 2(6) Projektstatus: Röd - Den regionala plattformen är fortfarande i projektform inom ESA. Gul Inga leveranser gällande projektmål 2 ännu. Bedömningen är att det finns förutsättningar att nå projektmål 2 Grön Förändringshistorik Version Datum Status och eventuell förändringsorsak Utfärdare Fastställt dokument Malin Heimer Relaterade Dokument Version Datum Benämning Beslutsinstans Projektdirektiv Styrgruppen ESA Projektplan Styrgruppen ESA ESA Statusrapport 4 Process beskrivningar Uppdrag PRAO respektive Uppdrag APL Beställaren ESA

4 Statusrapport 5 ESA 3(6) 1 Statusläge Projektmål 1, 3, 4, 5, 6, 7 Nästa uppföljning blir till styrgruppsmötet 24 maj. Varje kommun har till dess i uppdrag att fortsätta utveckla aktiviteter utifrån statusrapport 4 och den dokumentation som sammanställts från Kick Off 2 19 februari. Projektmål 2 Att organisera regional plattform för kontakter mellan kommun-näringsliv (utbildningarbetsliv) där funktioner för drift, underhåll, support och utveckling av webbportalen ingår Status: Den fysiska hemvisten för praktikplatsen.se är Sundsvalls kommun enligt det avtal som tecknats med leverantören Gotit Gällande avtal med Gotit löper tom Önskemål om att testa hanteringen av feriepraktik inom praktikplatsen.se har kommit från flera kommuner. - Frågan om avtalsförlängning tom enligt gällande avrop är väckt hos leverantören. - Styrgruppen behöver ta ställning till om modulen för att hantera feriepraktik ska byggas in i förlängningen av avtalet som löper året ut. Kostnaderna ryms inom ramen för projektet. Senast 1 juni 2013 måste vi inom ramen för ESA-projektet presentera en modell med tillhörande samverkansavtal som innehåller beskrivning av hemvist, uppdrag och arbetsorganisation för en gemensam plattform efter Ett första steg togs under ESA Kick Off 2 19 februari. Där diskuterades regional samverkan utifrån 2 perspektiv: a) Kompetensutveckling ur ett bredare perspektiv där en plattform bestående av LST, kommunförbundet, LVN och Miun är viktiga aktörer som bör utgöra ett paraply. b) Regional samverkan omkring praktikplatsen.se, praktiskt och logistiskt. Viktigt att någon aktör/person tar på sig ledartröjan. - Styrgruppen behöver ta ställning till vart den regionala plattformen ska ha sin hemvist fom Senast 1 juni 2013 ska kravspec för ny upphandling av IT-verktyg för praktiksamordning vara klar. Alternativet är ytterligare förlängning av det avtal som finns med Gotit. Det förutsätter att det är Sundsvalls kommun som är hemvist för den regionala plattformen fom januari Styrgruppen behöver ta ställning till vilket alternativ som ska gälla.

5 Statusrapport 5 ESA 4(6) 2 Händelser sedan förra rapporten - ESA kick Off 2 genomfördes 19 februari Dokumentation från dagen bifogas statusrapporten. 3 Förväntat resultat till nästa styrgruppsmöte - Att samtliga kommuner har: Kvitterat och redovisat att utvecklingsarbetet följer projektplanen enligt de åtgärder som beskrevs i statusrapport 4 (16 januari) och den samlade dokumentationen från ESA Kick Off 2 19 februari. - Att det finns ett färdigt förslag om hur den fortsatta regionala plattformren med praktiksamordning och kvalitetssäkring av praktik inkl drift av IT-stöd att ta ställning till. 4 Uppföljning av projektplan - Denna rapport fokuserar på uppföljning av projektmål 2 i projektplanen. Uppföljning övriga projektmål, uppföljning resurser och uppföljning kostnader görs till nästa styrgruppsmöte 24 maj. 5 Riskanalys Risk ID Benämning Noteringar/åtgärder R01 R02 R03 Det finns ingen naturlig hemvist för samordningen/driften av det regionala samarbetet när projektet är slut. Ny upphandling av IT-stöd skapar oro bland de som jobbar ute i verksamheterna. Att lära sig ett nytt system kostar resurser i form av tid och pengar (utbildning) Ny upphandling av IT-stöd drar ut på tiden pga överklagan eller andra oförutsedda händelser vilket leder till att verksamheterna kan bli utan IT-stöd i avtalslöst läge. Någon kommun/organisation måste ta på sig samordningsuppdraget. Avtal tecknas med övriga deltagande kommuner. Reglera upphandlingen i tid så att en ev övergång till nytt system byggs in i aktivitetsplanerna inom projektet under ht Reglera kostnader för ev utbildningsinsatser i kravspecen för upphandling. Om Sundsvalls kommun är hemvist för den regionala plattformen med samordningsansvar fom 2014 kan ny förlängning av praktikplatsen.se med Gotit vara ett alternativ.

6 Statusrapport 5 ESA 5(6) 6 Åtgärder 6.1 Åtgärder som ska vidtas av beställare eller styrgrupp - Besluta om modulen för att hantera feriepraktik ska byggas in i förlängningen av avtalet som löper året ut. - Besluta om vart den regionala plattformen enl projektmål 2 ska ha sin hemvist fom 1 januari Besluta om vi ska göra en ny upphandling för praktiksamordningsverktyg eller förlänga det avtal som finns för praktikplatsen med Gotit ytterligare för fortsatt drift fom januari Åtgärder som ska vidtas inom projektet Projektledaren får i uppdrag att genomföra åtgärder ang Praktikplatsen.se: - Förlänga nuvarande avtal med Gotit tom , utifrån styrgruppens beslut om att bygga in feriepraktik eller inte. - Ta fram nytt förslag till samverkansavtal mellan kommunerna utifrån styrgruppens beslut om vilka kommuner som ska vara med och vilken organisation som ska vara hemvist för den regionala plattformen. - Ta fram en kravspec för ny upphandling alternativt underlag för fortsatt förlängning av avtal för Praktikplatsen.se utifrån styrgruppens beslut i frågan. Varje kommun får i uppdrag att - Jobba vidare med de lokala aktivitetsplanerna enligt dokumentationen från Kick Off 2 19 februari. Projektledaren kommer att följa upp status kommunvis och redovisa vid nästa styrguppsmöte 24 maj Övrigt - Datum för nästa styrguppsmöte 24/

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC STATUSRAPPORT 2 ESA Titel: Statusrapport 2 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 0.1 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård

PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård - Förberedelseprocess 9 sep 2013-21 feb 2014 Titel: PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård från landsting till kommuner Projekt: Överföring av hemsjukvård Idnr: Siffor

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Beställare Styrgruppens ordförande Projektledare Dokumenttyp Projektplan Område Projekt

earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Beställare Styrgruppens ordförande Projektledare Dokumenttyp Projektplan Område Projekt plan earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Ort och datum Ort och datum Beställare Styrgruppens ordförande ledare Anki Heimonen 0494-197 34 2014-06-17 1.0 1 (15) ID referens Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Projektplan 1(15) Projektnamn: Ledarakademin 20131125 Projektägare: Marie Holm Programdirektör Barn och utbildning Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både

Läs mer

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer.

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Innehåll Mall för projektplan för anslutning till Skolfederation utgående

Läs mer

Projektplan. Plan för utveckling av Barkarby College utbildningscentrum i Barkarbystaden. Dnr: Ubn 2010/20. Version 5 2011-06-28

Projektplan. Plan för utveckling av Barkarby College utbildningscentrum i Barkarbystaden. Dnr: Ubn 2010/20. Version 5 2011-06-28 Projektplan Dnr: Ubn 2010/20 Plan för utveckling av Barkarby College utbildningscentrum i Barkarbystaden Version 5 2011-06-28 Utbildningsförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 11 Kansliet Postadress:

Läs mer

Projekt Nationell Matchning Södertälje

Projekt Nationell Matchning Södertälje Sid: 1 (13) Projekt Nationell Matchning Södertälje Beställare: Karin Ericsson/Ulla-Marie Hellenberg Projektägare: Ingela Andersson/Margareta Tham Projektledare: Soledad Grafeuille/Helén Larsson Diarienummer:

Läs mer

PROJEKTPLAN Lån för alla

PROJEKTPLAN Lån för alla PROJEKTPLAN Lån för alla webbadress www.lanforalla.wikispaces.com/projektplaneringen Projektnamn Lån för alla - det Nya biblioteket Fastställt av Lina Hallblom, Erika Enberg och Jenny Mörk Dokumentansvarig

Läs mer

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering Identifiera Värdera/prioritera Åtgärda Fastställd 2002-06-24 1 Innehållsförteckning OM RISKHANTERING... 3 ALLMÄNT... 3

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Projektplan - Strategi miljögifter

Projektplan - Strategi miljögifter BILAGA 4, PM 2010:05 PROJEKTPLAN STRATEGI MILJÖGIFTER 1(7) Miljöenheten Elisabeth Hermansson Direktnr 023-812 41 Faxnr 023-811 18 elisabeth.hermansson@lansstyrelsen.se Projektplan - Strategi miljögifter

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Datum Beteckning 2010-10-20 Siv Wilborgsson 0709-719938 Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Under hösten 2009 förde ett antal kommuner en dialog med Malmö högskola

Läs mer

Vävnadsanpassning av ProSang. Fas 2 och 3 (2014-2015) Projektplan - Mini

Vävnadsanpassning av ProSang. Fas 2 och 3 (2014-2015) Projektplan - Mini Malin Domeij/Mia Liljeberg Sida: 1 (13) Vävnadsanpassning av ProSang Fas 2 och 3 (2014-2015) Projektplan - Mini Malin Domeij/Mia Liljeberg Sida: 2 (13) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé...

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Vad är projekt?... 2 1.2 Syftet med projektmodellen... 2 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell... 2 1.4 Ansvar SLLs projektmodell...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Gemensam HR (PA)- funktion i Hälsingland

Gemensam HR (PA)- funktion i Hälsingland - Gemensam HR (PA)- funktion i Hälsingland Utredning och förslag i första fasen av projektet Else-Marie Nilsson 2014-06-24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utredning om gemensam HR (PA)-funktion i Hälsingland Rubrik

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer