Affärsplan för Starta eget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsplan för Starta eget"

Transkript

1 Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till Trygghetsfonden. Dina uppgifter Datum: Namn: Personnummer: E-postadress: Trygghetsfonden BAO-Finansförbundet Stureplan 4C, Stockholm. Tel: , Fax:

2 Information starta eget För att kunna ansöka om Starta eget-stöd måste du vara anmäld till Trygghetsfonden av din arbetsgivare och själv ha skickat in din ansökan/registrering till Trygghetsfonden. Läs mer om behörighet i foldern Med gemensamma krafter under rubriken Vem kan söka. Förberedelse start av eget företag För att kunna etablera dig som egen företagare krävs noggranna förberedelser. Utgångspunkten är att du har en bra affärsidé. En grundlig marknadsundersökning måste göras, för att fastställa om du har tillräckligt kundunderlag, som vill ha din produkt och betala för den! Till din hjälp får du vår affärsplan. Den är ett planeringsunderlag och innehåller även kalkylblanketter för resultat- och likviditetsbudget. Det är viktigt att du arbetar igenom din affärsplan så väl som möjligt. Behöver du stöd till detta, tag kontakt med lokal rådgivare i din kommun, kan t.ex vara Nyföretagarcentrum, Almi eller annan. Affärsplanen är ett mycket viktigt underlag vid Trygghetsfondens bedömning av stöd till Starta eget och tillhörande utbildning. Ta även en tidig kontakt med Arbetsförmedlingen och berätta om dina planer. Vad kan man få stöd till? 1. Investeringsstöd Trygghetsfonden kan efter prövning, ge delstöd till investering i maskiner och inventarier. Gäller ej stöd till exempelvis varulager, marknadsföringskostnader, programvaror etc. Startstödet från Fonden är ett delstöd, vilket innebär att du redan från början själv måste lösa din totala finansiering. 2. Utbildningskostnader Du kan söka stöd till kostnad för starta eget-kurs samt utbildning som direkt ansluter till ditt företag. Trygghetsfondens beslut är slutgiltigt, vilket innebär att ansökan om startstöd samt stöd till kurskostnader måste göras samtidigt. 2

3 Vilka underlag behövs för att kunna behandla din ansökan? Kopia av utlåtande från lokal affärskonsult Komplett affärsplan med resultat- och likviditetsbudget Investeringsplan för maskiner och inventarier Besked om eventuellt startbidrag från Arbetsförmedlingen Ansökan om stöd till utbildningskostnader Hur går det sedan till? Du kommer att bli kontaktad av Trygghetsfondens konsult, som går igenom din ansökan Trygghetsfonden sammanträder cirka en gång i månaden och behandlar då din ansökan Ofta ges stöd i två delar, det vill säga ditt ärende omprövas igen efter en period Trygghetsfonden meddelar skriftligen sitt beslut 3

4 Att starta och driva eget företag Motiven till att starta ett eget företag varierar, men för att man ska lyckas på både kort och lång sikt, krävs noggranna förberedelser. Hur ser din affärsidé ut? Har du undersökt behovet på marknaden? Finns tillräckligt med kunder som är villiga att betala för din produkt? Idag och i framtiden! Som egen företagare ska man vara: produktionschef marknadschef ekonomichefpersonalchef jurist med mera. Det är viktigt att man sätter sig in i den så kallade företagarrollen redan från början. Vad klarar jag själv och vilken kompetens måste jag hämta utifrån? Denna affärsplan kan fungera som ett första planeringsinstrument och hjälpmedel för den som funderar på att starta eget företag. Du måste avsätta ordentligt med tid till att arbeta igenom affärsplanen och du måste vara ärlig och uppriktig mot dig själv! Diskutera din plan med vänner och bekanta. Kanske med någon revisor eller egen företagare! 4

5 Idé till affärer Beskriv din affärsidé så utförligt som möjligt med tanke på dina egna förutsättningar, behovet på marknaden med mera. Produkt Beskriv för- och nackdelar med din vara eller tjänst. Produktegenskaper, kundfördelar och köpmotiv. Marknad Hur har du undersökt marknaden vad gäller efterfrågan, konkurrenter, priser etc? Vilket geografiskt område tänker du arbeta på? Kunderna Beskriv hur din kund ser ut. Har du en kundkategori eller flera? Har du några kunder redan vid starten? Har du träffat avtal med någon/några kunder? 5

6 Konkurrens konkurrens medel Vilka konkurrenter kommer du att ha? Vilka är dina konkurrensmedel? Marknadsföring Hur ska du marknadsföra ditt företag? Vad kostar det (årskostnad)? Åtgärd Kostnad Summa: Organisation Vad kräver din verksamhet för lokaler? Vem sköter administrationen (ex. bokföring)? Vilken företagsform tänker du välja (enskild firma, handelsbolag, aktiebolag)? Kontaktnät - bollplank Vem /vilka kan hjälpa dig vid företagsstarten och även fungera som stöd i framtiden? På vilket sätt kan det ske? Starta eget-kurs Har du behov av kurs? 6

7 Totalt kapitalbehov för din verksamhet Din egen och familjens situation Du ska nu beräkna det totala kapitalbehovet som krävs för att du ska kunna starta och driva din verksamhet. Gör din beräkning med utgångspunkt i din plan för investeringar och likviditetsbudgeten. Glöm ej aktiekapital och eventuell checkkredit. Beskriv den ekonomiska situationen helt kort. Vilken bruttolön (minimum) behöver du ha för att du och familjen ska fungera? Har du någon form av ekonomisk reserv? Mitt totala kapitalbehov: Satsar själv: Återstår att finansiera: Kr. Kr Kr Kan du lösa finansieringsfrågan? Bankkontakt? Säkerhet? Resultatbudget blankett A Upprätta budget för det första året. Gör gärna fler alternativ, det vill säga arbeta inte enbart med best case. Intäkter och kostnader anges exklusive moms. Produktkostnader (direkta) används endast vid exempelvis försäljning eller tillverkning. (Ej provision eller tjänsteföretag.) Likviditetsbudget blankett B Denna budget beskriver betalningsströmmarna i ditt företag. När sker inbetalningar respektive utbetalningar? Ingående balans månad 1 vilket startkapital har du? Inbetalningar och utbetalningar inklusive moms. Personalkostnader Beräkna ditt lönebehov brutto. Sociala avgifter cirka 35 % samt pensionsförsäkring % av bruttolönen. Avskrivningar Beräkna 20 % avskrivning per år på totala investeringar. OBS! När du arbetar med enskild firma samt handelsbolag, sker uppställning och beräkning av resultat och sociala avgifter på annat sätt. Du kan däremot använda denna blankett som grundkalkyl. 7

8 Resultatbudget Blankett A Företag: År: Intäkter Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Intäkter försäljning. Intäkter övrigt Summa intäkter.... Produktkostnader.. Bruttovinst..... Personalkostnader Löner, brutto Sociala avgifter..... Trakt./reseersättning.... Tjänstebil Pensionsförsäkring... Övrigt... S:a personalkostnader. Övriga kostnader Lokalhyra... Övriga lokalkostnader.. Hyra maskiner (leasing).. Förbrukningsmaterial... Kontorsmaterial/trycksaker..... Bokföringskostnader.... Övriga främmande tjänster..... Telefon/porto/hemsida..... Bilkostnader Resekostnader..... Frakter/transporter Representation.. PR/reklam/annonser. Företagsförsäkringar... Tidningar/facklitteratur..... Föreningsavgifter.. Egenutveckling.. S:a övriga kostnader. Resultat före avskrivningar Avskrivningar.... Resultat efter avskrivningar Ränteintäkter. Räntekostnader. Resultat 8

9 Likviditetsbudget Blankett B Företag: Period: Ingående balans. Inbetalningar Kundinbetalningar.. Övriga inbetalningar..... S:a inbetalningar.. Utbetalningar Leverantörer Löner, netto. Källskatter, soc. avg.. F-skatt... Leasingkostnader.. Övriga omkostnader.. Mervärdeskatt. Ränteutbetalningar.... Amortering krediter Investeringar S:a utbetalningar.. Likviditetsförändring Ingående balans s:a inbetalningar... - s:a utbetalningar.. = utgående balans 9

10 Investeringsplan Vid bedömning av startbidragets storlek används investeringsplanen som grund. Investeringar (maskiner och inventarier) exklusive moms. Specificera så noggrant som möjligt, exempel; Laptop Acer 12345, kr. Sänd med offertunderlag eller fakturakopior om investeringarna redan är gjorda! Objekt Belopp Summa: 10

11 Var kan du hämta ytterligare information? Starta eget-kurs En bra början för alla som funderar på att driva egen verksamhet. Dessa kurser finns med varierande längd och innehåll. På dessa kurser behandlar man exempelvis företagarrollen, affärsidé, marknadsföring, val av företagsform, skatter och avgifter. Är du arbetslös? Tag kontakt med Arbetsförmedlingen innan du startar ditt företag! Undersök möjligheterna till så kallat starta eget-bidrag. Undersök också om du kan vara kvar i din nuvarande arbetslöshetskassa eller om du ska begära övergång till exempelvis Småföretagarnas Arbetslöshetskassa! Informera dig även om vad som gäller om du skulle bli tvingad att lägga ner ditt företag. Viktiga kontakter. Registrering av enskild firma,handelsbolag och aktiebolag Utbildning, F skatt, momsregistrering m.m Försäkringskassan Företagarna Almi företagspartner Nutek Nyföretagarcentrum Ska du gå vidare i planeringen av ditt företag? Detta är kanske den svåraste frågan. Du måste själv avgöra om du anser dig tillräckligt rustad för att gå vidare med ditt företag. Som vi tidigare påpekat, är det viktigt att stämma av företagsplanerna med någon utomstående. 11

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag.

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

ANALYS OCH EFTERTANKE VID FÖRETAGSKÖP

ANALYS OCH EFTERTANKE VID FÖRETAGSKÖP ANALYS OCH EFTERTANKE VID FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Skicka gärna synpunkter på detta arbetsmaterial till Mats Larsson, Almi Gotland Med detta material hoppas vi kunna

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser HumaNova Företagsutveckling: Kostnadsfritt mentorprogram med Kick-off i mars! ALMI Företagspartner

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Här ger vi översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet.

Här ger vi översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet. Privattandläkarna är en branschorganisation som arbetar med företagarfrågor inom tandvården. Vi arbetar för en fortsatt positiv utveckling av svensk tandvård, med fokus på våra medlemmars villkor samt

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer