Affärsplan. för. Zikko

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsplan. för. Zikko"

Transkript

1 Affärsplan för Zikko i samarbete med Nyföretagarcentrum

2 1. Namn- och adressuppgifter Namn Erik Gustavsson Ålder 27 Företag Zikko Organisationsnummer Adress Björnvägen 1 Postadress Lidköping Telefon Telefax E-postadress Bank Kontaktperson (bank) Försäkringsbolag SIF Kontaktperson (försäkringsbolag) Revisions-/redovisningsföretag Ekonomigruppen Ahlmgren Kontaktperson (redovisning) Affärsplanen arbetades fram under perioden Q Egna anteckningar

3 2. Affärsidén Företagets arbetsnamn Zikko Bransch IT och Multimedia Tjänster 1) Utbildning 2) Mjukvaruutveckling inom IT och Multimedia 3) Mobila spelapplikationer Handel 2) Färdigpaketerad lösning för uppdatering av webbplats. Försäljning till små och medelstora företag eller andra verksamheter såsom skolor. I produktpaketet kan drift komma att ingå i samarbete med driftspartner. 3) Försäljning av egenutvecklade mobila spelapplikationer direkt till slutkund via Premium-rate SMS. Betallösning tillhandlahålls av tredjepartsleverantör mot provision. Varor/produktion Främst egen utveckling. Vissa delar, såsom grafik, design och layout köps in av andra företag, främst enmansföretagare. Målgrupp/kunder 1) Gymnasieskolor, högskolor och universitet 2) Små och medelstora företag som direktleverantör samt exempelvis reklambyråer i tredjepartsroll Målformulering/affärsidé Utbildning och konsultuppdrag inom IT och Multimedia

4 3. Du som nyföretagare Dina erfarenheter av branschen Har arbetat som anställd på Carbello, senare Daydream, i Karlstad inom (i kronologisk ordning) webbutveckling, tekniskt säljstöd, spelutveckling, mobilspelsutveckling, teknisk projekledning och datautbildning. Dina erfarenheter som företagare Var med och startade upp Carbello under 2001 tillsammans med fem andra personer. Har haft indirekt men god insyn i det administrativa, ekonomiska och strategiska arbetet med företaget. Privatekonomi Satsar ingenting ur egen ficka. Hemförhållanden Gift Personliga egenskaper Klarsynt, uppfinningsrik. Ditt personliga nätverk Tidigare arbetskamrater på Carbello/Daydream, samt vissa av de kunder och leverantörer man under anställningen där fick en närmare kontakt med. Kopplingen mellan dig och affärsidén Kompanjon - delägare Zikko är ett enmansföretag, åtminstone inom överskådlig tid.

5 4. Din marknad - Dina kunder Dina kunder/säkra debiterbara arbeten/produkter Älvkullegymnasiet, Karlstads kommun Friskolan METIS i Skara (webbuppdateringsprodukt) Entos i Lidköping Ev. Daydream Hur ser din typkund ut och var finns hon/han? 1) En pedagogisk verksamhet med inriktning mot Webb och IT, som välkomnar lärare eller gästföreläsare från näringslivet 2) Ett företag med behov av extra kompetens inom mjukvaruutveckling 3) Tidsfördrivsökande, någorlunda öppen för nya teknologier. Hur stor är den totala marknaden/din andel (kronor och %)? Hur ska du nå din marknad och dina kunder? 1, 2) Helt enkelt kontakta och presentera min kompetens och referenser 3) Förutom egen spelportal på webb, Exponering på mindre, lokala, webbportaler. Gärna gratis marknadsföring genom uppmärksamhet på recensionsportaler och i branschtidningar. Kan du paketera dina tjänster/produkter alternativt hjälpmedel? I många fall, ja. Hur betalar kunden? 1,2) Via faktura 3) Via Premium-Rate SMS. Faktura skickas till det företag som tillhandahåller betalningstjänsten. Hur mycket och hur ofta köper kunden? 1) Mestadels hela kurser om 6-12 månader Beskriv konkurrenterna och deras produkt/tjänstemix 1) Främsta konkurrenter är såklart "vanliga", fullt utbildade lärare, särskilt omskolade systemvetare etc. Det som gör mig unik i det fallet är stor erfarenhet av yrkeslivet. 2) I Sverige finns en mängd företag som erbjuder samma typ av produkter och tjänster. Marknaden är väl ändå knappast helt mättad, särskilt inte lokalt. 3) Det finns ett fåtal inom samma bransch i Sverige och flera i resten av världen. En växande konkurrentkategori är den från låglöneländer som Ryssland och Ukraina. Dock brister många i kvalitet och känsla för spelupplevelse.

6 5. Marknadsföring, reklam och försäljning Marknadsföringshjälpmedel 1. Egen webbsida med referenser och demoversioner av produkter 2. Exponering på lokala webbportaler via webb- och mobiltelefon-baserade spel 3. Kontaktnät Reklam, trycksaker, hemsida, kuvert, visitkort 1. Visitkort 2. Kuvert, främst för fakturor och kontrakt 3. Ev. flygblad för marknadsföring av egen mobilspelsportal Lager, försäljning, distribution Helt digitalt

7 6. Administration, avtal, försäkringar, lokaler samt allt praktiskt Vem sköter vad? (namn på personerna) Bank: Budgetering/uppföljning: Bokföring/redovisning: Bokslut: Deklaration: Ekonomigruppen Ahlmgrens Fakturering: Försäkringar: Genom SIF Egen Försäljning: Marknadsföring och reklam: Momsredovisning: Order och inköp: In- och utbetalningar: Personal: Post: Revisor: Skatter och avgifter: Avtal, hyresavtal, kompanjonavtal, återförsäljaravtal Ev. någon form av kompanjonskap med Entos AB Etableringshinder Försäkringar Genom SIF Egen Lokaler Hemmakontor samt arbete i kunders lokaler. Styrelse

8 7. Ditt nätverk - vem gör vad Revisor Försäkringsrådgivare Bankperson Fastighetsägare Företagsorganisationer Compare Karlstad Säljare Marknadsförare Jurist Branschexpert Branschorg/Arbetsgivarorg Fadder/mentor Tomas Persson NFC Lidköping Styrelsen

9 8. Företagsform och etableringshinder Vilken företagsform passar din verksamhet bäst? Företagsform: Enskild firma Fördelar: Någorlunda enkel administration Nackdelar: Ingen möjlighet till ekonomisk uppbackning från aktieägare, nyemmision etc. Sett ur din personliga sits - vilken företagsform passar då bäst? EF Kan det bli aktuellt att uppgradera din företagsform? Ev. i händelse av uppköp, vet dock ej. Är det aktuellt att köpa ett företag? Nej Krävs särskilda tillstånd för att etablera verksamheten? Nej Har du registrerat företaget/firman? Nej Om du skall starta företag - har du ordnat revisor? Nej

10 Likviditetsbudget Pengar vid periodens början Inbetalningar (inkl mom s) Försäljning (betalda kundfakturor) Nya lån Checkkredit Moms tillbaka Övriga intäkter Summa inbetalningar Utbetalningar (inkl mom s) Material och varor Löner för anställda Privata uttag Arbetsgivaravgifter, sociala försäkringar, Bil- och resekostnader Lokalhyra (hyra,el,värme,reparationer) Förbrukningsmaterial Kontorskostnader, trycksaker Bokföring, revision Telefon, porto Reklam, annonsering Försäkringar Räntekostnader (räntesats x lånat belopp) Övrigt (ex frakter) Amorteringar Investeringar F-skatt och moms att betala Summa utbetalningar Överskott/Underskott

11 Likviditetsbudget Hela året Pengar vid periodens början Inbetalningar (inkl mom s) Försäljning (betalda kundfakturor) Nya lån 0 Checkkredit 0 Moms tillbaka 0 Övriga intäkter 0 Summa inbetalningar Utbetalningar (inkl mom s) Material och varor 0 Löner för anställda 0 Privata uttag Arbetsgivaravgifter, sociala försäkringar, Bil- och resekostnader Lokalhyra (hyra,el,värme,reparationer) Förbrukningsmaterial 0 Kontorskostnader, trycksaker Bokföring, revision Telefon, porto Reklam, annonsering 0 Försäkringar Räntekostnader (räntesats x 0 lånat Övrigt belopp) (ex frakter) 0 Amorteringar 0 Investeringar 0 F-skatt och moms att betala 0 Summa utbetalningar Överskott/Underskott

12 Kapitalberäkning Startkapitalbehov Finansiering Investeringar Främmande kapital Lokal Leverantörsskulder Maskiner och verktyg Övrig finansiering Inventarier och inredning Banklån Marknadsföring Checkkredit Övrigt Summa investeringar 0 Summa 0 Rörelsekaptial Likvida medel Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Summa rörelsekapital 0 Eget kapital Egen insats Buffertkapital 0 Summa/startkapitalbehov 0 Summa finansiering 0

13 Resultatbudget Intäkter (exkl moms) Pessimistisk Trolig År 1 År 1 Försäljning Övriga intäkter Optimistisk År 1 Prognos År 2 Summa intäkter Kostnader (exkl moms) Material och varor Löner för ägare och anställda Arbetsgivaravgifter, sociala försäkringar, pensionspremier (ca 40% av lön) Bil- och resekostnader Lokalhyra (hyra,el,värme,reparationer Förbrukningsmaterial 0 Kontorskostnader, trycksaker Bokföring, revision Telefon, porto Reklam, annonsering Försäkringar Räntekostnader (räntesats x lånat belopp) Övrigt (ex frakter) Avskrivningar Summa kostnader Resultat före egenavgifter Egenavgifter 55432,5 Resultat

14 10. Tidsplan Vilket startdatum har du för företaget? 6 februari 2006 Hur vill du se det fortsatta samarbetet med dem som läser affärsplanen? Råd och hjälp... Vecka (skriv in veckonummer som kolumnrubrik) Aktiviteter 6 7 Avgift- och skatte-anmälan Färdigställande av hemsida, tryckning av visitkort

15 11. Styrka- och svaghetsanalys 2. Affärsidén - vad ska ditt företag arbeta med och tjäna pengar på? 3. Du som nyföretagare 4. Din marknad - dina kunder 5. Marknadsföring, reklam och försäljning 6. Administration, avtal, försäkringar och lokaler samt allt praktiskt som skall skötas 7. Ditt nätverk - vem gör vad? 8. Företagsform och etableringshinder 9. Budgetar - resultat- och likviditet samt finansiering - behöver du låna? 10. Startbeslut och tidsplan OmprövasMåste Kom pletteras Godtagbart Bra åtgärdas Styrka respektive svagheter i din affärsplan - hur åtgärda svagheterna? Svaget: Svårt att göra privata uttag under de första månaderna eftersom betalning av fakturor dröjer något. Klarar mig dock. Svaghet: Säkraste uppdragsgivaren ger inte uppdrag under sommarlov. Svaghet: Behov av att resa till Karlstad varje vecka. Att finnas där kan dock även vara en fördel, eftersom mycket av mitt uppbyggda kontaktnät sedan tidigare finns där. Styrka: Bra kontaktnät av andra småföretagare samt kunder och leverantörer till min tidigare arbetsgivare. Styrka: Få och små fasta utgifter i form av lokaler, materiel, maskiner etc. Styrka: Lång erfarenhet och god kompetens inom ett stort och växande affärsområde. Affärsplanen är gjord i samarbete med Nyföretagarcentrum. Handläggare: Tomas Persson Telefonnummer:

Affärsplan. För Loh Electronics AB

Affärsplan. För Loh Electronics AB Affärsplan För Loh Electronics AB Adressinformation Denna affärsplan har upprättats av: Rolf Loh Telefon: 0703521425 Adress: Skog Skogsängen Mobiltelefon: 0703521425 Personnummer: 4510202312 Epost rolf@lohelectronics.se

Läs mer

!"#$%&'$()(' AFFÄRSPLAN *'$'"%+,'%&)$+,)-(%'&')$.&--$%&)$/01$.,'2(#$/.3#.3$(--(#$%#&+(#$()(.$4"#(.3)5$ 6665'740#(.3)3#8('.

!#$%&'$()(' AFFÄRSPLAN *'$'%+,'%&)$+,)-(%'&')$.&--$%&)$/01$.,'2(#$/.3#.3$(--(#$%#&+(#$()(.$4#(.3)5$ 6665'740#(.3)3#8('. !"#$%&'$()(' AFFÄRSPLAN *'$'"%+,'%&)$+,)-(%'&')$.&--$%&)$/01$.,'2(#$/.3#.3$(--(#$%#&+(#$()(.$4"#(.3)5$ 6665'740#(.3)3#8('.#915/( 1 Pris: 89 kr Varför ska man göra en affärsplan? Arbetet med affärsplanen

Läs mer

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag.

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista FORTNOX ORDLISTA Ordlista EkonOmisk ordlista EkonOmisk ordlista A Affärshändelse Affärsidé Affärsplan Aktie Aktiebolag Aktiekapital Aktivitetsplan Amortering Anbud Arbetsgivare händelse som påverkar företagets

Läs mer

ANALYS OCH EFTERTANKE VID FÖRETAGSKÖP

ANALYS OCH EFTERTANKE VID FÖRETAGSKÖP ANALYS OCH EFTERTANKE VID FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Skicka gärna synpunkter på detta arbetsmaterial till Mats Larsson, Almi Gotland Med detta material hoppas vi kunna

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser HumaNova Företagsutveckling: Kostnadsfritt mentorprogram med Kick-off i mars! ALMI Företagspartner

Läs mer