Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011"

Transkript

1 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan för till Detta dokument är en utvärdering av läsåret och en bild över vad som kommer hända under I september 2011 hade Ung Företagsamhet även en utvärderingsträff tillsammans med Region Halland och representanter från kommunerna. Vad gör Ung Företagsamhet i Halland? Ung Företagsamhet är en ideell organisation som verkar för att ge unga en tro på sin egen företagsamhet. Med det som utgångspunkt erbjuder vi utbildningskoncept för elever på grundskola och gymnasium. Vårt starkaste och mest utbredda utbildningskoncept är UF-företagande som har blivit ett naturligt inslag under många elevers gymnasietid. Genom att öva sig i företagsamhet och att lära sig ta en idé till verklighet, förbereder sig eleverna för det kommande arbetslivet som anställda eller som egna företagare. UF-företagande UF-företagande är till största delen en praktisk utbildning där ungdomarna själva aktivt arbetar med företaget och själva tar ansvar. De fattar gemensamma beslut, gör misstag och löser problem. Under UF-året tränar ungdomarna sin kreativitet, problemlösningsförmåga, sociala kompetens och förmåga att samarbeta. De får också en inblick i hur ett företag fungerar. Det finns många värden i att få jobba med något praktiskt som är på riktigt. Halland som region gynnas av att: - vi får elever som motiveras i skolarbetet genom att de hittar sin drivkraft och får en förståelse för varför de behöver lära sig vissa teoretiska delar. - fler inser att deras drivkraft är att starta sin egen verksamhet och i framtiden anställa personal. (24% av de elever som driver UF-företag väljer att starta sitt eget företag innan de fyller 30 år och dessa anställer i genomsnitt 4 personer, enligt nationella undersökningar på uppdrag av Ung Företagsamhet i Sverige) - företag i regionen får tillgång till företagsam personal som har övat upp sin kreativitet, sin förmåga att ta egna initiativ och ta ansvar för sitt arbete.

2 Finansiering av Ung Företagsamhet Halland Ung Företagsamhet har som mål att erbjuda UF-företagande till samtliga gymnasieskolor i Halland. Vi når idag de allra flesta skolorna i Halland och har en dialog med de få skolor som inte har UF-företagande,. För att ge alla elever möjlighet att driva UF-företag tar inte Ung Företagsamhet ut någon avgift från skolorna för att använda sig av konceptet och vi erbjuder kostnadsfri utbildning till de lärare som vill bli coacher för UF-företag på sin skola. Finansieringen kommer istället till största delen från kommunala medel, Region Halland och det privata näringslivet. De privata företag som är våra partners idag ser företagsamhet som en avgörande egenskap hos individen, hos den anställda eller den egna företagaren. Genom Ung Företagsamhet ser de konkreta resultat och väljer därför att satsa pengar i vår verksamhet. Utvärdering av Utveckling av UF-företagandet de senaste 5 åren 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Elever UF-företag Lärare Skolor Ung Företagsamhet i Halland har under 5-årsperioden varit en av de snabbast växande regionerna i Sverige uppvisades inte samma tillväxt som tidigare. Dels beroende på mindre elevkullar men också på att två friskolor valt att bara ha UFföretagande vartannat år vilket medförde ett tapp på elever mot året 09/10 Under året har ett intensivt arbete bedrivits för att öka antalet UF-coacher (lärare) i Halland. Under året ökade antalet UF-coacher med 8 personer vilket bör vara en god grund för att fler elever ska kunna erbjudas UF-företagande. Personal från Ung Företagsamhet har under året varit i kontakt med nästintill samtliga rektorer och gjort besök för att samtala kring den GY 11 och vilka möjligheter det finns att ha UFkonceptet i de olika programmen. Under kommer vi fortsatt att arbeta med rektorer och arbetslag för att ge stöd till skolledare och lärare som är engagerande i UF-företagande. Detta gör vi genom:

3 - Lokalisera engagerade skolledare och lärare på nya skolor och utbildningsprogram - Erbjuda kostnadsfri utbildning för de skolor som vill utbilda sina lärare till UFcoacher. - Arbeta upp personliga relationer och ge bra stöd till de skolledare och lärare som är engagerade i UF-företagande. - Ge särskilt stöd till de skolor som vill och är i behov av att utöka UF-företagandet. - Delta vid inspirationsdagar och entreprenörskapsdagar som skolorna arrangerar och marknadsföra UF-företagandet för eleverna. Utveckling i kommunerna Nedan följer antalet och andelen elever som läser UF-företagande i årskurs 2 och 3 i respektive kommun. Kommun Antal elever som hade UFföretag 10/11 % av Eleverna som hade UFföretag 10/11 Laholm 55 36% Kungsbacka % Varberg % Halmstad % Falkenberg 90 18% Hylte % Totalt Halland: %

4 Utökad personalstyrka För att hålla en fortsatt hög kvalité och möjlighet för att växa ytterligare ökade Ung Företagsamhet i Halland personalstyrkan med ytterligare en person anställd till 75% under Under har denna tjänst utökats till 100%. Teknikcollege Ung Företagsamhet kommer att vara ett obligatoriskt moment i Teknikcollege. När det gäller regionala träffar på elevnivå så kommer Ung Företagsamhet att bli obligatoriskt inom Teknikcollege Halland. På så sätt kommer man att kunna arrangera större träffar för elever och samlas kring en redan väl inarbetad tävlingsform med kopplingar till näringslivet. (från Huvudansökan Teknikcollege) I januari 2012 kommer vi att hålla i en Kick-off för alla teknikcollegeelever. Utökad finansiering från det privata näringslivet Målsättningen är att öka finansieringen från det privata näringslivet till 50%. Under ökade denna från ca 34 % 09/10 till ca 40 % 10/11. Detta har gjorts genom ett systematiskt arbete och gemensamma aktiviteter med kommunerna. Glimtar från Ung Företagsamhets planering Grundskolekoncepten Att erbjuda kostnadsfria utbildningar i grundskolekoncepten i samtliga kommuner i länet. Vår förhoppning är att utbilda över 100 lärare i koncepten under Om vår prognos nås kommer över 2000 elever att kunna få arbeta med entreprenöriella övningar som tränar dem i att utrycka sig, att se möjligheter och våga samt få en bättre förståelse för vårt samhälle. UF-företagande Elever Skolbesök ute hos samtliga elever som läser UF-företagande. Kick-off i två kommuner dit samtliga elever bjuds in. Mässeminarier för samtliga elever som ska vara med på mässan. Riktade insatser till särskilda skolor som behöver stöd eller vill ge UFföretagandet en extra pusch. Mässan Våga Vara Egen i Varberg 22 mars där vi räknar med att över 180 företag kommer att ställa ut.

5 SM-uppladdning för elever och resa till SM Samarbeta med andra arrangemang där elever får möjlighet att ställa ut, föreläsa sälja. Exempelvis på näringslivsluncher, julskyltning. Lärare Två Grundutbildningar i UF-konceptet Fortbildning för lärare i ekonomi Storregionala konferenser för lärare där de kan utbyta erfarenheter och få fortbildning samt nationell lärarkonferens. Lärarråd Möten med lärarlag och rektorer för att sprida koncepten till än fler skolor och program. Samarbete med kommuner och näringsliv Fortsätta att samarbeta med kommunerna för att öka företagsamheten i regionen samt att vara en länk mellan skola och näringsliv. Vi har mer än 80 privata företag i vårt nätverk som stödjer oss och över 200 rådgivare stödjer årligen UF-företagen i länet. Robert Nordin Tf Regionchef för Ung Företagsamhet i Halland

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ung Företagsamhet i Östergötland, Box 388, Ågatan 9, 581 04 Linköping Tfn 013 470 38 80 www.ungforetagsamhet.se/ostergotland Tack till Ung Företagsamhets

Läs mer

Vad är målet/målen med er verksamhet?

Vad är målet/målen med er verksamhet? Kontakt: John Cederquist E-post: john.cederquist@ungforetagsamhet.se Tel: 0706-301405 Adress: Erik Dahlbergsgatan 3 411 26 Göteborg Webbplats: www.ungforetagsamhet.se Vad är målet/målen med er verksamhet?

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Teknikprogrammet 2 Vad ingenjörer gör i verkligheten är att jobba i projekt! Ivar Bengtsson, UF-lärare på teknikprogrammet Introduktion Det är vår förhoppning att

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Ung Företagsamhet Skåne Starthäfte - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-lärare

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-lärare Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-lärare Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Detta häfte innehåller information till dig som UF-lärare som kan vara bra att ha samlad på ett och samma

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15 Starthäfte- Lärare - Tips och råd för dig som skall handleda ett UF-företag.

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15 Starthäfte- Lärare - Tips och råd för dig som skall handleda ett UF-företag. Ung Företagsamhet Kalmar Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15 Starthäfte- Lärare - Tips och råd för dig som skall handleda ett UF-företag. Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Lärare - Tips

Läs mer

STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG

STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2015-2016! Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Ung Företagsamhet Skåne Starthäfte - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

Starthäfte- Elev. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15. Ung Företagsamhet Kalmar

Starthäfte- Elev. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15. Ung Företagsamhet Kalmar Ung Företagsamhet Kalmar Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15 Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag UF-Föeretagande 14/15 Att driva ett UF-företag

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom El- och energiprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom El- och energiprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom El- och energiprogrammet 2 UF ger eleverna en känsla av att lyckas, att tro på sig själva. Kristina Troèng, UF-lärare Tullängsskolan Introduktion Det är vår förhoppning

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (12) Slutrapport för projektet Ta drivet vidare Datum: 2014-10-17... Journalnummer: 2012-121 Projekttid: 2013-01-01 2014-10-31. Kontaktpersoner i projektet Johanna Heleander 0706141365 Sarah kristoffersen

Läs mer

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Att driva ett UF-företag innebär att under ett år starta, driva och avveckla ett företag. För många

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

Enköpings företag och Westerlundska gymnasiet i samverkan Ekonomisk förening. Slutrapport. Populärversion. Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg

Enköpings företag och Westerlundska gymnasiet i samverkan Ekonomisk förening. Slutrapport. Populärversion. Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg 1 Slutrapport 2007 12 31 Populärversion Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg 2 Bakgrund Hörnstenar i visionen för Enköpings kommun är att kunna erbjuda attraktiva utbildningar samt att skapa tillväxt

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Starthäfte. - Tips och råd för dig som UF-lärare

Starthäfte. - Tips och råd för dig som UF-lärare Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-lärare Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Detta häfte innehåller information till dig som UF-lärare som kan vara bra att ha samlad på ett och samma

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Uppsala Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer