Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se"

Transkript

1 Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening

2 Interimsstyrelsen har bestått av Lars Andersson Carina Bolmblad Claes Gauffin Joachim Gustavsson Henry Tidstrand Jan Starck 2

3 Vad har Interimsstyrelsen gjort? Haft 11 styrelsemöten och 4 leverantörsmöten Skapat fiberkarta med fastigheter som gjort intresseanmälningar Skapat egen domän och hemsida Dokument för medlemsansökan, medlemsregister etc. Myndighetskontakter ang. bidrag, fornminnen, naturskyddsområden, erf. samråd etc. Träffar med diverse aktörer Tagit in budgetofferter på grävning, fiberblåsning och ett komplett färdigt fibernät Budget att bygga fibernät och möjliga alternativ till medlemskostad Förslag till stadgar Bolmsö Fiber ekonomisk förening (utgått från Bolagsverkets mall) Kallat till möte/stämma för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening Haft kostnader och utlägg för 3982,50 kr

4 Träffar och studiebesök Träff med Ljungby Energi (LEAB) LEAB projekterar enligt Ljungby kommuns Verksamhetsplan för fiberutbyggnad Kommunalt bidrag utgår med 50% på kostnader kr (max kr) för information se Träff med Unnaryds fiber ekonomisk förening har i samarbete med bynet byggt ett fibernät som fiberföreningen äger för information se Träff och studiebesök hos JTD, Jims Tele Data i Ljungby utför installation, service och underhåll, samt fiberblåsning & svetsning för information se Träff med ByNet hjälper fiberföreningar från idè till ett färdigt fibernät för information se

5 Aktörer i ett fibernät Kommunikationsoperatören (KO) kopplar ihop nätet och ser till att det finns kraft och kopplar ihop Bolmsö fibernät med andra nät KO Bolmsö fibernät Tjänsteleverantör Erbjuder olika TVkanalpaket, Telefoni och Internettjänster Fakturering, medlemshantering Administration Service & underhåll Support vid driftsproblem 5

6 Landsbygdsprogrammet Den 3 september 2014 öppnade landsbygdsprogrammet för ansökningar och regelverket för bredbandsstöd förväntas bli klart i maj 2015 Beslut om bidrag kan preliminärt lämnas tidigast efter sommaren 2015 Ca. 58 Mkr till bredbandsutbyggnad i Kronobergs län, ca. 10 Mkr per år 60% bidrag utgår på hela investeringskostnaden Stöd utgår inte om arbetet påbörjats före ansökan kommit in till länsstyrelsen Poängsättning och prioritering av projekten av Länsstyrelsen En fiberförening kan bara söka och få ett bidrag t.ex. från Landsbygdsprogrammet eller kommunalt bidrag 6

7 Bredbandsstöd & villkor Föreningar, företag, kommuner och andra myndigheter kan söka bredbandsstöd Stöd utgår till projektering och att anlägga den passiva infrastrukturen, t.ex. grävning och kanalisationsmaterial Stöd till projektledning begränsat till max kr Bredbandsnätet ska vara öppet för andra aktörer Investeringen ska normalt behållas i fem år Villkor att marknadsaktörer inte planerar utbyggnad i samma område 7

8 Intresseanmälningar till Bolmsö Fiber Sammanställning totalt Antal fastigheter 430 Antal intresseanmälningar % Fastighetsägare och bor på Bolmsö Antal fastigheter 201 Antal intresseanmälningar % Högre procent = lägre anslutningskostnad Viktigt för att få bidrag Fastighetsägare med annan adress än Bolmsö: Antal fastigheter 229 Antal intresseanmälningar % Hög procent intresseanmälningar från fastighetsägare som bor på Bolmsö ger PLUS-poäng i bidragsansökan, 85% eller mer ger max-poäng! 8

9 Fiberkartan 57% av fastigheterna har tills nu gjort en intresseanmälan, vi vill bli fler! Se fiberkartan på 9

10 Möjliga scenarier Bolmsö Fiber bygger fibernätet 1 Bolmsö Fiber äger och driver eget fibernät Billigare men mer arbete 2 Bolmsö Fiber lämnar över fibernätet till aktör som äger och driver nätet Dyrare än 1 men mindre arbete 3 Bolmsö Fiber låter aktör bygga, äga och driva fibernätet Ännu mindre arbete, bör utvärderas 10

11 Kommentar till scenarier 1 Bolmsöfiber äger och driver eget fibernät + Full kontroll på Fibernät och teknik Tjänster Lägre fast månadskostnad Anpassade tjänsteutbud Nätet har ett framtida värde Ekonomisk förening bygger och äger nätet Fastighetsägarna betalar insatser som inte är momspliktiga - Kräver stor arbetsinsats Kräver administration Föreningen måste göra egna upphandlingar Statliga bidrag kan försena projektet Kräver enighet i föreningen 11

12 Kommentar till scenarier 2 & 3 Bolmsö Fiber lämnar över fibernätet till aktör eller låter aktör bygga. Aktören äger och driver fibernätet + KO sköter allt såsom Administration Support och underhåll Projektledare under byggtiden Kommunalt bidrag erhålls om Ljungby Energi får projektet - Kräver arbetsinsats Högre fasta löpande kostnader KO styr tjänsteutbud Förändring i ägarstruktur Osäker prisutveckling Teknikutveckling? Ingen kontroll över fibernätet, utbyggnad, etc. 12

13 Kapitalinsats - Anslutningsavgift Kapitalinsats, långsiktig ekonomisk investering En kapitalinsats förväntas leda till framtida avkastning i form av ökade intäkter eller minskade kostnader. Kapitalinsatser kan betala del av investeringen men är inte momspliktiga för medlemmarna. Ek. förening kan lyfta (återfå) ingående moms för investeringen, t.ex. grävning, fiberblåsning etc. Med kapitalinsatser får fastighetsägarna en lägre anslutningskostnad. Anslutningsavgift En anslutningsavgift förväntas betala del i investeringen som har kort livslängd eller utgör annan kortsiktig kostnad. Anslutningsavgifter är momspliktiga för medlemmarna. Föreningen vidarefakturer moms på ingående fakturor till medlemmarna. 13

14 Budget anslutningskostnader Fakta Fibernät Bolmsö 6 mil kanalisation på Bolmsö Uppskattad kostnad: Grävning kanaler, material Moms Totalt 8,2 milj 2,0 milj 10,2 milj Uppskattade värden Riskkalkyl 6% Bidrag från Länsstyrelsen 60% Oförutsedda utgifter i projektet Nivå från referensprojekt En förutsättning för projektet och att nätet byggs av ekonomisk förening Utdebitering som insats 80% Rekommendation från revisionsbyrå Antal anslutningar 246 Antal anslutningar 270 Anslutningskostnad ca kr Anslutningskostnad ca kr 14

15 Ex. jämförelse månadskostnad Telefoni TV - Bredband Beskrivning Nuvarande Fibernät Mobilsurf - Ljungby Bredband NETatONCE Telia Tele2 Telefoni Telia bas ingår ingår Ingår ej TV (Licensavgift tillkommer) Boxerpaket Baspaket ca 18 kanaler TV lagom 18 kanaler+2hd Ingår ej Bredband ADSL 100/100 Mb/s 200/200 Mb/s Gb Nätavgift/mån kr 100 kr Månadskostnad 733 kr 622 kr 381 kr ( kr) Besparing under 5 år kr kr Besparing under 10 år kr kr Med reservation för ändrade abonnemangskostnader eller felaktig information. 15

16 Äga nätet - ekonomisk förening Syftet är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intresse t.ex. genom gemensamma avtal, inköp, egendom etc. Föreningens stadgar är grundläggande för föreningen Medlemmarna äger föreningen genom insatser och andelar (kapital) Utmärkande är rätten till medlemskap, rösträtt och överskottsutbetalning Inget personligt ansvar för medlemmarna Föreningen måste driva en ek. verksamhet och vara momsregistrerad Föreningens medlemmar ska själva vara aktiva t.ex. som konsumenter 16

17 Stadgar Bolmsö Fiber ekonomisk förening se hemsida 17

18 Önsketidplan Initiativ Etablering Genomförande Drift Förstudie Information Intresseanmälan Beslut Bolmsö fiberförening Bilda förening Projektera och budgetera Val styrelse Avtal medlemmar Söka bidrag STÄMMA för BESLUT om projektstart! Bygga fibernät Avtal leverantörer och entreprenörer Bygga nätet Besiktiga Dokumentera Slutrapport Drift & underhåll Förvaltning av Fibernät Förening KO och tjänsteavtal Medlemsavtal 2014 Våren 2015 Hösten 2015 Våren 2016 Hösten 2016 Målsättning skicka in ansökning under mars månad! 18

19 Om ja till att bilda ekonomisk förening, i så fall: Registrera förening Utvärdera och välja bank Ansluta så många medlemmar som möjligt Offerter, budget och finansiering att bygga fibernätet Ansöka om bidrag Fastställa medlemsinsats och anslutningskostnad Förslag sträckning fiberkanalisation på Bolmsö Vidtala fastighetsägare som berörs och förbereda markavtal Förslag tillsatsinsats och anslutningsavgift Etc. Ny stämma att besluta om projektstart 19

20 Vi planerar för framtiden

Informationsmöte Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-05-16. www.bolmsofiber.se

Informationsmöte Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-05-16. www.bolmsofiber.se Informationsmöte Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-05-16 www.bolmsofiber.se Styrelse Claes Gauffin Henry Tidstrand Marie Wallén Björn Larsson Jan Starck Områdesansvariga: Bengt Johansson Lars Andersson

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Joakim Aspengren PTS Lars Hedberg Lars Björkman 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Erbjudande från Greby Götlunda Fiberförening, om delägande i fibernät för TV, telefon och internet

Erbjudande från Greby Götlunda Fiberförening, om delägande i fibernät för TV, telefon och internet Erbjudande från Greby Götlunda Fiberförening, om delägande i fibernät för TV, telefon och internet Nu går tåget. Projektering pågår för anläggande av fibernät i Greby-Götlunda-Torpomad området. Vi vill

Läs mer

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd 2015-04-21 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Nuläge Värmdö Kommun... 2 Bredbandsstödet... 4 Kartläggning och områdesindelning i Värmdö

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Söderköping 2011-10-18 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Ett seminarie för Byalag www.fibertillbyn.nu 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Djurö 2011-05-18 1 Välkommen Pia Södergren Ordförande Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation. SIKO 2 Bredband till alla tillsammans kan vi klara utmaningen

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden 2 Innehåll 4 Lokalt ledarskap 6 Byanät en översikt 10 Byanätsprocessen 13 Ta initiativ 29 Etablera projektet 32 Genomför projektet 36 Driv nätet 3 Lokalt ledarskap Bredbandsutbyggnaden

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Joakim Aspengren PTS Borlänge 2011-05- 31 1 PTS Vision Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. I december 2010 fick

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Östersund och Krokom 2012-03-27 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass för bredband i världsklass Eslöv 13-05-27 Per Torphammar Eric Åkerlund SkåNet 2.0 KFS BAS från november2012 Huvuduppgift: att förverkliga bredband till alla i Skåne (BAS) Ägare Region Skåne Strategisk

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

FIber till byn. för en levande landsbygd

FIber till byn. för en levande landsbygd FIber till byn 1 för en levande landsbygd Bredband till alla genom Fiber till byn Det är viktigt att landsbygden och de mindre orterna får samma tillgänglighet som storstäderna. Det är avgörande för Karlstads

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Föreningen har beviljats bidrag. Bidragssumman är taksatt, m.a.o. begränsad mot en maxsumma.

Föreningen har beviljats bidrag. Bidragssumman är taksatt, m.a.o. begränsad mot en maxsumma. Innehåll 1. Bidrag? 2. Strukturomvandling sker redan nu! 3. Vad kostar det nu eller om jag anmäler mig senare? 4. Kan jag förlora mina pengar? 5. Måste jag använda anslutningen eller kan den vara vilande?

Läs mer

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 bredband i glesbygd Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 Erfarenheter av ett bredbandsprojekt i Tiveden, Laxå kommun Erfarenheterna

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel?

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel? Fiber till Mörtfors Mörtfors är en livskraftig by, där vi som bor här själva tar hand om allt från vatten och avlopp till badplats, fotbollsplan och vår mötesplats, Folkets Hus. För att kunna fortsätta

Läs mer

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock.

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Översättning för inflyttade: Bra kommunikation nära dig. Samma kommunikationsmöjligheter på landsbygd som i större städer. Landsbygden

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer