EKONOMISK REDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMISK REDOVISNING"

Transkript

1 Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg

2 HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER INTÄKTER 214 INTÄKTER 214 INTÄKTER % 26% 26% % % % Årsavgifter Årsavgifter Hyror Hyror Vattenintäkter Årsavgifter Vattenintäkter Övriga Hyror Övriga El Vattenintäkter El intäkter Övriga intäkter El intäkter Årsavgifter Årsavgifter Hyror Årsavgifter Hyror Övriga Hyrorintäkter Övriga intäkter Övriga intäkter % 74% 74%

3 kr/m² kr/m² HSB HSB Ekonomisk Ekonomisk redovisning redovisning maj maj Sid Sid 3 3 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING Årsavgiftsutveckling i i %,%,%,%,% -5,2% -5,2% -4,9% -4,9%,%,% Hyresutveckling ** 1,6% 1,6% 2,4% 2,4% 2,8% 2,8% 2,2% 2,2% 1,7% 1,7% ÅRSAVGIFTSUTVECKLING År År * * Källa: Källa: Privata Privata hyresägare hyresägare - - snittutveckling snittutveckling av av hyror hyror i i Sverige Sverige per per år år

4 Sid 8 Sid 819 maj 215 Sid 8 Sid 8 KOSTNADSFÖRDELNING KOSTNADSFÖRDELNING KOSTNADSFÖRDELNING KOSTNADSFÖRDELNING KOSTNADSFÖRDELNING 13% 13% 13% 13% Drift Drift Planerat Drift underhåll Planerat Drift underhåll Avskrivningar Planerat underhåll Avskrivningar Planerat underhåll Kapitalkostnader Avskrivningar Kapitalkostnader Avskrivningar Skatt Kapitalkostnader Skatt Kapitalkostnader Skatt Skatt 24% 46% 24% 46% 24% 46% 24% 46% Drift Drift Planerat Drift underhåll Planerat Drift underhåll Avskrivningar Planerat underhåll Avskrivningar Planerat underhåll Jämförelsestörande Avskrivningar Jämförelsestörande Avskrivningar Kapitalkostnader Jämförelsestörande Kapitalkostnader Jämförelsestörande Skatt Kapitalkostnader Skatt Kapitalkostnader Skatt Skatt % 2% 2% 2% 15% 15% 15% 15%

5 HSB HSB Ekonomisk redovisning 19 HSB Ekonomisk maj Ekonomisk redovisning 215 redovisning maj maj Sid Sid Sid 4 4 DRIFTSKOSTNADER FÖRDELNING DRIFTSKOSTNADER

6 Sid 5 Sid 519 maj 215 Sid 5 Sid 5 OCH OCH OCH ARVODEN OCH LÖNER Förtroendevalda Förtroendevalda Styrelsearvode Förtroendevalda Styrelsearvode Förtroendevalda Sammanträdesersättningar Styrelsearvode Sammanträdesersättningar Styrelsearvode Revisorsarvode Sammanträdesersättningar Revisorsarvode Sammanträdesersättningar Löner Revisorsarvode och andra ersättningar Löner Revisorsarvode och andra ersättningar Sociala Löner kostnader och andra ersättningar Sociala Löner kostnader och andra ersättningar Summa Sociala förtroendevalda kostnader Summa Sociala förtroendevalda kostnader Summa förtroendevalda Summa förtroendevalda Föreningen har inte haft några övriga anställda under året Föreningen har inte haft några övriga anställda under året Föreningen har inte haft några övriga anställda under året Föreningen har inte haft några övriga anställda under året

7 Sid 6 Sid 619 maj 215 Sid 6 Sid 6 UNDERHÅLL Kostnader underhåll 214 Kostnader underhåll 214 Kostnader underhåll 214 Totalt Kostnader underhåll Totalt Totalt Totalt Exempel på utförda åtgärder Exempel på utförda åtgärder Exempel på utförda åtgärder Exempel på utförda åtgärder Tobiassons AB. Bl.a. balkong Tobiassons AB. Bl.a. balkong Tobiassons AB. Bl.a. balkong Filmning, Tobiassons spolning AB. ledningar Bl.a. balkong Filmning, spolning ledningar 89 Filmning, spolning ledningar 89 Filterbyte, Filmning, målning, spolning brandskydd ledningar Filterbyte, målning, brandskydd 98 Filterbyte, målning, brandskydd 98 Övrigt Filterbyte, målning, brandskydd 98 Övrigt Övrigt Övrigt

8 HSB Ekonomisk redovisning Sid 7 Sid 719 maj 215 Sid 7 Sid 7 RÄNTEKOSTNADER År År År År RÄNTEKOSTNADER RÄNTEKOSTNADER RÄNTEKOSTNADER RÄNTEKOSTNADER

9 HSB Ekonomisk redovisning Sid 9 Sid 919 maj 215 Sid 9 Sid 9 RESULTATUTVECKLING RESULTATUTVECKLING RESULTATUTVECKLING RESULTATUTVECKLING 4 4 RESULTATUTVECKLING År År År År

10 19 maj 215 Sid 1 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 5 5

11 Sid 13 Sid maj 215 Sid 13 Sid 13 KASSALIKVIDITET Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar Skulder till kreditinstitut Lager Skulder till kreditinstitut Lager Leverantörsskulder Skulder till kreditinstitut Avgifts-, Lager hyres och andra kundfordringar Leverantörsskulder Skulder till kreditinstitut Avgifts-, Lager hyres och andra kundfordringar Skatteskulder Leverantörsskulder Avräkningskonto Avgifts-, hyres HSB och andra Göteborg kundfordringar Skatteskulder Leverantörsskulder Avräkningskonto Avgifts-, hyres HSB och andra Göteborg kundfordringar Fond Skatteskulder för inre underhåll Övriga Avräkningskonto fordringar HSB Göteborg Fond Skatteskulder för inre underhåll Övriga Avräkningskonto fordringar HSB Göteborg Övriga Fond skulder för inre underhåll Förutbetalda Övriga fordringar kost. upplupna int Övriga Fond skulder för inre underhåll Förutbetalda Övriga fordringar kost. upplupna int Upplupna Övriga kost. skulder förutbetalda int Kortfristiga Förutbetalda placeringar kost. upplupna int Upplupna Övriga kost. skulder förutbetalda int Kortfristiga Förutbetalda placeringar kost. upplupna int Summa Upplupna kortfristiga kost. förutbetalda skulder int Kassa Kortfristiga och bank, placeringar övrigt Summa Upplupna kortfristiga kost. förutbetalda skulder int Kassa Kortfristiga och bank, placeringar övrigt Summa kortfristiga skulder Summa Kassa omsättningstillgångar och bank, övrigt Summa kortfristiga skulder Summa Kassa omsättningstillgångar och bank, övrigt Summa omsättningstillgångar Summa omsättningstillgångar Kassalikviditeten är omsättningstillgångar delat med kortfristiga skulder Kassalikviditeten är omsättningstillgångar delat med kortfristiga skulder Föreningens Kassalikviditeten kassalikviditet är omsättningstillgångar är 3,99 delat med kortfristiga skulder Föreningens Kassalikviditeten kassalikviditet är omsättningstillgångar är 3,99 delat med kortfristiga skulder Föreningens kassalikviditet är 3,99 Likviditeten Föreningens bör vara kassalikviditet minst 1 för är att 3,99 betalningsförmågan ska anses vara god på kort sikt Likviditeten bör vara minst 1 för att betalningsförmågan ska anses vara god på kort sikt Likviditeten bör vara minst 1 för att betalningsförmågan ska anses vara god på kort sikt Likviditeten bör vara minst 1 för att betalningsförmågan ska anses vara god på kort sikt

12 Sid 11 Sid maj 215 Sid 11 Sid 11 PLACERINGAR Startdatum Avser Saldo Lösendatum Löptid Ränta Startdatum Avser Saldo Lösendatum Löptid Ränta Startdatum Avser Saldo Lösendatum Löptid Ränta Startdatum HSB Avser Göteborg Saldo Lösendatum 12 mån Löptid1,85% Ränta HSB Göteborg mån 1,85% HSB HSB Göteborg Göteborg mån mån 1,15% 1,85% HSB HSB Göteborg Göteborg mån mån 1,15% 1,85% HSB Göteborg mån 1,15% HSB Göteborg mån 1,15%

13 HSB Ekonomisk redovisning 19 maj 215 Sid 12 AVRÄKNINGSLIKVIDITET AVRÄKNINGSLIKVIDITET Avräkningskonto 214 Saldo Snittsaldo Lägsta Högsta jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Månad

14 HSB Ekonomisk redovisning Sid 14 Sid maj 215 Sid 14 Sid 14 FONDLIKVIDITET LÅNEBEHOV KOMMANDE UNDERHÅLL LÅNEBEHOV KOMMANDE UNDERHÅLL LÅNEBEHOV KOMMANDE UNDERHÅLL LÅNEBEHOV KOMMANDE UNDERHÅLL Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga Omsättningstillgångar skulder Kortfristiga skulder Underhållsfond Omsättningstillgångar Kortfristiga skulder Underhållsfond Kortfristiga skulder Underhållsfond Underhållsfond Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga Omsättningstillgångar skulder Kortfristiga Omsättningstillgångar skulder Underhållsfond Kortfristiga skulder Underhållsfond Kortfristiga skulder Underhållsfond Underhållsfond

15 Sid 15 Sid maj 215 Sid 15 Sid 15 LÅN LÅN LÅN LÅN Långivare Saldo Konv datum Ränta Amortering Långivare Saldo Konv datum Ränta Amortering Långivare Saldo Konv datum Ränta Amortering Nordea Långivare Saldo Konv datum 1,36% Ränta Amortering Nordea ,36% Nordea Nordea ,36% 1,36% Nordea Nordea ,36% 1,36% Nordea Nordea ,36% 1,36% Nordea Nordea ,36% 1,36% Nordea Nordea ,94% 1,36% Nordea Nordea ,94% 1,36% Nordea Nordea ,94%,94% Nordea Nordea ,94%,94% Nordea ,94% Nordea ,94% kr förfaller inom ett år. Detta utgör 76,4% av föreningens totala lån kr förfaller inom ett år. Detta utgör 76,4% av föreningens totala lån Föreningens belåningsgrad kr förfaller inom är 7 ett 843 år. kr Detta per m² utgör BOA, 76,4% och i av genomsnitt föreningens är totala lån Föreningens belåningsgrad kr förfaller inom är 7 ett 843 år. kr Detta per m² utgör BOA, 76,4% och i av genomsnitt föreningens är totala lån varje Föreningens lägenhet belånad belåningsgrad med 6 är kr kr per m² BOA, och i genomsnitt är varje Föreningens lägenhet belånad belåningsgrad med 6 är kr kr per m² BOA, och i genomsnitt är varje lägenhet belånad med kr varje lägenhet belånad med kr

16 Sid 16 Sid maj 215 Sid 16 Sid 16 UTVECKLING NYCKELTAL Nettoomsättning Nettoomsättning Nettoomsättning Faktiskt Nettoomsättning resultat, tkr Faktiskt resultat, tkr Faktiskt resultat, tkr Balansomslutning Faktiskt resultat, tkr Balansomslutning Balansomslutning Fond Balansomslutning yttre underhåll Fond yttre underhåll Fond yttre underhåll Belåning, Fond yttre kr/m² underhåll Belåning, kr/m² Belåning, kr/m² Årsavgiftsnivå, Belåning, kr/m² Årsavgiftsnivå, kr/m² Årsavgiftsnivå, kr/m² Årsavgiftsnivå, kr/m²

17 Sid 17 Sid maj 215 Sid 17 Sid 17 RESULTATDISPOSITION Underhållsfond (bundet eget kapital) Fritt eget kapital Underhållsfond (bundet eget kapital) Fritt eget kapital Underhållsfond (bundet eget kapital) Fritt eget kapital Ingående Underhållsfond balans (bundet 4 eget kapital) Ingående balans Fritt eget kapital Ingående balans Ingående balans Ingående balans Årets Ingående resultatbalans Ingående balans Årets Ingående resultatbalans Förslag fondavsättning 992 Summa Årets fritt resultat eget kapital Förslag fondavsättning 992 Summa Årets fritt resultat eget kapital Förslag Förslag fonddisposition fondavsättning Summa fritt eget kapital Förslag Förslag fonddisposition fondavsättning Summa fritt eget kapital Netto Förslag fondförändring fonddisposition Netto från UH-fonden Netto Förslag fondförändring fonddisposition Netto från UH-fonden Netto fondförändring Netto från UH-fonden Netto fondförändring Netto från UH-fonden Utgående balans Utgående balans Utgående balans Utgående balans Utgående balans Utgående balans Utgående balans Utgående balans Det styrelsen föreslår är att man flyttar kr från fonden och det ökar Det styrelsen föreslår är att man flyttar kr från fonden och det ökar det Det egna styrelsen kapitalet föreslår är att man flyttar kr från fonden och det ökar det Det egna styrelsen kapitalet föreslår är att man flyttar kr från fonden och det ökar det egna kapitalet Fritt det eget egna kapital kapitalet minskar med kr Fritt eget kapital minskar med kr (UB-IB Fritt vilket eget kapital visar föreningens minskar med faktiska resultat) kr (UB-IB Fritt vilket eget kapital visar föreningens minskar med faktiska resultat) kr (UB-IB vilket visar föreningens faktiska resultat) (UB-IB vilket visar föreningens faktiska resultat)

18 Sid maj 215 Sid 18 Sid 18 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Hsb Brf Vinga i Göteborg Till föreningsstämman i Hsb Brf Vinga i Göteborg Till föreningsstämman i Hsb Brf Vinga i Göteborg Organisationsnummer Organisationsnummer Organisationsnummer Nedan följer en sammanfattning av väsentliga delar av revisionsberättelsen, den finns att läsa i sin helhet i den tryckta verisonen av årsredovisningen. Nedan följer en sammanfattning av väsentliga delar av revisionsberättelsen, den finns att läsa i sin helhet i den tryckta verisonen av årsredovisningen. Nedan följer en sammanfattning av väsentliga delar av revisionsberättelsen, den finns att läsa i sin helhet i den tryckta verisonen av Rapport årsredovisningen. om årsredovisningen Rapport om årsredovisningen Vi har Rapport reviderat om årsredovisningen årsredovisningen för Hsb Brf Vinga i Göteborg för år 214. Vi har reviderat årsredovisningen för Hsb Brf Vinga i Göteborg för år 214. Styrelsens Vi har reviderat ansvar årsredovisningen för årsredovisningen för Hsb Brf Vinga i Göteborg för år 214. Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är Styrelsens styrelsen som ansvar har ansvaret för årsredovisningen för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Revisorernas Det är styrelsen ansvar som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Revisorernas ansvar Vårt Revisorernas ansvar är att uttala ansvar oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god Vårt revisionssed ansvar är att i Sverige. uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och Vi god Vårt anser revisionssed ansvar är att att de revisionsbevis i Sverige. uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Vi god anser revisionssed att de revisionsbevis i Sverige. vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker Uttalanden att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Vi tillstyrker Vi tillstyrker att föreningsstämman att föreningsstämman behandlar fastställer resultatet resultaträkningen enligt förslaget och i balansräkningen förvaltningsberättelsen föreningen. och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg / 215 Göteborg / 215 Göteborg / 215 Av föreningen vald revisor Av föreningen vald revisor Av föreningen vald revisor BoRevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisor BoRevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisor BoRevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisor

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003 Org. nr. 716417-9629 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Västerbacken i Huddinge (716417-9629) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01--2003-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ugnen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vanja. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vanja. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Vanja i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN I LOMMA

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN I LOMMA ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF HENRIKSGÅRDEN I LOMMA HSB BRF HENRIKSGÅRDEN 1 LOMMA 746000-4729 Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Henrilcsgården i Lomma kallas härmed till ordinarie

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening SVEA i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palladium i Solna

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palladium i Solna Styrelsen för Org.nr: 769611-3252 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Jägaren i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer