SKATTER I SIFFROR 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKATTER I SIFFROR 2009"

Transkript

1 SKATTER I SIFFROR 2009

2 Skatteförvaltningen Skatteförvaltningen är en del av finansministeriets förvaltningsområde. Den samlar in ungefär två tredjedelar av alla skatter och avgifter av skattenatur i Finland. Utöver Skatteförvaltningen uppbärs skatter och avgifter även av tullverket (acciser och skatter vid import) och Fordonsförvaltningscentralen (skatter med anknytning till fordon). Skatteförvaltningens organisation Skattestyrelsen styr och leder beskattningens verkställande och skatteövervakningen. De regionala skatteverken svarar för beskattningen, skatteövervakningen och kundbetjäningen inom sina verksamhetsområden. Vid varje skatteverk finns det skattebyråer och en företagsskattebyrå som svarar för beskattningen av företagskunderna. Koncernskattecentralen är ett skatteverk som svarar för beskattningen av de största finländska företagen och koncernerna. Skatteuppbördscentralen är en landsomfattande enhet som har hand om skatteuppbörden, indrivningen och redovisningen. Skattetagarnas rättsbevakningsenhet bevakar skattetagarnas intressen i beskattningen samt vid ändringssökandet i beskattningsärenden. Administrativa tjänster, Datatekniska tjänster och Produktionstjänster utgör landsomfattande enheter vid Skatteförvaltningen som styr och betjänar samtliga enheter vid Skatteförvaltningen inom sitt respektive ansvarsområde. Rätt skatt i rätt tid Skatteförvaltningens huvuduppgift är att verkställa beskattningen och redovisa skatter och avgifter av skattenatur till skattetagarna så, att skattetagarna får sina skatteintäkter till rätt belopp, i rätt tid och kostnadseffektivt. På vår webbplats finns det mera information om beskattningen och Skatteförvaltningens verksamhet. Innehållsförteckning sida Skattegraden , internationell jämförelse... 2 Beskattningens struktur 2007, internationell jämförelse... 3 Konsumtionsbeskattningen 2006 och 2007, internationell jämförelse... 4 Fysiska personers skattepliktiga inkomster i statsbeskattningen Direkta skatternas %-andel av skattepliktiga inkomster 2000 och Inkomsttagarnas, inkomsternas och skatternas fördelning per inkomstklass Skatter och avgifter och deras %-andel per skattskyldiggrupp 2000 och Statens inkomstskatt och dess %-indelning per skattskyldiggrupp 2000 och Kommunalskatten och dess %-indelning per skattskyldiggrupp 2000 och Skatter och avgifter av skattenatur som påförts på grund av inkomst och förmögenhet vid beskattningarna Viktigaste skatteavdrag Findländska skatter Bruttobeloppen av insamlade skattemedel Högsta marginalskattegraderna och skatteprocentsatserna 2007, internationell jämförelse Inkomstskatteskalan för år Indelningen av löntagare enligt förskottsinnehållningsprocenten Indelningen av pensionstagare enligt förskottsinnehållningsprocenten Maximibeloppen för skatteavdragen vid stats- och kommunalbeskattningen Mervärdesskattesatserna i EU-medlemsländerna Bnp, skattegrad, nettoskattegrad och statens skuldsättningsgrad Olika beskattningsformernas %-andelar av skatteintäkter Förskottsåterbäringar och kvarskatter per skattskyldiggrupp Skatterester per skatteslag Av Skatteförvaltningen anhängiggjorda brottsärenden Skatteresterna Revisionsverksamhetens omfattning Beskattningar som verkställts på basis av revisionsverksamheten Skatteförvaltningens personalantal

3 Skattegraden , internationell jämförelse Beskattningens struktur 2007, internationell jämförelse Skatternas %-andel av bruttonationalprodukten ) Finland 43,9 43,5 43,0 Sverige 49,5 49,1 48,2 Norge 43,5 43,9 43,4 Danmark 50,7 49,1 48,9 Island 40,7 41,5 41,4 Tyskland 34,8 35,6 36,2 Holland 38,8 39,3 38,0 Belgien 44,8 44,5 44,4 Österrike 42,1 41,7 41,9 Luxemburg 37,8 35,9 36,9 Frankrike 43,9 44,2 43,6 Schweiz 29,2 29,6 29,7 Storbritannien 36,3 37,1 36,6 Irland 30,6 31,9 32,2 Italien 40,9 42,1 43,3 Spanien 35,8 36,6 37,2 Portugal 34,7 35,7 36,6 Grekland 31,3 31,3.. Australien 30,8 30,6.. Kanada 33,4 33,3 33,3 Förenta staterna 27,3 28,0 28,3 Japan 27,4 27,9.. Källa: OECD 1) Förhandsuppgift..) Ingen uppgift. Olika beskattningsformers %-andel av skatteintäkter Inkomst- Konsumtions- Övriga skatterna skatterna skatter Finland 39,3 30,1 30,6 Sverige 38,8 26,6 34,6 Norge 47,7 28,7 23,6 Danmark 59,9 33,6 6,5 Island 45,9 40,2 13,9 Tyskland 31,3 29,3 39,4 Holland 29,1 29,9 41,0 Belgien 37,5 25,2 37,3 Österrike 30,0 27,4 42,6 Luxemburg 34,9 27,3 37,8 Frankrike 23,9 24,7 48,4 Schweiz 45,9 22,6 31,5 Storbritannien 39,3 29,1 31,6 Irland 38,9 36,3 24,5 Italien 34,2 24,5 41,3 Spanien 33,8 25,9 40,3 Portugal 25,8 38,2 36,0 Grekland 1) 23,8 36,0 40,2 Australien 1) 59,1 27,1 13,8 Kanada 50,1 23,5 26,4 Förenta staterna 49,1 16,4 34,5 Japan 57,7 28,1 14,2 Källa: OECD 1) Tal som anger fördelningen av skatterna hänför sig till år

4 Konsumtionsbeskattningen 2006 och 2007, internationell jämförelse Fysiska personers skattepliktiga inkomster i statsbeskattningen 2007 Konsumtionskatternas %-andel av skatter Konsumtionskatternas %-andel av bnp Finland 19,9 19,4 8,6 8,3 Sverige 18,8 19,3 9,2 9,3 Norge 18,2 19,2 8,0 8,3 Danmark 20,8 21,2 10,2 10,4 Island 27,2.. 11,3.. Tyskland 17,8 19,4 6,3 7,0 Holland 18,6 19,8 7,3 7,5 Belgien 16,6.. 7,4.. Österrike 18,4 18,4 7,7 7,7 Luxemburg 16,0 15,8 5,7 5,8 Frankrike 16,9 17,0 7,5 7,4 Schweiz 13,2 13,1 3,9 3,9 Storbritannien 18,1 18,2 6,7 6,7 Irland 24,7 24,2 7,9 7,8 Italien 14,9 14,4 6,3 6,2 Spanien 17,4 16,5 6,4 6,1 Portugal 24,8 24,2 8,9 8,8 Grekland 24,0.. 7,5.. Australien 13,2.. 4,0.. Kanada 14,0 13,6 4,7 4,5 Förenta staterna 7,8 7,6 2,2 2,2 Japan 9,2.. 2,6.. Källa: OECD Med allmänna konsumtionskatter avses i regel mervärdesskatten. I Finland räknas till konsumtionsskatter omsättningsskatten och försäkringspremieskatten...) Ingen uppgift. Antal Inkomstens Inkomster inkomst- storlek per sammanlagt tagare inkomsttagare Inkomstslag milj pers. Skattepliktiga inkomster i statsbeskattningen Förvärvsinkomster Löne- o. dyl. inkomster Pensioner och sociala förmåner Pensionsinkomster Arbetslöshetsstödförmåner Barnavårdsstöd Övriga förmåner Övriga förvärvsinkomster Kapitalinkomster Dividendinkomster Överlåtelseinkomster Hyresinkomster Övriga kapitalinkomster Delade företags- och sammanslutningsinkomster Gårdsbruksinkomster Inkomster av rörelse och yrke Inkomster av sammanslutningar

5 Direkta skatternas %-andel av skattepliktiga inkomster 2000 och 2007 Övriga Direkta Statens direkta skatter inkomstskatt skatter sammanlagt Skattskyldiggrupp Löntagare 12,3 7,8 15,9 15,9 28,3 23,7 Pensionärer 6,6 4,9 14,9 14,8 21,6 19,7 Gårdsbruksidkare 12,1 12,7 12,4 11,6 24,5 24,3 Rörelseidkare och yrkesutövare 14,5 11,4 15,3 15,4 29,8 26,8 Fysiska personer sammanlagt 11,5 7,9 16,5 15,2 28,0 23,1 Inkomsttagarnas, inkomsternas och skatternas fördelning per inkomstklass 2007 Inkomst- Skatte- Skatternas Inkomst- tagarna pliktiga %-andel av tagare %-för- inkomsters inkomst- Skattepliktig inkomst antal delning %-fördelning erna ,5 0,9 5, ,4 4,5 8, ,2 7,3 14, ,0 8,0 18, ,3 10,6 18, ,1 22,2 21, ,9 22,8 26, ,2 8,4 30, ,3 4,6 32, ,7 3,6 33, ,3 2,7 32, ,1 4,3 30,1 Skatter och avgifter och deras %-andel per skattskyldiggrupp 2000 och 2007 Skatter och avgifter %-andelen av totala sammanlagt milj. skatter och avgifter Skattskyldiggrupp Fysiska personer sammanlagt ,9 73,7 Löntagare ,3 51,7 Pensionärer ,9 10,6 Gårdsbruksidkare ,8 1,9 Rörelseidkare och yrkesutövare ,0 3,2 Övriga fysiska personer ,5 6,0 Dödsbon 126 0,4 0,3 Samfund sammanlagt ,1 26,3 Aktiebolag ,9 25,2 Andelslag 193 0,6 0,2 Föreningar, anstalter o. dyl. 99 0,3 0,8 Bostadssamfund 12 0,0 0,0 Övriga samfund 77 0,2 0,1 Skattskyldiga sammanlagt ,0 100,0 Sammanlagt ,0 100,0 23,1 6 7

6 Statens inkomstskatt och dess %-indelning per skattskyldiggrupp 2000 och 2007 Kommunalskatten och dess %-indelning per skattskyldiggrupp 2000 och 2007 Statens inkomst- %-andelen av totala skatt milj. inkomstskatterna Skattskyldiggrupp Fysiska personer sammanlagt ,3 65,1 Löntagare ,0 48,5 Pensionärer 875 6,2 7,0 Gårdsbruksidkare 815 5,8 2,0 Rörelseidkare och yrkesutövare 551 3,9 3,3 Övriga fysiska personer 481 3,4 3,8 Dödsbon 120 0,9 0,5 Samfund sammanlagt ,7 34,9 Aktiebolag ,7 33,5 Andelslag 147 1,0 0,3 Föreningar, anstalter o. dyl. 74 0,5 1,0 Bostadssamfund 9 0,1 0,0 Övriga samfund 51 0,4 0,0 Skattskyldiga totalt ,0 100,0 Statens inkomst- %-andelen av totala skatt milj. inkomstskatterna Skattskyldiggrupp Fysiska personer sammanlagt ,0 79,4 Löntagare ,6 54,5 Pensionärer ,7 12,4 Gårdsbruksidkare 628 4,0 1,7 Rörelseidkare och yrkesutövare 644 4,1 3,0 Övriga fysiska personer 555 3,5 7,7 Dödsbon 6 0,0 0,1 Samfund sammanlagt 1) ,0 20,6 Aktiebolag ,4 19,7 Andelslag 42 0,3 0,2 Föreningar, anstalter o. dyl. 23 0,1 0,6 Bostadssamfund 3 0,0 0,0 Övriga samfund 24 0,2 0,1 Skattskyldiga totalt ,0 100,0 1) Samfundets inkomstskatt har fördelats i skattetagarnas andelar. 8 9

7 Skatter och avgifter av skattenatur som påförts på grund av inkomst och förmögenhet vid beskattningarna Inkomst- och Kommunalskatt förmögenhetsskatt samt kommunal- Kyrkoskatt samt Folkpensions- Sjuksamt statsandelen andelen av andelen av försäkrings- försäkringsav samfundsskatten samfundsskatten samfundsskatten premie avgift Sammanlagt År milj. milj. milj. milj. milj. milj Samfundets inkomstskatt har fördelats i skattetagarnas andelar fr.o.m

8 Viktigaste skatteavdrag Avdrag milj. milj. milj. Stats- och kommunalbeskattningen Avdrag för inkomstens förvärvande Avdragna resekostnader Af-medlemsavgifter Angivna bostadsränto Statsbeskattning Pensionsinkomstavdrag Förvärvsinkomstavdrag i statsbeskattningen 313 Kommunalbeskattning Grundavdrag Invalidavdrag Studiepenningsavdrag Förvärvsinkomstavdrag Pensionsinkomstavdrag Underskottsgottgörelse Underskottsgottgörelse för bostadsräntor Underskottsgottgörelse för räntor på lån för första bostad Avdrag från skatten Hushållsavdrag Antal I medeltal Beskattningen för året 2007 milj kpl Stats- och kommunalbeskattningen Avdrag för inkomstens förvärvande Avdragna resekostnader Af-medlemsavgifter Angivna bostadsränto Statsbeskattning Pensionsinkomstavdrag Förvärvsinkomstavdrag i statsbeskattningen Kommunalbeskattning Grundavdrag Invalidavdrag Studiepenningsavdrag Förvärvsinkomstavdrag Pensionsinkomstavdrag Underskottsgottgörelse Underskottsgottgörelse för bostadsräntor Underskottsgottgörelse för räntor på lån för första bostad Avdrag från skatten Hushållsavdrag

9 Finländska skatter 2007 milj. % av skatterna totalt milj. % av skatterna totalt Statens skatter och avgifter ,7 Skatter och avgifter på grund av inkomst och förmögenhet ,7 Skatt på inkomst och förmögenhet Samfunds kyrkoskatt 131 Arvs- och gåvoskatt 459 Källskatt på ränteinkomster 254 Skatter och avgifter på grund av omsättning ,2 Mervärdesskatt Skatt på vissa försäkringspremier 509 Apoteksavgifter 112 Acciser ,0 Tobaksaccis 622 Skatt på alkoholdrycker Läskedrycksaccis 35 Bränsleaccis Miljöskatt på dryckesförpackningar 41 Övriga skatter ,5 Egendomsöverlåtelseskatt 698 Skatt på bilar Lotteriskatt 135 Fordonsskatt 612 Avfallsskatt 56 Banskatt 18 Övriga intäkter av skattenatur 849 1,1 Lästavgifter 1 Statens andel av tips- och penningautomatförbundets produktivitet 807 Jaktvård, fiskevård och avg. på hjortdjur 17 Dröjsmålsräntor, restavgift och skattetillägg 20 Oljeavfallsavgift 4 Icke budgeterade skatteintäckter 70 0,1 Oljeskydssavgifter 8 Brandskyddsavgifter 8 Säkerhetsupplagsavgift 50 Kärnenergiforskningsavgift 4 Kommunernas skatteintäkte ,3 Kommunalskatt Hundskatt 3 Fastighetsskatt 850 Övriga skatter 5 Försäkrings- och socialskyddsavgifter till folkpensionsanstalten ,2 De försäkrades sjukförsäkringspremier Arbetsgivares folkpensionsavgifter Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter Arbetspensionspremier sammanlagt ,3 Försäkrad Arbetsgivaren Arbetslöshetsförsäkringsavgifter ,2 Försäkrad 375 Arbetsgivaren Skatter och avgifter som redovisas till EU 200 0,3 Skatterna sammanlagt ,0 Källa: Statistikcentralen Fysiska personers kyrkoskatt 827 milj. ingår icke i tabellen

10 Bruttobeloppen av insamlade skattemedel 2007 och 2008 Högsta marginalskattegraderna och skatteprocentsatserna 2007, internationell jämförelse % milj. milj. ändring Fysiska personer Samfund Skatter på eget initiativ ,3 Arbetsprestationer och övriga skatter på eget initiativ ,2 Mervärdesskatt ,0 Debiterade skatter ,3 Skatteintäkter sammanlagt ,3 Finland 56,1 26,0 Sverige 56,5 28,0 Norge 47,8 28,0 Danmark 63,0 25,0 Island 34,3 18,0 Tyskland 47,5 38,9 Holland 52,0 25,5 Belgien 59,3 34,0 Österrike 42,7 25,0 Luxemburg 48,3 30,4 Frankrike 49,8 34,4 Schweiz 47,9 21,3 Storbritannien 41,0 30,0 Irland 47,0 12,5 Italien 50,7 33,0 Spanien 43,0 32,5 Portugal 48,4 26,5 Grekland 49,6 25,0 Australien 46,5 30,0 Kanada 46,4 36,1 Förenta staterna 42,7 39,3 Japan 47,8 39,5 Källa: OECD 16 17

11 Inkomstskatteskalan för år 2009 Skatt vid Skatt som nedre överskrider gränsen nedre gränsen Beskattningsbar inkomst % , , , ,5 För samfund är inkomstskatteprocenten 26. Sjukförsäkringens sjukvårdsavgift är 1,28, (för pensionärer och förmånstagare 1,45 %). Sjukförsäkringens dagspenningsavgift är 0,70 %, (och 0,79 % för företagare). Arbetares pensionspremie uppbärs 4,3 % eller 5,4 % och arbetslöshetsavgift 0,2 % ifrån lönen. Indelningen av löntagare enligt förskottsinnehållningsprocenten 2009 Grundprocent Antal % , , , , , , ,0 Sammanlagt ,0 Indelningen av pensionstagare enligt förskottsinnehållningsprocenten 2009 Innehållningsprocenten Antal % , , , , , , , , ,0 Sammanlagt ,

12 Maximibeloppen för skatteavdragen vid stats- och kommunalbeskattningen Avdrag från inkomsten vid stats- och kommunalbeskattningen ur förvärvsinkomsten Avdraget för nedsatt skattebetalningsförmåga Avdrag för inkomstens förvärvande Avdrag för arbetsbostad Avdrag för resekostnader Självriskandel Avdrag från inkomsten vid kapitalinkomster Frivilliga pensionsförsäkringspremier Avdrag från inkomsten vid statsbeskattningen Maximibeloppet för pensionsinkomstavdrag Sjöarbetsinkomstavdrag Avdrag från inkomsten vid kommunalbeskattningen Invalidavdrag Sjöarbetsinkomstavdrag Förvärvsinkomstavdrag Avdrag på studiepenning Pensionsinkomstavdragen Ensamstående Make Grundavdrag Avdrag från skatten vid statsbeskattningen Förvärvsinkomstavdrag Underhållsskyldighetsavdrag Invalidavdrag Avdrag från skatten på inkomst Arbetsinkomstavdrag Underskottsgottgörelse på skatt Barnförhöjning för ett barn Barnförhöjning minst två barn Hushållsavdrag Hushålls- och vårdarbete Renovering och förbättring

13 Mervärdesskattesatserna i EU-länderna 2009 % av det skattefria priset Allmän skattesats Nedsatta skattesatser Finland 22 17/8 Sverige 25 12/6 Danmark 25 - Estland 18 5 Latvien Litauen 19 9/5 Tyskland 19 7 Hollanti 19 6 Belgien 21 12/6 Österrike 20 12/10 Luxemburg 15 12/6/3 Frankrike 19,6 5,5/2,1 Storbritannien 15 5 Irland 21,5 13,5/4,8 Italien 20 10/4 Spanien 16 7/4 Portugal 20 12/5 Grekland 19 9/4.5 Cypern 15 8/5 Malta 18 5 Tsekkien 19 9 Slovakien Polen 22 7/3 Ungern 20 5 Slovenien 20 8,5 Rumenien 19 9 Bulgarien 20 7 Källa: OECD I de flesta syd- och mellaneuropeiska länderna tillämpas på livsmedel och vissa andra basförnödenheter lägre skattesatser än den allmänna. Mervärdesskatteunderlaget varierar mellan olika länder

14 Bnp, skattegrad, nettoskattegrad och statens skuldsättningsgrad Olika beskattningsformernas %-andelar skatteintäkter Skatte- Netto- Statens- Bnp grad 1) skattegrad 2) skuldsättning 3) År Milj. % % % ,5 23,4 12, ,1 23,7 10, ,5 23,5 11, ,1 20,5 17, ,9 16,1 33, ,4 13,0 51, ,9 15,5 58, ,7 15,0 63, ,0 18,6 67, ,3 20,8 65, ,1 22,2 60, ,8 22,0 55, ,2 25,4 48, ,6 23,2 44, ,6 22,6 41, ,0 21,5 43, ,5 21,1 41, ,0 21,5 38, ,5 21,7 35, ,0 22,2 31,4 2008* ,7 21,6 29,2 Källa: Statistikcentralen 1) Skatternas %-andel av bnp. 2) Skillnaden i %-andelar mellan skatter och inkomstöverföringar som verkställts av den offentliga makten av bnp. 3) Statsskuldens %-andel av bnp. *) Förhandsuppgift Offentliga Inkomst- och Konsumtion sektorns förmögenhets- Socialskydds- och övriga skatteinkomster skatter 1) premier 2) skatter 3) År milj. % % % ,1 22,6 38, ,9 23,2 37, ,0 25,6 35, ,7 27,8 34, ,5 29,8 34, ,1 31,8 35, ,5 31,7 33, ,6 30,8 33, ,1 28,9 33, ,8 27,6 34, ,0 27,3 33, ,6 27,5 33, ,0 25,2 31, ,5 26,9 32, ,2 26,6 33, ,4 26,7 34, ,3 26,8 34, ,1 27,3 34, ,7 27,8 34, ,9 25,9 33,2 2008* ,6 26,0 30,4 Källa: Statistikcentralen 1) Innehåller också de försäkrades folkpensions- och sjukförsäkringspremier. 2) Innehåller arbetsgivares obligatoriska socialskyddsavgifter och vissa andra socialskyddsavgifter, förutom de försäkrades folkpensions- och sjukförsäkringspremier. *) Förhandsuppgift 24 25

15 Förskottsåterbäringar och kvarskatter per skattskyldiggrupp 2007 Skatterester per skatteslag Antalet Antal som mottagare av Åter- betalat Betalda Grupp av återbäringar bäringar kvarskatt kvarskatter skattskyldiga st milj. st milj. Fysiska personer och dödsbon sammanlagt Löntagare Gårdsbruksidkare Rörelseidkare och yrkesutövare Pensionärer Övriga fysiska personer Dödsbon Samfund sammanlagt Aktiebolag Andelslag Föreningar, anstalter o. dyl Bostadssamfund Övriga samfund Skattskyldiga sammanlagt milj Inkomstskatt och förskottsrater Moms Förskottsinnehållningar och socialskyddskostnader Arvs- och gåvoskatt Fastighetsskatt Övriga skatter Skatterester sammanlagt Av Skatteförvaltningen anhängiggjorda brottsärenden Brottsärenden

16 Skatteresterna skatterester Skatterester sända till År mrd utmätning mrd ,0 1, ,8 1, ,6 1, ,3 0, ,3 1, ,1 0, ,0 0, ,0 0, ,1 0, ,1 0, ,2 0,9 Mrd. Revisionsverksamhetens omfattning Regionala enheter st st st Skattegranskningar Kontrollbesök Kontroll av jämförelseuppgifter Skattebyråer Skattegranskningar Kontrollbesök Kontroll av jämförelseuppgifter Kontrollåtgärder yhteensä Av vilka gråekonomiföretag Skatterester mrd Skatterester sända till utmätning mrd Beskattningar som verkställts på basis av revisionsverksamheten milj. milj. milj. Direkta skatter Indirekta skatter Förskottsuppbörd Totalt

17 Skatteförvaltningens personalantal Skatteförvaltningen Utgifter milj. Skatteförvaltningens kostnader och personal, , värderna justerade till prisnivån av år 2008 Personalantal Utgifter Indexerade utgifter Personal 30 31

18 32 Skatteförvaltningens publikation 352r.09

19

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Läs mer

Skatter i siffror 2013

Skatter i siffror 2013 Skatter i siffror 2013 BESKATTNINGEN I FINLAND Beskattningen i Finland besluts av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras av skattelagarna, som bereds i finansministeriet och

Läs mer

Skatter i siffror 2011

Skatter i siffror 2011 Skatter i siffror 2011 Skatteförvaltningen Skatteförvaltningen är en del av finansministeriets förvaltningsområde. Den samlar in ungefär två tredjedelar av alla skatter och avgifter av skattenatur i Finland.

Läs mer

2015 Skatter i siffror

2015 Skatter i siffror 2015 Skatter i siffror BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar som bereds vid finansministeriet

Läs mer

Skatter i siffror 2012

Skatter i siffror 2012 Skatter i siffror 2012 Skatteförvaltningen Vi är en riksomfattande myndighet vars funktioner har organiserats i riksomfattande huvudenheter som sköter om beskattningen och i gemensamma enheter som sköter

Läs mer

Skatter i siffror 2016

Skatter i siffror 2016 Skatter i siffror 2016 BESKATTNINGEN I FINLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Läs mer

SKATTER I SIFFROR 2008

SKATTER I SIFFROR 2008 SKATTER I SIFFROR 2008 Skatteförvaltningen Innehållsförteckning Skatteförvaltningen är en del av finansministeriets förvaltningsområde. Ca 75 procent av Finlands skatter och avgifter av skattenatur utfaller

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

SKATTER I SIFFROR

SKATTER I SIFFROR SKATTER I SIFFROR 2 0 0 7 Skatteförvaltningen Skatteförvaltningen är en del av finansministeriets förvaltningsområde. Ca 75 procent av Finlands skatter och avgifter av skattenatur utfaller via skatteförvaltningen.

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

RP 31/2015 rd. Det föreslås också att lagen om skatt på arv och gåva ändras så att minimibeloppet för förseningsränta på obetald skatt slopas.

RP 31/2015 rd. Det föreslås också att lagen om skatt på arv och gåva ändras så att minimibeloppet för förseningsränta på obetald skatt slopas. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2016 och till lagar om ändring av vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2015 och lagar om ändring av vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller förslag

Läs mer

RP 133/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. gifter.

RP 133/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. gifter. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2010 samt vissa ändringar i inkomstbeskattningen och de räntor som ska tillämpas vid beskattningen PROPOSITIONENS

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198 26 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år 8 % Finland 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 2.5.25/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 ARBETSLÖSHETSGRAD

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 8 % SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198-25 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år 75 7 Finland EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 1.12.24/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Läs mer

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder 1 Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder av Laure Doctrinal och Lars- Olof Pettersson 2013-10- 10 2 Sammanfattande tabell I nedanstående tabell visas senast

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 1 SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1989-23 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år 8 % 75 7 Finland EU-15 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 2.1.23/FFC /TL Källa: OECD Economic Outlook December 22 2 SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Kommun- och stadsdirektörskonferens 2015

Kommun- och stadsdirektörskonferens 2015 Kommun- och stadsdirektörskonferens 2015 23 24.9 2015, Pargas Benjamin Strandberg Sakkunnig KOMMUNALSKATTENS SKATTEGRUND KOKO MAA, Milj. FÖRVÄRVSINKOMSTER 2014** 2015** 2016** 2017** 2018** 2019** Löneinkomster,

Läs mer

FINSK JURIDISK NATIONALRAPPORT

FINSK JURIDISK NATIONALRAPPORT FINSK JURIDISK NATIONALRAPPORT Edward Andersson Ilkka Ojala L o k a l b e s k a t t n i n g 1. Inledning. I Finlands grundlag 81 stadgas att rörande skatter till staten skall stadgas genom lag och att

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av inkomstskattelagen. Det föreslås

Läs mer

478130 9 103 52 047686 524120 978134 F I C K S T A T I S T I K

478130 9 103 52 047686 524120 978134 F I C K S T A T I S T I K 10 3 5 4 7 8 1 3 0 9 2 0 4 7 6 8 6 5 2 4 1 2 0 9 7 8 1 3 4 FICKSTATISTIK 2009 2009 PENSIONSSKYDDSCENTRALENS FICKSTATISTIK INNEHÅLL Den sociala tryggheten 2 Pensionsutgiften 4 Arbetspensionsavgifter 5 Befolkningen

Läs mer

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Talangjakten och marginalskatterna 2 Högkvalificerad arbetskraft avgörande Humankapital och högutbildad arbetskraft allt viktigare

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten 111 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska personer 12.2.1

Läs mer

5 Den offentliga sektorns inkomster

5 Den offentliga sektorns inkomster Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns inkomster 5 Den offentliga sektorns inkomster I detta kapitel redovisar vi den offentliga sektorns inkomster. De olika inkomstkällorna presenteras och inkomsterna

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Skatteundersökningen En internationell jämförelse i beskattning av kapital

Skatteundersökningen En internationell jämförelse i beskattning av kapital Skatteundersökningen 2016 En internationell jämförelse i beskattning av kapital Förord Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, verkar för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2014 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 20,0 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2014 Antal kommuner 181 180 19,5 156

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 2. Utgiven i december 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Skattefinansieringen år 2014, md

Skattefinansieringen år 2014, md Skattefinansieringen år 2014, md Finansiering för lagstadgade uppgifter Statsandelar 8,2 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 1,5 STATEN skatteinkomster 39,3 27,8 1,5 18,2 6,4 2,4 2,7 Moms och Övriga skatter

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

BenEx Flex Benefits for Expatriates

BenEx Flex Benefits for Expatriates Försäkring för utlandsanställda Januari 2016 Trygghet i utlandet Jamil, SPP BenEx Flex Benefits for Expatriates Information till arbetsgivare Trygghet för dig som är anställd utomlands Benefits for Expatriates

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 Narkotika i Europa kort översikt Motvind? Medvind? Sidvind! ECAD kommande aktiviteter AB-möte Gbg / Financial Committee San Patrignano 5-7 sept Lissabon 10-12 okt

Läs mer

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning INNEHÅLL Innehåll 1 Från och med när kan man ansöka

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

liksom inkomstskatt tas ut vid förskottsuppbörden. att de temporära bestämmelserna om skatte-

liksom inkomstskatt tas ut vid förskottsuppbörden. att de temporära bestämmelserna om skatte- RP 28/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rundradioskatt och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

1 BILAGA 1 Delegationsordning för Regionstyrelsen REGIONSTYRELSEN AVDELNING 1 Regionstyrelsens utskott 1.1 Arbetsutskottet 1.1 Utfärdande av instruktioner till av Region Skåne utsedda ombud i bolag där

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier

Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet Syfte och uppläggning Huvudsyftet

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

Lag. om ändring av inkomstskattelagen

Lag. om ändring av inkomstskattelagen Lag om ändring av inkomstskattelagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 54 d 2 mom., 80 9 punkten, 92 26 punkten, 95 1 mom. 1 punkten, 96 a 1 mom., 100 2 och 3 mom.,

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

År 2015 ordinarie År 2016 Förändring 2015 2016. År 2014. Kod Avdelning mn mn mn mn %

År 2015 ordinarie År 2016 Förändring 2015 2016. År 2014. Kod Avdelning mn mn mn mn % 4. Budgetspropositionens inkomstposter År 2016 uppskattas den statliga budgetekonomins inkomster utan nettoupplåning till 49,1 miljarder euro. Av inkomsterna är 40,8 miljarder euro (83 %) skatter och inkomster

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila /FM, informationen Helsingfors 2011 Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

Ert pris. Ert pris. Till Danmark. Till Estland Per kolli. Per kolli

Ert pris. Ert pris. Till Danmark. Till Estland Per kolli. Per kolli DPD Kund Avtalsnummer Kammarkollegiet 7501444430 Kundnummer Pris i prisbilagan gäller fr.o.m. 2016-04-01 Prisbilaga (Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms) DPD-länder Till Belgien Till Bulgarien

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Finansminister Anders Borg 20 november 2012 Den globala konjunkturen bromsar in BNP-tillväxt. Procent Tillväxt- och utvecklingsländer 8 7 6 5 7,5 6,3 5,0 Stora

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:922 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Beskattning Bokföringsanvisningar

Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Beskattning Bokföringsanvisningar 2/2000 24.3.2000 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Beskattning Bokföringsanvisningar Kommunalekonomi skickas i ett exemplar till alla kommuner och samkommuner. Meddelandet får kopieras och

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 1. Av vilken anledning är du i XXX? Åretruntboende Sommarboende Semesterboende

Läs mer

Särreglering och exkludering i svensk sociallagstiftning: En lägesöversikt. Julia Boguslaw, SOFI, Stockholms universitet, 2012-01-19

Särreglering och exkludering i svensk sociallagstiftning: En lägesöversikt. Julia Boguslaw, SOFI, Stockholms universitet, 2012-01-19 Särreglering och exkludering i svensk sociallagstiftning: En lägesöversikt. Julia Boguslaw, SOFI, Stockholms universitet, 2012-01-19 Inledning Kartlägger hur sociallagstiftningen förändrats med avseende

Läs mer

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 2014-09-24 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Dagens

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer