Finansiering för nyföretagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiering för nyföretagare"

Transkript

1 Finansiering för nyföretagare

2 Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi hjälpa till med? 8 Vad ska man tänka på innan man kontaktar Almi? När kan man få hjälp av Almi och med vad? Family, friends and fools 10 Riskkapital och affärsänglar 10 Bidrag 11 EU-stöd 12 Sälj, sälj, sälj! 14 Fakturera få betalt för ditt jobb Tjäna pengar och spara pengar Mer om att starta företag hittar du på

3 Finansiering för nyföretagare När du ska starta företag är det viktigaste att du har en affärsidé som du verkligen tror på. Det är den du ska tjäna pengar på. Därutöver behöver du också ett startkapital för att komma igång med företaget. Förmodligen måste du göra några inköp och kanske hyra en lokal. Pengarna ska också räcka till företagets utgifter under den första tiden. De allra flesta finansierar sin företagsstart med egna pengar. Om du inte har tillräckligt med eget kapital så kan du låna av banken eller av Almi. Startar du ett företag som kommer att växa snabbt finns även möjligheten att ta in riskkapital. När du ska starta företag är det viktigaste att du har en affärsidé som du verkligen tror på. Räkna inte med att du ska få bidrag för att starta företag. Den möjligheten är liten och finns bara för särskilda grupper, som till exempel arbetslösa under vissa förutsättningar. Etablerar du ett företag i ett så kallat stödområde kan du kanske få investeringsstöd. 3

4 Finansiering för nyföretagare Svett och egna pengar Du måste också räkna på dina privata kostnader så att du har pengar kvar att leva på. När du startar ett nytt företag är det bra att göra en affärsplan. verktyg som hjälper dig att planera din företagsstart och hur du ska lönsamt. I affärsplanen ingår att göra tre olika slags budget för ekonomin i företaget startbudget, resultatbudget och likviditetsbudget. När du startar företag kan det ta lite tid innan du kan ta ut någon fast lön. Men räkningarna fortsätter att komma som vanligt. Därför är det viktigt att du klarar av den första tiden utan inkomster. Det kan du göra genom att använda sparat kapital, skaffa ett extrajobb eller jobba kvar på din gamla anställning medan du startar upp, kanske på deltid. De allra flesta startar sitt företag med egna medel och hårt arbete. Försök skaffa dig en uppfattning om hur mycket pengar du behöver till din företagsstart och dina löpande utgifter för att driva företaget under en sexmånadersperiod. Samtidigt måste du räkna på dina privata kostnader så att du har pengar kvar att leva på. Gör en likviditetsbudget som hjälper dig att få en överblick över kassan över tiden, så att du kan planera kommande in- och utbetalningar och slipper obehagliga överraskningar i form av oväntade räkningar. Släkt och vänner Banklån Starta eget bidrag Finansierar med egna medel De vanligaste finansieringssätten. Källa: Nyföretagandet i Sverige 2005 och 2006 ITPS 4

5 Så gjorde vi tre småföretagare berättar Hanna Kastås, grundare av Smilfink Vad sysslar ditt företag med? Smilfink produktion har två inriktningar. Dels skribentuppdrag, dels designar och säljer jag barnkläder via webben. Båda delarna är i väldigt liten skala eftersom jag har mitt vanliga jobb kvar. Jag gör det mest för att det är roligt och för att jag kan. Gjorde du någon budget innan du startade firman? Jag gjorde en grov budget för att se att det skulle gå runt över huvud taget. Stämde budgeten med verkligheten? Ja, till stor del. Eftersom jag har haft fasta uppdrag så var det relativt lätt att göra en budget som stämde överens med verkligheten. Vad behövde finansieras? Jag behövde göra en del inköp en webbdomän, kläder att trycka på, trycksaker och förpackningsmaterial. Sedan tillkom tryckkostnader. Jag köpte även en bärbar dator för att kunna jobba när jag är på språng. Hur stort värde har ditt lager? Jag har inget större lager hela kollektionen trycktes på en gång och det mesta såldes direkt till butiker som säljer vidare i sin tur. Mitt eget lager har ett värde på ungefär kronor. Har företaget någon buffert? Nej, inte direkt. Men jag ser till att inte dra på mig några utgifter som jag inte kan täcka. När startade du firman? Jag körde igång i mars Hur funderade du över bolagsform? Jag har en enskild firma. I mitt fall är inget annat aktuellt i dagsläget eftersom det här är en väldigt liten verksamhet. Har du något tips till den som ska starta firma idag? Gå på Skatteverkets informationskvällar. Det är guld värt om man inte har så bra koll på hur saker och ting ska skötas. Var också noga med uträkningarna när du gör den preliminära deklarationen. Utifrån den beräknas hur mycket skatt ditt företag ska betala. Det kan bli jobbigt om du måste betala för mycket men även i form av ett bakslag senare om du betalar för lite. 5

6 Finansiering för nyföretagare Banklån Det är inte så många som lånar pengar till sin företagsstart, men ett lån kan ibland vara nödvändigt för att kunna göra en viktig investering. Ett banklån för att starta företag går till på ungefär samma sätt som att köpa bostad, bil eller båt. Banken ser gärna att du kan visa upp att försäljningen går bra och att företaget visar vinst, eller att du kan lämna någon slags säkerhet. Med säkerhet menas en pant som exempelvis ditt hus eller lägenhet. Det kan också vara att en annan person som ingår en borgensförbindelse med dig. För det nystartade företaget kan banklån användas om du ska investera i något kostsamt, som en maskin, dyr dator, fordon eller liknande. Banken tar hänsyn till att det som du lånar pengar till kan säljas ifall du inte kan betala tillbaka ditt lån. Prata med din bank om vilka lån som finns. Har ni ett bra förhållande kan du ofta få bättre villkor. Det lönar sig också att prata med flera banker, eftersom olika banker erbjuder olika villkor. Det här tittar banken på Från bankens sida är det viktigt med förtroendet för dig som kund och en bedömning av din förmåga att betala tillbaka lånet. Det här tittar banken på när de bedömer din ansökan: Dig som företagare (erfarenhet, privatekonomi, referenser och utbildning). Din affärsplan, om den är realistisk och detaljerad. Övriga ägare av företaget, om det inte bara är du själv. Finns revisor eller ekonomihjälp? För redan etablerade företag vill banken även se balansräkning, bokslut och kanske din deklaration. Observera alltså att din privatekonomi kan inverka på ditt företags chanser att få ett bra lån. Jobba även igenom din affärsplan det ger dig en bättre grund att stå på när du ska prata om ditt företag i marknadsföringssyfte. 6

7 Vad kan banken hjälpa Banken tipsar SEB:s företagsekonom Ingela Hemming: Banken kan hjälpa småföretagare med flera olika finansieringar, inte bara investeringslån. En vanlig finansieringsform för att jämna ut toppar och dalar när intäkterna är ojämna är checkkredit. Det kan också vara så att man tillfälligt behöver extra likviditet för att betala löner eller större leverantörsfakturor. En annan form av finansiering är något som kallas factoring. Det innebär att man låter banken ta hand om faktureringen och får pengar genom att belåna sina egna kundfakturor. Dessutom hjälper banken till med leasing, det vill säga att du hyr ett objekt via banken istället för att låna till en större investering som datorer eller maskiner. Banken kan även samarbeta med Almi som kan ta en del av ett lån om risken bedöms som större, säger Ingela Hemming. Ingela Hemming företagsekonom på SEB Leasing eller avbetalning Om du ska investera i maskiner eller kapitalvaror kan leasing eller avbetalning vara ett alternativ. På inköpsstället finns ofta information om avbetalning. Det kan vara ett prisvärt alternativ till mindre lån, trots att totalsumman ofta blir högre än vid ett regelrätt köp. Maskiner som skrivare och kopiatorer går ofta att leasa. Det innebär att du skriver på ett slags hyresavtal och betalar en månadskostnad. Du kan byta upp dig till nyare maskiner under hyresperioden mot en justering av månadskostnaden. Bra tips för nystartade företagare Om alla siffror, bokslut och rapporter känns övermäktiga skaffa hjälp. Till exempel Nyföretagarcentrum, kan hjälpa till med kostnadsfri rådgivning. Men kom ihåg att det ändå är du som måste ha koll på ditt företags utveckling. Fråga om du inte förstår vad rådgivarna säger. Bankerna är inga riskkapitalister och vill oftast ha säkerhet för att låna ut pengar. Om ditt företag behöver satsa på en riskfylld idé kan du till exempel ta kontakt med Almi. 7

8 Finansiering för nyföretagare Vad kan Almi hjälpa till med? Almi är ett komplement till banken. Här kan du ansöka om lån med mindre krav på säkerhet. Hur hög räntan på lånet blir beror på hur hög risk Almi bedömer att ditt företagsprojekt innebär. Almi har flera olika finansieringsalternativ, men för det nystartade företaget är det två olika lån som är aktuella: Almi Företagslån Ett lån för både nya och etablerade företag. Du får låna upp till 50 procent av ditt kapitalbehov, men för att inte konkurrera med bankerna på den privata marknaden tar Almi ut en högre ränta än den genomsnittliga bankräntan. Lånet ska oftast betalas tillbaka på 3-5 år. Almi Mikrolån Lån upp till kronor. Det krävs inga särskilda säkerheter, räntan är lägre under det första året och lånet är amorteringsfritt under första halvåret. Almi tipsar Wilhelm Liljencrantz chef för affärsområdet Finansiering nya företag på Almi Stockholm Vad ska man tänka på innan man kontaktar Almi? Wilhelm Liljencrantz, affärsområdeschef på Almi Stockholm: Almi Stockholm skiljer sig en del åt jämfört med Almis verksamhet i resten av landet. I Stockholm fokuserar Almi på själva finansieringen medan man i övriga landet även arbetar med rådgivning. Här har vi i stället valt att samarbeta med länets olika Nyföretagarcentrum som arbetar fokuserat med just rådgivning. När man kommer till oss i Stockholm ska man vara klar med rådgivningen samt ha en komplett låneansökan, affärsplan, resultat- och likviditetsbudget med sig. Man ska helt enkelt vara redo att lansera sin affärsidé. När kan man få hjälp av Almi och med vad? Vid innovationer, finansiering av nya företag och finansiering av etablerade företag. Innovationsavdelningen är för dem som har en uppfinning eller en i övrigt innovativ idé. Denna avdelning skiljer sig från våra två övriga genom att vi här erbjuder både rådgivning och finansiering. Det kan till exempel vara råd kring patent, varumärkesfrågor, upphovsrätt, prototyp och produktutveckling etc. Finansieringsmässigt har vi mikrolånet som är förmånligt och särskilt anpassat för nya företag som inte har så stora kapitalbehov. Om man har ett kapitalbehov som överstiger kronor krävs 50 procents medfinansiering. Det vill säga Almi kan låna ut upp till 50 procent av det totala kapitalbehovet, resten måste komma från annat håll. Det kan vara egna pengar, bank eller annan extern part. Läs mer på 8

9 Så gjorde vi tre småföretagare berättar Lisa Hemph, VD på webbtjänsten Workey som startade i oktober 2007 Vad är Workey? Workey är en sökmotor på webben för lediga jobb. Vi vill effektivisera på arbetsmarknaden genom att underlätta för arbetsgivare och arbetssökande att mötas. Workey startades med hjälp av eget kapital. Till att börja med behövdes kapital för att ta fram den tekniska plattformen till webbtjänsten. Hur gjorde du budget och estimat över hur mycket kapital Workey skulle behöva? Det är inte lätt att uppskatta hur mycket kapital som behövs innan företaget startas. Vi tog hjälp av personer som har bra erfarenhet av att starta företag för att göra budget och estimat. Vi anställde tekniker för att bygga den tekniska plattformen. När teknikplattformen var klar behövdes kapital för att anställa och ta fram en säljorganisation och även till marknadsföring. Nu i efterhand: stämde budgeten? Nja, vi har fått göra om och revidera budgeten ett par gånger, men att starta företag är en stegvis process. Budgeten stämde till en början, sen har vi fått räkna om den ju längre vi kommit. Ni fick också hjälp av Almi, hur kom ni i kontakt med dem? Vi sökte upp dem via deras webbsida och ringde upp. Processen att ta fram affärsplan och underlag till Almi tog också några månader. Då vi tog ett företagslån behövdes medfinansiering och där stod vi faktiskt mest för kapitalet själva. Hur ser planen för Workeys expansion ut? Vi ska ut i Danmark i slutet på 2007 och resten av Norden under Då ni skulle växa fort beslöt ni att ta in riskkapital. Hur hittade ni riskkapitalister? Vi sitter i ett entrepenörscenter som heter IQube i Stockholm och det var via kontakter här som vi kom i kontakt med riskkapitalister. Även processen att prata med riskkapitalister och sedan få loss kapitalet tog några månader. Tips till den som ska starta företag idag? Man ska verkligen brinna för sin idé eftersom man ska jobba med den länge, men annars kan mitt tips tyckas vara tråkigt: det är verkligen en fördel att ha en riktigt bra affärsplan innan du sätter igång, säger Lisa Hemph. 9

10 Finansiering för nyföretagare Family, friends and fools Det kostar inget att fråga, men du bör vara beredd på ett nej. Ditt eget startkapital kanske inte räcker för att täcka alla kostnader i företaget, och du vill kanske inte börja med att ta ett banklån. Då kan du prova att vända dig till din familj och dina vänner för att låna pengar. Har du en moster, faster eller annan släkting som du vet har det gott ställt? Det kostar inget att fråga, men du bör vara beredd på ett nej. Var noggrann med att skriva ett skuldebrev på hur mycket du lånar och när, så att du inte behöver bli ovän med dina nära och kära på grund av pengar. Är vännerna och familjen även så givmilda att du slipper ränta? Annars ska det klart och tydligt anges vad det är som gäller både för din egen och dina vänners skull. Uttrycket family, friends and fools anspelar skämtsamt på att någon i din närhet som kan tänka sig att investera pengar i din verksamhet skulle vara en dåre. Nu är det upp till dig att bevisa att så inte är fallet! Riskkapital och affärsänglar Det kanske inte strömmar in pengar i verksamheten den första tiden, men tanken är naturligtvis att det ska bli ändring på det när företaget väl är etablerat. Riskkapital är en insats som någon, eventuellt du själv, gör i ditt företag för att få avkastning på insatsen längre fram. Ofta sker insatsen i utbyte mot aktier i företaget eller i något annat slags ägande. Riskkapitalbolag arbetar med tillväxtbolag i innovativa branscher och med företag som vill växa fort. En affärsängel är en privatperson som använder sin privata förmögenhet för att göra tidsbegränsade investeringar i små snabbväxande eller nystartade företag. Om du tar in en extern finansiär bör du tänka på att du antagligen kommer att få minskat inflytande i ditt företag. Som intressent vill riskkapitalbolaget eller affärsängeln naturligtvis ha en del att säga till om och det finns en risk att ni inte vill samma sak med företaget. Välj dina investerare med omsorg. Rätt sorts mothugg kan ju också vara nyttigt när man är ny, ivrig företagare. Du hittar riskkapitalister och affärsänglar hos Svenska Riskkapitalföreningen eller hos Connect Sverige. Se och 10

11 Bidrag Under vissa förutsättningar kan Arbetsförmedlingen ge ekonomiskt stöd till dig som har en affärsidé och vill starta eget. Det sker genom ett program som kallas Stöd till start av näringsverksamhet. Programmet innebär att du får ekonomisk hjälp under högst sex månader medan du arbetar med att få igång ditt företag. Din affärsidé ska vara lönsam och kunna ge varaktig ekonomisk försörjning. Din affärsidé ska vara lönsam och kunna ge varaktig ekonomisk försörjning. Arbetsförmedlingen väger också in dina förutsättningar att driva eget. Du kan ha påbörjat arbetet med att starta företaget men får i princip inte ha haft några intäkter, du får till exempel inte ha lyft ett banklån eller skickat någon faktura till en kund innan du fått stödet beviljat. Storleken på stödet motsvarar din ersättning från arbetslöshetskassan. Även den som inte har rätt till ersättning enligt arbetslöshetsförsäkringen kan få bidraget. Stödet är skattepliktigt och räknas som inkomst när du ska räkna ut pensionen. För att komma ifråga ska du ha fyllt 25 år och vara arbetslös eller riskera att bli det samt vara inskriven på Arbetsförmedlingen. På vissa orter kan även den som har en anställning få stöd till att starta eget. Det är i vissa fall också möjligt för dig som är under 25 år att få stöd. Stödet kan kombineras med programmet Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet. Det riktar sig till personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och som vill starta eget. Stödet ska användas till investeringar med mera. Hur stort det är kan Arbetsförmedlingen upplysa dig om. Planerar du att anställa personal kan det också finnas möjlighet till stöd och bidrag. Om du vänder dig till arbetsförmedlingen kan du få utförligare information om detta. Läs mer hos Arbetsförmedlingen, Har du tidigare varit statsanställd och har blivit uppsagd från ditt jobb kan du få ett bidrag från Trygghetsstiftelsen för att starta eget. På Trygghetsstiftelsens hemsida hittar du mer information, Bedriver du industri- eller turistverksamhet i gles- eller landsbygd finns möjligheter till investeringsstöd. Ta kontakt med din länsstyrelse för mer information. 11

12 Finansiering för nyföretagare EU-stöd Genom Enterprise Europe Network kan du få information när det gäller att etablera ditt företag inom EU eller skaffa affärspartners i andra EU-länder. EU har inga generella bidrag för att starta företag. Enterprise Europe Network är ett nätverk som erbjuder företagare information om EU-regler, internationalisering och EU-finansiering. Enterprise Europe Network kan också hjälpa dig med förmedling av internationella affärskontakter, främst inom EU. Och kunskaps- och teknikutbyte till nytta för affärssamarbete mellan företag inom EU. Läs mer om EU-stöd på webbplatserna och 12

13 Så gjorde vi tre småföretagare berättar vinsten och startade aktiebolag för pengarna, säger Peder Bergstrand, Art Director och en av grundarna av Wreck. Att försöka få bidrag blev aldrig aktuellt för Wreck. Att välja mellan att vänta ett halvår på att eventuellt få ett bidrag eller att sätta igång när kunderna fanns blev ett enkelt beslut. Vi började jobba direkt. Peder Bergstrand, AD och medgrundare Wreck Creative Studios Wreck Creative Studios arbetar med regi, animation och grafisk form till musikvideor, trycksaker och skivomslag. De har många kunder i musikbranschen så därför blir mycket av jobben musikrelaterade. Wreck startade som ett frilansnätverk där fyra vänner jobbade tillsammans men hade egna enskilda firmor. De tog betalt genom att en i nätverket skickade fakturan till kunden och att de andra sedan fakturerade sina delar till den förste kollegan bestämde man sig för att starta ett aktiebolag tillsammans. Finansieringen till den insatsen planerade vännerna så att de skulle slippa låna kapital. När vi startade vårt samarbete var det klart att vi skulle starta ett aktiebolag förr eller senare. För att slippa låna väntade vi tills vi fick in betalningen för ett stort jobb. Vi tog då hela Även investeringar i de datorer man använde i jobbet sköt Wreck på framtiden. Peder och en kollega gick Forsbergs skola och där ingick en laptop-dator i kursavgiften. De övriga använde i princip sina privata hemdatorer. Det är först på senare tid de börjat investera i ny hårdvara, men då i sakta mak så att de slipper finansiera köpen genom lån. Wrecks fyra grundare studerade tillsammans medan de startade upp sina enskilda firmor och först efter 1 1/2 år startade de firman på riktigt. Det gjorde att kostnaderna hölls nere. Eftersom vi smygstartade och inte tog ut några löner den första tiden så har vi kunnat klara oss. Man kan säga att vi byggde vårt eget riskkapital och det har gjort att vi inte behövt ta några stora lån. Någon gång har vi fått ta ett kortfristigt lån innan vi kunnat debitera en kund för ett större jobb, men det är också det enda lånet vi tagit. Har du något finansieringstips till en nystartande företagare? Att smyga igång samtidigt som du har kvar ditt gamla jobb kan vara ett väldigt bra sätt att prova på ifall företagsidén håller. Räkna med att det tar minst tre månader utan lön, det tar tid att starta upp och få kontakter och produktionen på plats, säger Peder Bergstrand. 13

14 Finansiering för nyföretagare Sälj, sälj, sälj! Dina kunder är de absolut viktigaste personerna i ditt företag eftersom de ska finansiera din verksamhet. I inledningsskedet behöver du ett startkapital för att finansiera ditt företag, men tanken är naturligtvis att verksamheten ska finansiera sig själv. För att du ska få in pengar i ditt företag måste dina kunder köpa dina varor eller tjänster. Det innebär att du förutom att vara företagare också måste vara säljare. Kontakta dina potentiella kunder för att visa vad du har att erbjuda ju förr desto bättre. Dina kunder är de absolut viktigaste personerna i ditt företag eftersom de ska finansiera din verksamhet. Fakturera få betalt för ditt jobb Har du redan kunder, försök att fakturera dem så snabbt som möjligt efter avslutat uppdrag eller försäljning. Har du projekt som sträcker sig över en längre period med en eller flera kunder kan du föreslå delbetalningar. På så sätt får du kontinuerligt in inkomster i företaget. Det är inget du behöver skämmas över utan ett faktum att räkningarna måste betalas. Om du tillsammans med kunden lägger upp delmål för leverans kommer det också att vara lättare att delfakturera. I början kanske ditt företag kan få förskottsbetalningar på arbete som ska utföras. Du kan även samarbeta med leverantörer genom att de kan ge dig lite extra kredit eller förlängd tid att betala fakturor på. Den här typen av samarbete kräver att du har en bra relation till dina kunder och leverantörer. Kanske vill de ha något i utbyte, som till exempel ensamrätt på dina varor en tid. 14

15 Tjäna pengar och spara pengar Att tjäna pengar är väldigt bra, men det är också viktigt att spara för att företaget ska kunna investera och växa. Om du lyckas minimera behovet av att låna pengar går mer av dina intäkter till dig själv. När du just startat är det extra viktigt att du inte drar på dig onödiga kostnader eftersom dina intäkter kanske låter vänta på sig ett tag. Du kan hålla nere kostnader genom att bland annat låna material av en kollega, använda din privata utrustning eller köpa begagnat. Rannsaka dig själv om du verkligen behöver köpa nytt material och maskineri till ditt företag. Behöver du verkligen en ny dator eller skulle det gå lika bra med en begagnad? En sak som är viktig att prioritera i starten är kommunikation. Dina kunder bör lätt kunna få tag på dig. En mobiltelefon är bra att ha, men kanske fungerar det lika bra med ett kontantkort istället för ett abonnemang? Då har du full kontroll på kostnaderna. Behöver du en lokal eller ett kontor, eller kan du sköta din verksamhet från hemmet? Om du behöver kontor kan du hyra in dig med andra så att ni kan dela på kostnaderna för el, internet, kopiator med mera. Alla kostnader som är nödvändiga för verksamheten får du göra avdrag för. Var noga med din bokföring och spara alla kvitton på företagets utgifter. 15

16 När du ska starta företag är det viktigaste att du har en affärsidé som du verkligen tror på. Därutöver behöver du också ett startkapital för att komma igång med verksamheten. Här får du tips och råd om hur du löser finansieringen så att ditt företag får en flygande start. Nutek stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Våra broschyrer Starta företag Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten. Marknadsföring för nyföretagare att skaffa kunder till ditt företag och behålla de du redan har. Skatt för nyföretagare frågor och svar. Du kan beställa broschyrerna på Företagarguiden På finns information om att starta, driva och utveckla företag. Där hittar du bland annat guider, verktyg och söktjänster som underlättar för dig. Infonr Form och produktion: Citat Journalistgruppen Illustrationer: Ann-Sofi Marminge Foto: Johanna Hanno, Jeroen Wolfers Tryck: AB Danagårds Grafiska, ex Januari

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 10 Goda råd för din marknadsföring... 14 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.5 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN 4TIPS INVESTERA SMART & FOTO: MARTIN

Läs mer