Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten"

Transkript

1 Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten

2 Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen Innehåll Affärsplanen 2 Produkten/tjänsten Marknaden och kunderna Konkurrenterna Strategi Sammanfattning Ditt företag i siffror 6 Resultatbudget Startbudget Likviditetsbudget Personliga förutsättningar 10 Nätverket 11 Bra kontakter för dig som startar företag För att få ett bättre grepp om dina planer är det till stor hjälp att konkretisera vad du faktiskt vill göra i företaget. Genom att ställa samman dina tankar och idéer till en affärsplan kan du lättare bedöma hur realistisk din verksamhet är, vilka tillgångar du redan har, vilka kontakter, investeringar eller vilken ytterligare information du måste skaffa dig för att kunna gå vidare. Det är först när du har förklarat för dig själv vad du ska göra, som du på ett övertygande sätt kan presentera ditt företag för kunder, banker och andra som du vill ska få förtroende för din verksamhet. På sidorna kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få av olika myndigheter och organisationer när du startar eget företag. I huvudet När du vet vad du vill göra kan du identifiera dina kunder, och även vilka du konkurrerar med. Då är det enklare att tala om hur du ska nå dina kunder, sälja till dem och hur företaget ska organiseras, och du kan då också formulera detta i ord. När du vet hur du ska driva ditt företag Affärsplanen Produkten/Tjänsten Marknaden Konkurrenterna Strategier Din affärsidé Att göra Egna Anteckningar kan du räkna ut hur mycket du tror att du kommer att sälja, och hur mycket saker och ting kostar, och vad du behöver köpa för att komma igång. Detta är att planera företagsstarten! Intäkter Kostnader Startbudget Strukturera din verksamheten Utifrån modellen ovan kan du nu strukturera din verksamhet. Använd frågorna på nästkommande sidor som utgångspunkt när du tänker igenom vad du vill göra i ditt företag. Det finns säkert fler frågeställningar som är viktiga att ta hänsyn till för just din verksamhet. Tänk igenom, skriv ner och sammanfatta slutligen på sidan 5. Använd gärna extra skrivblad som finns längst bak i broschyren men försök vara så kortfattad som möjligt. 2

3 Produkten/tjänsten Vad ska du producera i ditt företag? Marknaden och kunderna Vem är din kund? Vem ska använda din produkt/tjänst? Ska du sälja endast en produkt/tjänst eller ska du ha ett bredare sortiment? Vilken är din målgrupp? Privatpersoner, företag eller återförsäljare? Vilken kvalitet ska du ha på dina produkter? Ska du rikta in dig mot män eller kvinnor, unga eller gamla? Vad karaktäriserar dina kunder? Har du tillräcklig kännedom om produkten/tjänsten? Finns det olika typer av kunder kundgrupper? Är det möjligt att sälja denna produkt/tjänst? Om du säljer till företag: vilken typ av företag är det och vilken bransch? Inom vilket geografiskt område ska/kan du vara verksam? Hur många möjliga kunder finns det, det vill säga hur stor är din totala marknad? Hur tror du att marknaden kommer att utvecklas? Hur många kommer faktiskt att köpa av just dig/ditt företag? Vilka är dina fem viktigaste kunder eller kundgrupper? Har du tillräcklig kunskap om dina kunder eller behöver du skaffa mer information? 3

4 Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Konkurrenterna Vilka är dina konkurrenter? Strategi När, var och hur ska du tillverka dina produkter/tjänster? Producerar dina konkurrenter likadana produkter som du? Finns det konkurrenter som producerar andra produkter, som ändå tillfredsställer samma behov hos kunden som din produkt/tjänst? Hur ska du sälja dina produkter/tjänster? Ska du nå kunden genom personlig försäljning, utskick, reklammaterial eller på annat sätt? Vilka är dina fördelar i förhållande till dina konkurrenter? Vilket pris ska du ta ut för dina produkter/tjänster? Jämför dina produkter och priser med konkurrenternas. Gör en bedömning av priset i förhållande till de kostnader du har. På vilket sätt är dina konkurrenter bättre än du? Hur skiljer sig din verksamhet från konkurrenternas? Vilka leverantörer ska du arbeta med? Vilket pris tar dina konkurrenter ut för sina produkter? Hur ska du hitta dina leverantörer? Hur är ditt pris i förhållande till dina konkurrenters? Hur ska du hitta dina kunder? Var är dina konkurrenter verksamma? Har deras lokalisering i förhållande till dig någon betydelse? Vem ska sköta bokföringen? Finns det utrymme för din verksamhet på marknaden? Vilka fördelar har ditt företag förhållande till konkurrenterna? Vem ska sköta administrationen på företaget? Var ska du ha dina lokaler? Har du några speciella krav på dina lokaler? Räcker din tid till för att producera så mycket som kunderna efterfrågar och samtidigt marknadsföra ditt företag till nya kunder och sköta administrationen? Gör en tidsplan. Behöver du anställa någon? 4

5 Sammanfattning Produkten Vad ska du producera och sälja? Marknaden Vem ska köpa dina produkter/tjänster? Konkurrenterna Vilka är dina starka sidor? Vilka är dina fördelar? Strategi Hur ska du organisera företaget och sälja din produkt/tjänst? Hur ska du nå dina kunder och behålla dem? Din affärsidé Formulera kort vad du ska göra, hur du ska göra det och hur din kundgrupp ser ut. Var tydlig och konkret. 5

6 Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Ditt företag i siffror Genom att sammanställa din verksamhet i en resultatbudget, startbudget och likviditetsbudget, har du större möjligheter att bedöma lönsamheten i ditt företag. För att din affärsplan ska vara riktigt trovärdig måste den vara ekonomiskt hållbar. Verksamheten måste generera intäkter som täcker de kostnader som finns, och samtidigt ge en rimlig ersättning till dig själv. På följande sidor finns olika verktyg som du kan använda för att strukturera ditt företag i ekonomiska termer. Genom att sammanställa din verksamhet i en resultatbudget, startbudget och likviditetsbudget, har du större möjligheter att bedöma lönsamheten i ditt företag. Du får också konkreta siffror att presentera för personer och organisationer som du vill ska få intresse för ditt företag. När du har sammanställt din verksamhet i siffror kan du lättare svara på frågorna: Kommer det att finnas tillräckligt med startkapital? Kommer ditt företag att överleva på längre sikt? Resultatbudget Bland det svåraste som finns är att göra en uppskattning av hur mycket du kommer att sälja, med andra ord hur stora intäkterna kommer att bli. Börja med att göra en uppskattning över vilka intäkter du kan vänta dig och vilka kostnader du har, alltså en budget. Använd dig av den information du har samlat in tidigare om antalet möjliga kunder, konkurrenterna och så vidare. Hur många kunder kommer du att ha möjlighet att sälja till? Uppskatta tiden och möjligheten att producera. Uppskatta den totala marknaden och vad kunderna tycker om din produkt/tjänst. Hur många kunder måste du sälja till för att täcka dina kostnader? Hur mycket måste du sälja varje år/månad/dag för att täcka kostnaderna? Vilket pris måste du ta ut för varje produkt för att täcka kostnaderna och vilket pris är möjligt att ta ut jämfört med konkurrenternas pris och vad kunderna tycker? Vilka kostnader kommer du att ha under ditt första verksamhetsår? Hur stora är kostnaderna fördelade per produkt eller per kund? Tänk på att: resultatbudgeten beräknas exklusive moms. momsen inte påverkar resultatet i företaget. 6

7 Startbudget I starten behöver du ofta göra investeringar av engångskaraktär, nödvändiga för att din verksamhet överhuvudtaget ska kunna starta. Startbudgeten är en budget som visar vilka utbetalningar du måste kunna betala med egna medel på mycket kort sikt. Vilka kostnader har du i starten? Vilka möjligheter har du att finansiera dessa? Notera att i startbudgeten ska du räkna med kostnader inklusive moms. Startbudgeten ska inkludera de fakturor som du kommer att behöva betala i starten av ditt företag. Det är hela fakturabeloppet du måste betala, det vill säga faktura inklusive moms. Likviditetsbudget Ser dina inbetalningar och utbetalningar likadana ut varje månad? För att slippa tråkiga överraskningar i form av räkningar som plötsligt ska betalas och för att vara förberedd: planera utbetalningarna per månad. Framförallt i startskedet är det bra att ha en noggrann kontroll över inbetalningar och utbetalningar. Framförallt i startskedet är det bra att ha en noggrann kontroll över inbetalningar och utbetalningar. En likviditetsbudget visar hur likvid du är varje månad, det vill säga vilka utbetalningar som ditt företag kan betala med egna medel när dessa förfaller till betalning. Nedan följer ett förslag på olika poster i en likviditetsbudget. Även likviditetsbudgeten ska beräknas inklusive moms. I likviditetsbudgeten är det de faktiska in- och utbetalningarna som du planerar för. 7

8 Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Resultatbudget år 1 Intäkter (exklusive moms) fördelat per produkt/tjänst fördelat per månad fördelat per dag Kostnader (exklusive moms) Material och varor Kontors- & adm. kostnader Lokalkostnader inklusive hyra Lön till personal* Arbetsgivaravgifter för personal Försäkringar Försäljningskostnader Övriga kostnader Avskrivningar (värdeminskning) Räntor Startbudget Startkostnader (inklusive moms) Likvida medel (för att täcka utbetalningar på kort sikt) Lokaler (ofta kräver hyresvärden förskottsbetalning) Utrustning (t.ex. maskiner, verktyg och inventarier) Försäljningskostnader (resor, utskick m.m.) Varulager Övriga kostnader summa Kostnader fördelat per produkt/tjänst fördelat per månad fördelat per dag Bruttoöverskott (= Intäkter - Kostnader) summa Startkostnader Finansiering Egen insats Banklån eller checkkredit Annan finansiering summa Finansiering Om aktiebolag eller ekonomisk förening F-skatt (Bolagsskatt på bruttoöverskott) Nettoöverskott skillnad Startkostnader och Finansiering Kan du själv täcka dina startkostnader eller behöver du söka finansiering på annat sätt? Om enskild firma eller handelsbolag Schablonavdrag för egenavgifter Nettointäkt F-skatt (egenavgifter och kommunal skatt på nettointäkt) Nettoöverskott *Räkna in din egen lön om du startar aktiebolag eller ekonomisk förening. 8

9 Likviditetsbudget Månad 1 Månad 2 Månad 3 osv. Ingående kassa Inbetalningar (inklusive moms) Kunder Checkräkning (om utökad kredit) Lån (nya lån) Moms att få tillbaka (från Skatteverket) summa Inbetalningar Utbetalningar (inklusive moms) Material och varor Kontors- och administrationskostnader Lokalkostnader inklusive hyra Lön till personal* Arbetsgivaravgifter för personal Försäkringar Försäljningskostnader Moms att betala (till Skatteverket) Räntor Amorteringar Övriga kostnader F-skatt (månadsbelopp) summa Utbetalningar Utgående kassa (Skillnad mellan inbetalningar och utbetalningar. Förs upp som ingående kassa nästa månad.) *Räkna in din egen lön om du startar aktiebolag eller ekonomisk förening. 9

10 Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Dina förutsättningar Vad kan du göra för att utnyttja dina starka sidor och hur kan du kompensera dina svagheter? Även om du är motiverad att starta företaget, kan det vara bra att titta på dina personliga förutsättningar att just nu starta och bygga upp en ny verksamhet. Tänk igenom vilka egenskaper du har. Vad kan du göra för att utnyttja dina starka sidor och hur kan du kompensera dina svagheter? Det är viktigt att du utgår från din situation i sin helhet. Hur ser din privatekonomi ut? Det kan bli knapert i början. En stark privatekonomi är en bra grund att stå på. Hur ställer sig din familj och nära omgivning till att du startar företag? Är de beredda på att ditt företag kan kräva mycket arbete och arbete på obekväma arbetstider? En checklista Ja Nej Har du branscherfarenhet Har du personliga kontakter i branschen Arbetar du gärna självständigt Är du envis Är du målmedveten Är du beredd på mycket övertid Har du en stark privatekonomi Har du stöd från familj och nära omgivning Tror du starkt på din affärsidé Ligger det rätt i tiden att starta företag just nu 10

11 Nätverket Som företagare kommer du i kontakt med en rad olika personer och organisationer. Alla dessa tillhör ditt nätverk. Får du tillräcklig information och feedback från ditt nätverk? Eller känner du att du behöver öka dina kontaktytor för att kunna fungera bättre som företagare? Ett nätverk är till för att komplettera företagarens egen kunskap och vara en resurs när så behövs. Kom ihåg att det är mellan människor som affärer görs upp och inte mellan företag. Kom ihåg att det är mellan människor som affärer görs upp och inte mellan företag. Ett nätverk utvecklas och ändras hela tiden. Hur underhåller och utvecklar du ditt nätverk för att det ska vara effektivt och för att du ska kunna utnyttja det när du behöver det? Offentliga organisationer Kunder Leverantörer Banken Ditt företag Familj/Vänner Företagsföreningar Ekonomiska rådgivare Hur ser din omgivning ut i dag? Konkretisera och fyll i på raderna ovan. Är det något du behöver ändra på? 11

12 Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Bra kontakter för dig som startar företag Ofta är det en hel del att tänka på när du ska starta företag. Men det finns hjälp att få. Här följer en lista över några av de myndigheter, organisationer och tjänster som du kan kontakta och använda för att få information, råd och synpunkter. Informationstjänster Företagarguiden är en webbtjänst som samlat och sorterat det viktigaste du behöver veta för att starta, driva och utveckla ditt företag. Där hittar du bland annat guider, verktyg och söktjänster som underlättar för dig. Företagarguiden drivs av Nutek, Verket för näringslivsutveckling. Startlinjen är en telefonservice för dig som tänker starta eller nyligen har startat ett företag. Till Startlinjen kan du ringa och få kostnadsfri information och vägledning. Startlinjen drivs av Nutek. Telefon: Rådgivning och nätverk ALMI Företagspartner finns i varje län och hjälper dig som har planer på att starta ett företag eller nyss har startat. ALMI fokuserar på dig som entreprenör och din utveckling som företagare. ALMIs roll är att med affärsutveckling och finansiering hjälpa dig att förverkliga din affärsidé. ALMI lotsar dig rätt så att du undviker de tidiga fallgroparna. Ett av ALMIs huvudmål är att fler livskraftiga företag startar. Tag därför kontakt med ALMI i ditt län. Enterprise Europe Network är ett nätverk som erbjuder företagare information om EU-regler, internationalisering och EU-finansiering. Enterprise Europe Network kan också hjälpa dig med förmedling av affärskontakter inom EU. Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS) är en ideell förening som arbetar med att främja invandrares företagande i Sverige. IFS erbjuder kostnadsfri rådgivning på olika språk, hjälper till med affärsplan, budget, företagsregistrering, låneansökan med mera. IFS arrangerar ofta informationsträffar och kurser. Det finns ett flertal rådgivningscentra runtom i landet. För information om närmaste rådgivningscentra, ring E-post: Jobs and Society NyföretagarCentrum finns på ett 100-tal orter i landet. NyföretagarCentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning och hjälp med att bedöma din affärsidé. Bakom NyföretagarCentrum står ett brett lokalt kontaktnät av personer och företag som kan bidra med expertråd inför företagsstarten. För information om närmaste NyföretagarCentrum, ring På Lokala Kooperativa Utvecklingscentrum (LKU), som finns i varje län, kan du få rådgivning och utbildning om allt som hör till när man ska starta företag tillsammans: Det kan gälla att bedöma affärsidéer, välja företagsform, utforma stadgar och kompanjonavtal, kalkylering och budgetarbete eller arbetsorganisation och ledning. Flertalet LKU är också mycket engagerade i frågor som rör lokal och regional utveckling, brukarinflytande, arbetsmarknad och sysselsättning. Resurscentrum för kvinnor arbetar med breda arbetsfält på kvinnors villkor. Lokala och regionala Resurscentrum ska bland annat stimulera kvinnors företagsamhet och initiera lokala och regionala utvecklingsprojekt som främjar jämställdhet och hållbar ekonomisk tillväxt, till exempel inom utbildning, näterksbyggande och mentorskap. Resurscentrum för kvinnor finns i samtliga län och flera kommuner

13 Myndigheter och andra bra kontakter Arbetsförmedlingen Kundtjänst kan du kontakta om du vill veta mer om vad arbetsförmedlingen kan hjälpa till med. Du kan också vända dig direkt till din arbetsförmedling. Ett exempel är stöd till start av näringsverksamhet, starta eget-bidraget. Stödet får lämnas till den som är eller riskerar bli arbetslös samt är arbetssökande på Arbetsförmedlingen från den dag han eller hon fyller 25 år. Stöd kan också ges till personer som är bosatta inom ett stödområde även om de inte är arbetslösa. Telefon: E-post: När du startar ett företag ska du i de flesta fall börja med att registrera det hos Bolagsverket. Blanketter och informationsmaterial finns på Bolagsverkets webbplats. Du ska också kunna ta reda på om ett företag du söker existerar. Därför har Bolagsverket ett offentligt näringslivsregister som bland annat finns på Bolagsverkets webbplats. Telefon: (Kundservice) E-post: Bolagsverket och Skatteverket har en gemensam webbtjänst, Tjänsten är i första hand till för dig som ska starta ett företag. Där finns information som bland annat gör det lättare för dig att välja rätt företagsform. Du får också hjälp med att lämna anmälningar till både Bolagsverket och Skatteverket. Anmälan kan du i många fall skriva under och skicka helt elektroniskt om du har e-legitimation. Patent- och registreringsverket (PRV) ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. Informationen i PRV:s register hjälper dig att analysera vad som händer i din bransch. PRV erbjuder uppdragstjänster och kurser inom alla sina områden. Telefon: Skatteverket kontaktar du för att ansöka om F-skattsedel, momsregistrera verksamheten och anmäla företaget som arbetsgivare. Skatteverket svarar även på frågor om skatt, moms och deklaration. Numret till Skatteupplysningen är Du kan även beställa hem information genom att ringa Skatteverkets servicetelefon Informationsträffar för blivande och nya företagare anordnas regelbundet. Du anmäler ditt intresse på servicetelefonen. Ring , vänta på svar och slå sedan direktvalet Tänker du importera varor från länder utanför EU? Kontakta i så fall Tullverket för att ta reda på vilka bestämmelser som gäller. För vissa varor måste du ha tillstånd att importera. Tullverket erbjuder kurser bland annat i import. Telefon (TullSvar): Övriga kontakter du har nytta av kan vara din bank eller någon annan ekonomisk rådgivare. Personer i din omgivning som har erfarenhet av företagande eller kunskap om den bransch du ska starta inom är andra värdefulla kontakter. 13

14 Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Att göra

15 Egna anteckningar 15

16 Affärsplanen är ett bra hjälpmedel när du planerar din företagsstart. Här hittar du mallar för att göra budget och frågor som du bör ställa dig om din marknad och dina idéer. En affärsplan gör du främst för din egen skull. I vissa fall är även andra intresserade av din affärsplan, till exempel banken om du vill låna pengar. Nutek stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Våra broschyrer Starta företag information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Finansiering för nyföretagare tips och råd om finansiering. Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten. Marknadsföring för nyföretagare att skaffa kunder till ditt företag och behålla de du redan har. Skatt för nyföretagare frågor och svar. Infonr mars 2008, form och produktion: IK Stockholm, tryckeri: Danagårds Grafiska, ex. Du kan beställa broschyrerna på Företagarguiden På webbplatsen Företagarguiden finns information om att starta, driva och utveckla företag. Där hittar du bland annat guider, verktyg och söktjänster som underlättar för dig.

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG Arbetsmaterial Har du fått detta arbetsmaterial i din hand så funderar du förstås på att starta eget företag. Vi på ALMI Företagspartner ser som vår uppgift att ge dig verktygen

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN!

GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN! GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN! - En nödvändig vägledning till Dig som tänker starta eller driver eget företag Mer information finns på www.nyforetagarcentrum.se pdf-version 010911 Varför Affärsplan...? Arbetet

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag.

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping

Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping Guiden delas kostnadsfritt ut till företagare i Enköpings kommun. Utgivare: Enköpings kommun, 2007 Kungsgatan

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Att starta ett eget företag

Att starta ett eget företag Institutionen för mat, hälsa och miljö MHM Att starta ett eget företag Hur gör man? Atosa Majd Examensarbete 10 poäng Kostekonomiprogrammet Handledare: Solveig Björcke & Gunvor Fröberg Examinator: Marianne

Läs mer

affärsplan en första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2006-10-06 1

affärsplan en första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2006-10-06 1 UTVECKLING MÖJLIGHET IDÉ affärsplan en första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2006-10-06 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare

Läs mer

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15 Affärsplan En första skiss 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare

Läs mer

affärsplan En första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2009-10-15 1

affärsplan En första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2009-10-15 1 affärsplan En första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2009-10-15 1 2 ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2009-10-15

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Stöd till start av näringsverksamhet

Stöd till start av näringsverksamhet Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2014-09. Stöd till start av näringsverksamhet Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och

Läs mer

Delägare Namn på alla delägare, deras ägarandel och deras arbetsuppgift och arbetstid i företaget.

Delägare Namn på alla delägare, deras ägarandel och deras arbetsuppgift och arbetstid i företaget. AFFÄRSPLAN 1 Innehållsförteckning Sid. 3 Affärsplan 4 Affärsidé 6 Vision, mål och strategi 7 Verksamhet 8 Företagets omvärld - kunder och marknad 9 Konkurrenter 10 Nätverk och samarbete 11 Marknadsföring

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

MALMÖ. Näringsliv. Näringsliv Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. MALMÖ

MALMÖ. Näringsliv. Näringsliv Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. MALMÖ MALMÖ Näringsliv MALMÖ Trade & Industry MALMÖ Näringsliv Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

LYCKAS SOM EN FRILANSANDE KREATÖR

LYCKAS SOM EN FRILANSANDE KREATÖR LYCKAS SOM EN FRILANSANDE KREATÖR Text och illustration av Sophie Ottosson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Våga drömma 3 2. Förberedelser 4 3. Mål och syfte 4 4. Vilken företagsform 5 5. Den unika idén 6-7 6.

Läs mer