Starthäfte. - Tips och råd för dig som UF-lärare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Starthäfte. - Tips och råd för dig som UF-lärare"

Transkript

1 Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-lärare

2 Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret Detta häfte innehåller information till dig som UF-lärare som kan vara bra att ha samlad på ett och samma ställe. Vi har bland annat inkluderat viktiga datum för läsåret och de nationella policys som gäller för bland annat registrering. Dokumentet innehåller viss information som kan komma att förändras under året, i sådana fall kommer detta att meddelas via vår webbplats. Mer ingående information om Ung Företagsamhet och UF-året hittar du i vårt läromedel, UF-företagande - Entreprenörskap på riktigt. Som aktiv UF-lärare ska du vara registrerad i vårt register på Vår webbplats är vår viktigaste kommunikationsform och används i mycket stor utsträckning för att sprida information, ta därför som vana att göra regelbundna besök. Dyker det upp brådskande eller extra viktig information skickas detta direkt till din e-post. I dessa fall tar vi för givet att du förmedlar informationen vidare till dina UF-företagare. Vi vill också påminna om hur viktigt det är att dina UF-företag registrerar sig så fort som möjligt. Det är inte bara ett obligatoriskt moment utan även ett krav för att försäkringar ska gälla, samt att de faktiskt får lov att kalla sig UF-företag. Sista dagen att registrera sig är den 1 december, men vi rekommenderar starkt att de registrerar sig tidigare, sätt gärna ett internt tidigare sista registreringsdatum på er skola! Vi på Ung Företagsamhet Södermanland hoppas du ska få ett givande och roligt år tillsammans med oss. Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss! Lycka till!

3 Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.ung Företagsamhet har fyra utbildningskoncept: Vårt Samhälle, Se Möjligheterna, Min framtid och ekonomi samt UF-företagande.Vi finns över hela Sverige genom ett nationellt kansli och 24 regionala föreningar som har engagerade medarbetare till hjälp för elever och lärare. Verksamheten stöds av regionförbund, länets kommuner samt det regionala näringslivet. Ung Företagsamhet finns genom 24 regionala föreningar representerat i Sveriges samtliga län. Utbildningen finns på drygt 500 gymnasieskolor runt om i landet. Lämna denna information vid kontakt med media!

4 Policy för UF-företag UF-företaget ska drivas i linje med Ung Företagsamhet i Sveriges verksamhetsidé och enligt de riktlinjer som uppställes av det Nationella kansliet och den regionala UF-föreningen. Ung Företagsamhets nationella kansli försäkrar UF-företaget och dess medlemmar. Varje UF-företag ska inneha en elevbok ur det nya läromedlet, (tidigare elevpärmen) som stöd för UF-företagets verksamhet. UF-företag ska registreras hos Ung Företagsamhet senast den 1 december 2014 och erlägga en registreringsavgift på 300 SEK. Varje medlem i UF-företaget ska köpa en riskkapitalsedel i sitt eget UF-företag som återbetalas av det egna UF-företaget efter likvidation av UF-företaget (för läsåret 2014/2015 minst 10 SEK), ingen individ får handla för mer än 250 SEK. Efter fullgjort UF-år, enligt UF:s riktlinjer, utfärdas ett intyg till samtliga medlemmar i UF-företaget. Dessa kan antingen du som lärare eller eleverna själva skriva ut ifrån hemsidan efter fullgjorda obligatoriska moment, tilläggsmoment samt betygsättning. UF-företagets affärsidé, verksamhet och aktiviteter får inte vara skadliga eller negativa för Ung Företagsamhet eller strida mot svensk lagstiftning, exempelvis försäljning och tillverkning av; droger, alkohol, tobak, spel och dobbel, vapen eller redskap för kampsporter samt import av plagierade erkända märken och dyl. Ansvaret för att detta efterlevs ligger i första hand hos UF-företagets medlemmar. Vid tveksamma fall beslutar UF:s regionchef, styrelse och/eller det Nationella kansliet om en affärsidé ska godkännas eller ej. Utöver ovanstående motsäger sig Ung Företagsamhet i Sverige affärsidéer som strider mot de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention. Affärsverksamheten får inte sammankopplas med angrepp mot person eller folkgrupp på grund av religion, etnisk tillhörighet, geografisk härkomst, funktionsnedsättning, kön eller sexuell läggning. Därutöver får försäljning av material som kan tolkas som pornografi inte förekomma. Affärsidéer som syftar till att UF-företaget agerar festarrangör kräver att företaget kan garantera att brand- och säkerhetsföreskrifter följs. Avtal att skriva med lokaluthyrare/festlokal finns att tillgå. Kontakta Ung Företagsamhets regionkontor för detta.

5 Regler kring registrering 1. UF-året löper läsårsvis från hösttermin till vårtermin. Sista dag för registrering är den 1 december Samtliga UF-företag och dess medlemmar måste vara registrerade hos Ung Företagsamhet före utsatt datum (1 december, gärna tidigare!). Registreringen ska innehålla alla begärda uppgifter och registreringsavgiften ska vara betald på utsatt datum för att registreringen ska gälla. 3. Ett blivande UF-företag som inte är registrerat hos Ung Företagsamhet före utsatt datum får inte kalla sig för UF-företag eller använda UF eller Ung Företagsamhet i någon kommunikativ form (logga, brevpapper, fakturor osv.). Företaget får inte heller skaffa bankgirokonto, bokföringsprogram eller andra produkter som tillhandahålls via Ung Företagsamhet. Företaget får inte delta på ett av Ung Företagsamhet arrangerat evenemang, företaget får heller inte tävla inom Ung Företagsamhet. 5. UF-företag och dess medlemmar som inte är registrerade hos Ung Företagsamhet i Sverige har inget försäkringsskydd via Ung Företagsamhet. Eleverna kan inte erhålla intyg för sin företagsprestation då ett av de obligatoriska momenten ej är uppfyllda, företaget finns inte i UF-registret och företaget räknas de facto inte som ett UF-företag.

6 UF-året/intyg UF-året är uppdelat i fem obligatoriska moment och tre tilläggsmoment som du som lärare tilldelar UF-företagen alterantivt att de själva väljer. Utöver detta erbjuder vi alla UF-företag att delta på olika arrangemang t.ex. Kickoff, nätverksträffar, säljtillfälle samt att ställa upp i olika tävlingar. Klarar de av de obligatoriska momenten och tre tilläggsmoment och får minst godkänt i kursen där UF bedrivs, kommer de få ett intyg från oss på Ung Företagsamhet. Intyget är en merit att ha med sig i framtiden, exempelvis när de ska söka jobb, praktik eller till vissa utbildningar. Obligatoriska moment Registrering Affärsplan (uppladdad senast den 1 dec 2014) Minst 2 säljtillfällen Rådgivarträff Årsredovisning (uppladdad senast den 22 maj 2015) Fem obligatoriska moment + tre tilläggsmoment + godkänt i kursen = Intyg Exempel på tilläggsmoment Delårsrapport (obligatorisk om man tävlar i Årets UF) Utveckla logotyp Producera en webbsida Gör en miljöplan Teambuildning Fler säljtillfällen Julmarknad, Öppet hus m.m. Deltagande i tävlingar Gör en reklamfilm Gör en utvidgad årsredovisning Skriv pressmeddelande från företaget Gör en marknadsföringskampanj Att räkna med moms Att räkna med lön Event & nätverkande Stöd av rådgivare Försäljning Produktion Marknadsföring Bolagsstämma Stöd av rådgivare Företaget registreras Inköp Stöd av rådgivare Års-redovisning Stöd av rådgivare Läsårets slutar Läsåret startar Affärsidé Affärsplan Stöd av rådgivare Företaget utvecklas

7 UF-företag och skatt Ett UF-företag fungerar nästan som ett vanligt företag, skillnaden är att ett UF-företag handlar om att lära sig företagande genom praktiskt lärande. Huvudsyftet är alltså inte själva vinstdrivet som andra bolagsformer har. Det är bland annat den anledningen som gör att ett UF-företag inte får ett organisationsnummer som vanliga enskilda firmor, handelsbolag eller aktiebolag många gånger har. Ett UF-företag registreras hos Ung Företagsamhet och får ett UF-registreringsnummer. UF-företaget får alltså inte ett så kallat beslut om godkännande för F-skatt som vanliga företag har som visar att man bedriver näringsverksamhet. I övrigt liknar ett UF-företag ett riktigt företag. Skatteverket Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten. Politikerna i riksdag, kommuner och landsting bestämmer vilka och hur stora skatter vi ska ha. Arbetet med att ta in skatterna sköts däremot av Skatteverket, som har kontor över hela landet. Sedan länge har Ung Företagsamhet och Skatteverket arbetat tillsammans för att ge UF-företagarna en kvalitativ företagsutbildning, vilket ger dem en ökad förståelse för ekonomi, bokföring och redovisning viktiga kunskaper oavsett om eleverna startar företag senare i livet eller inte. Ingen moms Tidigare har UF-företag med en omsättning av viss storlek även behövt momsregistrera sig. Från och med juli 2013 anses UF-företagare inte längre bedriva sådan ekonomisk verksamhet som föranleder skyldighet att momsregistrera sig. Detta gäller oavsett storleken på UF-företagets omsättning. Ett UF-företag ses som en utbildning då det bedrivs under en begränsad tid. Planerar UF-företaget att driva företaget vidare? Då ska de kontakta Skatteverket.

8 Försäkringar När UF-företaget har registrerats och betalat in 300 kr i registreringsavgift är UF-företaget försäkrat. UF-företagets försäkring innefattar skador mot företagets egendom och mot skador företaget eller dess varor/tjänster kan orsaka andra. Försäkringen innehåller också verksamhet- och produktansvar samt en olycksfallsförsäkring som omfattar företagets medlemmar. Observera att försäkringen gäller endast elever som är registrerade i företaget. I vissa fall kan försäkringen behöva kompletteras, bland annat om företaget handskas med mopeder, bilar, maskiner eller annan dyrbar utrustning samt om företaget hyr eller lånar egendom i samband med mässor eller dylikt. Utställarförsäkring UF-företag som deltar på ett säljtillfälle/mässa/marknad har en utställarförsäkring. Försäkringen gäller för den egna egendomen men också för lånad eller hyrd egendom som UF-företaget använder i samband med utställningen. Försäkringen gäller naturligtvis under själva mässan, men också under transporten till och från mässan. Försäkringsbeloppet är max kr. Om UF-företaget har material i sin monter för mer än kr finns fortfarande möjlighet att kontakta försäkringsbolaget och försäkra även detta. Om olyckan är framme är det viktigt att ni snabbt tar kontakt med försäkringsbolaget och följer deras instruktioner. Har ni fler frågor kring försäkringen? Paul Persson Gunnar Thörne Tfn: Tfn: Mobil: Mobil: E-post: E-post: Tips! Många UF-företag missar att skriva avtal med större kunder, leverantörer och samarbetspartner. Gå igenom och prata med elever om vikten av att ha skriftliga avtal tecknade. Vi kommer att tillverka mallar som eleverna kan använda sig av.

9 Tävlingar Tävlingar är ett spännande inslag under UF-året! Årets regionala vinnare kommer att utses och premieras på prisutdelningen den 17 mars Sista dagen för att anmäla sig till samtliga tävlingar är den 15 februari Tävlingskriterierna och information kring tävlingarna kommer att finnas tillgänglig på: I december kommer vi gärna ut till din klass för att berätta om vårens aktiviteter, tävlingarna och ge andra nyttig tips.

10 Aktiviteter och deadlines för UF-företag 1 september Registreringen öppnar på v Uppstartsföreläsningar på länets samtliga skolor November Företagspitchen - vågar ni utmana er själva? Håll utkik på ungforetagsamhet. se/sodermanland för mer information 1 december Registreringen stänger Sista dagen att registrera och betala registreringsavgiften för ert UF-företag- 9 januari Sista inlämningsdag för Årets Affärsplan 12 januari Mässanmälan öppnar tävlingskriterier publiceras 15 februari Mässanmälan stänger Sista dagen att betala mässavgift Sista inlämningsdag för tävlingsbidrag 17 mars Entreprenörskap på riktigt Södermanlands regionala UFmässa. Rosvalla, Nyköping. 10 april Sista inläningsdag för tävlande i SM maj SM i UF-företagande Älvsjömässan, Stockholm 18 maj Inlämning av årsredovisning Viktiga deadlines! 1 december Registreringen stänger (obligatoriskt moment) 15 februari Sista anmälan till samtliga tävlingar 18 maj Inlämning av årsredovisning (obligatoriskt moment)

11 Läromedel Ung Företagsamhet erbjuder skolor ett verktyg som svarar mot delar av det tydliga uppdraget att arbeta med entreprenörskap i skolan. Utbildningskonceptet UF-företagande passar alla program inom Gy2011, framförallt genom kurserna i det nya ämnet Entreprenörskap. Ung Företagsamhet ger ut läromedel i ämnet entreprenörskap. Läromedlet är tydligt kopplat till UF-företagande. Alla elever bör ha tillgång till minst en elevbok per företag, detta beställer du på: Centralt innehåll i UF-företagande Nyhet! Detta verktyg är tänkt att fungera som en hjälp och ett stöd för den enskilda läraren eller för arbetslaget när ni tillsammans planerar era elevers UF-år i förhållande till de kurser som ni har tänkt integrera i arbetet. Med hjälp av vårt kursverktyg kan ni enkelt se vilket centralt innehåll som berörs under UFåret i de kurser ni har valt. Ni väljer en eller flera kurser och får därefter upp ett resultat över vilket centralt innehåll som berörs i respektive kurs. Ni kan också se vilket kapitel i läroboken som kan användas till respektive område. Verktyget hittar ni på:

12 Kontakt Ung Företagsamhet Södermanland Portgatan Eskilstuna E-post: Bg Mail och telefonnummer till oss som jobbar på Ung Företagsamhet Södermanland: Richard Kojefors, Skolinformatör & Projektledare event Erica Börjesson Skolansvarig Projektledare Josefin Bengtsson Regionchef Häng med! #UFSODERMANLAND OBS! Registreringsavgiften på 300 kr betalas till BGnr:

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ung Företagsamhet i Östergötland, Box 388, Ågatan 9, 581 04 Linköping Tfn 013 470 38 80 www.ungforetagsamhet.se/ostergotland Tack till Ung Företagsamhets

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

UF-MÄSSAN2014. 24 mars l conventum arena

UF-MÄSSAN2014. 24 mars l conventum arena UF-MÄSSAN2014 24 mars l conventum arena viktig Information och inbjudan till UF-företag www.ungforetagsamhet.se/orebro VÄLKOMNA! INNEHÅLL VÄLKOMNA ANMÄLAN & AVGIFTER TIDER MONTERN REGLER TÄVLINGAR VILLKOR

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Delårsrapport. Kronobergs län 2012 / 2013. Lärare: Rådgivare: Period:

Delårsrapport. Kronobergs län 2012 / 2013. Lärare: Rådgivare: Period: Delårsrapport Kronobergs län 2012 / 2013 Lärare: Rådgivare: Period: Martin Glawe Oscar Lundin, Ung Omsorg Sverige AB 01.09.2012-31.01.2013 Innehållsförteckning 1. 2. 4. 6. 7. 9. 10. 11. VD har ordet Produktutveckling

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag.

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer