EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK"

Transkript

1 AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP Vill du Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK

2 Utgiven av Trygghetsstiftelsen maj ex. Text N-G Kolfeldt, Iterum AB, C Wrigert, Trygghetsstiftelsen Grafisk form Bo Holmgren, Holmgren&Partners AB, Siv Ericson Foto IBL, Bo Holmgren Tryck: Ekotryck Redners AB Trygghetsstiftelsen, Stockholm 2010

3 Innehåll Det här är Trygghetsstiftelsen 4 Vad innebär eget företagande? 5 Hjärna och hjärta 6 Är eget företag lösningen för dig? 7 Vårt stöd för blivande företagare 8 Innan du startar 8 Personligt samtal Nytt företag 9 Företagsutveckling Företagarutbildning Eventuell kompletterande utbildning När du har kommit igång 10 Personlig coaching och nätverksbyggande Ekonomiska villkor 11 Individuellt stöd enligt trygghetsavtalet Bidrag till marknadsföring Efterskydd Checklista 12 Affärsplanering Affärsplan Du som företagare Ekonomiska beräkningar 3

4 Det här är Trygghetsstiftelsen Trygghetsstiftelsen ger stöd åt statsanställda, som är uppsägningshotade/ uppsagda på grund av arbetsbrist eller omlokaliserade till annan ort. Vi vägleder också arbetsplatsen i omställningsarbetet. Arbetet baseras på trygghetsavtalet för statsanställda och finansieras genom att de statliga arbetsgivarna betalar en avgift som de centrala parterna kommit överens om. Stiftelsen kan genom individuellt stöd hjälpa dig som är uppsagd till ett nytt arbete eller annan sysselsättning, d v s att starta eget företag. Vår uppgift är att så långt möjligt förhindra att du blir arbetslös. Målsättningen är därför att så många som möjligt av de uppsagda ska ha hittat ett nytt arbete/ ny sysselsättning innan anställningen har upphört. För att lyckas är det A och O att uppsägningstiden tas tillvara på ett effektivt sätt. 4

5 Vad innebär eget företagande? Att vara egen företagare är något helt annat än att vara anställd i en större organisation. När du börjar fundera på om eget företagande är något för dig, är det framförallt tre aspekter som är viktiga att fokusera på: 1. Insikt och vilja att göra allt jobb själv Som egen företagare har du inga avdelningar eller specialister som kan göra jobbet åt dig. Du är hela företaget och måste vara beredd att göra allt jobb själv, vilket gäller både det som är stimulerande och mindre roliga uppgifter. 2. Stark egen drivkraft Som i alla verksamheter kommer du som egen företagare att uppleva både med- och motgångar. För att klara av att lösa de problem som dyker upp, måste du ha en stark egen drivkraft, baserad på ett personligt engagemang. idéer tillbaka! 3. Familjens/omgivningens förståelse och stöd Ditt företagande kommer att påverka hela din omgivning, vare sig du vill det eller ej! Därför ska du se till att utnyttja den positiva kraft som finns i stödet från familj och vänner. Om du stänger dem ute riskerar du att företaget upplevs som en mur er emellan. Om du istället gör dem delaktiga i din verksamhet får du både energi och goda Ditt personliga nätverk kommer också att bli en stor resurs om du väljer att starta och driva ett eget företag. 5

6 Hjärna och hjärta Att driva eget företag är ingen exakt vetenskap, men det fi nns vissa generella erfarenheter som är nyttiga att ta del av när man funderar i de här banorna. Konsten att lyckas Självklart måste du tjäna pengar på ditt företagande. Lönsamhet är också ett viktigt mått på behovet av dina tjänster eller varor. Däremot är det farligt att utgå från tankar om var kan jag tjäna pengar. För att lyckas är det viktigt att din affärsidé är förankrad i vad du själv vill arbeta med. Den nödvändiga passionen i företagandet ska vara knuten till att uträtta något av värde för dina kunder, inte bara att tjäna pengar. Vilja och förmåga Det är viktigt att du har vilja och förmåga att ständigt förbättra din verksamhet, eftersom det ofta är i förändringen som affärsmöjligheterna finns. Resurssnålhet (fixa allt själv) och hög produktivitet i verksamheten är andra viktiga framgångsfaktorer. Sammanfattningsvis bör funderingarna och planeringen runt ett eventuellt framtida eget företagande komma i den här ordningen: 1. Vad vill jag göra? 2. Var fi nns kunderna? 3. Var fi nns pengarna? 6

7 Är eget företag lösningen för dig? Genom Trygghetsstiftelsen får du insikt i företagandets villkor. Det som är avgörande är dock din egen vilja, energi och drivkraft. Om du själv är besjälad av din affärsidé, är chanserna goda att du lyckas. Ett bra alternativ Att starta eget företag kan vara ett bra alternativ, även om utgångspunkten är att du har blivit av med din anställning. Men det är viktigt att du inte ser eget företag som en räddningsplanka eller sista utväg. Helt avgörande för att lyckas är din egen vilja, energi och drivkraft. Självfallet går det inte att bokstavligt talat flytta berg, men om du själv är besjälad av din affärsidé, är chanserna goda att den kan förverkligas. Trygghetsstiftelsen varken kan eller vill lära dig att bli entreprenör, men genom oss kan du få insikt i företagandets villkor. Du ska veta vad livet som egen företagare innebär, så att du själv kan ta ett välgrundat beslut om detta är rätt väg för dig eller inte. Hjälp att gå vidare Därefter kan du få hjälp att gå från idé till livskraftigt företag - att sätta fokus på kundnyttan, undersöka konkurrensen, upprätta kalkyler mm - så att du kan avgöra bärkraften i din affärsidé. 7

8 Vårt stöd för blivande företagare Trygghetsstiftelsens stöd inriktas på att förbättra dina förutsättningar att starta och driva ett livskraftigt företag. Insatserna koncentreras till förberedelsetiden och inledningsskedet och anpassas efter det individuella behovet. Vårt stöd ska ses som ett komplement till övriga resurser, t ex det stöd du kan få från arbetsgivaren och arbetsförmedlingen. Förutsättningen för att få startstöd är att det finns en bärande affärsidé, att du har den yrkeskompetens som kan behövas och i övrigt personliga förutsättningar för att bli egen företagare. Mot den bakgrunden görs en bedömning av företagets möjligheter att ge en stadigvarande försörjning. Bedömningen görs av en företagskonsult. Nedan följer en beskrivning av stödet från idé till företagsstart. Innan du startar Personligt samtal Sakkunnig hjälp i samband med förberedelserna och under den första tiden som egen företagare är ofta nödvändig. Personlig rådgivning är därför en viktig del i stiftelsens stöd. Du som funderar på att starta eget får oftast först träffa en konsult för att resonera om din affärsidé och få en bedömning av rimligheten i att gå vidare i starta-egetprocessen. 8

9 Nytt företag Företagsutveckling Du får hjälp av en erfaren företagskonsult att konkretisera din affärsidé och utveckla en affärsplan som ligger till grund för beslutet om du ska starta företaget eller ej. Om du går vidare har du dessutom praktisk nytta av affärsplanen i din dagliga verksamhet. Processen följer en given struktur men anpassas helt efter dina förutsättningar och behov. Tillsammans med din coach lägger du upp en aktivitets- och tidplan för vad som ska göras. Ni träffas sedan regelbundet under processen, som avslutas med ett möte tillsammans med din coach och din konsulent. Vid mötet tittar vi på din affärsplan och diskuterar hur vi ska gå vidare. Under den individuella processen lägger du en plattform utifrån din egen verksamhetsidé genom att praktiskt tydliggöra, undersöka och verifiera: Bärkraften i affärsidén Styrkan i de personliga förutsättningarna Bärkraften i de ekonomiska kalkylerna Företagarutbildning Inom stiftelsens programverksamhet erbjuds en företagarutbildning, där du i en mindre grupp under fem dagar (fördelade på två veckor) får grundläggande kunskaper om vad det innebär att starta och driva eget företag. Programmet behandlar: Marknadsföring Säljkunskap och presentationstekniker Ekonomi och bokföring Affärsjuridik Skatter Eventuell kompletterande utbildning Ibland kan ytterligare förberedelser behövas för att du ska kunna driva din verksamhet på ett affärsmässigt sätt. Kompletterande utbildning i t ex bokföring, marknadsföring och personlig kommunikation är sådant som stiftelsen kan hjälpa till med. 9

10 När du kommit igång Personlig coaching... När du startar ditt företag är det viktigt att perioden från förberedelse och planering till aktivt företagande går så snabbt som möjligt. Du bör också kunna fokusera på arbetsuppgifter som genererar intäkter, samtidigt som administration och annan formalia är under kontroll. Du har därför möjlighet att vid behov få tillgång till en konsult som personlig coach under företagets startperiod....och nätverksbyggande Stiftelsen strävar också efter att underlätta olika former av nätverk där företagare kan träffas, utbyta erfarenheter, vara bollplank samt ge råd och tips till varandra. 10

11 Ekonomiska villkor Individuellt stöd enligt trygghetsavtalet Stödet innebär ofta en samförståndslösning mellan flera parter, t ex arbetsgivaren, arbetsförmedlingen och stiftelsen. Den uppsagde måste oftast räkna med att också själv stå för en del av kostnaden. Detsamma gäller den som vill starta eget företag. Ekonomiskt stöd under den första tiden kan vara en förutsättning för att kunna starta och kan då beviljas. Du bör emellertid inte förlita dig alltför mycket på bidragen utifrån. Företaget måste snarast stå på egna ben och det är med egen kraft du ska få det dithän! Du som är uppsagd har möjlighet att få ledigt med lön under uppsägningstiden och den tiden bör tas tillvara. Du som är arbetslös kan få startbidrag motsvarande en tids a-kasseersättning från arbetsförmedlingen. Om dessa möjligheter inte är aktuella, kan stiftelsen bevilja så kallat levnadsbidrag under en begränsad tid, vanligen med en successiv avtrappning av beloppet. Stiftelsen lånar inte ut pengar till företagsstarten och finansierar inte heller utrustning och dylikt. Det är därför nödvändigt att du tar kontakt med din bank innan du bestämmer dig för att starta, för att försäkra dig om att finansieringen går att ordna. Bidrag till marknadsföring Undersökning och bearbetning av marknaden är viktiga inslag i samband med företagsstarten. Att komma ut på marknaden kan vara både arbetsmässigt och ekonomiskt krävande. Stiftelsen kan bevilja ett mindre startbidrag, främst avsett för kostnader för marknadsföring. Registreringsbevis och/eller F-skattsedel ska finnas för att få startbidraget. Efterskydd Du som har startat eget och fått stöd från stiftelsen kan efter prövning omfattas av efterskyddet i trygghetsavtalet. Det innebär att du återigen kan få hjälp om du måste lägga ned företaget på grund av dålig lönsamhet. Ersättning i samband med efterskydd grundar sig på lönen i den egna verksamheten. Efterskyddet gäller endast en gång och inom sju år från den dag du slutade din statliga anställning. Innan du startar företaget, måste du vara helt klar över vilket stöd som kan komma att utgå och i vilken omfattning. 11

12 Checklista Genom Trygghetsstiftelsen kan du få hjälp att planera din företagsstart på ett professionellt sätt. Du får möjlighet att göra en ordentlig kartläggning och analys av såväl din egen affärsidé som befintliga aktörer på marknaden. Du får hjälp med att strukturera arbetet, hjälp med att inte bara göra saker rätt, utan framförallt göra rätt saker. Du får hjälp med att ställa alla de frågor som kunderna senare kommer att ställa till dig, när det blir allvar på riktigt. Allt detta ger dig det underlag du behöver för att kunna värdera om din affärsidé har möjlighet att lyckas. Affärsplanering Att inte ha en plan är som att orientera utan karta eller hoppa höjdhopp utan ribba. Eller tänk dig att du är snabbast i världen men springer åt fel hål vilken glädje har du då av din snabbhet? Syftet med att formulera sin affärsidé tydligt och att upprätta en affärsplan, är att underlätta den kommande affärsverksamheten. En tydlig affärsidé och en genomarbetad affärsplan bidrar till att arbetet som egen företagare blir så produktivt som möjligt. Tänk på att det alltid är i genomförandet som du når dina mål. En bra idé är bra först när den är genomförd! 12

13 Affärsplan En ordentligt genomarbetad - och operativt inriktad - affärsplan ger dig både en effektivare företagsstart och en grund att stå på i ditt företags fortsatta utveckling. Affärsplanen bör behandla följande områden: Produkt Beskriv den vara eller tjänst som du tänker utveckla, tillverka eller sälja. Kunder Vilka tror du kommer att köpa din produkt? Var fi nns de geografi skt? Kundnytta Vilken nytta kommer kunderna att ha av din produkt? Vilka problem kommer du att lösa åt kunderna? Marknadsstorlek Beskriv storleken på din totala marknad. Dela gärna in marknaden i mindre delar och beskriv varje del för sig. Marknadsföring och försäljning Beskriv hur du tänker bearbeta marknaden, samt vilka resultat du förväntar dig. Konkurrenter Lista dina viktigaste konkurrenter. Beskriv deras styrkor, svagheter och vad de kännetecknas av på marknaden. Marknadsförutsättningar Har du tagit reda på att dina antaganden stämmer vad gäller kunder, kundnytta och marknadsstorlek? Har du genomfört någon marknadsundersökning? Beskriv hur du gjorde, vilket resultat du fick och vilka slutsatser du drog. Tillstånd och avtal Vilka formella tillstånd och avtal behöver du för att kunna starta och driva din verksamhet? Du som företagare Du bör också kunna beskriva dina egna personliga förutsättningar som blivande företagare: Varför eget företag? Hur har du fått idén om att starta eget? Erfarenhet och kompetens Beskriv din egen erfarenhet och kompetens relaterad till din planerade affärsverksamhet. Brister Har du några brister eller svagheter relaterade till din affärsverksamhet? Åtgärder Hur kan du i så fall förbättra dig, dvs öka ditt företags konkurrenskraft? forts 13

14 Kännetecken Vad vill du kännetecknas av på marknaden? Varför ska kunderna välja just dig och ditt företag? Ekonomiska beräkningar För att få reda på om din affärsidé har ekonomisk bärkraft måste du beräkna och bedöma intjäningsförmåga, kostnader, startkapitalbehov och betalningsflöde. Du bör upprätta: Resultatbudget Investeringsplan Likviditetsbudget Tänk på att siffror är exakta, men att du aldrig kan göra en exakt beräkning av framtiden! Syftet med kalkylerna är därför att ge dig en ekonomiskt realistisk träffbild i din affärsplanering. Eftersom ingen kalkyl är bättre än det underlag den baseras på, bör du heller inte börja din affärsplanering med kalkylerna, utan vänta tills du skaffat dig tillräcklig kunskap om kundernas behov, konkurrensen etc. På vår hemsida fi nns information om start av eget företag och vilket stöd som fi nns att få. 14

15

16 Huvudkontor STOCKHOLM Trygghetsstiftelsen Box 1145 (Kungsgatan 57A, 5 tr) Stockholm Tel Fax E-post Internet Kundtjänst GÖTEBORG Trygghetsstiftelsen Stora Nygatan 23-25, 5 tr Göteborg Tel Fax MALMÖ Trygghetsstiftelsen Stortorget Malmö Tel Fax SUNDSVALL Trygghetsstiftelsen Torggatan Sundsvall Tel Fax VÄSTERÅS Trygghetsstiftelsen Slottsgatan Västerås Tel Fax Trygghetsstiftelsen - en kollektivavtalsstiftelse

Välkommen till Trygghetsstiftelsen!

Välkommen till Trygghetsstiftelsen! Välkommen till! Du som varit anställd hos en statlig myndighet och uppfyller kvalifikationerna har möjlighet att få stöd från. Stiftelsen är en kollektivavtalad förmån för statligt anställda. Vår uppgift

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Att starta ett eget företag

Att starta ett eget företag Institutionen för mat, hälsa och miljö MHM Att starta ett eget företag Hur gör man? Atosa Majd Examensarbete 10 poäng Kostekonomiprogrammet Handledare: Solveig Björcke & Gunvor Fröberg Examinator: Marianne

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Innehållsförteckning Ditt företagsköp. Inledning...7 Preliminära

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15 Affärsplan En första skiss 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG Arbetsmaterial Har du fått detta arbetsmaterial i din hand så funderar du förstås på att starta eget företag. Vi på ALMI Företagspartner ser som vår uppgift att ge dig verktygen

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping

Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping Guiden delas kostnadsfritt ut till företagare i Enköpings kommun. Utgivare: Enköpings kommun, 2007 Kungsgatan

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer