Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012"

Transkript

1 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten Inloggning och val av företag Val av företag Val av språk Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar Betalning av lunchförmån Kortinnehavare Betalningsgrupper Lunchkort Företags- och underkonton Rapporter Grunduppgifter Utloggning... 14

2 1. Inloggning Ingångssidan Inloggningen i webbtjänsten för Lunchkortet sker på adressen https://tyonantaja.lounaskortti.fi Du behöver personliga nätbankskoder för att logga in. Efter identifieringen öppnas antingen första sidan i Lunchkort Webbtjänst eller sidan för val av företag, om du har administratörsbehörighet till uppgifter om flera företag. 2. Val av företag Om du administrerar flera företag i Lunchkort Webbtjänst kommer du efter inloggningen till sidan för val av företag. Välj företag genom att klicka på pilen till höger om namnet. Du kan endast hantera uppgifter om ett företag åt gången. Om du vill byta företag ska du klicka på Byt företag uppe i högra hörnet för att komma till sidan där du kan välja företag. 2

3 3. Val av språk Fliken Inställningar Som företagsanvändare kan du välja på vilket språk du administrerar Lunchkort Webbtjänst. Om du administrerar flera företag ska du välja språket företagsspecifikt. Gå till Inställningar och välj samtliga företagsanvändare. Klicka på ditt namn, så kan du redigera dina egna uppgifter. På sidan Uppgifter om företagsanvändaren kan du välja mellan språken finska, svenska och engelska. Välj önskat språk i rullgardinsmenyn och klicka på Uppdatera. Du kan också välja språket på samma sätt på sidan Egna uppgifter, som du kommer åt genom att klicka på ditt namn i den övre listen i Lunchkort Webbtjänst. 3

4 4. Aktivering och hantering av lunchförmånsbeställningar Fliken Aktivering av lunchförmånsbeställningar Kortinnehavarna kan själva beställa lunchförmånen då förmånen erbjuds dem i form av lunchavdrag. Gå till Inställningar och klicka på länken Aktivera beställning av lunchförmån Ställ in gränsvärdena och skriv meddelandet i anslutning till beställning av lunchförmån. Klicka på Uppdatera När en kortinnehavare har beställt lunchförmånen via sin webtjänst, ska företagsanvändaren behandla beställningen i sitt eget användargränssnitt. Du hanterar beställningarna genom att klicka på Beställda lunchförmåner i fältet Betalningar till kortinnehavare. 1. Välj de beställningar som du vill godkänna och klicka på Godkänn valda beställningar. Alternativt kan du avvisa valda beställningar. 2. Efter att du har godkänt de valda beställningarna styr systemet dig till tidsstyring av betalningar. På sidan Godkänn valda beställningar visas totalbeloppet som du håller på att mata in för betalning och du kan välja betalningsdagen. Det förvalda värdet är alltid följande dag. 3. Välj konto från vilka betalningarna ska göras. 4. Lägg till önskat meddelande och klicka på Fortsätt. 5. Systemet ber dig ytterligare att bekräfta tidsstyring av betalningarna. Klicka på Bekräfta när du har kontrollerat uppgifterna. Obs! Om kortinnehavaren eller någon annan företagsanvändare redigerar sin beställning samtidigt som du håller på att godkänna den, får du ett meddelande av systemet och behandlingen av beställningen misslyckas. Systemet för dig tillbaka till sidan Öppna lunchförmånsbeställningar. Fliken Öppna beställningar av lunchförmån 4

5 5. Betalning av lunchförmån Fliken Kortinnehavare Du kan betala lunchförmånen till kortinnehavarna individuellt, via betalningsgrupper, genom att hämta betalningsuppgifterna från en csv-fil eller genom att använda Beställning av lunchförmån funktionen. Betalningarna görs alltid tidsbestämt, den tidigaste betalningsdagen är följande dag. Betalningarna kan tidsbestämmas till slutet av följande år. Betalningarna kan göras antingen genom att betala värdet på den dagliga lunchförmånen och antalet dagar eller genom att betala den totala summan. När betalningen är gjord kan den returneras inom 7 kalenderdagar. Betalningen returneras alltid kortinnehavarspecifikt med angiven orsak som syns på kortinnehavarens kontoutdrag. Till enskild kortinnehavare Hämta uppgifterna om kortinnehavaren Fyll i betalningsuppgifterna nere på sidan i fältet Betala på kortinnehavarens konto och klicka på Tidsstyr betalningen. 5

6 Fliken Betalningsgrupper ll betalningsgrupp Hämta uppgifterna om betalningsgruppen. Fyll i uppgifterna i fältet Gör en ny betalning. Du kan betala samma summa till alla som hör till betalningsgruppen eller redigera gruppens betalningar innan de går till betalning. Från csv-fil Du kan betala lunchförmånen genom att hämta betalningsuppgifterna från en csv-fil. Betalning från filen startas på Lunchkort Webbtjänsts förstasida i fältet Betalningar till kortinnehavare. Tjänsten instruerar hur betalningen ska göras steg för steg. I webbtjänsten kan du också läsa en detaljerad instruktion för betalning från fil. Avbrytning av betalning Om betalningen av lunchförmånen måste avbrytas till exempel på grund av längre frånvaro från arbetsplatsen 1. Ska du hämta uppgifterna om den berörda kortinnehavaren. 2. Klicka på Avbryt betalningarna i fältet Kortinnehavarens status uppe till höger på sidan. Betalningen av lunchförmånen avbryts då temporärt, men kortinnehavaren kan använda saldot som redan betalats på kortet på normalt sätt. Obs! Betalningen kan inte avbrytas om det finns framtida tidsbestämda betalningar till kortinnehavaren. I sådana fall kan du antingen återkalla betalningarna eller vänta på betalningsdagen innan du avbryter betalningen. När betalningarna avbrutits syns knappen Ta bort betalningsavbrott i fältet Kortinnehavarens status. Du kan återkalla avbrottet i betalningen genom att klicka på knappen. 6

7 6. Kortinnehavare Fliken Sök kortinnehavare Sökning av kortinnehavare Du kan hämta kortinnehavare antingen på startsidan eller med sökningen som finns på fliken Kortinnehavare. Du kan söka kortinnehavare med följande sökkriterier: Kortinnehavarens för- eller efternamn, skriv minst två bokstäver i fältet. Kortinnehavarens personbeteckning, skriv hela personbeteckningen i sökfältet. Kortinnehavarens kund-id, skriv hela koden i sökfältet. Kortinnehavarens företagsinterna kod, skriv hela koden i sökfältet. betalgruppens namn. Namnet på företagets konto. Du kan även se alla kortinnehavare samtidigt som du har rätt att administrera. Systemet visar antalet kortinnehavare på fliken Kortinnehavare. 7

8 Du kan välja hur många kortinnehavare som ska visas samtidigt. Välj antalet kortinnehavare (10, 20, 50, 100, samtliga) i rullgardinsmenyn Visa kortinnehavare. Sökresultatet kan sorteras enligt följande: efternamn förnamn kund-id internt företags-id konto betalningsgrupp status. Fliken Kortinnehavare 8

9 Sökresultatet inklusive lista visas som förval i alfabetisk ordning enligt efternamnet. Genom att klicka på för- eller efternamnet får du fram kortinnehavarens uppgifter. Om du klickar på kontots namn, kommer du till kontouppgifterna. Genom att klicka på betalningsgruppens namn får du upp betalningsgruppens uppgifter. Uppdatering av uppgifter om kortinnehavare Uppgifterna om kortinnehavare uppdateras i avsnittet Uppgifter om kortinnehavare på sidan för kortinnehavare. Börja uppdateringen genom att klicka på Uppdatera. Du kan uppdatera kortinnehavares grunduppgifter samt företagskonto, underkonto eller betalningsgrupp till vilken kortinnehavaren är ansluten beroende på din användarbehörighet. Du kan också lägga till eller radera kortinnehavare från en betalningsgrupp. Ändrade, raderade eller tillagda uppgifter sparar du genom att klicka på Uppdatera nere till höger på sidan. Om du inte vill spara uppdateringarna ska du klicka på Tillbaka nere till höger. Radering av kortinnehavare När en kortinnehavares arbetsförhållande upphör kan personen raderas från Lunchkort Webbtjänst. Ta fram uppgifterna om kortinnehavaren. Klicka på Ta bort kortinnehavaren. Om det finns framtida tidsstyrda betalningar till kortinnehavaren måste du återkalla dem innan du kan ta bort kortinnehavaren. Om lunchförmånen betalats till ett för stort belopp kan den återbetalas inom 7 dagar från betalningen av förmånen. Därefter måste dessa belopp debiteras från lönen eller på annat sätt. Efter raderingen kan saldot på kortkontot användas i 30 dagar, varefter saldot förfaller. 9

10 7. Betalningsgrupper Fliken Betalningsgrupper Bildande Användningen av Lunchkort Webbtjänst förutsätter inte att man bildar betalningsgrupper. Du kan ändå bilda betalningsgrupper för att underlätta betalningen av lunchförmånen till liknande grupper. Bildande av en betalningsgrupp Börja med att klicka på Lägg till ny i kolumnen Betalningsgrupper på förstasidan i Lunchkort Webbtjänst. I webbtjänsten kan du också läsa en detaljerad instruktion för betalningsgrupper. Bilda en betalningsgrupp 1. Ange ett namn för betalningsgruppen. 2. Välj konto till vilket betalningsgruppen ansluts. 3. Definiera de förvalda betalningsuppgifterna. 4. Lägg till kortinnehavare i betalningsgruppen genom att klicka på Lägg till kortinnehavare i gruppen. Uppdatering av uppgifter Välj den betalningsgrupp vars uppgifter du vill redigera. Klicka på Uppdatera i fältet Uppgifter om betalningsgruppen. Du kan uppdatera betalningsgruppens namn de förvalda värdena på lunchförmånen företags- eller underkontot som betalningsgruppen hör till radera eller lägga till kortinnehavare Du kan också radera en betalningsgrupp om den inte har några framtida tidsbestämda betalningar. Radering OBS! Du kan inte radera en betalningsgrupp om kortinnehavarna i gruppen har framtida tidsbestämda betalningar. Du kan radera en betalningsgrupp på fliken Betalningsgrupper. 1. Välj först den betalningsgrupp som du vill radera. 2. Klicka på Ta bort betalningsgruppen nere till vänster. 3. Bekräfta raderingen på sidan Ta bort betalningsgruppen? 4. Om det finns framtida tidsstyrda betalningar för betalningsgruppen, ber tjänsten dig först återkalla betalningarna. 10

11 8. Lunchkort Fliken Beställ ett nytt kort Beställning Du kan beställa flera kort på förstasidan i Lunchkort Webbtjänst. 1. Klicka på Beställ och förnya kort. 2. Du får en förteckning över alla de kortinnehavare som inte har giltigt kort eller vars kort måste förnyas. 3. Välj de personer för vilka du vill beställa ett kort och klicka på Beställ till valda. 4. Kontrollera uppgifterna och bekräfta beställningarna. För enskilda kortinnehavare kan du beställa kortet på kortinnehavarens egen sida. 1. Klicka på Beställ ett nytt kort. 2. Kontrollera uppgifterna och bekräfta beställningen genom att klicka på Beställ. Förnyat kort Du får fram en förteckning över de personer vars kort måste förnyas genom att klicka på Beställ och förnya kort på första sidan i Lunchkort Webbtjänst. Välj de personer för vilka du vill beställa ett kort och klicka på Beställ. Förkommet kort Om kortinnehavaren har tappat sitt kort ska Luottokunta meddelas om det tfn Saldot på kortkontot överförs till ett nytt kort som du kan beställa enligt anvisningarna ovan. I webbtjänsten finns också en detaljerad beskrivning av beställning av Lunchkort. 11

12 9. Företags- och underkonton Fliken Konton Saldouppgifter Saldona på företagskontot och underkontona syns på två ställen 1. På förstasidan i Lunchkort Webbtjänst. 2. På fliken Konton. I kolumnen Kontots saldo syns hela kontosaldot, medan kolumnen Disponibelt saldo även beaktar täckningsbokningen för tidsstyrda betalningar till kortinnehavarna. Om framtida tidsstyrda betalningar kommer att betalas ser du summan i den separata kolumnen Reserverat saldo på fliken Konton. Kontoöverföringar Du kan göra kontoöverföringar mellan företagskontot och underkontona enligt det disponibla saldot och din användarbehörighet. Kontoöverföringarna görs på fliken Konton. 1. Välj käll- och målkonto samt summa som ska överföras. 2. Saldona uppdateras omedelbart efter att transaktionen sparats. 12

13 10. Rapporter Fliken Kontoutdrag Kontoutdrag Du hittar kontoutdragen för företagskontot och eventuella underkonton på fliken Konton. Välj datumintervall för de transaktioner du vill granska. På kontoutdraget visas kontoöverföringar från andra konton samt betalningar till och återbetalningar från kortinnehavare. Huvudanvändarens funktioner Kontoutdrag i csv-format Huvudanvändaren kan överföra kontoutdraget i en csv-fil och spara den i sin terminal. Csv-tabellen som används i hämtningen av betalningsuppgifter kan även redigeras för löneadministrationens behov. En filmall kan laddas ned från Lunchkort Webbtjänst. Faktureringshistorik Huvudanvändaren kan använda faktureringshistoriken till exempel för kontroll av faktureringsgrunden. Faktureringshistoriken finns på fliken Företag. Klicka på Faktureringshistoria. Du kan kontrollera faktureringsuppgifterna antingen i tjänsten eller ladda ner dem som en Excelfil: kryssa för de fakturor du vill kontrollera och klicka på Ladda valda. 13

14 11. Grunduppgifter Företag Namnet på företaget som administreras syns hela tiden uppe till vänster i tjänsten. De uppgifter som sparats för företaget ser du på fliken Företag. Om du upptäcker fel i företagets uppgifter eller det sker ändringar i dem ska du meddela om det till Lunchkort Kundtjänst tfn (09) Användare Du kommer åt dina egna uppgifter genom att klicka på ditt namn i den övre listen i Lunchkort Webbtjänst. Om dina uppgifter har förändrats ska du meddela Lunchkort Webbtjänsts huvudanvändare om det. 12. Utloggning Du loggar ut ur Lunchkort Webbtjänst genom att klicka på Logga ut uppe till höger. Tjänsten loggar automatiskt ut användaren om tjänsten inte används på 15 minuter. 14

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Tele2 Selfcare Snabbguide

Tele2 Selfcare Snabbguide Tele2 Selfcare Snabbguide 1 Innehåll Introduktion... 3 Inloggning och installation... 3 Översikt... 4 Mitt konto... 5 Min profil...5 Företagsprofil...5 E-postnotifiering...5 Välj ordergodkännare...6 Användare...

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

SourceTech Tellus R2 Webklient

SourceTech Tellus R2 Webklient SourceTech Tellus R2 Webklient Användarhandbok Copyright SourceTech AB 2008 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL www.boenderegistret.se

ANVÄNDARMANUAL www.boenderegistret.se ANVÄNDARMANUAL 2 Innehåll Boenderegistret vad är det? 4 Boenderegistrets funktioner 5 Att beställa digitala enheter 6 Kom-igång-guide 7 Introduktionsguider 8 Lägga till boende 8 Ändra uppgifter på en boende

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. 1 (17) INLOGGNING via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. E-post meddelande om obehandlad faktura sänds en gång per dag. Användaren kan även skapa adressen

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 10 Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 2.1 Sidan 2 av 10 Innehåll Att logga in och byta lösenord... 3 Logga in... 3 Byta lösenord...

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Handbok för Testcenter. Enlight ET 2. Enlight Candidate. Enlight TestStation Manager med Skills Card hanterare. DF Datakörkortet AB

Handbok för Testcenter. Enlight ET 2. Enlight Candidate. Enlight TestStation Manager med Skills Card hanterare. DF Datakörkortet AB Handbok för Testcenter Enlight ET 2 Enlight Candidate Enlight TestStation Manager med Skills Card hanterare DF Datakörkortet AB Handbok för testcenter ET25 v1.0.doc Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION...1

Läs mer

Vårdpersonal. version 6.4.1

Vårdpersonal. version 6.4.1 Vårdpersonal version 6.4.1 Innehåll Mina vårdkontakter... 4 Support... 4 Behörigheter... 5 Ärendetyper... 6 Skaffa konto... 9 Skaffa konto med e-legitimation (kort)... 9 Skaffa konto med e-legitimation

Läs mer

Guide till Elektronisk Följesedel

Guide till Elektronisk Följesedel Guide till Elektronisk Följesedel Sid 1 Beskrivning av Elektronisk Följesedel Elektronisk följesedel är till för dig som skickar brev eller andra försändelser och betalar via faktura. Genom detta verktyg

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30 Introduktion Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Introduktion till Pacsoft Onlines användargränssnitt... 3 1.1 Grundläggande navigering... 3 1.2 Sökning efter information... 4 1.3 Inmatning av uppgifter...

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Sonera Bill. Bruksanvisning

Sonera Bill. Bruksanvisning Sonera Bill Bruksanvisning 1/9 Sonera Bill Bruksanvisning 06/2011 Sonera Bill är en mobilapplikation för iphone- och ipad-telefoner. Den synkroniseras automatiskt med Sonera Fakturera-tjänsten vid uppkoppling

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Aktiviteter Version 9 2014-07-28 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning 2. Huvudflik Mina sidor s.4 Lägg till

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

TIS HJÄLP VCCS TECHNICAL INFORMATION SHOP (TIS) INSTRUKTION FÖR OBEROENDE VERKSTÄDER

TIS HJÄLP VCCS TECHNICAL INFORMATION SHOP (TIS) INSTRUKTION FÖR OBEROENDE VERKSTÄDER VCCS TECHNICAL INFORMATION SHOP (TIS) INSTRUKTION FÖR OBEROENDE VERKSTÄDER INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Inställning av konto... 3 1.1.1 Oberoende verkstäder med TIE-åtkomst... 3 1.2 Login för registrerade

Läs mer