Dags att starta eget?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dags att starta eget?"

Transkript

1 Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr får du veta vad vi på skattemyndigheten och kronofogdemyndigheten tycker är viktigt att du känner till när du ska starta eget. Innehåll Att välja företagsform 2 Enskild näringsverksamhet Handelsbolag Kommanditbolag Aktiebolag Registrera ditt företag 3 Registrering hos Patent- och registreringsverket Registrering hos skattemyndigheten Behöver du särskilt tillstånd? Bokföring 4 Bokföring är ett måste! Bokföra själv eller anlita hjälp? När du kommer i gång 5 Inköp Försäljning Anlita en annan företagare Anställa personal Redovisa 6 Inkomstdeklaration Skattedeklaration Betala i tid 6 Skattebetalning Betala i tid Betalningsanmärkning Dags att summera och deklarera året 7 Bokslut Inkomstdeklaration Här finns mer information 8 Nyföretagarträffar 8 Beställ broschyrer på skattemyndighetens servicetelefon. Ring , vänta på svar, slå ditt direktval eller gå in på vår webbplats: 1

2 Att välja företagsform Bland det första du måste göra innan du startar företag är att bestämma i vilken företagsform du vill bedriva verksamheten. Tänk noga igenom vilken form som passar dig bäst! De vanligaste företagsformerna är enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. Här tar vi upp skillnader beträffande ansvar och beskattning i dessa företagsformer. Enskild näringsverksamhet Kanske startar du verksamheten i liten skala och väljer att driva företaget själv som enskild näringsidkare. Personligt betalningsansvar Väljer du att driva företaget som enskild näringsverksamhet är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, dvs. du har personligt betalningsansvar. När du gör din inkomstdeklaration redovisar du företagets resultat i en bilaga. Den skatt och de avgifter du ska betala beräknas, mycket förenklat, på årets vinst, dvs. intäkterna minus kostnaderna. Det innebär att det du själv sätter in eller tar ut ur företaget (i pengar eller tillgångar) inte påverkar hur mycket skatt du ska betala. Handelsbolag Vill du driva ditt företag tillsammans med någon annan kan ni bilda ett handelsbolag. Då måste ni vara minst två personer. Solidariskt betalningsansvar Varje delägare i handelsbolaget är fullt ut ansvarig för handelsbolagets skulder, s.k. solidariskt betalningsansvar. Det innebär att den som har en fordran på bolaget också kan kräva betalning på hela beloppet hos vem som helst av delägarna. Som delägare betalar du skatt och avgifter på din del av handelsbolagets vinst. Du redovisar resultatet av verksamheten i en bilaga till din inkomstdeklaration. Kommanditbolag Det som gäller för handelsbolag gäller också för kommanditbolag med några undantag. Den största skillnaden är att kommanditbolag har minst en bolagsman (s.k. komplementär) som är ansvarig för bolagets alla skulder. Övriga bolagsmän (kommanditdelägare) ansvarar endast för den kapitalinsats som de gjort i bolaget. Aktiebolag Vill du starta ett aktiebolag ska du sätta in ett aktiekapital på minst kronor i bolaget. Aktiebolaget ska företrädas av en styrelse och ha en godkänd eller auktoriserad revisor. Styrelsens ansvar Aktiebolagets styrelse ansvarar bl.a. för att skatter och avgifter betalas in i rätt tid och för att årsredovisning och revisionsberättelse upprättas och lämnas in till Patent- och registreringsverket. Aktieägares ansvar Aktiebolagsformen innebär att det finns en klar skiljelinje mellan bolag och ägare. Som aktieägare ansvarar du som regel endast med ditt aktiekapital men styrelsens och VD:s ansvar är omfattande. Sitter du i styrelsen eller är VD kan du bli personligt betalningsansvarig för bl.a. bolagets obetalda skatter (företrädaransvar). Aktiebolaget betalar bolagsskatt på företagets vinst. Tar du ut lön från bolaget är det bolaget som är din arbetsgivare och ska därför innehålla skatt och betala arbetsgivaravgifter på den lön du tar ut. Mer information finns på Kontakt-N, webbplats: Du kan också ringa Startlinjen. Telefon: , webbplats: Det är Patent- och registreringsverket (PRV) och Riksskatteverket (RSV) som står bakom Kontakt-N i samarbete med bl.a. Verket för näringsutveckling (NUTEK). 2

3 Registrera ditt företag Registrering hos Patentoch registreringsverket Registrering av enskild näringsverksamhet Om du vill driva ditt företag som enskild näringsverksamhet kan du registrera företaget hos Patent- och registreringsverket, webbplats: Det innebär att du får företagets namn skyddat i det län där du registrerar företaget. Registreringen kan också underlätta dina kontakter med leverantörer och kunder. Ditt företags organisationsnummer är detsamma som ditt personnummer, oavsett om företaget är registrerat hos Patent- och registreringsverket eller inte. Registrering av handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag Om du vill driva ditt företag som ett handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag måste du registrera företaget hos Patent- och registreringsverket, webbplats: Bolaget får ett organisationsnummer som ska användas bland annat vid kontakter med myndigheter. Aktiebolagsnamnet är skyddat i hela Sverige medan handelsbolagets och kommanditbolagets namn har skydd i det län där registreringen sker. Registrering hos skattemyndigheten Skatte- och avgiftsanmälan Ditt företag ska vara registrerat hos skattemyndigheten. Innan du startar verksamheten ska du därför skicka in en skatte- och avgiftsanmälan. Det ska du göra även när du övertar eller ombildar ett företag. På din skatte- och avgiftsanmälan ska du lämna uppgifter för momsregistrering och arbetsgivarregistrering. Där ansöker du också om att få din F-skattsedel. Om du har inkomst av anställning och inkomst av näringsverksamhet kan du få både F-skatt och A-skatt (s.k. FA-skatt). När det gäller handelsbolag ska förutom bolaget även varje delägare lämna en skatte- och avgiftsanmälan. Delägarna får då oftast betala en särskild debiterad A-skatt. Mer information finns i broschyrerna Så fyller du i Skatte- och avgiftsanmälan (RSV 418) Beställ på direktval Momsbroschyren (RSV 552) Beställ på direktval Källskatt och arbetsgivaravgifter (RSV 412) Beställ på direktval Vad innebär F-skattsedeln? F-skattsedeln innebär att det är du som ansvarar för betalningen av skatter och avgifter för din verksamhet. För att skattemyndigheten ska veta hur mycket F-skatt du ska betala ska du skriva i din skatte- och avgiftsanmälan hur stor vinst du beräknar att verksamheten kommer att ge. Skattemyndigheten räknar sedan ut hur mycket du ska betala in varje månad. Mer information finns i foldern: F-skattsedel för företagare (RSV 432) Beställ på direktval Behöver du särskilt tillstånd? Behöver du särskilt tillstånd för din verksamhet? Information om olika tillstånd finns på Startlinjen, webbplats: Du kan också få information på webbplatsen: Tips! På Riksskatteverkets webbplats: finns blanketten "Skatte- och avgiftsanmälan" som ett interaktivt formulär där du får hjälp att fylla i blanketten.om du vill registrera ditt företag hos PRV kan du gå till webbplats: Där kan du registrera dig till Patent- och registreringsverket och skattemyndigheten samtidigt. 3

4 Bokföring Du är bokföringsskyldig från det att du startar ditt företag från första transaktionen. Med transaktion menas när du t.ex. köper eller säljer något eller tar ett lån, dvs. så fort du gör något i företaget. Bokföringslagen kräver att du har ordnad bokföring. Se till att du har ordning från början. Då sparar du både tid, pengar och onödigt merarbete. Bokföring är ett måste! Enligt bokföringslagen är du skyldig att löpande föra bok. Med hjälp av din bokföring kan du följa upp din verksamhet och styra mot dina mål för verksamheten. Ur din bokföring får du svar på frågor som: Hur går mitt företag? Hur mycket pengar kan jag ta ut? Kan jag göra den nya investering jag tänkt mig? Har jag råd att anställa personal? Din bokföring är också viktig när du behöver visa andra hur ditt företag går. Du kanske vill låna pengar av banken eller få kredit av din leverantör. Dessutom hämtar du uppgifter ur din bokföring när du ska deklarera. Bokföra själv eller anlita hjälp? Om du ska bokföra själv eller anlita hjälp beror på hur mycket du kan, ditt intresse och hur mycket tid du kan ägna åt bokföringen. Många väljer att anlita hjälp för att bokföra. Gör du det är det ändå viktigt att du förstår din bokföring. Det är alltid du som är ansvarig! Ytterligare upplysningar och praktiska råd om bokföring finns i en handledning som Bokföringsnämnden gett ut. Handledningen Att föra bok kan beställas hos FAR Förlag, tfn , fax eller hämtas via Bokföringsnämndens webbplats, (pdf-fil). Mer information finns i broschyren Så fyller du i Skatte- och avgiftsanmälan (RSV 418). Beställ på direktval Tips! Planera din bokföring. Tänk igenom hur bokföringen ska vara upplagd så att den passar dina syften bäst. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar, särskilt om du är osäker på dina kunskaper i bokföring. Om du köper ett datorprogram för din bokföring se till att det passar dina behov och inte är mer avancerat än vad du behöver. 4

5 När du kommer i gång Nu har du valt företagsform, registrerat ditt företag, ordnat med din bokföring och verksamheten kan komma i gång. Inköp Vi vet att du som är ny företagare har många frågor om t.ex. bil i verksamheten, kontoret hemma, avdragsrätt för dator och avdragsrätt för kostnader innan verksamheten har startat. Om du vill ha ytterligare information finns följande broschyrer att få gratis hos skattemyndigheten. Du kan också beställa via RSV:s servicetelefon, direktval) eller RSV:s webbplats, Skatteregler för delägare i fåmansbolag (RSV 292), direktval Skatteregler för enskilda näringsidkare (RSV 295), direktval Skatteregler för delägare i handelsbolag (RSV 299), direktval Kontrollera kvitton och fakturor Tänk på att det du köper verkligen är ett inköp till verksamheten, det är en grundförutsättning både för kostnadsavdrag och momsavdrag. Dessutom är det viktigt att du kontrollerar att de kvitton och fakturor du får innehåller de uppgifter som krävs. Försäljning När du får en order ska du skriva en faktura eller ett kvitto. Det är mycket som ska vara med: alla uppgifter om ditt företag (namn, adress, organisationsnummer, momsregistreringsnummer) kundens namn och adress fakturadatum och fakturanummer vad fakturan avser och leveransvillkor belopp momsbelopp för varje momsskattesats. Dessutom underlättar du för dina kunder om du på fakturan anger om du har F-skatt. Om kunden vägrar att betala Om en kund vägrar att betala för en levererad vara eller ett utfört arbete kan du vända dig till KFM för att få fordran fastställd genom ett betalningsföreläggande. Därefter kan KFM hjälpa till att driva in skulden. Mer information finns i broschyren Betalningsföreläggande och handräckning (RSV 926). Beställ broschyren på kronofogdens servicetelefon, Anlita en annan företagare Om du köper en tjänst av någon, t.ex. anlitar en hantverkare för att inreda din verksamhetslokal, bör du ta reda på om han har F-skattsedel. Har den du anlitar inte F-skattsedel är du skyldig att göra skatteavdrag och för fysisk person betala arbetsgivaravgifter. Om den du anlitar har angett att han har F-skattsedel på faktura, offert, anbud eller liknande gäller den uppgiften. Om du ändå känner att du vill kontrollera att den som utför arbete har F-skattsedel kan du ringa skattemyndighetens servicetelefon , direktval 8102 (faxsvar) eller till ditt skattekontor. Uppgift om F-skattsedel är offentlig. Anställa personal Om du väljer att anställa en person blir du arbetsgivare. Då ska du fylla i blanketten Skatte- och avgiftsanmälan. Den finns i broschyren Så fyller du i Skatte- och avgiftsanmälan Beställ på direktval Skattemyndigheten skickar sedan en skattedeklaration där du som arbetsgivare ska redovisa avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för den du anställt. De redovisade beloppen ska du betala in till ditt skattekonto tillsammans med F-skatten och momsen. Offentlighetsprincipen När du ska sälja på kredit bör du vara extra försiktig. Undvik att lämna kredit till en kund du inte känner och som kanske redan har betalningssvårigheter. Offentlighetsprincipen innebär bl.a. att du kan kontakta kronofogdemyndigheten (KFM) och få uppgift om en person eller ett företag finns registrerad för skulder. 5

6 Redovisa Skilj på inkomstdeklaration och skattedeklaration. Inkomstdeklaration I inkomstdeklarationen redovisar du resultatet av näringsverksamheten. Inkomstdeklaration lämnar du en gång per år. Skattedeklaration I skattedeklarationen redovisar du avdragen skatt för anställda, arbetsgivaravgifter och moms. Har du anställda ska du alltid lämna skattedeklaration och redovisa avdragen skatt och arbetsgivaravgifter, oavsett vilken företagsform du har. Skattedeklarationen lämnar du en gång i månaden. Momsen kan du redovisa på två sätt, antingen i inkomstdeklarationen eller i skattedeklarationen. Vad som gäller för dig beror på vilken företagsform du valt och hur stor omsättning du har. Enskild näringsverksamhet eller aktiebolag Har du enskild näringsverksamhet eller aktiebolag och omsätter högst en miljon kronor per år kan du själv välja redovisningssätt. Är omsättningen större ska du lämna skattedeklaration, vanligtvis den 12:e varje månad. Handelsbolag Har du ett handelsbolag eller ett kommanditbolag ska du alltid lämna momsredovisningen i skattedeklarationen. Betala i tid Skattebetalning F-skatt, särskild A-skatt (SA-skatt), avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och moms ska vara bokförd på skattemyndighetens konto senast på förfallodagen, vanligtvis den 12:e varje månad. Mer information finns i broschyren Skattekonto för företagare (RSV 409). Beställ på direktval Några gånger per år bör du kontrollera att du betalar rätt F-skatt. Du ska varken betala för mycket eller för lite. Behöver F-skatten justeras kan du när som helst lämna in en ny preliminär självdeklaration till skattemyndigheten (blankett RSV 4314). Beställ på direktval Betala i tid Det är viktigt att du känner till bestämmelserna om skatter och avgifter. Om du betalar för sent får du betala kostnadsränta och riskerar att skulden förs över till kronofogdemyndigheten för indrivning. Det medför extra kostnader och att företaget får en betalningsanmärkning. Dessutom kan din F-skattsedel återkallas. Betalningsanmärkning Betalningsanmärkning är en anmärkning som visar att du inte skött dina betalningar. Anmärkningen registreras av kreditupplysningsföretagen och kan medföra att din kreditvärdighet ifrågasätts. Det kan få till följd att det t.ex. blir svårt för dig att få lån eller hyra lokal. 6

7 Dags att summera och deklarera året Bokslut När verksamhetsåret är över är det dags för dig att summera hur året har gått, dvs. du ska göra ett bokslut. Enkelt sagt innebär det att du summerar intäkter och kostnader i en resultaträkning och tillgångar och skulder i en balansräkning. Reglerna för bokslut är olika beroende på vilken företagsform du har och hur stor din omsättning varit. Ytterligare upplysningar och praktiska råd om bokföring finns i en handledning som Bokföringsnämnden gett ut. Handledningen Att föra bok kan beställas hos FAR Förlag, tfn , fax eller hämtas via Bokföringsnämndens webbplats, (pdf-fil). Inkomstdeklaration Du ska deklarera din näringsverksamhet i inkomstdeklarationen. Den får du från skattemyndigheten i mitten av april. Du fyller i deklarationen med hjälp av uppgifterna från bokslutet. Du lämnar deklarationen till skattemyndigheten som räknar ut din skatt för året och jämför det med den preliminära skatt du har betalt in under året. Har du betalt in för lite ska du betala in mer och har du betalt in för mycket får du pengar tillbaka. På sista sidan finns hänvisningar till ytterligare information. Minska risken för kundförluster genom att kolla upp dina kunder hos kronofogden. Fråga oss: innan du ger kredit om du inte får betalt om konkurs Blanketter, broschyrer och råd om hur du gör om dina kunder inte betalar får du på eller på kronofogdens servicetelefon Vi på skattemyndigheten och kronofogdemyndigheten önskar dig lycka till på vägen. Hör av dig till oss när frågorna dyker upp! 7

8 Affärsidé m. m. ALMI, NyföretagarCentrum, Kommunens näringslivssekretariat Arbetsförmedlingen, Företagsform Patent- och registreringsverket, Tel: Tillstånd NUTEK, Tel: Registrering Patent- och registreringsverket, Tel: Så fyller du i Skatte- och avgiftsanmälan (RSV 418). Beställ på direktval Interaktiv Skatte- och avgiftsanmälan på F-skatt Här finns mer information Så fyller du i Skatte- och avgiftsanmälan (RSV 418). Beställ på direktval F-skattsedel för företagare (RSV 432). Beställ på direktval Kontroll av F-skattsedel , direktval 8102 (faxsvar). Bokföring Handledningen Att föra bok kan beställas hos FAR Förlag, tfn , fax eller hämtas via Bokföringsnämndens webbplats, (pdf-fil). Moms Momsbroschyren (RSV 552). Beställ på direktval Handledning för mervärdesskatt, Frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokal (RSV 563). Anställa personal Källskatt och arbetsgivaravgifter (RSV 412). Beställ på direktval Skattedeklaration Skattekonto för företagare (RSV 409). Beställ på direktval Nyföretagarträffar Anmäl dig till en nyföretagarträff hos ditt skattekontor och få gratis information om bokföring, moms, F-skatt, arbetsgivaransvaret och om vad kronofogdemyndigheten kan göra för dig. Mer information finns på RSV:s webbplats Gå in på För dig som är/ska.... Klicka sedan på Nyföretagare. Ring skattemyndighetens servicetelefon Vill du ha information eller beställa blanketter, broschyrer, personbevis, skattsedlar, skatteinbetalningskort? Då kan du ringa skattemyndighetens servicetelefon Skattemyndigheten Vill du beställa en förteckning över de tjänster som servicetelefonen erbjuder? Ring , vänta på svar och slå sedan direktvalet Förteckningen hjälper dig att lättare hitta den tjänst du söker. Besök vår webbplats på Internet: På webbplatsen finns samma utbud som i servicetelefonen. Dessutom finns bl.a. adresser till våra myndigheter RSV:s föreskrifter och allmänna råd de flesta av våra broschyrer och blanketter (många ifyllningsbara) svar på frågor program för t.ex. skatteuträkning och beräkning av bilförmån samt annonser om kronofogdens försäljning av fastigheter. 8 INFORMATION FRÅN Skattemyndigheten RSV 462 utgåva 2. Utgiven av Riksskatteveret i juni 2002.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 13 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbets givaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skatte deklaration

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 15 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut?

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Entreprenörsskolan 2013-10-15 Företagetsekonomi JaanaH Johansson, Auktoriseradredvisningskonsult Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Bokföringslagen

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m.

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Inkomståret 2013 2013 Information till dig som lämnar kontrolluppgifter om: Ränteinkomster Ränteutgifter Tomträttsavgäld Obligationer Schablonintäkt på investeringssparkonto

Läs mer