Reflektioner från föregående vecka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reflektioner från föregående vecka"

Transkript

1 Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys

2 Strategisk planering och Ekonomistyrning

3 Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

4 Strategi-Strategisk planering (Strategos=Krigföring i stort) Definition strategi Militärt: Konsten att utnyttja slag för att vinna krig Företagsekonomiskt: Konsten att utnyttja företagets resurser för att uppnå företagets mål

5 Målformulering Huvudmännens krav Krav från övriga intressenter Företagsledning MÅL

6 Praktiskt strategiarbete Formulera organisationens mål Planera en strategi för att uppnå målen

7 Strategi på olika organisationsnivåer Koncernstrategi Affärsområdesstrategi Divisionsstrategi -Affärsenhetsstrategi -Funktionsstrategi

8 Strategiska perspektiv Strategi som förändring av position Var och hur företaget skall agera för att bli konkurrenskraftigt Strategi som plan Strategin som en medvetet planerad handlingslinje Strategi som handlingsmönster Definieras av vad organisationen egentligen gör

9 Strategi som förändring av position Enligt Igor Ansoff (1965) Marknader Produkter Nuvarande Nya Nuvarande Marknads penetration Produkt utveckling Nya Marknads utveckling Diversifiering

10 Strategi som plan Analys Omvärld Företaget Strategi formulering Mål Strategi Handlingsplan Genomförande Uppföljnin g

11 Strategi som handlingsmönster Planerad strategi Avsiktlig strategi Genomförd strategi Ej genomförd strategi Uppdykande strategier

12 Ekonomistyrning Formulera ekonomiska mål Styra mot målet Vidtaga åtgärder Syfte: Precisera ekonomiskt ansvar Erhålla ekonomiska mål Utforma och utnyttja ekonomiska system för styrning (budgetering)

13 Budgetering Handlingsprogram konkretiserat i ekonomiska termer Budget = Förkalkyl (Räkning = Efterkalkyl) Syfte: Samordna och planera Styra mot uppställda mål Kommunikationsinstrument mellan ledning och avdelningar i företaget Kontrollinstrument

14 Framtagning Budgeteringens faser Budget direktiv Genomförande Verkställighet Uppföljning Kontroll Budget uppställande Utfall Uppföljning Budget fastställs

15 Budgetens uppbyggnad Delbudge t Försäljnings budget Tillverknings budget Personal och lönebudget Materialbudget Omkostnadsbudget Avskrivningsbudget Investeringsbudget Förråds/inköpsbudget Totalbudget Resultatbudget Likviditetsbudget Balansbudget

16 Exempel, Budgetering Förutsättningar Henrik Nilsson är civilingenjör, Väg och Vatten. Han tänker starta en konsultfirma med inriktning mot byggledning och fastighetsekonomi. Han kommer att anställa ytterligare två nyutexaminerade civilingenjörer, en från Väg och Vatten och en från Lantmäteri. Man kommer också att anställa en sekreterare. Följande gäller för det kommande årets verksamhet: 1. Varje konsult beräknas debitera ut 120 timmar/person och månad under januari juni och augusti november. I december beräknas att man kommer att debitera 80 timmar/person. Man kommer att debitera kunderna med 600 kr/timme. Samtliga kunder faktureras per 30 dagar. 2. För att försäkra sig om att få kunden i starten ges ett introduktionserbjudande under januari mars, där kunden får 25% rabatt. 3. En marknadskonsult kommer att anlitas för att hjälpa till och marknadsföra företaget till en total kostnad på kr det första året. Denna kostnad kommer betalas med kr i januari, kr i februari och resten med 5000 kr varannan månad. 4. Henrik själv och de två civilingenjörerna kommer att få en lön på kr/mån och sekreteraren har en lön på kr/mån. (Hänsyn tas ej till effekt av skatt och sociala avgifter) 5. Hyra för kontoret uppgår till kr/mån och betalas den förste i varje månad. 6. Investeringar i i nventarier på kr b ehövs för verksamheten, de installeras i ja nuari och betalningen sker per 30 dagar. Den ekonomiska livslängden är 5 år. 7. Driftkostnaderna uppgår till 5000 kr/mån alla månader utom juli, de betalas månaden efter förbrukning. 8. Bokföring och revision beräknas kosta kr/år. Årets tjänster betalas i januari nästa år. 9. Henrik satsar själv kr i aktiekapital. Man tar dessutom upp ett lån på kr i januari. Lånet amorteras på 10 år, i slutet av varje år. Räntan är 6%. 10. Årets ränteintäkter beräknas bli 6000 kr 11. Skattesatsen på aktiebolag är 28%. Man räknar inte med att betala någon preliminär skatt.

17 Budgeterad verksamhet för nästa år Personal Henrik Nilsson (ägare) 2 Civilingenjörer 1 sekreterare Arbetstid (tim/konsult) 120 jan-juni aug-nov 80 dec Timarvode (kr) 600 Kredittid (dagar) 30 Rabatt under jan-mars 25% Månadslön (kr/konsult) jan-dec Månadslön sekreterare (kr) Övrigt Marknadskonsult (kr) jan feb 5000 apr, juni, aug, okt, dec Hyra (kr/mån) Inventarier (kr) jan betalningstid 30 dagar Ek livslängd (år) 5 Driftkostnader (kr) 5000 per månad utom juli betalas månaden efter Bokföring/revision (kr) faktureras i dec betalas i jan år2 Egen kapitalinsats (kr) jan Lån (kr) jan Löptid (år) 10 slutet av varje år Ränta 6% Ränteintäkter (kr) 6000 Skattesats 28% ingen prel skatt

18 Uppgift 1,Resultatbudget Kostnadsslagindelad 1 Rörelsens intäkter (nettoomsättning) Förändring av varulager 3 Aktiverar arbete för egen räkning 4 Övriga rörelseintäkter 5 Drift och kontorsomkostnader Hyra, marknadsföring, bokföring/revision Personalkostnader Avskrivning mask, inv, fast Nedskrivningar 10 Övriga rörelsekostnader 11 Intäkter från andelar i koncernföretag 12 Intäkter från andelar i intresseföretag 13 Intäkter från övriga värdepapper och fordringar 14 Övriga ränteintäkter Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 16 Räntekostnader Extraordinära intäkter 18 Extraordinära kostnader 19 Bokslutsdispositioner 20 Skatt på årets resultat Övriga skatter 22 Årets resultat

19 Uppgift 2, Likviditetsbudget Inbetalningar Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Hela året Inbetalningar från kunder Eget Aktiekapital Banklån Ränteintäkter Summa inbetalningar Utbetalningar Marknadsföring Löner Hyra Drift Bokföring Räntor Amortering Inköp av inventarier Summa utbetalningar Differens Ingående kassa Utgående kassa

20 Uppgift 3, Balansbudget Tillgångar Skulder och eget kapital Anläggningstillgångar Eget Kapital Inventarier Aktiekapital Årets Vinst Omsättningstillgångar Skulder Kundfordringar Kassa, Bank Banklån Skatteskuld Övriga kortfristiga 30000

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Bläckhornets Arkitektbyrå AB

Bläckhornets Arkitektbyrå AB Bläckhornets Arkitektbyrå AB - En arkitektlösning i Kiruna - Författare Stefan Gewers, Nicklas Larsson, Gustaf Sjödin, Robin Söderlund & Patrik Östrand Innehållsförteckning Bläckhornets Arkitektbyrå AB

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Budgetering. Resultatbudget. Extra övningar, Block 4

Budgetering. Resultatbudget. Extra övningar, Block 4 1 Extra övningar, Block 4 Budgetering Resultatbudget 4:1 Omtenta AB tillverkar tentor till universitet och högskolor. Det är nu hög tid för företagets controller, Bud Get, att upprätta resultatbudget för

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

En analys av hur budgetering går till på Van Ommeren

En analys av hur budgetering går till på Van Ommeren En analys av hur budgetering går till på Van Ommeren Kurs: Ekonomistyrning 5p, VT 2005 Kursansvarig: Johan Dergård Författare: Liselott Abrahamsson, 771119-5003 Jennie Andersson, 800109-9343 Petter Andreassen,

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer