Incitamentsprogram 2016/2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Incitamentsprogram 2016/2019"

Transkript

1 Incitamentsprogram 2016/2019 Bilaga 1 Skatteinformation

2 Danmark Då konvertibeln köps till ett marknadsvärde sker ingen beskattning, vare sig vid köpet, utnyttjandet/konverteringen eller återbetalningen, förutsatt att ingen vinst uppstår vid återbetalningen. Den beskattningsbara vinsten från de aktier som mottas efter konvertering beskattas som inkomst av kapital med en marginalskattesats på 42 %. Den eventuella vinsten vid försäljningen av aktierna beräknas som aktiernas försäljningspris minus det genomsnittliga anskaffningspriset för de sålda aktierna. Det genomsnittliga inköpspriset beräknas för samtliga aktier i samma bolag som ägs av aktieägaren. För de aktier som förvärvas vid konverteringen av det konvertibla lånet utgörs anskaffningspriset av inköpspriset för det konvertibla lånet. Räntan är föremål för inkomstskatt för individerna ifråga, vid tidpunkten för mottagandet, med en skattesats på upp till 42 %. Då teckningsoptionerna köps till ett marknadsvärde kommer ingen beskattning att ske, varken vid köpet eller utnyttjandet. När aktierna säljs kommer den eventuella vinsten att beskattas som realisationsvinst vid försäljning av aktier. beskattas som avkastning på aktier. Avkastning på aktier beskattas med en marginalskattesats på 42 %. Den eventuella vinsten vid försäljningen av aktierna beräknas som aktiernas försäljningspris minus det genomsnittliga anskaffningspriset för de sålda aktierna. Det genomsnittliga inköpspriset beräknas för samtliga aktier i samma bolag som ägs av aktieägaren. För de aktier som anskaffas vid utnyttjandet av teckningsoptionerna är anskaffningspriset lika med lösenpriset plus det pris som betalades för teckningsoptionen. Inwido AB (publ) 2

3 Estland Då konvertibeln köps till ett marknadsvärde sker ingen beskattning, vare sig vid köpet, utnyttjandet/konverteringen eller återbetalningen, förutsatt att ingen vinst uppstår vid återbetalningen. Detta förutsätter att låneperioden är tre år eller mer, vilket är fallet här. När aktierna säljs kommer den eventuella vinsten att beskattas som inkomst av kapital med en platt skattesats om 20 %. Den beskattningsbara vinsten utgörs av vinsten från försäljningsintäkten minus medarbetarens anskaffningskostnad samt kostnader som är direkt kopplade till försäljningen. Räntan är föremål för inkomstskatt för individerna ifråga, vid tidpunkten för mottagandet, med en skattesats på 20 %. Då teckningsoptionerna köps till ett marknadsvärde kommer ingen beskattning att ske, varken vid köpet eller utnyttjandet. Detta förutsätter att intjänandeperioden är tre år eller mer, vilket är fallet här. När aktierna säljs kommer den eventuella vinsten att beskattas som inkomst av kapital med en platt skattesats om 20 %. Den beskattningsbara vinsten utgörs av vinsten från försäljningsintäkten minus medarbetarens anskaffningskostnad samt kostnader som är direkt kopplade till försäljningen. Inwido AB (publ) 3

4 Finland förmånen utgörs av de mottagna nyemitterade aktiernas marknadsvärde minus konverteringskursen. Förmånen beskattas med upp till 55% skatt och förmånen utgör underlag för arbetstagarens sjukförsäkringsavgift om 1,47%. Arbetsgivaren ska innehålla preliminärskatt och rapportera förmånen. Förmånen är dock inte underlag för arbetsgivaravgifter. De mottagna aktiernas framtida värdeökning efter konvertering är föremål för reavinstbeskattning med en skattesats på 30 % för de första 30,000 euro av den årliga beskattningsbara kapitalinkomsten och på 34 % för det överskjutande beloppet. Den ränta som mottas kommer att vara föremål för beskattning av inkomst av kapital för de aktuella individerna vid tidpunkten för mottagandet eller tillägget till lånekapitalet, med en skattesats på 30 % för de första 30,000 euro av den årliga beskattningsbara kapitalinkomsten och på 34 % för det överskjutande beloppet. förmånen utgörs av de mottagna nyemitterade aktiernas marknadsvärde minus lösenpriset och det pris som betalades då teckningsoptionerna mottogs. Den skattesats som är tillämplig på förmånen är upp till 55 % och föremål för medarbetarens sjukförsäkringsavgift om 1,47 %. Arbetsgivaren ska innehålla preliminärskatt och rapportera förmånen. De mottagna aktiernas framtida värdeökning efter konvertering är föremål för reavinstbeskattning med en skattesats på 30 % för de första 30,000 euro av den årliga beskattningsbara kapitalinkomsten och på 34 % för det överskjutande beloppet. Inwido AB (publ) 4

5 Irland förmånen utgörs av de nyemitterade aktiernas marknadsvärde minus lånets marknadsvärde vid utnyttjandet (om man ignorerar konverteringsrätten) minus lösenpriset. En skattesats på upp till 48 % tillämpas på förmånen och arbetstagarens sociala avgifter tas ut med totalt 4 %. Arbetsgivaren ska innehålla preliminärskatt och rapportera förmånen. Den beskattningsbara vinsten som mottas vid försäljningen av aktierna efter konvertering beskattas som inkomst av kapital med en skattesats på 33 %. Den beskattningsbara vinsten utgörs av försäljningsintäkten minus det belopp som betalades för det konvertibla lånet (inklusive belopp för vilka inkomstskatt betalats) samt eventuella belopp som betalats vid konverteringen, minus det årliga fribeloppet på euro. Preliminärskatt ska inte innehållas eftersom deltagarna har sin hemvist i Irland. Räntan är föremål för inkomstskatt för individerna ifråga, vid tidpunkten för mottagandet, med en skattesats på upp till 55 %, inklusive arbetstagarens sociala avgifter på 4 %. Räntan beskattas via den enskilde medarbetarens personliga inkomstdeklaration. förmånen utgörs av de mottagna nyemitterade aktiernas marknadsvärde minus lösenpriset och det pris som betalades vid mottagandet. En skattesats på upp till 48 % tillämpas på förmånen och arbetstagarens sociala avgifter tas ut med totalt 4 %. Den beskattningsbara vinsten från de aktier som mottas efter konvertering beskattas som inkomst av kapital med en skattesats på 33 %. Den beskattningsbara vinsten utgörs av försäljningsintäkten minus det belopp som betalades för teckningsoptionerna (inklusive belopp för vilka inkomstskatt betalats) samt eventuella belopp som betalats vid utnyttjandet, minus det årliga fribeloppet på euro. Detta deklareras via individens personliga inkomstdeklaration. Preliminärskatt ska inte innehållas eftersom deltagarna har sin hemvist i Irland. Inwido AB (publ) 5

6 Litauen förmånen utgörs av de mottagna nyemitterade aktiernas marknadsvärde minus konverteringskursen. Den skattesats som tillämpas på förmånen är 15 %. Då aktieförmånen mottas från arbetsgivarens utländska moderbolag ansvarar arbetstagaren själv för att deklarera den mottagna förmånen och betala den aktuella inkomstskatten året efter utnyttjandet. Om kostnaderna vidarefaktureras till den litauiska arbetsgivaren ska arbetstagarens sociala avgifter om 9 % betalas av den anställde. Om inga kostnader vidarefaktureras den lokala enheten utgår i allmänhet inga sociala avgifter. Sociala avgifter för medarbetarnas incitamentsprogram är inte specifikt reglerade i Litauen. Den framtida värdeökning som överstiger 500 euro per kalenderår av de aktier som mottas efter konvertering beskattas som inkomst av kapital med en skattesats på 15 %. Lättnaden på 500 euro gäller inte om aktierna säljs till emittenten. Detta deklareras via den enskilde chefens personliga inkomstdeklaration. Räntan är föremål för inkomstskatt för individerna ifråga, vid tidpunkten för mottagandet, med en skattesats på 15 %. Räntan beskattas via individens personliga inkomstdeklaration. förmånen utgörs av de mottagna aktiernas marknadsvärde minus kostnader för förvärvet av aktierna. Det bör understrykas att det är oklart huruvida kostnaderna för optionen i sig (det som betalats vid tilldelningen) anses utgöra en kostnad för förvärvet av aktierna Den skattesats som tillämpas på förmånen är 15 %. Då aktieförmånen mottas från arbetsgivarens utländska moderbolag ansvarar arbetstagaren själv för att deklarera den mottagna förmånen och betala den aktuella inkomstskatten året efter utnyttjandet. Om förmånsrelaterade kostnader återdebiteras det litauiska arbetstagarföretaget ansvarar den litauiska medarbetaren för inbetalningen av arbetstagarens sociala avgifter på 9 %. Om inga kostnader återdebiteras den lokala enheten utgår i allmänhet inga sociala avgifter. Sociala avgifter för medarbetarnas incitamentsprogram är inte specifikt reglerade i Litauen. Den framtida värdeökning som överstiger 500 euro per kalenderår av de aktier som mottas efter konvertering beskattas som inkomst av kapital med en skattesats på 15 %. Lättnaden på 500 euro gäller inte om aktierna säljs till emittenten. Inwido AB (publ) 6

7 Norge förmånen utgörs av de mottagna nyemitterade aktiernas marknadsvärde minus konverteringskursen. Den skattepliktiga inkomsten ska minskas med 20 % (dock högst norska kronor per inkomstår) gäller om planen erbjuds till alla medarbetare. Den skattesats som är tillämplig på förmånen är upp till 46,9 %, inklusive arbetstagarens sociala avgifter. Arbetsgivaren ska innehålla preliminärskatt och rapportera förmånen. Den beskattningsbara vinsten från de aktier som mottas efter konvertering beskattas som inkomst av kapital. Vinsten utgörs av försäljningspriset minus aktiernas marknadsvärde vid konverteringen. Det skattepliktiga underlaget utgörs av 115% av vinsten och beskattas med en skattesats på 25 %. Den effektiva skattesatsen är därmed 28,75 %. Räntan beskattas som inkomst av kapital för individerna ifråga, vid tidpunkten för mottagandet, med en skattesats på 25 %. Om räntan överstiger en viss nivå tas ytterligare skatt ut med 25 %. Gränsvärdet för den ytterligare skatten publiceras varannan månad (0,5 % i mars 2016). förmånen utgörs av de mottagna nyemitterade aktiernas marknadsvärde minus lösenpriset och det pris som betalades vid mottagandet. Den skattesats som är tillämplig på förmånen är upp till 46,9 %, inklusive arbetstagarens sociala avgifter. Arbetsgivaren ska innehålla preliminärskatt och rapportera förmånen. Aktiernas beskattningsbara vinst efter utnyttjande beskattas som inkomst av kapital. Ökningen utgörs av försäljningspriset minus aktiernas marknadsvärde vid utnyttjandet. Den beskattningsbara vinsten utgörs av 115 % av ökningen och beskattas med en skattesats på 25 %. Den effektiva skattesatsen är därmed 28,75 %. Inwido AB (publ) 7

8 Polen Enligt inkomstskattereglerna i Polen finns en möjlighet att skjuta upp tidpunkten för beskattningen om inkomsten intjänades enligt en aktierelaterad kompensationsplan, från tiden för aktiernas förvärvande till tiden för aktiernas försäljning. Det uppstår därmed en möjlighet att beskatta inkomsten med en 19-procentig skattesats (istället för den progressiva skattesatsen på upp till 32 %). Detta gäller om följande villkor är uppfyllda: Aktierna har emitterats av ett polskt aktiebolag (joint stock company/sa eller partnership limited by shares/sp. z.o.o), och Individerna har rätt att förvärva aktierna enligt ett beslut av det emitterande bolagets bolagsstämma, och aktierna har emitterats av ett aktiebolag (joint stock company/sa eller partnership limited by shares/sp. z.o.o) med säte i Europeiska Unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Villkoren för att skjuta upp skatten skulle vara uppfyllda för Inwidos LTIP-aktier. Medarbetarna är således inte skattskyldiga vid lånets konvertering till nyemitterade aktier. Aktierna beskattas inte förrän vid aktiernas försäljning. Den beskattningsbara vinsten från de aktier som mottas efter konvertering beskattas som inkomst av kapital med en skattesats på 19 %. Den beskattningsbara vinsten utgörs av vinsten från försäljningsintäkten minus medarbetarens anskaffningskostnad samt kostnader som är direkt kopplade till försäljningen. Räntan är föremål för inkomstskatt för individerna ifråga, vid tidpunkten för mottagandet, med en skattesats på 19 %. Övriga överväganden Även om konverteringen inte är föremål för inkomstskatt med avseende på medarbetarna innehåller den polska socialförsäkringslagen inga bestämmelser om uppskov (vilket gäller under vissa förhållanden under polsk inkomstskatt). Vi kan därför inte utesluta risken för att de polska socialförsäkringsmyndigheterna skulle hävda att även om tidpunkten för beskattningen skjuts upp till försäljningen av aktierna, uppstår tidpunkten för social- och sjukförsäkring redan då lånet konverteras till de nyemitterade aktierna. Det finns ännu inga tolkningar från de polska socialförsäkringsmyndigheterna i detta avseende. Vi bedömer emellertid att denna risk inte är betydande för närvarande. Enligt inkomstskattereglerna i Polen finns en möjlighet att skjuta upp tidpunkten för beskattningen om inkomsten intjänades enligt en aktierelaterad kompensationsplan, från tiden för aktiernas förvärvande till tiden för aktiernas försäljning. Det uppstår därmed en möjlighet att beskatta inkomsten med en 19-procentig skattesats (istället för den progressiva skattesatsen på upp till 32 %). Detta gäller om följande villkor är uppfyllda: Aktierna har emitterats av ett polskt aktiebolag (joint stock company/sa eller partnership limited by shares/sp. z.o.o), och Individerna har rätt att förvärva aktierna enligt ett beslut av det emitterande bolagets bolagsstämma, och aktierna har emitterats av ett aktiebolag (joint stock company/sa eller partnership limited by shares/sp. z.o.o) med säte i Europeiska Unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Villkoren för att skjuta upp skatten skulle vara uppfyllda för Inwidos LTIP-aktier. Medarbetarna är således inte skattskyldiga vid teckningsoptionernas konvertering till nyemitterade aktier. Aktierna beskattas inte förrän vid aktiernas försäljning. Den beskattningsbara vinsten från de aktier som mottas efter utnyttjandet beskattas som inkomst av kapital med en skattesats på 19 %. Den beskattningsbara vinsten utgörs av vinsten från försäljningsintäkten minus medarbetarens anskaffningskostnad samt kostnader som är direkt kopplade till försäljningen. Övriga överväganden Även om konverteringen inte är föremål för inkomstskatt med avseende på medarbetarna innehåller den polska socialförsäkringslagen inga bestämmelser om uppskov (vilket gäller under vissa förhållanden under polsk PIT). Vi kan därför inte utesluta risken för att de polska socialförsäkringsmyndigheterna skulle hävda att även om tidpunkten för beskattningen skjuts upp till försäljningen av aktierna, uppstår tidpunkten för social- och sjukförsäkring redan vid förvärvet av de nyemitterade aktierna. Det finns ännu inga tolkningar från de polska socialförsäkringsmyndigheterna i detta avseende. Vi bedömer emellertid att denna risk inte är betydande för närvarande. Inwido AB (publ) 8

9 Sverige Då konvertibeln köps till ett marknadsvärde sker ingen beskattning, vare sig vid köpet, utnyttjandet/konverteringen eller återbetalningen, förutsatt att ingen vinst uppstår vid återbetalningen och att konverteringen sker i enlighet med villkoren. Den beskattningsbara vinsten från de aktier som mottas efter konvertering beskattas som inkomst av kapital med en skattesats på 30 %. Den eventuella vinsten vid försäljningen av aktierna beräknas som aktiernas försäljningspris minus det genomsnittliga anskaffningspriset för de sålda aktierna. Det genomsnittliga inköpspriset beräknas för samtliga aktier i samma bolag som ägs av aktieägaren. För de aktier som förvärvas vid konverteringen av det konvertibla lånet utgörs anskaffningspriset av konverteringspriset för det konvertibla lånet. Räntan är föremål för inkomstskatt för individerna ifråga, vid tidpunkten för mottagandet, med en skattesats på 30 %. Räntan beskattas via den enskilde medarbetarens personliga inkomstdeklaration. Då teckningsoptionerna köps till ett marknadsvärde kommer ingen beskattning att ske, varken vid köpet eller utnyttjandet. När aktierna säljs kommer den eventuella vinsten att beskattas som realisationsvinst vid försäljning av aktier. beskattas som inkomst av kapital med en skattesats på 30 %. Den eventuella vinsten vid försäljningen av aktierna beräknas som aktiernas försäljningspris minus det genomsnittliga anskaffningspriset för de sålda aktierna. Det genomsnittliga inköpspriset beräknas för samtliga aktier i samma bolag som ägs av aktieägaren. För de aktier som anskaffas vid utnyttjandet av teckningsoptionerna är anskaffningspriset lika med summan av teckningsoptionernas inköpspris och konverteringspriset. Inwido AB (publ) 9

10 Storbritannien förmånen utgörs av de nyemitterade aktiernas marknadsvärde minus lånets marknadsvärde vid utnyttjandet (om man ignorerar konverteringsrätten) minus lösenpriset. En skattesats på upp till 45 % tillämpas på förmånen och arbetstagarens sociala avgifter tas ut med 2 %. Arbetsgivaren ska innehålla preliminärskatt och rapportera förmånen. De mottagna aktiernas framtida värdeökning efter konvertering beskattas som inkomst av kapital med en skattesats på upp till 28 %. Detta deklareras via individens personliga inkomstdeklaration. Räntan är föremål för inkomstskatt för individerna ifråga, vid tidpunkten för mottagandet, med en skattesats på upp till 45 %. Övriga överväganden Det rekommenderas att joint S431 elections fylls i för medarbetaren och det företag medarbetaren är anställd i, inom 14 dagar från förvärvet av lånet samt inom 14 dagar av aktiernas mottagande. Dessa dokument behöver inte skickas in till de skattemyndigheterna, men de bör sparas i arkiven för cheferna och koncernen. Genom att underteckna ett S431 election -dokument vid konverteringen kan medarbetaren välja att skynda på beskattningen av värdet på eventuella restriktioner som annars kan dras av vid beräkningen av aktiens värde. Dvs aktiernas rimliga marknadsvärde används utan hänsyn till eventuella restriktioner för aktierna. Om aktierna vid tidpunkten för konverteringen inte förvärvas för ett oreducerat marknadsvärde (unrestricted market value) eller om ingen S341 election undertecknades vid förvärvet kommer en del av likviden, motsvarande värdet på aktiernas restriktioner, att vara föremål för inkomstskatt och sociala avgifter. förmånen utgörs av de mottagna nyemitterade aktiernas marknadsvärde minus lösenpriset och det pris som betalades vid mottagandet. En skattesats på upp till 45 % tillämpas på förmånen och arbetstagarens sociala avgifter tas ut med 2 %. Arbetsgivaren ska innehålla preliminärskatt och rapportera förmånen. De mottagna aktiernas framtida värdeökning efter utnyttjande beskattas som inkomst av kapital med en skattesats på upp till 28 %. Övriga överväganden Det rekommenderas att joint S431 elections fylls i för medarbetaren och det företag medarbetaren är anställd i, inom 14 dagar från förvärvet av aktierna. Dessa dokument behöver inte skickas in till de skattemyndigheterna, men de bör sparas i arkiven för cheferna och koncernen. Genom att underteckna ett S431 election -dokument vid teckningsoptionernas utnyttjande kan medarbetaren välja att skynda på beskattningen av värdet på eventuella restriktioner som annars kan dras av vid beräkningen av aktiens värde. Dvs aktiernas rimliga marknadsvärde används utan hänsyn till eventuella restriktioner för aktierna. Om aktierna vid tidpunkten för utnyttjandet inte förvärvas för ett obegränsat marknadsvärde (unrestricted market value) eller om ingen S341 election undertecknades vid förvärvet då kommer en del av likviden, motsvarande värdet på aktiernas restriktioner, att vara föremål för inkomstskatt och sociala avgifter. Inwido AB (publ) 10

11 Österrike förmånen utgörs av de mottagna nyemitterade aktiernas marknadsvärde minus konverteringskursen. Den skattesats som tillämpas på förmånen är upp till 55 % och den är föremål för sociala avgifter på antingen 18,12 % eller 17,12 %, beroende på hur betalningen klassificeras. Betalningens klassificering och vilken procentsats som skall tillämpas måste bedömas på individuell basis. De mottagna aktiernas framtida värdeökning efter konvertering är föremål för reavinstbeskattning med en skattesats på 27,5 %. Den beskattningsbara vinsten utgörs av vinsten från försäljningen (om aktierna sålts till ett marknadsvärde), minus aktiernas skäliga marknadsvärde vid utnyttjandet. Om aktierna skall deponeras i en österrikisk aktiedepå måste det relevanta förvaringsinstitutet innehålla och betala in skatten till skattemyndigheterna. I annat fall måste medarbetaren deklarera inkomsten i sin egen årliga inkomstdeklaration. Räntan beskattas som inkomst av kapital för individerna ifråga, vid tidpunkten för mottagandet, med en skattesats på upp till 55 %. förmånen utgörs av de mottagna nyemitterade aktiernas marknadsvärde minus lösenpriset. Den skattesats som tillämpas på förmånen är upp till 55 % och den är föremål för sociala avgifter på antingen 18,12 % eller 17,12 %, beroende på hur betalningen klassificeras. Betalningens klassificering och vilken procentsats som skall tillämpas måste bedömas på individuell basis. De mottagna aktiernas framtida värdeökning efter utnyttjandet är föremål för reavinstbeskattning med en skattesats på 27,5 %. Den beskattningsbara vinsten utgörs av vinsten från försäljningen (om aktierna sålts till ett marknadsvärde), minus aktiernas skäliga marknadsvärde vid konverteringen. Om aktierna skall deponeras i en österrikisk aktiedepå måste det relevanta förvaringsinstitutet ta ut och betala in skatten till skattemyndigheterna. I annat fall måste medarbetaren deklarera inkomsten i sin egen årliga inkomstdeklaration. Inwido AB (publ) 11

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 98 Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 6. SÄRSKILT OM FÖRETAGSBESKATTNING 99 6 Särskilt om företagsbeskattning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten 111 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska personer 12.2.1

Läs mer

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder 1 Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder av Laure Doctrinal och Lars- Olof Pettersson 2013-10- 10 2 Sammanfattande tabell I nedanstående tabell visas senast

Läs mer

2. Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp.

2. Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp. Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (A) emission av konvertibler, (B) emission av teckningsoptioner samt (C) överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 15) Styrelsen

Läs mer

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com.

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1. Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget ) har utsett Nordea Bank Finland Abp (nedan Emittent ) till emittent av bolagets aktiedepåbevis

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14 Målnummer: 1651-07 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-03-11 Rubrik: Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av koncernbidrag till

Läs mer

Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram

Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram Punkt 17 i kallelsen: Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram Styrelsen för Nordic Service Partners Holding AB

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:182

Regeringens proposition 2008/09:182 Regeringens proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Utkast 16.2.2016/M.O.

Utkast 16.2.2016/M.O. Utkast 16.2.2016/M.O. Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av avtalet med Portugal för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet och med förslag till lag om upphävande

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 54

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 54 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 54 Målnummer: 3014-05 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2008-06-30 Rubrik: Ett avtal som har ingåtts med ett försäkringsföretag i Bermuda och som angetts avse en kapitalförsäkring

Läs mer

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag.

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag. Punkt 18 Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2011 Fullständigt förslag Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag. Bakgrund Vid

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 1998:347 Utkom från trycket den 12 juni 1998 utfärdad den 4 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp;

konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp; STYRELSENS FÖR CAPIO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV KONVERTIBLER OCH GODKÄNNANDE AV ETT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM (KONVERTIBELPROGRAM 2016/2021) Styrelsen för Capio AB (publ)

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 7 september 2004*

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 7 september 2004* DOM AV DEN 7.9.2004 - MÅL C-319/02 DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 7 september 2004* I mål C-319/02, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Korkein hallinto-oikeus

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38 Målnummer: 4131-93 Avdelning: 3 Avgörandedatum: 1994-04-28 Rubrik: Ett aktiebolag avsåg att överföra medel till en vinstandelsstiftelse för att av stiftelsen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 26.9.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 626/2000, ingiven av Klaus Schuler (tysk medborgare), om dubbelbeskattning av ett arv 1. Sammanfattning

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto För att öppna ett Investeringssparkonto (ISK) behöver du godkänna villkoren för ett ISK. Villkoren ger dig information om hantering av produkten och tjänsten samt förklarar hur dina

Läs mer

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 22 Sjöinkomst 8 kap. 23 IL 11 kap. 4 5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen inkomst ombord på

Läs mer

3:12-reglerna det här gäller 2016

3:12-reglerna det här gäller 2016 3:12-reglerna det här gäller 2016 3:12-reglerna är det regelverk som styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget. I dagsläget anses regelverket vara gynnsamt och det på

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 137/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet och av lagen om undanröjande av internationell

Läs mer

I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram

I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram 2006-06-07 I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram Nedan föreslås vissa ändringar i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel av finansiella

Läs mer

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM Styrelsen föreslår att årsstämman, enligt vad som närmare framgår

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6 A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O Sida 1 av 6 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden,

Läs mer

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ), nedan kallat

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63 Målnummer: 456-01 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2004-09-07 Rubrik: Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering utformat domslutet på ett sätt som omöjliggör

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:1060 Utkom från trycket den 24 november 2009 utfärdad den 12 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 827 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt 1994 rd - RP 156 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att stadgandena

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal.

inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal. HFD 2015 ref 60 Kravet i de s.k. sexmånaders- och ettårsreglerna i inkomstskattelagen på att en person ska vara obegränsat skattskyldig har i visst fall ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående

Läs mer

9 Beskattning av viss privatinförsel

9 Beskattning av viss privatinförsel Lag om beskattning av viss privatinförsel [4321] 9 Beskattning av viss privatinförsel Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter Inledande bestämmelser 1 [4321] En enskild person

Läs mer

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag.

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag. Punkt 18 Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2013 Fullständigt förslag Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag. Bakgrund Vid

Läs mer

1. Årsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid årsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning.

1. Årsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid årsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 1(5) Aktieägarna i kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 juni 2008 kl. 16:00 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping. Anmälan m.m. Aktieägare skall för att få delta vid årsstämman dels vara införd

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Anna Lillhannus och Anders Frånlund 4/12/2010

Anna Lillhannus och Anders Frånlund 4/12/2010 LINKÖPINGS UNIVERISTET Genomsyn Med utgångspunkt i mål nr 3819 3820 09 Anna Lillhannus och Anders Frånlund 4/12/2010 Innehållsförteckning 1. Mål nr 3819-3820-09... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Länsrätten...

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende. Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende. Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ) Tillägg till prospekt avseende Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilla ggsprospektet ) har upprättats av Cognosec AB (publ) org. nr 556135-4811

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

SKATTER I SIFFROR 2009

SKATTER I SIFFROR 2009 SKATTER I SIFFROR 2009 Skatteförvaltningen Skatteförvaltningen är en del av finansministeriets förvaltningsområde. Den samlar in ungefär två tredjedelar av alla skatter och avgifter av skattenatur i Finland.

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Lösningar i andra stater

Lösningar i andra stater Bilaga 1 Lösningar i andra stater Utredningarna har översiktligt undersökt hur utdelningar och kapitalvinster på andelar i dotterföretag m.m. beskattas i några andra stater, nämligen Belgien, Danmark,

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15 Målnummer: 3533-04 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2007-03-15 Rubrik: Lagrum: En skattskyldig har inte ansetts verksam i betydande omfattning i ett fåmansbolag

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1996 ref. 38

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1996 ref. 38 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1996 ref. 38 Målnummer: 1716-93 Avdelning: pl Avgörandedatum: 1996-06-14 Rubrik: En person, som vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Kenya ansetts ha hemvist

Läs mer

Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015

Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015 Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5.

Läs mer

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Beskattning i Finland Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Innehåll 1. Skattskyldighet i Finland 2. Beskattning av inkomst från förmögenhet 3. Beskattning av lön från

Läs mer

5 Den offentliga sektorns inkomster

5 Den offentliga sektorns inkomster Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns inkomster 5 Den offentliga sektorns inkomster I detta kapitel redovisar vi den offentliga sektorns inkomster. De olika inkomstkällorna presenteras och inkomsterna

Läs mer

Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016

Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016 Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016 Innehav av konvertibel i ÅF 2012/2016, KV 4 B, nominellt: Konvertibeln finns på VP-konto: Period för konvertering Konverteringsperioden för ÅFs

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

Starta bolag i Estland Bolestia Group OÜ

Starta bolag i Estland Bolestia Group OÜ Starta bolag i Estland Kontakta oss www.bolestia.se support@bolestia.se 010-10 10 208 Tack fo r att du har besta llt va rt informationspaket! I detta dokument har vi sammansta llt den viktigaste informationen

Läs mer

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 5426/1999 1999-10-12 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 juni 1999 beretts tillfälle att avge yttrande över av skattemyndigheten upprättad

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ) Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ) Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2015 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 397 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får enligt 59 kap. 2 göras för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget P-sparkonto.

Läs mer

2 Handelsbolag Sammanfattning

2 Handelsbolag Sammanfattning 77 2 Handelsbolag 5 kap. 1 och 3 IL Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, HBL SkU 1989/90:30, prop. 1989/90:110 s. 589 f, 592-596, 646-647, 766-767 SkU 1993/94:15, prop. 1993/94:50 s. 241

Läs mer

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Närmare information om de allmänna grunderna för sjukdagpenningen får du via länken När du blir sjuk och på FPA-byråerna. Dagpenningbeloppet beräknas

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESLUT OM KONVERTIBELBASERAT INCITAMENTSPROGRAM. Översiktlig beskrivning av programmet och motiv till förslaget m.m.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM KONVERTIBELBASERAT INCITAMENTSPROGRAM. Översiktlig beskrivning av programmet och motiv till förslaget m.m. FÖRSLAG TILL BESLUT OM KONVERTIBELBASERAT INCITAMENTSPROGRAM Styrelsen för Semcon AB (publ), org. nr 556539-9549, föreslår att extra bolagsstämma den 7 februari 2008 beslutar (i) att godkänna implementeringen

Läs mer

Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2012

Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2012 Punkt 17 Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2012 Detta är en sammanfattning av styrelsens förslag till beslut om ett prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare

Läs mer

Tänker du bli företagare?

Tänker du bli företagare? Tänker du bli företagare? INNEHÅLL 1 Affärsidé och yrkesskicklighet...2 2 Kännedom om företagets verksamhetsmiljö...3 3 Bedömning och finansiering av resurserna...3 4 Företagsformerna...3 4.1 Enskild firma...3

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ner räntorna, både på korta och långa löptider. Räntan

Läs mer

Avtal om Personaloptioner

Avtal om Personaloptioner BILAGA B Avtal om Personaloptioner Personaloptionsprogram 2015 i Medfield Diagnostics Aktiebolag 1 PARTER 1.1 Medfield Diagnostics Personnel AB, org. nr. 556788-2955, ett helägt dotterbolag till Medfield

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1.10.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1.10.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1.10.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

Kommittédirektiv. Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Dir.

Kommittédirektiv. Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Dir. Kommittédirektiv Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag Dir. 2012:116 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2012 Sammanfattning En

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den subjektiva skattskyldigheten) för fysiska personer, dödsbon,

Läs mer

Koncernavdrag i vissa fall, m.m.

Koncernavdrag i vissa fall, m.m. Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Koncernavdrag i vissa fall, m.m. september 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3

Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 Beskattningsår 2014 Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 Stiftelser Den här broschyren vänder sig till er som ska fylla i Inkomst deklaration 3 för en stiftelse. Broschyren

Läs mer

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet.

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet. Bilaga E Styrelsens för Indutrade Aktiebolag (publ) förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2014) innefattande riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. HFD 2014 ref 10 Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum: 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) Av en ansökan från X AB hos

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Delårsrapport för första halvåret 2015

Delårsrapport för första halvåret 2015 Delårsrapport för första halvåret 2015 Väsentliga händelser under perioden (januari juni 2015) Fortsatt oenighet med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten till restupplaget Nyemission av aktier

Läs mer

RP 177/2008 rd. Då ett bolag som redan bedriver bostadsuthyrningsverksamhet. beskattas bolagets dolda reserver och ickerealiserade

RP 177/2008 rd. Då ett bolag som redan bedriver bostadsuthyrningsverksamhet. beskattas bolagets dolda reserver och ickerealiserade RP 177/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg RYSSLAND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

33 Ersättningar till anställda

33 Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda, Avsnitt 33 295 33 Ersättningar till anställda Tillämpningsområde Sammanfattning/ definitioner 33.1 RR 29 Ersättningar till anställda I RR 29 behandlas hur ett företag ska redovisa

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 26.9.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning nr 0255/2003, ingiven av Gérard Keysers (fransk medborgare), om en påstådd dubbelbeskattning

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

Skatteundersökningen En internationell jämförelse i beskattning av kapital

Skatteundersökningen En internationell jämförelse i beskattning av kapital Skatteundersökningen 2016 En internationell jämförelse i beskattning av kapital Förord Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, verkar för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning

Läs mer

NEXSTIM ABP/VILLKORADE AKTIEANDELAR 2016 NEXSTIM ABP VILLKOR FÖR VILLKORAT AKTIEANDELSPROGRAM 2016

NEXSTIM ABP/VILLKORADE AKTIEANDELAR 2016 NEXSTIM ABP VILLKOR FÖR VILLKORAT AKTIEANDELSPROGRAM 2016 Sidan 1 av 5 NEXSTIM ABP VILLKOR FÖR VILLKORAT AKTIEANDELSPROGRAM 2016 Valberedningen i Nexstim Abp har beslutat att föreslå till årsstämman i Nexstim Abp (bolaget) som ska hållas den 31 mars 2016, att

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2015 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2014 deklaration 2015 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

VILLKOR FÖR KONVERTIBLER 2011-2014 (SERIE 1:6) I SRAB SHIPPING AB (PUBL) 1. Definitioner I dessa villkor betyder: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551). aktievärdet avstämningskonto bankdag det

Läs mer