// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014"

Transkript

1 // SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

2 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar som bereds vid finansministeriet och godkänns av riksdagen. Skatteförvaltningen tar in cirka två tredjedelar av skatterna och avgifterna av skattenatur. Förutom Skatteförvaltningen tar även Tullen och Trafiksäkerhetsverket Trafi in skatter och avgifter. Tullen samlar in punkt- och importskatter och Trafi fordonsskatter. I Finland indelas fysiska personers inkomster i förvärvsinkomster och kapitalinkomster. Förvärvsinkomsterna består av bl.a. löneoch pensionsinkomster och sociala förmåner. Som kapitalinkomst beskattas t.ex. dividend- och hyresinkomster och inkomster från försäljning av egendom. Kapitalinkomstena beskattas enligt fasta skattesatser. Förvärvsinkomster beskattas enligt den progressiva skatteskalan så att skattesatsen höjs i takt med inkomsterna. Skattebetalare får dra av de utgifter som hänför sig till förvärv och bibehållande av inkomster. Inkomstskattesatsen för aktiebolag och andra samfund är fast. Mervärdesskatten (moms) är en konsumtionsskatt som konsumenterna betalar när de införskaffar en vara eller en tjänst. Momsen har en fast skattesats. Företagare redovisar varje månad momsen till staten enligt sin försäljning. 2

3 // INNEHÅLLSFÖRTECKNING Offentliga samfunds inkomster år Offentliga samfunds utgifter Skatteinflöden i Finland Skatteinflödet 2012 och 2013 som Skatteförvaltningen tagit in... 8 Bruttonationalprodukten, skattesatsen, nettoskattesatsen och statens skuldsättningsgrad Olika beskattningsformers procentandelar av skatteintäkterna Skatter och avgifter av skattenatur och deras procentandel per grupp av skattskyldiga 2011 och Statens inkomstskatt och dess %-indelning per grupp av skattskyldiga 2011 och Kommunalskatten och dess %-indelning per grupp av skattskyldiga 2011 och Skatter och avgifter av skattenatur som påförts på basis av inkomst vid beskattningarna Förskottsåterbäringar och kvarskatter per grupp av skattskyldiga Skatteförvaltningens skatterester per skatteslag Skatter som debiterats på basis av Skatteförvaltningens revisionsverksamhet Skattegrunder för Fördelningen av löntagare enligt förskottsinnehållningsprocenten Fördelningen av pensionstagare enligt förskottsinnehållningsprocenten Fysiska personers skattepliktiga inkomster i statsbeskattningen Direkta skatternas procentandel av skattepliktiga inkomster 2011 och Fördelning av fysiska personers inkomster och skatter per inkomstklass, skatteår Maximibeloppen av avdrag i stats- och kommunalbeskattningen Viktigaste skatteavdrag Skattesatsen , internationell jämförelse Beskattningens struktur 2012, internationell jämförelse Högsta marginalskattesatserna och inkomstskattesatserna , internationell jämförelse Momsens andel i procent 2011 och 2012, internationell jämförelse Mervärdesskattesatserna, internationell jämförelse, EU-medlemsländerna

4 // OFFENTLIGA SAMFUNDS INKOMSTER ÅR 2012 Den offentliga ekonomin i Finland omfattar staten, kommunerna och samkommunerna, Ålands landskapsförvaltning samt arbetspensionsanstalterna och övriga socialskyddsfonder. Största inkomster år ,7 30,8 25,5 104,8 mrd. 27,8 Källa: Statistikcentralen. Nationalräkenskaper Offentliga samfunds inkomster år ,4 % Skatter på produktion och import: 26,5 % moms, energi-, bil- och alkoholskatt Arbetsgivares och den försäkrades socialskyddsavgifter 24,3 % Övriga inkomster: bl.a. ränteinkomster 19,7 % Sammanlagt 100 %

5 // OFFENTLIGA SAMFUNDS UTGIFTER ,3 6,0 3,8 12,2 109,0 mrd. 47,7 14,3 15,7 Socialskydd 43,7 % Hälso- och sjukvård 14,4 % Allmän administration 13,1 % Utbildning 11,2 % Utgifter i anslutning till näringslivet 8,6 % Allmän ordning, trygghet och landets försvar 5,5 % Boende, samhällstjänster, rekreation, 3,5 % kultur och miljöskydd Sammanlagt 100 % Källa: Statistikcentralen. Nationalräkenskaper

6 // SKATTEINFLÖDEN I FINLAND 2012 milj. % av skatterna totalt Statens skatter och avgifter ,8 Skatter och avgifter på basis av inkomst och ,5 förmögenhet Samfunds kyrkoskatt ,6 Arvs- och gåvoskatt 509 0,6 Källskatt på ränteinkomster 237 0,3 Skatter och avgifter på basis av ,6 omsättning Mervärdesskatt ,7 Skatt på vissa försäkringspremier 660 0,8 Apoteksavgifter 144 0,2 Punktskatter ,4 Tobaksskatt 763 0,9 Skatt på alkoholdrycker ,6 Skatt på läskedrycker 197 0,2 Skatt på bränslen ,6 Miljöskatt på dryckesförpackningar 15 0,0 Övriga skatter ,1 Egendomsöverlåtelseskatt 586 0,7 Skatt på bilar ,2 Lotteriskatt 211 0,2 Fordonsskatt 758 0,9 Avfallsskatt 56 0,1 Banskatt 16 0,0 Övriga intäkter av skattenatur ,2 Lästavgifter 1) 1 0,0 Statens andel av tips- och lotterivinster samt 901 1,1 Penningautomatföreningen RAY:s intäkter Viltvård, jakt- och fiskeavgifter 23 0,0 Dröjsmålsräntor, restavgift och skattetillägg 75 0,1 1) Lästavgiften är en avgift av skattenatur som uppbärs till välfärdsverksamhet till förmån för sjömän samt för främjande av sjöräddningsverksamheten 6

7 milj. % av skatterna totalt Oljeavfallsavgift 4 0,0 Icke budgeterade skatteintäkter 85 0,1 Oljeskyddssavgifter 24 0,0 Brandskyddsavgifter 10 0,0 Säkerhetsupplagsavgift 44 0,1 Kärnenergiforskningsavgift 7 0,0 Kommunernas skatteintäkter ,6 Kommunalskatt ,1 Hundskatt 1 0,0 Fastighetsskatt ,5 Övriga skatter 1 0,0 Försäkrings- och socialskyddsavgifter ,0 till Folkpensionsanstalten De försäkrades sjukförsäkringspremier ,1 Arbetsgivares folkpensionsavgifter 0 0,0 Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter ,9 Arbetspensionspremier sammanlagt ,8 Den försäkrade ,1 Arbetsgivaren ,6 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter ,5 Den försäkrade 466 0,5 Arbetsgivaren ,9 Skatter och avgifter som redovisas till EU 185 0,2 Skatter till församlingar 991 1,2 Samfunds kyrkoskatt 97 0,1 Fysiska personers kyrkoskatt 894 1,0 Skatterna sammanlagt ,0 Källa: Statistikcentralen 7

8 // SKATTEINFLÖDET 2012 OCH 2013 SOM SKATTEFÖRVALTNINGEN TAGIT IN Ändring milj. milj. % Personkunders inkomstskatt , ,9 4,0 Samfunds inkomstskatt 4 210, ,4 13,3 Mervärdesskatt , ,9 7,9 Socialskyddsavgift 1 656, ,2-2,5 Fastighetsskatt 1 277, ,4 5,9 Övriga skatter 3 020, ,7 7,8 Inflöde totalt , ,5 5,9 Personkunders 52,5 % inkomstskatt Samfunds 26,6 % inkomstskatt Mervärdesskatt 9,1 % Socialskyddsavgift 6,2 % Fastighetsskatt 3,1 % Övriga skatter 2,6 % Inflöde totalt 100 % 8

9 // BRUTTONATIONALPRODUKTEN, SKATTESATSEN, NETTOSKATTESATSEN OCH STATENS SKULD SÄTTNINGSGRAD Statens BNP Skattegrad 1) Nettoskattegrad 2) skuldsättning 3) År milj. % % % ,7 14,8 62, ,0 18,5 66, ,4 20,7 65, ,3 22,3 59, ,9 22,1 55, ,2 25,4 48, ,8 23,3 44, ,7 22,7 41, ,1 21,6 43, ,5 21,1 41, ,9 21,4 38, ,8 21,9 35, ,0 22,2 31, ,9 21,5 29, ,8 17,8 37, ,5 17, ,7 18, * ,1 18,3 43,6 Källa: Statistikcentralen 1) Skatternas %-andel av bnp. 2) Skillnaden i %-andelar av bnp mellan skatter och inkomstöverföringar som verkställts av den offentliga makten 3) Statsskuldens %-andel av bnp. *) Förhandsuppgift 9

10 // OLIKA BESKATTNINGSFORMERS PROCENT- ANDELAR AV SKATTEINTÄKTERNA Den offentliga sektorns skatteintäkter Inkomst- och förmögenhets skatter 1) Socialskyddspremier 2) Konsumtionsoch övriga skatter År milj. % % % ,5 26,9 33, ,3 25,7 33, ,5 25,0 34, ,1 25,2 33, ,6 25,5 33, ,7 23,6 31, ,3 25,2 32, ,8 24,9 33, ,0 25,2 34, ,8 25,3 34, ,6 25,9 34, ,8 25,9 34, ,8 25,7 33, ,2 26,1 33, ,3 27,7 35, ,9 27,1 35, ,2 26,7 36, ,1 27,6 35,2 Källa: Statistikcentralen 1) Innehåller också de försäkrades folkpensions- och sjukförsäkringspremier. 2) Innehåller obligatoriska arbetspensions- och övriga socialskyddsavgifter med undantag av de försäkrades folkpensions- och sjukförsäkringspremier. 10

11 // SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR OCH DERAS PROCENTANDEL PER GRUPP AV SKATTSKYLDIGA 2011 OCH 2012 Löntagare 59 % Företag och andra 15 % sammanslutningar Pensionärer 13 % Närings- och 9 % gårdsbruksidkare Övriga fysiska personer 4 % och dödsbon Grupp av skattskyldiga % av summan av skatter och avgifter Skatteår 2011 Skatteår 2012 Skatter och avgifter totalt Skatteår 2012 milj. Fysiska personer sammanlagt 84,5 85, Löntagare 59,0 59, Pensionärer 12,2 12, Gårdsbruksidkare 4,8 4, Rörelseidkare och yrkesutövare 4,6 4, Övriga fysiska personer 3,6 3, Dödsbon 0,3 0,3 101 Samfund sammanlagt 15,5 14, Aktiebolag 14,5 13, Andelslag 0,3 0,3 97 Föreningar, institutioner o. dyl. 0,1 0,2 62 Bostadssamfund - 0,0 10 Övriga samfund 0,5 0,4 129 Skattskyldiga sammanlagt

12 // STATENS INKOMSTSKATT OCH DESS %-INDELNING PER GRUPP AV SKATTSKYLDIGA 2011 OCH 2012 Grupp av skattskyldiga Löntagare 46 % Samfund sammanlagt 31 % Rörelseidkare och 11 % yrkesutövare samt gårdsbruksidkare Pensionärer 7 % Övriga fysiska personer 4 % och dödsbon % av skatters och avgifters totalbelopp Skatteår 2011 Skatteår 2012 Statens inkomstskatt Skatteår 2012 milj. Fysiska personer sammanlagt 69,9 68, Löntagare 47,4 46, Pensionärer 6,6 7,1 731 Gårdsbruksidkare 6,3 6,0 622 Rörelseidkare och yrkesutövare 5,1 5,2 533 Övriga fysiska personer 3,6 3,5 356 Dödsbon 1,0 0,9 96 Samfund sammanlagt 1) 30,1 31, Aktiebolag 28,3 29, Andelslag 0,6 0,7 67 Föreningar, institutioner o. dyl. 0,3 0,4 42 Bostadssamfund 0,1 0,1 7 Övriga samfund 0,8 0,8 79 Skattskyldiga sammanlagt , ) Statens andel av samfundens inkomstskatt. 12

13 // KOMMUNALSKATTEN OCH DESS %-INDELNING PER GRUPP AV SKATTSKYLDIGA 2011 OCH 2012 Grupp av skattskyldiga Löntagare 65 % Pensionärer 16 % Rörelseidkare och 8 % yrkesutövare samt gårdsbruksidkare Samfund sammanlagt 7 % Övriga fysiska personer 4 % och dödsbon % av den totala kommunalskatten Skatteår 2011 Skatteår 2012 Kommunalskatt Skatteår 2012 milj. Fysiska personer sammanlagt 91,4 92, Löntagare 64,0 64, Pensionärer 15,3 15, Gårdsbruksidkare 4,1 4,1 745 Rörelseidkare och yrkesutövare 4,4 4,4 813 Övriga fysiska personer 3,6 3,8 698 Dödsbon 0,0 0,0 5 Samfund sammanlagt 1) 8,6 7, Aktiebolag 8,0 6, Andelslag 0,2 0,1 27 Föreningar, institutioner o. dyl. 0,1 0,1 19 Bostadssamfund 0,0 0,0 3 Övriga samfund 0,3 0,2 44 Skattskyldiga sammanlagt 100,0 100, ) Kommunernas andel av samfundens inkomstskatt. 13

14 // SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SOM PÅFÖRTS PÅ BASIS AV INKOMST VID BESKATTNINGARNA Inkomstskatt samt statsandelen av samfundsskatten Kommunalskatt samt kommunalandelen av samfundsskatten Kyrkoskatt samt andelen av samfundsskatten Sjukförsäkringsavgift Sammanlagt År milj. milj. milj. milj. milj ) ) Förmögenhetsskatten avskaffades

15 // FÖRSKOTTSÅTERBÄRINGAR OCH KVARSKATTER PER GRUPP AV SKATTSKYLDIGA 2012 Antal mottagare av återbäringar Återbäringar Antal som betalat kvarskatt Betalda kvarskatter antal milj. antal milj. Fysiska personer sammanlagt Löntagare Gårdsbruksidkare Rörelseidkare och yrkes utövare Pensionärer Övriga fysiska personer Dödsbon Samfund sammanlagt Aktiebolag Andelslag Föreningar, institutioner o. dyl Bostadssamfund Övriga samfund Skattskyldiga sammanlagt

16 // SKATTEFÖRVALTNINGENS SKATTERESTER PER SKATTESLAG milj. milj. milj Inkomstskatt och förskottsrater Mervärdesskatt Förskottsinnehållningar och socialskyddskostnader Arvs- och gåvoskatt Fastighetsskatt Övriga skatter Sammanlagt ,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Andel som sänts till indrivning, miljarder euro Skatterester miljarder euro

17 // SKATTER SOM DEBITERATS PÅ BASIS AV SKATTEFÖRVALTNINGENS REVISIONS- VERKSAMHET milj. milj. milj. Direkta skatter Moms Förskottsuppbörd Sammanlagt milj Direkta skatter Moms Förskottsuppbörd

18 // SKATTEGRUNDER FÖR 2014 Inkomstskatteskalan Skatt som överskrider Skatt vid undre gränsen undre gränsen Beskattningsbar inkomst % ,00 6, ,00 17, ,00 21, ,50 29, ,00 31,8 - Samfundens inkomstskattesats är 20,0. - Inkomstskattesatsen på kapitalinkomster är 30,0. Om kapitalinkomsterna överskrider euro, är inkomstskattesatten på kapitalinkomster 32,0. - Sjukförsäkringens sjukvårdspremie är 1,32 (hos pensions- och förmånstagarna 1,49 %). - Sjukförsäkringens dagspenningspremie är 0,84 % (hos företagare 0,97 %). - Arbetstagarens pensionspremie tas ut enligt 5,55 % eller 7,05 % och arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 0,5 % av lönen. - Den genomsnittliga inkomstskattesatsen i kommunerna är 19,74. - Den genomsnittliga inkomstskattesatsen i församlingarna är 1,37. 18

19 // FÖRDELNINGEN AV LÖNTAGARE ENLIGT FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSPROCENTEN 2014 Grundprocent Antal %-andel , , , , , , ,0 Sammanlagt ,0 // FÖRDELNINGEN AV PENSIONSTAGARE ENLIGT FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSPROCENTEN 2014 Innehållningsprocent för pensioner Antal %-andel , , , , , , , , ,1 Sammanlagt ,0 19

20 // FYSISKA PERSONERS SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER I STATSBESKATTNINGEN 2012 Inkomstslag Inkomster totalt milj. Antal mottagare Inkomst i genomsnitt Förvärvsinkomster Löneinkomster mm Pensionsinkomster Dag- och moderskaps penning Arbetslöshetsförmåner Stöd för hemvård av barn Kapitalinkomster Skattepliktiga kapitalinkomster Dividendinkomster Överlåtelsevinster Hyresinkomster Övriga kapitalinkomster Inkomster totalt av vilka skattepliktiga Företags- och sammanslutningsinkomster som ska fördelas Gårdsbruksinkomster Inkomster av rörelse och yrke Inkomster av sammanslutningar

21 // DIREKTA SKATTERNAS PROCENTANDEL AV SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER 2011 OCH 2012 Statens inkomstskatt Övriga direkta skatter Direkta skatter sammanlagt Grupp av skattskyldiga Löntagare 6,0 5,7 16,4 16,5 22,4 22,2 Pensionärer 3,2 3,2 14,4 14,5 17,6 17,8 Gårdsbruksidkare 10,0 9,8 13,2 13,7 23,2 23,5 Rörelseidkare och 9,3 9,2 16,1 16,1 25,4 25,3 yrkesutövare Fysiska personer sammanlagt 6,0 5,7 15,7 15,8 21,7 21,5 21

22 // FÖRDELNING AV FYSISKA PERSONERS INKOMSTER OCH SKATTER PER INKOMST- KLASS, SKATTEÅR 2012 Skattepliktig inkomst, Inkomsttagare antal Inkomsttagare, andel i % Skattepliktiga inkomster, andel i % Skatternas andel av inkomsterna i % ,4 0,6 4, ,7 3,2 5, ,3 6,1 7, ,2 7,1 13, ,0 8,3 16, ,3 21,1 18, ,8 28,0 23, ,9 11,3 28, ,9 5,8 32, ,0 4,2 35, ,4 2,5 37, ,1 1,8 35,8 Sammanlagt ,5 22

23 // MAXIMIBELOPPEN AV AVDRAG I STATS- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN Avdrag från förvärvsinkomsten vid stats- och kommunalbeskattningen Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga Avdrag för inkomstens förvärvande Avdrag för arbetsbostad Avdrag för resekostnader Självriskandel Avdrag från kapitalinkomsten vid stats- och kommunalbeskattningen Frivilliga pensionsförsäkringspremier Avdrag från inkomsten vid statsbeskattningen Pensionsinkomstavdrag Sjöarbetsinkomstavdrag Avdrag från inkomsten vid kommunalbeskattningen Invalidavdrag Sjöarbetsinkomstavdrag Förvärvsinkomstavdrag Avdrag på studiepenning Pensionsinkomstavdrag Grundavdrag Avdrag från skatten vid statsbeskattningen Underhållsskyldighetsavdrag Invalidavdrag Avdrag från skatten på förvärvsinkomst Arbetsinkomstavdrag Underskottsgottgörelse på skatt Barnförhöjning för ett barn Barnförhöjning för minst två barn Hushållsavdrag

24 // VIKTIGASTE SKATTEAVDRAG Avdrag milj. milj. milj. Stats- och kommunalbeskattningen Avdrag för förvärv av inkomst Avdragna resekostnader Af-medlemsavgifter Angivna bostadsräntor Räntor på studielån Pensionförsäkringsavdrag Statsbeskattning Pensionsinkomstavdrag Kommunalbeskattning Grundavdrag Invalidavdrag Studiepenningsavdrag Förvärvsinkomstavdrag Pensionsinkomstavdrag Underskottsgottgörelse från skatt Underskottsgottgörelse för bostadsräntor Underskottsgottgörelse för räntor på lån för första bostad Avdrag från skatten Arbetsinkomstavdrag Hushållsavdrag Invalidavdrag

25 2012 Antal I medeltal Avdrag milj st Stats- och kommunalbeskattningen Avdrag för förvärv av inkomst Avdragna resekostnader Af-medlemsavgifter Angivna bostadsräntor Räntor på studielån Pensionförsäkringsavdrag Statsbeskattning Pensionsinkomstavdrag Kommunalbeskattning Grundavdrag Invalidavdrag Studiepenningsavdrag Förvärvsinkomstavdrag Pensionsinkomstavdrag Underskottsgottgörelse Underskottsgottgörelse för bostadsräntor Underskottsgottgörelse för räntor på lån för första bostad Avdrag från skatten Arbetsinkomstavdrag Hushållsavdrag Invalidavdrag

26 // SKATTESATSEN , INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE Skatterna i % av bruttonationalprodukten Danmark 47,6 48,1 48,0 Frankrike 42,9 44,2 45,3 Belgien 43,5 44,0 45,3 Italien 42,9 42,9 44,4 Sverige 45,5 44,5 44,3 Finland 42,5 43,4 44,1 Österrike 42,0 42,1 43,2 Norge 42,9 43,2 42,2 Luxemburg 37,1 37,1 37,8 Tyskland 36,1 37,1 37,6 Island 35,2 36,0 37,2 Storbritannien 34,9 35,5 35,2 Grekland 30,9 31,2 33,8 Spanien 32,3 31,6 32,9 Portugal 31,3-32,5 Estland ,5 Kanada 31,0 31,0 30,7 Irland 27,6-28,3 Schweiz 28,1 28,5 28,2 USA 24,8 25,1 24,3 Källa: OECD -) Uppgift saknas. 26

27 // BESKATTNINGENS STRUKTUR 2012, INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE Olika beskattningsformer i % av skatteintäkter Inkomstskatter Konsumtionsskatter Övriga skatter Danmark 61,7 31,6 6,7 Norge 48,0 26,4 25,6 USA 47,7 17,9 34,4 Kanada 47,2 24,4 28,4 Schweiz 46,1 21,7 32,2 Island 45,8 34,8 19,4 Storbritannien 35,7 32,8 31,5 Luxemburg 35,5 28,0 36,5 Sverige 34,9 28,8 36,3 Belgien 34,7 24,9 40,4 Finland 34,4 32,8 32,8 Italien 32,8 25,5 41,7 Tyskland 30,4 28,4 41,2 Spanien 30,1 26,6 43,3 Österrike 29,1 27,5 43,4 Grekland 24,7 37,3 38,0 Frankrike 23,6 24,4 52,0 Estland 20,9 42,2 36,9 Källa: OECD 27

28 // HÖGSTA MARGINALSKATTESATSERNA OCH INKOMSTSKATTESATSERNA , INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE Fysiska personer 2012 Samfund 2013 Belgien 59,4 34,0 Grekland 57,4 26,0 Sverige 56,6 22,0 Danmark 56,1 25,0 Finland 55,5 24,5 Portugal 54,6 31,5 Storbritannien 52,0 23,0 Irland 52,0 12,5 Spanien 52,0 30,0 Frankrike 51,2 34,4 Nederländerna 49,3 25,0 Kanada 48,0 26,1 Norge 47,8 28,0 Japan 47,8 37,0 Tyskland 47,5 30,2 Australien 47,5 30,0 Italien 47,3 27,5 Island 45,3 20,0 Österrike 43,7 25,0 USA 43,2 39,1 Luxemburg 42,7 29,2 Schweiz 41,8 21,1 Estland 23,2 21,0 Källa: OECD 28

29 // MOMSENS ANDEL I PROCENT 2011 OCH 2012, INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE Moms i % av skatterna Moms i % av BNP Finland 20,6 20,7 8,9 9,1 Sverige 21,5 21,2 9,6 9,4 Norge 18,0 18,3 7,8 7,7 Danmark 20,7 20,7 9,9 9,9 Island 21,6 22,3 7,8 8,3 Tyskland 19,8 19,4 7,3 7,3 Belgien 16,1 15,9 7,1 7,2 Österrike 18,6 18,6 7,8 8,0 Luxemburg 17,0 17,9 6,3 6,8 Frankrike 16,4 16,0 7,3 7,2 Schweiz 12,7 12,4 3,6 3,5 Storbritannien 20,6 20,9 7,3 7,4 Irland 22,4 21,6 6,2 6,1 Italien 14,5 13,7 6,2 6,1 Spanien 16,7 16,6 5,3 5,4 Portugal - 26,1-8,5 Kanada 14,3 14,6 4,4 4,5 USA 8,1 7,8 2,0 1,9 Japan 16,3-2,7 2,7 Källa: OECD -) Uppgift saknas. 29

30 // MERVÄRDESSKATTESATSERNA, INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE, EU-MEDLEMS- LÄNDERNA 2014 Källa: OECD 30 % av det skattefria priset Nedsatta skattesatser Allmän skattesats Ungern 27 5/18 Sverige 25 6/12 Danmark 25 - Finland 24 10/14 Rumänien 24 5/9 Irland 23 9/13,5 Portugal 23 6/13 Grekland 23 6,5/13 Polen 23 5/8 Italien Lettland Litauen 21 5/9 Nederländerna 21 6 Belgien 21 6/12 Spanien Tjeckien Estland 20 9 Österrike Frankrike 20 5,5/10 Storbritannien 20 5 Slovakien Bulgarien 20 9 Tyskland 19 7 Cypern 19 5/9 Malta 18 5/7 Luxemburg 15 6/12

31 // ANTECKNINGAR 31

32 32

33 33

34 34

35 SKATT.FI Skatteförvaltningens publikation 352r.14 35

36 Skatteförvaltningen PB 325, SKATT skatt.fi

SKATTER I SIFFROR 2009

SKATTER I SIFFROR 2009 SKATTER I SIFFROR 2009 Skatteförvaltningen Skatteförvaltningen är en del av finansministeriets förvaltningsområde. Den samlar in ungefär två tredjedelar av alla skatter och avgifter av skattenatur i Finland.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2015 och lagar om ändring av vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller förslag

Läs mer

RP 31/2015 rd. Det föreslås också att lagen om skatt på arv och gåva ändras så att minimibeloppet för förseningsränta på obetald skatt slopas.

RP 31/2015 rd. Det föreslås också att lagen om skatt på arv och gåva ändras så att minimibeloppet för förseningsränta på obetald skatt slopas. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2016 och till lagar om ändring av vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

RP 133/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. gifter.

RP 133/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. gifter. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2010 samt vissa ändringar i inkomstbeskattningen och de räntor som ska tillämpas vid beskattningen PROPOSITIONENS

Läs mer

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder 1 Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder av Laure Doctrinal och Lars- Olof Pettersson 2013-10- 10 2 Sammanfattande tabell I nedanstående tabell visas senast

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Utkast 16.2.2016/M.O.

Utkast 16.2.2016/M.O. Utkast 16.2.2016/M.O. Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av avtalet med Portugal för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet och med förslag till lag om upphävande

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Skatter och avgifter av skattenatur 2012

Skatter och avgifter av skattenatur 2012 Offentlig ekonomi 2013 Skatter och avgifter av skattenatur Skatteutfallet ökade år Skattekvoten uppgick till 43,6 procent år. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna

Läs mer

Incitamentsprogram 2016/2019

Incitamentsprogram 2016/2019 Incitamentsprogram 2016/2019 Bilaga 1 Skatteinformation Danmark Då konvertibeln köps till ett marknadsvärde sker ingen beskattning, vare sig vid köpet, utnyttjandet/konverteringen eller återbetalningen,

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

478130 9 103 52 047686 524120 978134 F I C K S T A T I S T I K

478130 9 103 52 047686 524120 978134 F I C K S T A T I S T I K 10 3 5 4 7 8 1 3 0 9 2 0 4 7 6 8 6 5 2 4 1 2 0 9 7 8 1 3 4 FICKSTATISTIK 2009 2009 PENSIONSSKYDDSCENTRALENS FICKSTATISTIK INNEHÅLL Den sociala tryggheten 2 Pensionsutgiften 4 Arbetspensionsavgifter 5 Befolkningen

Läs mer

FINSK JURIDISK NATIONALRAPPORT

FINSK JURIDISK NATIONALRAPPORT FINSK JURIDISK NATIONALRAPPORT Edward Andersson Ilkka Ojala L o k a l b e s k a t t n i n g 1. Inledning. I Finlands grundlag 81 stadgas att rörande skatter till staten skall stadgas genom lag och att

Läs mer

5 Den offentliga sektorns inkomster

5 Den offentliga sektorns inkomster Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns inkomster 5 Den offentliga sektorns inkomster I detta kapitel redovisar vi den offentliga sektorns inkomster. De olika inkomstkällorna presenteras och inkomsterna

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Finansminister Anders Borg 20 november 2012 Den globala konjunkturen bromsar in BNP-tillväxt. Procent Tillväxt- och utvecklingsländer 8 7 6 5 7,5 6,3 5,0 Stora

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

liksom inkomstskatt tas ut vid förskottsuppbörden. att de temporära bestämmelserna om skatte-

liksom inkomstskatt tas ut vid förskottsuppbörden. att de temporära bestämmelserna om skatte- RP 28/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rundradioskatt och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005.

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005. 1 Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 1% per invånare 15 år och däröver. 1861-25. Liter 12 9 Totalt Öl (totalt) Sprit Vin 6 3 1861 1871 1881 1891 191 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981

Läs mer

ÄGARSTYRDA AKTIEBOLAGS MÖJLIGHETER TILL INKOMSTOPTIMERING

ÄGARSTYRDA AKTIEBOLAGS MÖJLIGHETER TILL INKOMSTOPTIMERING Ann-Louise Paulin ÄGARSTYRDA AKTIEBOLAGS MÖJLIGHETER TILL INKOMSTOPTIMERING Företagsekonomi 2010 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Ann-Louise Paulin Lärdomsprovets

Läs mer

IMPAKT introduktion till det svenska skattesystemet

IMPAKT introduktion till det svenska skattesystemet IMPAKT introduktion till det svenska skattesystemet IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt, Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt och Tull. Förkortningen ger läsaren ett enkelt kom-ihåg avseende

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning INNEHÅLL Innehåll 1 Från och med när kan man ansöka

Läs mer

År 2015 ordinarie År 2016 Förändring 2015 2016. År 2014. Kod Avdelning mn mn mn mn %

År 2015 ordinarie År 2016 Förändring 2015 2016. År 2014. Kod Avdelning mn mn mn mn % 4. Budgetspropositionens inkomstposter År 2016 uppskattas den statliga budgetekonomins inkomster utan nettoupplåning till 49,1 miljarder euro. Av inkomsterna är 40,8 miljarder euro (83 %) skatter och inkomster

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Diagramunderlag till Samverkansrådet

Diagramunderlag till Samverkansrådet Diagramunderlag till Samverkansrådet Innehåll Diagramförteckning... 3 Makroekonomiska och makrofinansiella förutsättningar... 5 Makroekonomiska förutsättningar i Sverige... 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 2011 1 Förord Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, grundades 1966 i syfte att verka för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 2. Utgiven i december 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa.

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Sammanställning av svar från 29 European Consumer Centres Konsument Europa Land 1. Måste en turist betala när han eller hon har blivit räddad ur en farlig situation

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 Med denna blankett ansöker personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och sammanslutningsdelägare om skattekort och/eller förskottsskatt.

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2012 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2012, 2:a kvartalet Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagades under april juni Den offentliga sektorns

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen Rekrytera i Europa en vägledning för arbetsgivare Europeiska kommissionen Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen i denna

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:922 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Skattefinansieringen år 2014, md

Skattefinansieringen år 2014, md Skattefinansieringen år 2014, md Finansiering för lagstadgade uppgifter Statsandelar 8,2 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 1,5 STATEN skatteinkomster 39,3 27,8 1,5 18,2 6,4 2,4 2,7 Moms och Övriga skatter

Läs mer

Prislista för internetkunder

Prislista för internetkunder Gäller fr o m 1 april 2015 lista för internetkunder Expresspaket DPD Företagspaket DPD Företagspaket 09.00 DPD Företagspaket 12.00 Postpaket Hempaket Postpaket utrikes er vid beställning och betalning

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100)

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100) Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (195=1) Folkmängden i världen EU15-länderna De nya EU-länderna 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Index för miljöns hållbarhet

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker Kundanvisning om punktbeskattning 3 Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker www.tulli.fi 25.6.2014 Ersätter anvisningen från februari 2014 Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker Sedan början

Läs mer

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor Industrins lönekostnader internationellt En genomgång av olika källor Förord För både arbetsgivare och fackliga organisationer är det av intresse att analysera hur svenska arbetskraftskostnader utvecklar

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 Narkotika i Europa kort översikt Motvind? Medvind? Sidvind! ECAD kommande aktiviteter AB-möte Gbg / Financial Committee San Patrignano 5-7 sept Lissabon 10-12 okt

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

1 BILAGA 1 Delegationsordning för Regionstyrelsen REGIONSTYRELSEN AVDELNING 1 Regionstyrelsens utskott 1.1 Arbetsutskottet 1.1 Utfärdande av instruktioner till av Region Skåne utsedda ombud i bolag där

Läs mer