VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016"

Transkript

1 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY Nordea Pay är en app som laddas ned på mobila enheter och förmedlas av Nordea Bank Finland Abp (nedan banken). Appen innehåller tjänster som banken tillhandahåller. För närvarande kan appen användas för kortbaserade betalningar i betalterminaler som accepterar kontaktlösa betalningar. Dessutom ger appen information om korttransaktioner som utförts med den. Banken kan lägga till egna tjänster eller tjänster som tillhandahålls av tredje parter till appen Nordea Pay. Banken har rätt att ändra tjänsternas innehåll och funktioner på det sätt som beskrivs i dessa villkor. 1. Villkor som tillämpas på användningen av Nordea Pay På ibruktagande och användning av appen Nordea Pay tillämpas dessa villkor för användning. Dessutom tillämpas bankens vid var tid gällande kortvillkor i tillämpliga delar på de betalningar som görs med betalkort som anslutits till appen Nordea Pay samt på de rättigheter och skyldigheter som hänför sig till dessa betalningar. En kortbaserad betaltransaktion som görs i appen Nordea Pay är en korttransaktion som avses i kortvillkoren. Dessa villkor för användning av appen Nordea Pay kompletterar kortvillkoren genom att berätta hur betaltransaktioner utförs i appen Nordea Pay, hurdana säkerhetsåtgärder en användare av appen Nordea Pay ska vidta och hur användningen av appen Nordea Pay påverkar ansvarsförhållandena mellan kort- och kontoinnehavaren och banken. Om dessa villkor för användning och kortvillkoren strider mot varandra, tillämpas i första hand dessa villkor för användning av appen Nordea Pay. 2. Uppgifterna om tjänsteleverantören av appen Nordea Pay och den registeransvarige för personuppgifterna i anknytning till de tjänster som ingår i appen Nordea Bank Finland Abp Hemort Helsingfors FO-nummer Hamnbanegatan 5, Helsingfors NORDEA Kundtjänst för privatkunder: Nordea Kundtjänst (lna/msa) nordea.fi 3. De viktigaste egenskaperna hos Nordea Pay I appen Nordea Pay kan du utföra kortbaserade, kontaktlösa mobilbetalningar och kolla uppgifter om dina kortinköp. 4. Ibruktagande av appen Nordea Pay och ingående av avtal om Nordea Pay Du kan ta i bruk appen Nordea Pay om du har ett giltigt nätbanksavtal, appen Nordea Koder och ett betalkort som Nordea beviljat och som appen godkänner. Ladda ned appen Nordea Pay på din mobila enhet i appbutiken Google Play.

2 Du ska identifiera dig genom att använda användar-id:t till Nordeas nätbankstjänst och appen Nordea Koder för att ta i bruk appen Nordea Pay. Du ingår avtal om Nordea Pay med banken genom att ladda ned appen i appbutiken och att i appen godkänna att villkoren för användningen av appen Nordea Pay är bindande för dig. På avtal om Nordea Pay tillämpas alltid de vid var tid gällande avtalsvillkoren. Genom att godkänna villkoren för användning bekräftar du att villkoren för användningen är bindande för dig, förbinder du dig att betala avgifterna enligt prislistan och ger ditt samtycke till att avgifterna debiteras ditt konto i banken och ger du ditt samtycke till att den information som samlas om dig i appen Nordea Pay används för klassificering av betaltransaktioner som syns för dig i appen Nordea Pay och för utveckling av appen Nordea Pay. Den mobila enheten behöver följande funktioner för att Nordea Pay ska fungera internetuppkoppling NFC-egenskap (Near Field Communication) som möjliggör betalning med ett kort som anslutits till Nordea Pay telefon så att du kan ringa Nordea Kundtjänst via Nordea Pay funktionen Spara med vilken Nordea Pay i telefonen kan spara uppgifter som behövs vid betalning Nordea Pay behandlar följande personuppgifter: Saldon på konton och kort samt uppgifterna om kortinköp IP-adresser för att kunna förhindra och reda ut olika kriminella attacker och händelser registrerar Nordea IP-adresser i en logg. Vid behov kan uppgifterna lämnas ut till myndigheter. Nordea Pay skickar inte personuppgifter till tredje parter, bortsett från uppgifter som behövs vid betalning. All information som används för utförande av betaltransaktioner mellan den mobila enheten och betalterminalen raderas ur bankappen när förbindelsen för betaltransaktionen upphör och appen stängs. Efter att du har godkänt villkoren för användning kan du möjliggöra kontaktlösa mobilbetalningar med Nordeas betalkort som anslutits till appen. För att göra detta ska du välja en mobil pinkod per enhet och kort som används vid betalning. Den mobila pinkod som anslutits till kortet är en personlig sifferkod som används i appen Nordea Pay. Den mobila pinkoden får inte lämnas ut till någon annan. Den mobila pinkoden får inte vara en sifferkombination som lätt kan kopplas till kortinnehavaren som använder appen. Den mobila pinkoden ska förvaras och användas omsorgsfullt så att utomstående

3 inte kan komma åt den eller koppla den till appen Nordea Pay. Den mobila pinkoden får inte sparas i den mobila enheten. Skydda den mobila enheten, med vilken du använder appen Nordea Pay, med en separat pinkod eller lösenord. Appen ger dig en bekräftelse när den har tagits i bruk och avtalet har uppstått. 5. Så här får du avtalsvillkoren Efter att avtal om Nordea Pay ingåtts skickar banken avtalsvillkoren till dig till Nordeas nätbank eller skriftligen till den adress som finns i Nordeas kundregister eller Befolkningsregistret. De vid var tid gällande villkoren för användningen av Nordea Pay och Nordeas kortvillkor finns tillgängliga på nordea.fi och i appen Nordea Pay. Du har rätt att under avtalets giltighetstid på begäran få villkoren från banken skriftligen eller elektroniskt på något annat sätt som ni avtalat om separat. 6. Serviceavgift och övriga kostnader för appen Nordea Pay Banken tar ut serviceavgifterna för appen Nordea Pay enligt prislistan. Banken har rätt att ändra priserna på tjänster i anslutning till appen Nordea Pay genom att höja serviceavgifterna i prislistan eller lägga till nya avgifter med iakttagande av ändringsförfarandet i enlighet med dessa villkor för användning. Vänligen notera att du själv ansvarar för eventuella kostnader för dataöverföring från och till den mobila enheten. 7. Öppna och stänga appen Nordea Pay Du loggar in på appen Nordea Pay med användar-id:t till Nordeas nätbankstjänst och appen Nordea Koder. Om du inte separat loggar ut från appen behöver du heller inte logga in nästa gång du öppnar appen. Då syns också saldot på kontot och korttransaktionerna i appen. Du kan betala med appen Nordea Pay efter att du har tagit i bruk den, oberoende av om du är inloggad eller inte. 8. Betalning med appen Nordea Pay I samband med att du tar i bruk appen Nordea Pay ska du välja vilket betalkort, som Nordea beviljat dig och som lämpar sig för appen Nordea Pay, som du vill använda vid betalning. I samband med ibruktagandet av appen ansluts det kort du valt till Nordea Pay för att användas vid betalning. För att du ska kunna betala med appen Nordea Pay ska det betalkort som du anslutit till appen kunna användas vid betalning i enlighet med kortvillkoren. Du betalar på så sätt att du för din mobila enhet intill betalterminalen och slår in kortets mobila pinkod, om appen begär den.

4 Du måste alltid kolla i betalterminalen att betalningen har lyckats. Du kan inte återkalla ett betalningsuppdrag som getts med appen Nordea Pay efter att du har godkänt betalningstransaktionen. För att kunna betala med Nordea Pay ska din mobila enhet ha en ständig internetuppkoppling. Appen meddelar om det behövs internetuppkoppling före betalningen. 9. Kontrollera dina inköp med Nordea Pay Med en inköpskontroll kan du kolla inköpen med din mobila enhet och hur mycket disponibla medel som finns på kortet. Denna informationstjänst är en tilläggstjänst i realtid som fungerar när den mobila enheten är uppkopplad på internet. Du ska granska debiteringarna för de korttransaktioner som gjorts med appen Nordea Pay på kontot i vanlig ordning. Du anses ha fått kännedom om betaltransaktionerna i enlighet med de tillämpliga villkoren för kort, bankkonton eller kreditkonton. Om du märker felaktiga betaltransaktioner ska du reklamera dem i enlighet med kortvillkoren. 10. Rätt att använda appen Nordea Pay Banken beviljar dig personlig rätt att använda appen Nordea Pay om du har förbundit dig att iaktta dessa villkor för användning. Bara kortinnehavaren av det betalkort som anslutits till appen har rätt att använda den. Nordea Pay är bankens egendom och får inte ändras eller kopieras. Alla upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter som hänför sig till appen Nordea Pay ägs av banken eller en tredje part. Banken garanterar inte att appen Nordea Pay eller enskilda funktioner som ingår i den oavbrutet står till ditt förfogande. Appen Nordea Pay står i normala fall till ditt förfogande dygnet runt och alla dagar. Användningen kan dock tillfälligt förhindras på grund av uppdatering, service, underhåll, störning eller annan motsvarande orsak. Banken strävar efter att i god tid på förhand informera dig om avbrott i användningen. Avbrotten meddelas på bankens webbplats (nordea.fi). Banken är dock inte skyldig att på förhand informera dig om avbrott i tjänsten som är kortvariga, av ringa betydelse eller beror på säkerhet eller annan oförutsebar orsak. 11. Om du tappar bort din pinkod eller mobila enhet Om din mobila pinkod eller den mobila enhet på vilken du installerat appen Nordea Pay har förkommit eller hamnat (eller du som användare av appen misstänker att hamnat) i utomståendes händer eller kännedom ska du som användare av appen omedelbart underrätta banken om detta. Du kan underrätta banken personligen på kontoret eller genom att ringa Nordea Kundtjänst på (lna/msa, från utlandet ). Nordea Kundtjänst betjänar på svenska mån fre kl (på finska dygnet runt, varje dag på ). Meddelandet kan också göras genom att ringa bankernas gemensamma spärrtjänst på (från utlandet ). 12. Ansvar för betaltransaktioner och missbruk

5 Den kortinnehavare som använder appen och kontoinnehavaren enligt kortvillkoren svarar för alla betaltransaktioner som utförts med appen Nordea Pay i enlighet med kortvillkoren. Ansvaret för betaltransaktioner som utförts med appen Nordea Pay upphör när banken har tagit emot ditt meddelande om uppsägning av appen Nordea Pay. Kortinnehavarens och kontoinnehavarens ansvar för kortbaserade betaltransaktioner som orättmätigt utförts med appen Nordea Pay upphör när bankernas gemensamma spärrtjänst, Nordea Kundtjänst eller bankens kontor fått meddelandet om att den mobila enheten eller den mobila pinkoden förkommit eller hamnat i utomståendes händer eller använts orättmätigt, om hen inte uppsåtligen gjort en oriktig anmälan eller annars handlat bedrägligt. Kortinnehavaren och kontoinnehavaren ansvarar för kortbaserade betaltransaktioner som orättmätigt gjorts med appen Nordea Pay bara om du har gett den mobila enheten eller den mobila pinkoden till utomstående. I sådana fall har ditt ansvar inte begränsats. den mobila pinkoden har hamnat i utomståendes kännedom därför att du av vårdslöshet har försummat dina skyldigheter enligt punkt 4 i villkoren i fråga om att välja eller förvara den mobila pinkoden. I sådana fall har ditt ansvar dock begränsats till 150 euro. Ansvaret begränsas dock inte om du har handlat uppsåtligen eller grovt vårdslöst. du, på det sätt som anges ovan, inte har underrättat Nordea om att den mobila enheten eller den mobila pinkoden har förkommit eller orättmätigt hamnat i utomståendes händer eller att dessa använts orättmätigt, genast efter att du upptäckt detta, i vilket fall ditt ansvar begränsats till 150 euro. Ansvaret begränsas dock inte om du har handlat uppsåtligen eller grovt vårdslöst. 13. Skadestånd och bankens ansvarsbegränsningar Banken är skyldig att ersätta användaren av appen Nordea Pay bara den omedelbara skada som bankens fel eller försummelse medfört. Då ersätter banken vid sidan om kapitalet bara ränteförlusten, de nödvändiga och rimliga kostnader som uppstått vid utredningen av skadan samt återbetalar de serviceavgifter den debiterat bara till den del som dessa hänför sig till det fel eller den försummelse som medfört skadan. Banken ansvarar inte för indirekt skada som åsamkats dig såvida skadan inte har uppstått uppsåtligen eller av grov vårdslöshet. Med indirekt skada avses förlust av inkomst, utebliven avkastning, skada med anledning av annan förpliktelse enligt avtalet eller en annan därmed jämförbar svårt oförutsebar skada som förorsakats av bankens felaktiga förfarande eller åtgärder till följd av detta. Du ska vidta rimliga åtgärder för att begränsa skadan, såsom att meddela om att den mobila enheten har förkommit eller blivit stulen. Om du försummar detta svarar du själv för skadan till denna del. Skadeersättning som ska betalas dig på grund av lag- eller avtalsstridigt förfarande kan jämkas om den är oskälig med beaktande av orsaken till förseelsen, din eventuella medverkan till skadan, vederlaget för tjänsten, bankens möjligheter att förutspå och förhindra skadan samt andra omständigheter.

6 Banken ansvarar inte för skada som förorsakas av oöverstigligt hinder eller motsvarande orsak som i oskälig grad försvårar bankens verksamhet. Ett hinder som befriar från ansvar kan t.ex. vara: - en myndighetsåtgärd, - krig eller krigshot, uppror eller upplopp, - störningar i postdistributionen, den automatiska databehandlingen, dataöverföringen, annan elektronisk kommunikation eller eltillförseln, vilka inte beror på banken, - avbrott eller dröjsmål i bankens verksamhet till följd av brand eller annan olycka, - arbetskonflikt, t.ex. strejk, lockout, bojkott eller blockad, även om den inte berör banken. Ett oöverstigligt hinder eller annan omständighet som nämns ovan ger banken rätt att tills vidare avbryta tillhandahållandet av tjänsten. 14. Meddelanden mellan dig och banken Om annat inte avtalas får du bankens meddelanden om appen Nordea Pay till Nordeas nätbank. Du kan skicka ändringar som berör dessa villkor till banken skriftligen, via kundposten i Nordeas nätbankstjänst eller på annat separat avtalat sätt. 15. Ändring av avtalet om, villkoren för användningen av och prislistan för Nordea Pay Banken har rätt att ändra avtalet, avtalsvillkoren och prislistan. Banken skickar dig ett meddelande om ändring av avtalet, villkoren för användningen och/eller prislistan till Nordeas nätbank eller på annat avtalat, bestående sätt elektroniskt eller skriftligen. Ändringen träder i kraft vid en tidpunkt som banken meddelar, dock tidigast två (2) månader efter att meddelandet har skickats kortinnehavaren. Avtalet om Nordea Pay förblir i kraft med ändrat innehåll om du inte skriftligen eller på ett separat avtalat sätt elektroniskt meddelar banken att du inte godkänner ändringen. Om du inte godkänner den föreslagna ändringen har du rätt att säga upp avtalet om Nordea Pay att upphöra enligt villkoren för användningen. 16. Återkallande av avtalet om Nordea Pay Som konsument har du enligt konsumentskyddslagen rätt att återkalla ibruktagandet av appen Nordea Pay eller ett ingått avtal om appen genom att meddela banken detta inom 14 dagar från att du har fått dessa villkor för användningen till Nordeas nätbank eller skriftligen. Du måste underrätta banken om återkallandet inom tidsfristen via kundposten i Nordeas nätbank eller Nordea Kundtjänst på (lna/msa, när du ringer från utlandet ) eller skriftligen under adressen Nordea Bank Finland Abp, Korttjänster/Operations

7 FI, Aleksis Kivis gata 3 5, Nordea. Ange ditt namn och vilket avtal som återkallas i meddelandet. Du måste alltid underteckna ett skriftligt meddelande. 17. Spärrning av appen Nordea Pay Banken har rätt att spärra användningen av appen Nordea Pay eller låta bli att utföra ett uppdrag som getts banken eller låta bli att behandla en ansökan 1) av säkerhetsskäl 2) om det finns skäl att misstänka att identifieringsuppgifterna används obehörigt eller oärligt 3) om du använder identifieringsuppgifterna på ett sätt som väsentligt strider mot dessa villkor 4) om du dör. Banken underrättar dig om spärrning, icke-utförda eller icke-hanterade uppdrag och orsakerna till detta skriftligen eller genom meddelande i Nordeas nätbankstjänst i förväg eller omedelbart efter att användningen spärrats, om åtgärden är motiverad i syfte att förhindra eller begränsa skador. Meddelande ges inte om det äventyrar betalningstjänsternas tillförlitlighet eller säkerhet eller om det enligt lag är förbjudet. När det inte längre är motiverat att spärra användningen återställer banken på din begäran möjligheten att använda appen Nordea Pay. 18. Överföring av avtal Banken har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor för användning till tredje part. De rättigheter och skyldigheter som grundar sig på avtalet om appen Nordea Pay mellan dig och banken samt dessa villkor för användning gäller för den som tar emot affärsrörelsen, om banken fusioneras eller delas eller om den överlåter sin affärsverksamhet helt eller delvis. Du får inte överföra dina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet om appen Nordea Pay eller dessa villkor för användning på tredje part. 19. Avtalets giltighet Avtalet gäller tills vidare. Du har rätt att säga upp avtalet att upphöra omedelbart genom att meddela uppsägningen till Nordea Kundtjänst. Banken har rätt att säga upp avtalet om Nordea Pay att upphöra om två (2) månader efter uppsägningen. Banken underrättar dig om en uppsägning eller hävning av avtalet skriftligen eller genom ett meddelande till Nordeas nätbank. Ett skriftligt meddelande anses ha tillkännagivits sju dagar efter att det skickats och ett elektroniskt meddelande anses ha tillkännagivits den dag det har getts.

8 20. Tillsynsmyndighet Nordea Bank Finland Abp:s affärsverksamhet övervakas av Europeiska centralbanken (ECB), European Central Bank, FINOR, JST Coordinator / Director General DG/MS I, Sonnemannstrasse 22, Frankfurt am Main, Tyskland, tfn , fax Den nationella tillsynsmyndigheten (NCA) är Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, HELSINGFORS, tfn , fax Vid sidan om Finansinspektionen övervakas bankens förfarande i ärenden som berör konsumentskydd också av konsumentombudsmannen (kkv.fi), Konkurrens och konsumentverket, PB 5, HELSINGFORS, tfn (växeln). 21. Tillämplig lag och avgörande av tvister Finsk lag tillämpas på detta avtal. Tvister till följd av avtalet behandlas vid Helsingfors tingsrätt. Som konsument har du dock rätt att föra en tvist till behandling vid den tingsrätt i Finland inom vars domkrets du har hemvist eller stadigvarande bostad. Om du inte har en stadigvarande bostad i Finland behandlas tvisterna vid Helsingfors tingsrätt. Dessutom kan du som konsument föra en meningsskiljaktighet om appen Nordea Pay eller dessa villkor för användning också till behandling vid tvistlösningsorgan utanför domstol, dvs. Försäkrings- och finansrådgivningen FINE ( eller Konsumenttvistenämnden ( Innan du för ett ärende till Konsumenttvistenämnden för behandling ska du kontakta magistraternas konsumentrådgivning ( BRUKS- OCH SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Betalning med appen Nordea Pay Börja betala genom att slå på din mobila enhet och föra den intill betalterminalen. Därefter ber appen Nordea Pay dig att mata in kortets mobila pinkod och föra den mobila enheten nära betalterminalen på nytt. Du kan också betala på så sätt att du öppnar appen Nordea Pay, trycker på Betala, slår in din mobila pinkod och för din mobila enhet nära betalterminalen. Du behöver inte vara inloggad i appen för att kunna betala. För tillfället behövs det alltid en mobil pinkod som har anslutits till kortet för att man ska kunna betala. 2. Kortets mobila pinkod Den mobila pinkoden till ditt kort ska inte vara en födelsedag, ett socialskyddssignum, en del av ett telefonnummer, på varandra följande siffror, en del av ett kortnummer eller

9 motsvarande. Lär dig din mobila pinkod utantill. Anteckna eller spara den inte i sådan form att den lätt kan identifieras. 3. Säkerheten i den mobila enheten Skydda din mobila enhet i enlighet med tillverkarens anvisningar för datasäkerhet och uppdatera datasäkerheten. Besök bankens webbplats nordea.fi/turvallisuus för ytterligare anvisningar om säkerheten i mobiltelefoner och övriga mobila enheter.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN NORDEA PAY PÅ IOS-ENHETER

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN NORDEA PAY PÅ IOS-ENHETER VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN NORDEA PAY PÅ IOS-ENHETER 02.2017 Nordea Pay är en applikation som Nordea Bank AB (publ), filial i Finland (nedan banken) förmedlar. Applikationen laddas ned på

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14 Brukskonto 1 (6) Särskilda villkor Definition av kontot Brukskonto är avsett för skötsel av dagliga bankärenden och omfattas inte av uttagsbegränsningar. Inlåningsränta Inlåningsränta på kontot: 0,00 %

Läs mer

Innehåll. Allmänna villkor för 1 (32) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag

Innehåll. Allmänna villkor för 1 (32) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag Allmänna villkor för 1 (32) Innehåll Allmänna villkor för...2 Tillämpningsområde... 2 Struktur och tillämpningsordning... 2 GEMENSAMMA VILLKOR FÖR TJÄNSTERNA...2 1. Tjänster och ibruktagande av tjänsterna...

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam.

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam. 1 (5) Folksams Kundportal för privatkunder Avtalsvillkor 16.9.2014 1 Allmänt Folksam Skadeförsäkring Ab:s (senare Folksam eller Tjänsteleverantör) webbtjänst för privatkunder (Kundportal) är en elektronisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

Allmänna villkor för Kundavtalet

Allmänna villkor för Kundavtalet Allmänna villkor för Kundavtalet Innehållsförteckning Allmänna kontovillkor... 3 Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet... 12 Allmänna villkor för avgående och ankommande

Läs mer

De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal).

De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal). VILLKOR FÖR TJÄNSTEN AKTIA KORT De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal). 1. DEFINITIONER Kund avser en person

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

ALLMÄNNA KONTOVILLKOR

ALLMÄNNA KONTOVILLKOR F.1 16.6.2010/3 ALLMÄNNA KONTOVILLKOR I ALLMÄNNA KONTOVILLKOR II ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TIDSBEGRÄNSADE KONTON III SPECIELLA VILLKOR FÖR VALUTAKONTON GODKÄNNANDE AV KONTOVILLKOR Finansinspektionen har godkänt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE Dessa allmänna villkor för valutabetalningar har utarbetats vid Danske Bank på basis av de modellvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC).

Läs mer

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord.

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. 1(9) Logga in på webbtjänsten För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. Om du har loggat in på webbtjänsten tidigare, mata in ditt Kund-ID och lösenord

Läs mer

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten Innehåll Vad är etjänsten?... s. 3 Avtal om etjänsten... s. 4 Saldoförfrågan,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Försäkringsvillkor gäller från och med 1.5.2016 och tillämpas för skadefall som sker 1.5.2016 eller senare. Försäkringsnummer 200-119-6627.

Försäkringsvillkor gäller från och med 1.5.2016 och tillämpas för skadefall som sker 1.5.2016 eller senare. Försäkringsnummer 200-119-6627. Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den finska versionen. Kortinnehavarens försäkring för Identitetsstöld för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

Nordea Personskydd 1 (5) Produktbeskrivning. Nordea Personskydd för privatkunder. Gäller från 1.2.2016

Nordea Personskydd 1 (5) Produktbeskrivning. Nordea Personskydd för privatkunder. Gäller från 1.2.2016 Nordea Personskydd 1 (5) Nordea Personskydd för privatkunder 1 Försäkringen Nordea Personskydd Nordea Personskydd är en dynamisk och individuell personförsäkring. I försäkringen kan du välja ett heltäckande

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med 4.4.2016

Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med 4.4.2016 Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med 4.4.2016 De allmänna kortvillkoren består av Allmänna villkor för betaltjänster och Speciella kortvillkor. Om villkoren står i konflikt med varandra ska Speciella

Läs mer

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR mypku Dessa allmänna användarvillkor ( Villkor ) anger de villkor som gäller mellan dig som användare ( Användaren ) och Nutricia Nordica Aktiebolag AB, org. nr. 556242-0348,

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Innehåll 1 (1) 20.5.2010. Betalsystem Pirjo Ilola

Innehåll 1 (1) 20.5.2010. Betalsystem Pirjo Ilola FINVOICE-FÖRMEDLINGSTJÄNST BESKRIVNING OCH VILLKOR Betalningsinstitut uppdat. 1 (1) Pirjo Ilola Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Begrepp... 1 3 Varumärkena Finvoice och E-faktura... 3 4 Finvoice-förmedlingstjänst

Läs mer

ÄLSKA UTMANINGEN. Club INTERSPORT. Unika erbjudanden, nyheter, inbjudningar och bonus på allt du köper. Bli medlem du också! www.intersport.

ÄLSKA UTMANINGEN. Club INTERSPORT. Unika erbjudanden, nyheter, inbjudningar och bonus på allt du köper. Bli medlem du också! www.intersport. ÄLSKA UTMANINGEN Club INTERSPORT Unika erbjudanden, nyheter, inbjudningar och bonus på allt du köper. Bli medlem du också! www.intersport.se Välkommen som medlem i Club INTERSPORT du också! Club INTERSPORT

Läs mer

Kontobestämmelser för euroshell Företagskort

Kontobestämmelser för euroshell Företagskort 1. Parter/Definition St1: St1 Sverige AB, org. nr 556308-5942, tillika kortutgivare, kreditgivare och kontohållare. Konto: Kontohavarens konto hos St1 för vilket ett kreditutrymme beviljats som Kortinnehavare

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund v1.5 maj 2015 Bilaga 1 Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö 1. Bakgrund Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag org. nr. 516401-8615

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2)

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2) Swish Företag 2014-06-01 1(2) 1. Allmänt om Swish Företag Banken tillhandahåller Swish Företag i enlighet med vad som framgår av dessa Allmänna villkor Swish Företag, och Produktinformationen, dvs. den

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 21.5.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar VILLKOR Särskilda villkor för installation och nätanslutning av småhus med fiber Gällande fr o m 2015-12-01 För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring

Läs mer

AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR

AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR 1 (10) elektroniskt vidarebefordrar korttransaktionerna för att debiteras betalningseller Visa-kreditkontot. AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR I dessa Visa-villkor definieras Aktia Bank Abp:s ("Banken") 1.

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att

Läs mer

Allmänna kortvillkor för privatkunder

Allmänna kortvillkor för privatkunder Allmänna kortvillkor för privatkunder Från och med den 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de kort (kort) som Sampo Bank Abp (bank), beviljar sina kunder. Förutom

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

SPARBANKERNAS KORTVILLKOR

SPARBANKERNAS KORTVILLKOR SPARBANKERNAS KORTVILLKOR Sparbankernas kortvillkor innehåller följande allmänna och speciella kortvillkor för Visa-korten; Allmänna kortvillkor Specialvillkor för Visa Debit-kort Specialvillkor för Visa

Läs mer

Allmänna villkor för hyresavtal

Allmänna villkor för hyresavtal 01.01.2016 Allmänna villkor för hyresavtal 1. Premisser Stiftelsens studentbostäder är avsedda att under studietiden utgöra bostäder för personer som på heltid studerar för grundexamen vid läroinrättningar

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

Avtalsvillkor för tjänsten Pålitlig Partner

Avtalsvillkor för tjänsten Pålitlig Partner Avtalsvillkor för tjänsten Pålitlig Partner Tjänsten Pålitlig Partner är en del av Suomen Tilaajavastuu Oy:s ( ST ) tilaajavastuu.fi tjänst. Tjänsten Pålitlig Partner är ett verktyg för riskhantering,

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs.

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs. ALLMÄNNA VILLKOR 4Finance AB, org nr. 556790-4189 Maj 2013 1. Allmän. Kreditgivare är 4Finance AB ( Vivus ). 4finance är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556790-4189 och har även sin

Läs mer

Nordea Debit Nordea Electron. Användarguide

Nordea Debit Nordea Electron. Användarguide Nordea Debit Nordea Electron Användarguide 1 Vi hjälper dig gärna då du har frågor om ditt kort. utomlands Med korten Nordea Debit och Electron sköter du dina ärenden här hemma, och på internet. Nordea

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en konsument ( Kund ) gör ett köp

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5 1/5 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 27 november 2009 1 Allmänt... 3 2 Prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande av Prenumeration...

Läs mer

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com.

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1. Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget ) har utsett Nordea Bank Finland Abp (nedan Emittent ) till emittent av bolagets aktiedepåbevis

Läs mer

Välkommen att använda Sonera Prepaid-abonnemang utan fakturor! Du har gjort ett bra val! Ett par klick till så är du klar. För att du kan.

Välkommen att använda Sonera Prepaid-abonnemang utan fakturor! Du har gjort ett bra val! Ett par klick till så är du klar. För att du kan. Välkommen att använda Sonera Prepaid-abonnemang utan fakturor! Du har gjort ett bra val! Ett par klick till så är du klar. För att du kan. Skrapa fram PIN-koden som finns baktill på SIM-kortets ram. Kontrollera

Läs mer

E-faktura i filöverföringen Beskrivning av tjänsten

E-faktura i filöverföringen Beskrivning av tjänsten E-faktura i filöverföringen Beskrivning av tjänsten Innehåll Ta emot fakturor via nätbanken eller filöverföringen... 3 Vem kan använda tjänsten?... 3 Hur tjänsten tas i bruk... 3 Filformat... 4 Finvoice...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FINSK TIMMERHUSINDUSTRI 3/2010

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FINSK TIMMERHUSINDUSTRI 3/2010 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FINSK TIMMERHUSINDUSTRI 3/2010 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTKÖP OCH MONTERING AV TIMMERHUSPAKET OCH TIMMERPRODUKTER Denna anvisning innehåller allmänna avtalsvillkor för konsumentköp

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Innehåll 1. Villkorens tillämpningsområde... 4 2. Definitioner... 4 3. Tjänsteleverantör för betaltjänst... 4 4. Övervakningsmyndigheter...

Läs mer

Malmö by bike Användningsvillkor. Innehåll. Gäller från och med 1 januari 2016

Malmö by bike Användningsvillkor. Innehåll. Gäller från och med 1 januari 2016 Malmö by bike Användningsvillkor Gäller från och med 1 januari 2016 Innehåll Malmö by bike Användningsvillkor... 1 1 Inledning... 2 2 Rättigheter vi ger dig... 2 3 Ändringar av Avtalet... 2 4 Användning

Läs mer

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto 2012-11-27 Uppdaterade 2014-02-12 1 ALLMÄNT 4 1.1 GENERELLT 4 1.2 VILLKORENS GILTIGHET OCH ÄNDRING AV VILLKOR 4 1.3 BEGREPP OCH DEFINITIONER 4

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM 1. Bakgrund 1.1 Returpack har utarbetat ett system, nedan kallat Retursystemet, för återtagning och återvinning av aluminiumburkar

Läs mer

Regler för retursystem av Dryckesförpackningar av glas

Regler för retursystem av Dryckesförpackningar av glas Inledning Palpa Lasi Oy:s (nedan Palpa ) verksamhetsområde är mottagning och återvinning av dryckesförpackningar i glas som utnyttjas som material samt utveckling, förvaltning och övervakning av behövliga

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09 Anslutningsvillkor för elproduktion (AVP 09) Sida 1 av 6 ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1 Dessa anslutningsvillkor för elproducenter (AVP 09)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 1.ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna,

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra 2010 Sidan 1 av 6 Kap 2. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Mellan 1. TioHundranämnden

Läs mer

1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter

1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Nordea Bank AB (publ), filial i Finland Adress Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För Huvudman

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För Huvudman 1 av 5 AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För Huvudman Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 (i det följande kallad.se ) (i det följande kallad

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Allmänt ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på AntiqNets webbplats ("Webbplatsen") samt övriga villkor som AntiqNet i vissa

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20 VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se.

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser 2014/05 Self Storage Association Sweden Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme Allmänna bestämmelser 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att under

Läs mer

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014 1(6) ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1 Dessa anslutningsvillkor för elproducenter (AVP 2014) bifogas till

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

Villkor Ersättarförsäkring

Villkor Ersättarförsäkring Villkor ER 601:3 Villkor Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Traditionell Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN?

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? Gunnarsgården i Sälen s Allmänna bokningsvillkor Dessa allmänna villkor gäller mellan Gunnarsgården i Sälen och den som själv eller genom annan träffar

Läs mer

PERIODSKATTEDEKLARATION

PERIODSKATTEDEKLARATION Deklarationsanvisningar för PERIODSKATTEDEKLARATION skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/periodskattedeklaration INNEHÅLL PERIODSKATTEDEKLARATION OCH SKATTEKONTO 3 INLÄMNANDE

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller

Läs mer

Explore Tours AB's Särskilda Resevillkor

Explore Tours AB's Särskilda Resevillkor Explore Tours AB's Särskilda Resevillkor Reservation för ändringar Explore Tours resor och program är unika. Det innebär också att vi inte till hundra procent kan garantera att den ursprungliga resplanen

Läs mer