Försäljning av aktier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljning av aktier"

Transkript

1 SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller aktieindexobligationer. Här finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen. Deklarera dina aktieförsäljningar på Internet läs mer på sidan eller deklarera på blankett som finns i mitten av den här broschyren.

2 Du som har sålt aktier Du som har sålt marknadsnoterade aktier eller andra värdepapper kan välja hur du vill redovisa dina försäljningar. Du kan välja att redovisa dem på Internet (se nästa sida ) eller på den blankett som finns i mitten av den här broschyren. I den här broschyren visar vi med flera exempel hur du ska redovisa dina försälj ningar av aktier, nollkupongare och aktie indexobligationer. Vi visar bl.a. hur du beräknar omkostnadsbeloppet med genomsnittsmetoden och hur du redovisar försäljning av aktier som var föremål för andelsbyte år 1999 ( se sidan 16 ). Det finns också exempel på hur du redovisar vinst eller förlust på värdepappersfond om du samtidigt har sålt aktier. En kort information om reglerna för aktieförsäljningar m.m. finns på sidan 4. Utförligare information finns i broschyren Skatteregler för privatpersoner ( SKV 330 ). INNEHÅLL Du som har sålt aktier Deklarera på Internet 3 Så här deklarerar du på pappersblankett 4 Aktieförsäljning med vinst 5 Aktieförsäljning med förlust och fondförsäljning med vinst 6 Schablonmetoden 7 Genomsnittsmetoden 10 Inlösen av aktier SSAB och Ratos 14 Återföring av uppskov ABB 16 Redovisning av förlust 18 Nollkupongare och premieobligationer 0 Aktieindexobligationer Aktieinformation 0 3 Ordlista 8 Hej! Jag är webbrobot och heter Erik. Jag hjälper privatpersoner med deklarationsfrågor. Gå in på Jag svarar också på frågor om elegitimation. Har du under 0 sålt aktier som inte är marknadsnoterade? Du ska då inte redovisa försäljningen på blankett. Redovisningen sker på blankett K10 ( fåmansföretag ) eller K1 ( övriga ).

3 Deklarera på Internet På specifikationen som du har fått tillsammans med inkomstdeklarationen står det om du kan deklarera på Internet. Specifikation till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 0 Sid 1 Namn Person/Organisationsnummer Larsson, Anna Du kan deklarera via Internet, telefon eller sms till Läs i "Dags att deklarera", sidorna 3 och 4. Din kod för identifiering Uppgifter med * har Skatteverket redan fyllt i på deklarationsblanketten. Din kod för underskrift Inkomst/ Avdragen Tillgång(T) Fördelar med att deklarera försäljningar av värde papper (aktier m.m.) på Internet: Värdepapprets namn, antal sålda och den ersättning som du fått är ifyllda på rätt plats. Programmet räknar ut och flyttar alla delsummor automatiskt. Du får vinst eller förlust automatiskt uträknad. Du kan börja att deklarera, spara dina uppgifter och sedan fortsätta vid ett senare tillfälle. Observera! Du kan inte deklarera på Internet om du t.ex. har sålt din villa eller bostadsrätt. Hur gör du? Du behöver elegitimation för att deklarera dina försäljningar av värdepapper på Internet. Du kan inte deklarera med hjälp av säkerhetskoder, eftersom du måste lägga till uppgifter i deklarationen. Kom ihåg att ta fram dina avräkningsnotor innan du börjar att deklarera. Gå in på Klicka sedan på Deklarera 007. Där finns utförlig information om hur du går vidare. Så här skaffar du elegitimation Du kan skaffa elegitimation om du är kund hos Danske Bank, Handelsbanken, Ikano banken, Läns försäkringar Bank, Nordea, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Finn, Sparbanken Gripen eller Swedbank. Gå in på din banks webb plats. Där får du information hur du ska göra för att få elegitimation. Om du inte är kund hos någon av dessa banker kan du gå in på Nordeas webbplats och läsa hur du ska göra för att skaffa elegitimation. Det här kan du göra med elegitimation Med elegitimation kan du bl.a. ändra eller lägga till uppgifter i inkomstdeklarationen lämna inkomstdeklaration med bilagorna, N1 och N6 samt redovisa uthyrning av bostad anmäla bankkonto för skatteåterbäring se hur mycket som finns på ditt skattekonto hämta och skriva ut personbevis på din egen skrivare ansöka om jämkning (ändrad beräkning av skatteavdrag) registrera företag lämna skattedeklaration ( gäller enbart näringsidkare ). Du kan göra mycket mer med elegitimation, inte bara hos Skatteverket. Det skapas allt fler liknande tjänster som du kan ha nytta av. Mer information finns på och på 3

4 Så här deklarerar du på pappersblankett Om du väljer att inte redovisa dina försäljningar av värdepapper på Internet ska du använda blankett. I mitten av den här broschyren finns två exemplar av blanketten. Dina försäljningar av aktier och andra värdepapper finns redovisade på specifikationen som du har fått tillsammans med din inkomstdeklaration. På blankett redovisar du hur mycket du har fått betalt för t.ex. aktierna ( ersättning ). Där gör du också avdrag för ditt omkostnadsbelopp ( anskaffningsutgift ). Skillnaden mellan ersättning ( försäljningspris ) och omkostnadsbelopp är din kapitalvinst eller kapitalförlust. När du ska redovisa försäljningen behöver du din Inkomstdeklaration 1, specifikationen till denna och blankett. För att kunna beräkna omkostnads beloppet för dina sålda värdepapper behöver du dessutom de avräkningsnotor som du har fått av banken ( både köpnotor och säljnotor ). Dessa uppgifter kan du också få från dina depåsammandrag eller transaktionssammandrag. Omkostnadsbelopp Omkostnadsbeloppet är summan av dina anskaffningsutgifter, eller det belopp som du sammanlagt har betalat för t.ex dina aktier. Din anskaffningsutgift (vad du har betalat) framgår av den avräkningsnota som du fick av banken vid köpet. Även courtaget (den avgift som banken tar) ska räknas med i omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. Om du har köpt dina aktier vid ett tillfälle och sedan sålt alla aktierna under 0 behöver du inte göra någon beräkning enligt genomsnittsmetoden. Se exempel på sidorna 5 och 6. Genomsnittsmetoden Denna metod använder du för att beräkna omkostnadsbeloppet om du har köpt eller fått aktier vid flera tillfällen. Du beräknar det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga aktier som är av samma slag och sort, oavsett hur och när du förvärvade aktierna. Du gör olika beräkningar för t.ex. A och Baktier. Du utgår från vad du har betalat för aktierna, inklusive courtage, vid olika köptillfällen och lägger ihop dessa. Efter varje förvärv eller försäljning gör du en ny beräk ning av omkostnadsbeloppet, oavsett om du köpt aktierna eller fått dem på annat sätt, t.ex. genom arv, gåva, fond eller nyemission. Se exempel på sidorna Schablonmetoden För marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet beräknas till 0 procent av ersättningen (efter avdrag för courtage ). Denna metod kan du t.ex. använda om du inte känner till omkostnadsbeloppet. Du har kanske ärvt aktierna eller fått dem som gåva. Den som fått aktier, t.ex. genom arv eller gåva, övertar annars över låtarens omkostnadsbelopp. Se exempel på sidan 8. Du kan även använda denna metod om du inte har kvar avräkningsnotan från köpet. Se exempel på sidan 7. Tips! Schablonmetoden kan vara förmånligare att använda om aktierna har gått upp väldigt mycket sedan köpet. Se exempel på sidan Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon: Personlig service, ring Skatteupplysningen inom Sverige: från annat land: Skatteupplysningens öppettider: Mån tor kl. 8 19, fre kl. 8 16

5 Har du köpt aktier vid ett tillfälle och sedan sålt alla aktierna under 0? Då ska du redovisa försäljningen på blankett. I detta fall behöver du inte fylla i sidan 3 på blanketten. Blankett, sidan Exempel 1: Aktieförsäljning med vinst C. Aktier m.m. (delägarrätter) Marknadsnoterade Svenska aktier och andelar i utländska juridiska personer Andelar i värdepappersfonder (ej räntefond) Aktie och aktieindexoptioner med löptid längre än ett år Warrants Konvertibler Aktieindexobligationer Teckningsrätter och fondaktierätter Aktie och aktieindexterminer Behöver du mera utrymme? Använd blankett A. Antal Omkostnadsbelopp Ersättning (efter (genomsnittligt avdrag för utgifter enligt beräkning på vid försäljning, t.ex. sidan 3, alternativt courtage), kr schablon *), kr Kapitalvinst, kr Kapitalförlust, kr 150 Volvo B Samråd enligt SFS 198:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Blankett, sidan 1 Den skattskyldiges namn Försäljning av värdepapper Anna Larsson (aktier, obligationer m.m.) Personnummer/Organisationsnummer Inkomstår Deklarationsbilaga nummer Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren Försäljning av aktier, SKV 33. A. Beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust för aktier m.m. 1. Kapitalvinst och kapitalförlust, överföring från sidan. Värdepappersfond (ej räntefond), kapitalvinst och kapitalförlust enligt kontrolluppgift * 3. Återfört uppskovsbelopp från avsnitt B. 4. Kapitalvinst eller kapitalförlust på aktie och aktieindexoptioner, belopp enligt blankett K11 Innehavare Utfärdare Kapitalvinst, kr 5. Kapitalvinst, kapitalförlust m.m. från blankett C/K10/K10A/K1 * Beloppen framgår av specifikationen till Summa kapitalvinst respektive kapitalförlust Inkomstdeklaration 1. Om du vill beräkna kapitalvinsten eller kapitalförlusten till annat belopp än det som framgår av kontrolluppgiften, Avgår från kapitalvinst ska du redovisa det på sidan. Total kapitalvinst eller total kapitalförlust Kapitalvinst, 100 % Kapitalförlust, 70 % av den totala kapitalförlusten 0 är avdragsgill (70% x beloppet i ruta ) Kapitalförlust, kr SKV 104 utgåva Postadress Skatteupplysningen Spara den ena som kopia! självdeklaration enligt lagen SFS 0:17 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Läs först i "Dags att deklarera" hur du ska fylla i blanketten. 1 Inkomster Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Avdrag Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter 3 Kapitalvinst eller kapitalförlust på andelar i aktie eller blandfonder enligt egen beräkning. Kapitalvinst i ruta för du över till ruta 56 (kapitalvinst) på Inkomstdeklaration 1 och Kapitalförlust i ruta 0 för du över till ruta 57 (kapitalförlust) på Inkomstdeklaration1. Om flera kapitalvinster eller kapitalförluster redovisas, (t.ex. även på blankett K5 eller K6) ska beloppet i ruta eller ruta 0 föras över till blankett K1 punkt 1. B. Återföring av uppskovsbelopp Andelsbyte ** Anna sålde sina 150 aktier i Volvo i maj 0 för Vid försäljning på uppskovsaktie ange antal 375 kr per aktie. Ersättning: 150 aktier x 375 kr kr courtage 00 kr 56 0 kr Anna köpte aktierna i oktober ** Uppskovsbelopp som du ska ta upp till beskattning i samband med försäljning, samt vid frivillig återföring eller 0 pga. utflyttning. för 140 kr per aktie. Överföring från blankett A (kolumnerna 3 6). * För marknadsnoterade aktier m.m. kan du beräkna omkostnadsbeloppet till 0 % av ersättningen (schablonmetoden). Detta gäller dock inte för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter o.d. Senast onsdagen den maj 007 Kontrollera belopp som Skatteverket fyllt i. Om en uppgift är fel, stryk över den och fyll i rätt totalbelopp i vit ruta. Ändra eller lägg till uppgifter endast i vit ruta. Inkomst enligt blankett K10, K10A eller C Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med kr.) Allmänna avdrag Inkomstdeklaration Inkomståret 0 Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad Avdrag för ränteutgifter m.m. Avdrag för förvaltningsutgifter Kapitalvinst Kapitalförlust 5 Tillgångar Skulder 6 Person/Organisationsnummer Summering av kolumn 3 respektive För över summan till avsnitt A. rad 3 Omkostnadsbelopp: Upplysningar 150 aktier x 140 kr kr + courtage 00 kr 1 00 kr Annas kapitalvinst blir kr ( ) Anna fyller också i kapitalvinsten på kr i ruta 56 på inkomstdeklarationen. Summa kapitalvinst och kapitalförlust för du över till avsnitt A. rad 1. Uppskovsbelopp Återstående som ska återföras uppskovsbelopp Förmögenhet Du fyller i din förmögenhet om du ska sambeskattas och om din, din makes/registrerade partners och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Utländsk försäkring Avkastningsskatt 04 Inkomstdeklaration Sambeskattads personnummer om du inte ska sambeskattas och om din och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Läs i "Dags att deklarera" på sidan 1 om hur barns förmögenhet redovisas

6 Har du köpt aktier vid ett tillfälle och sedan sålt alla aktierna under 0? Då ska du redovisa försäljningen på blankett. I detta fall behöver du inte fylla i sidan 3 på blanketten. Exempel : Aktieförsäljning med förlust Fondförsäljning med vinst Blankett, sidan C. Aktier m.m. (delägarrätter) Marknadsnoterade Svenska aktier och andelar i utländska juridiska personer Andelar i värdepappersfonder (ej räntefond) Aktie och aktieindexoptioner med löptid längre än ett år Warrants Konvertibler Aktieindexobligationer Teckningsrätter och fondaktierätter Aktie och aktieindexterminer Behöver du mera utrymme? Använd blankett A. Blankett, sidan 1 Den skattskyldiges namn Personnummer/Organisationsnummer Antal Försäljning av värdepapper (aktier, obligationer m.m.) Inkomstår Deklarationsbilaga nummer 0 Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren Försäljning av aktier, SKV 33. Olle Ek Ersättning (efter avdrag för utgifter vid försäljning, t.ex. courtage), kr Omkostnadsbelopp (genomsnittligt enligt beräkning på sidan 3, alternativt schablon *), kr Kapitalvinst, kr Kapitalförlust, kr 00 Tele B Samråd enligt SFS 198:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. A. Beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust för aktier m.m. 1. Kapitalvinst och kapitalförlust, överföring från sidan. Värdepappersfond (ej räntefond), kapitalvinst och kapitalförlust enligt kontrolluppgift * 3. Återfört uppskovsbelopp från avsnitt B. 4. Kapitalvinst eller kapitalförlust på aktie och aktieindexoptioner, belopp enligt blankett K11 Innehavare Utfärdare Kapitalvinst, kr Kapitalförlust, kr Kapitalvinst, kapitalförlust m.m. från blankett C/K10/K10A/K1 * Beloppen framgår av specifikationen till Inkomstdeklaration 1. Om du vill beräkna kapitalvinsten eller kapitalförlusten till annat belopp än det som framgår av kontrolluppgiften, ska du redovisa det på sidan. SKV 104 utgåva B. Återföring av uppskovsbelopp Andelsbyte ** på uppskovsaktie ** Uppskovsbelopp som du ska ta upp till beskattning i samband med försäljning, samt vid frivillig återföring eller pga. utflyttning. Upplysningar 6 Summa kapitalvinst respektive kapitalförlust Avgår från kapitalvinst Total kapitalvinst eller total kapitalförlust Kapitalvinst, 100 % Kapitalförlust, 70 % av den totala kapitalförlusten 0 är avdragsgill (70% x beloppet i ruta ). Postadress Skatteupplysningen Spara den ena som kopia! llmän självdeklaration enligt lagen SFS 0:17 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Läs först i "Dags att deklarera" hur du ska fylla i blanketten. 1 Inkomster Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Avdrag Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter 3 Kapitalvinst eller kapitalförlust på andelar i aktie eller blandfonder enligt egen beräkning. Kapitalvinst i ruta för du över till ruta 56 (kapitalvinst) på Inkomstdeklaration 1 och Kapitalförlust i ruta 0 för du över till ruta 57 (kapitalförlust) på Inkomstdeklaration1. Om flera kapitalvinster eller kapitalförluster redovisas, (t.ex. även på blankett K5 eller K6) ska beloppet i ruta eller ruta 0 föras över till blankett K1 punkt 1. Senast onsdagen den maj 007 Kontrollera belopp som Skatteverket fyllt i. Om en uppgift är fel, stryk över den och fyll i rätt totalbelopp i vit ruta. Ändra eller lägg till uppgifter endast i vit ruta. Inkomst enligt blankett K10, K10A eller C Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med kr.) Allmänna avdrag Inkomstdeklaration Inkomståret 0 Överföring från blankett A (kolumnerna 3 6). 04 Summering av kolumn 3 respektive 4. Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad Avdrag för ränteutgifter m.m. Avdrag för förvaltningsutgifter Kapitalvinst Kapitalförlust 5 Tillgångar Skulder 6 Person/Organisationsnummer Summa kapitalvinst och kapitalförlust för du över till avsnitt A. rad 1. * För marknadsnoterade aktier m.m. kan du beräkna omkostnadsbeloppet till 0 % av ersättningen (schablonmetoden). Detta gäller dock inte för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter o.d. Vid försäljning ange antal 91 För över summan till avsnitt A. rad Olle sålde 50 aktier i Tele i juli 0 för 70 kr per aktie. Ersättning: 50 aktier x 70 kr kr courtage 00 kr kr Olle köpte sina 50 aktier i mars 0 för 93 kr per aktie. Omkostnadsbelopp: 50 aktier x 93 kr 3 50 kr + courtage 00 kr kr Olles kapitalförlust blir kr Olle har dessutom sålt andelar i en aktiefond med vinst. Beloppet finns förtryckt på hans inkomstdeklaration. Olle för över sin kapitalvinst på kr till ruta 07 på blankett. Samtidigt stryker han det förtryckta beloppet, kr, på inkomstdeklarationen. Olle summerar och får fram en kapitalförlust på kr, ruta. Han gör avdrag med 8 kr, dvs. 70 % av kapitalförlusten ( 70 % x 1150 kr ). Han fyller i 8 kr i ruta 0. Olle för sedan över kapitalförlusten på 8 kr till ruta 57 på inkomstdeklarationen Uppskovsbelopp Återstående som ska återföras uppskovsbelopp Förmögenhet Du fyller i din förmögenhet om du ska sambeskattas och om din, din makes/registrerade partners och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Utländsk försäkring Avkastningsskatt kapitalförsäkring Inkomstdeklaration Sambeskattads personnummer om du inte ska sambeskattas och om din och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Läs i "Dags att deklarera" på sidan 1 om hur barns förmögenhet redovisas

7 Schablonmetoden Har du ingen uppgift på vad du köpte aktierna för får du använda schablonmetoden. Då tar du 0 procent av ersättningen efter avdrag för courtaget som omkostnadsbelopp. Även om du känner till det verkliga omkostnadsbeloppet kan du använda schablon metoden. Den kan vara förmånligare för dig om aktierna har gått upp mycket sedan köpet. Exempel 3: Försäljning av gamla aktier Blankett, sidan C. Aktier m.m. (delägarrätter) Marknadsnoterade Svenska aktier och andelar i utländska juridiska personer Andelar i värdepappersfonder (ej räntefond) Aktie och aktieindexoptioner med löptid längre än ett år Warrants Konvertibler Aktieindexobligationer Teckningsrätter och fondaktierätter Aktie och aktieindexterminer Behöver du mera utrymme? Använd blankett A. Antal Ersättning (efter avdrag för utgifter vid försäljning, t.ex. courtage), kr Omkostnadsbelopp (genomsnittligt enligt beräkning på sidan 3, alternativt schablon *), kr Kapitalvinst, kr Kapitalförlust, kr 00 Handelsbanken A Blankett, sidan 1 Den skattskyldiges namn Försäljning av värdepapper (aktier, obligationer m.m.) Johan Andersson Personnummer/Organisationsnummer Inkomstår Deklarationsbilaga nummer 0 Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren Försäljning av aktier, SKV 33. Samråd enligt SFS 198:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. A. Beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust för aktier m.m. 1. Kapitalvinst och kapitalförlust, överföring från sidan. Värdepappersfond (ej räntefond), kapitalvinst och kapitalförlust enligt kontrolluppgift * 3. Återfört uppskovsbelopp från avsnitt B. 4. Kapitalvinst eller kapitalförlust på aktie och aktieindexoptioner, belopp enligt blankett K11 Innehavare Utfärdare Kapitalvinst, kr Kapitalförlust, kr Kapitalvinst, kapitalförlust m.m. från blankett C/K10/K10A/K1 * Beloppen framgår av specifikationen till Inkomstdeklaration 1. Om du vill beräkna kapitalvinsten eller kapitalförlusten till annat belopp än det som framgår av kontrolluppgiften, ska du redovisa det på sidan. SKV 104 utgåva Postadress Skatteupplysningen B. Återföring av uppskovsbelopp Andelsbyte ** på uppskovsaktie ** Uppskovsbelopp som du ska ta upp till beskattning i samband med försäljning, samt vid frivillig återföring eller pga. utflyttning. Upplysningar Summa kapitalvinst respektive kapitalförlust Avgår från kapitalvinst Total kapitalvinst eller total kapitalförlust Kapitalvinst, 100 % Kapitalförlust, 70 % av den totala kapitalförlusten 0 är avdragsgill (70% x beloppet i ruta ). Spara den ena som kopia! självdeklaration enligt lagen SFS 0:17 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Läs först i "Dags att deklarera" hur du ska fylla i blanketten. 1 Inkomster Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Avdrag Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter 3 Senast onsdagen den maj 007 Kontrollera belopp som Skatteverket fyllt i. Om en uppgift är fel, stryk över den och fyll i rätt totalbelopp i vit ruta. Ändra eller lägg till uppgifter endast i vit ruta. Inkomst enligt blankett K10, K10A eller C Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med kr.) Allmänna a Kapitalvinst eller kapitalförlust på andelar i aktie eller blandfonder enligt egen beräkning. Kapitalvinst i ruta för du över till ruta 56 (kapitalvinst) på Inkomstdeklaration 1 och Kapitalförlust i ruta 0 för du över till ruta 57 (kapitalförlust) på Inkomstdeklaration1. Om flera kapitalvinster eller kapitalförluster redovisas, (t.ex. även på blankett K5 eller K6) ska beloppet i ruta eller ruta 0 föras över till blankett K1 punkt 1. Överföring från blankett A (kolumnerna 3 6). 04 Summering av kolumn 3 respektive Inkomstdeklaration Inkomståret 0 Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad Avdrag för ränteutgifter m.m. Avdrag för förvaltningsutgifter Kapitalvinst Kapitalförlust 5 Tillgångar Skulder 6 Person/Organisationsnummer Summa kapitalvinst och kapitalförlust för du över till avsnitt A. rad 1. * För marknadsnoterade aktier m.m. kan du beräkna omkostnadsbeloppet till 0 % av ersättningen (schablonmetoden). Detta gäller dock inte för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter o.d. Vid försäljning ange antal 91 För över summan till avsnitt A. rad Johan sålde sina 00 aktier i Handelsbanken i juli 0 för 190 kr per aktie. Johan köpte aktierna på 70talet och saknar sin avräknings nota. Han använder därför schablon metoden. Ersättning: 00 aktier x 190 kr kr courtage 00 kr kr Omkostnadsbelopp enligt schablonmetoden: kr x 0 % kr (Ersättning courtage) x 0 % Johans kapitalvinst blir kr ( kr kr ) Johan fyller också i kapitalvinsten på kr i ruta 56 på inkomstdeklarationen. Uppskovsbelopp som ska återföras Återstående uppskovsbelopp Förmögenhet Du fyller i din förmögenhet om du ska sambeskattas och om din, din makes/registrerade partners och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Utländsk försäkring Avkastningsskatt Skatteunderl Inkomstdeklaration Sambeskattads personnummer om du inte ska sambeskattas och om din och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Läs i "Dags att deklarera" på sidan 1 om hur barns förmögenhet redovisas. 7

8 Schablonmetoden Om du redan har ett förtryckt belopp i rutan för kapitalvinst eller kapitalförlust på inkomstdeklarationen, ska du föra över det förtryckta beloppet till blankett. Är det en vinst för du över beloppet till ruta 07 och är det en förlust för du över beloppet till ruta. Observera att det är hela förlusten som ska föras över till ruta. Exempel 4: Försäljning av ärvda aktier och fondförsäljning med förlust Lennart sålde sina 100 aktier i SCA i januari 0 för 90 kr per aktie. Ersättning: 100 aktier x 90 kr kr courtage 00 kr kr Lennart har ärvt sina aktier och känner inte till det faktiska omkostnadsbeloppet, se Ärvda aktier nedan. Han tillämpar därför schablon metoden. Omkostnadsbelopp enligt schablonmetoden: kr x 0 % kr (Ersättning courtage) x 0 % Lennarts kapitalvinst blir kr kr kr Lennart har dessutom sålt andelar i en aktiefond med förlust på kr. Beloppet finns förtryckt i hans inkomstdeklaration. Eftersom kapitalförlusten endast får dras av till 70 % har det förtryckta beloppet redan reducerats till kr (70 % av kr). Detta framgår av specifikationen som Lennart fick tillsammans med inkomstdeklarationen. Lennart för över hela förlusten på kr till blankett, ruta. Samtidigt stryker han det förtryckta beloppet på kr på inkomstdeklarationen. Nu kan han kvitta kapitalvinsten, kr, mot kapitalförlusten, kr kr Lennarts kapitalförlust blir kr (3 040 kr kr). Se ruta. Han gör avdrag med 1 37 kr, dvs. 70 % av kapitalförlusten (70 % x kr). Han fyller i 1 37 kr i ruta 0. Lennart för sedan över den nya kapitalförlusten på 1 37 kr till ruta 57 på inkomstdeklarationen. Ärvda aktier Den som fått aktier genom arv övertar överlåtarens omkostnadsbelopp. Lennart ärvde de 100 SCAaktierna av sin far hösten 000. Hans far hade inga avräkningsnotor kvar och därför känner Lennart inte till vad hans far betalat för aktierna. Vid bouppteckningen var de 100 SCAaktierna värda totalt kr. Lennart får inte använda detta värde som omkostnadsbelopp. 8

9 Blankett, sidan C. Aktier m.m. (delägarrätter) Marknadsnoterade Svenska aktier och andelar i utländska juridiska personer Andelar i värdepappersfonder (ej räntefond) Aktie och aktieindexoptioner med löptid längre än ett år Warrants Konvertibler Aktieindexobligationer Teckningsrätter och fondaktierätter Aktie och aktieindexterminer Behöver du mera utrymme? Använd blankett A. Antal Ersättning (efter avdrag för utgifter vid försäljning, t.ex. courtage), kr Omkostnadsbelopp (genomsnittligt enligt beräkning på sidan 3, alternativt schablon *), kr Kapitalvinst, kr Kapitalförlust, kr 100 SCA B Blankett, sidan 1 Den skattskyldiges namn Försäljning av värdepapper (aktier, obligationer m.m.) Lennart Johnsson Personnummer/Organisationsnummer Inkomstår Deklarationsbilaga nummer 0 Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren Försäljning av aktier, SKV 33. Samråd enligt SFS 198:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. A. Beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust för aktier m.m. 1. Kapitalvinst och kapitalförlust, överföring från sidan. Värdepappersfond (ej räntefond), kapitalvinst och kapitalförlust enligt kontrolluppgift * Kapitalvinst, kr Kapitalförlust, kr Återfört uppskovsbelopp från avsnitt B. 4. Kapitalvinst eller kapitalförlust på aktie och aktieindexoptioner, belopp enligt blankett K11 Innehavare Utfärdare 5. Kapitalvinst, kapitalförlust m.m. från blankett C/K10/K10A/K1 * Beloppen framgår av specifikationen till Inkomstdeklaration 1. Om du vill beräkna kapitalvinsten eller kapitalförlusten till annat belopp än det som framgår av kontrolluppgiften, ska du redovisa det på sidan. B. Återföring av uppskovsbelopp Andelsbyte ** på uppskovsaktie Summa kapitalvinst respektive kapitalförlust Avgår från kapitalvinst Total kapitalvinst eller total kapitalförlust Kapitalvinst, 100 % Kapitalförlust, 70 % av den totala kapitalförlusten 0 är avdragsgill (70% x beloppet i ruta ). Postadress Skatteupplysningen Kapitalvinst eller kapitalförlust på andelar i aktie eller blandfonder enligt egen beräkning. Kapitalvinst i ruta för du över till ruta 56 (kapitalvinst) på Inkomstdeklaration 1 och Kapitalförlust i ruta 0 för du över till ruta 57 (kapitalförlust) på Inkomstdeklaration1. Om flera kapitalvinster eller kapitalförluster redovisas, (t.ex. även på blankett K5 eller K6) ska beloppet i ruta eller ruta 0 föras över till blankett K1 punkt 1. Överföring från blankett A (kolumnerna 3 6). 04 Summering av kolumn 3 respektive 4. Senast onsdagen den maj 007 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Läs först i "Dags att deklarera" hur du ska fylla i blanketten. Inkomstdeklaration Inkomståret 0 Person/Organisationsnummer Summa kapitalvinst och kapitalförlust för du över till avsnitt A. rad 1. * För marknadsnoterade aktier m.m. kan du beräkna omkostnadsbeloppet till 0 % av ersättningen (schablonmetoden). Detta gäller dock inte för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter o.d. Vid försäljning ange antal Uppskovsbelopp Återstående som ska återföras uppskovsbelopp Kontrollera belopp som Skatteverket fyllt i. Om en uppgift är fel, stryk över den och fyll i rätt totalbelopp i vit ruta. Ändra eller lägg till uppgifter endast i vit ruta. SKV 104 utgåva ** Uppskovsbelopp som du ska ta upp till beskattning i samband med försäljning, samt vid frivillig återföring eller pga. utflyttning. Upplysningar Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 0:17 Spara den ena som kopia! 1 Inkomster Tjänst 91 För över summan till avsnitt A. rad 3 Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst enligt blankett K10, K10A eller C Avdrag Tjänst Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med kr.) Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter 3 Allmänna avdrag Pensionssparande m.m Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad Avdrag för ränteutgifter m.m. Avdrag för förvaltningsutgifter Kapitalvinst Kapitalförlust 5 Tillgångar Skulder 6 Förmögenhet Du fyller i din förmögenhet om du ska sambeskattas och om din, din makes/registrerade partners och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Utländsk försäkring Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring Inkomstdeklaration Sambeskattads personnummer om du inte ska sambeskattas och om din och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Läs i "Dags att deklarera" på sidan 1 om hur barns förmögenhet redovisas Småhus Underlag för fastighetsskatt 80 9

10 Genomsnittsmetoden Har du köpt aktier vid flera tillfällen och till olika pris? Har du sålt aktier som har varit föremål för split, nyemission eller fondemission? Då ska du först räkna ut det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för dina aktier. Det gör du på blankett, sidan 3. När du har räknat ut det genomsnittliga omkostnadsbeloppet jämför du vilken metod ( genomsnittsmetoden eller schablonmetoden ) som är mest fördelaktig för dig. Exempel 5: Köp, försäljning och split Köp 1994 köpte Jessica 50 aktier i Hennes & Mauritz för 376 kr per aktie. Det totala omkostnadsbeloppet var 50 x 376 kr + 00 kr (courtage) kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet blev 380 kr ( kr delat med 50 aktier). Split 1997 skedde en split (5:1) och Jessica hade därefter 50 aktier (5 x 50). Jessica betalade inget för de nya aktier hon fått i samband med splitten. Det totala omkostnadsbeloppet var oförändrat kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet sjönk till 76 kr ( kr delat med 50 aktier). Försäljning 1998 sålde Jessica 50 aktier. Hon hade därefter 00 aktier kvar (50 50). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet är oförändrat 76 kr. Det totala omkostnadsbeloppet sjönk däremot till kr ( kr kr kr). Split 1999 skedde ytterligare en split, men denna gång 4:1, och Jessica hade därefter 800 aktier (4 x 00 aktier). Det totala omkostnadsbeloppet var oförändrat kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet sjönk däremot till 19 kr per aktie (15 00 kr för 800 aktier). Försäljning av aktier som Jessica ska redovisa i deklarationen 007 Jessica sålde 400 aktier i maj 0 för 50 kr per aktie (400 x 50 kr 00 kr i courtage kr). Hon räknar ut omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden för de 400 aktier hon säljer. 400 x 19 kr kr. Kapitalvinsten blir då 9 00 kr. ( kr 00 kr kr) (Ersättning courtage omkostnadsbelopp för de sålda aktierna.) Jessica räknar också ut omkostnadsbeloppet enligt schablonmetoden för att jämföra vilken metod som är mest fördelaktig att använda. ( kr 00 kr) x 0 % kr. (Ersättning courtage) x 0 %. Kapitalvinsten blir då kr. ( kr 00 kr kr) (Ersättning courtage omkostnadsbelopp för de sålda aktierna.) Jessica väljer schablonmetoden, eftersom den är mest fördelaktig för henne. Hon för nu över sin kapitalvinst på kr till ruta 56 på inkomstdeklarationen. Obs! Jessica minskar sitt omkostnadsbelopp med endast kr, trots att hon får ett högre omkostnadsbelopp genom att välja schablonmetoden. Blankett, sidan 3 D. Beräkning av genomsnittligt omkostnadsbelopp för sålda aktier m.m. Datum Händelse * (Köp, Förs, S, N eller F) Antal +/ Totalt antal Anskaffningsutgift (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (), kr Om du har köpt aktier vid ett tillfälle och sedan sålt alla aktierna under 0 behöver du inte göra någon beräkning här. Då redovisar du försäljningarna på sidan. Totalt outnyttjat Genomsnittligt omkostnadsbelopp omkostnadsbelopp för kvarvarande för kvarvarande värdepapper, kr värdepapper, kr Hennes & Mauritz 1994 Köp Hennes & Mauritz 1997 S 5: Hennes & Mauritz 1998 Förs Hennes & Mauritz 1999 S 4: Hennes & Mauritz 0 Förs

11 skatteverket.se Uträkning enligt schablonmetoden Blankett, sidan C. Aktier m.m. (delägarrätter) Marknadsnoterade Svenska aktier och andelar i utländska juridiska personer Andelar i värdepappersfonder (ej räntefond) Aktie och aktieindexoptioner med löptid längre än ett år Warrants Konvertibler Aktieindexobligationer Teckningsrätter och fondaktierätter Aktie och aktieindexterminer Behöver du mera utrymme? Använd blankett A. Antal Omkostnadsbelopp Ersättning (efter (genomsnittligt avdrag för utgifter enligt beräkning på vid försäljning, t.ex. sidan 3, alternativt courtage), kr schablon *), kr Kapitalvinst, kr Kapitalförlust, kr 400 Hennes & Mauritz Uträkning enligt genomsnittsmetoden Blankett, sidan C. Aktier m.m. (delägarrätter) Marknadsnoterade Svenska aktier och andelar i utländska juridiska personer Andelar i värdepappersfonder (ej räntefond) Aktie och aktieindexoptioner med löptid längre än ett år Warrants Konvertibler Aktieindexobligationer Teckningsrätter och fondaktierätter Aktie och aktieindexterminer Behöver du mera utrymme? Använd blankett A. Antal Ersättning (efter avdrag för utgifter vid försäljning, t.ex. courtage), kr Omkostnadsbelopp (genomsnittligt enligt beräkning på sidan 3, alternativt schablon *), kr Kapitalvinst, kr Kapitalförlust, kr 400 Hennes & Mauritz Blankett, sidan 1 Den skattskyldiges namn Försäljning av värdepapper (aktier, obligationer m.m.) Jessica Lind Personnummer/Organisationsnummer Inkomstår Deklarationsbilaga nummer 0 Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren Försäljning av aktier, SKV 33. Kapitalvinst eller kapitalförlust på andelar i aktie eller blandfonder enligt egen beräkning. Samråd enligt SFS 198:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. A. Beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust för aktier m.m. 1. Kapitalvinst och kapitalförlust, överföring från sidan. Värdepappersfond (ej räntefond), kapitalvinst och kapitalförlust enligt kontrolluppgift * Överföring från blankett A (kolumnerna 3 6). Kapitalvinst, kr Kapitalförlust, kr Summering av kolumn 3 respektive 4. Inkomstdeklaration Inkomståret 0 Summa kapitalvinst och kapitalförlust för du över till avsnitt A. rad 1. Person/Organisationsnummer * För marknadsnoterade aktier m.m. kan du beräkna omkostnadsbeloppet till 0 % av ersättningen (schablonmetoden). Detta gäller Återfört uppskovsbelopp från avsnitt B. 4. Kapitalvinst eller kapitalförlust på aktie och aktieindexoptioner, belopp enligt blankett K11 Postadress Skatteupplysningen Innehavare Senast onsdagen den maj 007 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Utfärdare dock inte för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter o.d. Läs först i "Dags att deklarera" hur du ska fylla i blanketten. Kontrollera belopp som Skatteverket fyllt i. Om en uppgift är fel, stryk över den och fyll i rätt totalbelopp i vit ruta. Ändra eller lägg till uppgifter endast i vit ruta. 1 Inkomster Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och 14 tjänstepension Kapitalvinst eller kapitalförlust på andelar i aktie eller Privat pension och 15 blandfonder enligt egen beräkning. livränta Andra inkomster6 16 som inte är Överföring från blankett A (kolumnerna 3 6). pensionsgrundande 04 Inkomster, t.ex. hobby, 19 som du själv ska betala Summering av kolumn 3 respektive 4. egenavgifter för Summa kapitalvinst och kapitalförlust för du över till avsnitt A. rad 1. Inkomst enligt blankett K10, K10A eller C * För marknadsnoterade aktier m.m. kan du beräkna omkostnadsbeloppet till 0 % av ersättningen (schablonmetoden). Detta gäller Avdrag Tjänst dock inte för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, Resor till och från arbetet inlösenrätter, säljrätter o.d. överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med kr.) Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter 5. Kapitalvinst, kapitalförlust m.m. från blankett C/K10/K10A/K1 * Beloppen framgår av specifikationen till Inkomstdeklaration 1. Om du vill beräkna kapitalvinsten eller kapitalförlusten till annat belopp än det som framgår av kontrolluppgiften, ska du redovisa det på sidan. B. Återföring av uppskovsbelopp Andelsbyte ** på uppskovsaktie ** Uppskovsbelopp som du ska ta upp till beskattning i samband med försäljning, samt vid frivillig återföring eller pga. utflyttning. Upplysningar Summa kapitalvinst respektive kapitalförlust Avgår från kapitalvinst Total kapitalvinst eller total kapitalförlust Kapitalvinst, 100 % Kapitalförlust, 70 % av den totala kapitalförlusten 0 är avdragsgill (70% x beloppet i ruta ). Spara den ena som kopia! Kapitalvinst i ruta för du över till ruta 56 (kapitalvinst) på Inkomstdeklaration 1 och Kapitalförlust i ruta 0 för du över till ruta 57 (kapitalförlust) på Inkomstdeklaration1. Om flera kapitalvinster eller kapitalförluster redovisas, (t.ex. även på blankett K5 eller K6) ska beloppet i ruta eller ruta 0 föras över till blankett K1 punkt 1. Vid försäljning ange antal Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 0:17 91 För över summan till avsnitt A. rad 3 3 Allmänna avdrag Pensionssparande m.m Uppskovsbelopp Återstående som ska återföras uppskovsbelopp 43 4 Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. 51 Överskott vid uthyrning av privatbostad Avdrag för 53 ränteutgifter m.m. Avdrag för förvaltningsutgifter Kapitalvinst Kapitalförlust 5 Förmögenhet Sambeskattads personnummer Du fyller i din förmögenhet om du ska sambeskattas och om din, din makes/registrerade partners och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. om du inte ska sambeskattas och om din och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Läs i "Dags att deklarera" på sidan 1 om hur barns förmögenhet redovisas. 66 Tillgångar 67 Skulder 6 Utländsk försäkring Avkastningsskatt 6 kapitalförsäkring 63 pensionsförsäkring 7 50 Underlag för fastighetsskatt Inkomstdeklaration 1 SKV 104 utgåva

12 Genomsnittsmetoden Exempel 6: Köp, fondemission, split, nyemission och försäljning Köp 1997 köpte Kjell 100 Baktier i Ericsson för 95 kr per aktie. Det totala omkostnadsbeloppet var: 100 x 95 kr + 00 kr (courtage) kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev 97 kr (9 700 kr delat med 100 aktier). Fondemission 1998 skedde en fondemission (1:1) i Ericsson. Kjell fick då lika många aktier till som han hade tidigare utan att betala något för de nya aktierna. Kjell hade därefter 00 aktier. Det totala omkostnadsbeloppet var fortfarande kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet sjönk däremot till 148,50 kr per aktie (9 700 kr delat med 00 aktier). Split 000 skedde en split i Ericsson (4:1) och Kjell hade därefter 800 aktier (4 x 00 aktier). Kjell betalade inget för de nya aktier han fått i samband med splitten. Det totala omkostnadsbeloppet var fortfarande kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet sjönk till 37,1 kr per aktie (9 700 kr delat med 800 aktier). Köp 0 köpte Kjell ytterligare 00 Baktier i Ericsson för 60 kr per aktie. Kjell betalade totalt 1 00 kr för de nya aktierna, 00 aktier x 60 kr + 00 kr (courtage). Det totala omkostnadsbeloppet blev: kr (9 700 kr kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev 41,90 kr ( kr delat med 1000 aktier). Nyemission 00 skedde en nyemission (1B:1 A/B) i Ericsson till en teckningskurs på 3,80 kr per aktie. Kjell fick teckningsrätter. Han valde att köpa nya Baktier för sina teckningsrätter. Kjell betalade kr för de nya aktierna (1 000 aktier x 3,80 kr). Det totala omkostnadsbeloppet blev kr ( kr kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev,85 kr ( kr delat med 000 aktier). Försäljning av aktier som Kjell redovisade i deklarationen 0 Kjell sålde Baktier i Ericsson i november 00 för 9,50 kr per aktie (1 000 aktier x 9,50 kr courtage 00 kr kr). Han räknade ut att omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden för de 1000 aktier han sålde var 850 kr (1 000 aktier x,85 kr). Kapitalförlusten blev kr (9 300 kr 850 kr). Det totala omkostnadsbeloppet sjönk till 850 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie var oförändrat,,85 kr. Försäljning av aktier som Kjell ska redovisa i deklarationen 007 I februari 0 sålde Kjell 400 Baktier i Ericsson för 7 kr per aktie (400 aktier x 7 kr courtage 00 kr kr). Han ska nu dra av omkostnadsbeloppet för aktierna. Han räknar ut att omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden för de 400 aktier han säljer är 9140 kr (400 aktier x,85 kr). Kapitalvinsten blir kr ( kr kr). Kjell för över kapitalvinsten på kr till ruta 56 på inkomstdeklarationen. Blankett, sidan 3 D. Beräkning av genomsnittligt omkostnadsbelopp för sålda aktier m.m. Datum Händelse * (Köp, Förs, S, N eller F) Antal +/ Totalt antal Anskaffningsutgift (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (), kr Om du har köpt aktier vid ett tillfälle och sedan sålt alla aktierna under 0 behöver du inte göra någon beräkning här. Då redovisar du försäljningarna på sidan. Totalt outnyttjat Genomsnittligt omkostnadsbelopp omkostnadsbelopp för kvarvarande för kvarvarande värdepapper, kr värdepapper, kr Ericsson B dec 97 Köp Ericsson B maj 98 F 1: ,50 Ericsson B maj 00 S 4: ,1 Ericsson B apr Köp ,90 Ericsson B aug 0 N 1: ,85 Ericsson B nov 0 Förs ,85 Ericsson B feb Förs ,85 8 1

13 Blankett, sidan C. Aktier m.m. (delägarrätter) Marknadsnoterade Svenska aktier och andelar i utländska juridiska personer Andelar i värdepappersfonder (ej räntefond) Aktie och aktieindexoptioner med löptid längre än ett år Warrants Konvertibler Aktieindexobligationer Teckningsrätter och fondaktierätter Aktie och aktieindexterminer Behöver du mera utrymme? Använd blankett A. Antal Ersättning (efter avdrag för utgifter vid försäljning, t.ex. courtage), kr Omkostnadsbelopp (genomsnittligt enligt beräkning på sidan 3, alternativt schablon *), kr Kapitalvinst, kr Kapitalförlust, kr 400 Ericsson B Blankett, sidan 1 Den skattskyldiges namn Försäljning av värdepapper (aktier, obligationer m.m.) Kjell Björk Personnummer/Organisationsnummer Inkomstår Deklarationsbilaga nummer 0 Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren Försäljning av aktier, SKV 33. Samråd enligt SFS 198:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. A. Beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust för aktier m.m. 1. Kapitalvinst och kapitalförlust, överföring från sidan. Värdepappersfond (ej räntefond), kapitalvinst och kapitalförlust enligt kontrolluppgift * 3. Återfört uppskovsbelopp från avsnitt B. 4. Kapitalvinst eller kapitalförlust på aktie och aktieindexoptioner, belopp enligt blankett K11 Innehavare Utfärdare Kapitalvinst, kr Kapitalförlust, kr Kapitalvinst, kapitalförlust m.m. från blankett C/K10/K10A/K1 * Beloppen framgår av specifikationen till Inkomstdeklaration 1. Om du vill beräkna kapitalvinsten eller kapitalförlusten till annat belopp än det som framgår av kontrolluppgiften, ska du redovisa det på sidan. B. Återföring av uppskovsbelopp Andelsbyte ** på uppskovsaktie Summa kapitalvinst respektive kapitalförlust Avgår från kapitalvinst Total kapitalvinst eller total kapitalförlust Kapitalvinst, 100 % Kapitalförlust, 70 % av den totala kapitalförlusten 0 är avdragsgill (70% x beloppet i ruta ). Postadress Skatteupplysningen Kapitalvinst eller kapitalförlust på andelar i aktie eller blandfonder enligt egen beräkning. Kapitalvinst i ruta för du över till ruta 56 (kapitalvinst) på Inkomstdeklaration 1 och Kapitalförlust i ruta 0 för du över till ruta 57 (kapitalförlust) på Inkomstdeklaration1. Om flera kapitalvinster eller kapitalförluster redovisas, (t.ex. även på blankett K5 eller K6) ska beloppet i ruta eller ruta 0 föras över till blankett K1 punkt 1. Överföring från blankett A (kolumnerna 3 6). 04 Summering av kolumn 3 respektive 4. Senast onsdagen den maj 007 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Läs först i "Dags att deklarera" hur du ska fylla i blanketten. Inkomstdeklaration Inkomståret 0 Person/Organisationsnummer Summa kapitalvinst och kapitalförlust för du över till avsnitt A. rad 1. * För marknadsnoterade aktier m.m. kan du beräkna omkostnadsbeloppet till 0 % av ersättningen (schablonmetoden). Detta gäller dock inte för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter o.d. Vid försäljning ange antal Uppskovsbelopp Återstående som ska återföras uppskovsbelopp Kontrollera belopp som Skatteverket fyllt i. Om en uppgift är fel, stryk över den och fyll i rätt totalbelopp i vit ruta. Ändra eller lägg till uppgifter endast i vit ruta. SKV 104 utgåva ** Uppskovsbelopp som du ska ta upp till beskattning i samband med försäljning, samt vid frivillig återföring eller pga. utflyttning. Upplysningar Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 0:17 1 Inkomster Tjänst 91 För över summan till avsnitt A. rad 3 Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Avdrag Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter 3 Inkomst enligt blankett K10, K10A eller C Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med kr.) Allmänna avdrag Pensionssparande m.m Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad Avdrag för ränteutgifter m.m. Avdrag för förvaltningsutgifter Kapitalvinst Kapitalförlust 5 Tillgångar Skulder 6 Småhus Förmögenhet Utländsk försäkring Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring 7 Du fyller i din förmögenhet om du ska sambeskattas och om din, din makes/registrerade partners och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr Underlag för fastighetsskatt Inkomstdeklaration Sambeskattads personnummer om du inte ska sambeskattas och om din och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Läs i "Dags att deklarera" på sidan 1 om hur barns förmögenhet redovisas

14 Inlösen av aktier SSAB och Ratos Under 0 har ett stort antal börsbolag löst in aktier. På sidan 7 finns mer information om inlösen. Inlösenerbjudanden från SSAB, Profil gruppen, Oriflame och JM under våren 0 inne bar att du som aktieägare antingen fick sälja tilldelade inlösenrätter eller en del av ditt aktieinnehav (inlösen ). Vid inlösen av aktier och försäljning av inlösenrätter ska VPC, din bank eller din fondkommissionär lämna kontrolluppgift och du ska normalt lämna in blankett. På sidan 7 finns mer infor mation om inlösen. Om du under 0 enbart har sålt inlösenrätter i SSAB, Profilgruppen, Oriflame eller JM behöver du inte redovisa detta på blankett. Detta framgår också av specifikationen som du har fått tillsammans med din inkomstdeklaration. p Kapitalvinst Ersättning som du fått vid försäljning av inlösenrätter i SSAB finns på kontrolluppgift. Skatteverket har räknat ut din kapitalvinst. Du behöver därför inte redovisa denna försäljning på blankett. Läs mer i "Dags att deklarera" sidan 11. VPC AB SSAB SR B * Hur har Skatteverket beräknat kapitalvinsten för inlösenrätterna? Tilldelningen av inlösenrätter utlöser inte beskattning. Om inlösenrätterna däremot säljs utlöser det kapitalvinstbeskattning. Från och med år 0 är omkostnadsbeloppet för inlösenrätter som erhållits på grund av innehav av aktier noll. Detta innebär att vid en försäljning av inlösen rätter så blir hela försäljningssumman kapitalvinst. Om du t.ex. har sålt inlösenrätter i SSAB för 500 kr är hela denna summa kapitalvinst. Du måste däremot redovisa alla dina försäljningar på blankett ( även inlösenrätter enligt ovan ) om du under 0 har sålt andra värdepapper. På sidan 15 visar vi hur du redovisar försäljning av inlösen rätter i SSAB samt inlösen av aktier i Ratos. Omkostnadsbelopp Ratos I april 0 genomförde Ratos ett inlösenprogram. Varje Ratosaktie delades (split) i två Ratosaktier och en inlösen aktie (S 3:1). Janne fick 00 inlösenaktier och 00 nya Ratos aktier. Han hade då 600 Ratosaktier (00 gamla aktier, 00 nya aktier samt 00 inlösenaktier). Inlösenaktierna löstes därefter in automatiskt för 19 kr per aktie. Splitten (delningen) av Ratosaktien innebär att omkostnadsbeloppet ska fördelas mellan Ratosaktiena och inlösenaktierna. I Skatteverkets allmänna råd SKV A 0:14 läser Janne att 93,1 % av omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgiften) hör till Ratosaktien och 6,9 % till inlösenaktien. I oktober 0 köpte Janne 00 Baktier i Ratos för totalt kr, 99 kr x 00 aktier + 00 kr i courtage kr är Jannes omkostnadsbelopp. Omkostnadsbeloppet blir kr (0 000 kr x 6,9 %) för inlösenaktierna och kr (0 000 kr x 93,1 %) för de kvarvarande 400 Ratosaktierna (00 gamla Ratosaktier + 00 nya Ratosaktier). D. Beräkning av genomsnittligt omkostnadsbelopp för sålda aktier m.m. Om du har köpt aktier vid ett tillfälle och sedan sålt alla aktierna under 0 behöver du inte göra någon beräkning här. Då redovisar du försäljningarna på sidan. Blankett, sidan 3 Datum Händelse * (Köp, Förs, S, N eller F) Antal +/ Totalt antal Anskaffningsutgift (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (), kr Totalt outnyttjat Genomsnittligt omkostnadsbelopp omkostnadsbelopp för kvarvarande för kvarvarande värdepapper, kr värdepapper, kr Ratos B okt Köp Ratos B apr S Ratos B apr S ,55 8 Ratos ll apr S ,9 14

15 Blankett, sidan 1 C. Aktier m.m. (delägarrätter) Marknadsnoterade Svenska aktier och andelar i utländska juridiska personer Andelar i värdepappersfonder (ej räntefond) Aktie och aktieindexoptioner med löptid längre än ett år Warrants Konvertibler Aktieindexobligationer Teckningsrätter och fondaktierätter Aktie och aktieindexterminer Behöver du mera utrymme? Använd blankett A. Antal Ersättning (efter avdrag för utgifter vid försäljning, t.ex. courtage), kr Omkostnadsbelopp (genomsnittligt enligt beräkning på sidan 3, alternativt schablon *), kr Kapitalvinst, kr Kapitalförlust, kr 400 SSAB SR B Ratos ll Blankett, sidan 1 Den skattskyldiges namn Försäljning av värdepapper (aktier, obligationer m.m.) Janne Jansson Personnummer/Organisationsnummer Inkomstår Deklarationsbilaga nummer 0 Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren Försäljning av aktier, SKV 33. Samråd enligt SFS 198:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. A. Beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust för aktier m.m. 1. Kapitalvinst och kapitalförlust, överföring från sidan. Värdepappersfond (ej räntefond), kapitalvinst och kapitalförlust enligt kontrolluppgift * 3. Återfört uppskovsbelopp från avsnitt B. 4. Kapitalvinst eller kapitalförlust på aktie och aktieindexoptioner, belopp enligt blankett K11 Postadress Skatteupplysningen Innehavare Senast onsdagen den maj 007 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Utfärdare Kapitalvinst, kr Kapitalförlust, kr Inkomstdeklaration Inkomståret 0 Person/Organisationsnummer 5. Kapitalvinst, kapitalförlust m.m. från blankett C/K10/K10A/K1 * Beloppen framgår av specifikationen till Inkomstdeklaration 1. Om du vill beräkna kapitalvinsten eller kapitalförlusten till annat belopp än det som framgår av kontrolluppgiften, ska du redovisa det på sidan. SKV 104 utgåva B. Återföring av uppskovsbelopp Andelsbyte ** på uppskovsaktie ** Uppskovsbelopp som du ska ta upp till beskattning i samband med försäljning, samt vid frivillig återföring eller pga. utflyttning. Upplysningar Summa kapitalvinst respektive kapitalförlust Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 0:17 Läs först i "Dags att deklarera" hur du ska fylla i blanketten. 1 Inkomster Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Avdrag Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter 3 Kontrollera belopp som Skatteverket fyllt i. Om en uppgift är fel, stryk över den och fyll i rätt totalbelopp i vit ruta. Ändra eller lägg till uppgifter endast i vit ruta. Kapitalvinst eller kapitalförlust på andelar i aktie eller blandfonder enligt egen beräkning. Avgår från kapitalvinst Total kapitalvinst eller total kapitalförlust Kapitalvinst, 100 % Kapitalförlust, 70 % av den totala kapitalförlusten 0 är avdragsgill (70% x beloppet i ruta ). Inkomst enligt blankett K10, K10A eller C Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med kr.) Allmänna avdrag Pensionssparande m.m Kapital Överföring från blankett A (kolumnerna 3 6). 04 Summering av kolumn 3 respektive Ränteinkomster, utdelningar m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad Summa kapitalvinst och kapitalförlust för du över till avsnitt A. rad 1. * För marknadsnoterade aktier m.m. kan du beräkna omkostnadsbeloppet till 0 % av ersättningen (schablonmetoden). Detta gäller dock inte för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter säljrätter o d Kapitalvinst i ruta för du över till ruta 56 (kapitalvinst) på Inkomstdeklaration 1 och Kapitalförlust i ruta 0 för du över till ruta 57 (kapitalförlust) på Inkomstdeklaration1. Om flera kapitalvinster eller kapitalförluster redovisas, (t.ex. även på blankett K5 eller K6) ska beloppet i ruta eller ruta 0 föras över till blankett K1 punkt 1. Vid försäljning ange antal Inlösenrätter i SSAB Våren 0 fick Janne ett erbjudande om inlösen av aktier i SSAB. Janne hade då 400 aktier i SSAB. Janne fick 400 inlösenrätter och han valde att sälja dessa i stället för att lösa in aktier. I månadsskiftet maj/juni 0 fick Janne kr (400 st x 3,51 kr) för sina inlösen rätter. Janne måste redovisa försäljningen av inlösenrätterna på blankett eftersom han också har löst in aktier i Ratos. 91 För över summan till avsnitt A. rad 3 Ersättning: 400 säljrätter x 3,51 kr kr Omkostnadsbelopp: 0 kr Jannes kapitalvinst blir kr Omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgiften) för inlösenrätterna är noll. Se Hur har Skatteverket beräknat på sidan Uppskovsbelopp Återstående som ska återföras uppskovsbelopp Avdrag för ränteutgifter m.m. Avdrag för förvaltningsutgifter Kapitalvinst Kapitalförlust 5 Tillgångar Skulder 6 Småhus Förmögenhet Utländsk försäkring Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring 7 Du fyller i din förmögenhet om du ska sambeskattas och om din, din makes/registrerade partners och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr Underlag för fastighetsskatt Exempel 7: Försäljning av inlösenrätter i SSAB. Inlösen av aktier i Ratos Inlösen av aktier i Ratos Sambeskattads personnummer om du inte ska sambeskattas och om din och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Läs i "Dags att deklarera" på sidan 1 om hur barns förmögenhet redovisas I april 0 genomförde Ratos ett inlösenprogram och i slutet av månaden fick Janne kr (00 aktier x 19 kr) för sina inlösenaktier (ej courtage). På sidan 14 finns information om inlösenprogrammet och om hur Janne beräknat omkostnads beloppet. Ersättning: 00 inlösenaktier x 19 kr kr Omkostnadsbelopp: 00 inlösenaktier kr Jannes kapitalvinst blir 40 kr (3 800 kr kr) På sidan summerar Janne sina aktieaffärer (kolumnerna 3, 4 och 5). I ruta fyller han i 5 04 kr (1 404 kr kr) och i ruta 04 fyller han i 1380 kr (0 kr kr). Han för över kapitalvinsten (kolumn 5) på 3 84 kr (1 404 kr + 40 kr) till avsnitt A på sidan 1. Han fyller i kapitalvinsten 3 84 kr i ruta. Janne för sedan över kapitalvinsten på 3 84 kr till ruta 56 på inkomstdeklarationen. 15

16 Återföring av uppskov ABB Om du fick uppskov med kapitalvinsten vid ett aktiebyte inkomståren 1999, 000 eller 0 ska uppskovet återföras till beskattning om du sålt de nya aktierna under inkomståret 0. Observera att du också måste återföra ditt uppskov om du flyttar från Sverige till land utanför EESområdet eller om bolaget upphör, t.ex. vid konkurs eller fusion. Du kan även fri villigt återföra ditt uppskov, helt eller delvis, utan att ha sålt några nya aktier. I specifikationen till inkomstdeklarationen finns information om ditt uppskov från inkomst åren 1999, 000 och 0. Specifikationen innehåller information om vilka aktier som avses samt det kvarvarande uppskovet. På finns informa tion om anskaffningsutgifter, namnändringar m.m. för de vanligaste aktierna med uppskov. Exempel 8: Återföring av uppskovsbelopp Omkostnadsbelopp ABB Inkomståret 1999 bytte Jacob 300 aktier i ABB AB mot 47 aktier i ABB Ltd. Han fyllde då i blanketten B och begärde uppskov med den beräknade vinsten på kr. Av Riksskatteverkets rekommendation RSV S 1999:34 framgår att omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgiften) kan beräknas till 750 kr per aktie i ABB Ltd. Den 7 maj 0 genomfördes en split 4:1 av ABB Ltdaktien (delning). Detta innebär att omkostnadsbeloppet delas med 4, och att det nya omkostnadsbeloppet efter splitten blir 187,50 kr (750 kr dividerat med 4) för ABB Ltdaktien. Efter splitten har Jacob 188 aktier i ABB Ltd (47 aktier x 4). Försäljning av aktier och återföring av uppskovsbelopp I februari 0 sålde Jacob sina aktier i ABB Ltd för 85 kr per aktie. Ersättning: 188 aktier x 85 kr courtage 00 kr kr Omkostnadsbelopp: 188 aktier x 187,50 kr kr Läs i den gula rutan här bredvid hur Jacob beräknat omkostnadsbeloppet. Jacobs kapitalförlust blir ( kr kr) kr I november 0 sålde Jacob dessutom 800 aktier i TeliaSonera för 54 kr per aktie. Ersättning: 800 aktier x 54 kr courtage 00 kr kr Jacob köpte aktierna i juni 0 för 36 kr per aktie. Omkostnadsbelopp: 800 aktier x 36 kr kr + courtage 00 kr kr Jacobs kapitalvinst blir ( kr kr) kr Jacob summerar sina aktieaffärer (kolumnerna 3, 4, 5 och 6). I ruta fyller han i kr ( kr kr) och i ruta 04 fyller han i kr (35 50 kr kr). Han för sedan över kapital vinsten på kr och kapitalförlusten på kr till avsnitt A på sidan 1. Under avsnitt B fyller han i uppskovsbeloppet kr. Beloppet ska återföras eftersom uppskovsaktierna är sålda. Därefter för han över uppskovsbeloppet till avsnitt A. Jacob summerar i avsnitt A och får fram en kapitalvinst på 393 kr ( kr kr kr). Han fyller i kapital vinsten 393 kr i ruta. Jacob för över kapitalvinsten på 393 kr till ruta 56 på inkomstdeklarationen. 16

17 Blankett, sidan C. Aktier m.m. (delägarrätter) Marknadsnoterade Svenska aktier och andelar i utländska juridiska personer Andelar i värdepappersfonder (ej räntefond) Aktie och aktieindexoptioner med löptid längre än ett år Warrants Konvertibler Aktieindexobligationer Teckningsrätter och fondaktierätter Aktie och aktieindexterminer Behöver du mera utrymme? Använd blankett A. Blankett, sidan 1 Den skattskyldiges namn Personnummer/Organisationsnummer Antal Försäljning av värdepapper (aktier, obligationer m.m.) Inkomstår Deklarationsbilaga nummer 0 Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren Försäljning av aktier, SKV 33. Jacob Ek Ersättning (efter avdrag för utgifter vid försäljning, t.ex. courtage), kr Omkostnadsbelopp (genomsnittligt enligt beräkning på sidan 3, alternativt schablon *), kr Kapitalvinst, kr Kapitalförlust, kr 188 ABB Ltd TeliaSonera Samråd enligt SFS 198:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. A. Beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust för aktier m.m. 1. Kapitalvinst och kapitalförlust, överföring från sidan. Värdepappersfond (ej räntefond), kapitalvinst och kapitalförlust enligt kontrolluppgift * 3. Återfört uppskovsbelopp från avsnitt B. 4. Kapitalvinst eller kapitalförlust på aktie och aktieindexoptioner, belopp enligt blankett K11 Innehavare Utfärdare Kapitalvinst, kr Kapitalförlust, kr Kapitalvinst, kapitalförlust m.m. från blankett C/K10/K10A/K1 * Beloppen framgår av specifikationen till Inkomstdeklaration 1. Om du vill beräkna kapitalvinsten eller kapitalförlusten till annat belopp än det som framgår av kontrolluppgiften, ska du redovisa det på sidan. SKV 104 utgåva B. Återföring av uppskovsbelopp Andelsbyte ** på uppskovsaktie ** Uppskovsbelopp som du ska ta upp till beskattning i samband med försäljning, samt vid frivillig återföring eller pga. utflyttning. Upplysningar Summa kapitalvinst respektive kapitalförlust Avgår från kapitalvinst Total kapitalvinst eller total kapitalförlust Kapitalvinst, 100 % Kapitalförlust, 70 % av den totala kapitalförlusten 0 är avdragsgill (70% x beloppet i ruta ). Postadress Skatteupplysningen Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 0:17 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Läs först i "Dags att deklarera" hur du ska fylla i blanketten. 1 Inkomster Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Avdrag Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter 3 Kapitalvinst eller kapitalförlust på andelar i aktie eller blandfonder enligt egen beräkning. Kapitalvinst i ruta för du över till ruta 56 (kapitalvinst) på Inkomstdeklaration 1 och Kapitalförlust i ruta 0 för du över till ruta 57 (kapitalförlust) på Inkomstdeklaration1. Om flera kapitalvinster eller kapitalförluster redovisas, (t.ex. även på blankett K5 eller K6) ska beloppet i ruta eller ruta 0 föras över till blankett K1 punkt 1. Överföring från blankett A (kolumnerna 3 6). 04 Summering av kolumn 3 respektive 4. Senast onsdagen den maj 007 Kontrollera belopp som Skatteverket fyllt i. Om en uppgift är fel, stryk över den och fyll i rätt totalbelopp i vit ruta. Ändra eller lägg till uppgifter endast i vit ruta. Inkomst enligt blankett K10, K10A eller C Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med kr.) Allmänna avdrag Pensionssparande m.m Inkomstdeklaration Inkomståret 0 Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad Avdrag för ränteutgifter m.m. Avdrag för förvaltningsutgifter Kapitalvinst Kapitalförlust 5 Tillgångar Skulder 6 Småhus Förmögenhet Utländsk försäkring Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring 7 Person/Organisationsnummer Summa kapitalvinst och kapitalförlust för du över till avsnitt A. rad 1. * För marknadsnoterade aktier m.m. kan du beräkna omkostnads beloppet till 0 % av ersättningen (schablonmetoden). Detta gäller dock inte för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter o.d. Vid försäljning ange antal 91 För över summan till avsnitt A. rad Uppskovsbelopp Återstående som ska återföras uppskovsbelopp ABB Ltd Du fyller i din förmögenhet om du ska sambeskattas och om din, din makes/registrerade partners och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr Underlag för fastighetsskatt Inkomstdeklaration Sambeskattads personnummer om du inte ska sambeskattas och om din och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Läs i "Dags att deklarera" på sidan 1 om hur barns förmögenhet redovisas

18 Redovisning av förlust Har du sålt vissa aktier med vinst och andra med förlust? Då har du rätt att kvitta vinsten mot hela förlusten. Om du efter kvittning får en förlust får du avdrag för den med 70 procent. Exempel 9: Kvittning av vinst och förlust Ulf sålde sina 500 aktier i Ericsson i augusti 0 för kr per aktie. Ersättning: 500 aktier x kr kr courtage 00 kr kr Ulf köpte aktierna i april 0 för 9 kr per aktie. Omkostnadsbelopp: 500 aktier x 9 kr kr + courtage 00 kr kr Ulfs kapitalförlust på aktierna i Ericsson blir ( kr kr) kr Ulf sålde också sina 100 aktier i Electrolux i augusti 0 för 1 kr per aktie. Ersättning: 100 aktier x 1 kr kr courtage 00 kr kr Omkostnadsbelopp: Läs i den gula rutan här nedan hur Ulf beräknat omkostnadsbeloppet. 8 5 kr Ulfs kapitalvinst på aktierna i Electrolux blir ( kr 8 5 kr) 15 kr Ulf sålde dessutom 00 aktier i Husqvarna i augusti 0 för 77 kr per aktie. Ersättning: 00 aktier x 77 kr kr courtage 00 kr kr Omkostnadsbelopp: Läs i den gula rutan här nedan hur Ulf beräknat omkostnadsbeloppet kr Ulfs kapitalförlust på aktierna i Husqvarna blir (15 00 kr 16 3 kr) 1 1 kr På sidan summerar Ulf kolumnerna 3, 4, 5 och 6. I ruta fyller han i kr ( kr kr kr) och i ruta 04 fyller han i 39 3 kr ( kr kr kr). De summerade beloppen i kolumn 5 och kolumn 6 för Ulf sedan över till avsnitt A på sidan 1. Ulf summerar och får fram en kapitalförlust på 793 kr i ruta. Han får göra avdrag med kr, dvs. 70 % av kapi talförlusten (70 % x 793 kr). Han fyller i kapitalförlusten på kr i ruta 0. Ulf för över kapitalförlusten på kr till ruta 57 på inkomstdeklarationen. I april 0 köpte Ulf 100 aktier i Electrolux för kr ( 100 aktier x 145 kr + courtage 00 kr ). Under sommaren 0 delade Electrolux ut Husqvarna och Ulf fick 100 Husqvarna. Utdelningen var skattefri, men i stället ska anskaffningsutgiften delas upp mellan den ursprungliga och den nya aktien. Av Skatteverkets allmänna råd ( SKV A 0:19 ) framgår att 55 % av anskaffningsutgiften, eller 8 5 kr ( kr x 55 %), hör till aktierna i Electrolux. Anskaffningsutgiften för de till delade aktierna i Husqvarna blir kr ( kr 8 5 kr ). I juni köpte Ulf ytterligare 300 Husqvarnaaktier för kr ( 300 aktier x 86 kr + courtage 00 kr ). Anskaffningsutgiften för Ulfs 400 Husqvarnaaktier blir kr ( kr kr ). Se även uträkningen nedan i blankett, avsnitt D. Blankett, sidan 3 D. Beräkning av genomsnittligt omkostnadsbelopp för sålda aktier m.m. Datum Händelse * (Köp, Förs, S, N eller F) Antal +/ Totalt antal Anskaffningsutgift (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (), kr Om du har köpt aktier vid ett tillfälle och sedan sålt alla aktierna under 0 behöver du inte göra någon beräkning här. Då redovisar du försäljningarna på sidan. Totalt outnyttjat Genomsnittligt omkostnadsbelopp omkostnadsbelopp för kvarvarande för kvarvarande värdepapper, kr värdepapper, kr Electrolux B april Köp Electrolux B juni Utd ,85 Electrolux B aug Förs Husqvarna B juni Utd ,15 Husqvarna B juni Köp ,54 Husqvarna B aug Förs ,54 18

19 C. Aktier m.m. (delägarrätter) Marknadsnoterade Svenska aktier och andelar i utländska juridiska personer Andelar i värdepappersfonder (ej räntefond) Aktie och aktieindexoptioner med löptid längre än ett år Warrants Konvertibler Aktieindexobligationer Teckningsrätter och fondaktierätter Aktie och aktieindexterminer Behöver du mera utrymme? Använd blankett A. Antal Ersättning (efter avdrag för utgifter vid försäljning, t.ex. courtage), kr Omkostnadsbelopp (genomsnittligt enligt beräkning på sidan 3, alternativt schablon *), kr Kapitalvinst, kr Kapitalförlust, kr 500 Ericsson B Electrolux B Husqvarna B Den skattskyldiges namn Försäljning av värdepapper (aktier, obligationer m.m.) Ulf Larsson Personnummer/Organisationsnummer Inkomstår Deklarationsbilaga nummer 0 Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren Försäljning av aktier, SKV 33. Samråd enligt SFS 198:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. A. Beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust för aktier m.m. 1. Kapitalvinst och kapitalförlust, överföring från sidan. Värdepappersfond (ej räntefond), kapitalvinst och kapitalförlust enligt kontrolluppgift * 3. Återfört uppskovsbelopp från avsnitt B. 4. Kapitalvinst eller kapitalförlust på aktie och aktieindexoptioner, belopp enligt blankett K11 Innehavare Utfärdare Kapitalvinst, kr Kapitalförlust, kr Kapitalvinst, kapitalförlust m.m. från blankett C/K10/K10A/K1 * Beloppen framgår av specifikationen till Inkomstdeklaration 1. Om du vill beräkna kapitalvinsten eller kapitalförlusten till annat belopp än det som framgår av kontrolluppgiften, ska du redovisa det på sidan. B. Återföring av uppskovsbelopp Andelsbyte ** på uppskovsaktie Summa kapitalvinst respektive kapitalförlust Avgår från kapitalvinst Total kapitalvinst eller total kapitalförlust Kapitalvinst, 100 % Kapitalförlust, 70 % av den totala kapitalförlusten 0 är avdragsgill (70% x beloppet i ruta ). Postadress Skatteupplysningen Kapitalvinst eller kapitalförlust på andelar i aktie eller blandfonder enligt egen beräkning. Överföring från blankett A (kolumnerna 3 6). 04 Summering av kolumn 3 respektive 4. Kapitalvinst i ruta för du över till ruta 56 (kapitalvinst) på Inkomstdeklaration 1 och Kapitalförlust i ruta 0 för du över till ruta 57 (kapitalförlust) på Inkomstdeklaration1. Om flera kapitalvinster eller kapitalförluster redovisas, (t.ex. även på blankett K5 eller K6) ska beloppet i ruta eller ruta 0 föras över till blankett K1 punkt 1. Senast onsdagen den maj 007 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Läs först i "Dags att deklarera" hur du ska fylla i blanketten. Kontrollera belopp som Skatteverket fyllt i. Om en uppgift är fel, stryk över den och fyll i rätt totalbelopp i vit ruta. Ändra eller lägg till uppgifter endast i vit ruta. Inkomstdeklaration Inkomståret 0 Person/Organisationsnummer Summa kapitalvinst och kapitalförlust för du över till avsnitt A. rad 1. * För marknadsnoterade aktier m.m. kan du beräkna omkostnadsbeloppet till 0 % av ersättningen (schablonmetoden). Detta gäller dock inte för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter o.d. Vid försäljning ange antal Uppskovsbelopp Återstående som ska återföras uppskovsbelopp SKV 104 utgåva ** Uppskovsbelopp som du ska ta upp till beskattning i samband med försäljning, samt vid frivillig återföring eller pga. utflyttning. Upplysningar Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 0:17 Spara den ena som kopia! 1 Inkomster Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar 91 För över summan till avsnitt A. rad 3 Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst enligt blankett K10, K10A eller C Avdrag Tjänst Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. avdrag med kr.) Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter 3 Allmänna avdrag Pensionssparande m.m Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad Avdrag för ränteutgifter m.m. Avdrag för förvaltningsutgifter Kapitalvinst Kapitalförlust 5 Tillgångar Skulder 6 Förmögenhet Du fyller i din förmögenhet om du ska sambeskattas och om din, din makes/registrerade partners och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Utländsk försäkring Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring Sambeskattads personnummer om du inte ska sambeskattas och om din och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Läs i "Dags att deklarera" på sidan 1 om hur barns förmögenhet redovisas Småhus Underlag för fastighetsskatt 80 19

20 Nollkupongare och premieobligationer Exempel 10: Inlösen av nollkupongare och försäljning av premieobligationer Stina har under 0 avyttrat olika värdepapper. Hon har löst in en nollkupongare och sålt sina kvarvarande premieobligationer. Hon har dessutom sålt andelar i en värdepappersfond. Stina redovisar resultatet av inlösen av nollkupongaren och försäljningen av premieobligationerna på blankett, sidan 4. För värdepappersfonden kommer det en kontrolluppgift om förlusten. Inlösen av nollkupongare Stinas nollkupongare löstes in i september 0. Den inlösta nollkupongaren ska redovisas i avsnitt E på blankett. Ersättning: Utbetalt belopp för nollkupongaren, SHBO 31 Omkostnadsbelopp: Stina köpte nollkupongaren i januari 00 för kr Stinas kapitalvinst blir ( kr kr) kr kr kr Vinsten på nollkupongaren redovisas inte i rutan för kapitalvinst på inkomstdeklarationen, ruta 56. Den ska i stället redovisas i rutan för ränteinkomst, ruta 50. Stina stryker den förtryckta ränteinkomsten, 879 kr, på inkomstdeklarationen. Hon lägger ihop det förtryckta beloppet på 879 kr med kapital vinsten kr ( 879 kr kr kr ). Stina för in det uträknade beloppet, kr, i ruta 50 på inkomstdeklarationen. Försäljning av premieobligationer och fondförsäljning med förlust Stina sålde sina 40 premieobligationer 004:1 i juli 0 för 1 00 kr/st. De sålda premieobligationerna ska hon redovisa i avsnitt F på blankett. Ersättning: 40 st x 1 00 kr kr courtage 300 kr kr Omkostnadsbelopp: Stina köpte premierna vid emissionen i mars 004 för kr kr Stinas kapitalvinst blir 500 kr ( kr kr) Stina har sålt andelar i sin aktiefond och gjort en förlust på kr. Hon har därför en förtryckt kapital förlust på kr ( kr x 70 %) i sin inkomst deklaration. Stina stryker den förtryckta förlusten på kr i inkomstdeklarationen. Vinsten på premieobligationerna, 500 kr, kvittas med den förtryckta förlusten, kr ( kr kr kr). Stina för in kapitalförlusten på kr i ruta 57 på inkomstdeklarationen. 0 Premieobligationer Dragningsvinster på premieobligationer är skattefria, men avyttring ( inlösen eller försäljning ) av premieobligationer ska beskattas. Vid avyttring av premieobligationer ska din bank eller VPC lämna kontrolluppgift och du ska normalt sett lämna in blankett. Under år 0 har två premieobligationslån gått till inlösen. Dessa lån är: 1998:1 med inlösen 016 0: med inlösen Du som under 0 enbart har löst in eller sålt premieobligationer i dessa lån behöver inte deklarera detta. Detta framgår också av specifikationen som du fått tillsammans med inkomstdeklarationen. Om du däremot har sålt andra värdepapper under 0 ska du redovisa alla dina försäljningar på blankett, alltså även de premieobligationer som nämns ovan.

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 0 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 9 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blanketter Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 009 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 18 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dekl@rera 2008 Senast måndagen den 5 maj klockan 24:00! Dags att deklarera 2008 2 Nyheter 2 Elegitimation 2 Edeklarera du med! 3

Läs mer

2007 Senast den 2 maj kl Dags att deklarera. Deklarera via Internet, sms eller telefon. 2007

2007 Senast den 2 maj kl Dags att deklarera. Deklarera via Internet, sms eller telefon. 2007 2007 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Deklarera via Internet, sms eller telefon Dekl@rera 2007 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3

Läs mer

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015 Inkomst och momsdeklaration Eva Ek 2015 Eva Ek är född 1952 och fyllde alltså 62 år 2014 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2015 (inkomståret). Hade hon gjort detta

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Så här går det till att deklarera. Kontrollera!

Så här går det till att deklarera. Kontrollera! Kontrollera! Börja med att riva isär blanketterna vid perforeringen. Ta fram alla kon troll upp gif ter som du har fått från ar bets gi va re, ban ker, för säk - rings kas sa, kon to korts fö re tag m.fl.

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan

Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan 2016 Om du som privatperson ska köpa en ny bil eller annat nytt transportmedel från ett annat EU-land ska du själv betala moms i Sverige. Nya transportmedel

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations- och kontrolluppgiftsskyldighet,

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital * Skatteverket 1 PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113 Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital www.skatteverket.se Postadress Skatteupplysningen, telefon E-postadress

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2011 Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Deklarera via Internet, mobil, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Underlag för beräkning av avgift

Underlag för beräkning av avgift Underlag för beräkning av avgift När du får hjälpinsatser från kommunen ska du betala omsorgsavgift. Storleken på avgiften varierar beroende på inkomst och hur mycket hjälp du har. De uppgifter som du

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2015 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2012 Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! E-deklarera via Internet, app, sms eller genom att ringa! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00 2014 Dags att deklarera E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se www.skatteverket.se/app Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2015 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2014 deklaration 2015 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Anvisningar för årsräkning/sluträkning

Anvisningar för årsräkning/sluträkning Sida 1(7) Anvisningar för årsräkning/sluträkning Anvisning faställd: 2014-12-01 Dokumentansvarig: Kerstin Lindén Sida 2(7) Inledning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare

Läs mer

Introduktionsföreläsning till skatterätten

Introduktionsföreläsning till skatterätten Uppsala universitet Juridiska institutionen Mattias Dahlberg, prof. i finansrätt Introduktionsföreläsning till skatterätten Föreläsningens delar 1. Skatterättens grundfrågor 2. Skattefria inkomster 3.

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Viktiga datum, 2014-års kalender

Viktiga datum, 2014-års kalender av 20 2014-01-03 09:52 Viktiga datum, 2014-års kalender Privat Företag & organisationer Visa alla datum 3 januari Företag En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2014 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster

E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster Vet du vad en e-legitimation är och vad du kan använda den till? Den här broschyren ger dig lite mera kunskap. Gör slag i saken! Skaffa en e-legitimation så

Läs mer

E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster

E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster Vet du vad en e-legitimation är och vad du kan använda den till? Den här broschyren ger dig lite mera kunskap. Gör slag i saken! Skaffa en e-legitimation så

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva 8 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Inkomstskatt. www.skatteverket.se

Inkomstskatt. www.skatteverket.se Inkomstskatt www.skatteverket.se A-Ö S skolungdom Inkomstskatt Enklast jämkar du elektroniskt, via vår e-tjänst Skattejämkning. Du behöver inte ha en e-legitimation för denna tjänst. www.skatteverket.se/jamkning

Läs mer

sätt 1. Äger du villa eller fritidshus?

sätt 1. Äger du villa eller fritidshus? sätt sätt att sänka Missa inga avdrag eller nya skatteregler i årets deklaration. Här är skatteproffset Anders Anderssons checklista som hjälper dig att deklarera smart. De flesta av den nya regeringens

Läs mer

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget.

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget. FUSIONSPLAN Undertecknade Övningsbolaget AB, 556789-1234, moderbolaget, med säte i Nyköping, och Övningsbolaget Invest AB, 556679-1234, dotterbolaget, med säte i Nyköping, har denna dag upprättat en fusionsplan

Läs mer

Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3

Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 Beskattningsår 2014 Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 Stiftelser Den här broschyren vänder sig till er som ska fylla i Inkomst deklaration 3 för en stiftelse. Broschyren

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se Inledning

Läs mer

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda deklarationsblanketter samt påslagen anstånds- och SRU-funktionalitet.

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 18 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2013 Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt. Broschyren innehåller även information om uppskov.

Försäljning av bostadsrätt. Broschyren innehåller även information om uppskov. 2016 Försäljning av bostadsrätt Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehåll Deklarera försäljning av bostadsrätt 3 I vilka fall ska jag deklarera överlåtelsen? 3 När ska jag deklarera försäljningen?

Läs mer

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för:

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för: Sida 1(3) Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för: hemtjänst dagverksamhet särskilt boende Personuppgifter Namn sökande Personnummer Personnummer Hemmavarande barn Personnummer Gatuadress Postnummer

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Versionsnyheter 2013.1

Versionsnyheter 2013.1 Visma Skatteprogram Versionsnyheter 2013.1 SRU-filer till Skatteverket Funktionen för SRU-export i programmet kan nu användas, sedan Skatteverket fastställt årets specifikation av innehållet i SRU-filer.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:1060 Utkom från trycket den 24 november 2009 utfärdad den 12 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 19 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2010 taxeringsår 2011 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende Sida 1(3) Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende Frågor Har du frågor kan du kontakta kommunens kontaktcenter. Telefon: 08-579 210 00 E-post: kontaktcenter@sollentuna.se

Läs mer

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b.

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b. Framsidan Uppgifter för sambeskattning Här står personnumret på den person som du ska sambeskattas med. Kontrollera att det är riktigt. Om rutan inte är ifylld betyder det att du inte ska sambeskattas.

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m.

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. SKV 373 utgåva 26 Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Inkomståret 2012 Information till dig som lämnar kontrolluppgifter om: Ränteinkomster Ränteutgifter Tomträttsavgäld Obligationer Schablonintäkt

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Nyheter för redovisningsperioderna januari maj 2016 Sjukförsäkringsavgiften höjs från 4,35 % till 4,85 %

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 8 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2008 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster?

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt,

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Nyhet för redovisningsperioderna juni december 2016 Den reducerade avgiften för ungdomar tas bort fr.o.m.

Läs mer

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151 645 Sakregister A Ackord, 521 Ackumulerad inkomst, 158 dödsbo, 158 Aktiebolag, 23 Aktier och andelar i fastighetsförvaltande företag, 229 andel i handelsbolag, 231 byggnadsarbete på egen fastighet, 236

Läs mer

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 HE0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ), nedan kallat

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer