Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget"

Transkript

1 EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt företag. Hur mycket pengar behöver jag för att kunna starta upp verksamheten, både då det gäller investeringar och ett rörelsekapital de första månaderna, för det kan ta några månader innan kunder har betalat de första fakturorna. Om du har kontantförsäljning, så får du naturligtvis in pengarna direkt. Lokala skattemyndigheten vill ha in en preliminär deklaration i samband med att du gör en avgiftsanmälan för moms och f-skatt. För att gå in med så rätt belopp som möjligt, så måste du göra en resultatbudget. Om du ska låna pengar, så villbanken se både en likviditets- och resultatbudget. Dessutom har du nytta av en budget, för att kunna göra en uppföljning av verksamheten rent ekonomiskt. Startkapitalet är en uppskattning av hur mycket kapital du behöver för investeringar och rörelsekapital. På blanketten är startkapitalet uppdelat på rena investeringar och övriga kostnader för verksamheten, innan du får in pengarna från kunderna. Startkapitalet är också indelat på exkl moms och inkl moms. Exkl moms är det som berör resultatbudgeten och inkl moms berör likviditetsbudgeten samt finansieringen. Summa startkapital (inkl moms) och summa finansiering ska naturligtvis stämma överens. Resultatbudgeten visar intäkter minus kostnader som gör ett resultat exkl moms. Resultatbudgeten är också beroende av vilken företagsform som du har valt. Skillnaden är främst egna uttag och f-skatt**) i enskild firma och handelsbolag mot löner och sociala avgifter**) i ett AB, där ägaren är anställd. Men har du anställda i en enskild firma alt handelsbolag, då hamnar personalens lönekostnader på lön och sociala avgifter. OBS! Även om du inte gör egna uttag i enskild firma och handelsbolag, så slipper du inte f-skatten, som du betalar varje månad, beroende på vilken nettointäkt som du har angett till Skattemyndigheten. Likviditetsbudgeten visar kassaflödet (inkl moms*) i företaget. Likviditetsbudgeten är beroende av vilken företagsform som du har valt. Skillnaderna är eget uttag vid enskild firma och handelsbolag samt uttag av lön vid AB. I likviditetsbudgeten så hittar du också en utgående och en ingående moms, som du inte har med i resultatbudgeten. Orsaken är att momsen inte är en intäkt eller kostnad för ditt företag. Alltså den ingående momsen drar du från den utgående momsen och mellanskillnaden ska betalas in till skattemyndigheten***). Lägg gärna till lite mer än du hade tänkt dig på kostnadssidan och var försiktig med intäkterna *) Den vanligaste momssatsen är 25%, men på livsmedel är momsen 12% och på böcker 6%. Ta reda på vilken momssats som gäller för dina varor och tjänster. **) Sociala avgifter och preliminär/f-skatt betalas in till Skattemyndigheten en månad i efterhand. Månadsinbetalning av preliminär/f-skatt får du genom att ta 50% av resultatet (vinsten) och dela den med 12 månader. ***) Momsredovisning är skillnaden mellan utgående och ingående moms. Räkna med redovisningen en månad i efterhand. Etablera. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 1

2 PRELIMINÄR RESULTATBUDGET Gör en preliminär budget av intäkterna och kostnaderna för de första 12 månaderna. (exklusive moms) EF (Enskild firma) HB (Handelsbolag) KB (Kommanditbolag) AB (Aktiebolag) 1 ÅR 1 % ÅR 2 % Intäkter Försäljning av varor/tjänster 0% 0% Övriga intäkter 0% 0% Summa intäkter 0 100% 0 100% Varu och materialkostnader 0% 0% Bruttovinst (intäkter - varukostnader) 0 0% 0 0% Övriga kostnader Ev. anställdas lön Ägarlön (vid AB) Sociala avgifter (ca 32% på lön) Utbildning, resor Bilersättning, drivmedel Lokalhyra, el och värme Förbrukningsmaterial och inventarier Reperationer, underhåll Bokföring, revision Leasing Försäkringar (personliga + företag) Marknadsföring, reklam Avskrivningar (20% på inventarier) Räntor (ca 8 till 10% på lånat kapital) Summa övriga kostnader 0 RESULTAT (bruttovinst - övriga kostnader) 0 0 Egenavgifter vid EF/HB/KB 25% av RESULTAT 0 0 Nettointäkt (bruttolön) = RESULTAT - egenavgift 0 0 Inkomstskatt (ca 33% av nettointäkt) 0 0 Ägarlön efter skatt (nettointäkt - inkomstskatt) 0 0 Bolagskatt vid AB (28% av RESULTAT) 0 0 Resultat efter skatt vid AB 0 0 Etablera. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2

3 STARTKAPITAL - hur mycket behövs? Exkl moms Inkl moms INVESTERINGAR Lokalköp, övertagande av hyresrätt 0 0 Ombyggnad, upprustning och inredning 0 0 Kontorsmöbler, kontorsmaskiner (dator, fax, tel) Maskiner för produktion Fordon Övriga investeringar Summa investeringar 0 0 ÖVRIGA KOSTNADER (innan pengarna kommit in från kunderna) 0 Inköp av varor och material 0 *) Löner (första månaderna) 0 *) Arbetsgivatavgift (40%) 0 Lokalhyra (första månaden) Leasingkostnader/maskinhyra *) Försäkringar Marknadsföring (annonser- trycksaker etc) Summa övriga kostnader 0 0 SUMMA STARTKAPITAL 0 0 *) EJ MOMS (Moms 25% är vanligast men livsmedel 12%, böcker/tidningar 6%) FINANSIERING - varifrån? Egen insats Leverantörskrediter Banklån ALMI-lån Checkkredit Annan finansiering, ex vis privatlån SUMMA FINANSIERING 0 (= STARTKAPITAL inkl. Moms) Eventuella noteringar: Etablera. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 3

4 RESULTATBUDGET (exklusive moms) EF (Enskild firma) HB (Handelsbolag) KB (Kommanditbolag) AB (Aktiebolag) Intäkter 1 ÅR 1 % ÅR 2 % Försäljning av varor/tjänster 0% 0% Övriga intäkter Övriga intäkter 0% 0% Summa intäkter 0 100% 0 100% Varu och materialkostnader 0% 0% Bruttovinst (intäkter - varukostnader) 0 0% 0 0% Övriga kostnader Ev. anställdas lön Ägarlön (vid AB) Sociala avgifter (ca 32% på lön) Utbildning, resor Bilersättning, drivmedel Lokalhyra, el och värme Förbrukningsmaterial och inventarier Reperationer, underhåll Bokföring, revision Leasing Försäkringar (personliga + företag) Marknadsföring, reklam Avskrivningar (20% på inventarier) Räntor (ca 8 till 10% på lånat kapital) Summa övriga kostnader RESULTAT (bruttovinst - övriga kostnader) 0 0 Egenavgifter vid EF/HB/KB 25% av RESULTAT 0 0 Nettointäkt (bruttolön) = RESULTAT - egenavgift 0 0 Inkomstskatt (ca 33% av nettointäkt) 0 0 Ägarlön efter skatt (nettointäkt - inkomstskatt) 0 0 Bolagskatt vid AB (28% av RESULTAT) 0 0 Resultat efter skatt vid AB 0 0 Etablera. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 4

5 LIKVIDITETSBUDGET EF (enskild firma) HB (handelsbolag) KB (kommanditbolag) AB (aktiebolag) MÅNAD TOTALT LIKVIDA MEDEL VID PERIOD.BÖRJAN INBETALNINGAR EXKLUSIVE MOMS: Försäljning (25% moms) 0 Försäljning (12% moms) 0 Försäljning (6% moms) 0 Övriga intäkter 0 Moms på försäljning (utgående)* Eget kapital 0 Lån (bank, ALMI, privatlån) 0 SUMMA INBETALNINGAR UTBETALNINGAR EXKLUSIVE MOMS Varu- och materialinköp (25% moms) Varu- och materialinköp (12% moms) 0 Varu- och materialinköp (6% moms) 0 Lokalhyra 0 El och värme 0 0 Förbrukningsmaterial och invent. 0 Reparation, underhåll 0 Bokföring, revision 0 Marknadsföring, reklam 0 Resekostnader 0 Leasing 0 Investering i nya inventarier 0 Övriga momspliktiga kostnader 0 1- Summa momspliktiga utbetalningar Moms på utbetalningar (ingående) 0 Bruttolön anställda 0 Sociala avgifter (ca 32%på löner)** 0 Egna uttag (vid EF/HB/KB)** 0 Försäkringar (personliga+företag) 0 Räntor, avbetalningar 0 Preliminär sladd (vid EF/HB/KB)** Summa momsfria utbetalningar Momsredovisning*** SUMMA UTBETALNINGAR ( ) LIKVIDA MEDEL VID PERIODSLUT Etablera. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 5

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN!

GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN! GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN! - En nödvändig vägledning till Dig som tänker starta eller driver eget företag Mer information finns på www.nyforetagarcentrum.se pdf-version 010911 Varför Affärsplan...? Arbetet

Läs mer

Delägare Namn på alla delägare, deras ägarandel och deras arbetsuppgift och arbetstid i företaget.

Delägare Namn på alla delägare, deras ägarandel och deras arbetsuppgift och arbetstid i företaget. AFFÄRSPLAN 1 Innehållsförteckning Sid. 3 Affärsplan 4 Affärsidé 6 Vision, mål och strategi 7 Verksamhet 8 Företagets omvärld - kunder och marknad 9 Konkurrenter 10 Nätverk och samarbete 11 Marknadsföring

Läs mer

Affärsplan. för. Zikko

Affärsplan. för. Zikko Affärsplan för Zikko i samarbete med Nyföretagarcentrum 1. Namn- och adressuppgifter Namn Erik Gustavsson Ålder 27 Företag Zikko Organisationsnummer 7811205918 Adress Björnvägen 1 Postadress 53157 Lidköping

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Starta & Driva Företag

Starta & Driva Företag Övningsuppgifter till Starta & Driva Företag av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson 20:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84, 820 64 Näsviken Tel: 0650-54 14 00 Fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15 Affärsplan En första skiss 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014)

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014) Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista FORTNOX ORDLISTA Ordlista EkonOmisk ordlista EkonOmisk ordlista A Affärshändelse Affärsidé Affärsplan Aktie Aktiebolag Aktiekapital Aktivitetsplan Amortering Anbud Arbetsgivare händelse som påverkar företagets

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BDO Malmö Hur äga häst?

VÄLKOMMEN TILL BDO Malmö Hur äga häst? VÄLKOMMEN TILL BDO Malmö Hur äga häst? Kristina Anderson Auktoriserad revisor, partner 070-624 58 06 VI SPEGLAR LOKALA BEHOV OCH GLOBALA ÖNSKEMÅL BDO International är världens femte största revisions-

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer