Projekt Sjönet. 5. Föredragning av arbetsgruppens arbete med beredning av föreningsbildningen och bidragsansökan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Sjönet. 5. Föredragning av arbetsgruppens arbete med beredning av föreningsbildningen och bidragsansökan."

Transkript

1 5. Föredragning av arbetsgruppens arbete med beredning av föreningsbildningen och bidragsansökan.

2 Vad har vi gjort sedan vårt infomöte den 30 oktober?

3 Samlade vi in ett svar från alla fastighetsägare enligt förteckning. Hagreda anmälde intresse och vi kalkylerade vad det innebar. Upprättade en lista över de som är intresserade och inkluderade Hagreda. Idag 58 intresserade!

4 Följt upp Jordbruksverkets poängberäkning avseende vårt Sjönet. 4 poäng: Ingen tätort med mer än 200 invånare +1 poäng: Det finns minst en servicepunkt för kommersiell verksamhet Summa 5x30=150 poäng

5 Följt upp Jordbruksverkets poängberäkning avseende vårt Sjönet. 3 poäng: möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet, gäller permanentboende Idag är vi 51 permanentboende Summa 3x25=75 poäng

6 Följt upp Jordbruksverkets poängberäkning avseende vårt Sjönet. 3 poäng: % anslutna inom avgränsat område för projektet Idag är vi 41 av 51 som anmält intresse; 80% Summa 3x35=105 poäng

7 Följt upp Jordbruksverkets poängberäkning avseende vårt Sjönet. Den kompetens i föreningen +1 poäng: Det finns en finansieringsplan +1 poäng: Det finns en projektledare +1 poäng: Det finns en ekonomiansvarig +1 poäng: Det finns en upphandlingskunnig +1 poäng: Det finns relevant teknisk kompetens Summa 5x10=50 poäng

8 Följt upp Jordbruksverkets poängberäkning avseende vårt Sjönet. Totalt 380 poäng Bra eller dåligt?

9 Uppdaterat vår kalkyl för projektet 35 anslutningar 55 anslutningar Total investering: kr Total investering: kr Bidrag: kr Bidrag: kr Medlemmar: kr Medlemmar: kr Per anslutning: kr Per anslutning: kr OBS! Detta är en kalkyl baserat på ursprungofferterna från Ederfors Gräv och Wexnet.

10 Gjort hemsida. Besök Där finns information om stadgar, blankett för medlemsansökan, lista över intresserade Senare så lägger vi in medlemslista, mötesprotokoll mm

11 Arbetsgruppen har fått en 3-timmars utbildning av Coompanion 1. Ekonomisk förening 2. Affärsmodell 3. Förslag till stadgar, medlemsansökan, dagordning för stämma, avtal, mm 4. Ekonomin, Insats vs Kostnad

12 1. Ekonomisk förening, är en förening vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar. För en fiberförening deltar medlemmarna som konsumenter Ref:

13 2. Affärsmodell Skatteverkets ställningstagande Föreningen är kommunikationsoperatör genom avtal med medlemmarna Ur föreningens synpunkt föreligger det en skattepliktig omsättning genom att man distribuerar tjänster åt medlemmarna mot en ersättning. Alla de betalningar som medlemmarna betalar till föreningen ska ingå i beskattningsunderlaget för mervärdesskatt utom i det fall de utgör en medlemsavgift eller ett kapitaltillskott.

14 3. Stadgar, avtal mm I föreningar kommer vi att ha Ansökan om medlemskap Föreningens stadgar Fastighetsanslutningsavtal, med medlemmen Markupplåtelseavtal, med berörda markägare Avtal om nätanslutning, med Wexnet? Avtal om drift och underhåll, med Wexnet? Därutöver en rad avtal för att genomföra installationen

15 4. Ekonomin, Insats vs Kostnad Medlemmarna betalar en insats och blir delägare i föreningen, detta är ingen kostnad eller avgift för medlemmen. (Medlem kan begära utträde och återfå insats enligt stadgarna och lagen om ekonomiska föreningar) Medlemmarna kommer att få betala en anslutningsavgift och nätavgift vilket är en kostnad för medlemmen.

16 Föreningens balansräkning Tillgång Balansräkning Eget kapital/ Skulder Insatser Medlemmar Kassa

17 Föreningens balansräkning Tillgång Balansräkning Eget kapital/ Skulder Anläggningstillgång Insatser Kassa

18 Föreningens balansräkning Tillgång Balansräkning Eget kapital/ Skulder Anläggningstillgång Insatser Kassa Krediter Bank, Kommun

19 Föreningens balansräkning Tillgång Balansräkning Eget kapital/ Skulder Anläggningstillgång Insatser Kassa Krediter Investeringsstöd/ Bidrag Jordbruksverket

20 Föreningens balansräkning Tillgång Balansräkning Eget kapital/ Skulder Anläggningstillgång Anskaffningsvärde minus bidrag Insatser Kassa Krediter Investeringsstöd/ Bidrag Bank, Kommun Jordbruksverket

21 Föreningens balansräkning efter investeringen Tillgång Balansräkning Eget kapital/ Skulder Anläggningstillgång = bokfört restvärde Insatser Kassa

22 Föreningens resultaträkning Kostnader Resultaträkning Intäkter Administration Försäkring Revision Drift o Uh Anslutningskostnad Anslutningsavgifter Kommunikationskostnad Nätavgifter Avskrivning 25 år

23 Föreningens kassaflöde utan lån Likviditetsbudget Antal anslutna medl 55 Beslut Igångsättning Jan Feb Mån 1 Mån 2 Mån 3 Mån 4 Mån 5 Mån 6 Mån 7 Mån 8 Mån 9 Mån 10 Ingående balans Inbetalningar Medlemsinsatser Anslutningsavgifter Bidrag Lån Summa inbetalningar Summa utbetalningar Utgående Balans

24 Föreningens kassaflöde med lån Likviditetsbudget Beslut Antal anslutna medl 55 Igångsättning Jan Feb Mån 1 Mån 2 Mån 3 Mån 4 Mån 5 Mån 6 Mån 7 Mån 8 Mån 9 Mån 10 Ingående balans Inbetalningar Medlemsinsatser Anslutningsavgifter Bidrag Lån Summa inbetalningar Summa utbetalningar Utgående Balans

25 Tidplan Beslut om bidrag = igångsättning Vi frågade Länsstyrelsen När stänger ni första ansökan? Svaret blev: För att kunna sätta ett datum måste vi först veta när vi kan fatta första beslutet och det ser ut att dröja.