Finansiering för nyföretagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiering för nyföretagare"

Transkript

1 Finansiering för nyföretagare

2 Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi hjälpa till med? 8 Vad ska man tänka på innan man kontaktar Almi? När kan man få hjälp av Almi och med vad? Family, friends and fools 10 Riskkapital och affärsänglar 10 Bidrag 11 EU-stöd 12 Sälj, sälj, sälj! 14 Fakturera få betalt för ditt jobb Tjäna pengar och spara pengar Mer om att starta företag hittar du på den nya företagarsajten verksamt.se. Info 0020 Rev A. ISBN Produktion: Elisabeth Sivertsson/Reportagebörsen. Tryck: Danagårds Grafiska. Tryckt i 7000 ex, januari Därefter tryck vid behov. 2

3 Finansiering för nyföretagare När du ska starta företag är det viktigaste att du har en affärsidé som du verkligen tror på. Det är den du ska tjäna pengar på. Därutöver behöver du också ett startkapital för att komma igång med företaget. Förmodligen måste du göra några inköp och kanske hyra en lokal. Pengarna ska också räcka till företagets utgifter under den första tiden. De allra flesta finansierar sin företagsstart med egna pengar. Om du inte har tillräckligt med eget kapital så kan du låna av banken eller av Almi. Startar du ett företag som kommer att växa snabbt finns även möjligheten att ta in riskkapital. Räkna inte med att du ska få bidrag för att starta företag. Den möjligheten är liten och finns bara för särskilda grupper, som till exempel arbetslösa under vissa förutsättningar. Etablerar du ett företag i ett så kallat stödområde kan du kanske få investeringsstöd. När du ska starta företag är det viktigaste att du har en affärsidé som du verkligen tror på. 3

4 Finansiering för nyföretagare Svett och egna pengar Du måste också räkna på dina privata kostnader så att du har pengar kvar att leva på. När du startar ett nytt företag är det bra att göra en affärsplan. Den är ett verktyg som hjälper dig att planera din företagsstart och hur du ska göra företaget lönsamt. I affärsplanen ingår att göra tre olika slags budget för ekonomin i företaget startbudget, resultatbudget och likviditetsbudget. När du startar företag kan det ta lite tid innan du kan ta ut någon fast lön. Men räkningarna fortsätter att komma som vanligt. Därför är det viktigt att du klarar av den första tiden utan inkomster. Det kan du göra genom att använda sparat kapital, skaffa ett extrajobb eller jobba kvar på din gamla anställning medan du startar upp, kanske på deltid. De allra flesta startar sitt företag med egna medel och hårt arbete. Försök skaffa dig en uppfattning om hur mycket pengar du behöver till din företagsstart och dina löpande utgifter för att driva företaget under en sexmånadersperiod. Samtidigt måste du räkna på dina privata kostnader så att du har pengar kvar att leva på. Gör en likviditetsbudget som hjälper dig att få en överblick över kassan över tiden, så att du kan planera kommande in- och utbetalningar och slipper obehagliga överraskningar i form av oväntade räkningar Annat Släkt och vänner Banklån Egna medel De vanligaste finansieringssätten. Källa: Nyföretagandet i Sverige 2008 (Tillväxtanalys) 4

5 Så gjorde vi tre småföretagare berättar Hanna Kastås, grundare av Smilfink Vad sysslar ditt företag med? Smilfink produktion har två inriktningar. Dels skribentuppdrag, dels design och försäljning av barnkläder via webben. Båda delarna är i väldigt liten skala eftersom jag har mitt vanliga jobb kvar. Jag gör det mest för att det är roligt och för att jag kan. Gjorde du någon budget innan du startade firman? Jag gjorde en grov budget för att se om det skulle gå runt över huvud taget. Stämde budgeten med verkligheten? Ja, till stor del. Eftersom jag har haft fasta uppdrag så var det relativt lätt att göra en budget som stämde överens med verkligheten. Vad behövde finansieras? Jag behövde göra en del inköp en webbdomän, kläder att trycka på, trycksaker och förpackningsmaterial. Sedan tillkom tryckkostnader. Jag köpte även en bärbar dator för att kunna jobba när jag är på språng. Hur stort värde har ditt lager? Jag har inget större lager hela kollektionen trycktes på en gång och det mesta såldes direkt till butiker som säljer vidare i sin tur. Mitt eget lager har ett värde på ungefär kronor. Har företaget någon buffert? Nej, inte direkt. Men jag ser till att inte dra på mig några utgifter som jag inte kan täcka. När startade du firman? Jag körde igång i mars Hur funderade du över bolagsform? Jag har en enskild firma. I mitt fall är inget annat aktuellt i dagsläget eftersom det här är en väldigt liten verksamhet. Har du något tips till den som ska starta eget idag? Gå på Skatteverkets informationskvällar. Det är guld värt om man inte har så bra koll på hur saker och ting ska skötas. Var också noga med uträkningarna när du gör den preliminära deklarationen. Utifrån den beräknas hur mycket skatt ditt företag ska betala. Det kan bli jobbigt om du måste betala för mycket men även i form av ett bakslag senare om du betalar för lite. 5

6 Finansiering för nyföretagare Banklån Det är inte så många som lånar pengar till sin företagsstart, men ett lån kan ibland vara nödvändigt för att kunna göra en viktig investering. Ett banklån för att starta företag går till på ungefär samma sätt som att köpa bostad, bil eller båt. Banken ser gärna att du kan visa upp att försäljningen går bra och att företaget visar vinst, eller att du kan lämna någon slags säkerhet. Med säkerhet menas en pant som exempelvis ditt hus eller lägenhet. Det kan också vara att en annan person som ingår en borgensförbindelse med dig. För det nystartade företaget kan banklån användas om du ska investera i något kostsamt, som en maskin, dyr dator, fordon eller liknande. Banken tar hänsyn till att det som du lånar pengar till kan säljas ifall du inte kan betala tillbaka ditt lån. Prata med din bank om vilka lån som finns. Har ni ett bra förhållande kan du ofta få bättre villkor. Det lönar sig också att prata med flera banker, eftersom olika banker erbjuder olika villkor. Det här tittar banken på Från bankens sida är det viktigt med förtroendet för dig som kund och en bedömning av din förmåga att betala tillbaka lånet. Det här tittar banken på när de bedömer din ansökan: Dig som företagare (erfarenhet, privatekonomi, referenser och utbildning). Din affärsplan, om den är realistisk och detaljerad. Övriga ägare av företaget, om det inte bara är du själv. Finns revisor eller ekonomihjälp? För redan etablerade företag vill banken även se balansräkning, bokslut och kanske din deklaration. Observera alltså att din privatekonomi kan inverka på ditt företags chanser att få ett bra lån. Jobba även igenom din affärsplan det ger dig en bättre grund att stå på när du ska prata om ditt företag i marknadsföringssyfte. 6

7 Banken tipsar Ingela Hemming företagsekonom på SEB Vad kan banken hjälpa till med? SEB:s företagsekonom Ingela Hemming: Banken kan hjälpa småföretagare med flera olika finansieringar, inte bara investeringslån. En vanlig finansieringsform för att jämna ut toppar och dalar när intäkterna är ojämna är checkkredit. Det kan också vara så att man tillfälligt behöver extra likviditet för att betala löner eller större leverantörsfakturor. En annan form av finansiering är något som kallas factoring. Det innebär att man låter banken ta hand om faktureringen och får pengar genom att belåna sina egna kundfakturor. Dessutom hjälper banken till med leasing, det vill säga att du hyr ett objekt via banken istället för att låna till en större investering som datorer eller maskiner. Banken kan även samarbeta med Almi som kan ta en del av ett lån om risken bedöms som större, säger Ingela Hemming. Leasing eller avbetalning Bra tips till nystartade företagare Om alla siffror, bokslut och rapporter känns övermäktiga skaffa hjälp. Till exempel Nyföretagarcentrum, kan hjälpa till med kostnadsfri rådgivning. Men kom ihåg att det ändå är du som måste ha koll på ditt företags utveckling. Fråga om du inte förstår vad rådgivarna säger. Om du ska investera i maskiner eller kapitalvaror kan leasing eller avbetalning vara ett alternativ. På inköpsstället finns ofta information om avbetalning. Det kan vara ett prisvärt alternativ till mindre lån, trots att totalsumman ofta blir högre än vid ett regelrätt köp. Maskiner som skrivare och kopiatorer går ofta att leasa. Det innebär att du skriver på ett slags hyresavtal och betalar en månadskostnad. Du kan byta upp dig till nyare maskiner under hyresperioden mot en justering av månadskostnaden. Bankerna är inga riskkapitalister och vill oftast ha säkerhet för att låna ut pengar. Om ditt företag behöver satsa på en riskfylld idé kan du till exempel ta kontakt med Almi. 7

8 Finansiering för nyföretagare Vad kan Almi hjälpa till med? Almi är ett komplement till banken. Här kan du ansöka om lån med mindre krav på säkerhet. Hur hög räntan på lånet blir beror på hur hög risk Almi bedömer att ditt företagsprojekt innebär. Almi har flera olika finansieringsalternativ, men för det nystartade företaget är det två olika lån som är aktuella: Almi Företagslån Ett lån för både nya och etablerade företag. Du får låna upp till 50 procent av ditt kapitalbehov, men för att inte konkurrera med bankerna på den privata marknaden tar Almi ut en högre ränta än den genomsnittliga bankräntan. Lånet ska oftast betalas tillbaka på 3-5 år. Almi Mikrolån Lån upp till kronor. Det krävs inga särskilda säkerheter, räntan är lägre under det första året och lånet är amorteringsfritt under första halvåret. Almi tipsar Wilhelm Liljencrantz chef för affärsområdet Finansiering nya företag på Almi Stockholm Vad ska man tänka på innan man kontaktar Almi? Wilhelm Liljencrantz, affärsområdeschef på Almi Stockholm: Almi Stockholm skiljer sig en del åt jämfört med Almis verksamhet i resten av landet. I Stockholm fokuserar Almi på själva finansieringen medan man i övriga landet även arbetar med rådgivning. Här har vi i stället valt att samarbeta med länets olika Nyföretagarcentrum som arbetar fokuserat med just rådgivning. När man kommer till oss i Stockholm ska man vara klar med rådgivningen samt ha en komplett låneansökan, affärsplan, resultat- och likviditetsbudget med sig. Man ska helt enkelt vara redo att lansera sin affärsidé. När kan man få hjälp av Almi och med vad? Vid innovationer, finansiering av nya företag och finansiering av etablerade företag. Innovationsavdelningen är för dem som har en uppfinning eller en i övrigt innovativ idé. Denna avdelning skiljer sig från våra två övriga genom att vi här erbjuder både rådgivning och finansiering. Det kan till exempel vara råd kring patent, varumärkesfrågor, upphovsrätt, prototyp eller produktutveckling. Finansieringsmässigt har vi mikrolånet som är förmånligt och särskilt anpassat för nya företag som inte har så stora kapitalbehov. Om man har ett kapitalbehov som överstiger kronor krävs 50 procents medfinansiering. Det vill säga Almi kan låna ut upp till 50 procent av det totala kapitalbehovet, resten måste komma från annat håll. Det kan vara egna pengar, bank eller annan extern part. Läs mer på 8

9 Så gjorde vi tre småföretagare berättar Lisa Hemph, VD på webbtjänsten Workey Vad är Workey? Workey är en sökmotor på webben för lediga jobb. Vi vill effektivisera på arbetsmarknaden genom att underlätta för arbetsgivare och arbetssökande att mötas. Workey startades med hjälp av eget kapital. Till att börja med behövdes kapital för att ta fram den tekniska plattformen till webbtjänsten. Hur gjorde du budget och estimat över hur mycket kapital Workey skulle behöva? Det är inte lätt att uppskatta hur mycket kapital som behövs innan företaget startas. Vi tog hjälp av personer som har bra erfarenhet av att starta företag för att göra budget och estimat. Vi anställde tekniker för att bygga den tekniska plattformen. När teknikplattformen var klar behövdes kapital för att anställa och ta fram en säljorganisation och även till marknadsföring. Nu i efterhand: stämde budgeten? Nja, vi har fått göra om och revidera budgeten ett par gånger, men att starta företag är en stegvis process. Budgeten stämde till en början, sen har vi fått räkna om den ju längre vi kommit. Ni fick också hjälp av Almi, hur kom ni i kontakt med dem? Vi sökte upp dem via deras webbsida och ringde upp. Processen att ta fram affärsplan och underlag till Almi tog också några månader. Då vi tog ett företagslån behövdes medfinansiering och där stod vi faktiskt mest för kapitalet själva. Då ni skulle växa fort beslöt ni att ta in riskkapital. Hur hittade ni riskkapitalister? Vi sitter i ett entrepenörscenter som heter IQube i Stockholm och det var via kontakter här som vi kom i kontakt med riskkapitalister. Även processen att prata med riskkapitalister och sedan få loss kapitalet tog några månader. Tips till den som ska starta företag idag? Man ska verkligen brinna för sin idé eftersom man ska jobba med den länge, men annars kan mitt tips tyckas vara tråkigt: det är verkligen en fördel att ha en riktigt bra affärsplan innan du sätter igång. 9

10 Finansiering för nyföretagare Family, friends and fools Det kostar inget att fråga, men du bör vara beredd på ett nej. Ditt eget startkapital kanske inte räcker för att täcka alla kostnader i företaget, och du vill kanske inte börja med att ta ett banklån. Då kan du prova att vända dig till din familj och dina vänner för att låna pengar. Har du en moster, faster eller annan släkting som du vet har det gott ställt? Det kostar inget att fråga, men du bör vara beredd på ett nej. Var noggrann med att skriva ett skuldebrev på hur mycket du lånar och när, så att du inte behöver bli ovän med dina nära och kära på grund av pengar. Är vännerna och familjen även så givmilda att du slipper ränta? Annars ska det klart och tydligt anges vad det är som gäller både för din egen och dina vänners skull. Uttrycket family, friends and fools anspelar skämtsamt på att någon i din närhet som kan tänka sig att investera pengar i din verksamhet skulle vara en dåre. Nu är det upp till dig att bevisa att så inte är fallet! Riskkapital och affärsänglar Det kanske inte strömmar in pengar i verksamheten den första tiden, men tanken är naturligtvis att det ska bli ändring på det när företaget väl är etablerat. Riskkapital är en insats som någon, eventuellt du själv, gör i ditt företag för att få avkastning på insatsen längre fram. Ofta sker insatsen i utbyte mot aktier i företaget eller i något annat slags ägande. Riskkapitalbolag arbetar med tillväxtbolag i innovativa branscher och med företag som vill växa fort. En affärsängel är en privatperson som använder sin privata förmögenhet för att göra tidsbegränsade investeringar i små snabbväxande eller nystartade företag. Om du tar in en extern finansiär bör du tänka på att du antagligen kommer att få minskat inflytande i ditt företag. Som intressent vill riskkapitalbolaget eller affärsängeln naturligtvis ha en del att säga till om och det finns en risk att ni inte vill samma sak med företaget. Välj dina investerare med omsorg. Rätt sorts mothugg kan ju också vara nyttigt när man är ny, ivrig företagare. Du hittar riskkapitalister och affärsänglar hos Svenska Riskkapitalföreningen eller hos Connect Sverige. Se och 10

11 Bidrag Din affärsidé ska vara lönsam och kunna ge varaktig ekonomisk försörjning. Under vissa förutsättningar kan Arbetsförmedlingen ge ekonomiskt stöd till dig som har en affärsidé och vill starta eget. Det sker genom ett program som kallas Stöd till start av näringsverksamhet. Programmet innebär att du får ekonomisk hjälp under högst sex månader medan du arbetar med att få igång ditt företag. Din affärsidé ska vara lönsam och kunna ge varaktig ekonomisk försörjning. Arbetsförmedlingen väger också in dina förutsättningar att driva eget. Du kan ha påbörjat arbetet med att starta företaget men får i princip inte ha haft några intäkter, du får till exempel inte ha lyft ett banklån eller skickat någon faktura till en kund innan du fått stödet beviljat. Storleken på stödet motsvarar din ersättning från arbetslöshetskassan. Även den som inte har rätt till ersättning enligt arbetslöshetsförsäkringen kan få bidraget. Stödet är skattepliktigt och räknas som inkomst när du ska räkna ut pensionen. För att komma ifråga ska du vara arbetslös eller riskera att bli det samt vara inskriven på Arbetsförmedlingen. På vissa orter kan även den som har en anställning få stöd till att starta eget. Det är i vissa fall också möjligt för dig som är under 26 år att få stöd. Stödet kan kombineras med programmet Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet. Det riktar sig till personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och som vill starta eget. Stödet ska användas till investeringar med mera. Hur stort det är kan Arbetsförmedlingen upplysa dig om. Planerar du att anställa personal kan det också finnas möjlighet till stöd och bidrag. Om du vänder dig till arbetsförmedlingen kan du få utförligare information om detta. Läs mer hos Arbetsförmedlingen, Har du tidigare varit statsanställd och har blivit uppsagd från ditt jobb kan du få ett bidrag från Trygghetsstiftelsen för att starta eget. På Trygghetsstiftelsens hemsida hittar du mer information, Bedriver du industri- eller turistverksamhet i gles- eller landsbygd finns möjligheter till investeringsstöd. Ta kontakt med din länsstyrelse för mer information. 11

12 Finansiering för nyföretagare EU-stöd Genom Enterprise Europe Network kan du få information om att etablera ditt företag inom EU eller skaffa affärspartners i andra EU-länder. EU har inga generella bidrag för att starta företag. Enterprise Europe Network är ett nätverk som erbjuder företagare information om EU-regler, internationalisering och EU-finansiering. Enterprise Europe Network kan också hjälpa dig med förmedling av internationella affärskontakter, främst inom EU. Och kunskaps- och teknikutbyte till nytta för affärssamarbete mellan företag inom EU. Läs mer om EU-stöd på webbplatserna och 12

13 Så gjorde vi tre småföretagare berättar Peder Bergstrand, AD och medgrundare Wreck Creative Studios Wreck Creative Studios arbetar med regi, animation och grafisk form till musikvideor, trycksaker och skivomslag. Wreck startade som ett frilansnätverk där fyra vänner jobbade tillsammans men hade egna enskilda firmor. De tog betalt genom att en i nätverket skickade fakturan till kunden och att de andra sedan fakturerade sina delar till den förste kollegan bestämde man sig för att starta ett aktiebolag tillsammans. Finansieringen till den insatsen planerade vännerna så att de skulle slippa låna kapital. När vi startade vårt samarbete var det klart att vi skulle starta ett aktiebolag förr eller senare. För att slippa låna väntade vi tills vi fick in betalningen för ett stort jobb. Vi tog då hela vinsten och startade aktiebolag för pengarna, säger Peder Bergstrand, Art Director och en av grundarna av Wreck. Att försöka få bidrag blev aldrig aktuellt för Wreck. Att välja mellan att vänta ett halvår på att eventuellt få ett bidrag eller att sätta igång när kunderna fanns blev ett enkelt beslut. Vi började jobba direkt. Även investeringar i de datorer man använde i jobbet sköt Wreck på framtiden. Peder och en kollega gick Forsbergs skola och där ingick en laptopdator i kursavgiften. De övriga använde i princip sina privata hemdatorer. Det är först på senare tid de börjat investera i ny hårdvara, men då i sakta mak så att de slipper finansiera köpen genom lån. Wrecks fyra grundare studerade tillsammans medan de startade upp sina enskilda firmor och först efter 1 1/2 år startade de firman på riktigt. Det gjorde att kostnaderna hölls nere. Eftersom vi smygstartade och inte tog ut några löner den första tiden så har vi kunnat klara oss. Man kan säga att vi byggde vårt eget riskkapital och det har gjort att vi inte behövt ta några stora lån. Någon gång har vi fått ta ett kortfristigt lån innan vi kunnat debitera en kund för ett större jobb, men det är också det enda lånet vi tagit. Har du något finansieringstips till en nystartande företagare? Att smyga igång samtidigt som du har kvar ditt gamla jobb kan vara ett väldigt bra sätt att prova på ifall företagsidén håller. Räkna med att det tar minst tre månader utan lön, det tar tid att starta upp och få kontakter och produktionen på plats. 13

14 Finansiering för nyföretagare Sälj, sälj, sälj Dina kunder är de absolut viktigaste personerna i ditt företag eftersom de ska finansiera din verksamhet. I inledningsskedet behöver du ett startkapital för att finansiera ditt företag, men tanken är naturligtvis att verksamheten ska finansiera sig själv. För att du ska få in pengar i ditt företag måste dina kunder köpa dina varor eller tjänster. Det innebär att du förutom att vara företagare också måste vara säljare. Kontakta dina potentiella kunder för att visa vad du har att erbjuda ju förr desto bättre. Dina kunder är de absolut viktigaste personerna i ditt företag eftersom de ska finansiera din verksamhet. Fakturera få betalt för ditt jobb Har du redan kunder, försök att fakturera dem så snabbt som möjligt efter avslutat uppdrag eller försäljning. Har du projekt som sträcker sig över en längre period med en eller flera kunder kan du föreslå delbetalningar. På så sätt får du kontinuerligt in inkomster i företaget. Om du tillsammans med kunden lägger upp delmål för leverans kommer det också att vara lättare att delfakturera. I början kanske ditt företag kan få förskottsbetalningar på arbete som ska utföras. Du kan även samarbeta med leverantörer genom att de kan ge dig lite extra kredit eller förlängd tid att betala fakturor på. Den här typen av samarbete kräver att du har en bra relation till dina kunder och leverantörer. Kanske vill de ha något i utbyte, som till exempel ensamrätt på dina varor en tid. 14

15 Tjäna pengar och spara pengar Att tjäna pengar är väldigt bra, men det är också viktigt att spara för att företaget ska kunna investera och växa. Om du lyckas minimera behovet av att låna pengar går mer av dina intäkter till dig själv. När du just startat är det extra viktigt att du inte drar på dig onödiga kostnader eftersom dina intäkter kanske låter vänta på sig ett tag. Du kan hålla nere kostnader genom att bland annat låna material av en kollega, använda din privata utrustning eller köpa begagnat. Rannsaka dig själv om du verkligen behöver köpa nytt material och maskineri till ditt företag. Behöver du verkligen en ny dator eller skulle det gå lika bra med en begagnad? En sak som är viktig att prioritera i starten är kommunikation. Dina kunder bör lätt kunna få tag på dig. En mobiltelefon är bra att ha, men kanske fungerar det lika bra med ett kontantkort istället för ett abonnemang? Då har du full kontroll på kostnaderna. Behöver du en lokal eller ett kontor, eller kan du sköta din verksamhet från hemmet? Om du behöver kontor kan du hyra in dig med andra så att ni kan dela på kostnaderna för el, internet, kopiator med mera. Alla kostnader som är nödvändiga för verksamheten får du göra avdrag för. Var noga med din bokföring och spara alla kvitton på företagets utgifter. 15

16 Tillväxtverket Tel För fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. Finansiering för nyföretagare När du ska starta företag är det viktigaste att du har en affärsidé som du verkligen tror på. Därutöver behöver du också ett startkapital för att komma igång med verksam heten. Här får du tips och råd om hur du löser finansie ringen så att ditt företag får en flygande start. Våra broschyrer Starta företag Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Finansiering för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Du kan beställa broschyrerna på Verksamt.se På den nya företagarsajten verksamt.se finns information om att starta, driva och utveckla företag. Du hittar också e-tjänster och verktyg som underlättar för dig. INFO 0020 REV A. ISBN PRODUKTION: ELISABETH SIVERTSSON/REPORTAGEBÖRSEN. TRYCK: DANAGÅRDS GRAFISKA. TRYCKT I 7000 EX, JANUARI DÄREFTER TRYCK VID BEHOV.

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15 Affärsplan En första skiss 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag.

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Avgörandets minut!

Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Avgörandets minut! 1 Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Träningsprogram för entreprenörer Innehåll: Tommy Jansson Du ska i detta steg göra en första affärsplan och

Läs mer

GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN!

GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN! GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN! - En nödvändig vägledning till Dig som tänker starta eller driver eget företag Mer information finns på www.nyforetagarcentrum.se pdf-version 010911 Varför Affärsplan...? Arbetet

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Innehållsförteckning Ditt företagsköp. Inledning...7 Preliminära

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer