Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter"

Transkript

1 Ekonomi och UF-företagande Övningsuppgifter

2 CASE 1 - Facit Resultat- och likviditetsbudget SolKlart UF SolKlart UF kommer under sitt år som UF-företagare att köpa in och sälja vidare smarta solcellsladdare för mobiltelefoner. För vem har inte varit med om att batteriet på sin mobil blivit urladdat just vid fel tillfälle detta har SolKlart UF lösningen på! Solcellsladdaren kostar 39 kronor stycket att köpa in inklusive fraktkostnader SolKlart UF planerar att sälja laddaren för 79 kronor stycket vilket ger en vinstmarginal på cirka 50 procent, dvs 40 kronor per såld solcellsladdare Målet är att sälja 70 stycken solcellsladdare under året SolKlart UF förväntar sig att ha följande övriga kostnader under året: Registreringsavgift 300 kr, Marknadsföringsmaterial 800 kr, Mässavgift 400 kr, Mässmaterial 400 kr Gör en resultatbudget och en likviditetsbudget för SolKlart UF. Använd mallarna som finns nedan. För likviditetsbudgeten har ni en förteckning över förväntade/planerade ekonomiska händelser (in-och utbetalningar) som påverkar SolKlart UF likviditet.

3 Förväntade ekonomiska händelser i SolKlart UF September - Försäljning av riskkapital kronor - SolKlart UF betalar in registreringsavgift 300 kr - Inköp av marknadsföringsmaterial 300 kr - Inköp av 20 stycken solcellsladdare á 39 kr styck inklusive frakt Oktober - Försäljning på skolan 5 stycken solcellsladdare - Försäljning på stan 5 stycken solcellsladdare November - Försäljning på Öppet hus på skolan 10 stycken solcellsladdare - Inköp av 30 stycken solcellsladdare á 39 kr styck inklusive frakt December - Inköp av marknadsföringsmaterial 500 kr inför julmarknaden - Försäljning på julmarknaden 30 stycken solcellsladdare Januari - Inköp av 20 stycken solcellsladdare á 39 kr styck inklusive frakt Februari - Betalning av mässavgift 400 kr - Försäljning på lokal UF-mässa på skolan 5 stycken solcellsladdare - Inköp mässmaterial 400 kronor Mars - Försäljning på regional UF-mässa 10 stycken solcellsladdare April - Försäljning på skolan 5 stycken solcellsladdare Maj - SolKlart UF förväntar sig att försäljningen är klar i maj och att alla skulder är betalda så att det enbart återstår att upprätta bokslut

4 Resultatbudget (FACIT) INTÄKTER BUDGET Försäljning 5 530:- Övriga intäkter (t ex sponsring)* 0 Summa intäkter :- KOSTNADER Inköp av material (solcellsladdare) 2 730:- Övriga kostnader (Registreringsavgift, Marknadsföringsmaterial, Mässavgift, Mässmaterial) 1 900:- Summa kostnader 4 630:- FÖRVÄNTAT RESULTAT 900:-

5 Likviditetsbudget (FACIT) Ingående likvida medel: 0 kr 20 kr 810 kr 430 kr kr kr kr kr kr PLANERADE INBETALNINGAR Riskkapital SEP OKT NOV DEC JAN FEB MARS APRIL MAJ kr Sponsorintäkter Försäljning 790 kr 790 kr kr 395 kr 790 kr 395 kr Övriga intäkter Summa inbetalningar: kr 790 kr 790 kr kr 0 kr 395 kr 790 kr 395 kr 0 kr PLANERADE UTBETALNINGAR SEP OKT NOV DEC JAN FEB MARS APRIL MAJ Inköp 780 kr kr 780 kr Övriga Kostnader 600 kr 500 kr 800 kr Återbetalning riskkapital kr Summa utbetalningar: kr kr 500 kr 780 kr 800 kr 0 kr 0 kr kr Utgående likvida medel: 20 kr 810 kr 430 kr kr kr kr kr kr 900 kr

6 CASE 2 - Facit Kassabok & enkel bokföring i ett UF-företag SolKlart UF Året som UF-företagare kantas av utmaningar och framgångar för SolKlart UF. Nedan listas de ekonomiska händelser som skett under UF-året. Ni skall nu med hjälp av nedanstående mall bokföra dessa händelser. OBS! Vi rekommenderar starkt att bokföring sker kontinuerligt under UF-året och att du som handledare begär in mindre kvartalsrapporter från UF-företagen där de redovisar det ekonomiska läget vid den aktuella tidpunkten. En kassabok kan se ut på olika sätt nedan hittar ni ett exempel. För att UF-företaget under UF-året även skall kunna hålla koll på sitt resultat har vi valt att ta med de två kolumnerna intäkt och kostnad. Ett annat alternativ är att låta denna summering ske enbart vid valda tidpunkter av året och inte löpande. Om nivån för löpande bokföring är för svår rekommenderar vi att UF-företaget istället håller koll på sina tillgångar (likvida medel) genom att räkna dem i kassan/banken (för kassabok) och i slutet av UF-året summera den totala summan kostnader och intäkter vid bokslut. September - 3/9 Försäljning av riskkapital kronor - 4/9 SolKlart UF betalar in registreringsavgift 300 kr - 5/9 Inköp av marknadsföringsmaterial 300 kr - 10/9 Inköp av 20 stycken solcellsladdare á 39 kr styck inklusive frakt Oktober - 3/10 Försäljning på skolan 10 stycken solcellsladdare (á 79 kr) - 11/10 Försäljning på stan 10 stycken solcellsladdare - 15/10 Inköp av 40 stycken solcellsladdare á 39 kr styck inklusive frakt November - 15/11 Försäljning på Öppet hus på skolan 3 stycken solcellsladdare - 25/11 Försäljning till familj (mormor Stina) 1 styck solcellsladdare

7 December - 1/12 Inköp av marknadsföringsmaterial 200 kr inför julmarknaden - 10/12 Försäljning på julmarknaden 25 stycken solcellsladdare Januari - 2/1 Försäljning till familj (Farfar Håkan & Faster Anna) 2 styck solcellsladdare - 12/1 Inköp av 15 stycken solcellsladdare á 39 kr styck inklusive frakt Februari - 15/2 Betalning av mässavgift 400 kr - 17/2 Försäljning på lokal UF-mässa på skolan 3 stycken solcellsladdare - 28/2 Inköp mässmaterial 400 kronor Mars - 7/3 Försäljning på regional UF-mässa 13 stycken solcellsladdare April - 4/4 Försäljning på skolan 4 stycken solcellsladdare Maj - 2/5 Försäljning på skolan 2 stycken solcellsladdare OBS! SolKlart UF har 2 stycken solcellsladdare kvar som de inte fått sålt. De missar därmed en intäkt på 158 kr. Eftersom vi har använt oss av enkel bokföring så påverkar detta inte bokföringen.

8 Kassabok SolKlart UF *Saldo =summera löpande UF-företagets likvida medel som finns antingen som kontanter i kassan eller på UF-företagets bankkonto. De likvida medlen bestämmer hur mycket kostnader ett UF-företag har råd med vid en viss tidpunkt. DATUM HÄNDELSE KASSA BANK SALDO* INTÄKT KOSTNAD 3/9 Försäljning Riskkapital 1 400: :- 4/9 Betala registreringsavgift -300: : /9 Inköp marknadsför. material -300:- 800: /9 Inköp solcellsladdare 20 st à 39kr -780:- 20:- 780 Summering Efter september månad 20:- 20: /10 Försäljning 10 solcellsladdare à 79kr 790:- 810:- 790:- september: kr 11/10 Försäljning 10 solcellsladdare à 79kr 790: :- 790:- 15/10 Inköp solcellsladdare 40 st à 39: :- 40: :- Summering Efter oktober månad 40:- 40: : :- 15/11 Försäljning 3 st solcellsladdare à 79kr 237:- 277:- 237:- oktober: kr 25/11 Försäljning 1 st solcellsladdare à 79kr 79:- 356:- 79:- Summering Efter november månad 356:- 356: : :- november: kr

9 DATUM HÄNDELSE KASSA BANK SALDO INTÄKT KOSTNAD 1/12 Inköp marknadsför. material -200:- 156: /12 Försäljning 25 st solcellsladdare à 79kr 1 975: : :- Summering Efter december månad 2131: : : :- 2/1 Försäljning 2 st solcellsladdare à 79kr 158: :- 158:- december: 731 kr 12/1 Inköp solcellsladdare à 39 kr -585: :- 585:- Summering Efter januari månad 1704: : : :- 15/2 Betalning mässavgift -400: :- 400 januari: 304 kr 17/2 Försäljning 3 st solcellsladdare à 79kr 237: : /2 Inköp mässmaterial -400: :- 400 Summering Efter februari månad 1141: : : :- februari:- 259 kr

10 DATUM HÄNDELSE KASSA BANK SALDO INTÄKT KOSTNAD 7/3 Försäljning 13 solcellsladdare à 79kr 1 027: : :- Summering Efter mars månad 2 168: : : :- 4/4 Försäljning 4 st solcellsladdare à 79:- 316: :- 316:- mars: 768 kr Summering Efter april månad 2 484: : : :- 2/5 Försäljning 2 st solcellsladdare à 79:- 158: :- 158:- april:1 084 kr Summering Efter maj månad 2 642: : : :- Årets Resultat: kr

11 CASE 3 - Facit Bokslut, balans- och resultatrapport. SolKlart UF UF-året börjar gå mot sitt slut och eleverna i SolKlart UF har påbörjat avvecklingsprocessen. De har avslutat produktion och försäljning samt betalat alla leverantörsskulder. Bankkontot planerar de att avsluta först efter att de skickat in sin årsredovisning, däremot har de redan avslutat sin hemsida. Det som återstår för SolKlart UF är att upprätta ett bokslut med en balans- och resultatrapport. Använd er av underlaget från Case 1 och 2 för att upprätta en balans- och resultatrapport. I balansrapporten anger ni den utgående balansen vid ett specifikt tillfälle, för UF-företag. I resultatrapporten redovisar ni resultatet för perioden september till maj.

12 Resultatrapport (mall) INTÄKTER RESULTAT BUDGET Försäljning 5 767: :- Övriga intäkter (t ex sponsring)* 0 0 Summa intäkter 5 767: :- KOSTNADER Inköp av material (Solcellsladdare) 2 925: :- Övriga kostnader (Registreringsavgift, Marknadsföringsmaterial, Mässavgift, Mässmaterial) 1 600: :- Summa kostnader 4 525: :- ÅRETS RESULTAT 1 242:- 900:-

13 Balansrapport (mall) TILLGÅNGAR Kassa och bank 2 642:- Summa tillgångar 2 642:- EGET KAPITAL OCH SKULDER Skulder 0 UF-riskkapital 1 400:- Årets resultat 1 242:- Summa eget kapital och skulder 2 642:-

... ... Produkt & Idé

... ... Produkt & Idé ... Produkt & Idé Företaget styrs av enbart en medlem Tillverkar ljusyktor i marin stil gjorda av glasburkar, rep, snäckor, stenar, dekaler m.m. Glasburkar & snäckor köps från lopptorg om möjligt (ekologiskt

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

FÅ KOLL PÅ DIN EKONOMI PÅ 60 MINUTER

FÅ KOLL PÅ DIN EKONOMI PÅ 60 MINUTER FÅ KOLL PÅ DIN EKONOMI PÅ 60 MINUTER Metoden som finansbolagen kommer att hata Version 1.0 Distribuera detta häfte fritt till dina vänner! Välkommen till din nya enkla ekonomi Välkomna till denna lilla

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Ekonomiskt styrdokument

Ekonomiskt styrdokument Ekonomiskt styrdokument Kemiteknologsektionen Hanna Andersson, Economizer -12 2012-12-27 Inledning Detta dokument är framtaget för att underlätta arbetet för sektionens kassörer, och för att ge en introduktion

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla!

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla! DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING... en gång för alla! Förstå Bokföring en gång för alla! Upplaga 1. Tryckt 2012 i Skövde, Sverige. Svenska Saldosystem AB Kopering ej tillåten utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring Ekonomiguide Del 2 - Bokföring Innehållsförteckning Kvittoredovisning 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av kvittoredovisningsmallen 4 Bokföring 7 Vad, vem, varför? 7 Förklaring av bokföringsmallen 8 Del

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer