Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-lärare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-lärare"

Transkript

1 Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-lärare Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret Detta häfte innehåller information till dig som UF-lärare som kan vara bra att ha samlad på ett och samma ställe. Vi har bland annat inkluderat viktiga datum för läsåret och de nationella policys som gäller för bland annat registrering. Dokumentet innehåller viss information som kan komma att förändras under året, i sådana fall kommer detta att meddelas via vår webbplats. Mer ingående information om Ung Företagsamhet och UF-året hittar du i vårt läromedel, UF- företagande- Entreprenörskap på riktigt. Som aktiv UF-lärare ska du vara registrerad i vårt register på Vår webbplats är vår viktigaste kommunikationsform och används i mycket stor utsträckning för att sprida information, ta därför som vana att göra regelbundna besök. Dyker det upp brådskande eller extra viktig information skickas detta direkt till din e-post. I dessa fall tar vi för givet att du förmedlar informationen vidare till dina UF-företagare. Vi vill också påminna om hur viktigt det är att dina UF-företag registrerar sig så fort som möjligt. Det är inte bara ett obligatoriskt moment utan även ett krav för att försäkringar ska gälla, samt att de faktiskt får lov att kalla sig UF-företag. Sista dagen att registrera sig är den 1 december, men vi rekommenderar starkt att de registrerar sig tidigare, sätt gärna ett internt tidigare sista registreringsdatum på er skola! Vi på Ung Företagsamhet Kronoberg hoppas du ska få ett givande och roligt år tillsammans med oss. Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss! Lycka till!

2 Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Ung Företagsamhet har tre utbildningskoncept: Vårt Samhälle, Se Möjligheterna och UF-företagande. Vi finns över hela Sverige genom ett nationellt kansli och 24 regionala föreningar som har engagerade medarbetare till hjälp för elever och lärare. Verksamheten stöds av regionförbund, länets kommuner samt det regionala näringslivet. Ung Företagsamhet finns genom 24 regionala föreningar representerat i Sveriges samtliga län. Utbildningen finns på drygt 500 gymnasieskolor runt om i landet. I Kronoberg drevs under läsåret , 217 UF-företag av 646 elever. Lämna denna information vid kontakt med media!

3 Policy för UF-företag UF-företaget ska drivas i linje med Ung Företagsamhet i Sveriges verksamhetsidé och enligt de riktlinjer som uppställes av det Nationella kanslietoch den regionala UF-föreningen. Ung Företagsamhets nationella kansliet försäkrar UF-företaget och dess medlemmar. Varje UF-företag ska inneha en elevbok ur det nya läromedlet, (tidigare elevpärmen)som stöd för UF-företagets verksamhet. UF-företag ska registreras hos Ung Företagsamhet senast den 1 december 2013 och erlägga registreringsavgift på 300 SEK. Varje medlem i UF-företaget ska köpa en riskkapitalsedel i sitt eget UF-företag som återbetalas av det egna UF-företaget efter likvidation av UF-företaget (för läsåret 2013/2014 minst 10 SEK), ingen individ får handla för mer än 250 SEK. Efter fullgjort UF-år, enligt UF:s riktlinjer, utfärdas ett intyg till samtliga medlemmar i UF-företaget. Dessa kan antingen du som lärare eller eleverna själva skriva ut ifrån hemsidan efter fullgjorda obligatoriska moment, tilläggsmoment samt betygsättning. UF-företagets affärsidé, verksamhet och aktiviteter får inte vara skadliga eller negativa för Ung Företagsamhet eller strida mot svensk lagstiftning. Ansvaret för att detta efterlevs ligger i första hand hos UF-företagets medlemmar. Exempelvis försäljning och tillverkning av; droger, alkohol, tobak, spel och dobbel, vapen eller redskap för kampsporter samt import av plagierade erkända märken o dyl. Vid tveksamma fall beslutar UF:s regionchef, styrelse och/eller det Nationell kansliet om en affärsidé ska godkännas eller ej. Utöver ovanstående motsäger sig Ung Företagsamhet i Sverige affärsidéer som strider mot de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention. Affärsverksamheten får inte sammankopplas med angrepp mot person eller folkgrupp på grund av religion, etnisk tillhörighet, geografisk härkomst, kön eller sexuell läggning. Därutöver får försäljning av material som kan tolkas som pornografi inte förekomma. Affärsidéer som syftar till att UF-företaget agerar festarrangör kräver att företaget kan garantera att brandoch säkerhetsföreskrifter följs. Avtal att skiva med lokalutbhyrare/festlokal finns att tillgå. Kontakta Ung Företagsamhets regionkontor för detta.

4 Regler kring registrering 1. UF-året löper läsårsvis från hösttermin till vårtermin. Sista dag för registrering är den 1 december Samtliga UF-företag och dess medlemmar måste vara registrerade hos Ung Företagsamhet före utsatt datum. (1 december, gärna tidigare!) Registreringen ska innehålla alla begärda uppgifter och registreringsavgiften ska vara betald på utsatt datum för att registreringen ska gälla. 3. Ett blivande UF-företag som inte är registrerat hos Ung Företagsamhet före utsatt datum får inte kalla sig för UF-företag eller använda UF eller Ung Företagsamhet i någon kommunikativ form (logga, brevpapper, fakturor osv.). Företaget får inte heller skaffa bankgirokonto, bokföringsprogram eller andra produkter som tillhandahålls via Ung Företagsamhet. Företaget får inte delta på ett av Ung Företagsamhet arrangerat evenemang, företaget får heller inte tävla inom Ung Företagsamhet. 5. UF-Företag och dess medlemmar som inte är registrerade hos Ung Företagsamhet i Sverige har inget försäkringsskydd via Ung Företagsamhet. Eleverna kan inte erhålla intyg för sin företagsprestation då ett av de obligatoriska momenten ej är uppfyllda, företaget finns inte i UF-registret och företaget räknas de facto inte som ett UF-företag.

5 UF året/intyg UF året är uppdelat i fem obligatoriska moment och 3 tilläggsmoment som ni blir tilldelade av er UF lärare eller väljer själva. Utöver detta erbjuder vi alla UF-företag att delta på olika arrangemang t.ex. KickOff, nätverksträffar, säljtillfälle samt att ställa upp olika tävlingar. Klarar ni av de obligatoriska momenten och 3 tilläggsmoment och får minst godkänt i kursen där UF bedrivs, kommer ni få ett intyg från oss på Ung Företagsamhet. Intyget är en merit när ni i framtiden ska söka jobb och till visa utbildningar och skolor. Obligatoriska moment Registrering Affärsplan (Uppladdad senast den 1 dec 2013) Minst 2 säljtillfällen Rådgivarträff Årsredovisning (Uppladdad senast den 23 maj 2013) Fem obligatoriska moment + tre tilläggsmoment + godkänt i kursen = Intyg Exempel på tilläggsmoment Delårsrapport (Obligatorisk om man tävlar i Bästa UF) Utveckla logotyp Producera en webbsida Gör en miljöplan Teambuildning Delta på Kickoffen VÅGA 2013 Fler säljtillfällen julmarknad, öppethus.m.m. Deltagande i tävlingar Gör en reklamfilm Gör en utvidgad årsredovisning Skriv pressmeddelande från företaget Gör en marknadsföringskampanj Att räkna med moms Att räkna med lön Mässa Stöd av rådgivare Försäljning Produktion Marknadsföring Bolagsstämma Stöd av rådgivare Företaget registreras Inköp Stöd av rådgivare Års-redovisning Stöd av rådgivare Läsårets slutar Läsåret startar Affärsidé Affärsplan Stöd av rådgivare Företaget utvecklas

6 UF-företag och skatt Ett UF-företag fungerar nästan som ett vanligt företag, skillnaden är att ett UF-företag handlar om att lära sig företagande genom praktiskt lärande. Huvudsyftet är alltså inte själva vinstdrivet som andra bolagsformer har. Det är bland annat den anledningen som gör att ett UF-företag inte får ett organisationsnummer som vanliga enskilda firmor, handelsbolag eller aktiebolag många gånger har. Ett UF-företag registreras hos Ung Företagsamhet och får ett UF-registreringsnummer. UF-företaget får alltså inte ett så kallat beslut om godkännande för F-skatt som vanliga företag har som visar att man bedriver näringsverksamhet. I övrigt liknar ett UF-företag ett riktigt företag. Skatteverket Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten. Politikerna i riksdag, kommuner och landsting bestämmer vilka och hur stora skatter vi ska ha. Arbetet med att ta in skatterna sköts däremot av Skatteverket, som har kontor över hela landet. Sedan länge har Ung Företagsamhet och Skatteverket arbetat tillsammans för att ge UF-företagarna en kvalitativ företagsutbildning, vilket ger dem en ökad förståelse för ekonomi, bokföring och redovisning viktiga kunskaper oavsett om eleverna startar företag senare i livet eller inte. Ingen moms Tidigare har UF-företag med en omsättning av viss storlek även behövt momsregistrera sig. Från och med juli 2013 anses UF-företagare inte längre bedriva sådan ekonomisk verksamhet som föranleder skyldighet att momsregistrera sig. Detta gäller oavsett storleken på UF-företagets omsättning. Ett UF-företag ses som en utbildning då det bedrivs under en begränsad tid. Planerar UF-företaget att driva företaget vidare? Då ska de kontakta Skatteverket.

7 Försäkringar När UF-företaget har registrerats och betalat in 300 kr i registreringsavgift är UF-företaget försäkrat. UF-företagets försäkring innefattar skador mot företagets egendom och mot skador företaget eller dess varor/tjänster kan orsaka andra. Försäkringen innehåller också verksamhet och produktansvar samt en olycksfallsförsäkring som omfattar företagets medlemmar. Observera att försäkringen gäller endast elever som är registrerade i företaget.i vissa fall kan försäkringen behöva kompletteras, bland annat ifall företaget handskas med mopeder, bilar, maskiner eller annan dyrbar utrustning samt ifall företaget hyr eller lånar egendom i samband med mässor eller dylikt. Utställarförsäkring Alla UF-Företag som deltar på en regional eller nationell mässa har en utställningsförsäkring. Försäkringen gäller för den egna egendomen men också för lånad eller hyrd egendom som UF-företaget använder i samband med utställningen. Försäkringen gäller naturligtvis under själva mässan, men också under transporten till och från mässan. Försäkringsbeloppet är max kr. Om UF-företaget har material i sin monter för mer än kr finns fortfarande möjlighet att kontakta IF och försäkra även detta. Om olyckan är framme är det viktigt att ni snabbt tar kontakt med försäkringsbolaget och följer deras instruktioner. Har ni fler frågor kring försäkringen? Paul Persson Gunnar Thörne Tfn: Tfn: Mobil: Mobil: E-post: E-post: Tävlingar Tävlingar är ett spännande inslag under UF-året! Årets regionala vinnare kommer att utses och premieras på finaldagen den 3 april Tävlingskriterierna finns tillgängliga på

8 Utbildningar och inspiration För dig som lärare inom Ung Företagsamhet Grundutbildningar för nya UF-lärare: HÖSTTERMIN 4 september Utbildningsort: Halland, Halmstad Kontaktperson: VÅRTERMIN 2 april Utbildningsort: Skåne, Malmö Kontaktperson: 4 september Utbildningsort: Skåne, Malmö Kontaktperson: 12 september Utbildningsort: Jönköping Kontaktperson: 13 september Utbildningsort: Kronoberg, Växjö Kontaktperson: 18 september Utbildningsort: Kalmar, Stufenäs Kontaktperson: 10 april Utbildningsort: Halland, Varberg Kontaktperson: 23 april Utbildningsort: Halland, Halmstad Kontaktperson: 7 maj Utbildningsort: Skåne, Malmö Kontaktperson: 9 maj Utbildningsort: Kronoberg, Växjö Kontaktperson: 13 november Utbildningsort: Skåne, Malmö Kontaktperson: Vidareutbildningar och inspiration: 20 maj Utbildningsort: Jönköping Kontaktperson: 18 september Steg 2 utbildning, Utbildningsort: Kalmar, Stufenäs Kontaktperson: Prel. 3 oktober Ekonomiutbildning med Visma Spcs Utbildningsort: Kronoberg, Växjö Kontaktperson: 11 oktober Steg 2- och steg 3 utbildning för certifierade UF-lärare Utbildningsort: Jönköping Kontaktperson: 28 oktober Seminariedag Utbildningsort: Halland, Halmstad Kontaktperson: 24 januari Svensk Handel- Handelsdag Utbildningsort: Jönköping Kontaktperson: 7 februari Inspirationsdag Utbildningsort: Kronoberg, Växjö Kontaktperson: 9 april Steg 2-utbildning för certifierade UF-lärare Utbildningsort: Falkenberg Kontaktperson: maj Nationell lärarkonferens Utbildningsort: Stockholm Kontaktperson: 29 oktober Entreprenöriellt lärande i praktiken Utbildningsort: Blekinge, Karlshamn Kontaktperson: 21 novemder Entreprenörskapsdag Utbildningsort: Jönköping Kontaktperson: För mer info och separat inbjudan till aktivitet hör av dig till angiven kontaktperson. Kostnad för deltagande kan variera beroende på aktivitet och regiontillhörighet. Reservation för ändringar av datum och utbildningsort.

9 Aktiviteter och deadlines för UF-företag 1 september Registreringen öppnar på 26 februari Kvaldag Bästa UF och Bästa säljare v Uppstartsföreläsningar på länets samtliga skolor 3 april Finaldag & prisutdelning! Kronobergs regionala vinnare utses och koras. 27 september VÅGA 2013 Kickoff för länets alla UF-företag! 13 november Rådgivarträff Bjud med er rådgivare och inspireras till ett givande samarbete! 9 april SM-träff Information och inspiration för dig som ska delta på SM i UFföretagande 10 maj UF-Gatan Visa upp ert UF-företag och sälj slut på ert lager på Storgatan i Växjö! v UF-kontoret on tour Håll koll när vi är på din skola! maj SM i UF-företagande Älvsjömässan, Stockholm I Växjö, Ljungby och Älmhult kommer det under perioden december-februari att arrangeras inspirerande frukostmöten där UF-företagare får knyta kontakter med ortens näringliv! Datum kommuniceras inom kort via Viktiga deadlines! 1 december Sista inlämning Affärsplan (obligatoriskt moment) 1 december Registreringen stänger (obligatoriskt moment) 6 februari Sista anmälan till samtliga tävlingar 23 maj Inlämning av årsredovisning (obligatoriskt moment)

10 Läromedel Ung Företagsamhet erbjuder skolor ett verktyg som svarar mot delar av det tydliga uppdraget att arbeta med entreprenörskap i skolan. Utbildningskonceptet UF-företagande passar alla program inom Gy2011, framförallt genom kurserna i det nya ämnet Entreprenörskap. Ung Företagsamhet ger ut läromedel i ämnet entreprenörskap. Läromedlet är tydligt kopplat till UF-företagande. Alla elever bör ha tillgång till minst en elevbok per företag,detta beställer du på:

11 Kontakt Ung Företagsamhet Kronoberg Kungsgatan 1B Växjö Fax: E-post: Bg Mail och telefonnummer till oss som jobbar på Ung Företagsamhet Kronoberg: Frans Nilsson Skolinspiratör Emma Ekaremål Projektledare Marika Sunesson Tf. Regionchef Häng med! Gilla ufkronoberg på Följ ufkronoberg på OBS! Registreringsavgiften på 300 kr betalas till BGnr:

Starthäfte. - Tips och råd för dig som UF-lärare

Starthäfte. - Tips och råd för dig som UF-lärare Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-lärare Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Detta häfte innehåller information till dig som UF-lärare som kan vara bra att ha samlad på ett och samma

Läs mer

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Att driva ett UF-företag innebär att under ett år starta, driva och avveckla ett företag. För många

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Ung Företagsamhet Skåne Starthäfte - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG

STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2015-2016! Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till!

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till! Ung Företagsamhet för elever Så här går det till! För dig som är nyfiken på Ung Företagsamhet Den här skriften är till dig som är nyfiken på hur det fungerar att driva ett företag genom Ung Företagsamhet.

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ung Företagsamhet i Östergötland, Box 388, Ågatan 9, 581 04 Linköping Tfn 013 470 38 80 www.ungforetagsamhet.se/ostergotland Tack till Ung Företagsamhets

Läs mer

Vad är målet/målen med er verksamhet?

Vad är målet/målen med er verksamhet? Kontakt: John Cederquist E-post: john.cederquist@ungforetagsamhet.se Tel: 0706-301405 Adress: Erik Dahlbergsgatan 3 411 26 Göteborg Webbplats: www.ungforetagsamhet.se Vad är målet/målen med er verksamhet?

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

FAKTABANK 2014 2-3 APRIL PÅ ÅHAGA I BORÅS ÄLVSBORGS REGIONALA MÄSSA I UF-FÖRETAGANDE. Allt ni behöver veta om ni planerar att ställa ut på mässan!

FAKTABANK 2014 2-3 APRIL PÅ ÅHAGA I BORÅS ÄLVSBORGS REGIONALA MÄSSA I UF-FÖRETAGANDE. Allt ni behöver veta om ni planerar att ställa ut på mässan! FAKTABANK 2014 Allt ni behöver veta om ni planerar att ställa ut på mässan! VÅGA VARA EGEN 2014 ÄLVSBORGS REGIONALA MÄSSA I UF-FÖRETAGANDE 2-3 APRIL PÅ ÅHAGA I BORÅS Snart är det dags! Nu är det inte långt

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Våga Vara Egen entreprenörskap på riktigt

Våga Vara Egen entreprenörskap på riktigt INFOBANK Våga Vara Egen entreprenörskap på riktigt Grattis till beslutet att ställa ut på Uppsala läns häftigaste mötesplats Våga Vara Egen 2015. Mässan är en av höjdpunkterna på läsåret för många UF-företagare

Läs mer

UF-MÄSSAN2014. 24 mars l conventum arena

UF-MÄSSAN2014. 24 mars l conventum arena UF-MÄSSAN2014 24 mars l conventum arena viktig Information och inbjudan till UF-företag www.ungforetagsamhet.se/orebro VÄLKOMNA! INNEHÅLL VÄLKOMNA ANMÄLAN & AVGIFTER TIDER MONTERN REGLER TÄVLINGAR VILLKOR

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Nyhetsbrev Ung Företagsamhet i Östergötland

Nyhetsbrev Ung Företagsamhet i Östergötland Nyhetsbrev Ung Företagsamhet i Östergötland Nr 1/4 2013 / 2014 STARTEN HAR GÅTT, KICKOFF 2013 BLEV SUCCÉ!, PROJEKTLEDARE GYMNASIET INFORMERAR, MÅNADENS UF-FÖRETAG, VAD HÄNDE SEN? UF ALUMNI, UF-ALUMNI NÄTVERKSTRÄFF,

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

INFOBANK Våga Vara Egen 2014 regional mässa i UF-företagande

INFOBANK Våga Vara Egen 2014 regional mässa i UF-företagande INFOBANK Våga Vara Egen 2014 regional mässa i UF-företagande Grattis till beslutet att ställa ut på Uppsala läns häftigaste mötesplats Våga Vara Egen 2014. Mässan är en av höjdpunkterna på läsåret för

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Teknikprogrammet 2 Vad ingenjörer gör i verkligheten är att jobba i projekt! Ivar Bengtsson, UF-lärare på teknikprogrammet Introduktion Det är vår förhoppning att

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer