Starthäfte för lärare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Starthäfte för lärare"

Transkript

1 Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet.

2 För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på ett enkelt sätt försöka svara på frågor som vi vet att många lärare ställer till oss inför att jobba med Ung Företagsamhet. Häftet är skrivet från det att UF-året börjar i augusti tills avslutet i maj. Hör av dig till oss om du är sugen på att gå en grundutbildning inom vårt koncept. Vi kan på förhand utlova en inspirerande heldag! UF-året i korta drag Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter med näringslivet får eleverna möjlighet att driva företag under ett år. Ett UF-företag drivs på skoltid i en lämplig kurs. Till elevernas hjälp finns utbildningsmaterial, en UF-lärare från skolan, en rådgivare från näringslivet och vi som jobbar på Ung Företagsamhet. Vi finns för att stötta lärare och elever om ni har frågor, behöver tips och råd. Under året kommer vi att bjuda in till olika evenemang och föreläsningar för att hjälpa och inspirera. Utbildningsmaterial Till er hjälp har Ung Företagsamhet tagit fram en lärobok samt en lärarhandleningsom som heter UF-företagande - Entreprenörskap på riktigt. Här finns all information om hur det går till att driva ett UF-företag, boken är som en karta med fakta, inspiration och konkreta tips. Läroboken går att beställa på förlaget Natur och Kulturs hemsida Vi kommer även att bjuda in till föreläsningar, evenemang och tävlingar som skall inspirera och hjälpa er. Aktiviteterna annonseras på vår hemsida. Att driva UF-företag är väldigt fritt,eleverna bestämmer själva vad de vill syssla med och hur de lägger upp sitt arbete.det finns fem obligatoriska moment som eleverna måste genomföra för att bli godkända, dessa är att registrera sitt UF-företag, att skriva en affärsplan, att ha en rådgivare, att ha minst två säljtillfällen, att skriva en årsredovisning, samt att göra tre valfria tilläggsmoment. Det är UF-läraren som håller koll på vilka moment eleverna har genomfört och bockar av dem på hemsidan. Årsredovisningen är det ända dokument som måste skickas in till Ung Företagsamhet. I detta häfte kommer de olika momenten att beröras väldigt kort, mer information finns att hitta på våran hemsida, UF-året Löpande information under året Under året kommer vi att lägga ut information på våran webbplats samt på våran facebooksida. Så se till att du som lärare och dina UF-elever gillar våran facebooksida Ungforetagsamhet/örebro och går in på hemsidan med jämna mellanrum. Information kommer även att skickas till den mejladress som registrerats på hemsidan. Hur kan du förbereda blivande UF-elever? Vi vet att det är lättare att handleda UF-eleverna om de redan innan företagsregistrering (via vår hemsida) har bra koll på vad som förväntas av dem under året. Här följer några tips på hur du kan göra. Registrering på hemsidan För att du skall få tillgång till all information under läsåret gäller det att du som UF-lärare registrerar dig på vår webbplats. När eleverna registrerat sig kommer du att via vår webbplats kunna följa varje företag och bocka av när de har fullföljt olika moment. Registreringen för eleverna öppnar 1/9 och stänger 1/12. Registreringen är ett måste för att de ska få kalla sig för och marknadsföra sig som UF-företag, att de blir försäkrade samt att de har möjlighet att delta i våra evenemang. Att nuvarande UF-elever (om sådana finns på din skola) tränar sin säljteknik och företagspresentation på blivande UF-elever. Att ha informationsmöten med blivande UF-elever och låta nuvarande UF-elever hänga med och inspirera. Att kontakta oss så kommer vi ut till klassrummet och berättar mer!

3 Gruppdynamik UF-företag drivs vanligtvis av 3-7 personer. Det är bra om alla får en ansvarsroll. Det går att vara fler, men vi avråder från ensamföretag. Eleverna kan gruppera sig efter en affärsidé. Oftast innebär detta att kompisar sätter sig tillsammans. Låt eleverna skriva ett ansökningsbrev där de söker en position som passar med en redan bestämd affärsidé. Du kan själv sätta ihop gruppen för att se att varje företag får elever med olika kompetenser. Den som har kommit på idén får första tjing på positionen i företaget. Affärsplanen vad ska den innehålla? Alla UF-företag måste skriva en affärsplan. Affärsplanen är ett av företagets viktigaste styrdokument. Den ska klargöra viktiga fakta om företaget och hur företaget ser på sin marknad. Många UF-företag använder affärsplanen vid kontakt med potentiella leverantörer, kunder och riskkapitalköpare för att visa hur de tänkt kring sin idé. Eleverna bör även låta sin rådgivare läsa igenom affärsplanen. Be gärna eleverna rapportera muntligt eller skriftligt om hur arbetet med affärsplanen har gått. Det är bra om affärsplanen är färdig senast vid månadsskiftet oktober/november. Det är viktigt för att de ska hinna med de andra faserna i sitt företagande. Vi på UF kommer att hålla ett seminarium i hur man skriver en affärsplan i mitten av oktober, håll utkik på hemsidan. Affärsidéer Hur kan man tänka? Valet av affärsidé är ett av UF-företagens mest avgörande beslut. Eleverna måste få chansen att vara kreativa i beslutsprocessen. Lika viktigt som att de hittar en idé de brinner för att genomföra är att de tar sig igenom momentet och inte fastnar i idéfasen. Brainstorma tillsammans och skriv upp förslag på whiteboardtavlan. Brainstorma i mindre grupper och redovisa idéerna inför klassen. Upptäck vardagliga problem, kolla gärna i dagstidningar.hur skulle man kunna lösa dem? Utveckla sin hobby. Vad är eleverna bra på hur skulle de kunna tjäna pengar på sina hobbys? Ex. danskurser för barn, barnkalas, webbplatser,snickerihjälp. Utveckla redan befintliga varor eller tjänster. Slumpordlista. Gör en lista på 40 vardagliga ord. Låt eleverna välja två och sedan kombinera dem så kreativt som möjligt. Exempelvis: om ord 1 är flaska och ord 2 är bil - vilka varor och tjänster kan komma ur det? Kanske försäljning av kalla drycker till bilar i kö? Flaska för bilförare som inte spiller? Hitta tråkiga saker som kan bli roligare. Hur underlättar man t.ex. städning och diskning? Bolla befintliga affärsidéer och kolla av om det redan finns intresserade elever i gruppen som kan tänkas arbeta ihop. Diskutera gruppkonstellationer och affärsidéer med dina blivande UF-elever. Vi kommer gärna ut och ger dig och din klass mer information och inspiration du ringer oss och vi hittar ett datum som passar oss båda. UF-lärarens roll Lärarens roll inom Ung Företagsamhet är att agera handledare och coach. Eleverna tränar och lär sig företagsamhet genom learning by doing. De upptäcker själva, söker kunskap, och gör sina egna misstag. Rådgivarens roll Det är obligatoriskt för alla UF-företag att ha en rådgivare. Rådgivaren kommer med input från näringslivet. Motivera företaget till att skaffa en aktiv rådgivare och inte bara någon som ställer upp med sitt namn på dokumenten. Eleverna kan skaffa sig två rådgivare! En branschkunnig och en ekonomisk rådgivare. Uppmuntra gärna eleverna att försöka få till ett studiebesök hos rådgivaren. Ung Företagsamhet avråder att ha sina egna föräldrar som rådgivare, de kan man få hjälp av ändå. Hur kan man då som lärare arbeta med en rådgivare? Bjud in samtliga rådgivare till ett informationsmöte. Berätta om skolan och verksamheten. Låt även rådgivarna diskutera med varandra om hur de ska arbeta med företagen under året Alla rådgivare får under året nyhetsbrev skickade till sig. Syftet är att inspirera dem att jobba aktivt med sitt UF-företag. Vi sprider bl.a. goda exempel, tips och råd.

4 Säljtillfällen Ett av de fem obligatoriska momenten för att få ett intyg från Ung Företagsamhet är att UF-företaget måste ha minst två säljtillfällen. Ett säljtillfälle kan vara allt från att eleverna ställer ut sina varor hos en butik, gör hembesök, ordnar en egen försäljning eller deltar på de säljaktiviteter som vi på UF ordnar. Vilket är julförsäljning på Marieberg Galleria och den regionala mässan. Du som lärare bedömer företagets presentation och säljteknik. Låt eleverna avrapportera efter sina säljtillfällen, då gärna inför hela klassen. Årsredovisning Årsredovisningen är det femte och sista obligatoriska momentet. Årsredovisningen är det enda dokument som måstae skickas in till Ung Företagsamhet för att bli godkänd. I årsredovisningen skall UF-företaget summera året som gått, både ekonomiskt och i text, det är UF-företags slutrapport. Utbildning i hur man skriver en årsredovisning kommer att hållas i mitten av april. Avveckling I slutet av läsåret är det dags att avveckla UF-företaget. Det är inte tilååtet att driva ett UF-företag längre än ett läsår pga av konkurrensmässiga skäl. Vill eleverna driva företaget vidare måste de registrera ett riktigt företag, Vi på Ung Företagsamhet ger gärna tips om hur de kan få hjälp att gå vidare. UF-Mässan mässa med unga företagare En av årets absoluta höjdpunkter för elever, lärare, rådgivare och samarbetspartners är den regionala mässan. Om eleverna har tänkt på monterns utseende, lämnat in eventuella tävlingsbidrag i tid, följt kriterierna och känner sig laddade för försäljning så kan vi lova att mässan blir ett minne för livet. Mässan går av stapeln den 11 mars 2013 på Conventum arena. Eleverna får extra tillskott i kassan. Tävlingarna ska ses som ett frivilligt och roligt komplement till UF-arbetet (och kan även ta eleverna till nationella mässan i maj, på Älvsjömässan i Stockholm!) Det är fri entré på både den regionala och den nationella mässan så ta gärna med blivande UFföretagare och andra lärare från skolan. Intyg Efter avslutat UF-år kommer alla som uppfyller de krav som finns att få ett intyg på att de har drivit UF-företag. Detta kan eleverna visa upp som merit när de söker jobb och utbildningar. På intygen kommer det stå vilken kurs de drev UF-företag i och vilket betyg de fick. Det är du som lärare som sätter betyg på dina elever. Efter mässan Vi är medvetna om att många elever slutar vara aktiva i sina företag efter den regionala mässan. Trots att kursen inte är slut är det många veckor kvar tills det att årsredovisningen ska lämnas in. För att motivera eleverna till att fortsätta arbeta aktivt med företaget kommer här några förslag. Eleverna kan göra kampanjer för att sälja slut på lagret. Eleverna kan inspirera övriga elever på skolan om varför de ska starta UF-företag. Du som lärare kan planera in obligatoriska säljtillfällen efter den regionala mässan. Eleverna kan göra företagspresentationer för Rotary eller lokala företag som är intresserade av att höra hur UF-arbetet fungerar. Eleverna kan låna en lokal, bjuda in årets rådgivare och hålla företagspresentationer för dem. Ni kan tillsammans anordna öppet hus på skolan under vårterminen som det sista säljtillfället. Att betygsätta UF-elever Det är svårt att sätta betyg på eleverna eftersom många lärare väljer att inte ha skriftliga prov under UF-utbildningen. Här följer några exempel på hur du kan göra. Eleverna får själva sätta betyg, med motivering, på sina kamrater i företaget. Fungerar bäst om det kommer oförberett. Sätt betyg på hela företaget. Sätt sen individuellt betyg på eleven genom hur mycket engagemang denne visat. Titta på hur varje elev har klarat sitt ansvarsområde och sätt betyg utifrån det. Be eleverna att skriva loggbok. Det ger en bra koll och underlättar betygsättningen i slutet på kursen. Gör en slutrapportering. Skriftliga och muntlig rapporteringar där företaget även presenterar sig för de yngre på skolan. Genomför handledningssamtal med varje elev under året. Då även runt betygsättningen.

5 Förbättra kontakten mellan UF-skolor Många lärare vill veta mer om hur arbetet fungerar på andra skolor än sin egen. Erfarenhetsutbyte är bra och vi förmedlar vid intresse gärna kontakt till andra skolor. Starta ett faddersystem mellan lärare på olika skolor som arbetar med Ung Företagsamhet på samma program. Erfarna lärare kommer ut och berättar om hur de arbetar. Exempelbank mellan skolorna, det finns redan många bra arbetsmetoder, varför uppfinna hjulet igen? Studiebesök på andra UF-skolor. Vi vet vem som jobbar med vilket program! Det är bara att höra av sig till oss så förmedlar vi kontakt. Marknadsföra lokala evenemang för varandra så att man kan hälsa på varandra. Meddela oss när ni arrangerar tillställningar så marknadsför vi det gärna på vår hemsida. Höst Kick Off- Välkommen till konserthuset i Örebro fre 20 september Lärare och blivande UF-företagare från hela regionen är välkomna till årets första evenemang. Vi på Ung Företagsamhet är där tillsammans med intressanta talare och tidigare UF-elever för att berätta om UF-året. Syftet är att lärare och elever ska få inspiration och känna motivation inför det kommande UF-året. Eftersom inte alla UF-elever är registrerade vid denna tidpunkt är det du som lärare som anmäler antal elever som kommer till: Mer information om Kick offen finns på hemsidan och facebook. Tycker du att detta låter intressant och roligt, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi till! Kontaktuppgifter hittar du på Du kan även ställ frågor och få mer info på vår facebooksida Lycka till och välkommen att höra av dig!

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ung Företagsamhet i Östergötland, Box 388, Ågatan 9, 581 04 Linköping Tfn 013 470 38 80 www.ungforetagsamhet.se/ostergotland Tack till Ung Företagsamhets

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

TE-idning. UF Ditt egna företag. Treornas studieresa till Köpenhamn. Innehåll. Tre Inriktningar Tre Intervjuer. Lars-Åkes Kluringar

TE-idning. UF Ditt egna företag. Treornas studieresa till Köpenhamn. Innehåll. Tre Inriktningar Tre Intervjuer. Lars-Åkes Kluringar 20 November 2012 Erik Dahlbergsgymnasiet UF Ditt egna företag Läs om kursen Ung Företagsamhet som Teknikeleverna har möjlighet att läsa. Sida 7 Innehåll Vårt projektarbete s. 2 Treornas studieresa till

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

en hjälpande hand studiehandledning

en hjälpande hand studiehandledning en hjälpande hand studiehandledning Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel består av 3-15 personer. Det

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

UF-MÄSSAN2014. 24 mars l conventum arena

UF-MÄSSAN2014. 24 mars l conventum arena UF-MÄSSAN2014 24 mars l conventum arena viktig Information och inbjudan till UF-företag www.ungforetagsamhet.se/orebro VÄLKOMNA! INNEHÅLL VÄLKOMNA ANMÄLAN & AVGIFTER TIDER MONTERN REGLER TÄVLINGAR VILLKOR

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer