Årsberättelse Ung Företagsamhet Fyrbodal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal"

Transkript

1 Årsberättelse Ung Företagsamhet Fyrbodal 1

2 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan och bör ges chansen att utveckla sina entreprenöriella förmågor i tidig ålder, på skoltid. Idén om att bäst resultat nås när man kopplar ihop skolan med näringslivet, myndigheter och det politiska etablissemanget. Idén om att övning ger färdighet! Våra partners är de som vågar stå upp för den idén och stödjer Ung Företagsamhet med värdefulla resurser så att vi kan fortsätta bidra till att Sverige får fler företagare och fler företagsamma människor. Under läsåret 2013/2014 fick 828 elever i Fyrbodal chansen att prova på livet som företagare och när vi räknar genomslag så når vi 27 %. Vi har som organisation fortfarande ett stort och viktigt uppdrag att genomföra för att nå vår vision om att vara bäst i Sverige på att ge unga människor en tro på sin egen företagsamhet. Tack vare alla våra samarbetspartners kan vi arbeta för vår vision. Vi vill tacka för det förtroende vi har fått att förvalta de resurser ni bidragit med samt för ert engagemang i vår verksamhet. 2

3 INNEHÅLL ÅRET SOM GÅTT 4 REGION FYRBODAL 5 Styrelsen Regionkontoret 5 KONCEPTEN 6 Vårt Samhälle 6 Se Möjligheterna 7 UF-företagande 8 Alumni 11 HÄNDELSER Regionala Mässan Kick-off

4 ÅRET SOM GÅTT Verksamhetsåret 2014 har präglas av utveckling och kvalitet! Ung företagsamhet Fyrbodal har ökat antal UF-företagare och är också den region i Sverige där flest ungdomar får intyg efter ett genomfört UF-år, vilket bådar gott för framtiden. Vårt mål är att öka antalet elever stadigt varje år utan att tumma på kvaliteten och tack vare våra fantastiska lärare och det jobb som de gör ute på skolorna så ger vi dem som bedriver UF-företag en värdefull resa. Att resan med entreprenörskap bör börja i de lägre åldrarna är vi övertygade om och i vårt program idéstorm som vi är unika med i Fyrbodal visar eleverna tack vare sina underbara idéer att det finns mycket hopp för framtiden. Vårt uppdrag är att ge unga en ökad tro på sin egen företagsamhet och vi är otroligt glada att så många valt att stötta och jobba tillsammans med oss i detta uppdrag. Regionkontoret Ung Företagsamhet Fyrbodal 4

5 REGION FYRBODAL Styrelsen 2014 Ordförande Lisbeth Möller Ledamöter Stefan Leijon Ulrika Sundén Berger Madeleine Persson Tim Ingevaldson Anders Ericsson Paula Rapp Stefan Einarsson Louise Bergvall Regionkontoret Regionchef Susanna Wallin Projektledare grundskola Linn Fritzwik Projektledare gymnasiet Daniel Mesa Moreno & Jessica Ericsson Ung Företagsamhet Fyrbodal Åkerssjövägen Trollhättan 5

6 KONCEPTEN Vårt Samhälle Utbildningskonceptet Vårt samhälle är riktat till grundskolans tidiga åldrar. Konceptet är mycket uppskattat och används i grundskolor över hela Sverige. Det baseras på fem moment, där syftet är att lära eleverna hur vårt samhälle fungerar, vilka delar det består av och hur samhällets olika delar är beroende av varandra. Det första momentet innehåller övergripande kunskap, hur ett samhälle fungerar samt vilka olika yrkesgrupper som behövs i samhället. Här får eleverna diskutera vilka delar som de anser vara viktigast i ett samhälle och varför. Under det andra momentet får eleverna lära sig att fatta beslut och arbeta i grupp, att argumentera för sin sak och inte minst lära sig att lyssna på varandra. Eleverna genomför även omröstningar för att besluta vad som är viktigast i deras samhälle. Under det tredje momentet får eleverna bygga ett eget samhälle. De får tillsammans välja ut de delar som de tycker är viktigast och göra prioriteringar. I slutet av momentet får eleverna presentera sina samhällsmodeller för varandra. I moment fyra får eleverna lära sig skillnaden mellan privat och offentlig sektor. De får även förståelse för varför vi betalar skatt och vad den används till. 6

7 I det femte och sista momentet får eleverna lära sig hur pengar cirkulerar i en ekonomi. I detta moment kan eleverna ex. besöka banker för att se hur pengar i praktiken cirkulerar i samhälle. Se Möjligheterna Utbildningskonceptet Se Möjligheterna kan användas under grundskolans andra hälft och upp till gymnasiet. Under de moment som är grunderna för konceptet får eleverna lära känna sig själva och sina entreprenöriella egenskaper samtidigt som de lär sig mer om att arbeta i grupp. Konceptet innehåller material till en grupp av 30 elever och används över hela Sverige. Responsen från lärare och elever är mycket positiv. I det första momentet får eleverna reflektera över sina egna entreprenörskompetenser och hur de kan använda sig av dem i sina liv. Genom frågesport och diskussioner får eleverna lära sig vad som kännetecknar en entreprenör och även jämföra sig själva med entreprenörer. I moment två får eleverna titta närmare på den speciella egenskap som entreprenörer ofta har. De ska arbeta i grupp, se behov och finna lösningar till dessa behov. Eleverna arbetar hela tiden i små grupper och lär sig därigenom mer om kreativa processer och gruppdynamik. Moment tre handlar om att tänka nytt och kreativt. Först får eleverna inspiration från kända entreprenörer för att sen själva anta egna utmaningar som de ska arbeta med. Eleverna samarbetar i smågrupper och utifrån ett lokalt och ett globalt perspektiv får de hitta 7

8 lösningar på olika utmaningar. Målsättningen är att visa hur de som entreprenörer kan lösa stora problem genom att arbeta tillsammans. I moment fyra ska eleverna öva på att presentera sig själva och en produkt samt göra en tre minuters presentation av idén. Eleverna väljer vilket sätt de gör sin presentation på. Självklart ska de basera sitt val på vilken idé de har och vilken målgrupp de valt. Konceptet avslutas i moment fem där eleverna får ta del av kända entreprenörskapsprofiler. Detta för att på ett enklare sätt kunna skapa sin egen profil som entreprenör och förstå vilka möjligheter som framtiden erbjuder. Målsättningen är att eleverna ska bli medvetna inte bara om sina färdigheter och förmågor utan även vilka valmöjligheter de har vid anställning, eget företag eller studier. Målet är även att eleverna ska få en större tro på sig själva och är med bättre utsikter för framtiden. Till grundskolekoncepten så finns även tilläggsövningar att använda. UF-företagande Under ett läsår får elever driva egna företag, så kallade UF-företag, och sälja verkliga varor och tjänster. Eleverna går igenom ett företags hela livscykel, från start via drift till avveckling och får på så sätt ovärderlig kunskap om och erfarenheter av företagande. Eleverna tar själva fram affärsidé, genomför marknadsundersökningar och skaffar startkapital. Till varje UF-företag knyts en rådgivare från det lokala näringslivet. Lärarna fungerar som handledare till eleverna och stöttar dem genom hela UF-året. 8

9 UF-året startar i augusti när eleverna återvänder till skolan efter sommarlovet. Det första steget är att komma på en affärsidé, och medarbetare från Ung Företagsamhet besöker klasserna för att inspirera eleverna till kreativt tänkande. En del elever har använt sommaren till att arbeta fram sin affärsidé, medan andra får kämpa några veckor för att komma på vad de vill satsa på. Innan utbildningsprocessen drar igång på allvar och eleverna kan kalla sig UF-företagare måste ett par obligatoriska moment genomföras; Företagsregistrering på Ung Företagsamhets hemsida, registrering av rådgivare samt inbetalning av en registreringsavgift (medlemsavgift) till Ung Företagsamhet, som bl.a. täcker en företagsförsäkring. När dessa moment är klara kan året starta och eleverna kalla sig UFföretagare. Eleverna tar själva ansvar för sitt UF-företag. Hela gruppen, som vanligtvis består av 3-5 medlemmar, arbetar tillsammans, fattar gemensamma beslut under året och delar misstag och framgångar. Varje gruppmedlem tilldelas ett eget ansvarsområde inom företaget såsom till exempel VD, marknadschef och ekonomiansvarig. UF-företaget drivs inom ramen för ett eller flera ämnen eller kurser inom ordinarie kursplan på gymnasieskolan. Eleverna får betyg precis som i alla andra ämnen. Under året som UF-företagare deltar eleverna i en mängd olika aktiviteter såsom utbildningsdagar, tävlingar och mässor. Eleverna arbetar hårt med sina företag och om allt går bra kan företaget presentera en ekonomisk vinst efter avslutat UF-år. 9

10 Läromedel Ung Företagsamhet har till konceptet UF-företagande ett läromedel som även kan användas teoretiskt inom kurser för entreprenörskap, för att visa på företagandets olika delar och faser. Läromedlet bygger på UF-företagande som metod för att arbeta med entreprenörskap i skolan. Elevboken, som dessutom finns som digital ljudbok, stödjer eleverna när de utifrån sina egna idéer och uppsatta mål tränar och utvecklar sitt entreprenörskap och sina entreprenöriella kompetenser på ett praktiskt och verklighetsförankrat sätt. Lärarhandledningen fungerar som ett praktiskt stöd i undervisningen med tydliga kopplingar till konceptet UFföretagande. Det passar alla program och möter centralt innehåll i kurserna Entreprenörskap samt Entreprenörskap och företagande. Läromedlet ges ut i samarbete med förlaget Natur & Kultur. Rådgivare Att vara rådgivare till ett UF-företag är både lärorikt och roligt. Rådgivaren får kontakt med engagerade unga människor, vilket kan vara av värde för den egna verksamheten. Rådgivaren, som i regel är verksam inom näringslivet på orten, har som främsta uppgift att coacha företaget genom hela UF-året och bidra med kunskap och erfarenhet. Genom rådgivaren får eleverna kontakter och inblick i företagarens verklighet. Huvudansvaret för UF-företaget har eleverna själva, men tack vare rådgivaren har eleverna bättre förutsättningar att lyckas. Ung Företagsamhet är tacksam för all tid och engagemang som rådgivarna visar varje år. Även om UF-företagen har som uppgift att skaffa sig en egen rådgivare så välkomnar Ung Företagsamhet alla intresserade personer att kontakta oss för att bli rådgivare åt UF-företag. 10

11 Alumni UF-alumni samlar före detta UF-elever i ett nätverk, som stimulerar till fortsatt företagande och företagsamhet. Genom UF-alumni sker möten alumner emellan och det uppstår engagemang och entusiasm som ger möjlighet att utvecklas vidare som person och entreprenör. Under 2014 har vi främst arbetat med att jobba fram en strategi för Alumni men vi har även startat upp i mindre skala och vid de två event som vi genomfört har ett tiotal personer deltagit. Vi är övertygade om att vi kan bygga ett nätverk som kan få fler f.d. UFelever att utveckla sitt entreprenörskap 11

12 Händelser 2014 Regionala Mässan 2014 Årets Regionala mässan i UF-företagande hölls i Arena Vänersborg den 27 mars. 150 stycken UF-företag från hela Fyrbodal deltog och parallellt pågick tävlingen Idéstorm med elever från årskurs 4-6 där cirka 60 grupper deltog. Totalt besökte ca personer mässan. Under Årets regionala UF-mässa inspirerade Putte Svensson, grundare av Hultsfredsfestivalen ca blivande UF-elever Visité UF från Strömstads Gymnasium tog hem titeln årets UF-företag. Till SM i Stockholm 4-5 maj åkte 35 elever som representerade Fyrbodal och Eva Hartmann från Uddevalla Gymnasieskola blev utsedd till årets UF-lärare i Sverige, Jompa Music UF från Strömstad vann årets tjänst och Historiska Tryck från Vänersborg kom 2:a i årets vara. Kick-off 2014 Kick-offen för årets nya elever (läsåret 2014/2015) hölls på fyra olika ställen i Fyrbodal, Åmål, Trollhättan, Uddevalla och Lysekil. På schemat stod dels övningen wheal and deal där eleverna fick prova på att vara en del av en aktiemarknad och därefter väntade Draknästet där eleverna fick pitcha sina idéer för en lokal jury. Totalt deltog cirka 600 elever och ett 100-tal jurypersoner fanns på plats för att ge eleverna feedback på deras idéer. 12

13 UNG FÖRETAGSAMHET FYRBODALS SAMARBETSPARTNERS

14 Ung Företagsamhet ska vara bäst i Sverige på att ge unga människor en tro på sin egen företagsamhet 14

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ung Företagsamhet i Östergötland, Box 388, Ågatan 9, 581 04 Linköping Tfn 013 470 38 80 www.ungforetagsamhet.se/ostergotland Tack till Ung Företagsamhets

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Vad är målet/målen med er verksamhet?

Vad är målet/målen med er verksamhet? Kontakt: John Cederquist E-post: john.cederquist@ungforetagsamhet.se Tel: 0706-301405 Adress: Erik Dahlbergsgatan 3 411 26 Göteborg Webbplats: www.ungforetagsamhet.se Vad är målet/målen med er verksamhet?

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Teknikprogrammet 2 Vad ingenjörer gör i verkligheten är att jobba i projekt! Ivar Bengtsson, UF-lärare på teknikprogrammet Introduktion Det är vår förhoppning att

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Ung Företagsamhet Skåne Starthäfte - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG

STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2015-2016! Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Ung Företagsamhet Skåne Starthäfte - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Att driva ett UF-företag innebär att under ett år starta, driva och avveckla ett företag. För många

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Nyhetsbrev. Missa inte! FRI ENTRÉ! Regional UF-Mässa2013, Stadium Arena Norrköping 5 MARS. Öppettider: TISDAG 13.00-18.00

Nyhetsbrev. Missa inte! FRI ENTRÉ! Regional UF-Mässa2013, Stadium Arena Norrköping 5 MARS. Öppettider: TISDAG 13.00-18.00 Nyhetsbrev Ung Företagsamhet i Östergötland Missa inte! 5 MARS FRI ENTRÉ! Öppettider: TISDAG 13.00-18.00 Bästa Affärsplan: LRF Konsult AB Bästa Logotyp: Norrköping Science Park Bästa UF-företag: Svenskt

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Nyhetsbrev Ung Företagsamhet i Östergötland

Nyhetsbrev Ung Företagsamhet i Östergötland Nyhetsbrev Ung Företagsamhet i Östergötland Nr 1/4 2013 / 2014 STARTEN HAR GÅTT, KICKOFF 2013 BLEV SUCCÉ!, PROJEKTLEDARE GYMNASIET INFORMERAR, MÅNADENS UF-FÖRETAG, VAD HÄNDE SEN? UF ALUMNI, UF-ALUMNI NÄTVERKSTRÄFF,

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (12) Slutrapport för projektet Ta drivet vidare Datum: 2014-10-17... Journalnummer: 2012-121 Projekttid: 2013-01-01 2014-10-31. Kontaktpersoner i projektet Johanna Heleander 0706141365 Sarah kristoffersen

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till!

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till! Ung Företagsamhet för elever Så här går det till! För dig som är nyfiken på Ung Företagsamhet Den här skriften är till dig som är nyfiken på hur det fungerar att driva ett företag genom Ung Företagsamhet.

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Nyhetsbrev. Nyhetsbrev. Linköping Sportcenter. Missa inte! FRI ENTRÉ! 6 MARS. Öppettider: TISDAG 13.00-18.00. Årets Affärsplan: LRF Konsult AB

Nyhetsbrev. Nyhetsbrev. Linköping Sportcenter. Missa inte! FRI ENTRÉ! 6 MARS. Öppettider: TISDAG 13.00-18.00. Årets Affärsplan: LRF Konsult AB Nyhetsbrev Nyhetsbrev Ung Företagsamhet i Östergötland i Regional UF- Mässa 2014 Linköping Sportcenter Missa inte! 6 MARS FRI ENTRÉ! Öppettider: TISDAG 13.00-18.00 Årets Affärsplan: LRF Konsult AB Årets

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Linköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

UngDrive Värnamo kommun 2011

UngDrive Värnamo kommun 2011 Projektutvärdering UngDrive Värnamo kommun 2011 1 Vi samlar... UNGA ENTREPRENÖRER Meritlistan för våra coacher kan göras lång. Europas främsta Unga Entreprenörer, Årets Studentföretagare, Sveriges främsta

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer