Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se"

Transkript

1 Leif Malmborg Aktiebolagstjänst 1

2 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi Kortseminarier Val av företagsform Göra budget Att leda och ansvara för ett mindre aktiebolag Med en styrelseledamot Med två eller flera ledamöter Från enskild firma eller HB/KB till AB 2

3 Starta Eget Företag Ett 32-sidigt kompendium om Affärsplan Budget & kalkyler Val och byte av företagsform Skydda din affärsprofil Finansieringsmöjligheter Företagets ekonomi Organisation & administration Skatter & avgifter Ensam eller med kompanjoner Personal Försäkringar Franchising & kommission 3

4 Aktiebolagstjänst Bildar bolag Bildar ekonomiska föreningar Lagerbolag och lagerföreningar Redovisning Registrering av varumärken Registrering av domännamn 4

5 Aktiebolagstjänst Hur vi kan hjälpa dig sköta företagets redovisning Du sköter allt själv. Du ringer oss bara när du behöver råd Du sköter allt själv utom årsbokslut och inkomstdeklaration Du bokför själv på nätet alla verifikationer vi ordnar avstämningar, skattedeklaration, bokslut och inkomstdeklaration Aktiebolagstjänst gör allt 5

6 Aktiebolagstjänst Företagets redovisning består av Balansräkning Resultaträkning Balansräkning Visar företagets status vid ett visst datum Skall balansera så att tillgångar = skulder och eget kapital Resultaträkning Visar företagets resultat för en viss period 6

7 Att göra sin första budget Resultatbudget Intäkter Kostnader Likviditetsbudget Inbetalningar Utbetalningar Investeringsbudet 7

8 Resultatbudget Intäkter Försäljning varor Utförda tjänster Summa intäkter Kostnader Varukostnader Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat 8

9 Likviditetsbudget Intäkter Försäljning varor NÄR FÅR DU BETALT Utförda tjänster NÄR FÅR DU BETALT Summa intäkter NÄR FÅR DU BETALT Kostnader Varukostnader NÄR SKALL DU BETALA Personalkostnader NÄR SKALL DU BETALA Lokalkostnader NÄR SKALL DU BETALA Övriga kostnader NÄR SKALL DU BETALA Summa kostnader NÄR SKALL DU BETALA Resultat HUR MYCKET PENGAR HAR DU KVAR 9

10 Investeringsbudget Kostnader Större investeringar Annars som en del av resultat- och likviditetsbudget Kan även innefatta finansieringen av investeringen Köpa kontant Köpa på avbetalning Hyra/leasa Låna till investeringen med annan säkerhet 10

11 Budget Budgeten är företagets affärsplaner i siffror Skall återspegla sig i redovisningen Resultatbudget Uppföljning i resultaträkningen Likviditetsbudget Investeringsbudet 11

12 Detaljnivå ger förståelse Antal Meter, stycken, liter Pris per enhet Antal x Pris per enhet ger totalkostnad Reklamkostnader Bannerannonsering Internet Sökordsannonsering Internet Tryckt broschyr Annonser i tidningarna xyz 12

13 Detaljnivå ger förståelse Budgeten skall återspegla sig i redovisningen Månad för månad i stället för årsbudget Budgetera varje konto du skall använda i bokföringen Konto? Du säljer tre olika cyklar, dessa kostar 1000 kr, kr och kr Du väljer att hålla isär försäljningen för varje cykelmodell Du väljer att hålla isär varukostnaden för varje cykelmodell Sex konton tre intäktskonto och tre kostnadskonton, ett för varje modell Du budgeterar ANTAL och IN-PRIS respektive UT-PRIS för varje modell 13

14 Intäkter - Inbetalningar Intäkter - Resultatbudgeten Inbetalningar - Likviditetsbudgeten 14

15 Kostnader - Utbetalningar Kostnader - Resultatbudgeten Utbetalningar - Likviditetsbudgeten 15

16 Rörliga och fasta kostnader Rörliga kostnader Fasta kostnader Halvfasta kostnader 16

17 Balans- och resultaträkning Intäkter ökar mina tillgångar Kostnader minskar mina tillgångar Betala en skuld? En kund betalar sin faktura? Ta ett lån i banken? 17

18 Debet och Kredit Dubbel bokföring Varje belopp en gång i debet och en gång i kredit En tillgångsökning bokförs i debet En tillångsminskning bokförs i kredit En intäkt bokförs i kredit En kostnad bokförs i debet 18

19 Debet och Kredit Dubbel italiensk bokföring Varje belopp en gång i debet och en gång i kredit 19

20 Debet och Kredit Dubbel italiensk bokföring Varje belopp en gång i debet och en gång i kredit En tillgångsökning bokförs i debet En tillångsminskning bokförs i kredit En tillgångsökning bokförs i debet En intäkt bokförs i kredit En tillångsminskning bokförs i kredit En kostnad bokförs i debet 20

21 Lär dig utantill Kassa/bank ökar ALLTID i debet 21

22 Konton Konton och kontoplan Aktiebolagstjänst BAS-kontoplanen Balansräkningen Tillgångar Skulder Resultaträkningen Intäkter Kostnader 22

23 Balans- och resultaträkning Balansräkning Bolagets ekonomiska ställning Tillgångar skulder eget kapital Resultaträkning Intäkter Kostnader 23

24 Balans- och resultaträkning Balansräkning Bolagets ekonomiska ställning Tillgångar skulder eget kapital Resultaträkning Intäkter Kostnader 24

25 Kalkyler som grund för budget Självkostnadskalkyl För företag med bara en vara eller tjänst Fasta och rörliga kostnader Påläggskalkyl För företag med flera produkter eller tjänster Bidragskalkyl Befintligt företag lanserar ny produkt 25

26 Enkel självkostnadskalkyl Allt avser ett helt år Köpa in och sälja st Varukostnad per st 50 kr Tull & frakt totalt kr Lokalkostnader kr Marknadsföring kr Övriga fasta kostnader kr 26

27 Enkel självkostnadskalkyl Rörliga kostnader Varuinköp kr kr Frakt kr Summa varukostnader kr Varukostnade per st 52,80 kr Fasta kostnader Lokalkostnader Marknadsföring Övriga fasta kostnader Summa fasta kostnader Summa fasta kostnader per st 15,5 Summa kostnader totalt kr Total kostnad per st 68,30 kr Säljer man alla för 68,30 går verksamheten + noll Marknadsmässigt försäljningsp 140 kr 27

28 Budget Handlingsplan i siffror Samordnar alla kalkyler och planer Inte statisk utan dynamisk Rullande 12-månaders budget + Femårsbudget 28

29 Budget Resultatbudget Likviditetsbudget Investeringsbudget 29

30 Resultatbudget Kalkyler och handlingsplaner Kommande intäkter och kostnader Konto för konto Månad för månad Minst 12 månader Så detaljerat som möjligt Registrera i bokföringsprogrammet Femårsbudget inte så detaljerad 30

31 Likviditetsbudget Kontant- eller kreditförsäljning Förhandla om långa leverantörskrediter Leasa eller köpa kontant Checkräkningskredit eller lån 12 månader dock minst till den månad då likviditetsöverskottet börjar bli positivt och ökar Kopplad till resultatbudgeten 31

32 Investeringsbudget Vid större eller komplex investering För att t.ex. jämföra med hyra eller leasing När det är klart förs Utbetalningarna in i likviditetsbudgeten i månaderna för utbetalning och Avskrivningarna och eventuella räntor in i resultatbudgeten Investeringsbudgeten kan kompletteras med finansieringsbudget 32

33 Vanligast 25 % Livsmedel 12 % MOMS Tidningar och böcker 6 % Export normalt ingen moms Moms vid import Ingen moms i resultatbudget Undantag om du bara bedriver momsfri verksamhet Momsen skall vara med i likviditetsbudgeten Tidsförskjuten 33

34 Nu tittar vi lite på ALMIs budgetkalkylblad Den kan laddas ner från 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 Pelles Cykel AB Säljer tre olika cyklar Försäljningspris exkl moms 1 000, resp kr Inköpspris exkl moms 500, resp kr Gissar på att sälja 400, 80 resp 20 st av de olika modellerna Löner anställd kr Lokalhyra kr Marknadsföring kr 39

40 Pelles Cykel AB Pelle behöver kr varje månad för att överleva Nettolön kr Bruttolön kr Arbetsgivaravgifter 32 % = kr Total kostnad för företaget kr per månad Per år 12 x kr = kr Lönsamheten år ett dålig Hela Pelles lön finansieras med lån kr 40

41 Pelles Cykel AB Pelle behöver kr varje månad för att överleva Pelle kan inte få lön från företaget Pelle lånar till sin lön 12 x kr = kr Minskat likviditetsbehov kr kr = kr 41

42 42

43 Repetition budget Resultatbudget Likviditetsbudget Investeringsbudget 43

44 Liten repetition Resultatbudget visar företagets lönsamhet Likviditetsbudget visar om man kan betala sina räkningar Intäkter och kostnader i resultatbudgeten In- och utbetalningar i likviditetsbudgeten Utbetalningarna kommer först, sedan inbetalningarna Därför behövs ett rörelsekapital Låna inte till din egen personalskatt och arbetsgivaravgifter Budgetera antal x pris Bestäm vilka konton du skall ha och använd dessa i budgeten 44

45 Liten repetition Budgeten är din handlingsplan i siffror Skall således stämma med affärsplanen Först gör vi kalkyler på detaljnivå Antal x pris = totalkostnad Intäkter Inbetalningar Kostnader - Utbetalningar Rörliga och fasta kostnader Debet Kredit Lär utantill????? BAS-kontoplanen Balans- och resultaträkning Resultatbudget Ingen MOMS i resultatbudgeten men i likviditetsbudgeten Likviditetsbudget Inventeringsbudget vid större investeringar 45

46 Likviditetsbudget Konkurs beror på att pengarna är slut Kontant- eller kreditförsäljning Förhandla om långa leverantörskrediter Leasa eller köpa kontant Checkräkningskredit eller lån 12 månader dock minst till den månad då likviditetsöverskottet blir positivt och ökar Kopplad till resultatbudgeten 46

47 Starta Eget Företag Ett 32-sidigt kompendium om Affärsplan Budget & kalkyler Val och byte av företagsform Skydda din affärsprofil Finansieringsmöjligheter Företagets ekonomi Organisation & administration Skatter & avgifter Ensam eller med kompanjoner Personal Försäkringar Franchising & kommission 47

48 Starta Eget Företag Ett 32-sidigt kompendium om Affärsplan Budget & kalkyler Val och byte av företagsform Skydda din affärsprofil Finansieringsmöjligheter Företagets ekonomi Organisation & administration Skatter & avgifter Ensam eller med kompanjoner Personal Försäkringar Franchising & kommission 48

49 Starta Eget Företag Kan laddas ner som PDF från eller 49

50 Leif Malmborg tackar för sig 50

51 Mer information 51

52 52

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med en ledamot

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med en ledamot Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med en ledamot Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta ett aktiebolag eller som redan gjort det. Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista FORTNOX ORDLISTA Ordlista EkonOmisk ordlista EkonOmisk ordlista A Affärshändelse Affärsidé Affärsplan Aktie Aktiebolag Aktiekapital Aktivitetsplan Amortering Anbud Arbetsgivare händelse som påverkar företagets

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med minst två ledamöter

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med minst två ledamöter Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med minst två ledamöter Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta ett aktiebolag eller som redan gjort det. Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla!

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla! DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING... en gång för alla! Förstå Bokföring en gång för alla! Upplaga 1. Tryckt 2012 i Skövde, Sverige. Svenska Saldosystem AB Kopering ej tillåten utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer