Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna!"

Transkript

1 Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna! Skriv ut Karta hitta.se Samling under förmiddagen från kl 10:30. Med hjälp av frivilliga bjuder föreningen på lunch kl 13. Möjlighet till övernattning såväl före som efter träffen. Anmälan görs till Ulf Löwenhielm senast Tel: (a), (h) Mail: För övernattningsbokning: Yvonne Eriksson Tel: , Läs mer om Morjanå på Morjanå ligger längs en avtagsväg från väg 52 mellan Katrineholm och Vingåker.

2 Information från Löwenhielmska släktföreningen Medlemsavgifter Nu är det dags för er som inte är ständiga medlemmar att betala in medlemsavgiften på 100 kronor (samma avgift oberoende om man är ensamstående eller par, enligt beslut på senaste släktmöte) på plusgiro Vid inbetalningen är det viktigt att fylla i namn så att kassören vet vem betalningen kommer ifrån. Alla som fyllt 18 är räknas som egna medlemmar i släktföreningen och ska betala in egen medlemsavgift om intresse för medlemskap finns. Försäljning av torp på Morjanå Som tidigare meddelats har försäljningen av Morjanås torp påbörjats. I dagsläget är Plomtorp, Sörtorpet och Hagstugan sålda. Släktföreningens webbplats Vill gärna påminna om vår webbsida org. Där kan ni bland annat läsa mer om Morjanå, kommande släktträffar på Riddarhuset, vår årliga höstträff på Morjanå samt hitta kontaktuppgifter till styrelsen. Släktmötet på Riddarhuset Styrelsen vill tacka varmt för släktmötet och den trevliga festen efteråt som gick av stapeln 28 januari detta år. Det är alltid lika roligt då vi samlas! Protokollet från mötet bifogas i detta utskick. Besöket från Harriet Löwenhjelmsällskapet, som underhöll under middagen, var mycket uppskattat. Besök gärna deras hemida www. harrietlowenhjelm.se. Ni har väl inte missat texten om vårt släktmöte i det senaste numret av Arte et Marte? Anmäl e-postadress Allra sist vill jag också påminna de medlemmar som får detta per post att anmäla er e-postadress till sekreterare Marianne Löwenhielm, Detta förenklar mycket i styrelsens arbete med utskick, samt att vi sparar både på porto och på miljön. Önskar er alla en riktigt skön sommar! På Löwenhielmska släktföreningens vägnar, Cecilia Löwenhielm (5) Ordförande i styrelsen Kassörens och fondförvaltarens sammanlagda berättelse för år 2011 Ett bokslut för år 2011 är framtaget (med stöd av Örjan Lindh). Det är dock inte reviderat ännu. Bifogat nedan är resultat- och balansrapporter för 2011 hämtade ut det bokföringsprogram som Löwenhielmska släktföreningen använder sig av. Året har karakteriserats av att försäljningen av torpen har påbörjats och under året har Plomtorp och Sörstugan sålts, vilket tillfört föreningen drygt 660 tkr. Under året har även ganska stora underhållskostnader bokförts på Gröna Villan och Arrendebostaden. Försäljning av torp kommer att fortsätta under år 2012 (Hagstugan har hittills sålts) och styrelsen har beslutat att en del av influtna medel kommer att användas till underhåll och fonderas. Intäkterna från uthyrning har minskat något och det är fortfarande önskvärt att Morjanå används i större utsträckning. Medlemsintäkterna är låga jämfört med andra intäkter, men har ökat jämfört med tidigare år, dels för att några medlemmar har blivit ständiga medlemmar och dels för att styrelsen gjorde en ansträngning att driva in gamla obetalda medlemsavgifter från tidigare år. Börsåret 2011 var dystert på många håll, med skuldkriser och eurokris. Stockholmsbörsen backade cirka 18% under året, och där ligger en stor del av våra investeringar. Även världens börser var ner under året, uppskattningsvis 15% globalt. Morjanåfonden har klarat sig bättre än så, men är ändå ner cirka 8% under året. All utdelning har återinvesterats i fonden och inga uttag har gjorts under året. Släktfonden består av färre värdepapper vilket gör att kurssvängningar slår mer här. Fonden är ner 11% under året. All utdelning har återinvesterats i fonden och inga uttag har gjorts under året. Vänliga hälsningar Gustaf Löwenhielm (5) Magnus Löwenhielm (ä) Kassör Fondförvaltare

3 Resultatrapport fördelad på de olika verksamheterna Sid 1 (av 1) Löwenhielmska Släktföreningen, (Lowen) Utskrifts-ID: 322 Period: Senast reg verifikat: A:1017, B:2120, C:3018, D:4052, E:5184, F:6019, G:7023, H:8001, Boks:22, Avsl:4 Utskriven: :43 av Gustaf Konto Benämning Föreg år Släktföreningen Morjanåfonden Morjanå,föreningen Morjanå Rörelsen Föreningen totalt Kst 1 Kst 2 Kst 3 Kst 4 (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) RÖRELSENS INTÄKTER Virkesförsäljning 205,0 0,0 0,0 0,0 142,1 142,1 Medlemsintäkter 2,5 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4 Arrenden 70,4 0,0 0,0 0,0 72,6 72,6 Hyresintäkter 187,6 0,0 0,0 29,8 154,7 184,5 SUMMA RÖRELSENS INTÄKT ,5 6,4 0,0 29,8 369,4 405,6 RÖRELSENS KOSTNADER Material för skogen Plantor, röjning mm -11,1 0,0 0,0 0,0-165,8-165,8 Driftskostnader -538,9-1,7 0,0 0,0-486,1-487,8 Föreningskostn. -15,5-15,6 0,0 0,0-1,3-16,9 Administration -15,4-3,2-1,6-1,4-8,2-14,4 Summa material och varor -580,8-20,4-1,6-1,4-661,4-684,8 BRUTTOBIDRAG 454,4 6,4 0,0 29,8 203,6 239,8 Avskrivningar/nedskrivningar Avskrivningar -28,6 0,0 0,0 0,0-28,6-28,6 Summa avskrivningar/nedskrivn ,6 0,0 0,0 0,0-28,6-28,6 SUMMA RÖRELSENS KOSTN ,5-20,4-1,6-1,4-690,0-713,5 RÖRELSERESULTAT -144,0-14,0-1,6 28,4-320,6-307,9 Resultat från finansiella investeringar Resultat från finansiella invest 182,3 33,8 54,8 0,0 401,0 489,6 Summa resultat från finansiella i ,3 33,8 54,8 0,0 401,0 489,6 RES EFTER FINANSIELLA PO... 38,3 19,7 53,2 28,4 80,4 181,7 Skatter 8910 Skatt årets besk.bara res -9,5 0,0 0,0 0,0-48,1-48,1 Summa skatter -9,5 0,0 0,0 0,0-48,1-48,1 ÅRETS RESULTAT 28,8 19,7 53,2 28,4 32,3 133,6

4 Balansrapport Sid 1 (av 1) Löwenhielmska Släktföreningen, (Lowen) Utskrifts-ID: 501 Period: Senast reg verifikat: A:1017, B:2120, C:3018, D:4052, E:5184, F:6019, G:7023, H:8001, Boks:22, Avsl:4 Utskriven: :14 av EÖL Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Andelar , , ,00 Summa immateriella anläggningstillgångar , , ,00 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark , , ,00 Summa materiella anläggningstillgångar , , ,00 Finansiella anläggningstillgångar Föreingens värdepapper , , ,82 Summa finansiella anläggningstillgångar , , ,82 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR , , ,82 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Skattefordringar + övriga fordringar , , ,50 Summa kortfristiga fordringar , , ,50 Kassa och bank Likvida tillgångar , , ,30 Summa kassa och bank , , ,30 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR , , ,80 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,62 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Eget kapital , , ,29 ÅRETS RESULTAT 2096 Årets res. Släktföreningen , , , Årets res. Morjanåfonden , , , Årets res.morjanårörelsen , , , Årets res Morj. föreningsdelen , , ,00 SUMMA ÅRETS RESULTAT , , ,94 EGET KAPITAL VID RÄKENSKAPSÅRETS SLUT , , ,23 Avsättningar 2290 Avs för framtida skogsvård ,00 0, , Avsättn för släktmöten , , ,00 Summa avsättningar , , ,00 Långfristiga skulder 2350 Inteckningslån ,00 0, ,00 Summa långfristiga skulder ,00 0, ,00 Kortfristiga skulder 2442 Leverantörskulder , , , Skatteskulder 0, , , Beräknad fastighetsskatt 0, , , Redovisningskonto för moms 0, , , Övr skuld, Nyckeldeposition -100,00 0,00-100, Uppl kostn/förutbet intäkter 0, , ,00 Summa kortfristiga skulder , , ,61 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,62

5

6

7

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB Inlämningen sker via ett utskickat exceldokument som innehåller tre mallar; en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Rättningen sker sedan med hjälp

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER

FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER Lagans Byggnads AB A small construction worker with big ambitions INNEHÅLL: SIZE DOESN T MATTER 5 ARBETSMYRORNA 7 FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER 8 STACKAR VI BYGGT

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Vad är en identitet? Adventsgudstjänst i Sikforsgården Folketshus rapport Fagerbodan ett nytt företag i byn Rallysprint m.m.

Vad är en identitet? Adventsgudstjänst i Sikforsgården Folketshus rapport Fagerbodan ett nytt företag i byn Rallysprint m.m. Årgång 14 Nr 9 December 2011 Vad är en identitet? Adventsgudstjänst i Sikforsgården Folketshus rapport Fagerbodan ett nytt företag i byn Rallysprint m.m. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL

Läs mer