Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten"

Transkript

1 Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten

2 Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden! Läs den här broschyren, och kalla sedan samman byalaget för en diskussion kring fördelarna med att investera i ett fibernät, och kontakta oss sedan. I Skanova får ni en samarbetspartner med lång erfarenhet av fiber. Vi hjälper er att etablera ett fibernät, sedan tar vi ett långsiktigt ansvar för ert nät och ser till att det alltid fungerar. Resultatet blir en kommunikationslösning med hög kapacitet och kvalitet, som ni kan ha glädje av i årtionden. 2

3 Varför behövs fiber? Det enkla svaret på den frågan är att behovet av bandbredd i det närmaste är omättligt. Med fiber får ni en helt ny infrastruktur för tele- och datakommunikation som ger enormt stor kapacitet, som öppnar upp nya möjligheter för er som bor på landsbygden. I ett regeringsbeslut finns målsättningen formulerad; att 90 % av Sveriges hushåll ska ha tillgång till höghastighetsbredband till Det är en målsättning vi tänker göra vårt bästa för att uppfylla. Behovet av bandbredd ökar ständigt 1985 telefoni e-post 1990 webb 1995 mobila applikationer 2000 mobila kontor 2005 sociala medier 2010 avancerade interaktiva tjänster 2015 nya innovativa tjänster Vad kan man använda fiber till? Bredband är idag främsta användningsområdet. Ett fibernät ger dig en blixtsnabb bredbandsanslutning för internetaccess. Telefoni, eftersom fibern i praktiken kan göra samma jobb som koppartråden, men med mycket högre kapacitet. Tv, eftersom fibern kan tjäna exakt samma syfte som de gamla koaxialkablarna eller parabolantennerna som idag är i bruk i större delen av landet. Dessutom möjliggörs nya tjänster som till exempel att hyra film direkt från tv-soffan. 3

4 Ni får snabbare bredband! I jämförelse med uppkoppling via telejacket ger fiber mycket större kapacitet, speciellt eftersom det oftast är relativt långt till närmaste telestation på de platser där vi erbjuder byalagsfiber. Större möjlighet till arbete och företagande i hemmet. En snabb och säker fiberanslutning gör att alla aspekter av kommunikationen blir smidigare. Det blir minde risk för störningar när det gäller tv, bredband och telefoni, eftersom fiberkabeln i de flesta fall är nedgrävd och inte påverkas av väder och vind. Dessutom är fibertekniken mer okänslig för åsknedslag. Fibern ger er en framtidssäker lösning med i princip obegränsad kapacitet för era kommunikationsbehov. Det finns helt enkelt inga användningsområden idag där fiberns kapacitet inte räcker till. Ni behöver alltså inte välja bort snabbt bredband för att kunna bo utanför stan. Örebromodellen - lika bra nät som i stan I Örebro län håller ett 40-tal byalagsnät på att etableras, och ungefär lika många till står på kö. Den stora framgången beror delvis på det stora antalet fiberanslutna telestationer som betjänar de berörda områdena, men även på att kommunen och länsstyrelsen har bidragit till projekten. Under byggnadsfasen har de olika byalagen ägt kanalisationsnäten, och Skanova har skött installationen av fiber. Efter byggets slut har Skanova övertagit kanalisationen och står numera för all drift och underhåll. På det här sättet har alla parter fått ut det mesta möjliga av byalagsnäten: de boenden har fått en ny infrastruktur, myndigheterna har bidragit till en mer levande landsbygd och ingen av dem behöver äga eller förvalta de nya näten. Ansvarsfördelning för byanätet: Skanova Bistår med rådgivning, kalkyl, kravspecifikationer etc. Bistår vid upphandling av entreprenör Kvalitetssäkrar kanalisationen och installerar fiberkabel Ansluter till det rikstäckande fibernätet Sköter drift och underhåll av fibernät plus kanalisation Byalaget Bildar förening och förankrar projektet Säkrar en hög anslutningsgrad Säkrar finansiering av kanalisationsnätet Anlitar entreprenör och bygger kanalisation Tecknar avtal med kommunikationsoperatör/tjänsteleverantör Kommunikationsoperatör/ tjänsteleverantör Tecknar avtal med byalaget/ hushållen Hyr in sig i fibernätet Monterar utrustning 4

5 Fiberkabel Kanalisation Nätet består av kanalisationsrör med fiberkabel inuti. Byalaget ansvarar för att lägga kanalisationsrören och Skanova drar fiberkablarna. Byalaget anlägger kanalisationsrör fram till husvägg, borrar hål och tätar. Sedan drar Skanova in fiber och monterar in ett fiberuttag inne i hushållet. Fibertråden är mycket tunnare än ett hårstrå, vilket gör att hundratals trådar kan buntas samman i en enda fiberkabel. Vad är en fiber egentligen? Optisk fibertråd har använts för att transportera information i drygt 40 år, men det är först nu under 2000-talet det kommit i allmänt bruk. Själva fibern har en kärna av glasfiber som transporterar information i form av ljusimpulser med ljusets hastighet. 5

6 Telestationen som byanätet tillhör måste vara fiberansluten. Där monterar tjänsteleverantören in sin utrustning, så att ni kan få bredband, tv och telefoni via fiber. Telestation Byalaget Fiber Tjänsteleverantörens utrustning Hur ser ett byanät ut? För att kunna bygga fibernätet måste först kanalisation grävas ned. Byalaget ser till att kanalisation anläggs från en mötespunkt, som oftast ligger i närheten av telestationen, in till varje hus. Vi hjälper er med bland annat kalkyler, kravspecifikationer och rådgivning och kan också hjälpa er att upphandla byggnationen av en entreprenör. Vi drar sedan en fiberledning från telestationen som fördelas till varje hus som ska fiberanslutas, där drar vi fiberkabeln genom ytterväggen och monterar fiberuttaget. I telestationen monterar tjänsteleverantörerna/operatörerna sin utrustning, så att ni ska kunna beställa de tjänster ni vill ha. Vad kostar det? Hur mycket fibernätet kostar per hushåll beror framför allt på hur stor andel av hushållen i området som ansluter sig, ju fler som ansluter ju lägre kostnad per hus. Men kostnaden beror även på avståndet till telestationen, markförhållandena i området och flera andra faktorer. Vi gör en kostnadskalkyl för att få fram en bra bedömning av kostnaderna för just ert projekt. Vi står för kostnaden att installera fibern och vi tar inget betalt av er om nätet byggs. Det ni bekostar är i huvudsak kanalisationen och operatörens avgifter för inkoppling och nyttjande av tjänsterna. Kontakta er kommunikationsoperatör eller tjänsteleverantör för att få veta mer om dessa avgifter. Skanova kommer att överta kanalisationen och sköta förvaltningen av nätet. Det innebär att ni slipper kostnaden, och ansvaret, för drift och underhåll av nätet. Kontakta kommun, länsstyrelse och PTS (Post och telestyrelsen) och hör er för med dem om de kan hjälpa er med ekonomiskt stöd i ert projekt. Möjligheten finns också att TeliaSonera Finans AB kan ta fram en skräddarsydd finansieringslösning om ni t.ex. behöver betala entreprenören innan bidragsmedeln betalats ut. 6

7 Så här går det till: 1. Byalaget bildar förening och undersöker finansiering 2. Byalaget kontaktar Skanova samt en kommunikationsoperatör/tjänsteleverantör 3. Skanova och operatören/leverantören undersöker sina respektive möjligheter och lämnar erbjudanden. 4. Byalaget tecknar samarbetsavtal med Skanova. 5. Byalaget säkrar finansiering för byggnation av kanalisationsrör. Skanova hjälper till genom att ta fram kostnadskalkyl och ritningar. 6. Byalaget ser till att kanalisationen byggs. Skanova hjälper till med kravspecifikationer och upphandlings-- underlag. Skanova kontaktar entreprenörer som lämnar anbud på att lägga kanalisationsrör åt byalaget. 7. Byalaget tecknar upplåtelseavtal med Skanova och tecknar avtal med kommunikationsoperatören. 8. Skanova utför kvalitetskontroll. Nätet behöver uppfylla Skanovas krav för att vi ska kunna underhålla det sedan. 9. Skanova bygger och bekostar installation av fiberkablar i kanalisationsrören och upprättar nätdokumentation. 10. Kommunikationsoperatören/tjänsteleverantören hyr in sig i Skanovas nät och kopplar in de tjänster som medlemmarna i byalaget betalar för. 11. Skanova ansvarar fortsättningsvis för drift och underhåll av nätet. 12. Kanalisationen överlåts till Skanova. Vi kan ansluta nya hushåll inom byanätsområdet. SKANOVA A B BYALAG C KO/ tjänsteleverantören D E F Hushåll Tjänsteleverantörer Observera att rollfördelningen mellan kommunikationsoperatören (KO) och tjänsteleverantörerna kan se olika ut. A Byalaget tecknar avtal med Skanova B Kommunikationsoperatören/tjänsteleverantören hyr nätkapacitet av Skanova C Byalaget tecknar avtal med kommunikationsoperatören/tjänsteleverantören D Hushållen är medlemmar/delägare i byalaget E Kommunikationsoperatören har avtal med tjänsteleverantörer F Hushållen köper fibertjänster av de tjänsteleverantörer de vill 7

8 Med Skanova Byalagsfiber får ni en samarbetspartner med djup kompetens som hjälper er att etablera ett fibernät. Vi tar ett långsiktigt ansvar för nätet i ert samhälle. Byalagsfiber med Skanova T Tiilikainen Vi på Skanova erbjuder Sveriges största öppna nät. Vårt fiberoch kopparnät har mycket hög driftsäkerhet, täcker hela landet och är tillgängligt för alla teleoperatörer. Med nätet som bas kan operatörer sälja exempelvis telefoni, bredband och datakommunikation till företag och privatpersoner. Vi satsar på fiberutbyggnad och vårt mål är att minst 50 % av Sveriges hushåll har fiber år Skanova är ett eget bolag inom TeliaSonera-koncernen sedan Läs mer på Kontakta oss om byalagsfiber på

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband!

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband! Tillsammans bygger vi framtiden - med fiber för snabbt bredband! De digitala vägarna är lika viktiga som vägar och järnvägar Kalmar kommun satsar tillsammans med Telia på att bygga ut öppen fiber till

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

FIber till byn. för en levande landsbygd

FIber till byn. för en levande landsbygd FIber till byn 1 för en levande landsbygd Bredband till alla genom Fiber till byn Det är viktigt att landsbygden och de mindre orterna får samma tillgänglighet som storstäderna. Det är avgörande för Karlstads

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel?

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel? Fiber till Mörtfors Mörtfors är en livskraftig by, där vi som bor här själva tar hand om allt från vatten och avlopp till badplats, fotbollsplan och vår mötesplats, Folkets Hus. För att kunna fortsätta

Läs mer

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens

Läs mer

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Bilaga KF 13/2011 ITinfrastrukturplan för Vara kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Befintliga strategier och lagstiftning 3 1.1 Bredbandsstrategi för

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och när? Församlingshemmet i Amnehärad måndag 18 februari 2013 kl. 18.30

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Presentationsmaterial. Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13

Presentationsmaterial. Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13 Presentationsmaterial Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Din guide till vård- och omsorg i Kil Att bo på landsbygden, ha nära till djur och Du som behöver vård- och omsorg i Kils kommun ska få det. natur,

Läs mer

så blir du en vinnare!

så blir du en vinnare! villaägaren granskar FRAMTIDENS UPPKOPPLING så blir du en vinnare! Allt fler använder sig av fiberteknik för att få ännu snabbare bredband. Regeringens satsning på bredband till landsbygden eldar på den

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer