PERIODSKATTEDEKLARATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERIODSKATTEDEKLARATION"

Transkript

1 Deklarationsanvisningar för PERIODSKATTEDEKLARATION skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/periodskattedeklaration

2 INNEHÅLL PERIODSKATTEDEKLARATION OCH SKATTEKONTO 3 INLÄMNANDE AV PERIODSKATTEDEKLARATION OCH BETALNING AV SKATT 3 CENTRALA PUNKTER I PERIODSKATTEDEKLARATIONEN 5 MOMS 5 ARBETSGIVARPRESTATIONER 6 OM FÖRETAGET INTE HAR VERKSAMHET 7 ANDRA SKATTER PÅ EGET INITIATIV 7 KORRIGERING AV DEKLARERADE UPPGIFTER 7 YTTERLIGARE INFORMATION 8 Nyhetsbrev till företagskunderna Med nyhetsbrevet får du information om ändringarna i beskattningen och om aktuella ärenden direkt till din e-post. Prenumerera på nyhetsbrevet på adressen skatt.fi/nyhetsbrev Katso-koden Aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag, föreningar, stiftelser och beskattningssammanslutningar behöver en Katso-kod för elektronisk kommunikation. Hämta Katso-koden genast så du kan lämna in din första elektroniska deklaration. Ytterligare information om Katso-autentiseringen på skatt.fi/katso 2 Följande skatter på eget initiativ ska deklareras med periodskattedeklaration moms arbetsgivarprestationer (förskottsinnehållning och källskatt på löner samt arbetsgivares socialskyddsavgift) lotteriskatt försäkringspremieskatt förskottsinnehållningar på inkomst av virkesförsäljning som verkställs på prestationer till aktiebolag, andelslag eller annat samfund på räntor och andelar på dividender och räntor på andelskapitalet källskatter på dividender (från begränsat skattskyldiga) på räntor och royaltyer (från begränsat skattskyldiga) på ränteinkomst (från allmänt skattskyldiga).

3 PERIODSKATTEDEKLARATION OCH SKATTEKONTO Uppgifterna om moms, arbetsgivarprestationer och andra skatter som ska deklareras och betalas på eget initiativ ska deklareras i en periodskattedeklaration till Skatteförvaltningen. Företag som är införda i registret över momsskyldiga eller i arbetsgivarregistret ska lämna uppgifterna om moms och arbetsgivarprestationer regelbundet för varje redovisningsperiod. Alla företag som är i registret över momsskyldiga eller i arbetsgivarregistret måste lämna in en periodskattedeklaration för varje deklarationsperiod. Periodskattedeklarationen ska lämnas in även om verksamheten ännu inte har inletts, verksamheten har avbrutits eller det inte förekommit någon försäljning eller avdragbar moms under redovisningsperioden. Efter att företaget har registrerats som regelbunden arbetsgivare eller som momsskyldigt får det skattekontoreferensen och anvisningar om betalningen från Skatteförvaltningen. På det kundspecifika skattekontot visas alla skatter som deklarerats i periodskattedeklarationen och alla betalningar som betalats med skattekontoreferensen. WEBBTJÄNSTEN SKATTEKONTO (SKATT.FI/SKATTEKONTO) I webbtjänsten kan du till exempel lämna in periodskattedeklarationen följa med saldot och kontotransaktionerna på skattekontot kontrollera skattekontoreferensen och anvisningarna som behövs vid betalningen läsa arkiverade kontoutdrag och deklarationer som lämnats in via webbtjänsten Skattekonto räkna ut med hjälp av saldoräknaren hur mycket du måste betala i skatt och eventuella dröjsmålsräntor, om du betalar skatten efter förfallodagen kolla deklarations- och betalningsperiodens längd. Privatpersoner kan logga in i webbtjänsten Skattekonto med sina personliga nätbankkoder eller med ett elektroniskt personkort. Exempelvis hushållsarbetsgivare, primärproducenter och enskilda näringsidkare räknas som privatpersoner. För inloggningen till webbtjänsten behöver företag och samfund (exempelvis kommanditbolag och aktiebolag) en Katso-kod. Uppgifterna som deklarerats i periodskattedeklarationen och betalningarna som inbetalats med skattekontoreferensen visas i webbtjänsten Skattekonto vanligtvis inom ett par dagar från det att de kommit in till Skatteförvaltningen. Det första skattekontoutdraget kommer per post. Därefter visas skattekontoutdragen i webbtjänsten Skattekonto. Du kan få kontoutdraget per post även i fortsättningen genom att ange önskemålet i punkten Skattekontospecifika styruppgifter i webbtjänsten eller genom att ringa Skattekontorådgivningen (lna/msa). Kontrollera helst i skattekontoutdraget att uppgifterna i periodskattedeklarationen och de inbetalda skatterna har registrerats rätt på skattekontot. INLÄMNANDE AV PERIODSKATTEDEKLARATION OCH BETALNING AV SKATT VEM SKA LÄMNA IN EN PERIODSKATTEDEKLARATION? Periodskattedeklarationen ska lämnas in regelbundet av momsskyldiga och av arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning. Även tillfälliga arbetsgivare ska lämna in periodskattedeklarationen för de redovisningsperioder då de har betalat löner på vilka det ska betalas förskottsinnehållning eller arbetsgivares socialskyddsavgift. HUR BESTÄMS DEKLARATIONS- OCH BETALNINGSPERIODEN? För nya företag registrerar Skatteförvaltningen att de ska deklarerar varje månad såvida inte företaget redan då det grundats har ansökt om en förlängd deklarations- och betalningsperiod. Den förlängda deklarations- och betalningsperioden kan utgöras av antingen ett kvartal eller ett kalenderår. Alla de skatter som ska deklareras i periodskattedeklarationen räknas upp i de detaljerade deklarationsanvisningarna för periodskattedeklarationen: skatt.fi/blanketter/ periodskattedeklaration Skattekontoinfo: skatt.fi/ skattekontoinfo Detaljerade deklarationsanvisningar för periodskattedeklaration: skatt.fi/blanketter/ periodskattedeklaration Om du vill ändra på din deklarations- och betalningsperiod ska du göra din ansökan så snart som möjligt. Ytterligare information finns i Ansökan om förlängd deklarations- och betalningsperiod (skatt.fi) 3

4 Om omsättningen under kalenderåret är högst euro kan företaget ansöka om en deklarations- och betalningsperiod på ett kvartal. Den förlängda tidtabellen gäller momsen, förskottsinnehållningarna och arbetsgivarprestationerna. Om omsättningen under kalenderåret är högst euro kan företaget för momsbeskattningens vidkommande ansöka om en deklarations- och betalningsperiod på ett kvartal. Förskottsinnehållningarna och arbetsgivares socialskyddsavgifter deklareras och betalas då en gång i kvartalet. Obs! Deklarationsperioden är en kalendermånad ända tills Skatteförvaltningen skickar beslutet om den förlängda deklarations- och betalningsperioden. Andra e-tjänster: skatt.fi/etjanster NÄR OCH HUR SKA PERIODSKATTEDEKLARATIONEN LÄMNAS IN? Periodskattedeklarationen kan lämnas in elektroniskt t.ex. i webbtjänsten Skattekonto. En elektronisk periodskattedeklaration som ska lämnas in månadsvis eller kvartalsvis ska vara framme den 12 dagen i månaden. Deklarationsmånaden bestäms enligt skattekontolagen. En deklaration som lämnas in på papper ska vara framme hos Skatteförvaltningen redan den 7 dagen i deklarationsmånaden. Om den sista inlämningsdagen för periodskattedeklarationen infaller på en lördag eller helgdag ska deklarationen vara framme följande vardag. Periodskattedeklarationer som lämnats in på papper läses maskinellt i Skatteförvaltningen, varför blanketten ska fyllas i omsorgsfullt och alla anteckningar ska vara tydliga. Anteckna alltid företagets FO-nummer (eller personbeteckningen om FO-numret saknas) i deklarationen så att uppgifterna ska kunna hänföras till rätt kund. Använd en blankett som kans skrivas ut endast från webbplatsen skatt.fi (Periodskattedeklaration, blankett 4001r). Skicka blanketten till adressen som står i blanketten. Du kan inte skicka några andra deklarationer, anmälningar eller bilagor med periodskattedeklarationen. Annan post ska skickas till direkt den egna skattebyråns postadress. Exempel: Ett företags deklarationsperiod är en månad. Företaget lämnar in en elektronisk periodskattedeklaration. Lönebetalningsuppgifterna för januari 2014 ska deklareras senast och momsuppgifterna senast Den periodskattedeklaration som företaget lämnar in innehåller alltså både momsuppgifterna för januari och löneutbetalningsuppgifterna om februari. Exempel: Ett företags deklarationsperiod är ett kvartal. Företaget lämnar in en elektronisk periodskattedeklaration. Deklarationen ska lämnas in den 12 dagen i den andra månaden efter redovisningsperioden. Exempelvis moms- och löneutbetalningsuppgifterna om april juni 2014 ska deklareras senast Om deklarationsperioden är ett kalenderår ska periodskattedeklarationen om moms lämnas in före utgången av februari. Om deklarationsperioden är ett kvartal och den förkortas under kalenderårets gång eller momsskyldigheten upphör under kalenderårets gång ska deklarationsdeklarationen om moms lämnas in tidigare. I sådana fall ska periodskattedeklarationen lämnas in redan den allmänna förfallodagen i den andra månaden som följer efter den månad då deklarationsperioden ändras (de elektroniska deklarationerna den 12 dagen i månaden och pappersblanketterna redan den 7 dagen. FÖRSENAD DEKLARATION MEDFÖR EN FÖRSENINGSAVGIFT Om periodskattedeklarationen kommer in för sent påför Skatteförvaltningen en förseningsavgift enligt en årlig räntesats på 15 %. Förseningsavgiften beräknas på beloppet av den skatt som deklarerats för sent. Avgiften beräknas från dagen efter den sista inlämningsdagen ända till den dag då deklarationen tas emot. Förseningsavgiften är minst 5 euro för varje skatteslag oavsett om någon skatt behöver betalas. Ytterligare information om förseningsavgiftens belopp finns på webbplatsen Skatt.fi i anvisningen Försenad periodskattedeklaration. Skattekontoinfo: skatt.fi/skattekontoinfo HUR SKA SKATTEKONTOSKATTERNA BETALAS? Räkna ihop de skattebelopp som deklarerats i periodskattedeklarationen. Betala skatterna på Skatteförvaltningens konto och använd alltid din kundspecifika skattekontoreferens. Skattekontoreferensen är en bestående nummerserie som individualiserar betalaren. Med hjälp av referensnumret hänförs betalningen till rätt skattekonto. Var får man skattekontoreferensen? De momsskyldiga och arbetsgivarna får skattekontoreferensen och anvisningen för betalning från Skatteförvaltningen då företaget registreras. Andra kunder får referensnumret i webbtjänsten Skattekonto eller Palkka.fi eller från Skattekontorådgivningen, tfn (lna/msa). 4

5 HUR SKA NEGATIV MOMS BEHANDLAS? Om momsen för redovisningsperioden är negativ, dvs. om den moms som ska dras av överstiger momsen på försäljningen, får företaget momsåterbäring. Momsåterbäringen kan dras av från de arbetsgivarprestationer eller andra skattekontoskatter som ska betalas. Momsåterbäringen registreras dock inte på skattekontot förrän Skatteförvaltningen har godkänt den. Om Skatteförvaltningen förkastar den i periodskattedeklarationen deklarerade negativa momsen eller godkänner den endast delvis får företaget ett separat beslut om detta. Om företaget redan dragit av momsen från de andra skattekontoskatter som det betalat måste företaget betala beloppet på den förkastade återbäringen och på beloppet beräkna dröjsmålsränta från den ursprungliga förfallodagen ända till betalningsdagen. NÄR SKA SKATTEKONTOSKATTERNA BETALAS? Förfallodagen för skattekontoskatterna är den 12 dagen i deklarationsmånaden. Om den 12 dagen är en lördag eller helgdag flyttas förfallodagen till följande bankdag. Exempel: Ett företags deklarationsperiod är en månad. Företaget lämnar in sin periodskattedeklaration elektroniskt den 12 mars. Deklarationen innehåller momsuppgifterna från januari och uppgifterna om arbetsgivarprestationerna från februari. De deklarerade skatterna ska betalas senast den 12 mars, förfallodagen är m.a.o. densamma som den sista inlämningsdagen för deklarationen. Om företaget lämnar in sin periodskattedeklaration på papper, ska deklarationen lämnas in senast den 7 mars och skatterna betalas senast den 12 mars. Om deklarationsperioden är ett kalenderår är förfallodagen för moms den sista dagen i februari. Skatten kan också betalas i förväg på skattekontot. Om saldot på skattekontot är positivt betalas krediteringsränta på de skatter som kunden betalat före förfallodagen. Skatteförvaltningens kontonummer för skattekontobetalningarna: Nordea FI NDEAFIHH Danske Bank FI DABAFIHH Pohjola Bank FI OKOYFIHH Använd alltid den kundspecifika skattekontoreferensen då du betalar. DRÖJSMÅLSRÄNTA FÖR FÖRSENAD INBETALNING Om du betalar skatten efter förfallodagen måste du betala även dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntans belopp kan räknas ut med hjälp av saldoräknaren i webbtjänsten Skattekonto. MAN KAN INTE VÄLJA VILKEN SKATT MAN SKA BETALA Då du betalar en skattekontoskatt kan du inte välja för vilken skatt betalningen ska användas. Skatteförvaltningen använder beloppet för betalningen av skattekontoskatter i den ordning som skattekontolagen föreskriver. CENTRALA PUNKTER I PERIODSKATTEDEKLARATIONEN Dessa anvisningar ger grundläggande information om hur momsen och arbetsgivarprestationerna ska deklareras i periodskattedeklarationen. Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/periodskattedeklaration. MOMS INHEMSK FÖRSÄLJNING Momspliktig försäljning; deklarera försäljningarna enligt momssatsen i periodskattedeklarationens punkter 301 (momssatsen 24 %), 302 (14 %) och 303 (10 %). Momsfri försäljning (försäljning som omfattas av s.k. nollskattesats och som berättigar till avdrag för de inköp som anknyter till den): deklarera försäljningarna i punkt 309. Den försäljning som anknyter till sådan verksamhet som inte omfattas av momsbeskattningen ska inte deklareras i periodskattedeklarationen. Exempelvis försäljningen av fastigheter och aktielägenheter, hälso- och sjukvårdstjänster och socialvårdstjänster omfattas inte av momsbeskattningen. 5

6 Ytterligare information i anvisningen Så här ska omvänd moms för byggtjänster deklareras (skatt.fi) Ytterligare information i anvisningen Momsbeskattning vid utrikeshandel (skatt.fi) MOMS SOM SKA DRAS AV Det sammanlagda beloppet av den moms som får dras av ska anges i punkt 307. Sådan moms får dras av som ingår i de varor och tjänster som köpts för momspliktig verksamhet. OMVÄND MOMSSKYLDIGHET INOM BYGGBRANSCHEN Periodskattedeklarationen har egna punkter för uppgifterna om den omvända momsskyldigheten inom byggbranschen (punkterna 318, 319, 320 och 307). Använd dessa punkter om företaget har köpt eller sålt byggtjänster som omfattas av den omvända momsskyldigheten. MOMSBESKATTNING VID UTRIKESHANDEL Om företagets rörelseverksamhet omfattar försäljning av varor och tjänster även till andra länder eller om företaget förvärvar varor eller tjänster för sin rörelseverksamhet från utlandet måste företaget redogöra för hur det behandlar försäljningarna och inköpen i momsbeskattningen. ARBETSGIVARPRESTATIONER LÖNER OCH PENSIONER Ange det sammanlagda beloppet av de förskottsinnehållningspliktiga löner, arvoden och pensioner som betalats under redovisningsperioden i punkt 601. Ange i punkten alla sådana prestationer oberoende av om det betalas socialskyddsavgift på basis av dem eller inte. Ange lönen också då förskottsinnehållning inte verkställs på den t.ex. på grund av lönens ringa belopp eller för att lönen betalas endast i form av naturaförmåner eller för att förskottsinnehållningsprocenten är noll (s.k. nollskattekort). Ange i punkt 609 det sammanlagda beloppet av de löner som omfattas av socialskyddsavgiften. Beräkna arbetsgivares socialskyddsavgift utgående från detta belopp och anteckna den i punkt 610. Det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningarna som verkställts för redovisningsperioden ska anges i punkt 602. ARBETSERSÄTTNINGAR OCH BRUKSAVGIFTER Förskottsinnehållning ska verkställas på arbetsersättningarna och bruksavgifterna till fysiska personer eller sammanslutningar i det fall att ersättningsmottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret. Exempelvis öppna bolag och kommanditbolag är sammanslutningar. Deklarera dessa arbetsersättningar och bruksavgifter i periodskattedeklarationens punkt 601. Deklarera arbetsersättningarna och bruksavgifterna i brutto utan att dra av momsen eller ersättningarna för arbetsresekostnaderna. Förskottsinnehållning ska verkställas på arbetsersättningarna och bruksavgifterna till aktiebolag, andelslag eller andra samfund i det fall att ersättningsmottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret. Anteckna 25 som skattens kod för de förskottsinnehållningar som verkställts på dessa ersättningar. palkka.fi Beräknar lönen och de lagstadgade avgifterna för dina anställda Skapar löneintygen samt anmälningarna till Skatteförvaltningen och arbetspensionsbolagen Skapar verifikationerna för företagets bokföring LOGGA IN MED EN KATSO-KOD ELLER NÄTBANKKODER palkka.fi 6

7 OM FÖRETAGET INTE HAR VERKSAMHET Momsskyldiga och arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning ska deklarera uppgifterna om moms och arbetsgivarprestationer regelbundet, enligt sin egen deklarations- och betalningsperiod. Om den momspliktiga rörelseverksamheten eller löneutbetalningen är säsongbetonad eller om den avbryts för flera redovisningsperioder kan avbrottsperioden anges i förväg i en periodskattedeklaration. Man behöver inte lämna in någon periodskattedeklaration för ett avbrott som man angett i förväg, förutom i det fallet att verksamhet trots allt har idkats. Om deklarationsperioden är en månad kan avbrottsperioden anges för högst de sex följande månaderna. Om deklarationsperioden är ett kvartal kan avbrottsperioden anges för de två följande kvartalen. ANDRA SKATTER PÅ EGET INITIATIV Hur andra skatter på eget initiativ ska deklareras presenteras i de detaljerade deklarationsanvisningarna för periodskattedeklarationen. Anvisningarna finns på adressen skatt.fi/blanketter/periodskattedeklaration. KORRIGERING AV DEKLARERADE UPPGIFTER Om det finns fel i de uppgifter som lämnats i periodskattedeklarationen ska du korrigera felet utan dröjsmål. OM DEN SKATT SOM SKA BETALAS HAR DEKLARERATS TILL ETT FÖR LITET BELOPP ELLER DEN SKATT SOM SKA DRAS AV TILL ETT FÖR HÖGT BELOPP Korrigera felet genom att lämna in en tilläggsdeklaration för den redovisningsmånad som den felaktiga periodskattedeklarationen gällde. Du ska lämna in tilläggsdeklarationen med en periodskattedeklaration där du endast anger beloppen av ändringarna i de felaktigt deklarerade punkterna. Beloppet av ändringen utgörs av det korrekta beloppet minskat med det tidigare deklarerade beloppet. Exempel: Du har deklarerat euro som moms på inhemsk försäljning (24 %). Det rätta momsbeloppet skulle dock ha varit euro. De övriga punkterna i deklarationen är korrekta. Gör korrigeringen genom att lämna in en tilläggsdeklaration för den aktuella redovisningsperioden. Deklarera euro som moms på inhemsk försäljning (24 %) i tilläggsdeklarationen. Deklarera inte de övriga uppgifterna på nytt. Om den momspliktiga rörelseverksamheten eller löneutbetalningen har upphört eller om den aldrig inletts ska du lämna in en särskild nedläggningsanmälan med Företags- och organisationsdatasystemets blankett för ändrings- och nedläggningsanmälan. Ytterligare information: Företags- och organisationsdatasystemet ytj.fi Ytterligare information i anvisningen Rättelse av uppgifterna i periodskattedeklarationen (skatt.fi) Om du har angett tidigare att det inte funnits någon verksamhet eller löneutbetalning ska du göra korrigeringen genom att lämna in en ny periodskattedeklaration. OM DEN SKATT SOM SKA BETALAS HAR DEKLARERATS TILL ETT FÖR HÖGT BELOPP ELLER DEN SKATT SOM SKA DRAS AV TILL ETT FÖR LITET BELOPP Du kan göra korrigeringen genom att beakta beloppet på felet i en senare periodskattedeklaration för samma räkenskapsperiod eller kalenderår. Detta är möjligt endast om felet upptäcks före räkenskapsperiodens eller kalenderårets sista periodskattedeklaration. Det andra alternativet är att lämna in en tilläggsdeklaration för den räkenskapsperiod där felet förekommer. Du ska lämna in tilläggsdeklarationen med en periodskattedeklaration där du i de felaktigt deklarerade punkterna ska ange endast beloppen av ändringarna. Exempel: Du har som moms som ska dras av deklarerat euro i den föregående periodskattedeklarationen. Det rätta beloppet skulle dock ha varit euro. De övriga punkterna i deklarationen är korrekta. I den följande periodskattedeklarationen har du euro i den moms som ska dras av. Du kan göra korrigeringen genom att utöver den moms som ska dras av för redovisningsperioden deklarera 800 euro till som den moms som ska dras av, dvs. sammanlagt euro euro = euro. 7

8 YTTERLIGARE INFORMATION PÅ SKATT.FI På Skatteförvaltningens webbplats finns rikligt med information om beskattningen. Många skatteärenden kan skötas på nätet dygnet runt. PÅ SERVICENUMMER Periodövervakning Skattekonto E-tjänster (Katso och Tyvi) Elektronisk kommunikation (Palkka.fi) Momsbeskattning Arbetsgivare förskottsuppbörd Servicenumren betjänar dig mån fre kl Samtalsavgifterna: från fast telefonanslutning lokalnätsavgift (lna) från mobilanslutning mobilsamtalsavgift (msa). SKATTEKONTO skatt.fi/skattekonto Skatter som deklareras på periodskattedeklarationen betalas på skattekontot med en skattekontoreferens I webbtjänsten skattekonto kan du lämna in periodskattedeklarationen kontrollera skattekontots saldo och kontotransaktioner hämta betalningsanvisningar och en kundspecifik skattekontoreferens. Periodsskattedeklaration Skattekonto Betalning av skatter på Skatteförvaltningens bankkonto Saldot på skattekontot/utdrag Skattekontoinfo finns på adressen skatt.fi/skattekontoinfo 8 Skatteförvaltningens publikation 65r.14 ISSN , Edita Prima Ab, Helsingfors 2014

PERIODSKATTEDEKLARATION

PERIODSKATTEDEKLARATION Deklarationsanvisningar för PERIODSKATTEDEKLARATION skatteåret 2016 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/periodskattedeklaration INNEHÅLL PERIODSKATTEDEKLARATION OCH SKATTEKONTO 3 INLÄMNANDE

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c 2C Anvisningar för skattedeklaration SKOGSBRUKS- IDKARE skatteåret 2015 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c INNEHÅLL AKTUELLT 3 DEKLARERA SÅ HÄR 3 ANTECKNINGAR OCH VERIFIKATIONER

Läs mer

Etableringspaket för bostadsaktiebolag

Etableringspaket för bostadsaktiebolag Etableringspaket för bostadsaktiebolag I etableringspaketet för bostadsaktiebolag finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera ett bostadsaktiebolag: avtalet om bolagsbildning, bolagsordningen,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 3. Enskild näringsidkare

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 3. Enskild näringsidkare Y3 ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 3 E t a b l e r i n g s a n m ä l a n Enskild näringsidkare 2 0 1 5 INNEHÅLLNINGSFÖRTECKNING Till ny företagare 3 Ifyllning av blankettens sida 1 4

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV Y2 ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV Etableringsanmälan Y 2 E t a b l e r i n g s a n m ä l a n Öppet bolag och Kommanditbolag 2 0 1 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Till nya företagare 3 Ifyllning av blankettens sida

Läs mer

Småföretagets skatteärenden. Startia för Företagare -seminarium 5.11.2012 Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå

Småföretagets skatteärenden. Startia för Företagare -seminarium 5.11.2012 Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå Småföretagets skatteärenden Startia för Företagare -seminarium Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå Skatteförvaltningen i Vasa Handledning och rådgivning, servicenummer

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 Med denna blankett ansöker personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och sammanslutningsdelägare om skattekort och/eller förskottsskatt.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 4

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 4 Y4 ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag Andelslag Sparbank Stiftelse Förening och annan organisation 2 0 1 5 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Till läsaren

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Ömsesidigt försäkringsbolag / publikt ömsesidigt försäkringsbolag / försäkringsförening

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Ömsesidigt försäkringsbolag / publikt ömsesidigt försäkringsbolag / försäkringsförening BOLAGETS/FÖRENINGENS FIRMA DATUM FÖR STIFTELSEURKUND / KONSTITUERANDE STÄMMA DATUM FÖR FASTSTÄLLANDE AV BOLAGS- / FÖRENINGSORDNING GRUNDFOND Grundfondens belopp Grundfondens maximibelopp Av grundfonden

Läs mer

DAGEN DÅ STIFTELSEURKUND/STIFTELSEAVTAL/STADGAR UNDERTECKNATS ELLER FASTSTÄLLTS (se anvisning enligt företagsform)

DAGEN DÅ STIFTELSEURKUND/STIFTELSEAVTAL/STADGAR UNDERTECKNATS ELLER FASTSTÄLLTS (se anvisning enligt företagsform) Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Bostadsrättsförening / boendeförvaltningsområde / europeisk ekonomisk intressegruppering / utomlands registrerad intressegrupperings driftställe i Finland / hypoteksförening

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter

ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A137/200/2015 version 1.9 ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter POSTBESKRIVNING för år 2016 2 INNEHÅLL 1 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET... 3 2 ALLMÄNT... 4 3 POST MED FAST POSTLÄNGD...

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank FIRMA DAG DÅ AVTAL OM ANDELSLAGSBILDNING UNDERTECKNADES ANDEL, AKTIEKAPITAL OCH AKTIER ELLER ANNAN INFORMATION I ANSLUTNING TILL MEDLEMSKAP (fyll i vid behov) Andel Andelens nominella belopp (om fastställt)

Läs mer

Fusion / delning Bilaga till blankett Y4 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Fusion / delning Bilaga till blankett Y4 Aktiebolag / publikt aktiebolag FIRMA (ifylls alltid) Övertagande bolag vid fusion / Ursprungligt bolag / Bolag som bildas vid kombinationsfusion Bolagets namn Företags- och organisationsnummer Överlåtande bolag / Övertagande bolag vid

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse 3 FIRMA NÄRINGSIDKARE Firma Rättslig form på språket i näringsidkarens hemland Den stat under vars lagstiftning näringsidkaren

Läs mer

Skattestyrelsens beslut

Skattestyrelsens beslut 1 Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter Utfärdat i Helsingfors den 17 januari 2006 Skattestyrelsen har med stöd av 15 7 mom., 16 12 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande

Läs mer

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet Meddelande Arbetslöshetsförsäkringsfonden förbereder sig att ta emot elektroniska anmälningar från löneadministrationsprogram beskrivning av poster för TYVI-gränssnittet har publicerats För att effektivisera

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen som gäller lag om apoteksskatt och ändring av vissa lagar i anslutning till den

Regeringens proposition till riksdagen som gäller lag om apoteksskatt och ändring av vissa lagar i anslutning till den Utkast 2.7.2015 Regeringens proposition till riksdagen som gäller lag om apoteksskatt och ändring av vissa lagar i anslutning till den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG I det etableringspaket för kommanditbolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1255/2013 Lag om kraftverksskatt Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Etableringspaket för öppna bolag

Etableringspaket för öppna bolag Etableringspaket för öppna bolag I det etableringspaket för öppna bolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera ett öppet bolag:

Läs mer

Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret

Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret ANVISNINGAR 1 (17) Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret ANVISNINGAR 2 (17) Innehåll 1 Anmälningstrafiken till anställningsregistret... 3 1.1 Anmälan av uppgifter om anställningar

Läs mer

Beställaransvarslagen. Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

Beställaransvarslagen. Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft Beställaransvarslagen Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) ålägger den

Läs mer

Viktiga datum, 2014-års kalender

Viktiga datum, 2014-års kalender av 20 2014-01-03 09:52 Viktiga datum, 2014-års kalender Privat Företag & organisationer Visa alla datum 3 januari Företag En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om

Läs mer

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD STÖDANSÖKAN 2016 Blankett 101B Lämna in blanketten senast 15.6.2016 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Servicebranscher. Bästa mottagare!

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Servicebranscher. Bästa mottagare! Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Servicebranscher Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE

DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE SKATTEFÖRVALTNINGEN 4.9.2015 Enheten för styrning och utveckling av personbeskattningen A99/200/2015 version 1.0 DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 18.11.2008 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 Den anställdes språk Uppgift om språket har lagts till den anställdes och arbetsersättningsmottagarens uppgifter. Löneuträkningen och ersättningsmottagarens

Läs mer

Ämnesstudier 2.12.2011 RN, JM

Ämnesstudier 2.12.2011 RN, JM 1 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Ämnesstudier 2.12.2011 RN, JM Besvara frågorna 1, 2, 3 samt 4 a och 4 b på skilda ark. Fråga 5 besvaras på frågeblanketten. Ett svarspapper skall inlämnas även i det fallet

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret, stiftelseregistret, registret

Läs mer

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter Klara, färdiga gå! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3 Bokföringsskyldighet

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till

Läs mer

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14 Brukskonto 1 (6) Särskilda villkor Definition av kontot Brukskonto är avsett för skötsel av dagliga bankärenden och omfattas inte av uttagsbegränsningar. Inlåningsränta Inlåningsränta på kontot: 0,00 %

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter och av 5 i lagen om beställarens utredningsskyldighet och

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Bokföring av moms. Daniel Nordström 2014-09-01

Bokföring av moms. Daniel Nordström 2014-09-01 Bokföring av moms Daniel Nordström 2014-09-01 Presentationens innehåll Begrepp Ekonomiska begrepp Tre olika affärshändelser Resultatkonton Bokföring av Inkomster/Intäkter Bokföring av Utgifter/Kostnader

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Ta reda på om du har rätt till starta eget-bidrag Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan du under vissa förutsättningar ha rätt till ekonomiskt stöd när du startar

Läs mer

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com.

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1. Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget ) har utsett Nordea Bank Finland Abp (nedan Emittent ) till emittent av bolagets aktiedepåbevis

Läs mer

Dokument som behövs för att kunna öppna ett bankkonto och skapa en kundrelation:

Dokument som behövs för att kunna öppna ett bankkonto och skapa en kundrelation: 1 Öppnande av bankkonto I denna bilaga finns information om de dokument och utredningar som bankerna i allmänhet kräver för att öppna ett bankkonto för ett företag. Praxis kan variera något mellan bankerna.

Läs mer

15 januari Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

15 januari Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår: Januari 3 januari Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto för att undvika kostnadsränta. Det gäller om underskott av slutlig skatt beräknas till högst 30 000 kronor. Fr.o.m. den

Läs mer

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 Nordea Pay är en app som laddas ned på mobila enheter och förmedlas av Nordea Bank Finland Abp (nedan banken). Appen innehåller tjänster som banken tillhandahåller.

Läs mer

Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015

Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015 Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015 Följande presentation används vid handledningsmöten för primärproducenter år 2016. Presentationen baserar sig på Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1453 1460 INNEHÅLL Nr Sidan 1453 Lag om ändring av universitetslagen... 4457 1454 Republikens Presidents öppna brev om en

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Skatteblankett 4. Att observera när deklarationen fylls i

Skatteblankett 4. Att observera när deklarationen fylls i Skatteblankett 4 Att observera när deklarationen fylls i Innehåll Skattedeklaration Elektronisk skattedeklaration Problempunkter vid ifyllande av deklarationsblankett 4 Anvisningar 2 Skattedeklaration

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

Skattekontobroschyren

Skattekontobroschyren Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Tänk på! För att med automatik få en utbetalning under 2 000 kr måste du ha

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Danske FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33

Läs mer

SÅ FUNGERAR MOMS. Begrepp, momssatser och momsperioder. www.speedledger.se 031-780 06 00

SÅ FUNGERAR MOMS. Begrepp, momssatser och momsperioder. www.speedledger.se 031-780 06 00 SÅ FUNGERAR MOMS Begrepp, momssatser och momsperioder SÅ FUNGERAR MOMS Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt som de flesta företag är skyldiga att redovisa. Tanken är att varje led i värdekedjan

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK TEMPORÄRT NATIONELLT TILLÄGGSSTÖD Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK Merparten av de begärda

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning Uppgifter om avtalet Försäkringstagare Avtalsnummer - Försäkringstagarens personbeteckning eller FO-nummer Den

Läs mer

Anvisningar till stipendiegivare. Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA?

Anvisningar till stipendiegivare. Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA? Anvisningar till stipendiegivare Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA? 1.10.2010 ANVISNING 2 (8) Innehåll 1 Stipendiegivarens skyldighet att lämna uppgifter... 3 2 Anmälningsskyldigheten i praktiken...

Läs mer

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord.

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. 1(9) Logga in på webbtjänsten För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. Om du har loggat in på webbtjänsten tidigare, mata in ditt Kund-ID och lösenord

Läs mer

Autogiro och e-faktura

Autogiro och e-faktura Autogiro och e-faktura Enkelt automatisk betalning från ditt konto Bekvämt inga blanketter och inget köande på bank eller post Tryggt alltid betalning i rätt tid med tydlig redovisning Kostnadsfritt betalning

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

Skogsbeskattningsguide 2012

Skogsbeskattningsguide 2012 Skogsbeskattningsguide 2012 Bokslutsdags Det är igen den tiden på året då det är dags att upprätta ett bokslut över det gångna årets skogsbruk i form av en skattedeklaration. För beskattningen måste du

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten Innehåll Ta emot fakturor i nätbanken eller filöverföringen... 3 För vem är tjänsten avsedd?... 3 Tillgänglighet... 4 Handläggningstid... 4 Bankdag... 4 Förvara

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

ÖVERLÅTELSE AV BOLAGSANDEL VID INKOMSTBESKATTNINGEN OCH GÅVOBESKATTNINGEN

ÖVERLÅTELSE AV BOLAGSANDEL VID INKOMSTBESKATTNINGEN OCH GÅVOBESKATTNINGEN Bemyndigande SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING Datum 2 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (237/08) 21.4.2010 Giltighetstid Diarienummer Tills vidare 330/349/2010 Mottagare Skatteförvaltningens enheter ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Konvertering och kontroll av IBAN-kontonummer. Beskrivning av tjänsten

Konvertering och kontroll av IBAN-kontonummer. Beskrivning av tjänsten Konvertering och kontroll av IBAN-kontonummer Beskrivning av tjänsten Innehåll 1 Hur fungerar IBAN-konverteringstjänsten... 3 2 IBAN konverteringstjänst och kontroll av finska konton... 3 2.1 Kontroll

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

MERVÄRDESSKATTESYSTEMET BESKATTNINGSFÖRFARANDET

MERVÄRDESSKATTESYSTEMET BESKATTNINGSFÖRFARANDET MERVÄRDESSKATTESYSTEMET Mervärdesskatten eller momsen är en allmän konsumtionsskatt den omfattar nästan all konsumtion av varor och tjänster. Bara försäljningen av vissa i mervärdesskattelagen nämnda varor

Läs mer

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 6.11.2007

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 6.11.2007 6.11.2007 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 6.11.2007 Det är möjligt att få tilläggsinformation på löneuträkningen Du kan spara 160 tecken fritt formulerad text på löneuträkningen. 6.11.2007 1 (3) Du kan spara överlappande

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE Dessa allmänna villkor för valutabetalningar har utarbetats vid Danske Bank på basis av de modellvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC).

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 1998:347 Utkom från trycket den 12 juni 1998 utfärdad den 4 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Nyhet för redovisningsperioderna juni december 2016 Den reducerade avgiften för ungdomar tas bort fr.o.m.

Läs mer

E-faktura i filöverföringen Beskrivning av tjänsten

E-faktura i filöverföringen Beskrivning av tjänsten E-faktura i filöverföringen Beskrivning av tjänsten Innehåll Ta emot fakturor via nätbanken eller filöverföringen... 3 Vem kan använda tjänsten?... 3 Hur tjänsten tas i bruk... 3 Filformat... 4 Finvoice...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 20 januari 2009 Nr 16 18 INNEHÅLL Nr Sidan 16 Statsrådets förordning om ändring av 9 och 25 i statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Nyheter för redovisningsperioderna januari maj 2016 Sjukförsäkringsavgiften höjs från 4,35 % till 4,85 %

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Beskattning Bokföringsanvisningar

Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Beskattning Bokföringsanvisningar 2/2000 24.3.2000 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Beskattning Bokföringsanvisningar Kommunalekonomi skickas i ett exemplar till alla kommuner och samkommuner. Meddelandet får kopieras och

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Bokföring STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare TANDHYG Innehåll Konstituerande möte... 1 Ekonomisk redovisning till medlemmarna... 1 Bokföring...

Läs mer

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation Gäller från 1.1.2009 KONTON BRUKSKONTO Till försäljning bara Brukskonto 0 17 år (Ungdomsbrukskonto) Månadsavgift för brukskontopaket

Läs mer

Skattekonto. Skattekontohandboken SKATTEKONTO PÅ NÄTET. www.skatt.fi/skattekonto

Skattekonto. Skattekontohandboken SKATTEKONTO PÅ NÄTET. www.skatt.fi/skattekonto SKATTEKONTO PÅ NÄTET www.skatt.fi/skattekonto Skattekonto Skattekonto Deklaration av skattekontoskatter Betalning av skattekontoskatter Så här fungerar skattekontot Det positiva saldot på skattekontot

Läs mer

REGISTRERINGS/ÄNDRINGSANMÄLAN FÖR DJURHÅLLNINGSPLATS (Pälsdjur, hjort- och kameldjur)

REGISTRERINGS/ÄNDRINGSANMÄLAN FÖR DJURHÅLLNINGSPLATS (Pälsdjur, hjort- och kameldjur) REGISTRERINGS 1 (9) Läs noggrant igenom anvisningarna innan du fyller i blanketten. Blanketten lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där anmälarens gårdsbruks driftscentrum finns eller

Läs mer

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel VALLENTUNA KOMMUN 2008-12-18 SID 1/9 er och generella anvisningar för hantering av privata medel När enskildas privata medel hanteras ska det på varje enhet finnas skriftliga lokala rutiner som är grundade

Läs mer

Betalning av kostnader för nämndemän

Betalning av kostnader för nämndemän JUSTITIEMINISTERIET FÖRESKRIFT 1 (3) PB 25, 00023 STATSRÅDET Telefon (09) 160 03 3 april 2002 OM 20/123/2002 FÖRESKRIFTSSAMLINGEN Betalning av kostnader för nämndemän Behörighet 12 tingsrättslagen Giltighetstid

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten.

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten. E-blankett för gåvoskattedeklaration Så här fyller du i blanketten Fyll i blanketten systematiskt genom att fylla i alla obligatoriska vita fält (*) och andra uppgifter som ska anmälas. Det går inte att

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Bokföring och redovisning behövs för Att kunna sköta betalning av skatter och avgifter enligt lag Att få kontroll på hur företaget

Läs mer

Skattekonto. Förfarandets inverkan på bokföringsbyråers arbete. Cecilia Åkerberg

Skattekonto. Förfarandets inverkan på bokföringsbyråers arbete. Cecilia Åkerberg Skattekonto Förfarandets inverkan på bokföringsbyråers arbete Cecilia Åkerberg Examensarbete för tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Cecilia

Läs mer

RP 97/2009 rd. i sådana fall där den skattskyldige inte har kunnat dra av skatten i mervärdesbeskattningen.

RP 97/2009 rd. i sådana fall där den skattskyldige inte har kunnat dra av skatten i mervärdesbeskattningen. RP 97/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om återbäring i vissa fall av den skatt på bilskatten som är av samma storlek som mervärdesskatten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer