OP-pensionsförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OP-pensionsförsäkring"

Transkript

1 OP-pensionsförsäkring

2 Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna 6 Beskattning av en OP-pensionsförsäkring 7 Information om ditt försäkringsavtal 8 OP-Livförsäkrings Ab är din försäkrare 10 Uppgifter om ombud 11 Fördelar med en frivillig OP-pensionsförsäkring du kan spara så stor pension som du vill du kompletterar ditt pensionsskydd pensionsförsäkringspremierna är avdragsgilla i beskattningen upp till euro per år premieplanen är flexibel enligt dina mål du hanterar flera placeringsobjekt med ett avtal ett enkelt sätt att komma in på placeringsmarknaden och sprida dina besparingar på olika placeringsobjekt som försäkringsbolaget erbjuder ett mångsidigt utbud av placeringsobjekt som förvaltas av experter inom försäkringen betalar du i regel vare sig teckningsprovisioner eller inlösenprovisioner i anslutning till fondsparande du kan avgiftsfritt byta placeringsobjekt på nätet du har tillgång till stöd från andelsbankens placeringsexperter i vår nättjänst op.fi kan du betala tilläggspremier, göra ändringar i fördelningen av besparingarna samt granska utvecklingen av dina besparingar och innehållet i ditt avtal

3 Det lönar sig att spara för en tilläggspension Med OP-pensionsförsäkringen kompletterar du ditt pensionsskydd och ser till att dina pensionsdagar blir trevliga ekonomiskt, fastän dina inkomster minskar då du går i pension. Då du sparar för en tilläggspension bygger du upp en tryggare framtid för dig själv. Det lönar sig att börja spara redan nu. Ju yngre du är när du börjar, desto lättare är det att få ordentliga inkomster för din pensionstid. När pensionstiden sedan börjar närma sig, kan du mer exakt besluta hur du drar nytta av dina besparingar. Lagstadgad arbetspension Lagstadgad arbetspension tjänas in på basis av de egna årsinkomsterna och en åldersbunden intjäningsprocent. Din pension blir bättre om du arbetar en längre tid. Ju tidigare du går i pension, desto mindre blir din pension. Du kan gå i pension efter eget val vid års ålder. Ditt eget arbetspensionsbolag sänder dig årligen per post ett pensionsutdrag av vilket framgår hur mycket du hittills har införtjänat i pension. Närmare information om arbetspensionerna finns på adressen Till exempel med räknaren på får du en uppskattning av hur stor pension du får om du fortsätter att arbeta tills du är t.ex. 64 eller 67 år. Är din uppskattade arbetspension tillräckligt stor? Kan du behålla din levnadsstandard då du går i pension och dina inkomster minskar? Hur mycket mer skulle du behöva för att kunna förverkliga dina drömmar under din pensionstid? Ställ upp ett mål för din tilläggspension. Med OP-pensionsförsäkring når du målet enkelt: då du sparar regelbundet varje månad i flera års tid, samlas och ökar dina tilläggsinkomster för pensionstiden nästan obemärkt. OP-pensionsförsäkringen minskar inte din lagstadgade arbetspension och den utgör heller inget hinder för intjäningen av arbetspension, om du beslutar dig för att arbeta ännu efter att du kan gå i pension. Lön frivillig tilläggspension lagstadgad arbetspension OP-pensionsförsäkring 3

4 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig Pensionsförsäkringen planeras alltid utgående från dina behov. Till att börja med gör du tillsammans med vår expert upp en plan för ditt pensionsmål ett lämpligt sparbelopp hur det lönar sig för dig att placera dina besparingar. Betalningsplan Placeringsplan Pensionsplan Premiebelopp minst 50 /mån. eller 500 /år Betalningstidpunkt valbara betalningsmånader Placeringsalternativ Enligt din personliga placerarprofil kan du bland de OP-placeringsfonder eller andra placeringsobjekt, såsom placeringskorgar, som försäkringsbolaget erbjuder välja de alternativ som lämpar sig bäst för dig. Pensionsplan En tidsbunden pensionsplan på minst 10 år. Pensionen betalas 1, 2, 4, 6 eller 12 ggr/år. Betalningsplan Beloppet av den tilläggspension som du är ute efter och ett sparbelopp som är lämpligt för dig utgör ramen för betalningsplanen som är smidig och anpassar sig till din livssituation. Det är senare möjligt att ändra månadsbeloppen och betalningstidpunkterna. Premierna som betalas enligt betalningsplanen är bundna till levnadskostnadsindexet. Du kan när som helst betala in extra premier i försäkringen utan att ändra din normala betalningsplan. Placeringsplan Det är viktigt att du väljer sådana placeringsobjekt till din försäkring som lämpar sig för dina mål som sparare. Du kan styra dina premier till de OP-fonder och andra placeringsobjekt som försäkringsbolaget erbjuder. Under hela spartiden kan du fritt ändra fördelningen mellan placeringsobjekten både beträffande besparingarna i försäkringen och de framtida premierna. I nättjänsten op.fi kan du alltid avgiftsfritt byta placeringsobjekt. I andelsbanken kan du byta placeringsobjekt avgiftsfritt fyra gånger om året. Våra experter står gärna till tjänst om du vill veta mer om de olika alternativen som stöd för ditt beslut. Försäkringsbolaget har rätt att i de situationer som närmare definieras i försäkringsvillkoren begränsa överföringen av försäkringsbesparingen från ett placeringsobjekt till ett annat samt ändringen av fördelningsförhållandet för framtida premier eller ändra på tidpunkten för genomföringen av de häruppdragen. Pensionsplanen och pensionens storlek Då du kommer till andelsbanken för att teckna en OP-pensionsförsäkring kommer vi samtidigt överens om en pensionstid och ett pensionsmål enligt dina önskemål. Det slutliga beslutet om när du blir borta från arbetslivet och går i pension fattar du först när pensionsåldern närmar sig. Då kan du antingen tidigarelägga eller skjuta upp inledningen och avslutiningen av pensionen. Pensionen kan dock börja tidigast då arbetstagaren når åldern för den senarelagda pensionen enligt lagen om pension för arbetstagare, vilken för närvarande är vid 68 års ålder eller senast vid 80 års ålder. Du kan ta ut pension under en viss tid, dock i minst 10 års tid. Pensionens storlek beror på hur mycket du sparat under åren och hur mycket avkastning det samlats på dina besparingar. Pensionens storlek justeras årligen och den betalas i allmänhet ut månatligen. OP-pensionsförsäkring 4

5 Besparingarna bundna till pensionsåldern Pensionsförsäkringspremierna är avdragsgilla i beskattningen upp till euro per år. I gengäld kan du inte fritt ta ut dina besparingar när som helst. Försäkringsbesparingarna kan dock helt eller delvis tas ut före pensionstidens början i följande livssituationer: den försäkrades äktenskap har upphört genom äktenskapsskillnad eller makens död den försäkrade har varit arbetslös arbetssökande oavbrutet i minst ett år den försäkrade har blivit bestående arbetsoförmögen eller bestående deltidsarbetsoförmögen. Du kan läsa mer om återköpet i försäkringsvillkoren. Om försäkringsbesparingen tas ut innan pensionstiden börjar, är det belopp som tas ut från försäkringsbesparingen begränsat till den del som försäkrats med dödsfallsskydd. Dina pensionsbesparingar fungerar alltså som en slags buffert för motgångar. I ett sådant fall är det belopp som betalas ut från pensionsförsäkringen i sin helhet beskattningsbar kapitalinkomst för återköpsåret. Livförsäkringsskyddet Dina pensionsbesparingar tryggas mot dödsfall genom att förse försäkringen med ett dödsfallsskydd. Skyddet utgör 100 % av försäkringsbesparingarna. Om du vill kan du avtala om ett mindre skydd. Vid dödsfall betalas försäkringsersättningen i enlighet med dödsfallsskyddet till den förmånstagare som du förordnat. Det lönar sig att komma ihåg att det inte går att förordna förmånstagare för dödsfallskyddet i en pensionsförsäkring i ett testamente, eftersom försäkringens förmånstagarförordnande alltid går före ett testamente. Det är alltså viktigt att du meddelar oss om du vill ändra förmånstagare för din försäkring. OP-pensionsförsäkring 5

6 Avkastning på pengarna Då man sparar i tiotals år lönar det sig att placera en del av besparingarna i aktier t.ex. i kända finländska företags aktier. Det här är möjligt t.ex. via placeringsfonder. Placeringar i aktiefonder är populära därför att aktiekurserna under flera decennier ibland kan både stiga och sjunka, men ändå växer aktiemarknaden på sikt. Aktiefonderna ger således trots fluktuationerna den bästa avkastningen med åren. Personer som aktivt följer upp läget på marknaden kan sträva efter bästa möjliga avkastning på sina pensionsbesparingar genom att fördela pengarna i försäkringen mellan flera fonder och aktivt byta fonder. På det här sättet försöker de dra nytta av uppången och nedgången på marknaden. Hurdan placerare är du? En hur stor eller liten del av dina pensionsbesparingar lönar det sig att styra till aktiefonder? Det beror på hur långsiktig placerare du är. Ta reda på det genom att kartlägga din placerarprofil i vår nättjänst op.fi eller tillsammans med bankens placeringsexpert. Kartläggningen av placerarprofilen berättar hurdan du är som placerare och vilka placeringsobjekt som passar dina planer bäst. Våra placeringsrådgivare berättar gärna mer om alternativ som lämpar sig för dig. Du kan läsa mer om dem själv på adressen op.fi. Efter det är det säkert lättare för dig att välja placeringsobjekt för försäkringen. Val av placeringsobjekt Värdet av din pensionsbesparing följer värdeutvecklingen för de placeringsobjekt som du valt. Placeringsobjekt som försäkringsbolaget erbjuder är t.ex. OP-placeringsfonder. Beträffande alla placeringsobjekt bär du själv risken för hur besparingarna utvecklas och för det placerade kapitalet. I det här ingår också risken för att kapitalet kan minska eller gå förlorat. Placeringsobjektens tidigare värdeutveckling är inte en garanti för den framtida utvecklingen. Du kan med dina val väsentligt påverka den risk som förknippas med dina placeringar. Aktiefonderna är ett bra alternativ då du strävar efter en bättre avkastning på dina placeringar. Bland OP-fonderna finns också alternativ med lägre risk såsom räntefonder. Då pensionstiden närmar sig lönar det sig att minska på aktiefondernas andel och överföra pensionsbesparingar till räntefonder med lägre risk. På det här sättet skyddar du dina pensionsbesparingar mot större kursfluktuationer innan pensionstiden börjar och under pensionstiden. Försäkringsbolagets alternativ I stället för eller vid sidan av OPplaceringsfonderna kan du också placera dina pensionsbesparingar i andra placeringsobjekt såsom placeringskorgar som OP-Livförsäkrings Ab tillhandahåller. Hör dig för om aktuella alternativ i din bank. Alla OP-placeringsfonder kan inte anslutas till OP-pensionsförsäkringen. Tilläggsinformation om vilka placeringsobjekt som kan anslutas till försäkringen får du i andelsbanken eller i vår nättjänst op.fi. Spara regelbundet du drar nytta av den tidsmässiga spridningen Då du sparar regelbundet får du ut det mesta av OP-pensionsförsäkringen. Genom att regelbundet betala in premier i din pensionsförsäkring jämnas risken med tajmingen av enskilda placeringar ut. OP-pensionsförsäkring 6

7 Beskattning av en OP-pensionsförsäkring Avdrag av premier i beskattningen Pensionsförsäkringspremierna som du betalat är avdragbara upp till euro per år. Premien för dödsfallsskyddet i anslutning till pensionsförsäkringen är också avdragsgill och den ingår i det avdragsgilla maximibeloppet. I maximiavdraget ingår också alla andra eventuella pensionsinbetalningar för långtidssparande. De avdragsgilla betalningarna för pensionsbesparingen dras i beskattningen i första hand av från din kapitalinkomst. Om du inte har tillräckligt med kapitalinkomst eller ingen kapitalinkomst alls, beaktas det belopp som inte avdragits från kapitalinkomsten som s.k. särskild underskottsgottgörelse från skatten på förvärvsinkomsterna. Du får samma skatteförmån oberoende av om avdraget görs från kapitalinkomsten eller om det beaktas som en underskottsgottgörelse som minskar på skatten på din förvärvsinkomst. Exempel Om du betalar pensionsförsäkringspremier för euro per år och om du inte har några kapitalinkomster dras det från din förvärvsinkomst av 30 % av pensionsförsäkringspremien, dvs. 600 euro. Om du betalar pensionsförsäkringspremier för euro per år och du har kapitalinkomster på euro, dras pensionsförsäkringspremierna på euro av från din kapitalinkomst varvid din skatt på kapitalinkomsten (30 %) minskar med 600 euro. Om din arbetsgivare har tecknat en frivillig pensionsförsäkring för dig och betalat in premier i den under samma skatteår minskar avdragsrätten för dina personliga pensionssparavtal till euro. Rätten till avdrag av försäkringspremier i beskattningen upphör när du börjar få pension på basis av vilken som helst frivillig individuell pensionsförsäkring eller vilket som helst LS-avtal. Om pension börjar betalas ut t.ex. på basis av någon individuell pensionsförsäkring 2015, har du inte längre 2016 eller därefter rätt att i beskattningen dra av premier för individuell pensionsförsäkring eller LS-avtal. En pension som utbetalas på basis av en pensionsförsäkring som arbetsgivaren har tecknat påverkar dock inte avdragsrätten. Makars avdragsrätt Om båda makarna har en individuell pensionsförsäkring, drar båda av pensionspremierna i sin egen beskattning. Med tanke på avdragsrätten saknar det betydelse vilken av makarna som har betalat premierna. Om en av makarnas inkomster inte räcker till för att dra av premierna och inte heller underskottsgottgörelsen kan beaktas i den här makens beskattning, överför skattemyndigheterna underskottsgottgörelsen till den andra makens skatt på förvärvsinkomsterna. Skatteförmånen i fondanknutna pensionsförsäkringar Avkastning som samlats i försäkringsbesparingarna till följd av byte av placeringsobjekt beskattas inte under spartiden som överlåtelsevinst. I det här hänseendet skiljer sig försäkringssparandet till sin fördel från t.ex. direkta fondplaceringar. Vid försäkringssparande fortsätter den avkastning som samlats under försäkringstiden att ge avkastning till slutet av spartiden. Beskattning av pensionen Pensionen som betalas ut är i sinom tid kapitalinkomst och på den uppbärs då skatt i enlighet med den vid varje tidpunkt gällande kapitalinkomstskattesatsen. Beskattning av en livförsäkringsersättning Till pensionsförsäkringen ansluter sig ett skydd vid dödsfall. Försäkringsersättningen omfattas av både inkomstskatt och arvsskatt. I inkomstbeskattningen räknas ersättningen i sin helhet som mottagarens skattepliktiga kapitalinkomst. Ersättningstagaren betalar arvsskatt på det beloppet från vilket skatten på kapitalinkomst har dragits av. All information som finns i den här produktbeskrivningen grundar sig på gällande lagstiftning och gäller i Finland allmänt skattskyldiga personer. Lagstiftningen kan ändras under försäkringstiden. Beskattningen är inte en del av försäkringsavtalet. Andelsbankernas experter ger närmare information om beskattningen av försäkringen. OP-pensionsförsäkring 7

8 Information om ditt försäkringsavtal OP-pensionsförsäkring är en fondanknuten pensionsförsäkring där utvecklingen av värdet på försäkringsbesparingen är bunden till värdeutvecklingen av de placeringsobjekt som försäkringstagaren valt. Anslutningen av placeringsobjekten till försäkringen sker endast kalkylmässigt för att beräkna värdet av försäkringsbesparingen. Försäkringstagaren, den försäkrade eller förmånstagaren har inte rätt till de placeringsobjekt som anslutits till försäkringen eller till de tillgångar som finns i placeringsobjekten. Äganderätten till de placeringsobjekt som anslutits till försäkringen och de tillgångar som ingår i dem tillhör försäkringsbolaget. OP-pensionsförsäkring är ett försäkringsavtal mellan OP-Livförsäkrings Ab och försäkringstagaren och består av ett försäkringsbrev, försäkringsvillkor, en produktbeskrivning, beräkningsgrunder och en tariff. På försäkringsavtalet tilllämpas lagen om försäkringsavtal och annan finsk lagstiftning. Försäkringarna har inte ett lagstadgat begränsat insättningsskydd. Försäkringsavtalets ikraftträdande Försäkringsavtalet träder i kraft när kunden med sin underteckning har godkänt anbudet och när den första premien är betald. Den första premien ska betalas inom en månad från det att anbudet har undertecknats. Kostnader för försäkringen Kostnaderna som tas ut för försäkringen eller grunden på vilken de beräknas framgår ur tariffen som utgör en del av försäkringsavtalet. För premien och besparingen debiteras kostnader i enlighet med tariffen. Förvaltningsprovisionerna för placeringsobjekten ingår i värdet av respektive placeringsobjekt. För extra åtgärder tas det ut en separat åtgärdsavgift. Ångerrätt Försäkringstagaren har rätt att frånträda försäkringsavtalet genom att meddela OP-Livförsäkrings Ab om det skriftligen inom 30 dagar från det att försäkringstagaren fått försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. OP-Livförsäkring återbetalar utan dröjsmål premierna senast inom 30 dagar från det att meddelandet om frånträde har mottagits. Försäkringsbolaget kan dock från de premier som ska återbetalas dra av ett belopp som motsvarar placeringsobjektets eventuella värdenedgång det datum då meddelandet om annullering inkommit. Överföringsrätt Kunden har i enlighet med lagen om långsiktigt sparande rätt att byta tjänsteleverantör. Om du har ett LSavtal eller en nyare pensionsförsäkring, kan du om du så vill överföra dina pensionsbesparingar till en OPpensionsförsäkring. Du har också rätt att säga upp OP-pensionsförsäkringen då du överför försäkringens återköpsvärde till en annan pensionsförsäkring som du tecknat eller till ett sparkonto i enlighet med lagen om bundet långsiktigt sparande. Information om din försäkring Du får försäkringsbrevet när du har undertecknat anbudet. Ur det årliga försäkringsbeskedet och försäkringssammandraget framgår bl.a. premierna som du betalat, försäkringsbesparingens belopp och utveckling samt de avgifter som tagits OP-pensionsförsäkring 8

9 ut. För beskattningen skickar vi dig årligen en utredning över betalda försäkringspremier. I vår nättjänst op.fi får du information i realtid om din försäkring. Du informeras per brev eller på annat sätt som avtalats med försäkringsbolaget om när pensionen börjar och slutar. Dessutom får du som pensionstagare årligen en specifikation över den pension som OP-Livförsäkrings Ab har betalat ut och över den förskottsinnehållning som verkställts på denna. Ändringar i avtalet OP-Livförsäkrings Ab har rätt att ändra utbudet av placeringsobjekt som kan användas i försäkringen och de åtgärdsavgifter som fastställts i tariffen. Bolaget kan under avtalstiden ändra försäkringsvillkor och andra avtalsvillkor endast på grund av de särskilda skäl och grunder som nämns i lagen om försäkringsavtal. I försäkringsavtalsvillkoren och i de andra avtalsvillkoren kan bolaget göra sådana mindre ändringar som inte påverkar försäkringens huvudsakliga innehåll. Om villkorsändringen försvagar försäkringstagarens ställning har försäkringstagaren rätt att säga upp försäkringen. Ansökan om ändring Om du är missnöjd med försäkringsbolagets beslut eller med försäkringsbolagets eller dess förmedlares verksamhet i övrigt lönar det sig att först kontakta försäkringsbolaget för att reda ut ärendet. I problemsituationer hjälper Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE). Försäkrings- och finansieringsrådgivningen (FINE) ger avgiftsfritt opartiska råd och anvisningar till kunderna. FINEs Försäkrings- och finansrådgivning och Försäkrings-nämnden ger också rekommendationer till avgörande i tvistemål. FINE behandlar inte en tvist som är anhängig eller har behandlats hos konsumenttvistenämnden eller en domstol. Du kan också, i enlighet med de anvisningar för sökande av ändring som bifogats OP-Livförsäkrings beslut i ett ärende, hänskjuta beslutet till tingsrätten på din hemort eller till Helsingfors tingsrätt. Talan ska väckas inom tre år från det att du fick kännedom om OP-Livförsäkrings Ab:s beslut. FINE Försäkrings- och finansrådgivningen Porkalagatan 1, Helsingfors telefon (09) Enklast går det att anhängiggöra ärendet med den elektroniska blanketten på adres-sen fine.fi/tunnistaudu.html. OP-pensionsförsäkring 9

10 OP-Livförsäkrings Ab är din försäkrare OP-pensionsförsäkring beviljas av OP-Livförsäkring Ab, som är ett av OP Gruppen helägt livförsäkringsbolag. Bolagets huvudkontor finns på adressen Gebhardsplatsen 1, OP. Postadress PB 308, Helsingfors. Bolaget är infört i det finländska handelsregistret och dess FO-nummer är Kundbetjäningen i försäkringsärenden sköts huvudsakligen av andelsbankerna som fungerar som ombud för försäkringsbolaget. Uppgifter om det ombud som betjänar dig finns på sista sidan i den här produktbeskrivningen. Försäkringsbolagens och deras representanters verksamhet i Finland övervakas av Finansinspektionen PB 103, Helsingfors tfn Hantering av personuppgifter Vid skötsel av försäkringsärenden hanterar OP-Livförsäkrings Ab sina kunders personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen och svarar också i övrigt för att integritetsskyddet för kunderna följs vid hanteringen av personuppgifter. Uppgifter införskaffas från kunden själv, av honom eller henne befullmäktigade instanser, från offentliga register som förs av myndigheter och från kreditupplysningsregistret. OP-Livförsäkrings Ab bandar en del av samtalen till sin telefontjänst för att försäkra sig om innehållet i de diskussioner som förs med kunderna när det exempelvis är fråga om ingående av avtal eller rådgivning i anslutning till försäkrings- eller ersättningsärenden. OP-Livförsäkrings Ab använder också sitt kundregister vid marknadsföring och distansförsäljning riktad till kunderna. OP-Livförsäkrings Ab kan överlåta kunduppgifter till andra bolag inom OP Gruppen för deras distansförsäljning och marknadsföring. Om du vill förbjuda användningen av uppgifter för ovan nämnda syften, ber vi dig anmäla det direkt till OP- Livförsäkrings Ab. Försäkringsbolaget har emellertid alltid rätt att överlåta kunduppgifter till en bank som fungerar som ombud eller till ett annat bolag inom OP Gruppen för skötseln av kundförhållandet. OP-pensionsförsäkring 10

11 Uppgifter om ombud Som ombud för din försäkring fungerar: Ombudet har antecknats i det försäkringsförmedlarregister som förs av Finansinspektionen. Anteckningen kan kontrolleras hos Finansinspektionen som också övervakar försäkringsombudens verksamhet. Den som är missnöjd med ombudets verksamhet kan vända sig till samma instanser som vid ansökan om ändring för försäkringsbolagets del. OP-pensionsförsäkring 11

12 OP /16 Framgång tillsammans.

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Produktfakta för OP-fondförsäkring

Produktfakta för OP-fondförsäkring Produktfakta för OP-fondförsäkring 1 Fördelar med en OP-fondförsäkring ett enkelt sätt att komma in på placeringsmarknaden och sprida dina placeringar mångsidiga sortiment av OP-placeringsfonder som förvaltas

Läs mer

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Trygga dina pensionsdagar med pensionsförsäkring...3 1. Lagstadgad ålderspension...3 2. Varför en Pensionsförsäkring?...3

Läs mer

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Med Sparförsäkringen förvaltar du ditt kapital...3 Flexibla försäkringspremier...3 Mångsidiga placeringsobjekt...3 Storplacerarens

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktbeskrivning för OP-pensionsförsäkring Gäller från 1/2017 Innehåll Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Fondförsäkringen OP-Framtid

Fondförsäkringen OP-Framtid Fondförsäkringen OP-Framtid Fördelar med fondförsäkringen OP-Framtid OP-Framtid är ett enkelt och skatteeffektivt sätt att pensionsspara eller annars spara på lång sikt. Med hjälp av den kan du t.ex. komplettera

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

Nordea Livförsäkring Finland Ab Gäller från och med 1.11.2010

Nordea Livförsäkring Finland Ab Gäller från och med 1.11.2010 Selekta-pensionsplacering som 1 (9) Selekta-pensionsplacering som Selekta-pensionsplacering är en individuell, frivillig pensionsförsäkring för vilken försäkringsavtalet kan ingås i sin helhet i nätbanken.

Läs mer

OP-företagspensionsförsäkring

OP-företagspensionsförsäkring OP-företagspensionsförsäkring Företagspensionsförsäkringens fördelar för företaget ett kostnadseffektivt sätt att engagera och belöna personalen genom att engagera personalen kan företaget reducera nyckelpersonsriskerna

Läs mer

OP-företagspensionsförsäkring

OP-företagspensionsförsäkring OP-företagspensionsförsäkring Produktbeskrivning för OP-företagspensionsförsäkring Gäller från 1/2017 Fördelar med OP-företagspensionsförsäkringen För företaget ett kostnadseffektivt sätt att engagera

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Fondförsäkringen OP-Framtid. Produktbeskrivning

Fondförsäkringen OP-Framtid. Produktbeskrivning Fondförsäkringen OP-Framtid Produktbeskrivning FONDFÖRSÄKRINGEN OP-FRAMTID Produktbeskrivning gäller från 05/2017. INNEHÅLL Fördelar med fondförsäkringen OP-Framtid...3 För vem lämpar sig OP-Framtid?...4

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01.

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01. Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring Pensionsplan för ombudsmän/funktionärer 1. Du kan själv påverka förvaltningen av din tjänstepension. Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ), nedan kallat

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring

SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring Förköpsinformation. Publicering 2016-06-01. SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring PLUSpension riktar sig till privatpersoner som vill flytta sitt försäkringskapital till SPP från annat försäkringsbolag

Läs mer

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129 Allmänna avdrag 129 10 Allmänna avdrag prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43,

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

AVEC spar- & PLACErings Försäkring

AVEC spar- & PLACErings Försäkring Produktfakta AVEC SPAR- & PLACErings FÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta

Läs mer

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Närmare information om de allmänna grunderna för sjukdagpenningen får du via länken När du blir sjuk och på FPA-byråerna. Dagpenningbeloppet beräknas

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2008-04-01 t o m 2009-01-31 (med ändringar per 2011-12-01 och 2012-01-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38 Målnummer: 4131-93 Avdelning: 3 Avgörandedatum: 1994-04-28 Rubrik: Ett aktiebolag avsåg att överföra medel till en vinstandelsstiftelse för att av stiftelsen

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Enkel pensionshantering med många möjligheter. SPPs Arbetsgivarplan är en flexibel tjänstepensionsplan som kompletterar

Läs mer

Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst?

Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst? Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst? 1 Vad består vår bostadstjänst av? Vare sig du vill köpa ditt första egna hem eller byta ut ditt nuvarande, har vi ett lämpligt bolån just för dig. Vi sköter också

Läs mer

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01.

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation FTP 1 och FTPK Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension

SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension Ett viktigt val för din framtid Gör ett aktivt val för din pension. Michaela, SPP SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem då?

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 397 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får enligt 59 kap. 2 göras för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget P-sparkonto.

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring Produktbeskrivningen gäller från 1.6.2016. NewLife-försäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Försäkringsvillkor 556 Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag Gäller från och med 1 januari 2014 S 11454 14-03 2/7 Innehåll Försäkringsavtalet...3 Försäkringens ikraftträdande...3

Läs mer

Nordea Personskydd 1 (5) Produktbeskrivning. Nordea Personskydd för privatkunder. Gäller från 1.2.2016

Nordea Personskydd 1 (5) Produktbeskrivning. Nordea Personskydd för privatkunder. Gäller från 1.2.2016 Nordea Personskydd 1 (5) Nordea Personskydd för privatkunder 1 Försäkringen Nordea Personskydd Nordea Personskydd är en dynamisk och individuell personförsäkring. I försäkringen kan du välja ett heltäckande

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller fr o m 2007-07-01 (med ändringar per 2011-12-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Swedbank Kapitalförsäkring Depå.

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid Gör ett aktivt val för din pension. Sofia, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan Total avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB

Läs mer

Skattestyrelsens beslut

Skattestyrelsens beslut 1 Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter Utfärdat i Helsingfors den 17 januari 2006 Skattestyrelsen har med stöd av 15 7 mom., 16 12 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande

Läs mer

Placeringsförsäkring

Placeringsförsäkring Placeringsförsäkring Vill du ha bättre avkastning på dina pengar? Mandatum Lifes Placeringsförsäkring är det rätta alternativet för dig, då du vill sörja för din egen och dina anhörigas ekonomiska trygghet,

Läs mer

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2017 NewLife-försäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE

DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE SKATTEFÖRVALTNINGEN 4.9.2015 Enheten för styrning och utveckling av personbeskattningen A99/200/2015 version 1.0 DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 98 i lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 7 kap. 1, ändras 1 kap. 1, 2 och 4, 2 kap. 1 1 mom.

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com.

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1. Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget ) har utsett Nordea Bank Finland Abp (nedan Emittent ) till emittent av bolagets aktiedepåbevis

Läs mer

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare 1 INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare Nästan alla ägare av aktiebolag betalar privat mera skatter och avgifter än vad de egentligen är skyldiga att göra. Pensionsförsäkring är det

Läs mer

Incitamentsprogram 2016/2019

Incitamentsprogram 2016/2019 Incitamentsprogram 2016/2019 Bilaga 1 Skatteinformation Danmark Då konvertibeln köps till ett marknadsvärde sker ingen beskattning, vare sig vid köpet, utnyttjandet/konverteringen eller återbetalningen,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 Nordea Pay är en app som laddas ned på mobila enheter och förmedlas av Nordea Bank Finland Abp (nedan banken). Appen innehåller tjänster som banken tillhandahåller.

Läs mer

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Ett viktigt val för din framtid Du bestämmer var pengarna ska placeras. Arbetsgivaren betalar. Linda, SPP Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle

Läs mer

Villkor för Tjänstepensionskonto

Villkor för Tjänstepensionskonto Villkor för Tjänstepensionskonto Gäller från 2016-01-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare... 2 1.2 Premiecentral... 2 1.3 Försäkrad... 2 1.4 Förmånstagare... 2 2 Försäkringsavtalet...

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension. Specialutformade. pensionslöften. Helena, SPP. SPPs Direktpension

SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension. Specialutformade. pensionslöften. Helena, SPP. SPPs Direktpension SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension Specialutformade pensionslöften Helena, SPP SPPs Direktpension Större möjligheter än med vanlig tjänstepension SPPs Direktpension är en

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Kommunerna lägger ut sina tjänster. Vad händer med pensionsavgifterna och pensionerna?

Kommunerna lägger ut sina tjänster. Vad händer med pensionsavgifterna och pensionerna? 1 Kommunerna lägger ut sina tjänster Vad händer med pensionsavgifterna och pensionerna? 2 Vilka tjänster är det skäl att hålla i minnet vid omorganisering? En enskild kommunarbetsgivare befrias inte helt

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd Regeringens proposition med förslag till revidering av stadgandena gällande inkomstbeskattningen av frivilliga pensionsförsäkringar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 SÅ RÄKNAR VI UT DIN AVGIFT I den här broschyren kan du läsa om våra avgifter för omsorg, stöd, samt kostnader för mat. Du kan också läsa om hur vi räknar

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 juli 2015 för ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget,

Läs mer

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016.

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 i statstjänstemannalagen

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14 Brukskonto 1 (6) Särskilda villkor Definition av kontot Brukskonto är avsett för skötsel av dagliga bankärenden och omfattas inte av uttagsbegränsningar. Inlåningsränta Inlåningsränta på kontot: 0,00 %

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer

BenEx Flex Benefits for Expatriates

BenEx Flex Benefits for Expatriates Försäkring för utlandsanställda Januari 2016 Trygghet i utlandet Jamil, SPP BenEx Flex Benefits for Expatriates Information till arbetsgivare Trygghet för dig som är anställd utomlands Benefits for Expatriates

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

PERIODSKATTEDEKLARATION

PERIODSKATTEDEKLARATION Deklarationsanvisningar för PERIODSKATTEDEKLARATION skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/periodskattedeklaration INNEHÅLL PERIODSKATTEDEKLARATION OCH SKATTEKONTO 3 INLÄMNANDE

Läs mer

17 Näringsbidrag m.m.

17 Näringsbidrag m.m. 17 Näringsbidrag m.m. Näringsbidrag m.m. 1103 prop. 1973:190, bet. 1973:SkU71, Ds B 1981:17, prop. 1982/83:94, bet. 1982/83:SkU44 prop. 1989/90:110, bet. 1989/90:SkU30, SOU 1989:34 prop. 1996/97:12 s.46

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 januari 2014 för icke-ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer