Finansiering för nyföretagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiering för nyföretagare"

Transkript

1 Finansiering för nyföretagare

2 Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi hjälpa till med? 8 Vad ska man tänka på innan man kontaktar Almi? När kan man få hjälp av Almi och med vad? Family, friends and fools 10 Riskkapital och affärsänglar 10 Bidrag 11 EU-stöd 12 Sälj, sälj, sälj! 14 Fakturera få betalt för ditt jobb Tjäna pengar och spara pengar Mer om att starta företag hittar du på den nya företagarsajten verksamt.se. Info 0020 Rev A. ISBN Produktion: Elisabeth Sivertsson/Reportagebörsen. Tryck: Danagårds Grafiska. Tryckt i 7000 ex, januari Därefter tryck vid behov. 2

3 Finansiering för nyföretagare När du ska starta företag är det viktigaste att du har en affärsidé som du verkligen tror på. Det är den du ska tjäna pengar på. Därutöver behöver du också ett startkapital för att komma igång med företaget. Förmodligen måste du göra några inköp och kanske hyra en lokal. Pengarna ska också räcka till företagets utgifter under den första tiden. De allra flesta finansierar sin företagsstart med egna pengar. Om du inte har tillräckligt med eget kapital så kan du låna av banken eller av Almi. Startar du ett företag som kommer att växa snabbt finns även möjligheten att ta in riskkapital. Räkna inte med att du ska få bidrag för att starta företag. Den möjligheten är liten och finns bara för särskilda grupper, som till exempel arbetslösa under vissa förutsättningar. Etablerar du ett företag i ett så kallat stödområde kan du kanske få investeringsstöd. När du ska starta företag är det viktigaste att du har en affärsidé som du verkligen tror på. 3

4 Finansiering för nyföretagare Svett och egna pengar Du måste också räkna på dina privata kostnader så att du har pengar kvar att leva på. När du startar ett nytt företag är det bra att göra en affärsplan. Den är ett verktyg som hjälper dig att planera din företagsstart och hur du ska göra företaget lönsamt. I affärsplanen ingår att göra tre olika slags budget för ekonomin i företaget startbudget, resultatbudget och likviditetsbudget. När du startar företag kan det ta lite tid innan du kan ta ut någon fast lön. Men räkningarna fortsätter att komma som vanligt. Därför är det viktigt att du klarar av den första tiden utan inkomster. Det kan du göra genom att använda sparat kapital, skaffa ett extrajobb eller jobba kvar på din gamla anställning medan du startar upp, kanske på deltid. De allra flesta startar sitt företag med egna medel och hårt arbete. Försök skaffa dig en uppfattning om hur mycket pengar du behöver till din företagsstart och dina löpande utgifter för att driva företaget under en sexmånadersperiod. Samtidigt måste du räkna på dina privata kostnader så att du har pengar kvar att leva på. Gör en likviditetsbudget som hjälper dig att få en överblick över kassan över tiden, så att du kan planera kommande in- och utbetalningar och slipper obehagliga överraskningar i form av oväntade räkningar Annat Släkt och vänner Banklån Egna medel De vanligaste finansieringssätten. Källa: Nyföretagandet i Sverige 2008 (Tillväxtanalys) 4

5 Så gjorde vi tre småföretagare berättar Hanna Kastås, grundare av Smilfink Vad sysslar ditt företag med? Smilfink produktion har två inriktningar. Dels skribentuppdrag, dels design och försäljning av barnkläder via webben. Båda delarna är i väldigt liten skala eftersom jag har mitt vanliga jobb kvar. Jag gör det mest för att det är roligt och för att jag kan. Gjorde du någon budget innan du startade firman? Jag gjorde en grov budget för att se om det skulle gå runt över huvud taget. Stämde budgeten med verkligheten? Ja, till stor del. Eftersom jag har haft fasta uppdrag så var det relativt lätt att göra en budget som stämde överens med verkligheten. Vad behövde finansieras? Jag behövde göra en del inköp en webbdomän, kläder att trycka på, trycksaker och förpackningsmaterial. Sedan tillkom tryckkostnader. Jag köpte även en bärbar dator för att kunna jobba när jag är på språng. Hur stort värde har ditt lager? Jag har inget större lager hela kollektionen trycktes på en gång och det mesta såldes direkt till butiker som säljer vidare i sin tur. Mitt eget lager har ett värde på ungefär kronor. Har företaget någon buffert? Nej, inte direkt. Men jag ser till att inte dra på mig några utgifter som jag inte kan täcka. När startade du firman? Jag körde igång i mars Hur funderade du över bolagsform? Jag har en enskild firma. I mitt fall är inget annat aktuellt i dagsläget eftersom det här är en väldigt liten verksamhet. Har du något tips till den som ska starta eget idag? Gå på Skatteverkets informationskvällar. Det är guld värt om man inte har så bra koll på hur saker och ting ska skötas. Var också noga med uträkningarna när du gör den preliminära deklarationen. Utifrån den beräknas hur mycket skatt ditt företag ska betala. Det kan bli jobbigt om du måste betala för mycket men även i form av ett bakslag senare om du betalar för lite. 5

6 Finansiering för nyföretagare Banklån Det är inte så många som lånar pengar till sin företagsstart, men ett lån kan ibland vara nödvändigt för att kunna göra en viktig investering. Ett banklån för att starta företag går till på ungefär samma sätt som att köpa bostad, bil eller båt. Banken ser gärna att du kan visa upp att försäljningen går bra och att företaget visar vinst, eller att du kan lämna någon slags säkerhet. Med säkerhet menas en pant som exempelvis ditt hus eller lägenhet. Det kan också vara att en annan person som ingår en borgensförbindelse med dig. För det nystartade företaget kan banklån användas om du ska investera i något kostsamt, som en maskin, dyr dator, fordon eller liknande. Banken tar hänsyn till att det som du lånar pengar till kan säljas ifall du inte kan betala tillbaka ditt lån. Prata med din bank om vilka lån som finns. Har ni ett bra förhållande kan du ofta få bättre villkor. Det lönar sig också att prata med flera banker, eftersom olika banker erbjuder olika villkor. Det här tittar banken på Från bankens sida är det viktigt med förtroendet för dig som kund och en bedömning av din förmåga att betala tillbaka lånet. Det här tittar banken på när de bedömer din ansökan: Dig som företagare (erfarenhet, privatekonomi, referenser och utbildning). Din affärsplan, om den är realistisk och detaljerad. Övriga ägare av företaget, om det inte bara är du själv. Finns revisor eller ekonomihjälp? För redan etablerade företag vill banken även se balansräkning, bokslut och kanske din deklaration. Observera alltså att din privatekonomi kan inverka på ditt företags chanser att få ett bra lån. Jobba även igenom din affärsplan det ger dig en bättre grund att stå på när du ska prata om ditt företag i marknadsföringssyfte. 6

7 Banken tipsar Ingela Hemming företagsekonom på SEB Vad kan banken hjälpa till med? SEB:s företagsekonom Ingela Hemming: Banken kan hjälpa småföretagare med flera olika finansieringar, inte bara investeringslån. En vanlig finansieringsform för att jämna ut toppar och dalar när intäkterna är ojämna är checkkredit. Det kan också vara så att man tillfälligt behöver extra likviditet för att betala löner eller större leverantörsfakturor. En annan form av finansiering är något som kallas factoring. Det innebär att man låter banken ta hand om faktureringen och får pengar genom att belåna sina egna kundfakturor. Dessutom hjälper banken till med leasing, det vill säga att du hyr ett objekt via banken istället för att låna till en större investering som datorer eller maskiner. Banken kan även samarbeta med Almi som kan ta en del av ett lån om risken bedöms som större, säger Ingela Hemming. Leasing eller avbetalning Bra tips till nystartade företagare Om alla siffror, bokslut och rapporter känns övermäktiga skaffa hjälp. Till exempel Nyföretagarcentrum, kan hjälpa till med kostnadsfri rådgivning. Men kom ihåg att det ändå är du som måste ha koll på ditt företags utveckling. Fråga om du inte förstår vad rådgivarna säger. Om du ska investera i maskiner eller kapitalvaror kan leasing eller avbetalning vara ett alternativ. På inköpsstället finns ofta information om avbetalning. Det kan vara ett prisvärt alternativ till mindre lån, trots att totalsumman ofta blir högre än vid ett regelrätt köp. Maskiner som skrivare och kopiatorer går ofta att leasa. Det innebär att du skriver på ett slags hyresavtal och betalar en månadskostnad. Du kan byta upp dig till nyare maskiner under hyresperioden mot en justering av månadskostnaden. Bankerna är inga riskkapitalister och vill oftast ha säkerhet för att låna ut pengar. Om ditt företag behöver satsa på en riskfylld idé kan du till exempel ta kontakt med Almi. 7

8 Finansiering för nyföretagare Vad kan Almi hjälpa till med? Almi är ett komplement till banken. Här kan du ansöka om lån med mindre krav på säkerhet. Hur hög räntan på lånet blir beror på hur hög risk Almi bedömer att ditt företagsprojekt innebär. Almi har flera olika finansieringsalternativ, men för det nystartade företaget är det två olika lån som är aktuella: Almi Företagslån Ett lån för både nya och etablerade företag. Du får låna upp till 50 procent av ditt kapitalbehov, men för att inte konkurrera med bankerna på den privata marknaden tar Almi ut en högre ränta än den genomsnittliga bankräntan. Lånet ska oftast betalas tillbaka på 3-5 år. Almi Mikrolån Lån upp till kronor. Det krävs inga särskilda säkerheter, räntan är lägre under det första året och lånet är amorteringsfritt under första halvåret. Almi tipsar Wilhelm Liljencrantz chef för affärsområdet Finansiering nya företag på Almi Stockholm Vad ska man tänka på innan man kontaktar Almi? Wilhelm Liljencrantz, affärsområdeschef på Almi Stockholm: Almi Stockholm skiljer sig en del åt jämfört med Almis verksamhet i resten av landet. I Stockholm fokuserar Almi på själva finansieringen medan man i övriga landet även arbetar med rådgivning. Här har vi i stället valt att samarbeta med länets olika Nyföretagarcentrum som arbetar fokuserat med just rådgivning. När man kommer till oss i Stockholm ska man vara klar med rådgivningen samt ha en komplett låneansökan, affärsplan, resultat- och likviditetsbudget med sig. Man ska helt enkelt vara redo att lansera sin affärsidé. När kan man få hjälp av Almi och med vad? Vid innovationer, finansiering av nya företag och finansiering av etablerade företag. Innovationsavdelningen är för dem som har en uppfinning eller en i övrigt innovativ idé. Denna avdelning skiljer sig från våra två övriga genom att vi här erbjuder både rådgivning och finansiering. Det kan till exempel vara råd kring patent, varumärkesfrågor, upphovsrätt, prototyp eller produktutveckling. Finansieringsmässigt har vi mikrolånet som är förmånligt och särskilt anpassat för nya företag som inte har så stora kapitalbehov. Om man har ett kapitalbehov som överstiger kronor krävs 50 procents medfinansiering. Det vill säga Almi kan låna ut upp till 50 procent av det totala kapitalbehovet, resten måste komma från annat håll. Det kan vara egna pengar, bank eller annan extern part. Läs mer på 8

9 Så gjorde vi tre småföretagare berättar Lisa Hemph, VD på webbtjänsten Workey Vad är Workey? Workey är en sökmotor på webben för lediga jobb. Vi vill effektivisera på arbetsmarknaden genom att underlätta för arbetsgivare och arbetssökande att mötas. Workey startades med hjälp av eget kapital. Till att börja med behövdes kapital för att ta fram den tekniska plattformen till webbtjänsten. Hur gjorde du budget och estimat över hur mycket kapital Workey skulle behöva? Det är inte lätt att uppskatta hur mycket kapital som behövs innan företaget startas. Vi tog hjälp av personer som har bra erfarenhet av att starta företag för att göra budget och estimat. Vi anställde tekniker för att bygga den tekniska plattformen. När teknikplattformen var klar behövdes kapital för att anställa och ta fram en säljorganisation och även till marknadsföring. Nu i efterhand: stämde budgeten? Nja, vi har fått göra om och revidera budgeten ett par gånger, men att starta företag är en stegvis process. Budgeten stämde till en början, sen har vi fått räkna om den ju längre vi kommit. Ni fick också hjälp av Almi, hur kom ni i kontakt med dem? Vi sökte upp dem via deras webbsida och ringde upp. Processen att ta fram affärsplan och underlag till Almi tog också några månader. Då vi tog ett företagslån behövdes medfinansiering och där stod vi faktiskt mest för kapitalet själva. Då ni skulle växa fort beslöt ni att ta in riskkapital. Hur hittade ni riskkapitalister? Vi sitter i ett entrepenörscenter som heter IQube i Stockholm och det var via kontakter här som vi kom i kontakt med riskkapitalister. Även processen att prata med riskkapitalister och sedan få loss kapitalet tog några månader. Tips till den som ska starta företag idag? Man ska verkligen brinna för sin idé eftersom man ska jobba med den länge, men annars kan mitt tips tyckas vara tråkigt: det är verkligen en fördel att ha en riktigt bra affärsplan innan du sätter igång. 9

10 Finansiering för nyföretagare Family, friends and fools Det kostar inget att fråga, men du bör vara beredd på ett nej. Ditt eget startkapital kanske inte räcker för att täcka alla kostnader i företaget, och du vill kanske inte börja med att ta ett banklån. Då kan du prova att vända dig till din familj och dina vänner för att låna pengar. Har du en moster, faster eller annan släkting som du vet har det gott ställt? Det kostar inget att fråga, men du bör vara beredd på ett nej. Var noggrann med att skriva ett skuldebrev på hur mycket du lånar och när, så att du inte behöver bli ovän med dina nära och kära på grund av pengar. Är vännerna och familjen även så givmilda att du slipper ränta? Annars ska det klart och tydligt anges vad det är som gäller både för din egen och dina vänners skull. Uttrycket family, friends and fools anspelar skämtsamt på att någon i din närhet som kan tänka sig att investera pengar i din verksamhet skulle vara en dåre. Nu är det upp till dig att bevisa att så inte är fallet! Riskkapital och affärsänglar Det kanske inte strömmar in pengar i verksamheten den första tiden, men tanken är naturligtvis att det ska bli ändring på det när företaget väl är etablerat. Riskkapital är en insats som någon, eventuellt du själv, gör i ditt företag för att få avkastning på insatsen längre fram. Ofta sker insatsen i utbyte mot aktier i företaget eller i något annat slags ägande. Riskkapitalbolag arbetar med tillväxtbolag i innovativa branscher och med företag som vill växa fort. En affärsängel är en privatperson som använder sin privata förmögenhet för att göra tidsbegränsade investeringar i små snabbväxande eller nystartade företag. Om du tar in en extern finansiär bör du tänka på att du antagligen kommer att få minskat inflytande i ditt företag. Som intressent vill riskkapitalbolaget eller affärsängeln naturligtvis ha en del att säga till om och det finns en risk att ni inte vill samma sak med företaget. Välj dina investerare med omsorg. Rätt sorts mothugg kan ju också vara nyttigt när man är ny, ivrig företagare. Du hittar riskkapitalister och affärsänglar hos Svenska Riskkapitalföreningen eller hos Connect Sverige. Se och 10

11 Bidrag Din affärsidé ska vara lönsam och kunna ge varaktig ekonomisk försörjning. Under vissa förutsättningar kan Arbetsförmedlingen ge ekonomiskt stöd till dig som har en affärsidé och vill starta eget. Det sker genom ett program som kallas Stöd till start av näringsverksamhet. Programmet innebär att du får ekonomisk hjälp under högst sex månader medan du arbetar med att få igång ditt företag. Din affärsidé ska vara lönsam och kunna ge varaktig ekonomisk försörjning. Arbetsförmedlingen väger också in dina förutsättningar att driva eget. Du kan ha påbörjat arbetet med att starta företaget men får i princip inte ha haft några intäkter, du får till exempel inte ha lyft ett banklån eller skickat någon faktura till en kund innan du fått stödet beviljat. Storleken på stödet motsvarar din ersättning från arbetslöshetskassan. Även den som inte har rätt till ersättning enligt arbetslöshetsförsäkringen kan få bidraget. Stödet är skattepliktigt och räknas som inkomst när du ska räkna ut pensionen. För att komma ifråga ska du vara arbetslös eller riskera att bli det samt vara inskriven på Arbetsförmedlingen. På vissa orter kan även den som har en anställning få stöd till att starta eget. Det är i vissa fall också möjligt för dig som är under 26 år att få stöd. Stödet kan kombineras med programmet Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet. Det riktar sig till personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och som vill starta eget. Stödet ska användas till investeringar med mera. Hur stort det är kan Arbetsförmedlingen upplysa dig om. Planerar du att anställa personal kan det också finnas möjlighet till stöd och bidrag. Om du vänder dig till arbetsförmedlingen kan du få utförligare information om detta. Läs mer hos Arbetsförmedlingen, Har du tidigare varit statsanställd och har blivit uppsagd från ditt jobb kan du få ett bidrag från Trygghetsstiftelsen för att starta eget. På Trygghetsstiftelsens hemsida hittar du mer information, Bedriver du industri- eller turistverksamhet i gles- eller landsbygd finns möjligheter till investeringsstöd. Ta kontakt med din länsstyrelse för mer information. 11

12 Finansiering för nyföretagare EU-stöd Genom Enterprise Europe Network kan du få information om att etablera ditt företag inom EU eller skaffa affärspartners i andra EU-länder. EU har inga generella bidrag för att starta företag. Enterprise Europe Network är ett nätverk som erbjuder företagare information om EU-regler, internationalisering och EU-finansiering. Enterprise Europe Network kan också hjälpa dig med förmedling av internationella affärskontakter, främst inom EU. Och kunskaps- och teknikutbyte till nytta för affärssamarbete mellan företag inom EU. Läs mer om EU-stöd på webbplatserna och 12

13 Så gjorde vi tre småföretagare berättar Peder Bergstrand, AD och medgrundare Wreck Creative Studios Wreck Creative Studios arbetar med regi, animation och grafisk form till musikvideor, trycksaker och skivomslag. Wreck startade som ett frilansnätverk där fyra vänner jobbade tillsammans men hade egna enskilda firmor. De tog betalt genom att en i nätverket skickade fakturan till kunden och att de andra sedan fakturerade sina delar till den förste kollegan bestämde man sig för att starta ett aktiebolag tillsammans. Finansieringen till den insatsen planerade vännerna så att de skulle slippa låna kapital. När vi startade vårt samarbete var det klart att vi skulle starta ett aktiebolag förr eller senare. För att slippa låna väntade vi tills vi fick in betalningen för ett stort jobb. Vi tog då hela vinsten och startade aktiebolag för pengarna, säger Peder Bergstrand, Art Director och en av grundarna av Wreck. Att försöka få bidrag blev aldrig aktuellt för Wreck. Att välja mellan att vänta ett halvår på att eventuellt få ett bidrag eller att sätta igång när kunderna fanns blev ett enkelt beslut. Vi började jobba direkt. Även investeringar i de datorer man använde i jobbet sköt Wreck på framtiden. Peder och en kollega gick Forsbergs skola och där ingick en laptopdator i kursavgiften. De övriga använde i princip sina privata hemdatorer. Det är först på senare tid de börjat investera i ny hårdvara, men då i sakta mak så att de slipper finansiera köpen genom lån. Wrecks fyra grundare studerade tillsammans medan de startade upp sina enskilda firmor och först efter 1 1/2 år startade de firman på riktigt. Det gjorde att kostnaderna hölls nere. Eftersom vi smygstartade och inte tog ut några löner den första tiden så har vi kunnat klara oss. Man kan säga att vi byggde vårt eget riskkapital och det har gjort att vi inte behövt ta några stora lån. Någon gång har vi fått ta ett kortfristigt lån innan vi kunnat debitera en kund för ett större jobb, men det är också det enda lånet vi tagit. Har du något finansieringstips till en nystartande företagare? Att smyga igång samtidigt som du har kvar ditt gamla jobb kan vara ett väldigt bra sätt att prova på ifall företagsidén håller. Räkna med att det tar minst tre månader utan lön, det tar tid att starta upp och få kontakter och produktionen på plats. 13

14 Finansiering för nyföretagare Sälj, sälj, sälj Dina kunder är de absolut viktigaste personerna i ditt företag eftersom de ska finansiera din verksamhet. I inledningsskedet behöver du ett startkapital för att finansiera ditt företag, men tanken är naturligtvis att verksamheten ska finansiera sig själv. För att du ska få in pengar i ditt företag måste dina kunder köpa dina varor eller tjänster. Det innebär att du förutom att vara företagare också måste vara säljare. Kontakta dina potentiella kunder för att visa vad du har att erbjuda ju förr desto bättre. Dina kunder är de absolut viktigaste personerna i ditt företag eftersom de ska finansiera din verksamhet. Fakturera få betalt för ditt jobb Har du redan kunder, försök att fakturera dem så snabbt som möjligt efter avslutat uppdrag eller försäljning. Har du projekt som sträcker sig över en längre period med en eller flera kunder kan du föreslå delbetalningar. På så sätt får du kontinuerligt in inkomster i företaget. Om du tillsammans med kunden lägger upp delmål för leverans kommer det också att vara lättare att delfakturera. I början kanske ditt företag kan få förskottsbetalningar på arbete som ska utföras. Du kan även samarbeta med leverantörer genom att de kan ge dig lite extra kredit eller förlängd tid att betala fakturor på. Den här typen av samarbete kräver att du har en bra relation till dina kunder och leverantörer. Kanske vill de ha något i utbyte, som till exempel ensamrätt på dina varor en tid. 14

15 Tjäna pengar och spara pengar Att tjäna pengar är väldigt bra, men det är också viktigt att spara för att företaget ska kunna investera och växa. Om du lyckas minimera behovet av att låna pengar går mer av dina intäkter till dig själv. När du just startat är det extra viktigt att du inte drar på dig onödiga kostnader eftersom dina intäkter kanske låter vänta på sig ett tag. Du kan hålla nere kostnader genom att bland annat låna material av en kollega, använda din privata utrustning eller köpa begagnat. Rannsaka dig själv om du verkligen behöver köpa nytt material och maskineri till ditt företag. Behöver du verkligen en ny dator eller skulle det gå lika bra med en begagnad? En sak som är viktig att prioritera i starten är kommunikation. Dina kunder bör lätt kunna få tag på dig. En mobiltelefon är bra att ha, men kanske fungerar det lika bra med ett kontantkort istället för ett abonnemang? Då har du full kontroll på kostnaderna. Behöver du en lokal eller ett kontor, eller kan du sköta din verksamhet från hemmet? Om du behöver kontor kan du hyra in dig med andra så att ni kan dela på kostnaderna för el, internet, kopiator med mera. Alla kostnader som är nödvändiga för verksamheten får du göra avdrag för. Var noga med din bokföring och spara alla kvitton på företagets utgifter. 15

16 Tillväxtverket Tel För fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. Finansiering för nyföretagare När du ska starta företag är det viktigaste att du har en affärsidé som du verkligen tror på. Därutöver behöver du också ett startkapital för att komma igång med verksam heten. Här får du tips och råd om hur du löser finansie ringen så att ditt företag får en flygande start. Våra broschyrer Starta företag Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Finansiering för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Du kan beställa broschyrerna på Verksamt.se På den nya företagarsajten verksamt.se finns information om att starta, driva och utveckla företag. Du hittar också e-tjänster och verktyg som underlättar för dig. INFO 0020 REV A. ISBN PRODUKTION: ELISABETH SIVERTSSON/REPORTAGEBÖRSEN. TRYCK: DANAGÅRDS GRAFISKA. TRYCKT I 7000 EX, JANUARI DÄREFTER TRYCK VID BEHOV.

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

Affärsplanen. ditt sätt att planera företagsstarten

Affärsplanen. ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Innehåll Affärsplanen 3 Produkten/tjänsten Marknaden och kunderna Konkurrenterna Strategi Sammanfattning Dina förutsättningar 7 Ditt företag i siffror

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15 Affärsplan En första skiss 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare

Läs mer

Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten

Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen Innehåll Affärsplanen 2 Produkten/tjänsten Marknaden och kunderna Konkurrenterna Strategi

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Stöd till start av näringsverksamhet

Stöd till start av näringsverksamhet Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2014-09. Stöd till start av näringsverksamhet Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och

Läs mer

Finansieringsspelet. Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag

Finansieringsspelet. Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Finansieringsspelet Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Finansieringsspelet Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Vad är egentligen en

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform.

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform. Affärsplan Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse och

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 23 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Stockholms stads innovationsstipendium 2010 Kostnadsfri hjälp med översättning

Läs mer

MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET. Personnummer: (10 siffror) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan

MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET. Personnummer: (10 siffror) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET Namn: Personnummer: (10 siffror) Inskriven på AF kontor: (Välj ett alternativ) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan *Detta

Läs mer

Avveckla UF-företaget

Avveckla UF-företaget Avveckling Avveckling Avveckla UF-företaget Leverera beställningar Sälja slut på lager Betala leverantörer och andra skulder Få betalt från kunderna för de sista fakturorna Se till att bokföringen är i

Läs mer

Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen. Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika

Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen. Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika 1 Finansiering eget kapital Bundet och fritt aktiekapital tillskjutet av ägarna Balanserat resultat +/-

Läs mer

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning när du behöver få ordning på din ekonomi 1 kostnadsfri budget- och skuldrådgivning i sveriges kommuner Visste du att det finns budget- och skuldrådgivning

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! STIFTELSEN Genomförde 9 343 rådgivningar under 2010 Medverkar till att 2 000 företag startar per år 11 000 klienter i vår databas 65 rådgivare 10 anställda

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Finansiering. Visit Värmland 2015-03-12. Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner

Finansiering. Visit Värmland 2015-03-12. Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner Finansiering Visit Värmland 2015-03-12 Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner Sockenstämman den 15 maj 1855 Syftet var dubbelt då: synnerlig fördel för församlingen

Läs mer

ROT 5, 2009 2009 & RUT

ROT 5, 2009 2009 & RUT Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 15 och 16 April 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser Ny myndighet: Tillväxtverket (fd. Nutek m.fl) Tullverket informerar: Tullnytt 5, 2009

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Affärsplan. För Loh Electronics AB

Affärsplan. För Loh Electronics AB Affärsplan För Loh Electronics AB Adressinformation Denna affärsplan har upprättats av: Rolf Loh Telefon: 0703521425 Adress: Skog Skogsängen Mobiltelefon: 0703521425 Personnummer: 4510202312 Epost rolf@lohelectronics.se

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 5 Januari 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Ta chansen! Minikurs 1 Försäljning: Presentera dig och ditt företag så att alla vill

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum Stockholm Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 1776 kompletta svar 421 Svarsfrekvens 24% Personer

Läs mer

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter.

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter. Bilaga 3 1. Ur Samhällskunskap A Familjens ekonomi Olika familjer Det finns många olika sorters familjer. Man kan leva i en s k kärnfamilj, med mamma, pappa och barn. Man kan leva som ensamstående. Det

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar För dig som driver egen tandläkarpraktik är det naturligtvis viktigt att kunna erbjuda dina patienter ett bra och enkelt sätt att betala. Lika viktigt är förmånliga

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Affärsänglar...27 Avtalet...27 Du står risken...29 Finansiell medverkan...32 Var hittar du en affärsängel?...33

Affärsänglar...27 Avtalet...27 Du står risken...29 Finansiell medverkan...32 Var hittar du en affärsängel?...33 Innehåll Om boken...7 Affärsplanen...9 Vad är en affärsplan?...9 Affärsplanens innehåll...10 Två affärsplaner...11 Så läser finansiären din affärsplan...12 Affärsplanens framställning...16 Förslag till

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 7 Februari 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 7 Februari 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 7 Februari 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Vill Du utveckla en vara eller tjänst? Nu finns pengar att söka! Esbri: Föreläsning den 17/2

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Företagslotsen Verksamt.se Bolagsverket - Exempel på tjänster Academy

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP Vill du Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK Utgiven av Trygghetsstiftelsen maj 2010-1300 ex. Text N-G Kolfeldt,

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 33 Augusti 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Tillväxtverket: Starta Företag-dag Tällberg Foundation: En Dag för Framtiden, söndagen den

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 15 April 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholms stad: Ge Stockholmsungdomarna chans till sommarjobb! Stockholms Handelskammare: Kurs

Läs mer

Afema. Innovationsföretag i tidiga skeden strategier för patent och finansiering. Hämta bilderna på www.afema.se

Afema. Innovationsföretag i tidiga skeden strategier för patent och finansiering. Hämta bilderna på www.afema.se Afema Innovationsföretag i tidiga skeden strategier för patent och finansiering Ström & Gulliksson Salén-huset 10 september 2004 Eric Martin Hämta bilderna på www.afema.se Innovationsföretag i tidiga skeden

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Planeringsarbete och nya idéer... 3 1.1 Att planera affärsutveckling... 3 1.2 Olika slag av idéer för utveckling...

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

smartse société mutuelle BÄttre pour artistes VILLKOr FÖr KreatIVa FrILaNsare

smartse société mutuelle BÄttre pour artistes VILLKOr FÖr KreatIVa FrILaNsare smartse BÄTTRE VILLKOR FÖR KREATIVA FRILANSARE Société Mutuelle pour Artistes Hej! SMartSe vänder sig till dig som är frilansare med kulturell och kreativ verksamhet. Hos oss kan du fakturera utan egen

Läs mer

Nya företags utveckling

Nya företags utveckling Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgifterna används endast till statistiska sammanställningar. Vid publicering kommer inga

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012

Entreprenörskapsbarometern 2012 Entreprenörskapsbarometern 2012 län 1 Om undersökningen Barometern 2012 Attitydundersökning Telefonintervjuer 13 000 svarande 18-70 år Genomförts tidigare 2 Mer om undersökningen Stratifierad på kön, ålder

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012

Entreprenörskapsbarometern 2012 Entreprenörskapsbarometern 2012 län 1 Om undersökningen Barometern 2012 Attitydundersökning Telefonintervjuer 13 000 svarande 18-70 år Genomförts tidigare 2 Mer om undersökningen Stratifierad på kön, ålder

Läs mer

Ekonomiskt stöd. Emma Lind. En studie om eget företagande inom hantverkssektorn

Ekonomiskt stöd. Emma Lind. En studie om eget företagande inom hantverkssektorn Slöjd, hantverk och formgivning Produkt- och uppsatsarbete med vetenskaplig metod, 30hp, 754G46 Emma Lind Ekonomiskt stöd En studie om eget företagande inom hantverkssektorn Engelsk titel: Financial support-

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer