Projektplan Nätcampus. David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan. Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan Nätcampus. David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan. Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna?"

Transkript

1 David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna?

2 David Lifmark Sida: 2 (7) Innehåll 1 Mål Bakgrund och projektidé Projektmål Plan Beslutspunkter, milstolpar Projektkalkyl Organisation Arbetsformer Intressenter och kravdialog Produktion Information och möten... 7

3 David Lifmark Sida: 3 (7) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar P Första utkast P Kommentarer/justeringar Basfakta Godkännande Beställare/Projektägare: Edmund Knutas Projektledare David Lifmark 1 Mål 1.1 Bakgrund och projektidé Högskolan Dalarna ska, enligt Programplan för NGL, vara ledande i nästa generations lärande där informationsteknik bland annat ska kunna bidra till att undervisningens kvalitet och flexibilitet utvecklas, i att den blir allt mindre beroende av plats, och ibland även tid. Idén med detta projekt som syftar till att utveckla seminarieundervisning som bedrivs samtidigt på campus och via nätet är att bidra till flexibiliteten vad gäller plats. I framtiden bör inte studenter tvingas att söka till program eller kurser på campus, eller till nätbaserade program eller kurser, tack vare en flexibilitet som är inbyggd i konstruktionen av utbildningarna vid Högskolan Dalarna. Studenter som redan från början vet att de vill läsa nätbaserat under en hel utbildning ska kunna göra det, som idag om tillräckligt många nätstudenter finns. Studenter som enbart vill läsa på campus hela utbildningen ska kunna göra det, likt idag om tillräckligt många campusstudenter finns. Skillnaden består i att bägge kategorierna studenter ska kunna byta mellan campus och nät, om och när de så önskar. Detta sätt att undervisa kallas nätcampus. 1.2 Projektmål Syftet är att undersöka problem och möjligheter som kan uppstå vid seminarieverksamhet som bedrivs samtidigt nätbaserat och på campus. Följande frågeställningar ska besvaras: 1. Vilka fördelar respektive nackdelar med samtidig seminarieverksamhet finns ur de studenters perspektiv, som studerar nätbaserat? 2. Vilka fördelar respektive nackdelar med samtidig seminarieverksamhet finns ur de studenters perspektiv, som studerar på campus? 3. Vilka fördelar respektive nackdelar med samtidig seminarieverksamhet finns ur seminarieledarens perspektiv? 4. Vilka fördelar respektive nackdelar med samtidig seminarieverksamhet finns ur kursens/ämnets/huvudområdets perspektiv? 5. Vilka fördelar respektive nackdelar med samtidig seminarieverksamhet finns ur ett högskoleövergripande perspektiv?

4 David Lifmark Sida: 4 (7) 2 Plan Planen för genomförandet av har reviderats något, vid en jämförelse med vad som skisserades i 2012 års projektförslag, dels avseende vilka ämnen och kurser som ingår i projektet, dels tidsplanen. De ämnen som kommer att ingå är Matematikdidaktik (en kurs för blivande förskollärare), Religionsvetenskap (vissa delkurser i Religionsvetenskap I, respektive II) och en till två kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan i lärarutbildningarna, de sistnämnda inom ramen för Susanne Roséns delprojekt om gestaltande redovisningsformer. Skälet för att integrera kurserna i Religionsvetenskap i projektet är att organiseringen av dessa kurser innebär att flera lärare är involverade, till skillnad från kursen i Matematikdidaktik, där endast två seminarieledare medverkar. På så vis uppnås det dubbla syftet, att i ena fallet få en bredd i lärares uppfattningar om nätcampus (Religionsvetenskap) och i det andra djup (Matematikdidaktik). Vad beträffar tidsplanen nedan, så kommer den gå att följa för kurserna i Religionsvetenskap under våren, som hunnit boka de fyra salar som är utrustade för nätcampus, och som kan bokas av alla andra lärare vid högskolan. Då inte fler nätcampussalar finns i skrivande stund, är det osäkert om kurserna i Matematikdidaktik och UVK kommer att kunna ges på nätcampus denna termin. Den förutsättning för projektet som angavs i projektförslaget är inte uppfyllt, det vill säga att flera salar ska vara utrustade. Ytterligare salar kommer dock att utrustas allt eftersom. Antalet tillgängliga salar kommer alltså att påverka projektets utfall. Projektet fortsätter under höstterminen, med fortsatt insamling av empiri, i Susanne Roséns delprojekt, men även i andra kurser i de deltagande ämnens, där det ännu inte är beslutat vilka som kommer att ges på nätcampus. 2.1 Beslutspunkter 1, milstolpar 2 Följande beslutspunkter (BP) och milstolpar (MS) är definierade: Datum BP 3 MS Beskrivning MS1 Fortlöpande kontakter om planeringen av projektet MS2 Observation av första seminariet på nätcampus, i Religionsvetenskap MS3 Möte med deltagande lärare om projektets syfte och förutsättningar i respektive kurser. Test av utrustning i de fyra befintliga salarna MS4 Vidarebefordran av iakttagelser/reflektioner från första seminariet, till läraren vid det andra, observation av det andra seminariet BP3-4 4 Möte med styrgruppen, projektplan fastställs 1 Förutbestämt tillfälle när styrgruppen sammanträder och fattar beslut om fortsatt verksamhet. 2 Valt tillstånd/läge i produktionsmodellen för mätning av resultat 3 4 BP3-4 Beslut om att det finns tillräckligt bra underlag för att ta fram det överenskomna resultatet. Avser överenskommelse om godkännande av förberedelser och starta genomförandet.

5 David Lifmark Sida: 5 (7) MS5 Fortsatta möten med nya seminarieledare i Religionsvetenskap, för introduktion av tekniken, och vidarebefordran av iakttagelser/reflektioner från tidigare seminarier, och insamling av loggboksskrivande från lärarna MS6 Uppstart av kurs i Matematikdidaktik MS7 Uppstart av kurs i UVK (Susanne Rosén) BP5 5 Möte med styrgruppen, beslut om fortsättning eller förändring (och beslut om att gå in med ansökan om ytterligare medel) MS8 Enkäter skickas till deltagande studenter, allt eftersom kurserna på kurserna avslutas, intervjuer med ett urval studenter, vars svar avviker från medel, vad gäller positiv respektive negativ syn på projektet MS9 Delrapport med slutsatser från vårterminens kurser färdigställs, där observationer från projektledaren, synpunkter från studenter och lärare sammanställs MS10 Fortsatta observationer, och insamlande av synpunkter från kurser som ges på nätcampus under höstterminen, med större fokus på Susanne Roséns delprojekt BP5 Möte med styrgruppen, lägesrapport inkl. beslut om fortsättning eller förändring BP7 6 Möte med styrgruppen, slutrapport Alternativt fortsätt/gör om arbetet eller avbryt projektet. Beslutsunderlag är projektplan (enkel) inklusive beskrivning av resultatet 5 BP5 Beslut om att fortsätta eller förändra projektåtagandet 6 BP7 Godkännande av överlämning av ansvaret för resultatet.

6 David Lifmark Sida: 6 (7) 2.2 Projektkalkyl Kalkylen utgår endast från det i projektförslaget beviljade antalet klocktimmar, som var 725. Om lönekostnaderna är högre än vad de beviljade kronorna medger, efter kontroll med ekonom, får antalet timmar per deltagare sänkas. Kalkylpost Timmar Kostnad David Lifmark Susanne Rosén (inkl 70 klt beviljade utöver detta projekt, och 10 klt ref.grupp) Maria Sundberg (inkl 10 klt för ref.grupp, som rep, för ma.did) Annette Östberg Hanna Trotzig (inkl 10 klt för ref.grupp, som rep, för relvet, och samordning inom religionsämnet) Therese Rodin Fredrik Karlsson Torsten Hylén Liselotte Frisk Summa: 225 klt 150 klt 80 klt 70 klt 60 klt 725 klt 3 Organisation Roll Namn Tel/E-postadress Styrgrupp Edmund Knutas Projektledning David Lifmark Ref.grupp Susanne Rosén Maria Sundberg Hanna Trotzig

7 David Lifmark Sida: 7 (7) 4 Arbetsformer 4.1 Intressenter och kravdialog Intressent Lärarutbildningarna Akademin utbildning och humaniora Hantering, kravdialog Rapportering till programansvariga Rapportering till akademichef 4.2 Produktion Produktion Interna rapporter och förhoppningsvis antagen artikel i vetenskaplig tidskrift. 4.3 Information och möten Möten Möte Syfte/resultat Former/plats/frekvens Ansvarig Lärarmöten i projektet Erfarenhetsutbyten Löpande dli Akademikonferens Information om projektet Efter önskemål dli Ämnesmöten Information om projektet Efter önskemål dli

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGS Driftprojekt inom Miljönämnden Projektledare: Lotta Onsö Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01 RAPP Driftprojekt inom Miljönämnden.doc Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Fysioterapeutprogram vid Högskolan Dalarna

Fysioterapeutprogram vid Högskolan Dalarna vid Högskolan Dalarna Sida: 1 (10) vid Högskolan Dalarna Projektplan vid Högskolan Dalarna Sida: 2 (10) Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Idé och mål... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Projektidé... 4 2.3 Projektmål

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Innehåll Slutrapport Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Emin Halilovic, projektledare 1 Basfakta... 3 1.1

Läs mer

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning Malmö högskola / Innovation och utveckling Karen Ask Utredare 1(21) PM 2009-02-23 Kursutvärderingsprojekt 1. Inledning Detta PM beskriver arbetet med det utvecklingsprojekt kring kursutvärdering som genomförts

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Slutrapport Bättre primärstatistik BAST, etapp 2

Slutrapport Bättre primärstatistik BAST, etapp 2 Slutrapport Avslut 1(7) Slutrapport Bättre primärstatistik BAST, etapp 2 Slutrapport Avslut 2(7) Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Projektet... 4 2.1 Projektets bakgrund och uppgift... 4 2.2 Deltagare...

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Hedemora kommun Rehabiliterande syn- och arbetssätt i vård- och omsorgsarbetet Etik och bemötande frågor inom vård och omsorg Utveckla system för

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg Vård-SFI PROJEKTPLAN Norra Mellansverige PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Projektplan för Vård-Sfi Projektplan

Läs mer

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Peter Gustafsson 2012-09-04 ARBETSMATERIAL Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Uppdrag Från rektor till fakultetsnämnden 2012: Fakultetsnämnden uppdras att ta fram en strategi för nätbaserad

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer