Fiber på landsbygden. Handbok för byalag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiber på landsbygden. Handbok för byalag"

Transkript

1 Fiber på landsbygden Handbok för byalag 1

2 Innehåll Inledning 3 Byalag 4 Byalagsprocessen steg 1 Information & intresse 5 Byalagsprocessen steg 2 Affärsform & föreningsbildande 5 Att bilda ekonomisk förening 7 Affärsmodell 8 Ekonomi 9 Avtalsöversikt 10 Finansieringsplan 11 Att söka stöd 12 Byalagsprocessen steg 3 Byggnation av nätet 13 Byalagsprocessen steg 4 Färdigställande av nätet 14 2

3 Landsbygdsutveckling Fibernät är framtidens mest säkra och effektiva bredbandslösning. En bra uppkoppling för de som bor på landsbygden ses idag som en nödvändighet för en levande landsbygd. Samhället digitaliseras i allt större utsträckning. Konsumentens användande av tjänster via internet ökar år för år, dels på grund av egen efterfrågan men också för att allt fler tjänster finns tillgängliga via internet. En tillförlitlig och snabb uppkoppling är idag en självklar förutsättning för att individer och företag ska kunna vara en del i det moderna samhället. Allt mer av det vi tidigare gjorde på plats i affärer, via tidningar eller telefon har flyttats till nätet. Att handla hemelektronik, resor, böcker, biobiljetter, boka tid hos kiropraktorn, följa upp om tåg eller flyg går i tid, leta nytt jobb och tusen andra saker gör vi idag självklart på nätet. Nya tjänster utvecklas ständigt och kan framöver möjliggöra att man kan bo kvar hemma med hjälp av e-hälsa och larmtjänster via sitt bredband. Detta ställer höga krav på nätets säkerhet och funktion. Stödet i Korthet En ny programperiod för landsbygdsstöd öppnar där regeringen satsar 3,25 miljarder till bredbandsinvesteringar på landsbygden. Stödet söks via länsstyrelsen. Ansökningarna kommer att bedömas och poängsättas när Länsstyrelsen prioriterar mellan ärenden, en ansökan måste uppnå minst 200 poäng. Ansökningarna poängsätts hos Länsstyrelsen efter: Projektet har många möjliga anslutningar, över 20 anslutningar ger poäng Anslutningsgrad över 50 % ger poäng Genomförandekapacitet, projektledare, ekonomiansvarig, upphandlingskunnig, tekniskt kunnig ger poäng. Tidigast i september 2015 kommer Länsstyrelsen kunna fatta beslut om en förenings ansökan. Eftersom programmet och de formella regelverken inte är klara kan det betyda att förutsättningar och villkor för att få stöd ändras. Stödandelen varierar beroende på län i och med att förutsättningarna är olika, i Södermanlands län finns 110 miljoner att besluta om och 60 % av kostnaderna finansieras av stödmedel. Stödet kommer att beslutas om i omgångar, vi har fått indikationer på att första ansökningsomgången ska vara Länsstyrelsen tillhanda i maj Läs mer om landsbygdsstödet här: Kontakt Länsstyrelsen: 3

4 Byalag Grundtanken med bredbansstödet är att Kommunen kommer dra ut ett stamnät med anlutningsnoder som en förening kan ansluta sitt områdesnät till. Anslutningsnoden är byalagets överlämningspunkt till operatören, om Byalaget täcker ett stort område kan det finnas flera anslutningspunkter i projektet. För att kommunen ska kunna erbjuda föreningen en anslutningspunkt i området krävs att minst 50 % av hushållen intresseanmäler sig för att ansluta och att kommunen kan dra ut anslutningspunkten till byalaget på ett för kommunen resurseffektivt sätt. När ett byalag upphandlar Kommunikationsoperatör ska denne uppge var deras närmaste anslutningspunkt finns för att kommunen ska kunna bedöma kostnader för stamnätet ut till byalaget. Det är viktigt att kommunen gör denna bedömning och godkänner stamnätsutbyggnationen innan avtal tecknas. Det ni behöver göra på er ort är att bilda en ekonomisk förening som driver ett bredbandsprojekt. Kommunen kommer att stötta er genom alla steg i projektet. Vi hjälper till med upphandling av entreprenörer och bredbandsleverantörer, tillhandahåller information och deltar på möten. Kommunen kommer även genomföra projekteringen av era områden så ni får uppgifter på vad det kommer att kosta att investera i fiber till er ort. Förslag och rekommendationer på stadgar för föreningsbildande, anslutningsavtal och affärsmodell kommer att finnas tillgängligt för föreningarna. Att bilda byalag Steg 1: Information och intresse Intresseanmälningar Stormöte Steg 2: Affärsform och föreningsbildande Bilda ekonomisk förening Projektera Söka stöd Steg 3: Byggnation av nät Upphandla Tillståndshantering byggnation Steg 4: Färdigställande av nät Besiktning Slutrapportering Principskiss över byalag 4

5 Byalagsprocessen Steg 1, Information och intresse Som ett första steg måste ett intresse på orten finnas, för att kommunen ska projektera ert område ska minst 50 % av hushållen vara intresserade. Prata med grannar och bjud in till stormöte, på webben hittar ni förslag på inbjudningstext. En representant från kommunen kommer gärna och informerar på mötet. Det är också viktigt att ni listar alla intresseanmälningar ni får och har uppgifter om vilka som är fast boende och vilka som är fritidsboende. På webben finns ett verktyg som hjälper er att ha koll på intressegraden i ert område, intresseanmälningen ger er möjlighet att prioriteras när ni söker stöd hos Länsstyrelsen. Ni ska också definiera ert område och vilka hushåll som ska vara med. Kommunen har genomfört förslag på områdesindelning enligt de riktlinjer som finns. Hör av er till oss på kommunen så kan vi se vilka möjligheter ni har att öka era chanser till prioritering av ansökan hos Länsstyrelsen utifrån era förutsättningar. På PTS hemsida ska ni också söka upp ert område för att se om ni är stödberättigade se länk till höger i informationsfält. När ni i ett område har en intressegrad på minst 50 % så genomför kommunen en projektering som ger er en ungefärlig kostnad för ert projekt. Ni får då uppgifter på anslutningskostnad per hushåll och kan ta ställning till om ni vill driva vidare projektet. Nätet byggs med kapacitet för att alla hushåll i området ska kunna ansluta sig, vår projektering är med kostnaden ända in till huset d.v.s. installerat och klart. Vi föreslår att efteranslutning kan ske till ett självkostnadspris där man köper in sig i byalagets nät och betalar självkostnadspris för dragning från närmaste skåp. Se dokument efteranslutningar på webben. Vissa ekonomiska föreningar väljer att gräva till tomtgräns för att fastighetsägaren sedan ska gräva fram till huset och få ROT-avdrag på den kostnaden. Vi bedömer att det man tjänar in på att göra ROT-avdrag inte motiverar detta. Föreningen får 60 % finansierat av stödet om kostnaden hålls inom projektet, dessutom förenklas administrationen Att göra Kontakta kommunen Uppstart, stormöte Ta in intresseanmälningar Kontakta grannbyn Besluta om geografiskt område Kontakta kommunen för projektering vid 50% intresse Uppdatera och för listor över intresseanmälningar Skriv ut PTS karta Tillgängliga mallar Intresseanmälan Inbjudan möte Länk till PTS (Post och Telestyrelsen) bredbandskarta: Välj att se karta: Bygga med stöd ansökningskarta 5

6 Byalagsprocessen Steg 2, Affärsform och Föreningsbildande I detta steg har ni i ert område och bestämt att ni vill driva projektet vidare. Vi rekommenderar att ni bildar en ekonomisk förening för ert fiberprojekt. En ekonomisk förening främjar medlemmarnas intressen och medlemsantalet kan ändras utan att man behöver ändra stadgarna. I den rekommenderade affärsmodellen ska ni som ekonomisk förening registrera er för moms då ni kommer bedriva en verksamhet. För att få dra momsen ska man ha en utåtriktad verksamhet vilket en samfällighet inte har varför vi avråder föreningar från att driva bredbandsprojekt som samfällighet. Kommunen har tagit fram förslag på stadgar och affärsmodell till den ekonomiska föreningen. Anslutningskostnaden ska fastställas enligt solidaritetsprincipen dvs alla i samma projektområde betalar samma insats, i vissa fall är dock differentierad prissättning tillämpbart Att göra Besluta om ni ska driva projekt Bilda ekonomisk förening Avgift till Bolagsverket Momsdeklaration till Skatteverket Skaffa Bank-id Finansieringsplan Söka bidrag Annonsera och ta in anbud Upphandla kommunikationsoperatör via kommunen Ta in anslutningsavgifter Markavtal 6

7 Att bilda ekonomisk förening 1. Besluta om stadgar När ni i byalaget beslutar att starta en ekonomisk förening ska ni anta stadgarna samt välja styrelse och revisor. Stadgarna är de grundläggande reglerna för föreningen. 2. Insats och avgifter Insats: Du som blir medlem i en ekonomisk förening ska betala en insats. I stadgarna står det hur stor insatsen är och hur den ska betalas. I mallen för stadgarna är dessa mellan 100 kr och kr. Vi föreslår att föreningen tar ut en grund insats på mellan kr som betalas in i samband med att medlems avtal tecknas. Beloppet för anslutning går inte att fastställa då det är beroende av antal anslutningar och investeringskostnader. En förening kan dock ha ett max. tak för att kunna gå vidare med projektet t.ex kr. Vid utträde ur föreningen återbetalas den lägre grundinsatsen på kr. Resterande insatsbelopp förväntas ägaren få ut av den han överlåter avtalet till. Den nya ägaren förväntas ansöka om medlemskap i föreningen och medlemskapet övergår då till denne. Avgifter: Varje medlem ska årligen betala medlemsavgift till föreningen, denna brukar ligga mellan kr. Anslutningsavgift ska betalas för installationen i hemmet dvs håltagning i vägg och installation i huset. Denna kostnad är momsbelagd till skillnad från insatsen. 3. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket Anmäl att du vill starta föreningen till Bolagsverket, i e-tjänsterna på verksamt.se. Du kan också använda blanketten Nyregistrering, nr 904. Tillsammans med anmälan skickar du in föreningens stadgar och ett protokoll som visar att föreningens medlemmar har antagit stadgarna och vilka som har valts till styrelse och revisor. 4. Bolagsverket registrerar föreningen Bolagsverket beslutar om registrering och ger föreningen ett organisationsnummer. Bland annat kontrolleras att ingen annan har det föreslagna namnet på föreningen. Handläggningstiden varierar, vanligast är en till två veckor. När föreningen är registrerad får ni ett registreringsbevis och en kopia av registrerade stadgar. När en förening har upprättats ska ansöka om registrering för F-skatt och momsregistrering hosskatteverket. Detta görs tillsammans med en preliminärdeklaration, i vilken ni ska uppskatta intäkter och kostnader första räkenskapsåret. Styrelsen ska löpande redovisa moms. Föreningen ska lyfta momsen på investeringskostnaden och de kostnader föreningen har för att driva verksamheten samt debitera moms på medlemmarnas anslutningsavgifter. Föreningen får inte momsredovisa årsavgifterna och insatserna. Föreningen ska årligen lämna en inkomstdeklaration till Skatteverket, oavsett om föreningen drivit verksamhet eller inte. Tillgängliga mallar Ansökan om medlenskap i ekonomisk förening Stadgar för er ekonomiska förening Protokoll konstituerande stämma Anslutningsavtal Markupplåtelseavtal 7

8 Affärsmodell En utgångspunkt för bedömningen om ett byalag som bygger bredbandsnät får göra avdrag för moms är att verksamheten måste ha en omsättning. Det ska finnas en direkt koppling mellan den tjänst som föreningen tillhandahåller och den ersättning som mottagaren av tjänsten betalar för att det ska vara fråga om en omsättning. I vår modell upplåter föreningen nät till kommunikationsoperatören mot ersättning. Kommunikations operatören är den som sätter in den aktiva utrustningen och möjliggör för tjänsteleverantören att leverera tjänster till hushållen. Varje Kommunikations operatör har ett antal tjänsteleverantörer bundna till sig. I modellen som visas beskrivs att varje medlem/ hushåll betalar för de tjänster som de beställer av Tjänsteleverantörerna, d.v.s. kostnaden för telefoni, internet och tv. Tjänsteleverantörerna betalar i sin tur ett belopp till Kommunikationsoperatören för nyttjandet av nätet. Kommunikationsoperatören betalar en nyttjanderättsavgift eller en så kallad Kick-back per anslutning till byalaget. Detta gör att den ekonomiska föreningen får löpande intäkter för sitt nät. Byalaget ska också upphandla drift och underhåll av en driftspartner, vilket ger föreningen löpande utgifter. Nyfiken på tjänster? Är du nyfiken på vilka tjänster som de olika operatörerna kan leverera? Du kan hitta deras utbud på respektive hemsida. Några av operatörerna är:

9 Ekonomi Den ekonomiska föreningen ska bedriva affärsverksamhet och upprätta en årsredovisning. Här finns en beskrivning av hur era kostnader och intäkter kan ställas upp. Föreningens upplåter nyttjanderätten av fibernätet till Kommunikationsoperatören, vilket föreningen löpande fakturerar, så kallad kick back för. Resultaträkning Kostnader Avskrivning Drift/underhåll Administration Försäkring etc. Förvaltningskostnader Intäkter Kick back KO Medlemsavgifter Kick Back ska finansiera löpande kostnader för drift, underhåll och administration. Insatskapitalet finansierar avskrivningarna i den mån det behövs beroende på hur höga intäkterna är. Förenings kostnader som att exempelvis hålla möten är ingen tjänst till medlemmarna utan bör finansieras av stämmans beslutade lemsavgifter/årsavgifter. Balansräkning Tillgångar Anläggning Kassa/bank Skulder/Eget kapital Insatser Eventuelle lån 9

10 Avtalsöversikt Att driva ett projekt kräver att föreningen ingår avtal med flera parter som vi ser i affärsmodellen. Här finns en översikt över vilka avtal som ska tecknas mellan föreningen och dess medlemmar och andra parter. Tillgängliga mallar Ansökan om medlenskap i ekonomisk förening Anslutningsavtal Markupplåtelseavtal Upphandling kommunikationsoperatör Upphandlingsmall Entreprenad, där ingår drift & underhåll samt material Medlemsavtal Avtal Kommunikations operatör Avtal Drift & Underhåll Ekonomisk Fiberförening Anslutningsavtal Fastighetsägare/ medlem Markavtal Entreprenad Material 10

11 Finansieringsplan En förening som driver ett projekt behöver upprätta en finansieringsplan för projektet. Kostnaderna av en investering kommer att fördelas enligt exemplet till höger. I detta exempel ska kr tas in som anslutningsavgifter av de hushåll som går med i projektet. Om det är 16 hushåll så blir anslutningskostnaden kr per hushåll. Länsstyrelsens stöd finansierar 60 % av investeringskostnaderna och föreningarna finansierar 40 % av kostnaderna. Länsstyrelsens medel betalas ut efter att en förening visat upp bokföringen och betalda fakturor, projektet ska särredovisas om den ekonomiska föreningen driver andra verksamheter. Vi rekommenderar att föreningen redan när projektet påbörjas tar in anslutningsavgifter från medlemmarna för att få en buffert. Under projektets gång kan ni söka delutbetalning hos Länsstyrelsen. Eftersom ni får ut stödet efter att föreningen betalat kostnaderna kommer ni inte kunna täcka era kostnader endast med anslutningskostnader och stödmedel. Ni ser till höger en kalkyl som visar hur er likviditet minskar om ni endast nyttjar anslutningsavgifter till att finansiera projektet. Ni kommer då enligt ovanstående kalkyl ha kr i föreningen från anslutningskostnader som ni kan betala fakturor mot, då ni ansöker om utbetalning för dessa från Länsstyrelsen utbetalas kr till föreningen. Ni kommer på detta sätt inte ha täckning för era kostnader under projektets gång. Länsstyrelsen kan betala ut ett förskott innan projektet har påbörjats, beloppet är fortfarande osäkert men i tidigare programperiod var det kr. Att få utbetalt för sin ansökan kan ta ca 3-4 månader pga. handläggningstiden hos Länsstyrelsen. Viktigt är att följa de krav Länsstyrelsen har på en ansökan om delutbetalning för att på så sätt slippa tidsödande kompletteringar. Föreningen kommer behöva finansiera projektet med andra medel än bara anslutningsavgifter under projektets gång. Kommunen har varit i kontakt med de banker som finns på orten och de är insatta i hur en bredbandsförening driver sina projekt. Vår rekommendation är att kontakta banken för att se om de kan godkänna ert beviljade stöd som säkerhet, då ni kommer behöva ett korttidslån. Ränta och bankavgifter är inte stödberättigade kostnader. När ni söker stöd kommer ni behöva bifoga lånelöfte eller intyg som visar att ni klarar av likviditeten med egna medel under hela projektet (om ni inte behöver ta lån). Fördelning av investering Investeringskostnad Finansiering Länsstyrelsen Anslutningsavgifter Tillgängliga mallar Mall likviditetsbudget kr kr kr Likviditetsminskning, exempel Ansökan delutbet 1. Investeringskost Utbetalt till byalaget 60 % Ansökan delutbet 2. Investerings kost Utbetalt till byalaget 60 % Ansökan delutbet 3. Investeringskost Utbetalt till byalaget 60 % TIPS! Kontakta er bank angående vad er förening kan behöva för upplägg. 11

12 Att söka stöd För att söka stöd hos Länsstyrelsen måste ni ha ett organisationsnummer till er bildade ekonomiska förening. Ni ska också ha en banksäkerhets id kopplat till byalagets organisationsnummer. Ansökan görs via Jordbruksverkets hemsida med hjälp av bank id. I ansökan ska ni uppge: Projektledare och kontaktperson Beskrivning av projektet Slutdatum av projektet Om ni är momsredovisningsskyldiga Projektets slutdatum Kostnader för projekt enligt mall från Jordbruksverket. Detta får ni av kommunen i samband med projektering. Utskrift av karta från PTS Ni ska också skriva en projektplan som: Beskriver föreningen och de ansvariga personernas kompetens av projektledning, ekonomi, upphandling och tekniskt kunnande, Här kommer kommunen gå in som garant för upphandling och tekniskt kunnande. Mall finns. Mer information om vad som ska finnas med i en ansökan hittar ni på: Om ni vill ha hjälp med att kontrollera att alla uppgifter är med eller har frågor kan ni kontakta kommunen. Innan ni får ett beslut om stöd kan ni skicka ut en anbudsförfrågan på Kommunikations operatör. De anbud som föreningen får kommer att visa vilken sträcka som kommunen ska gräva stamnät på. Det är därför viktigt att föreningen skickar vidare förfrågan så att kommunen kan godkänna kostnaden. Ni kan först efter kommunens godkännande och beviljande av stöd teckna avtal med en kommunikations operatör. Att göra Skicka ansökan om stöd till Länsstyrelsen Anbudsförfrågan kommunikationsoperatör Skicka förfrågan till kommunen om utbyggnad av stamnät enligt kommunikationsoperatörsanbud Tillgängliga mallar Förslag projektbeskrivning Budget Beskrivning av kommunens delaktighet som beskriver tekniskt kunnande och upphandlingskunnande Upphandlingsmall kommunikationsoperatör Antal anslutningar i området, antal möjliga anslutningar, antal km, eventuella servicepunkter i området och om ni avser behålla eller sälja nätet när det är färdigställt. 12

13 Byalagsprocessen Steg 3, Byggnation av nätet När Länsstyrelsen har beviljat er ansökan om stöd så kommer ni in i byggfasen. Kommunen kommer genomföra en detaljprojektering av ert område. Nu är det viktigt att ni har avtal med de medlemmar som ska ansluta till byanätet. Ni kommer då få en karta som visar hur nätet är utformat och var grävningen ska ske. Föreningen ska teckna markavtal för grävningarna med de markägare som berörs. Detta kan påbörjas redan i steg 2 eftersom ni redan då kommer få en uppfattning om hur fibernätet ska förläggas. Kommunen hjälper föreningen med upphandling av entreprenör och bredbandsleverantör. Föreningen tecknar avtal med entreprenör samt markavtal. Anslutningsnätet byggs enligt avtal. Föreningen har den kontinuerliga kontakten med entreprenören under förläggning av rör. Om föreningen har frågor och behöver stöttning under byggfasen kommer kommunen att kunna hjälpa er. Att göra Teckna avtal med kommunikationsoperatörom kommun godkänner stamnätsutbyggnad Teckna markavtal Upphandla entreprenör & material Kontakt med entreprenör under förläggning av nätet Ansöka om delutbetalningar Tillgängliga mallar Markupplåtelseavtal Upphandling material och entreprenad Drift & underhåll 13

14 Byalagsprocessen Steg 4, Färdigställande av nätet Föreningen slutrapporterar projektet till Länsstyrelsen, kommunen säkrar att detta genomförs enligt riktlinjer. Besiktning och registrering av nätet genomförs. Katrineholms kommun tillhandahåller opartisk besiktningsman. Föreningen upprättar med kommunens stöd förvaltningsplan för drift och underhåll Att göra Besiktning & registrering av nätet Slutrapportera projektet till Länsstyrelsen Tillgängliga mallar Förvaltningsplan 14

15 15

Månadsbrev augusti 2015

Månadsbrev augusti 2015 Datum 2015-09-15 Månadsbrev augusti 2015 Många klagar på att det inte har varit någon bra sommar men jag måste säga att det nog har varit en av de bästa semestersomrarna jag haft på länge. Jag gick mer

Läs mer

Möte Att skapa ett byanät i Hardeberga och Sjöstorp Torsdagen 28:e januari 2016

Möte Att skapa ett byanät i Hardeberga och Sjöstorp Torsdagen 28:e januari 2016 Möte Att skapa ett byanät i Hardeberga och Sjöstorp Torsdagen 28:e januari 2016 Välkomna! Dagordning En presentation om den tänkta processen (20 min): 1. Vad är målet 2. Varför behövs en bredsbandslösning

Läs mer

Introduktion av FOS-kontakter 2016-05-03

Introduktion av FOS-kontakter 2016-05-03 Introduktion av FOS-kontakter 2016-05-03 Agenda Kort inledning och Presentation av styrelsen i Högerud Fiber Presentation av FOS-kontakter Bakgrund och nuläge Kostnader Teknik Vad gör FOS-kontakter Tidplan

Läs mer

25mb 25mb 25mb 25mb FIBER Fibern grävs ner i mark och är därför väldigt driftsäker och okänslig för störningar. Möjlighet till minst 100 Mbit/sek både till och från användaren. Kan utan problem användas

Läs mer

Våren har äntligen kommit och jag hoppas ni har haft en skön påskhelg med god mat och härligt väder!

Våren har äntligen kommit och jag hoppas ni har haft en skön påskhelg med god mat och härligt väder! Datum 2015-04-09 Månadsbrev mars 2015 Våren har äntligen kommit och jag hoppas ni har haft en skön påskhelg med god mat och härligt väder! Under mars månad har jag träffat Olle Persson och Stefan Persson

Läs mer

BYGGA FIBERNÄT ALLT DU BEHÖVER VETA OM ATT BYGGA FIBERNÄT MED VÖKBY BREDBAND

BYGGA FIBERNÄT ALLT DU BEHÖVER VETA OM ATT BYGGA FIBERNÄT MED VÖKBY BREDBAND BYGGA FIBERNÄT ALLT DU BEHÖVER VETA OM ATT BYGGA FIBERNÄT MED VÖKBY BREDBAND Fibernät med EU-stöd Fibernät Tillgång till bredband och Internet är idag lika självklart som tillgång till elektricitet och

Läs mer

Förslag till ändringar i stadgar för Länghem Landsbygd Fiber ek. för

Förslag till ändringar i stadgar för Länghem Landsbygd Fiber ek. för Länghem landsbygd fiber ek. för. 2015-05- 06 Sid: 1 av 6 Förslag till ändringar i stadgar för Länghem Landsbygd Fiber ek. för Insatsen Insatsen i en ekonomisk förening är till skillnad från anslutningsavgiften

Läs mer

BESLUT din ansökan om projektstöd

BESLUT din ansökan om projektstöd Returadress Länsstyrelsen Östergötland 581 86 [Eventuell Linköping Leader-logga] Regionalekonomiska enheten Jonas Jernberg Tfn: 010-2235294 E-postadress: jonas.jernberg@lansstyrelsen.se Motala kommun Box

Läs mer

Fibergruppen En helhetslösning. www.fibergruppen.se

Fibergruppen En helhetslösning. www.fibergruppen.se Fibergruppen En helhetslösning Fiber till Gärdala Vilka är Fibergruppen? Fibergruppen är en partner till Telia och Skanova Access. Vi hjälper till med hela fiberprocessen, från administration och ekonomi

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA FIXAR FIBER!

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA FIXAR FIBER! EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA FIXAR FIBER! VARFÖR SKA DU SKAFFA FIBER? I Emmaboda kommun ska det i princip vara möjligt att få tillgång till bredbandskapacitet och tjänster på lika villkor, oavsett

Läs mer

Områdesindelning (förslag)

Områdesindelning (förslag) PLANERINGSÖVERSIKT Områdesindelning Byalagskonceptet a) Vad innehåller paketet b) Frågor? c) Vad vill vi? Översiktlig Nätplanering a) Tips vid planeringen b) Exempel Kostnader Tidplan OMRÅDESINDELNING

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass. Roma 2012-05-14

Byanät för bredband i världsklass. Roma 2012-05-14 Byanät för bredband i världsklass Roma 2012-05-14 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu

Läs mer

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Förord Den här informationen är tänkt att vara en vägledning för organisationer som företräder nationella minoriteter och som vill ansöka om statsbidrag.

Läs mer

Bredband Gotland. Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM

Bredband Gotland. Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM Bredband Gotland Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Avtal om anslutning fibernät (före byggnation av anläggning) (version 2016-04-11)

Avtal om anslutning fibernät (före byggnation av anläggning) (version 2016-04-11) Från Forntid till Nutid Sida 1 av 5 Avtal om anslutning fibernät (före byggnation av anläggning) (version 2016-04-11) Avtalet är upprättat mellan Klövedal Fiber Sydväst ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Bredband Mogata Ekonomisk förening

Bredband Mogata Ekonomisk förening Bredband Mogata Ekonomisk förening Vad har hänt? Bildade föreningen Bredband Mogata ekonomisk förening 19 december 2013 Bildat en områdesorganisation med ansvariga Skaffat bankkonto och bankgiro Projektering

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

Konstituerande möte för Billa-Hemmesjö Fibernät ekonomisk förening

Konstituerande möte för Billa-Hemmesjö Fibernät ekonomisk förening Konstituerande möte för Billa-Hemmesjö Fibernät ekonomisk förening Församlingshemmet, Billa, 2012-09-02 kl. 14:30 1. Intresseläget Medlemsanmälan för fastställande av röstlängd 2. Fortsättningen Bilda

Läs mer

Informationsträff Myckleby Församlingshem 2015-11-08

Informationsträff Myckleby Församlingshem 2015-11-08 Informationsträff Myckleby Församlingshem 2015-11-08 1 Program Medlemsläget Bidragsansökan Projekteringen Orust kommuns beslut om stamnät Ekonomi, inför grävstart, under samt efter driftssättningen Markupplåtelseavtal

Läs mer

Anslutningsavtal bredband

Anslutningsavtal bredband Avtalsnr (fylls i av Gäsene Fiber) Anslutningsavtal bredband Detta avtal är upprättat mellan nedanstående medlem. (nedan kallad Medlemmen) och Gäsene Fiber Ekonomiska Förening org.nr 769627-6810 (nedan

Läs mer

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Ny Anslutning Blankettsamling Ansökan om nätanslutning Ansökan Medlemskap i Förening Fastighetsanslutningsavtal Ansökan om Autogiro Beställning Telia Handlingarna skickas

Läs mer

29. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 3: juni 2014 hos Raymond Andersson Olstorp, kl.

29. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 3: juni 2014 hos Raymond Andersson Olstorp, kl. 29. Protokoll fört vid styrelsemöte i Fiber i Ljung ekonomisk förening Möte den 3: juni hos Raymond Andersson Olstorp, kl. 19:30 Närvarande: Olof Samuelsson, ordförande Johan Sköld, Kassör Raymond Andersson,

Läs mer

JätNät Fiberförening

JätNät Fiberförening Föreningsstadgar JätNät Fiberförening Föreningsstadgar för JätNät fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma den 9:e juni, 2014. 1 Föreningens namn Föreningens namn är JätNät ekonomisk

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Välkommen till Årsmöte för Högerud Fiber Ekonomiska Förening 2016-04-03

Välkommen till Årsmöte för Högerud Fiber Ekonomiska Förening 2016-04-03 Välkommen till Årsmöte för Högerud Fiber Ekonomiska Förening 2016-04-03 Viktigt beslut skall tas Efter tusentals timmar av förarbete (ca 5000-6000) är det nu äntligen dags att bestämma oss för att bygga

Läs mer

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27 www.bolmsofiber.se Interimsstyrelsen har bestått av Lars Andersson Carina Bolmblad Claes Gauffin Joachim Gustavsson Henry Tidstrand Jan Starck

Läs mer

Att ansöka. Hur går du tillväga? Verktyg

Att ansöka. Hur går du tillväga? Verktyg Att ansöka Hur går du tillväga? Verktyg Skaffa innan ansökan E-legitimation Du skaffar din e-legitimation hos din bank eller hos Telia. De flesta banker kallar e-legitimationen för BankID. Fullmakt Se

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass!

Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer

Bredband till Fler - Bredbandsutbyggnad 2016-2020. Möte med Landsbygdsrådet i Vännäs den 3 februari 2016

Bredband till Fler - Bredbandsutbyggnad 2016-2020. Möte med Landsbygdsrådet i Vännäs den 3 februari 2016 Bredband till Fler - Bredbandsutbyggnad 2016-2020 Möte med Landsbygdsrådet i Vännäs den 3 februari 2016 Vilka är vi? Roger Fagerdal Bredbandsstrateg IT-kontoret Vännäs kommun Mikael Larsson Projektledare

Läs mer

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till Landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

VARFÖR FIBER? Dagens fiberbaserade bredband innehåller vad man kallar Tripple play. Detta innebär att man kan välja att ringa, surfa på internet samt titta på tv via fibern. Här nedan kommer några argument

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2014-05-21 Diarienummer:2014-149 B Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber mellan Åsunden och Tolken Checkens namn Martin Lundqvist Sökande

Läs mer

Välkommen till Informationsmöte Hogdals fiberförening 13.Mars 2016

Välkommen till Informationsmöte Hogdals fiberförening 13.Mars 2016 Välkommen till Informationsmöte Hogdals fiberförening 13.Mars 2016 Området Området Nätdesign Forutsetningar för avtalet Att vi får tillskott av offentliga medel motsvarande 40% av anläggningskostnaden

Läs mer

Projekt Sjönet. 5. Föredragning av arbetsgruppens arbete med beredning av föreningsbildningen och bidragsansökan.

Projekt Sjönet. 5. Föredragning av arbetsgruppens arbete med beredning av föreningsbildningen och bidragsansökan. 5. Föredragning av arbetsgruppens arbete med beredning av föreningsbildningen och bidragsansökan. Vad har vi gjort sedan vårt infomöte den 30 oktober? Samlade vi in ett svar från alla fastighetsägare enligt

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden Lokalt engagemang nyckeln till bredbandsutbyggnad på landsbygden Bredbandsutbyggnaden på landsbygden har utvecklats positivt de senaste åren. Områden som framstått som ekonomiskt

Läs mer

Tillhörighet Styrelsen äger rätt att ansluta sig till organisationer som främjar föreningens syften.

Tillhörighet Styrelsen äger rätt att ansluta sig till organisationer som främjar föreningens syften. 6075-13 STADGAR FÖR DALNET EK. FÖR. 1 FIRMA Föreningens namn är DALNET EK. FÖR. med org.nr. 769625-8685 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se Inledning

Läs mer

2. Får jag bestämma var ni ska gräva? Ja, om det finns något känsligt i vägen vid grävning kan ni påverka var grävning ska ske.

2. Får jag bestämma var ni ska gräva? Ja, om det finns något känsligt i vägen vid grävning kan ni påverka var grävning ska ske. Vanliga frågor Anslutning 1. Ska ni gräva på min tomt eller gör jag det själv? Om det finns behov av grävning så gör vi det. Grävning och återställning ingår i kampanjerbjudandet. Finns det tomrör som

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2014-03-13 Diarienummer:2010-061 BU Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiberförening i Rydal Checkens namn Byalaget Rydals framtid Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Informationsmöte om. Fiberutbyggnaden i Torstorp och Hagakullen. måndag den 1 juni 2009

Informationsmöte om. Fiberutbyggnaden i Torstorp och Hagakullen. måndag den 1 juni 2009 Informationsmöte om Fiberutbyggnaden i Torstorp och Hagakullen måndag den 1 juni 2009 Vad kommer det att kosta? Behöver jag bestämma mig nu eller kan jag vänta? Vad behöver jag göra själv? När är det hela

Läs mer

Extrastämma/informationsmöte 24/2 2014

Extrastämma/informationsmöte 24/2 2014 Extrastämma/informationsmöte 24/2 2014 Välkommen, presentation, dagordning Extrastämma, inklusive information Frågestund Ja eller Nej, lämna in idag Information vägföreningar/markägare VÄLKOMNA! Extrastämma/informationsmöte

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

Öppet möte 30 september 2015 19:00 21:00. För medlemmar och andra intresserade. Informationsmöte 2015-09-30

Öppet möte 30 september 2015 19:00 21:00. För medlemmar och andra intresserade. Informationsmöte 2015-09-30 Öppet möte 30 september 2015 19:00 21:00 För medlemmar och andra intresserade Agenda Vad har vi gjort hittills Eva Hur ser processen ut? - Hans Nuläge - Sven Ekonomi - Ansökan till Jordbruksverket Hans-Olof

Läs mer

Stadgar för Kongshults fiber

Stadgar för Kongshults fiber 2014-10-16 v.0.2 Stadgar för Kongshults fiber Antagna vid bildandet av föreningen 2014-xx-xx 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kongshults fiber ekonomisk förening, organisationsnummer yyyyyy-yyyy.

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-02-27 Diarienummer:2010-061 L Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Kinnarumma Fiber Checkens namn Kinnarumma Fiber Ek. För Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till Landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-01-07 Diarienummer:2010-061 AC Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber till Borgstena Checkens namn Borgstena fiber ek. för. Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer

Fiber till landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska söka projektstöd och som ska göra något av nedanstående. Utveckla annan verksamhet än

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Projektet ska följa angivna villkor från landsbygdsprogrammet och PTS, läs noga informationen/villkoren som bifogas respektive beslut.

Projektet ska följa angivna villkor från landsbygdsprogrammet och PTS, läs noga informationen/villkoren som bifogas respektive beslut. 1 (12) Meddelande om beslut 2013-10-28 Journalnr 2012-4909 Kundnr W 7446 Lantbruksenheten, Åsgatan 38 791 84 Falun FALU ELNÄT AB Falu Elnät Ab Box 213 791 25 FALUN Therese Englund E-post: therese.englund@lansstyrelsen.se

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Bokföring och redovisning behövs för Att kunna sköta betalning av skatter och avgifter enligt lag Att få kontroll på hur företaget

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person.

Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person. Sidan 1 av 5 Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person. Avtal Detta avtal är upprättat mellan Namn: Personnummer: Adress: Postnr: Postort: Land:

Läs mer

Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång

Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång Rubrik, Styrelse Georgia 46 pt. Lagom lång Ordförande Första nivån Anna Sundström Vice ordförande Andra nivån Bengt Lindberg Kassör Helena

Läs mer

Innehåll. Rapport från. Bredbandsseminarium på Ornö Hembygdsgård kl 09.30 15.00 den 25 april 2014

Innehåll. Rapport från. Bredbandsseminarium på Ornö Hembygdsgård kl 09.30 15.00 den 25 april 2014 Rapport från Bredbandsseminarium på Ornö Hembygdsgård kl 09.30 15.00 den 25 april 2014 Innehåll Program...2 Inledning...3 Lägesraport...3 Nya bredbandsmedel till Stockholms län...3 Utbetalningsprocessen...3

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2014-2020

BIDRAGSREGLER 2014-2020 BIDRAGSREGLER 2014-2020 Villkor för att kunna få bidrag Fem grundläggande villkor Du ska genomföra projektet på landsbygden (Tätort med upp till 3000 innevånare). Du ska genomföra projektet i ett område

Läs mer

ANSLUTA TILL FIBERNÄT ALLT DU BEHÖVER VETA OM ATT ANSLUTA DIN BOSTAD TILL FIBERNÄT MED VÖKBY BREDBANDS VILLAKONCEPT

ANSLUTA TILL FIBERNÄT ALLT DU BEHÖVER VETA OM ATT ANSLUTA DIN BOSTAD TILL FIBERNÄT MED VÖKBY BREDBANDS VILLAKONCEPT ANSLUTA TILL FIBERNÄT ALLT DU BEHÖVER VETA OM ATT ANSLUTA DIN BOSTAD TILL FIBERNÄT MED VÖKBY BREDBANDS VILLAKONCEPT Våra hushåll blir allt mer uppkopplade och större del av hushållets utrustning är beroende

Läs mer

Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd.

Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Bilaga 1 Följ affärsplanen och beslutet Du ska genomföra din insats enligt din affärsplan och beslutet

Läs mer

Ansökan Kulturprojektmedel

Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan + bilagor skickas i original pappersformat till: Landstinget i Kalmar län Box 601, 391 26 Kalmar Samt digitalt jonas.p.andersson@ltkalmar.se Uppgifter om projektet Projektnamn

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

DU VILL VÄL VARA MED! Skålleruds fiberförening

DU VILL VÄL VARA MED! Skålleruds fiberförening Varför fiber? Fiber är framtidssäker för Internet, telefon, TV och en rad samhällstjänster bland annat larm och tjänster för vård i hemmet. Fiber har mycket hög kapacitet. Möjliggör att olika tjänster

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping

Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping Mötet inleddes med att vi lärde känna varandra lite bättre. 1. Mötets öppnande Mötet öppnandes av ordförande, Caroline Dieker. 2. Fastställande

Läs mer

Att starta en Förening ansluten till Svenska Bob och Rodelförbundet

Att starta en Förening ansluten till Svenska Bob och Rodelförbundet Att starta en Förening ansluten till Svenska Bob och Rodelförbundet Innehåll Instruktioner vid uppstartande av förening inom Bob och Rodelförbundet... 3 Föreningens Checklista vid uppstartande av förening....

Läs mer

Information och råd. Ver. 1, 071217

Information och råd. Ver. 1, 071217 Information och råd till dem som beviljats stöd ur något av de Regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Ver. 1, 071217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information

Läs mer

Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283)

Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) Insändes till: Länsstyrelsen Gävleborg 801 70 Gävle Företagets fullständiga namn Organisationsnr. Adress Postnr Postadress Kontaktperson

Läs mer

Kniva. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Kniva. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Kniva Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Befolkning med tillgång till fiber

Befolkning med tillgång till fiber Bredband Vision och Beslut Målet är att uppfylla Regeringens vision om 90% av befolkningen bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast 2020 dvs fiber... -> 2020, statliga pengar 3.25 miljarder, 113 (!)

Läs mer

Erbjudande från Greby Götlunda Fiberförening, om delägande i fibernät för TV, telefon och internet

Erbjudande från Greby Götlunda Fiberförening, om delägande i fibernät för TV, telefon och internet Erbjudande från Greby Götlunda Fiberförening, om delägande i fibernät för TV, telefon och internet Nu går tåget. Projektering pågår för anläggande av fibernät i Greby-Götlunda-Torpomad området. Vi vill

Läs mer

Öppen Fiber. Steg för steg.

Öppen Fiber. Steg för steg. Öppen Fiber. Steg för steg. Guiden för dig som vill driva fiberfrågan. Vill du ha Öppen Fiber i ditt villaområde? Bli Fiberambassadör. Finns det intresse för fiber bland grannarna i ditt villaområde? Då

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Din kabeltv-förening informerar om fiberutbyggnad i ditt område

Din kabeltv-förening informerar om fiberutbyggnad i ditt område Din kabeltv-förening informerar om fiberutbyggnad i ditt område Din kabeltv-förening i samarbete med Grattis till en bra investering! - din fastighet är redan på god väg till fiberanslutning Din fastighet

Läs mer

Kort information från föreningsstämma 2016-01-24 Bolmsö Fiber ekonomisk förening. www.bolmsofiber.se

Kort information från föreningsstämma 2016-01-24 Bolmsö Fiber ekonomisk förening. www.bolmsofiber.se Kort information från föreningsstämma 2016-01-24 Bolmsö Fiber ekonomisk förening www.bolmsofiber.se Fiber på Bolmsö Historik 2014-januari: Anders Olsson sökte intresse för fiber på Bolmsö I februari startade

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Guide till projektansökan i Jordbruksverkets ansökningssystem

Guide till projektansökan i Jordbruksverkets ansökningssystem Guide till projektansökan i Jordbruksverkets ansökningssystem Följande uppgifter är hämtade från e-ansökan under Jordbruksverkets Mina sidor. Ändringar och/eller förtydliganden är skrivet i kursiv stil.

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringens bredbandsstrategi Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

Bredbandsprojekt: Fiber för bredband: Mötesanteckningar: Möte nr. 2 Nordansjö & Svensbodarne och Norshyttan (NSN)

Bredbandsprojekt: Fiber för bredband: Mötesanteckningar: Möte nr. 2 Nordansjö & Svensbodarne och Norshyttan (NSN) Bredbandsprojekt: Fiber för bredband: Mötesanteckningar: Möte nr. 2 Nordansjö & Svensbodarne och Norshyttan (NSN) Datum: 12 februari 2015 Plats: Hemma hos Esbjörn Andersson Deltagande: Nordansjö Svensbodarne

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

ETT HELHETSKONCEPT. Experten på fiber

ETT HELHETSKONCEPT. Experten på fiber ETT HELHETSKONCEPT Experten på fiber 1 1. Vad är fiber? 2. Vilka är Fibergruppen? 3. Vad gör Fibergruppen? 4. Kalkyl 5. Fiber till Gärdala 6. Vad ska byalaget hjälpa till med? 7. Referenser 8. Information

Läs mer

Manual för uppdatering av föreningsuppgifter

Manual för uppdatering av föreningsuppgifter Manual för uppdatering av föreningsuppgifter Föreningar ska från och med 2015-01-01 uppdatera uppgifter via nätet. För att ni ska vara en godkänd/bidragsberättigad förening krävs att ni uppdaterar och

Läs mer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer 1(5) PFEF_Avtal_FA_150604. Rev:0 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal är upprättat mellan (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i fortsättningen kallad

Läs mer

Att bli fiberförening 5 steg

Att bli fiberförening 5 steg Att bli fiberförening 5 steg Hitta entusiaster och utse en interrimsstyrelse Stadgeförslag, låna inte grannens-fråga oss! Kalla till, och håll, en bildandestämma Konstituerande styrelsemöte hålls efter

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Välkomna till. Extrastämma. Lindåsskolans matsal. Onsdag 26/11 klockan 19.00

Välkomna till. Extrastämma. Lindåsskolans matsal. Onsdag 26/11 klockan 19.00 Välkomna till Extrastämma Lindåsskolans matsal Onsdag 26/11 klockan 19.00 Ärende: - Tillbyggnad Attefall - Uppgradering av centralantennanläggningen för radio och television. Kallelse Styrelsen för Anläggningssamfälligheten

Läs mer

Dagordning (Kopiera så att alla körmedlemmar kan läsa) Årsmötesprotokoll Färdig mall som du bara fyller i.

Dagordning (Kopiera så att alla körmedlemmar kan läsa) Årsmötesprotokoll Färdig mall som du bara fyller i. Så här går det till 1 Håll ett årsmöte Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte. UNGiKÖR kan förse dig med de flesta handlingar som behövs för mötet: 2 Dagordning (Kopiera så att alla

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Skölvene Fiber Checkens namn Skölvene Byalag c/o Anna Forsberg Sökande (Namn/Förening) 864000-1767

Läs mer

Årsredovisning. 2013-01-01 2013-12-31 Brf Stengodset Bråvalla 769604-5439

Årsredovisning. 2013-01-01 2013-12-31 Brf Stengodset Bråvalla 769604-5439 Årsredovisning 2013-01-01 2013-12-31 Brf Stengodset Bråvalla 769604-5439 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Villkor för kanalisationsstöd Region Skåne 2012-06-17

Villkor för kanalisationsstöd Region Skåne 2012-06-17 Villkor för kanalisationsstöd Region Skåne 2012-06-17 Alla blanketter finns tillgängliga på Region Skånes hemsida; www.skane.se/bredband, under fliken Statligt IT-stöd. 1. Om kanalisationsstödet Kanalisationsstöd

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Mieådalens fibernät. www.mieadalen.net info@mieadalen.net

Mieådalens fibernät. www.mieadalen.net info@mieadalen.net Mieådalens fibernät www.mieadalen.net info@mieadalen.net Agenda (20150415): Presentation av interims-grupp Fiberprojekt arbetsgången och status Regler för landsbygdsstöd Geografisk område Verksamhetsområde

Läs mer