Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten"

Transkript

1 Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten

2 Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen Innehåll Affärsplanen 2 Produkten/tjänsten Marknaden och kunderna Konkurrenterna Strategi Sammanfattning Ditt företag i siffror 6 Resultatbudget Startbudget Likviditetsbudget Personliga förutsättningar 10 Nätverket 11 Bra kontakter för dig som startar företag För att få ett bättre grepp om dina planer är det till stor hjälp att konkretisera vad du faktiskt vill göra i företaget. Genom att ställa samman dina tankar och idéer till en affärsplan kan du lättare bedöma hur realistisk din verksamhet är, vilka tillgångar du redan har, vilka kontakter, investeringar eller vilken ytterligare information du måste skaffa dig för att kunna gå vidare. Det är först när du har förklarat för dig själv vad du ska göra, som du på ett övertygande sätt kan presentera ditt företag för kunder, banker och andra som du vill ska få förtroende för din verksamhet. På sidorna kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få av olika myndigheter och organisationer när du startar eget företag. I huvudet När du vet vad du vill göra kan du identifiera dina kunder, och även vilka du konkurrerar med. Då är det enklare att tala om hur du ska nå dina kunder, sälja till dem och hur företaget ska organiseras, och du kan då också formulera detta i ord. När du vet hur du ska driva ditt företag Affärsplanen Produkten/Tjänsten Marknaden Konkurrenterna Strategier Din affärsidé Att göra Egna Anteckningar kan du räkna ut hur mycket du tror att du kommer att sälja, och hur mycket saker och ting kostar, och vad du behöver köpa för att komma igång. Detta är att planera företagsstarten! Intäkter Kostnader Startbudget Strukturera din verksamheten Utifrån modellen ovan kan du nu strukturera din verksamhet. Använd frågorna på nästkommande sidor som utgångspunkt när du tänker igenom vad du vill göra i ditt företag. Det finns säkert fler frågeställningar som är viktiga att ta hänsyn till för just din verksamhet. Tänk igenom, skriv ner och sammanfatta slutligen på sidan 5. Använd gärna extra skrivblad som finns längst bak i broschyren men försök vara så kortfattad som möjligt. 2

3 Produkten/tjänsten Vad ska du producera i ditt företag? Marknaden och kunderna Vem är din kund? Vem ska använda din produkt/tjänst? Ska du sälja endast en produkt/tjänst eller ska du ha ett bredare sortiment? Vilken är din målgrupp? Privatpersoner, företag eller återförsäljare? Vilken kvalitet ska du ha på dina produkter? Ska du rikta in dig mot män eller kvinnor, unga eller gamla? Vad karaktäriserar dina kunder? Har du tillräcklig kännedom om produkten/tjänsten? Finns det olika typer av kunder kundgrupper? Är det möjligt att sälja denna produkt/tjänst? Om du säljer till företag: vilken typ av företag är det och vilken bransch? Inom vilket geografiskt område ska/kan du vara verksam? Hur många möjliga kunder finns det, det vill säga hur stor är din totala marknad? Hur tror du att marknaden kommer att utvecklas? Hur många kommer faktiskt att köpa av just dig/ditt företag? Vilka är dina fem viktigaste kunder eller kundgrupper? Har du tillräcklig kunskap om dina kunder eller behöver du skaffa mer information? 3

4 Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Konkurrenterna Vilka är dina konkurrenter? Strategi När, var och hur ska du tillverka dina produkter/tjänster? Producerar dina konkurrenter likadana produkter som du? Finns det konkurrenter som producerar andra produkter, som ändå tillfredsställer samma behov hos kunden som din produkt/tjänst? Hur ska du sälja dina produkter/tjänster? Ska du nå kunden genom personlig försäljning, utskick, reklammaterial eller på annat sätt? Vilka är dina fördelar i förhållande till dina konkurrenter? Vilket pris ska du ta ut för dina produkter/tjänster? Jämför dina produkter och priser med konkurrenternas. Gör en bedömning av priset i förhållande till de kostnader du har. På vilket sätt är dina konkurrenter bättre än du? Hur skiljer sig din verksamhet från konkurrenternas? Vilka leverantörer ska du arbeta med? Vilket pris tar dina konkurrenter ut för sina produkter? Hur ska du hitta dina leverantörer? Hur är ditt pris i förhållande till dina konkurrenters? Hur ska du hitta dina kunder? Var är dina konkurrenter verksamma? Har deras lokalisering i förhållande till dig någon betydelse? Vem ska sköta bokföringen? Finns det utrymme för din verksamhet på marknaden? Vilka fördelar har ditt företag förhållande till konkurrenterna? Vem ska sköta administrationen på företaget? Var ska du ha dina lokaler? Har du några speciella krav på dina lokaler? Räcker din tid till för att producera så mycket som kunderna efterfrågar och samtidigt marknadsföra ditt företag till nya kunder och sköta administrationen? Gör en tidsplan. Behöver du anställa någon? 4

5 Sammanfattning Produkten Vad ska du producera och sälja? Marknaden Vem ska köpa dina produkter/tjänster? Konkurrenterna Vilka är dina starka sidor? Vilka är dina fördelar? Strategi Hur ska du organisera företaget och sälja din produkt/tjänst? Hur ska du nå dina kunder och behålla dem? Din affärsidé Formulera kort vad du ska göra, hur du ska göra det och hur din kundgrupp ser ut. Var tydlig och konkret. 5

6 Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Ditt företag i siffror Genom att sammanställa din verksamhet i en resultatbudget, startbudget och likviditetsbudget, har du större möjligheter att bedöma lönsamheten i ditt företag. För att din affärsplan ska vara riktigt trovärdig måste den vara ekonomiskt hållbar. Verksamheten måste generera intäkter som täcker de kostnader som finns, och samtidigt ge en rimlig ersättning till dig själv. På följande sidor finns olika verktyg som du kan använda för att strukturera ditt företag i ekonomiska termer. Genom att sammanställa din verksamhet i en resultatbudget, startbudget och likviditetsbudget, har du större möjligheter att bedöma lönsamheten i ditt företag. Du får också konkreta siffror att presentera för personer och organisationer som du vill ska få intresse för ditt företag. När du har sammanställt din verksamhet i siffror kan du lättare svara på frågorna: Kommer det att finnas tillräckligt med startkapital? Kommer ditt företag att överleva på längre sikt? Resultatbudget Bland det svåraste som finns är att göra en uppskattning av hur mycket du kommer att sälja, med andra ord hur stora intäkterna kommer att bli. Börja med att göra en uppskattning över vilka intäkter du kan vänta dig och vilka kostnader du har, alltså en budget. Använd dig av den information du har samlat in tidigare om antalet möjliga kunder, konkurrenterna och så vidare. Hur många kunder kommer du att ha möjlighet att sälja till? Uppskatta tiden och möjligheten att producera. Uppskatta den totala marknaden och vad kunderna tycker om din produkt/tjänst. Hur många kunder måste du sälja till för att täcka dina kostnader? Hur mycket måste du sälja varje år/månad/dag för att täcka kostnaderna? Vilket pris måste du ta ut för varje produkt för att täcka kostnaderna och vilket pris är möjligt att ta ut jämfört med konkurrenternas pris och vad kunderna tycker? Vilka kostnader kommer du att ha under ditt första verksamhetsår? Hur stora är kostnaderna fördelade per produkt eller per kund? Tänk på att: resultatbudgeten beräknas exklusive moms. momsen inte påverkar resultatet i företaget. 6

7 Startbudget I starten behöver du ofta göra investeringar av engångskaraktär, nödvändiga för att din verksamhet överhuvudtaget ska kunna starta. Startbudgeten är en budget som visar vilka utbetalningar du måste kunna betala med egna medel på mycket kort sikt. Vilka kostnader har du i starten? Vilka möjligheter har du att finansiera dessa? Notera att i startbudgeten ska du räkna med kostnader inklusive moms. Startbudgeten ska inkludera de fakturor som du kommer att behöva betala i starten av ditt företag. Det är hela fakturabeloppet du måste betala, det vill säga faktura inklusive moms. Likviditetsbudget Ser dina inbetalningar och utbetalningar likadana ut varje månad? För att slippa tråkiga överraskningar i form av räkningar som plötsligt ska betalas och för att vara förberedd: planera utbetalningarna per månad. Framförallt i startskedet är det bra att ha en noggrann kontroll över inbetalningar och utbetalningar. Framförallt i startskedet är det bra att ha en noggrann kontroll över inbetalningar och utbetalningar. En likviditetsbudget visar hur likvid du är varje månad, det vill säga vilka utbetalningar som ditt företag kan betala med egna medel när dessa förfaller till betalning. Nedan följer ett förslag på olika poster i en likviditetsbudget. Även likviditetsbudgeten ska beräknas inklusive moms. I likviditetsbudgeten är det de faktiska in- och utbetalningarna som du planerar för. 7

8 Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Resultatbudget år 1 Intäkter (exklusive moms) fördelat per produkt/tjänst fördelat per månad fördelat per dag Kostnader (exklusive moms) Material och varor Kontors- & adm. kostnader Lokalkostnader inklusive hyra Lön till personal* Arbetsgivaravgifter för personal Försäkringar Försäljningskostnader Övriga kostnader Avskrivningar (värdeminskning) Räntor Startbudget Startkostnader (inklusive moms) Likvida medel (för att täcka utbetalningar på kort sikt) Lokaler (ofta kräver hyresvärden förskottsbetalning) Utrustning (t.ex. maskiner, verktyg och inventarier) Försäljningskostnader (resor, utskick m.m.) Varulager Övriga kostnader summa Kostnader fördelat per produkt/tjänst fördelat per månad fördelat per dag Bruttoöverskott (= Intäkter - Kostnader) summa Startkostnader Finansiering Egen insats Banklån eller checkkredit Annan finansiering summa Finansiering Om aktiebolag eller ekonomisk förening F-skatt (Bolagsskatt på bruttoöverskott) Nettoöverskott skillnad Startkostnader och Finansiering Kan du själv täcka dina startkostnader eller behöver du söka finansiering på annat sätt? Om enskild firma eller handelsbolag Schablonavdrag för egenavgifter Nettointäkt F-skatt (egenavgifter och kommunal skatt på nettointäkt) Nettoöverskott *Räkna in din egen lön om du startar aktiebolag eller ekonomisk förening. 8

9 Likviditetsbudget Månad 1 Månad 2 Månad 3 osv. Ingående kassa Inbetalningar (inklusive moms) Kunder Checkräkning (om utökad kredit) Lån (nya lån) Moms att få tillbaka (från Skatteverket) summa Inbetalningar Utbetalningar (inklusive moms) Material och varor Kontors- och administrationskostnader Lokalkostnader inklusive hyra Lön till personal* Arbetsgivaravgifter för personal Försäkringar Försäljningskostnader Moms att betala (till Skatteverket) Räntor Amorteringar Övriga kostnader F-skatt (månadsbelopp) summa Utbetalningar Utgående kassa (Skillnad mellan inbetalningar och utbetalningar. Förs upp som ingående kassa nästa månad.) *Räkna in din egen lön om du startar aktiebolag eller ekonomisk förening. 9

10 Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Dina förutsättningar Vad kan du göra för att utnyttja dina starka sidor och hur kan du kompensera dina svagheter? Även om du är motiverad att starta företaget, kan det vara bra att titta på dina personliga förutsättningar att just nu starta och bygga upp en ny verksamhet. Tänk igenom vilka egenskaper du har. Vad kan du göra för att utnyttja dina starka sidor och hur kan du kompensera dina svagheter? Det är viktigt att du utgår från din situation i sin helhet. Hur ser din privatekonomi ut? Det kan bli knapert i början. En stark privatekonomi är en bra grund att stå på. Hur ställer sig din familj och nära omgivning till att du startar företag? Är de beredda på att ditt företag kan kräva mycket arbete och arbete på obekväma arbetstider? En checklista Ja Nej Har du branscherfarenhet Har du personliga kontakter i branschen Arbetar du gärna självständigt Är du envis Är du målmedveten Är du beredd på mycket övertid Har du en stark privatekonomi Har du stöd från familj och nära omgivning Tror du starkt på din affärsidé Ligger det rätt i tiden att starta företag just nu 10

11 Nätverket Som företagare kommer du i kontakt med en rad olika personer och organisationer. Alla dessa tillhör ditt nätverk. Får du tillräcklig information och feedback från ditt nätverk? Eller känner du att du behöver öka dina kontaktytor för att kunna fungera bättre som företagare? Ett nätverk är till för att komplettera företagarens egen kunskap och vara en resurs när så behövs. Kom ihåg att det är mellan människor som affärer görs upp och inte mellan företag. Kom ihåg att det är mellan människor som affärer görs upp och inte mellan företag. Ett nätverk utvecklas och ändras hela tiden. Hur underhåller och utvecklar du ditt nätverk för att det ska vara effektivt och för att du ska kunna utnyttja det när du behöver det? Offentliga organisationer Kunder Leverantörer Banken Ditt företag Familj/Vänner Företagsföreningar Ekonomiska rådgivare Hur ser din omgivning ut i dag? Konkretisera och fyll i på raderna ovan. Är det något du behöver ändra på? 11

12 Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Bra kontakter för dig som startar företag Ofta är det en hel del att tänka på när du ska starta företag. Men det finns hjälp att få. Här följer en lista över några av de myndigheter, organisationer och tjänster som du kan kontakta och använda för att få information, råd och synpunkter. i frågor som rör EU och den europeiska marknaden. Detta gör man exempelvis genom att svara på frågor, arrangera seminarier samt bistå med affärskontakter. Telefon: Informationstjänster Företagarguiden är en webbtjänst som samlat och sorterat det viktigaste du behöver veta för att starta, driva och utveckla ditt företag. Med hjälp av Företagarguiden hittar du information från ett 70-tal myndigheter och offentliga aktörer. Företagarguiden drivs av Nutek, Verket för näringslivsutveckling. Startlinjen drivs av Nutek, Verket för näringslivsutveckling, och är en telefonservice för dig som tänker starta eller nyligen har startat ett företag. Till Startlinjen kan du ringa och få kostnadsfri information och vägledning. Startlinjen kan svara på frågor om till exempel skatter, tillstånd, företagsformer, registrering av företag eller finansiella stöd. Startlinjen kan även ge dig tips på vilka andra du kan kontakta för att få den information och de kontakter du behöver. Telefon: Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS) är en ideell förening som arbetar med att främja invandrares företagande i Sverige. IFS erbjuder kostnadsfri rådgivning på olika språk, hjälper till med affärsplan, budget, företagsregistrering, låneansökan med mera. IFS arrangerar ofta informationsträffar och kurser. Det finns ett flertal rådgivningscentra runtom i landet. För information om närmaste rådgivningscentra, ring E-post: Jobs and Society NyföretagarCentrum finns på ett 100-tal orter i landet. NyföretagarCentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning och hjälp med att bedöma din affärsidé. Bakom NyföretagarCentrum står ett brett lokalt kontaktnät av personer och företag som kan bidra med expertråd inför företagsstarten. För information om närmaste NyföretagarCentrum, ring Rådgivning och nätverk ALMI Företagspartner finns i varje län och hjälper dig som har planer på att starta ett företag eller nyss har startat. ALMI fokuserar på dig som entreprenör och din utveckling som företagare. ALMIs roll är att med affärsutveckling och finansiering hjälpa dig att förverkliga din affärsidé. ALMI lotsar dig rätt så att du undviker de tidiga fallgroparna. Ett av ALMIs huvudmål är att fler livskraftiga företag startar. Tag därför kontakt med ALMI i ditt län. På Lokala Kooperativa Utvecklingscentrum (LKU), som finns i varje län, kan du få rådgivning och utbildning om allt som hör till när man ska starta företag tillsammans: Det kan gälla att bedöma affärsidéer, välja företagsform, utforma stadgar och kompanjonavtal, kalkylering och budgetarbete eller arbetsorganisation och ledning. Flertalet LKU är också mycket engagerade i frågor som rör lokal och regional utveckling, brukarinflytande, arbetsmarknad och sysselsättning Euro Info Centre är ett nätverk av cirka 300 informationskontor, som etablerats över hela Europa för att stödja de europeiska små- och medelstora företagen genom att ge dem information, hjälp och rådgivning Resurscentrum för kvinnor arbetar med breda arbetsfält på kvinnors villkor. Lokala och regionala Resurscentrum ska bland annat stimulera kvinnors företagsamhet och initiera lokala och regionala utvecklingsprojekt som främjar jämställdhet och hållbar

13 ekonomisk tillväxt, till exempel inom utbildning, nätverksbyggande och mentorskap. Resurscentrum för kvinnor finns i samtliga län och flera kommuner Myndigheter och andra bra kontakter Arbetsförmedlingen Kundtjänst kan du kontakta om du vill veta mer om vad arbetsförmedlingen kan hjälpa till med. Du kan också vända dig direkt till din arbetsförmedling. Ett exempel är stöd till start av näringsverksamhet, starta eget-bidraget. Stödet får lämnas till den som är eller riskerar bli arbetslös samt är arbetssökande på Arbetsförmedlingen från den dag han eller hon fyller 20 år. Stöd kan också ges till personer som är bosatta inom ett stödområde även om de inte är arbetslösa. Telefon: E-post: När du startar ett företag ska du i de flesta fall börja med att registrera det hos Bolagsverket. Blanketter och informationsmaterial finns på Bolagsverkets webbplats. Du ska också kunna ta reda på om ett företag du söker existerar. Därför har Bolagsverket ett offentligt näringslivsregister som bland annat finns på Bolagsverkets webbplats. Telefon: (Kundservice) E-post: Bolagsverket och Skatteverket har en gemensam webbtjänst, Tjänsten är i första hand till för dig som ska starta ett företag. Där finns information som bland annat gör det lättare för dig att välja rätt företagsform. Du får också hjälp med att lämna anmälningar till både Bolagsverket och Skatteverket. Anmälan kan du i många fall skriva under och skicka helt elektroniskt om du har e-legitimation. Kommuner och länsstyrelser har näringslivsansvariga som arbetar för att främja företagande inom det egna området. De handlägger även stöd och bidrag. Kommunens näringslivsansvarige kan vara en god kontakt när det gäller att hitta en lämplig lokal eller hjälpa dig att knyta nya affärskontakter. Patent- och registreringsverket (PRV) ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. Informationen i PRV:s register hjälper dig att analysera vad som händer i din bransch. PRV erbjuder uppdragstjänster och kurser inom alla sina områden. Telefon: Skatteverket kontaktar du för att ansöka om F-skattsedel, momsregistrera verksamheten och anmäla företaget som arbetsgivare. Skatteverket svarar även på frågor om skatt, moms och deklaration. Numret till Skatteupplysningen är Du kan även beställa hem information genom att ringa Skatteverkets servicetelefon Informationsträffar för blivande och nya företagare anordnas regelbundet. Du anmäler ditt intresse på servicetelefonen. Ring , vänta på svar och slå sedan direktvalet Information finns även på Tänker du importera varor från länder utanför EU? Kontakta i så fall Tullverket för att ta reda på vilka bestämmelser som gäller. För vissa varor måste du ha tillstånd att importera. Tullverket erbjuder kurser bland annat i import. Telefon (TullSvar): Övriga kontakter du har nytta av kan vara din bank eller någon annan ekonomisk rådgivare. Personer i din omgivning som har erfarenhet av företagande eller kunskap om den bransch du ska starta inom är andra värdefulla kontakter. 13

14 Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Att göra

15 Egna anteckningar 15

16 Affärsplanen är ett bra hjälpmedel när du planerar din företagsstart. Här hittar du mallar för att göra budget och frågor som du bör ställa dig om din marknad och dina idéer. En affärsplan gör du främst för din egen skull. I vissa fall är även andra intresserade av din affärsplan, till exempel banken om du vill låna pengar. Nutek stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Det gör Nutek bland annat genom informationstjänsterna Företagarguiden och Startlinjen. På webbplatsen Företagarguiden finns information om att starta, driva och utveckla företag. Där hittar du bland annat guider, verktyg och söktjänster som underlättar för dig. Du kan också ringa Startlinjen för att få kostnadsfri information och vägledning om att starta företag. Företagarguiden Startlinjen , vardagar kl 9 12 Infonr maj 2007, form och produktion: IK Stockholm, tryckeri: Davidsons Tryckeri AB, Växjö, ex. Telefon , Fax

Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten

Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen Innehåll Affärsplanen 2 Produkten/tjänsten Marknaden och kunderna Konkurrenterna Strategi

Läs mer

Affärsplanen. ditt sätt att planera företagsstarten

Affärsplanen. ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Innehåll Affärsplanen 3 Produkten/tjänsten Marknaden och kunderna Konkurrenterna Strategi Sammanfattning Dina förutsättningar 7 Ditt företag i siffror

Läs mer

den el. de faktorer som gör ditt företag bättre än konkurrenterna på marknaden; identifiera: beho

den el. de faktorer som gör ditt företag bättre än konkurrenterna på marknaden; identifiera: beho dé subst. = 1 grundbegrepp; ledande tanke; föreställning; infall; filos. urbild; 2 (plötsli ppkommande) tanke en första överblick el. utgångspunkt affärsidé subst. den e e faktorer som gör

Läs mer

Nyhetsbrev från. Byte från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag den 8 mars kl.09:15-12:00

Nyhetsbrev från. Byte från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag den 8 mars kl.09:15-12:00 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 9 Februari och Mars 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Alibaba.com Esbri: Föreläsning 8/3 - Kvinnors företagande: politik och praktik PRV

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 22 och vecka 23 Maj och Juni 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Statens fastighetsverk: Erbjudande om att disponera

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Starta företag. 2011:1 Blekinge. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag. 2011:1 Blekinge. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Blekinge Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör

Läs mer

Starta företag 2012:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2012:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2012:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Analys och eftertanke vid företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Analys och eftertanke vid företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Analys och eftertanke vid företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Skicka gärna synpunkter på detta arbetsmaterial till ake.olsson@almi.se Innehåll Analys och eftertanke vid företagsköp

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Ta reda på om du har rätt till starta eget-bidrag Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan du under vissa förutsättningar ha rätt till ekonomiskt stöd när du startar

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 21 Maj 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 21 Maj 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 21 Maj 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Frukostmöte 31/5 Förbifart Stockholm Frukostmöte 9/6 Låt näringslivet

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Budgetering och lönsamhet

Budgetering och lönsamhet Budgetering och lönsamhet Presentationens innehåll Begrepp Centrala begrepp Beräkna varu-/materialkostnad Budget för privatperson Budgetcirkeln Budget för företag Resultatbudget Uppföljning av budget Värdeminskning

Läs mer

Bidrag till Internationella företagarföreningen (IFS)

Bidrag till Internationella företagarföreningen (IFS) PM 2006 RV (Dnr 339-660/2006) Bidrag till Internationella företagarföreningen (IFS) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Kommunstyrelsen beslutar bevilja Stiftelsen IFS Rådgivningscentrum

Läs mer

Delägare Om ni är flera i verksamheten, ange samtliga delägares namn och andelar i procent inklusive dig själv. Lägg till fler rader vid behov.

Delägare Om ni är flera i verksamheten, ange samtliga delägares namn och andelar i procent inklusive dig själv. Lägg till fler rader vid behov. Allmän information Planerat företagsnamn: Bransch: Planerad bolagsform: Nordisk Skogs- & Energikonsult (NSEK förkortat) Skogsbruk + Energibranschen Enskild firma Planerat startdatum: 206-04-0 Delägare

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se.

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Du kan också ringa till oss på telefon

Läs mer

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms?

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms? S N A B B F A K T A O M S K A T T E R Vad är moms? Här behandlas de vanligaste frågorna och begreppen. Det finns andra mer omfattande broschyrer om moms. Vi betalar alla moms (mervärdesskatt) när vi köper

Läs mer

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström Företagets löpande bokföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Vem sköter bokföringen? Bokföringslagen Kontering före registrering Praktiskt bokföringsarbete Verifikationer Kontering vid

Läs mer

Stöd till start av näringsverksamhet

Stöd till start av näringsverksamhet Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2014-09. Stöd till start av näringsverksamhet Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

AFFÄRSPLAN TURNÉVERKSTAN

AFFÄRSPLAN TURNÉVERKSTAN AFFÄRSPLAN TURNÉVERKSTAN LETS TAKE THE TRAIN Olle Kilström André Robsahm Joel Lind INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Affärsidé 2. Syfte 2. Nyttoaspekt 2. Mål 2. Organisation 3. Marknad 3. Marknadsföring 3. Konkurrens

Läs mer

Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan

Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan 2016 Om du som privatperson ska köpa en ny bil eller annat nytt transportmedel från ett annat EU-land ska du själv betala moms i Sverige. Nya transportmedel

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Bokföring och redovisning behövs för Att kunna sköta betalning av skatter och avgifter enligt lag Att få kontroll på hur företaget

Läs mer

En bokföringsguide till att lära sig bokföra

En bokföringsguide till att lära sig bokföra En bokföringsguide till att lära sig bokföra Innehåll Vad har alla framgångsrika företag gemensamt?... 1 Håller din affärsidé?... 1 Kom igång med bokföringens grunder... 2 Dags att börja bokföra... 4 Lär

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i projekt och industriell ekonomi Datum 2013-11-01 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamen Håkan Björkman 3 30; 4 50; 5

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Definitionslista för kartläggningen av grundläggande uppgifter

Definitionslista för kartläggningen av grundläggande uppgifter Definitionslista för kartläggningen av grundläggande uppgifter Denna lista är inte allmängiltig utan sammanställd för kartläggningen för förenklat och minskat uppgiftslämnande. Termer som behövs för att

Läs mer

Nyföretagarcentrum 5, 2, 3, 30, 4, 5, 5, 1, 1, 10, 10, 1, 6, 4, 1, 7, 6 20, 15, 10, 20, 3, 30, 4, 6, 20, 20, 3, 15, 10, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 30, 10,

Nyföretagarcentrum 5, 2, 3, 30, 4, 5, 5, 1, 1, 10, 10, 1, 6, 4, 1, 7, 6 20, 15, 10, 20, 3, 30, 4, 6, 20, 20, 3, 15, 10, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 30, 10, Bilaga 4 Sida 1(11) KL 1900 Inger Åckander, 630222 SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGORNA AV TOTALT 37 INTERVJUER FÄRGADE SIFFROR FRÅN STORSTADSLÄN - 24 FRÅN STORSTADSLÄN OCH 13 FRÅN ÖVRIGA LÄN Frågor Ja Nej Hur

Läs mer

BRA KONTAKTER FÖR FÖRETAGARE OCH INNOVATÖRER I ÖREBROREGIONEN 2015

BRA KONTAKTER FÖR FÖRETAGARE OCH INNOVATÖRER I ÖREBROREGIONEN 2015 BRA KONTAKTER FÖR FÖRETAGARE OCH INNOVATÖRER I ÖREBROREGIONEN 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15 Affärsplan En första skiss 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Regeringsbeslut I 12 Näringsdepartementet 2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Program för att främja kvinnors

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Bokföring STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare TANDHYG Innehåll Konstituerande möte... 1 Ekonomisk redovisning till medlemmarna... 1 Bokföring...

Läs mer

Resultat Varberg. 64 respondenter

Resultat Varberg. 64 respondenter Resultat Varberg 64 respondenter 1 2 Kommentarer Starta-eget kurs Gick några ggr på entreprenörskolan när jag hållit på några år Inte individanpassat, dessutom mer information snarare än dialog. Upplevde

Läs mer

Guide till projektansökan i Jordbruksverkets ansökningssystem

Guide till projektansökan i Jordbruksverkets ansökningssystem Guide till projektansökan i Jordbruksverkets ansökningssystem Följande uppgifter är hämtade från e-ansökan under Jordbruksverkets Mina sidor. Ändringar och/eller förtydliganden är skrivet i kursiv stil.

Läs mer

GUIDE HUR DU FYLLER I ANSÖKAN OM F-SKATTSEDEL

GUIDE HUR DU FYLLER I ANSÖKAN OM F-SKATTSEDEL Slutlig version 1.0-1 juli 2003 GUIDE HUR DU FYLLER I ANSÖKAN OM F-SKATTSEDEL Slutlig version 1.0-1 juli 2003 2(6) Denna manual beskriver hur en ansökan om F-skattsedel och momsregistrering bör göras för

Läs mer

Goodwill A FÖRETAGSEKONOMI. 1 Skolverkets kursplaner och betygskriterier. 2 Planering. 3 Kommentarer till kapitlen. 4 OH-underlag.

Goodwill A FÖRETAGSEKONOMI. 1 Skolverkets kursplaner och betygskriterier. 2 Planering. 3 Kommentarer till kapitlen. 4 OH-underlag. Goodwill A 1 Skolverkets kursplaner och betygskriterier 2 Planering FÖRETAGSEKONOMI 3 Kommentarer till kapitlen 4 OH-underlag 5 Lösningar 6 Övergripande blockuppgifter 7 Provfrågor till kapitlen 8 Prov

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI ONSDAGEN den 18 AUGUSTI 2010, KL 8-12

Läs mer

Grunderna i Administration

Grunderna i Administration Grunderna i Administration Administration handlar mycket om att ge service. Administration finns överallt Skola- Hemma - Arbetsplatsen Vad menas med Administration? Enligt Nationalencyklopedin så kan man

Läs mer

Iwatch UF - Ekonomi i ett UF-företag

Iwatch UF - Ekonomi i ett UF-företag Iwatch UF - Ekonomi i ett UF-företag Höstterminen 2012: UF-företaget Iwatch UF bildas av 4 ungdomar. Affärsidén är klar! De vill sälja trendiga och tåliga klockor som de vill importera från Kina. Iwatch

Läs mer

Starta företag. Daniel Nordström

Starta företag. Daniel Nordström Starta företag Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Näringsverksamhet Näringsfrihet Firmanamn Andel företag per storleksklass Försäkringar och tillstånd Nystartade företag per företagsform

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Del 1 och del 2 av tentamen delas ut samtidigt!

Del 1 och del 2 av tentamen delas ut samtidigt! Mälardalens högskola Företagsekonomi, grundkurs, EFO706 TEN3 4,5 hp (Delkurs 3 Grundläggande ekonomistyrning) Fredagen den 16 maj 2013, kl 08.00 12.30 Del 1 och del 2 av tentamen delas ut samtidigt! Omfattning

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

Bilaga 1 Frågor och svarsalternativ till Entreprenörskapsbarometern

Bilaga 1 Frågor och svarsalternativ till Entreprenörskapsbarometern Bilaga 1 Frågor och svarsalternativ till Entreprenörskapsbarometern I nedanstående text listas de frågor och svarsalternativ som kommer att ställas i undersökningen. Tillväxtverket förbehåller sig rätten

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 33 Augusti 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Tillväxtverket: Starta Företag-dag Tällberg Foundation: En Dag för Framtiden, söndagen den

Läs mer

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden.

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. HEMSTÄLLAN 2015-04-29 Dnr: 12-2015/1151 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. Patent och registreringsverket

Läs mer

Vad är Strategisk Planering

Vad är Strategisk Planering Vad är Strategisk Planering Varför behöver man strategisk planering? Vem eller vilka skall vara involverade? Hur gör man? i Strategisk Planering är sjökortet Ett företag i tillväxt behöver en karta att

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Analys Analysera ditt företags ekonomi och ta bättre beslut med hjälp av Visma Analys ett effektivt verktyg för nyckeltalsanalyser, spårning av felaktigheter i bokföringen, samt för planering och

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Att ansöka. Hur går du tillväga? Verktyg

Att ansöka. Hur går du tillväga? Verktyg Att ansöka Hur går du tillväga? Verktyg Skaffa innan ansökan E-legitimation Du skaffar din e-legitimation hos din bank eller hos Telia. De flesta banker kallar e-legitimationen för BankID. Fullmakt Se

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Affärsplan. För Loh Electronics AB

Affärsplan. För Loh Electronics AB Affärsplan För Loh Electronics AB Adressinformation Denna affärsplan har upprättats av: Rolf Loh Telefon: 0703521425 Adress: Skog Skogsängen Mobiltelefon: 0703521425 Personnummer: 4510202312 Epost rolf@lohelectronics.se

Läs mer

a) Årets utdelningar får aldrig överstiga bolagets fria egna kapital.

a) Årets utdelningar får aldrig överstiga bolagets fria egna kapital. FRÅGA 1: 20 poäng besvaras i svarsmallen Är följande påståenden korrekta eller inkorrekta? Om ni anser att påståendet är korrekt så kryssar ni i korrekt-kolumnen i svarsmallen. Om ni anser att påståendet

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna

Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna 2013:1 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det

Läs mer

Jönköpings län. In business Nätverk för kvinnliga företagare

Jönköpings län. In business Nätverk för kvinnliga företagare Jönköpings län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Jönköpings län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Gotska GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Gotska GK står

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15

Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15 Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15 I all korthet Här skriver du en sammanfattning på din affärsidé med en (max två) meningar. Coola Prylar AB ska sälja trendiga och funktionella hushållsprylar främst

Läs mer

SCR:s PUNKTER FÖR 2020

SCR:s PUNKTER FÖR 2020 20 PUNKTER 2020 SCR:s PUNKTER FÖR 2020 Vårt arbete med att utveckla vår bransch tar nu verklig fart. Sedan 2011 har vi tillsammans jobbat med våra framtidsfrågor och lyft fram vad vi vill göra och hur

Läs mer

Årsredovisning. 2013-01-01 2013-12-31 Brf Stengodset Bråvalla 769604-5439

Årsredovisning. 2013-01-01 2013-12-31 Brf Stengodset Bråvalla 769604-5439 Årsredovisning 2013-01-01 2013-12-31 Brf Stengodset Bråvalla 769604-5439 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Vart skall jag vända mig?

Vart skall jag vända mig? Vart skall jag vända mig? Guide för dig som är företagare 14-01-29 1 Innehåll Sid Aktivitetsstöd, bidrag till start av företag... 2 Anslutningsavgifter för VA... 2 Arbetsgivaravgifter... 2 Avfall... 2

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 23 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Stockholms stads innovationsstipendium 2010 Kostnadsfri hjälp med översättning

Läs mer

Förstudie av sociala företag

Förstudie av sociala företag Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-03-10 Handläggare Elisabeth Richter Hagert Telefon: 08-508 14 000 Solveig Blid Telefon: 08-508

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Till dig som driver företag

Till dig som driver företag Till dig som driver företag Underlag för att arbeta med pilotsatsningen Finansiering av strategi för immateriella tillgångar för små och medelstora företag Framtagning av strategi för affärsstrategisk

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras.

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras. ATT SKRIVA AVTAL LATHUND för frilansande egenföretagare Avtalet Gör alltid skriftliga uppdragsavtal! Muntliga avtal är visserligen juridiskt bindande men det är svårt att bevisa vad ni kommit överens om.

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29)

Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29) Utlåtande 2008: RI (Dnr 009-807/2008) Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2008:29)

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Företagslotsen guidar rätt Patent- och Registreringsverket: Den

Läs mer

Se dig omkring för dina affärers skull

Se dig omkring för dina affärers skull Se dig omkring för dina affärers skull Omvärldsanalysens värde ökar i takt med globaliseringen. Här visar vi vad du bör tänka på när du gör din analys. Av Anne Nilsson, Dagens Miljö nr 10/2006 Omvärldsanalysen

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Företagslotsen Verksamt.se Bolagsverket - Exempel på tjänster Academy

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska söka projektstöd och som ska göra något av nedanstående. Utveckla annan verksamhet än

Läs mer

1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ÖREBRO PROJEKTPLAN. Datum: 2009-03-09. Projektbenämning. LÖSA-implementering

1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ÖREBRO PROJEKTPLAN. Datum: 2009-03-09. Projektbenämning. LÖSA-implementering Ansökan ställd av : ÖREBRO KOMMUN, ÖREBRO LÄNS LANDSTING, LOKALT FÖRSÄKRINGSCENTER ÖREBRO, ARBETSFÖRMEDLINGEN ÖREBRO SAMT STIFTELSEN ACTIVA ÖREBRO 1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer