Rapport 2015 Powered by

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2015 Powered by"

Transkript

1 Rapport 2015

2 Bakgrund undersökning Konstaterades att ingen frågat hela målgruppen tidigare Få fram mer innovationsdata/statistik Målgruppsdata PRV registerutdrag PRV patent och designskyddsregister, urval st Egna epostlistor ca 250 st Sociala medier System SurveyMonkey enbart online

3 Period 19 december januari 2015 Begränsningar Många frågor då aldrig tidigare undersökt Stort behov, få helhetsbild Swedish Innovators okända Ovana svara undersökning Undersökningsmatthet Multipla svars val

4 Nationell undersökning av Sveriges uppfinnare 2015 (NUSU) 267 Totalt antal svar Skapad: den 10 december 2014 Fullständiga svar: 267

5 Q1: Ange Ditt kön Svarade: 276 Hoppade över: 0

6 Q2: I vilket län bor Du? Svarade: 276 Hoppade över: 0

7 Q3: Ange Din ålder Svarade: 276 Hoppade över: 0

8 Q4: Är Du medlem i en uppfinnarförening? Svarade: 276 Hoppade över: 0

9 Q6: Är Du medlem i Svenska Uppfinnarföreningen (SUF)? Svarade: 276 Hoppade över: 0

10 Q7: Har Du produkt-/affärsidéer som Du vill förverkliga någon gång i framtiden? Svarade: 271 Hoppade över: 5

11 Q8: Hur många produkt-/affärsidéer har Du som Du vill förverkliga någon gång i framtiden? Svarade: 259 Hoppade över: st / 259 uppfinnare = 5 st/uppfinnare

12 Q10: Vad hindrar Dig från att utveckla Dina idéer? (Fler val är möjligt!) Svarade: 271 Hoppade över: 5 Tid Kunskap Erfarenhet Medarbetare Personligt stöd/mentor Ekonomi Kontakter/nätverk Vilja och ork Familjen Oro för om eller hur det skall gå Rädsla för att förlora idéen Annat, vänligen anteckna!

13 Q11: Har Du uppfinningar som Du arbetar med just nu dvs aktivt utvecklar? Svarade: 266 Hoppade över: st / 266 uppfinnare = 2,2 st/uppfinnare 44% av idéerna blir uppfinningar

14 Q13: Hur verkar/arbetar Du som uppfinnare? (Fler val är möjligt) Svarade: 268 Hoppade över: 8 Som privatperson Anställd i eget företag Anställd i annans företag Anställd vid kommun/landsting Anställd vid universitet Jag studerar Annat, vänligen anteckna!

15 Q15: Hur många arbetstimmar lägger Du i genomsnitt ned på Dina uppfinningar per månad? Svarade: 251 Hoppade över: tim/ 251 uppfinnare = 33,6 tim/månad

16 Q16: Vem betalar för Dina uppfinningar? (Fler val är möjligt) Svarade: 266 Hoppade över: 10 Egna privata medel (pengar) Privata banklån Eget företag Arbetsgivare där jag är anställd Universitet, institution, högskola Finansiär Q17: Hur mycket: kr/ uppfinning/år + arbetstid 34 timmar/månad Not: Framskattade medel Bidrag Annat, vänligen anteckna!

17 Q17: Om Du svarat Egna privata medel i fråga 16, hur mycket privata medel (pengar) lägger Du i genomsnitt ned på Dina uppfinningar varje år? Svarade: 183 Hoppade över: mkr/ 183 uppfinnare = kr/uppfinnare

18 Q18: Inom vilken bransch/sektor har Du Dina uppfinningar? (Fler val är möjligt) Svarade: 265 Hoppade över: 11 Jordbruk, jakt, skogsbruk, trädgård Hotell och restaurang Fiske Transport Utvinning av mineral Hälso och sjukvård Tillverkningsindustri (motor) El, gas, värme, vatten Byggverksamhet Fordon Hushållsartiklar Fritidsartiklar Hemelektronik Offentlig verksamhet Veterinär Energiproduktion Miljöprodukter/ miljöteknik Data/programmering /internet Tjänster Annan, vänligen anteckna!

19 Q20: I vilken fas befinner sig Dina uppfinningar? (Fler val är möjligt) Svarade: 261 Hoppade över: 15 Utveckling Marknadsanalys Nyhetsgranskning Prototyp Test och provning Ritningar/CAD Patent/designskydd Skall kommersialisera Annat, vänligen anteckna!

20 Q19: Vad hindrar Dig från att utveckla Dina uppfinningar? (Fler val är möjligt) Svarade: 259 Hoppade över: 17 Tid Kunskap Erfarenhet Medarbetare Personligt stöd/mentor Ekonomi Kontakter/nätverk Vilja och ork Familjen Oro för om eller hur det skall gå Rädsla för att förlora idén Annat, vänligen anteckna!

21 Q21: Hur vill Du få ut Dina uppfinningar på marknaden när de är klara? (Fler val är möjligt) Svarade: 268 Hoppade över: 8 Sälja uppfinningen Licensiera ut din uppfinning Starta/driva eget företag Starta/driva företag med partner 6 av 10 vill licensiera 5 av 10 vill sälja 1 av 3 vill driva företag Ej aktuellt Annat, vänligen anteckna!

22 Q26: Hur fick Du ut Dina uppfinningar (innovationer) på marknaden? Svarade: 153 Hoppade över: 123 Sålde uppfinningen Licensierade ut uppfinningen Startade eget företag 2 av 10 licensierade 1 av 10 sålde 5 av 10 driver företag Startade företag med partner Annat, vänligen anteckna!

23 Q23: Hur många uppfinningar har Du fått ut på marknaden, sk innovationer? Svarade: 141 Hoppade över: 135

24 Q28: Hur mycket kostade det att utveckla Dina uppfinningar till en innovationer dvs att den kom ut på marknaden? Svarade: 150 Hoppade över: 126 Kostnad: kr/innovation Privata investeringar beräknas till ca 3 mmkr/år (av framskattade medel)

25 Q29: Har Du lånat till Dina innovationer? Svarade: 151 Hoppade över: 125

26 Q30: Vid Ja på fråga 29, ungefär hur mycket har Du fått ta i lån för att få ut Dina uppfinningar på marknaden sk innovation? Svarade: 74 Hoppade över: 202 Hur mycket i lån: tkr/ 74 innovatörer = 875 tkr per innovation

27 Q31: Om Du har lånat enligt fråga 29, vart har Du lånat? (Fler val är möjligt) Svarade: 65 Hoppade över: 211 Privat lån i bank Privat lån stödorganisation Företagslån/kredit i bank Företagslån kreditorganisation Annat, vänligen anteckna!

28 Q33: På vilka geografiska marknader säljs Dina innovationer idag? (Fler val är möjligt) Svarade: 143 Hoppade över: 133

29 Q36: Finns det något som hindrar Dig från att expandera ut på nya marknader? (Fler val är möjligt) Svarade: 134 Hoppade över: 142 Tid Kunskap Erfarenhet Medarbetare Personligt stöd/mentor Ekonomi Kontakter/nätverk Vilja och ork Familjen Oro för om eller hur det skall gå Rädsla för att förlora idén Annat, vänligen anteckna!

30 Q37: Hur mycket omsätter Dina innovationer det senaste året? Svarade: 147 Hoppade över: 129 Omsättning: kr/innovation = 16 ggr kostnaden! 3% har innovationer med över 100 mkr i omsättning!

31 Q38: Hur många arbetstillfällen har Dina innovationer skapat? Svarade: 124 Hoppade över: arbetstillfällen/ innovation

32 Q39: Har Du sökt någon form av immaterialrättsligt skydd? (patent, design-/mönsterskydd, varumärkesskydd) Svarade: 260 Hoppade över: 16

33 Q48: Har Du blivit lurad/bestulen på Din idé/uppfinning? Svarade: 253 Hoppade över: 23 SE = ca mmkr i IMförluster Världen = 15,3 bilj kr 2015 dvs ca 4 ggr Sveriges BNP! (Källa: Tradoc)

34 Q49: Om Ja på fråga 48, av vem? Svarade: 70 Hoppade över: 206 Företag/partner utan avtal Företag/partner med avtal Arbetsgivare Affärskonsult/rådgivare Leverantör/underleverantör Person/org. med muntlig sekretess Annan, vänligen anteckna!

35 Q50: Har Du haft rättsliga processer angående Ditt immaterialrättsliga skydd? Svarade: 236 Hoppade över: 40

36 Q51: Vid Ja i fråga 50, vart har dessa rättsliga processer skett? (Fler val är möjligt) Svarade: 24 Hoppade över: 252

37 Q52: Vid Ja i fråga 50, hur gick det i den rättsliga processen? (Fler val är möjligt) Svarade: 23 Hoppade över: 253 Vann rätt till min uppfinning Erhöll skadestånd Förlorade rätt till min uppfinning Fick betala skadestånd Annat, vänligen anteckna!

38 Q53: Vid Ja i fråga 50, hur stora har Dina kostnader varit för rättsliga processer? Svarade: 24 Hoppade över: 252 Kostnad process: tkr/ 24 st uppfinnare = 75 tkr/ process

39 Q54: Har Du gått i konkurs med en uppfinning? Svarade: 245 Hoppade över: 31

40 Q55: Om Ja på fråga 54, varför gick Du i konkurs? (Fler val är möjligt) Svarade: 24 Hoppade över: 252

41 Q56: Har Du övervägt flytta Dina uppfinningar och produktion utomlands? Svarade: 251 Hoppade över: 25

42 Q57: Vid Ja på fråga 56, vart har Du i så fall övervägt att flytta Din uppfinning/produktion? (Fler val är möjligt) Svarade: 97 Hoppade över: 179

43 Q58: Vid Ja på fråga 56, varför överväger Du att flytta utomlands? (Fler val är möjligt) Svarade: 90 Hoppade över: 186 Billigare arbetskraft Billigare råvaror Kompetensbehov Närhet till marknaden Saknas tillverkare i Sverige Byråkrati Annat, vänligen anteckna!

44 Q59: Tycker Du att Du får stöd, förståelse och blir sedd som uppfinnare i Sverige? Svarade: 251 Hoppade över: 25

45 Q60: Upplever Du att Du har dyslexi dvs läs- eller skrivsvårigheter? Svarade: 251 Hoppade över: 25

46 Rapport 2015

47 160 Totalt antal svar Nationell undersökning av Sveriges innovationssystem av Sveriges uppfinnare 2015 (NUSI) Skapad: den 10 december 2014 Fullständiga svar: 153

48 Q1: Har Du sökt stöd, bidrag eller lån från någon svensk stödorganisation? Svarade: 160 Hoppade över: 0 Ja Vet inte Nej

49 Q2: Vilken organisation har du haft kontakt med? (Fler svar möjligt) Svarade: 95 Hoppade över: 65 ALMI Företagspartner Chalmers innovation CONNECT Energimyndigheten Fouriertransform Industrifonden Inlandsinnovation Karolinska institutet innovation Länsstyrelsen Norrlandsfonden Nyföretagarcentrum Rymdstyrelsen VINNOVA Annan organisation, vänligen anteckna!

50 Q5: Vad har Du sökt innovationsstöd till? (Fler svar möjligt) Svarade: 94 Hoppade över: 66 Rådgivning/mentorskap Nyhetsgranskning Ansökan patent/designskydd Prototyputveckling Märkning ex CE Forskning Företagsstart Företagsutveckling Annat, vänligen anteckna!

51 Q62: Hur många idéer/uppfinningar har Du blivit beviljad innovationsstöd till? Svarade: 227 Hoppade över: 49 ca 6 av 10 ansökningar beviljades

52 Q8: Vid Ja på fråga 7, hur mycket beviljades Du? Svarade: 56 Hoppade över: tkr/ 56 uppfinnare = kr/uppfinnare

53 Q7: Krävdes motfinansiering för att söka och erhålla stöd? Svarade: 83 Hoppade över: 77

54 Q63: Har Du en eller flera gånger övervägt att ansöka om innovationsstöd men avstått? Varför? Svarade: 193 Hoppade över: 83 Har inte uppfyllt grundkraven Har inte hittat rätt stödorganisation Har tagit kontakt men känt mig osedd/dåligt bemött Förstår inte/krångligt hur man ansöker Tar mer tid och resurser än det ger Rädd att förlora min uppfinning Innovationsstödet räcker inte/saknar delar av mitt behov Annat, vänligen anteckna!

55 Q10: Vid Ja på fråga 7, hur viktig anser Du att det ekonomiska stödet har varit för utvecklingen av Din idé/uppfinning? Svarade: 54 Hoppade över: 106

56 Q11: Vid nej på fråga 7, varför fick Du avslag? (Flera svar möjligt) Svarade: 34 Hoppade över: 126 Bristande ansökan Saknade motfinansiering Egen/företagets svaga ekonomi Bedömdes inte vara en uppfinning Uppfinning bedömdes ej vara kommersialiserbar Annat, vänligen anteckna!

57 Q12: Vad hände med Din uppfinning? Svarade: 85 Hoppade över: 75 Finns på marknaden tack vare beviljat stöd Utvecklas fortfarande tack vare beviljat stöd Har inte utvecklats pga avslag av ekonomiskt stöd Avvecklad pga avslag av ekonomiskt stöd Hittade en annan finansiering Finns på marknaden trots avslag på ekonomiskt stöd Annat, vänligen anteckna!

58 Q14: Hur upplever Du kunskapen hos stödorganisationen inom Ditt uppfinningsområde? Svarade: 89 Hoppade över: 71 2,5 av 10 positiva 1,5 av 10 neutral 6 av 10 negativ

59 Q15: Hur upplever Du det professionella uppträdandet hos stödorganisationen? Svarade: 89 Hoppade över: 71 3,5 av 10 positiva 1 av 10 neutral 5,5 av 10 negativ

2015 (NUSU) 2015 (NUSI)

2015 (NUSU) 2015 (NUSI) Rapport 2015 Nationell undersökning av Sveriges uppfinnare 2015 (NUSU) Nationell utvärdering av Sveriges innovationssystem av uppfinnare 2015 (NUSI) Claes Göran Hammar, Innovationsstrateg Hans Erik Nilsson,

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:4

Policy Brief Nummer 2014:4 Policy Brief Nummer 2014:4 Innovationer på landet behövs särskilt stöd? Kunskapsöverföring och innovationer är ett fokusområde i det nya landsbygdsprogrammet. Men frågan är om det behövs speciella stöd

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare! FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Kandidatupplevelse 2014

Kandidatupplevelse 2014 R E K R Y T E R I N G S BY R Å N Kandidatupplevelse 2014 Utdrag ur en undersökning från Wise Professionals Genomförd av YouGov Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer