För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord."

Transkript

1 1(9) Logga in på webbtjänsten För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. Om du har loggat in på webbtjänsten tidigare, mata in ditt Kund-ID och lösenord i de reserverade fälten och klicka på Logga in. Webbtjänstens ingångssida öppnas. Om du loggar in på webbtjänsten för första gången, följ dessa anvisningar: Kontrollera ditt 8-siffriga Kund-ID på baksidan av ditt kort. Du behöver även ett engångslösenord, som du kan beställa till din e-postadress med ditt Kund-ID. 1. Öppna inloggningssidan till webbtjänsten på din webbläsare och välj Tilaa uusi salasana. Mata in Kund-ID och din e-postadress i de reserverade fälten. E-postadressen ska vara den samma som du har meddelat din arbetsgivare. Välj Tilaa uusi salasana. Vi skickar dig ett engångslösenord per e-post. 2. När du har fått engångslösenordet, gå tillbaka till inloggningssidan och mata in Kund-ID och engångslösenordet i de reserverade fälten. Välj Logga in. När din inloggning har godkänts ber systemet dig att ändra ditt lösenord. 3. Mata in det nya lösenordet två gånger i de reserverade fälten. Lösenordet ska bestå av minst 8 tecken: stora och små bokstäver samt minst en siffra eller ett specialtecken (t.ex. dghtuxy2). Välj Ändra lösenord. Du får ett meddelande om att lösenordet har ändrats. Systemet loggar ut dig och styr dig till webbtjänstens inloggningssida på nytt. 4. Nu kan du logga in på Prepaid Webbtjänst med ditt Kund-ID och gällande lösenord. Efter inloggningen visas webbtjänstens ingångssida. Om inloggningen misslyckas fem gånger i rad spärras ditt Kund-ID. Du kan då beställa ett nytt engångslösenord genom att klicka på Beställ ett nytt lösenord och ge ditt Kund-ID och din e- postadress. Gör på samma sätt om du har glömt ditt lösenord. Om du trots din beställning inte får något lösenord per e-post, kan den e-postadress som har sparats i webbtjänsten vara felaktig eller så motsvarar den inte den adress som du uppgav när du beställde lösenordet. Kontrollera saken med din arbetsgivare eller kontakta Prepaid Kundtjänst hos Nets. Var noga med att hålla din e-postadress uppdaterad i webbtjänsten. Ingångssida På ingångssidan till Prepaid Webbtjänst kan du i realtid följa upp det disponibla saldot på kontot, kontotransaktionerna och giltighetstiden för dina saldon. Du kan även granska status och korthistoria för ditt konto.

2 2(9) Sidans övre fält Uppe till vänster på ingångssidan ser du symbolen för din korttjänst och under denna både ditt eget och din arbetsgivares namn. Uppe till höger på sidan finns en länk med ditt namn. Genom att öppna länken kan du kontrollera dina uppgifter och uppdatera din e-postadress och ditt lösenord. Sidans nedre fält Användarvillkoren för webbtjänsten, en dataskyddsbeskrivning och kontaktinformation till Prepaid Kundtjänst finns som länkar i nedre kanten av ingångssidan. Under länkarna hittar du kontaktinformation till utgivaren, dvs. Nets. Länkar: Länken Användarens namn uppe till höger Genom att öppna länken med ditt namn kan du kontrollera den person- och kontaktinformation om dig som har lagrats i webbtjänsten. Du kan ändra ditt lösenord och din e-postadress. Länken Logga ut i övre högra hörnet När du väljer Logga ut avslutar du din session i tjänsten Prepaid Webbtjänst. Systemet ber dig bekräfta utloggningen. Därefter styr systemet dig till ingångssidan till webbtjänsten och bekräftar din utloggning. Kom ihåg att tömma webbläsarens cacheminne om även andra använder samma arbetsstation. Om du är inloggad på Prepaid Webbtjänst, men inte använder tjänsten aktivt i 15 minuter, avslutar systemet din session automatiskt och skickar dig ett meddelande om det. Länken Användarvillkor i nedre fältet Användarvillkor för kortinnehavare för tjänsten Virikekort. Länken Dataskyddsbeskrivning i nedre fältet Dataskyddsbeskrivning för Prepaid Webbtjänst innehåller grunderna för hantering av personuppgifter hos Nets. Länken Kontaktinformation i nedre fältet Kontaktinformation till Prepaid Kundtjänst hos Nets. Tryckknappen Beställ förmån uppe till höger Knappen Beställ förmån visas på webbtjänstens framsida endast om din arbetsgivare har infört funktionen Förmånsbeställning. När du klickar på denna knapp kommer du till en vy där du kan meddela din arbetsgivare önskat belopp för förmånen. Saldouppgifter I detta avsnitt på ingångssidan kan du följa upp dina saldon på ditt kortkonto i realtid. Kontots saldo Det aktuella kontosaldot baserar sig på transaktionerna på ditt konto, men omfattar inte eventuella täckningsreserveringar för dina senaste kortköp.

3 3(9) Täckningsreserveringar Eventuella täckningsreserveringar för kortköp, som inte ännu har registrerats som transaktioner. En täckningsreservering förfaller samtidigt som transaktionen registreras. En transaktionsregistrering uppdaterar det aktuella saldot på ditt konto. Disponibelt saldo Disponibla medel på ditt konto för närvarande. Det disponibla saldot utgörs av både kontotransaktioner och täckningsreserveringar. Du kan göra kortköp inom ramen för dina disponibla medel. Förmåner som förfaller Under saldouppgifterna ser du när dina förmåner förfaller. Så länge anställningen fortsätter kan du använda förmånen inom två år (24 mån.), till utgången av motsvarande kalendermånad i vilken arbetsgivaren gjorde betalningen. Om förmånen har betalats t.ex , kan den användas till och med Om ditt kortkonto har tagits bort från arbetsgivarens avtal och krets av förmånsbetalningar, kan du använda de saldon som finns på kontot i 30 dagar. Därefter förfaller det återstående saldot. Ett kortköp förbrukar alltid automatiskt kontots äldsta saldo. Konto- och kortuppgifter Till höger på ingångssidan ser du det aktuella läget för ditt konto och -kort. Ditt kort-konto visas på första raden, och historien med en rad åt gången för de kort som därefter har anslutits till kontot. Konto Kort-kontot, som webbtjänstens rapportering baserar sig på. Kortinnehavaren är även innehavaren av kontot. Innehavaren kan ha ett Virikekonto per arbetsgivare. Kort 1234, Kort 5678 osv. Kort, som har anslutits till kontot. Kortets fyra sista siffror visas. Endast ett kort som hör till kontot kan vara aktiverat åt gången. Det senast beställda, med andra ord det nyaste kortet, visas högst upp under kontot. Giltighet Kortets giltighetstid anges i formen mm/åååå. Ett kort är i kraft till sista dagen i den angivna månaden. Status Virikekontots och -kortets/-kortens status för närvarande. Kontot kan ha följande status: aktiv = kontot är aktivt och omfattas av arbetsgivarens förmånsbetalning. Inom parentes visas det datum när kontot grundades eller när arbetsgivaren tog bort betalningsavbrottet. betalningarna har avbrutits = kontot är aktivt men arbetsgivaren har avbrutit förmånsbetalningen tillfälligt t.ex. på grund av en längre

4 4(9) frånvaro. Inom parentes visas det datum när betalningsavbrottet har aktiverats. har inte anslutits till företaget = kontot är aktivt men omfattas inte längre av arbetsgivarens förmånsbetalning. Inom parentes visas det datum när kontot har avlägsnats från arbetsgivarens avtal. Efter borttagningen kan saldot på kontot användas inom 30 dagar. spärrat = kontot har spärrats och är inte längre i bruk. Inom parentes visas det datum när kontot stängdes. Kortet kan ha följande status: beställd = en ny kortbeställning har gjorts av arbetsgivaren. Inom parentes visas datumet för beställningen. i tillverkning = kortet har beställts och produceras. Inom parentes visas det datum när ett beställt kort har överförts till tillverkning. aktiv = kortet har aktiverats och är i bruk. Inom parentes visas datumet när kortet aktiverades, dvs. när kortet användes första gången. När kortet används första gången ska betalningen godkännas med pinkoden. användningen är förhindrad = kortet har spärrats tillfälligt, t.ex. på grund av misstanke om missbruk. Inom parentes visas datumet när kortet spärrades. spärrat = kortet har spärrats och är inte längre i bruk. Inom parentes visas datumet när kortet stängdes. Kontotransaktioner under en vald period I nedre fältet på ingångssidan kan du följa upp vilka transaktioner som har registrerats på ditt konto. En ny transaktion visas alltid överst på kontoutdraget. Du kan hämta och granska tidigare transaktioner genom att skriva den önskade periodens start- och slutdatum i fälten under rubriken Välj period. Ange datumen i formen dd.mm.åååå. Klicka därefter på Sök. Du kan söka transaktioner högst ett år bakåt från dagens datum. Fält: Välj period Kontoutdragets start- och slutdatum i formen dd.mm.åååå. Skriv datumen direkt i fälten eller välj dem med kalenderikonerna. Starta transaktionssökningen genom att klicka på Sök. Kontoutdragets kolumner: Datum Kontotransaktionens inköps- och registreringsdatum i formen dd.mm.åååå. Högre upp i datumfältet visas transaktionens inköpsdatum och nedanför transaktionens registreringsdatum. Inköpsdatum visas vid korttransaktioner.

5 5(9) Belopp Kontotransaktionens belopp i euro och cent. Ett plustecken framför beloppet visar en transaktion som ökar saldot på kortkontot, medan ett minustecken framför beloppet avser en registrering som debiterar saldot. Transaktion En beskrivning av typen av transaktion. Betalare/Mottagare Den andra partens namn i transaktionen, dvs. antingen betalaren eller betalningsmottagaren, beroende på om transaktionen krediterar eller debiterar saldot. Adress Adressuppgifterna för den andra parten i en kontotransaktion (köpman), om det är fråga om en korttransaktion. Meddelande Ett meddelande som den andra parten i transaktionen har lagt till för kontoinnehavaren. Egna uppgifter Genom att klicka på länken med ditt namn i övre fältet på sidan kan du kontrollera dina person- och kontaktuppgifter. Här kan du uppdatera din e-postadress och ändra lösenord eller språk i Prepaid Webbtjänst. Personuppgifter I personuppgifterna i Egna uppgifter har ditt namn, ditt kund-id, registreringsdagen för uppgifterna samt tidpunkten för den senaste uppdateringen lagrats. Via länken Ändra lösenord, som finns under personuppgifterna, kan du ändra ditt lösenord. Fält: Namn Konto- och kortinnehavarens för- och efternamn, samt ett eventuellt andra namn. Kund-ID Konto- och kortinnehavarens 8-siffriga, personliga kund-id, med vilket du loggar in på Prepaid Webbtjänst. Kund-ID har tryckts på baksidan av kortet. Registrerad Tidpunkten när konto- och kortinnehavarens uppgifter har skapats i Prepaid Webbtjänst. Datum visas i formen dd.mm.åååå och timmarna och minuterna i formen tt:mm. Senaste uppdatering Tidpunkten när konto- och kortinnehavarens uppgifter senast har uppdaterats. Datum visas i formen dd.mm.åååå och timmarna och minuterna i formen tt:mm. Ändra lösenord Genom att klicka på Ändra lösenord kommer du till en vy där du kan ändra ditt inloggningslösenord för Prepaid Webbtjänst.

6 6(9) Ändra språk Välj önskat språk i rullgardinsmenyn för att ändra språk i Prepaid Webbtjänst. Klicka därefter på Ändra språk, så träder ditt val i kraft. Kontaktinformation I nedre fältet på sidan Egna uppgifter syns din e-postadress och ditt telefonnummer samt din postadress, förutsatt att uppgifterna har sparats i Prepaid Webbtjänst. E-postadressen är en obligatorisk uppgift och du kan vid behov ändra den via länken Ändra e-postadress. Postadressen och/eller telefonnumret kan läggas till eller uppdateras av din arbetsgivares kontaktperson eller Nets Prepaid Kundtjänst. Fält: E-postadress Konto- och kortinnehavarens personliga e-postadress, till vilken Nets skickar e-post i anslutning till tjänsten, till exempel ett engångslösenord samt en bekräftelse på en eventuell spärrning av kortet. E-postadressen är en obligatorisk uppgift. E-postadressen kan uppdateras via Ändra e-postadress. Adress Konto- och kortinnehavarens postadress, förutsatt att den har sparats i webbtjänsten. Telefonnummer Konto- och kortinnehavarens telefonnummer, förutsatt att det har sparats i webbtjänsten. Ändra e-postadress Via denna tryckknapp kommer du till en vy där du kan ändra din e-postadress. Ändra lösenord Denna vy når du via Ändra lösenord på sidan Egna uppgifter. För att ändra lösenord ska du först skriva ditt nuvarande lösenord i det reserverade fältet. Skriv sedan ditt nya lösenord i fältet Nytt lösenord och därefter en gång till i fältet Bekräfta ditt nya lösenord. Lösenordet ska bestå av minst 8 tecken: stora och små bokstäver samt minst en siffra eller ett specialtecken (t.ex. dghtuxy2). Klicka sedan på Ändra lösenord. Systemet bekräftar att lösenordet har ändrats. Nästa gång du loggar in i webbtjänsten godkänner systemet det nya lösenordet som du har valt. Ändra lösenord Med denna tryckknapp godkänner du det nya lösenordet. Tillbaka

7 7(9) Via denna tryckknapp kommer du tillbaka till sidan Egna uppgifter utan att ändra lösenord. Ändra e-postadress Denna vy når du via Ändra e-postadress på sidan Egna uppgifter. Du ser din nuvarande e-postadress i fältet Nuvarande e-postadress. För att ändra e- postadressen ska du skriva din nya e-postadress i fältet Ny e-postadress. Av datasäkerhetsskäl ska du därefter även skriva ditt nuvarande inloggningslösenord i fältet Ditt nuvarande lösenord. Klicka på Uppdatera e-postadress för att bekräfta uppdateringen av din e-postadress. Systemet meddelar att e-postadressen har uppdaterats. Efter uppdateringen ser du din nya e- postadress även på sidan Egna uppgifter. Uppdatera e-postadress Med denna tryckknapp godkänner du uppdateringen av din e-postadress. Tillbaka Via denna tryckknapp kommer du tillbaka till sidan Egna uppgifter utan att ändra e-postadress. Beställ förmån Genom att klicka på Beställ förmån uppe till höger på framsidan når du sidan Förmånsbeställning. Knappen visas endast om din arbetsgivare har infört funktionen för förmånsbeställning och om ditt kontos status är aktiv. På denna sida kan du Fält: 1) skicka en beställning till din arbetsgivare genom att meddela beloppet som du vill ha. Fyll i fälten inom ramen för de villkor som arbetsgivaren har ställt. Överst ser du det meddelandet i anslutning till beställning av förmån som din arbetsgivare har skrivit. Lunchförmån: Mata in önskat antal i fältet Antal. Mata därefter in lunchförmånens värde i euro per styck i fältet Värde. Virikeförmån: Mata in önskat värde i euro i fältet Värde. 2) ångra och ändra förmånsbeställningen så länge som den inte har godkänts av arbetsgivaren. Mata in nytt värde och välj Uppdatera. En beställning kan ångras när knappen Annulera visas under den sista beställningen. 3) kontrollera status för den senaste förmånsbeställningen i Uppgifter om senaste beställning. Meddelande från arbetsgivaren Meddelande från din arbetsgivare i anslutning till beställningen av förmån. Om din arbetsgivare inte har skrivit något meddelande är fältet tomt.

8 8(9) Värde * Lunchförmån: Förmånens dagliga värde i euro och cent. Virikeförmån: Förmånens värde i euro och cent. Maximigränsen som arbetsgivaren har ställt in visas till höger om fältet. Euro och cent ska separeras med kommatecken. Ange centbelopp med högst två decimaler. Antal st.* Lunchförmån: Antal dagliga förmåner. Maximigränsen som arbetsgivaren har ställt in visas till höger om fältet. Ange antalet som ett totalantal. Belopp Lunchförmån: Summan som motsvarar antalet x värdet du har angivit. Virikeförmån: Summan som motsvarar värdet du har angivit i fältet Värde. Maximigränsen som arbetsgivaren har ställt in visas till höger om fältet. De obligatoriska fälten som kortinnehavaren ska fylla i vid en förmånsbeställning är utmärkta med en asterisk (*). Beställ Med denna knapp skickar du din förmånsbeställning till din arbetsgivare för godkännande. Förutsättningen för att skicka beställningen är att du inte har någon tidigare väntande beställning och att du har uppgett värdena i beställningen. Uppdatera Denna knapp visas om du har en öppen förmånsbeställning som väntar på godkännande. Om du vill, kan du ändra din beställning och välja Uppdatera. Tillbaka Med denna knapp kan du ångra en funktion i anslutning till en beställning av förmån och gå tillbaka till Prepaid Webbtjänsts framsida. Observera att en beställning som väntar på godkännande ska annulleras i Uppgifter om senaste beställning. Uppgifter om senaste beställning I den nedre delen av vyn förmånsbeställning kan du kontrollera uppgifterna i din senaste beställning, om du har gjort en beställning tidigare. Du kan även ångra en beställning med status Inväntar godkännande. Kortinnehavaren kan ha en beställning åt gången väntande på arbetsgivarens godkännande. Kolumner: Status Status för den senaste förmånsbeställningen. Förmånsbeställningen kan ha följande status: Inväntar godkännande = beställningen har skickats till arbetsgivaren och väntar på godkännande. Beställningen kan uppdateras eller ångras.

9 9(9) Annulerat = förmånsbeställningen har ångrats. En ny beställning kan göras. Godkänt = arbetsgivaren har godkänt förmånsbeställningen. Ett belopp som motsvarar beställningen betalas på kortinnehavarens konto på den betalningsdag som arbetsgivaren väljer. En ny beställning kan göras. Avvisat = arbetsgivaren har förkastat förmånsbeställningen, och angett orsaken. En ny beställning kan göras. Antal st. Lunchförmån: Antal i den senaste förmånsbeställningen. Värde Lunchförmån: Eurovärde per styck/dag för den senaste förmånsbeställningen. Belopp Totalbelopp i euro för den senaste förmånsbeställningen. Tid Tidpunkt för den senaste uppdateringen av förmånsbeställningen i formen dd.mm.åååå tt:mm. Tidpunkten visar när beställningen har skickats/uppdaterats, ångrats, godkänts eller förkastats. Annulera Knappen Annulera visas i kolumnen Status när en förmånsbeställning väntar på godkännande. Genom att klicka på Annulera kan du återta en väntande beställning, varvid den inte längre visas för arbetsgivaren.

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst. 6. Beställa Lunchkort... 6 7. Skapa och ta bort betalningsgrupper... 7 8. Uppgifter om företaget... 8 9. Logga ut...

Lunchkort Webbtjänst. 6. Beställa Lunchkort... 6 7. Skapa och ta bort betalningsgrupper... 7 8. Uppgifter om företaget... 8 9. Logga ut... Lunchkort Webbtjänst Införande av tjänsten och definitioner 1.1.2012 1. Logga in och välja företag... 2 2. Skapa och ta bort företagskonton och underkonton... 3 3. Lägga till företagsanvändare i Lunchkort

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

CitiManager: Övergångssnabbguide för kortinnehavare

CitiManager: Övergångssnabbguide för kortinnehavare I den här snabbguiden hittar du information om: 1. Hur du registrerar dig på CitiManager. a) Kortinnehavare med online-kontoutdrag. b) Kortinnehavare med kontoutdrag på papper. 2. Viktiga tips. 3. Hur

Läs mer

Manual för studerande Version 2.2.0

Manual för studerande Version 2.2.0 Ansökningssystemet Joopas Innehållsförteckning Manual för studerande Version 2.2.0 Innehållsförteckning 1 1 Allmänt 2 1.1.1 Allmänt om manualen 2 1.1.2 Allmänt om ansökningssystemet Joopas 2 1.1.3 Ansökan

Läs mer

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011 1/6 För sökande: 4/2011 Läs också: Användarguide till Akademins e-tjänst (pdf) Innehåll 10 vanligaste frågorna... 2 Hur ändrar jag mitt lösenord?... 2 Varför godkänns inte min personbeteckning?... 2 Jag

Läs mer

Digitala blanketter för kommunala tjänster

Digitala blanketter för kommunala tjänster Digitala blanketter för kommunala tjänster Våra medborgare och brukare ska på ett enkelt sätt kunna hitta kommunens tjänster via www.umea.se och kunna göra ansökningar, lämna uppgifter etc. Därför inför

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport Användarstöd Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Läs mer

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3 Full Spårbarhet Full spårbarhet av dina DHL sändningar Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Innehållsförteckning Introduktion...3 1.Åtkomst 4 2. Registrering...5

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

Vid problem med inloggning och lösenord, se se kapitel 1.4 Kundservice/support på sidan 3.

Vid problem med inloggning och lösenord, se se kapitel 1.4 Kundservice/support på sidan 3. INSTRUKTION FÖR OBEROENDE VERKSTÄDER INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Inställning av konto... 3 1.2 Momsregistreringsnummer... 3 1.3 Åtkomstnivåer... 3 1.3.1 Ej auktoriserad återförsäljare/fristående verkstad...

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Skola24 för vårdnadshavare

Skola24 för vårdnadshavare 1 av 11 Utbildningsförvaltningen Med start höstterminen 2015 använder Vaxholms stads skolor systemet Skola24 för schemapublicering och frånvarorapportering. Nedan finns information om hur du som vårdnadshavare

Läs mer

Skapa gästkonton i Värmdö Kommun

Skapa gästkonton i Värmdö Kommun Skapa gästkonton i Värmdö Kommun Den här guiden hjälper dig att skapa gästkonton i Värmdö Kommuns nya gästkontosystem, UserApp. Systemet ersätter gamla Cisco WCS, som hittills använts för att skapa gästkonton

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Välkommen till kommunens Lärportal. - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare

Välkommen till kommunens Lärportal. - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare Välkommen till kommunens Lärportal - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare Ansökan om konto för vårdnadshavare 1. Skriv in www.edwise.se i webbläsarens adressfönster 2. Välj länken för att ansöka

Läs mer

Lucat. Manual för Katalogadministratörer

Lucat. Manual för Katalogadministratörer Lucat Manual för Katalogadministratörer Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Dokumentets syfte... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Definition... 4 2 Lucat... 5 2.1 Allmänt om Lucat... 5 2.1.1 Inloggningen...

Läs mer

Inledning. Att bli medlem

Inledning. Att bli medlem - Inledning Nedan följer en instruktion om hur man blir medlem på Vreta-Ytternäs hemsida och sedan en instruktion om hur man loggar in. Innan man kan logga in måste man registrera sig som medlem. Anledningen

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 Nordea Pay är en app som laddas ned på mobila enheter och förmedlas av Nordea Bank Finland Abp (nedan banken). Appen innehåller tjänster som banken tillhandahåller.

Läs mer

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående veterinärtjänsternas Omakoira-sidor

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående veterinärtjänsternas Omakoira-sidor Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående veterinärtjänsternas Omakoira-sidor Finska Kennelklubben 22.10.2014 2(13) Veterinärtjänsternas Omakoira-sidor Innehåll: Allmänt... 3 Så här börjar

Läs mer

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Kulturdatabasen.se - projektbidrag är en webbapplikation som ska användas för att skicka och redovisa ansökan om arrangörs- och utvecklingsbidrag samt ansökan

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Manual Nedladdningsbara klienten NLK

Manual Nedladdningsbara klienten NLK Manual Nedladdningsbara klienten NLK www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Nedladdningsbara klienten, NLK, kan alla som har behov

Läs mer

Användarmanual konsult

Användarmanual konsult Användarmanual konsult Innehållsförteckning 1. Registrera konto 2. Logga in 3. Fylla i kontouppgifter och prenumerationstyp 4. Byta lösenord 5. Inaktivera konto 6. Radera konto 7. Skapa profil 8. Editera

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

EU Login. Verifiera din identitet med EU Login. Skapa ett EU Login-konto

EU Login. Verifiera din identitet med EU Login. Skapa ett EU Login-konto EU Login Verifiera din identitet med EU Login EU Login är en portal för inloggning i Europeiska kommissionens olika tjänster och/eller andra system. EU Login verifierar din identitet och tillåter säker

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Svenska miljörapporteringsportalen

Svenska miljörapporteringsportalen Svenska miljörapporteringsportalen Användarinstruktion Tillsynsmyndigheter och Naturvårdsverket 2016-01-13 2 Innehåll Allmänt om SMP... 3 Hitta SMP på webben... 3 Var får jag hjälp?... 3 Meddelande om

Läs mer

ANVISNINGAR TILL MÅLSMAN

ANVISNINGAR TILL MÅLSMAN Version 15.10.2015 Rättigheter: målsman ANVISNINGAR TILL MÅLSMAN Denna manual är ämnad för scoutens målsman. Manualen ger målsman en insyn i hur denne sköter scoutrelaterade ärenden för sitt minderåriga

Läs mer

Manual. Momsrapportering. 2014-09-08 NAB Solutions

Manual. Momsrapportering. 2014-09-08 NAB Solutions Momsrapportering Innehållsförteckning Claremont AB Momsrapportering... 1 1. Moms bokföringsinställningar... 3 1.1 Bokföringsinställningar för moms... 4 1.2 Inställningar för momsrapportering... 6 2 Momsrapporten

Läs mer

Snabbguide till Vårdfaktura

Snabbguide till Vårdfaktura Snabbguide till Vårdfaktura För vårdgivare Version 3.0 - framtagen 2015-09-29 av Mikael Öman 1 (8) Innehållsförteckning VÅRDFAKTURA ETT SYSTEM FÖR E-FAKTURERING... 2 SÅ FUNGERAR DET... 2 DET FINNS I VÅRDFAKTURA...

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Kundportal. Kundportal - Användarhandledning

Kundportal. Kundportal - Användarhandledning Kundportal Kundportal - Användarhandledning Version 1.0 Status Preliminär Datum 2014-12-07 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen... 3 Support - Time Care Support Team... 3 Begränsat

Läs mer

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter)

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter) Lathund Juni 2012 Logga in Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Personal Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig VH loggar in med e-legitimation, läs

Läs mer

Observera att för sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

Observera att för sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG Yrkesverksamma fria grupper inom teaterområdet 1/15 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar

Läs mer

Sida. Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01

Sida. Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01 Sida Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01 Innehåll Inloggningssida 3-5 Överblick startsidan 6-7 Hänvisning vid Semester/Sjukdom 8 Mail nyskada 9 Flikar att genomgå före kontakt med kund, Och dess innebörd

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Manual för projektledare. FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion: Forsknings- och utvecklingsprojekt

Manual för projektledare. FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion: Forsknings- och utvecklingsprojekt Manual för projektledare FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion: Forsknings- och utvecklingsprojekt Forskares akademiska grad och anställning Vetenskapliga publikationer

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen huvudman Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Läs mer

Version

Version 2 Inloggning i Viltdata För att registrera eller administrera uppgifter i viltdata, navigera till webbplatsen www.viltdata.se På startsidan finns allmän information och nyheter samt kontaktuppgifter till

Läs mer

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster 1 (8) Lathund i Tandvårdsfönster Sida 1/8 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd vård... 4 2.1 Portalen...

Läs mer

ANVISNINGAR TILL MÅLSMAN - EVENEMANGSANMÄLAN

ANVISNINGAR TILL MÅLSMAN - EVENEMANGSANMÄLAN Version 3.12.2015 Rättigheter: målsman ANVISNINGAR TILL MÅLSMAN - EVENEMANGSANMÄLAN Denna manual är ämnad för scoutens målsman då denne skall anmäla sitt scoutbarn på ett evenemang kåren eller förbundet

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Brandkontorets bostadsbytarsystem

Brandkontorets bostadsbytarsystem Brandkontorets bostadsbytarsystem Inledning Brandkontorets bostadsbytarsystem ger dig möjlighet att annonsera om bostadsbyte. Alla hyresgäster hos Brandkontoret har möjlighet att lägga in sitt lägenhetsobjekt

Läs mer

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons...

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons... LATHUND FÖR MALVIN INNEHÅLL 1 Registrera ny användare... 2 2 Logga In... 3 2.1 Glömt lösenord... 4 3 Annonsering... 5 3.1 Skapa annons... 5 3.2 Redigera annons... 8 3.3 Ta bort förmedlad annons... 8 3.4

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2016-04-11 Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

Snabbguide till CtrlPrint

Snabbguide till CtrlPrint Snabbguide till CtrlPrint För Administratörer Januari 2016 Gå till innehållsförteckningen Innehåll Inloggning och lösenord 3 Logga in i CtrlPrint 4 Byta lösenord 5 Logga in som administratör 6 Administrera

Läs mer

Lägg till Stipendiat

Lägg till Stipendiat Sida 1 av 6 Lägg till Stipendiat Förutsättning Personen är en ny person som ska börja på LU. Kategorin Stipendiat använda personer som har ett stipendium oavsett om det är ett LU-inrättat stipendium eller

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

Vad är det frågan om En kort beskrivning av tjänsten. Den elektroniska jobbsökningen sker i följande steg:

Vad är det frågan om En kort beskrivning av tjänsten. Den elektroniska jobbsökningen sker i följande steg: Vad är det frågan om En kort beskrivning av tjänsten Vasa stads sommarjobb för ungdomar söks via jobbsökningsportalen Kuntarekry.fi. Kuntarekry.fi är en riksomfattande jobbsökningstjänst inom kommunbranschen

Läs mer

palse.fi Bruksanvisning för serviceproducenter

palse.fi Bruksanvisning för serviceproducenter Bruksanvisning för serviceproducenter 2 Sisältö 1 Ansök om att få bli servicesedelsproducent... 3 1.1 Logga in i servicesedelportalen... 3 1.2 Ansök om att bli servicesedelproducent... 3 2 Användarprofiler

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG MUSIKARRANGÖRER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG MUSIKARRANGÖRER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Handbok Mäklare Direkt Innehåll

Handbok Mäklare Direkt Innehåll Handbok Mäklare Direkt Innehåll Inledning... 2 Registrering... 3 Köpa objekt... 5 Fakturaköp... 5 Kortköp... 5 Aktivera objekt... 6 Objekt... 7 Mitt konto... 7 Priser och villkor... 7 Kontaktinformation...

Läs mer

Användarmanual Körjournal för iphone

Användarmanual Körjournal för iphone Användarmanual Körjournal för iphone Innehållsförteckning 1 Beskrivning... 3 2 Inmatning/val av uppgifter...4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 Resor...8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 Navigering... 8 Startplats (Från)...

Läs mer

Användarhandbok för e-curia

Användarhandbok för e-curia Användarhandbok för e-curia Detta är en handbok för användare av datasystemet e-curia. Här beskrivs hur inlagor, domar och beslut kan utväxlas med kanslierna vid de domstolar som tillsammans utgör Europeiska

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

MANUAL FÖR MUSIKSKOLEVAL

MANUAL FÖR MUSIKSKOLEVAL Uppdaterad 2016-05-18 MANUAL FÖR MUSIKSKOLEVAL En guide steg för steg för dig som vill ansöka om musikskolekurs till ditt barn Orientering på sidan för musikskoleansökan Sidan 2 Inloggning samt ansökan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.8

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.8 2.8 Innehåll 1 INLEDNING... 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet... 6 1.1.7

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret Kultur- och fritidskontoret LATHUND Att komma med i föreningsregistret Föreningsregister Som förening i Södertälje har man möjlighet att finnas med i Södertälje kommuns föreningsregister som ligger på

Läs mer

ANVÄNDARGRÄNSSNITT FÖR FÖRÄLDRAR INSTRUKTIONER

ANVÄNDARGRÄNSSNITT FÖR FÖRÄLDRAR INSTRUKTIONER ANVÄNDARGRÄNSSNITT FÖR FÖRÄLDRAR INSTRUKTIONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLOGGNING I PÄIKKY 1 1.1 Aktivera användarnamnet 1 1.2 Inloggning 2 2 ALLMÄN INFORMATION 3 2.1 Skaffa ett nytt lösenord 3 2.2 Stödda

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KULTA2 -SYSTEMET

BRUKSANVISNING FÖR KULTA2 -SYSTEMET BRUKSANVISNING FÖR KULTA2 -SYSTEMET 1. Använda Kulta2 -systemet för första gången s. 1-3 2. Inloggning i systemet med existerande användarnamn och lösenord s. 4-5 3. Följa och redigera ansökan s. 6 4.

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SCENKONST. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SCENKONST. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera ANSÖKAN OM SBIDRAG SCENKONST För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den

Läs mer

Android-app Användarmanual 1.0

Android-app Användarmanual 1.0 Android-app Användarmanual 1.0 Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel tillgång till en bildtelefon. Med appen kan du sen ringa

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

Lagadministration. 100913 Linda Emterby

Lagadministration. 100913 Linda Emterby Lagadministration För att lägga till lag ska man stå på organisationssida för en förening. Föreningen hittar man genom organisationsträdet under menyn Organisation eller genom att söka i Snabbsök efter

Läs mer

Användarinstruktioner. PDBreg

Användarinstruktioner. PDBreg 2002-05-29 Sidan: 1 (28) Användarinstruktioner PDBreg 2002-05-29 Sidan: 2 (28) Innehåll 1 REVISIONSINFORMATION...3 2 INLEDNING...4 3 IN- OCH UTLOGGNING...5 4 SÖK PERSON...6 5 VISA PERSON...8 6 NYREGISTRERING

Läs mer

NETSTORE Användarmanual

NETSTORE Användarmanual NETSTORE Användarmanual 2008-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Inloggning... 3 Efter inloggning... 4 Produktsökning... 5 Order / Kundvagn... 6 Orderreferens... 7 Leveransinformation... 7 Lägg till

Läs mer

Dokumentation för Brf Orminge's hemsida

Dokumentation för Brf Orminge's hemsida Här följer en beskrivning av delar och funktioner på Brf Orminge's hemsida. Topp Sidan är indelad i 4 huvuddelar: Navigation Huvudruta Foten Topp visar lite status, inloggningsnamn samt tiden för senaste

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Instruktion för att slutföra registreringen

Instruktion för att slutföra registreringen Instruktion för att slutföra registreringen Introduktion Vi antar i den här instruktionen att du redan har registrerat sig. Du kan också ha klickat på aktiveringslänken i mailet. Vi använder ett fiktivt

Läs mer

Kortbetalning i Rebus via Paynova

Kortbetalning i Rebus via Paynova Kortbetalning i Rebus via Paynova 2012-12-10: Åbergs DataSystem AB: Version 1 2016-02-29: Rebus version 225: Högre säkerhet TLS v1.2 Paynovas MOTO-lösning Många reseföretag har en affärsmodell där kunderna

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se 1(21) Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se Lathund beställning_.doc 2(21) Innehållsförteckning 1 INNAN DU BÖRJAR... 3 2 LOGGA IN... 3 3 PÅGÅENDE BESTÄLLNING... 4 4

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 Innehåll 1. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress...3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

Semester och arbetstidsförkortning

Semester och arbetstidsförkortning Hantverksdata Bilanco 2011-04-01 Semester och arbetstidsförkortning Innehåll SEMESTERUPPDATERING... - 2 - ARBETSTIDSFÖRKORTNING... - 5 - www.hantverksdata.se - 1 - Semesteruppdatering Uppdateringen ska

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Så här gör du din gymnasieansökan på webben 1 Inloggningssida gymnasiewebben.nykoping.se 1. Uppe till vänster på sidan har du två boxar ( Information & senaste nytt samt Statistik, FAQ & viktiga länkar

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning..1 Fördelar Struktur. Att komma igång.2 Registrera en klubbansvarig Registrera en lagansvarig

Innehållsförteckning. Inledning..1 Fördelar Struktur. Att komma igång.2 Registrera en klubbansvarig Registrera en lagansvarig Innehållsförteckning Inledning..1 Fördelar Struktur Att komma igång.2 Registrera en klubbansvarig Registrera en lagansvarig Anmäla lag till serier...3 Registrering Anmälan Att bli tillagd som lagledare

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR KULTUREXPORT INOM LITTERATUR OCH DRAMATIK, SCENKOST SAMT BILD- OCH FORMKONST

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR KULTUREXPORT INOM LITTERATUR OCH DRAMATIK, SCENKOST SAMT BILD- OCH FORMKONST ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR KULTUREXPORT INOM LITTERATUR OCH DRAMATIK, SCENKOST SAMT BILD- OCH FORMKONST För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten

Läs mer

Manual för laddning av gästkort i företag xxxxxxxx

Manual för laddning av gästkort i företag xxxxxxxx Manual för laddning av gästkort i företag xxxxxxxx Har du några frågor? Kontakta oss på info@företaget.se alternativt tel 1111-222222 Du behöver bara ange dina fullständiga kortuppgifter vid första laddningstillfället.

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.2

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.2 Nationella 2.2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2012 YRKESVERKSAMMA FRIA TEATERGRUPPER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 31 MAJ 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto 2012-11-27 Uppdaterade 2014-02-12 1 ALLMÄNT 4 1.1 GENERELLT 4 1.2 VILLKORENS GILTIGHET OCH ÄNDRING AV VILLKOR 4 1.3 BEGREPP OCH DEFINITIONER 4

Läs mer

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt LONA Från ansökan till slutredovisning - översikt Ansökan: Ansökan registreras först av initiativtagare (IT) eller kommun. Registreringen sker direkt i LONA-registret. För kommunprojekt registrerar kommun

Läs mer

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Instruktion - hämtning av kontrolluppgifter från Nyps 2013-01-09 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Henrik Hedlund 0.5 Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

Användarmanual. 1.0 Login

Användarmanual. 1.0 Login Användarmanual 1.0 Login 1. 2. Inlogning sker på via fälten till höger på webbuilders startsida. Se markering 1. Ditt användarnamn och lösenord får du via e-mai när du registrerar dig. Om du tappat bort

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer