Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning"

Transkript

1 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar, eller så betalar du redan av på en skuld. Ju tidigare du tar kontakt med oss, desto bättre. Problemen blir svårare att lösa om du låter dem växa sig stora. Det spelar ingen roll om dina skulder är små eller stora, vi hjälper dig alltid. Vi kan också hjälpa dig att planera dina utgifter. När du har en plan, råkar du inte så lätt ut för ekonomiska problem. Du kan ringa till oss eller skicka e-post till oss, så hjälper vi dig. Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning ger råd åt dig som bor i Esbo och Grankulla. Vi ger råd åt privatpersoner inte åt firmor eller organisationer. Det är gratis att fråga oss om råd. Ska jag ta kontakt eller låta bli? Om du funderar på om du ska kontakta oss, är det bäst att du gör det. På de här sidorna hittar du anvisningar som hjälper dig med dina ekonomiska problem. Du kan också ringa till oss. Du behöver inte grubbla över dina problem ensam. Du kan boka tid hos oss för ett personligt möte. Om du inte vill komma och träffa oss, kan vi i stället ge dig råd per telefon. Ring oss på numret måndag till torsdag klockan

2 2 Det är gratis att ringa till oss. Telefonsamtalen är konfidentiella. Det betyder att vi inte berättar om dina ärenden för någon annan. Under samtalet funderar vi tillsammans på vilka alternativ du har. Du berättar hurdan din ekonomiska situation är och vi ger dig råd. Vi kommer att fråga dig om hurdana inkomster du och din make eller maka har. Du berättar hur stor skuld du har och hur mycket av dina pengar som går åt till stora utgifter varje månad. Med stora utgifter menas boende, arbetsresor, barndagvård, hälsovård och underhållsbidragsavgifter. Under samtalet bokar vi tid för ett personligt möte, om det behövs. Kontaktuppgifter Telefonrådgivning och tidsbokning: mån tors klockan Tfn Växel: Fax: Besöksadress: Östanvindsvägen 2 B Postadress: PB 212, Esbo stad E-post: Du kan också be om råd per e-post, men per e-post kan vi inte ge detaljerade och personliga råd. E-posten går genom en öppen internetförbindelse. Det betyder att datasekretessen inte är fullständig. Ring till oss om du vill boka tid för ett möte. Hur kan du få bättre ekonomi? Det finns tre sätt att förbättra sin ekonomi:

3 3 1. Genom större inkomster. 2. Genom mindre utgifter. 3. Genom att hantera dina skulder bättre. Hur kan du få större inkomster? Om du har problem med pengar och du inte har något jobb, kan det hjälpa att du börjar jobba. Men att hitta ett jobb är inte alltid så lätt. Om du redan har ett jobb, kan du kanske jobba övertid eller skaffa ett extrajobb. Övertid eller extrajobb kan hjälpa dig med penningproblemen, men du måste också tänka på hur mycket du orkar och hur mycket din familj orkar. Kontrollera att du har ansökt om alla förmåner som du har rätt till. På webben finns det information om olika förmåner. Du kan söka information på t.ex. FPA:s, Social- och hälsovårdsministeriets och Esbo stads webbplats. Förmåner som man inte alltid tänker på att ansöka om är till exempel bostadsbidrag underhållsstöd barnbidragets tillägg för ensamförsörjande handikappbidrag vårdbidrag utkomststöd.

4 4 Om du får utkomststöd, räknas utsökning och ränta som du betalar på bostadslån som utgifter när utkomststödets summa räknas ut. Däremot räknas inte övriga skulder och utgifter som du har för att hantera dina skulder. Försäkra dig också om att du har ansökt om alla skatteavdrag. Alla avdrag är inte färdigt inskrivna i den skattedeklaration som du får per post på våren. Vissa avdrag måste du själv meddela till skatteverket. Du måste själv meddela till exempel kostnader för arbetsresor, avdrag för underhållsskyldighet och avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga. Om du inte har kommit ihåg att ansöka om avdrag, kan du göra det inom fem år i efterhand. Om du äger någonting kan du fundera på att sälja din egendom. Med de pengar du då får kan du minska din skuld. Hur kan du få mindre utgifter? Att få större inkomster kan vara svårt, men man kan alltid minska på sina utgifter. Läs kontoutdragen från banken och köpkvittona från butiken. Skriv upp alla dina utgifter och inkomster på ett papper eller i ett häfte. När du gör det märker du snart vad du kan spara in på. Många små sparåtgärder ger lätt en stor summa. Därför lönar det sig att skära ner de små utgifterna. Ibland kan det vara svårt att veta om du har små, stora eller lagom stora utgifter. På webben finns färdiga blanketter och tabeller, men du kan också räkna ut dina utgifter och inkomster i ett häfte.

5 5 Om du vill räkna ut hur mycket inkomster och utgifter du har, kan du använda en räknare. Du hittar till exempel en räknare under den här länken: (länken leder inte till en lättläst sida, och sidan finns tyvärr bara på finska). Med hjälp av räknaren kan du räkna ut din så kallade betalningsförmåga. Betalningsförmåga betyder hur mycket pengar du har kvar efter alla utgifter. Den här räknaren räknar ut betalningsförmågan på samma sätt som tingsrätten. Det är hos tingsrätten man ansöker om skuldsanering. De största utgifterna ger i allmänhet möjligheter till de största besparingarna. Stora utgifter är till exempel boende mat bil rökning alkohol spel. För vissa utgifter kan du få lagstadgad lättnad, så att du betalar ett lägre pris. Sådana utgifter är dagvårdsavgifter sjukhusavgifter medicinkostnader. Hur ska du hantera dina skulder?

6 6 Du kan på olika sätt förhandla om att betala dina skulder och om att minska de summor som du ska betala. Du ska inte ingå ett avtal förrän du är säker på att du kan följa det. Räkna därför ut din betalningsförmåga innan du börjar förhandla med fordringsägaren. Med betalningsförmåga menas hur mycket pengar du har kvar efter alla utgifter. Du kan kontrollera din betalningsförmåga med hjälp av den här räknaren: maksuvaralaskuri. (Länken leder inte till en lättläst sida, och sidan finns tyvärr bara på finska). Att förhandla med fordringsägarna. Fordringsägare, alltså den du är skyldig pengar, och indrivningsbyråer är ofta redo att förhandla om skuldbetalningen. Alternativen är till exempel: Att betala i skilda poster. Du kan fråga fordringsägaren om du får betala skulden i små delar, lite i taget. Amorteringsfrihet. Många fordringsägaren går med på att du en tid bara betalar räntor, och så betalar du av själva skulden lite senare, då din ekonomi blir bättre. Att få förlängd betalningstid. Fordringsägare går ofta med på att förlänga betalningstiden. När betalningstiden förlängs, betalar du en mindre summa varje månad. Att återställa skulden från utsökning till indrivningsbyrån eller fordringsägaren. Indrivningsbyrån eller fordringsägaren går kanske med på en mindre månadsbetalning än utsökningen.

7 7 Att få räntan, kostnaderna eller kapitalet sänkt. Fordringsägaren kan kanske låta dig slippa betala en del av skulden, om du kan göra en engångsbetalning. Engångsbetalning betyder att du betalar hela skulden på en gång. Du kan alltså till exempel få slippa betala räntorna bara du betalar själva skulden på en gång. Att betala skulden med en ny skuld. Vissa skulder har en mycket hög ränta eller kort betalningstid. Det kan löna sig för dig att ansöka om ett billigt lån och använda det för att betala dyra lån. Men kontrollera att du säkert kan betala av lånet varje månad. De billigaste lånen får du oftast på bankkontoret inte på webben. Ett alternativ till ett vanligt banklån kan vara ett lån som Garantistiftelsen går i borgen för. En annan möjlighet kan vara kommunens sociala kredit. Garantistiftelsens borgen för ett banklån. Om du har en regelbunden arbets- eller pensionsinkomst, kan du få borgen av Garantistiftelsen för ditt banklån. Med detta lån betalar du alla dina tidigare skulder och har sedan bara ett lån att sköta. Lånets ränta är lägre än för andra konsumtionskrediter. Du kan inte få borgen om du är arbetslös eller om du har mer än euro i skuld. Social kredit. Om du har en regelbunden arbets- eller pensionsinkomst, kan du få lån av Esbo stad. Ett sådant lån kallas social kredit. Med den sociala krediten kan du betala dina tidigare skulder. Efter det betalar du tillbaka bara ett enda lån till Esbo stad. Räntan på det lånet är lägre än räntan på vanliga lån. Du kan få högst euro i lån. Du kan

8 8 få lån bara om du kan betala tillbaka lånet och om din ekonomi ordnar upp sig med hjälp av det. Skuldsanering hos tingsrätten. Om du inte på något sätt kan betala din skuld, kan du ansöka om skuldsanering hos tingsrätten. Du får lättast skuldsanering om orsaken till att du har svårt att betala inte har kunnat förutses. Sådana orsaker är till exempel om du har skilt dig eller om du har blivit arbetslös eller sjuk. Orsaken kan också vara att du har gått i borgen för någon annans lån eller att du har haft ett företag som har misslyckats. Också den som är arbetslös kan ansöka om skuldsanering, även om han eller hon helt saknar betalningsförmåga. Att sälja egendom. Om du har egendom, kan du fundera på om du skulle kunna sälja någonting och betala skulden med pengarna. Lagbaserade lättnader. För vissa skulder kan man ansöka om lättnad, alltså sänkning. Det gäller skulder som till exempel kvarskatt, återkrav, studielån och underhållsbidragsskulder. Lagen anger för vilka skulder man kan ansöka om lättnad. Du kan fråga fordringsägarna om lättnader. Förskott på arv. Om du vet att du senare kommer att få ett arv, kan du kanske be om förskott på arvet. Om du får förskott på arvet, kan du betala din skuld med det. Då hinner räntor och kostnader inte göra skulden större. Preskribering av skulder. Nästan alla skulder blir föråldrade efter en viss tid. Efter det kan skulden inte längre krävas ut eller förnyas. Lagen om hur skulder föråldras är

9 9 invecklad. Därför är det bäst att du talar med en expert om den möjligheten. Du kan till exempel fråga på den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen. Hur går det till hos skuldrådgivningen? När du har bokat en tid hos den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen, ska du förbereda dig inför besöket. Du kan göra utredningen av ditt ärende enklare och snabbare genom att göra följande saker på förhand. De står i viktighetsordning. 1. Öppna alla kuvert. Spara alla betalningsuppmaningar och kravbrev. Betalningsuppmaningar och kravbrev är brev som fordringsägaren skickar till dig om du inte betalat dina räkningar i tid. Sortera breven enligt fordringsägare, indrivningsbyråer eller skulder. 2. Samla ihop kvitton på alla dina och din makes inkomster (lönekvitton, beslut om pension, beslut om arbetslöshetsersättning, beslut om sjukdagpenning, beslut om bostadsbidrag, avtal om underhållsbidrag och motsvarande). 3. Samla ihop kvitton på alla utgifter (hyra, el, hemförsäkring, mediciner, dagvård, underhållsavgifter). 4. Räkna ut hushållets inkomster och utgifter. Du kan göra uträkningen i fri form eller med hjälp av en blankett som du hittar på webben. 5. Räkna ut hushållets skulder och obetalda räkningar antingen i fri form eller med hjälp av en blankett, som du hittar på webben. 6. Om du har skulder hos en eller flera indrivningsbyråer, beställ en sammanfattning över dina skulder från varje indrivningsbyrå. (Länken leder inte till en lättläst sida, och sidan finns tyvärr bara på finska.)

10 10 7. Om du har eller har haft skulder för utsökning ska du beställa en sammanfattning av utsökningsregistret. 8. Ta med ditt och din makes beskattningsbeslut (eller era på förhand ifyllda skattedeklarationer) för skuldsaneringen. Ta med åtminstone det senaste beskattningsbeslutet. Om du ansöker om skuldsanering ska du ta med beskattningsbesluten för de tre senaste åren. 9. Om du har egendom eller andelar i ett dödsbo ska du ta med alla papper som gäller det. 10. Beställ utdrag ur kreditupplysningsregistret hos Suomen Asiakastieto. 11. Ta med dina kontoutdrag för de tre senaste månaderna. Hur krävs skulden in? En skuld får inte krävas in hur som helst. Det finns en indrivningslag och en anvisning om god indrivningssed. Den som kräver in en skuld måste göra det enligt indrivningslagen. Om du tycker att någon kräver tillbaka en skuld av dig på fel sätt ska du kontakta konsumentrådgivningen eller Konsumentverket. Konsumentverket övervakar att alla följer god indrivningningssed. Om du inte betalar en räkning eller en skuld, går det så här: 1. Dröjsmålsränta Efter förfallodagen blir skulden större. Till skulden läggs en dröjsmålsränta. 2. Betalningsuppmaning

11 11 Om du inte betalar en räkning, skickar fordringsägaren dig ett brev. Brevet kallas betalningsuppmaning. Man får skicka en betalningsuppmaning två veckor efter räkningens förfallodag. Betalningsuppmaningen är inte gratis, utan du måste betala för den. Betalningsuppmaningen får kosta 5 euro inte mer. Om du fortfarande inte betalar räkningen, skickar fordringsägaren dig en ny betalningsuppmaning. Fordringsägaren får skicka en ny betalningsuppmaning tidigast efter två veckor. Du måste kanske betala också för den nya betalningsuppmaningen. Den kan också kosta högst 5 euro. 3. Indrivningsbyrå Om du fortfarande inte betalar räkningen, kan fordringsägaren överföra räkningen till en indrivningsbyrå. Så gör många fordringsägare. Indrivningsbyrån skickar dig ett betalningskrav. Betalningskravet är inte gratis, utan du måste betala för det. Betalningskravet kan kosta dig 12 euro, 21 euro eller 45 euro, men inte mer. Summans storlek beror på vilket slags räkning det är fråga om, och på hur stor den är. Indrivningsbyrån kan ringa till dig, men den kan inte röra ditt bankkonto. 4. Betalningsanmärkning Om du efter två månader fortfarande inte har betalat en konsumtionskredit har fordringsägaren rätt att anmäla dig till kreditupplysningsregistret. Du får då en betalningsanmärkning i registret. Konsumtionskrediter är till exempel olika kontokrediter, avbetalningsköp, kreditkortskrediter och banklån.

12 12 Men fordringsägaren får inte anmäla dig till kreditupplysningsregistret, om det finns en bra orsak till att du inte har betalat din skuld, och du har berättat om orsaken för fordringsägaren. En bra orsak kan vara till exempel arbetslöshet eller sjukdom. Vanligen överförs en skuld först till indrivning, och först efter det får du en betalningsanmärkning. 5. Stämningsansökan hos tingsrätten Fordringsägaren kan överföra räkningen till tvångsindrivning eller utsökning. Före det måste skulden fastställas som utsökningsbar. Det görs i rätten. I ett sådant fall får du i allmänhet en stämningsansökan från tingsrätten per post. Du kan svara på den om skuldens belopp är fel eller om någon kräver pengar av dig på fel grunder. Ärendet behandlas skriftligen. Det betyder att du inte behöver gå till rätten själv. Men du måste betala minst 200 euro för rättegången. Rättens beslut leder till att du får en betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistret. Många offentliga avgifter kan överföras till utsökning direkt utan rättsbehandling. Sådana skulder är till exempel kvarskatt, försäkringspremier, teveavgifter, underhållsbidragsskulder, FPA:s återkrav, felparkeringsavgifter, kontrollavgifter inom kollektivtrafiken och avgifter för offentlig hälsovård. För dem behöver du inte betala rättegångskostnader, men de överförs snabbt till indrivning genom utsökning. 6. Utsökning

13 13 När en skuld överförs till utsökning, skickar utsökningsverket dig ett meddelande. Meddelandet kallas meddelande om anhängighet. Med det följer en betalningsuppmaning. Med betalningsuppmaningen kan du betala hela skulden på en gång utan utsökning. Du kan läsa mer om utmätning på rättsväsendets webbplats (www.oikeus.fi). Betalningsanmärkningar i kreditupplysningarna Du kan få en betalningsanmärkning om du inte har betalat dina skulder. En anteckning om betalningsanmärkning görs i kreditupplysningsregistret som upprätthålls av Suomen Asiakastieto Oy. Om du får en sådan anmärkning betyder det att du inte längre kan få kredit. En betalningsanmärkning kan göra livet svårare på många sätt. En liten anmärkning kan få samma följder som flera anmärkningar eller en större anmärkning. Du ska inte ge upp för att du får en betalningsanmärkning! Men nu måste du göra vissa svåra val. Om pengarna inte räcker till allt måste du bestämma vilka räkningar du betalar och vilka du inte betalar. Utgifter för boende och hälsa är alltid viktigast. Om du inte betalar din hyra, blir det en anteckning i kreditupplysningarna om att du har en hyresskuld. En sådan anteckning blir det också om du blir vräkt från din bostad. Om du får en sådan anteckning, blir det verkligt svårt för dig att skaffa en ny bostad. Oftast är det bättre att du får en anmärkning i kreditupplysningsregistret på grund av skulder än att du riskerar din bostad eller din hälsa. När du betalar din skuld, försvinner betalningsanmärkningen inte genast. Men när du har betalat skulden, kan du berätta om det för Suomen Asiakastieto. Då försvinner

14 14 betalningsanmärkningen snabbare. Du får ett meddelande från Suomen Asiakastieto när du får din första betalningsanmärkning. Om du har en betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistret, gör det ditt liv besvärligare till exempel så här: Du kan inte ta nya lån, skaffa ett nytt kreditkort eller köpa något på avbetalning. Nästan alla dina fordringsägare får ett meddelande från kreditupplysningsregistret om din betalningsanmärkning. Då blir alla eller de flesta av dina kreditkort och kreditkonton frysta. Det betyder att du inte längre kan använda dina kreditkort eller dina kreditkonton. Om du vill ändra på ditt telefon- eller internetabonnemang eller skaffa ett nytt, blir du kanske tvungen att betala en förskottsavgift. Förskottsavgiften kan vara flera hundra euro. Det du i stället kan göra är att skaffa ett färdigt betalt abonnemang, alltså ett prepaid-abonnemang. Det kan också hända att en operatör beviljar dig ett abonnemang trots att en annan operatör inte gör det. Om du redan har telefon- och internetabonnemang, påverkar betalningsanmärkningen inte dem, bara du betalar räkningarna för dem i tid. Du får i allmänhet inte ta frivilliga försäkringar. När du ansöker om en obligatorisk försäkring blir du kanske tvungen att betala ett års försäkringspremier i förskott. Om du inte får ta en hemförsäkring, kan du klaga hos Försäkringsnämnden. Fråga dig också för om försäkringar hos andra försäkringsbolag. Om du redan har en försäkring, påverkar betalningsanmärkningen inte den om du betalar räkningarna för den i tid.

15 15 Om du ansöker om en ny hyresbostad tar hyresvärdarna reda på om du finns i kreditupplysningsregistret. Om du har en betalningsanmärkning men den inte beror på hyresskuld eller vräkning, kan du fortfarande få en av stadens hyresbostäder. Andra hyresvärdar förhåller sig ganska negativt till alla betalningsanmärkningar. En betalningsanmärkning kan påverka din anställning om ditt jobb är väldigt ansvarsfullt, till exempel om du jobbar med konfidentiella uppgifter. Du kan kontrollera dina uppgifter i kreditupplysningsregistret gratis en gång om året. Du kan besöka Suomen Asiakastieto eller skicka ett brev. Då kostar det ingenting att kontrollera kreditupplysningarna. Du kan också se dina uppgifter i registret med hjälp av dina webbankkoder på Suomen Asiakastietos webbtjänst. Adressen är Webbtjänsten kostar. Du kan läsa mer om kreditupplysningsregistret på Suomen Asiakastietos webbplats. När pengarna är helt slut Vad kan du göra om alla pengar är slut och du inte kan betala dina skulder? Här är några anvisningar: 1. Socialt prestationshinder Socialt prestationshinder betyder att du inte kan betala dina skulder på grund av sociala orsaker. Sociala orsaker är till exempel arbetslöshet, sjukdom,

16 16 arbetsoförmåga eller skilsmässa. Om du har ett socialt prestationshinder, har du rätt att kräva betalningstid, amorteringsfrihet eller avbetalning. I allmänhet ska man skicka fordringsägaren eller faktureraren en skriftlig utredning över situationen. 2. Att ansöka om förmåner Om dina inkomster blir mindre eller om du går igenom en skilsmässa ska du ta reda på om du har rätt till sociala förmåner. Sociala förmåner är till exempel arbetslöshetsdagpenning, bostadsbidrag, underhållsstöd, barnbidragets ensamförsörjartillägg och utkomststöd. 3. Kontakta den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen Läs anvisningarna på de här sidorna. Ring oss om du behöver hjälp. 4. Ordna betalningarna i viktighetsordning Om dina pengar inte räcker till alla dina räkningar ska du tänka igenom vilka räkningar det är viktigast att betala. Viktigast är i allmänhet de räkningar som gäller boende och hälsa. Sådana är hyra, el, hemförsäkring, mat och mediciner. ORDLISTA Andel av dödsbo: Ett arv som arvingen ännu inte har fått. Arv: Ett arv är egendom som de anhöriga får när någon dör. Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga: Om dina inkomster plötsligt blir mindre, kan du kanske få avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga i beskattningen. Då betalar du mindre skatt.

17 17 Avdrag för underhållsskyldighet: Om du betalar underhållsbidrag, får du avdrag för underhållsskyldighet i beskattningen. Då betalar du mindre skatt. Betalning i skilda poster: Betalning i skilda poster betyder att du betalar skulden småningom, i små delar. Betalningsanmärkning eller anteckning om betalningsstörning: Betalningsanmärkning betyder att skulder eller räkningar inte har betalats i tid. Fordringsägare: Den som du måste betala pengar tillbaka till. Förmån: En förmån är pengar som du kan få om du behöver det. Till exempel den som är sjuk, är arbetslös eller studerar kan få förmåner, alltså pengar, av FPA. Förskott på arv: Ett arv som du kan få ut i förskott. Vanligen får man ärva när en anhörig dör. Förskott på arv kan man få medan den anhöriga fortfarande lever. Gäldenär: en person som är skyldig någon pengar. Inkomster: Pengar som du får. Till exempel lön eller pension. Kapital: En skuldsumma utan räntor och kostnader. Konsumtionskredit: alla former av kredit som du kan få när du köper något. Konsumentrådgivning: Den som köper eller hyr en produkt eller en tjänst kallas konsument. Konsumentrådgivningen hjälper konsumenter som har problem. Offentligt: Allmän, inte privat. Kvarskatt, restskatt: Du måste betala kvarskatt om du betalade för lite i skatt året innan. Skuldsanering: Skuldsanering är en process där ett betalningsprogram utarbetas för dig. Du återbetalar skulden enligt betalningsprogrammet. Social kredit: Pengar som staden kan låna dig.

18 18 Stämningsansökan: Om man vill att ett ärende ska behandlas i rätten, måste man först göra en skrivelse. En sådan skrivelse kallas stämningsansökan. Stämningsansökan lämnas till tingsrättens kansli. Tingsrätten: En domstol som behandlar tvister och brott. Underhållsbidragsskuld: Om den som är underhållskyldig inte betalar underhållsbidrag, betalar FPA underhållsbidraget i stället. Senare kräver FPA tillbaka pengarna av den som är underhållsskyldig. De pengarna kallas underhållsbidragsskuld. Underhållsstöd: Underhållstöd är pengar som ett barn kan få. När föräldrarna skiljer sig bor barnet ofta hos den ena föräldern. Då ska den andra föräldern betala underhållsbidrag till barnet. Om föräldern inte betalar underhållsbidrag till barnet, får barnet pengar av FPA. De pengarna kallas underhållsstöd. Utgifter för hantering av skuld: Räntor på skulden och avgifter som banken tar ut när man betalar lånet. Utgifter: Pengar som du betalar. Till exempel hyra och elräkning. Utkomststöd: Pengar som socialbyrån kan betala till den som behöver det. Utsökning: Utsökning är en process där man tar tillbaka en skuld direkt från gäldenärens lön. Utsökning är alltså ett sätt att tvinga gäldenären att betala skulden. Utsökningsbar: En skuld är utsökningsbar om den kan utmätas direkt från lönen. Lagen säger att alla skulder inte kan utmätas. Vårdbidrag: Pengar som du kan få om du till exempel vårdar ett handikappat barn hemma. Återkrav: Om någon har betalat dig pengar som du inte borde ha fått, kan pengarna återkrävas. Den processen kallas återkrav.

19 19 Texten har skrivits av Esbo stads ekonomirådgivning och skuldrådgivning, och den har bearbetats av LL-Center

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se.

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Du kan också ringa till oss på telefon

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Telefon (hem, arbete,

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

Stöd till god man/sfvh inför ensamkommande barns 18-årsdag. Konsument Halmstad, budget- och skuldrådgivning

Stöd till god man/sfvh inför ensamkommande barns 18-årsdag. Konsument Halmstad, budget- och skuldrådgivning Stöd till god man/sfvh inför ensamkommande barns 18-årsdag Konsument Halmstad, budget- och skuldrådgivning Informationsmaterial för gode män/särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn I

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Rätt till försörjningsstöd

Rätt till försörjningsstöd YDRE KOMMUN Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj

Läs mer

Företagens risk- och försäkringssituation

Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars 2013 Fakta om undersökningen Metod: Telefonintervjuer Registerurval: Slumpmässigt

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN

ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN Information om regler för betalning av lån tagna efter den 30 juni 2001 2006 Innehåll Annuitetslån 3 Återbetalning 4 Trygghetsregler 9 Avskrivning 10 Flera lån 12 Återkrav

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2016

Information om försörjningsstöd 2016 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2016 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

Frågor och svar om barns försörjning

Frågor och svar om barns försörjning Dokumentbeteckning 2015-03-03 Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 1(12) Namn på avdelning Namn på avsändare Avsändarens e-postadress Frågor och svar om barns försörjning Familjeekonomiska stöd Vilka regler gäller

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se Inledning

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bistånd (ansökan från förvaltare)

Ansökan om ekonomiskt bistånd (ansökan från förvaltare) Information Bilagor För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Regler

Läs mer

Koll på pengarna LÄTTLÄST

Koll på pengarna LÄTTLÄST Koll på pengarna LÄTTLÄST Råd och tips om din ekonomi 2016 Välkommen till Koll på pengarna Vad kostar det egentligen att ha bil? Kommer du ha råd att flytta hemifrån? Vad händer om du inte kan betala dina

Läs mer

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD GRANKULLA STAD SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD Social- och hälsovård 22.1.2010 Social- och hälsovård 1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Målet för social- och hälsovården är att upprätthålla och främja kommuninvånarnas

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Anvisningar för årsräkning/sluträkning

Anvisningar för årsräkning/sluträkning Sida 1(7) Anvisningar för årsräkning/sluträkning Anvisning faställd: 2014-12-01 Dokumentansvarig: Kerstin Lindén Sida 2(7) Inledning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Sparkontoundersökning

Sparkontoundersökning Sparkontoundersökning 2016 Ur rapporten: Om hushållet skulle drabbas av en oväntad utgift anger mer än hälften att de har ett sparkonto att använda. Fler kvinnor, 43 procent än män, 39 procent sparar regelbundet

Läs mer

Kommunal barnomsorg. Anvisningar vid placering, gäller från 1 januari 2010

Kommunal barnomsorg. Anvisningar vid placering, gäller från 1 januari 2010 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsnämndens handling 20-2009 Kommunal barnomsorg Anvisningar vid placering, gäller från 1 januari 2010 Med denna broschyr vänder vi oss till föräldrar. Den medföljer också

Läs mer

Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende

Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende Denna broschyr är uppdaterad 19 december 2014. Du kan också lyssna på informationen

Läs mer

RP 151/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier

RP 151/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om bostadssparpremier

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Låt ditt livsverk fortsätta. En broschyr om att skriva

Låt ditt livsverk fortsätta. En broschyr om att skriva Låt ditt livsverk fortsätta En broschyr om att skriva T E STA M E N T E VARFÖR ska jag skriva testamente? Ett testamente är ett bra sätt att berätta vad du vill ska hända med dina pengar och dina ägodlar

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl 1 Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som ansvarar för tillsyn över ställföreträdares förvaltning.

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

Avdelningen för överförmyndarärenden

Avdelningen för överförmyndarärenden REDOGÖRELSE I UPPDRAG SOM STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN Malmö stad Ej gällande god man för ensamkommande barn eller god man enligt 11 kap 2 FB Avdelningen för överförmyndarärenden Redogörelse Slutredogörelse

Läs mer

Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna

Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna Att få god man eller förvaltare Vad gör en god man? Vem kan få en god man? Måste jag ha en god man eller kan jag få hjälp ändå? Hur gör jag för att ansöka

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

Lärarstöd till Koll på pengarna 2016

Lärarstöd till Koll på pengarna 2016 Lärarstöd till Koll på pengarna 2016 Bild 1 I broschyren Koll på pengarna finns det tips och råd om hur man kan få koll på sin vardagsekonomi. Det här lektionsstödet är tänkt som hjälp i undervisningen

Läs mer

SKOLA. TAXA inom förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. Taxor från och med 1 januari 2016

SKOLA. TAXA inom förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. Taxor från och med 1 januari 2016 TAXA inom förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg Taxor från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige (KF 45/2010) Reviderad: (KF 210/2010) Reviderad: (KF 257/2012)

Läs mer

Avgifter för vård- och omsorgsboende

Avgifter för vård- och omsorgsboende Avgifter för vård- och omsorgsboende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i vård- och omsorgsboende www.umea.se/kommun1 Denna broschyr är uppdaterad 8 februari 2016. Du kan också

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 17.11.2012 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Om uppdraget god man för ensamkommande barn

Om uppdraget god man för ensamkommande barn Om uppdraget god man för ensamkommande barn Bakgrund ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN OCH AVDELNINGEN FÖR ÖVERFÖRMYNDARÄRENDEN I varje kommun i Sverige finns en överförmyndarfunktion, antingen en överförmyndare eller

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

AVGIFTER 2016 Stöd & service

AVGIFTER 2016 Stöd & service AVGIFTER 2016 Stöd & service Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. I denna broschyr kan du läsa om vad du skall betala när du får hemtjänst och annan hjälp inom

Läs mer

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Malmö stad Sociala resursförvaltningen Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Vad betyder förmyndare? Vem kan vara förmyndare? Vad betyder vårdnadshavare? Vad betyder särskilt förordnad

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT 2015

CONSUMER PAYMENT REPORT 2015 SVERIGE CONSUMER PAYMENT REPORT För att förstå och få insikt i den europeiske konsumentens ekonomiska vardag har Intrum Justitia genomfört en undersökning bland personer i 21 länder. Resultatet presenteras

Läs mer

Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016.

Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016. Örebro kommun 2015-12-02 ÖN 100/2015 orebro.se 2 RIKTLINJE FÖR ARVODE TILL STÄLLFÖRETRÄDARE PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst?

Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst? Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst? 1 Vad består vår bostadstjänst av? Vare sig du vill köpa ditt första egna hem eller byta ut ditt nuvarande, har vi ett lämpligt bolån just för dig. Vi sköter också

Läs mer

Överförmyndare i samverkan. Vem kan få god man? Vad kan den enskilde få hjälp med? 2014-12-17

Överförmyndare i samverkan. Vem kan få god man? Vad kan den enskilde få hjälp med? 2014-12-17 Överförmyndare i samverkan Carolina Winkler Christina Walldén Andersson Elisabeth Hultén Rose-Marie Norén Aldsten Vem kan få god man? Sjukdom psykisk störning försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

skuldkollens ordlista

skuldkollens ordlista skuldkollens ordlista en ordlista om skulder och krediter Vår vardagsekonomi är full av ord som kan kännas svåra och främmande. Det är lätt att känna sig osäker och maktlös inför till exempel avtalens

Läs mer

Undersökning om växelverkan mellan generationer

Undersökning om växelverkan mellan generationer Intervju- och undersökningstjänster Undersökning om växelverkan mellan generationer Hurdan hjälp har Du fått av Dina närmaste? Har Du stöt en annan person ekonomiskt? Borde far- och morföräldrarna sköta

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare Innehåll 1. VEM FÅR VARA GOD MAN ELLER FÖRVALTARE... 3 2. SKILLNADEN MELLAN GOD MAN OCH FÖRVALTARE... 3 3. DINA FÖRSTA UPPGIFTER... 3 4. DINA ÖVRIGA UPPGIFTER OCH SKYLDIGHETER...

Läs mer

ERSÄTTNINGAR TILL OFFER FÖR BROTT

ERSÄTTNINGAR TILL OFFER FÖR BROTT ERSÄTTNINGAR TILL OFFER FÖR BROTT Hur staten ersätter brottsoffer När kan ersättningar betalas av statens medel? 2 Innehåll Vad ersätts? > Personskador 3 > Sakskador och andra egendomsskador 4 > Rättegångskostnader

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer

Vissa frågor med anledning av friåret

Vissa frågor med anledning av friåret PM 1 (5) 2004-11-15 Arbetsgivarpolitiska avdelningen Förhandlingsenheten Lars-Gösta Andréen Vissa frågor med anledning av friåret Vad är friåret? Friåret är ett arbetsmarknadspolitiskt program med två

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129 Allmänna avdrag 129 10 Allmänna avdrag prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43,

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonsavtal Att driva

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Riktlinje 2015-12-10 Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare ÖFM 2015/0070 Antagen av överförmyndarnämnden den 10 december 2015. Riktlinjen ersätter Riktlinjer för arvoden till gode män och

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

På svenska Så här använder du det elektroniska receptet

På svenska Så här använder du det elektroniska receptet På svenska Så här använder du det elektroniska receptet Alla apotek och den offentliga hälso- och sjukvården har redan börjat använda det elektroniska receptet. Den privata hälso- och sjukvården håller

Läs mer

Kapitel 1. Boendeformer PRATA PENGAR ÖVNINGAR. Privatekonomi på enkel svenska

Kapitel 1. Boendeformer PRATA PENGAR ÖVNINGAR. Privatekonomi på enkel svenska ÖVNINGAR Kapitel 1 PRATA PENGAR Privatekonomi på enkel svenska Boendeformer Film 1: Inledning En pappa och hans dotter pratar med varandra De sitter i soffan hemma i vardagsrummet Dottern har sin dator

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

DAGEN DÅ STIFTELSEURKUND/STIFTELSEAVTAL/STADGAR UNDERTECKNATS ELLER FASTSTÄLLTS (se anvisning enligt företagsform)

DAGEN DÅ STIFTELSEURKUND/STIFTELSEAVTAL/STADGAR UNDERTECKNATS ELLER FASTSTÄLLTS (se anvisning enligt företagsform) Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Bostadsrättsförening / boendeförvaltningsområde / europeisk ekonomisk intressegruppering / utomlands registrerad intressegrupperings driftställe i Finland / hypoteksförening

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Information inför att lämna årsredovisning för 2015

Information inför att lämna årsredovisning för 2015 Information inför att lämna årsredovisning för 2015 Dagens träff Instruktion till års och sluträkning Genomgång av: Redogörelse Årsräkning Arvode Årsräkning med bokföring Fika Info från Hallands godmans

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Socialkontoret Vindelns kommun 922 81 Vindeln ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Be/ankomst: Kl: När Du/Ni fyller i anan är det viktigt att alla uppgifter som passar på Din/Er situation fylls

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN FEBRUARI 2016 Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun ger stöd, omsorg och personlig omvårdnad till

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Service inom förmyndarverksamheten

Service inom förmyndarverksamheten Service inom förmyndarverksamheten Innehåll Hur får man en intressebevakare?... 3 Intressebevakarens uppgifter... 4 Begränsning av handlingsbehörigheten... 5 Omprövning av behovet av intressebevakning...

Läs mer

hh.se/studentsupport goda råd för en hållbar studietid Studentsupport

hh.se/studentsupport goda råd för en hållbar studietid Studentsupport hh.se/studentsupport goda råd för en hållbar studietid Studentsupport Till dig som är student Studietiden är för många en fantastisk tid med frihet, möjligheter och inspiration. Samtidigt innebär det ett

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Ta reda på om du har rätt till starta eget-bidrag Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan du under vissa förutsättningar ha rätt till ekonomiskt stöd när du startar

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

En gåva för livet. Att testamentera till Erikshjälpen

En gåva för livet. Att testamentera till Erikshjälpen En gåva för livet Att testamentera till Erikshjälpen Tre goda skäl......att testamentera till Erikshjälpen - Gåvan kommer fram. Erikshjälpen är en sparsam, småländsk organisation med låga omkostnader.

Läs mer