Välj rätt bolagsform

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välj rätt bolagsform"

Transkript

1 AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ. Du får också träffa småföretagare som berättar hur de resonerade när de valde bolagsform. Högst upp i en aprikosfärgad villa på Lidingö sitter Marianne Stenborg, rådgivare på Nyföretagarcentrum. Villan är i själva verket ett kontorshotell, där småföretagare kan hyra lokaler och få tillgång till gemensam service som exempelvis reception. Hit kommer varje år mellan 150 och 200 förhoppningsfulla blivande företagare för att få råd av Marianne Stenborg. En av de saker de måste bestämma är i vilken juridisk form de vill driva sitt företag. De flesta som besöker Marianne Stenborg vill starta företag i tjänstesektorn. Och det handlar inte bara om att öppna presentbutik, utan för det mesta om import och export eller att skaffa agenturer. Marianne Stenborgs uppgift är att prata igenom affärsidé och budget. Ungefär två tredjedelar av alla som kommer hit fullföljer sina planer och startar företag, säger hon. Över hälften är kvinnor, de flesta är i 40-årsåldern och mycket kompetenta. Men de är arga, eftersom de känner att arbetsmarknaden inte uppskattar deras kunskap och erfarenhet. De allra flesta är pålästa men vill ha någon att bolla med innan de bestämmer sig. För visst händer det att man har missförstått innebörden av en bolagsform. Det vanligaste är att man tror att en enskild firma också är en juridisk person. Många tror också att bara för att de har registrerat en firma, så är de företagare. Men företagare blir du först när du har fått en F- eller FA-skattsedel, säger Marianne Stenborg, som på följande sidor ger råd till dig som ska välja bolagsform. 51

2 SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Aktiebolag Lättare att hålla isär mina och företagets pengar När firman växte valde Eija Källi att bilda aktiebolag. Eija Källi är ensam ägare till utbildningsföretaget Concresco AB, ett konsultföretag som hjälper anställda att arbeta effektivare för att därigenom minska stressen och hitta enklare arbetsmetoder. Eija Källi drev sitt företag som enskild firma under ett och ett halvt år. Men i januari 2003 fick hon in en stor order och insåg att det skulle bli för komplicerat att fortsätta som enskild firma. Ekonomin blev rörig när verksamheten växte, säger hon. Jag tyckte inte att jag hade kontroll och det var svårt att hålla isär företagets och egna pengar. Det kändes därför naturligt att ombilda den enskilda firman till aktiebolag inte minst som Eija Källi hade fått signaler från några av kunderna att det skulle kännas tryggare för dem att samarbeta med ett aktiebolag. Ombildningen till aktiebolag blev ett sätt att visa omgivningen att jag ville utveckla företaget. Aktiekapitalet på kr betalade hon in kontant och kunde köpa till exempel datorutrustningen för de pengarna. Eija Källi är än så länge ensam ägare till bolaget, som har två anställda Eija Källi själv och en assistent. Styrelsen består av henne själv, med assistenten som suppleant. Största fördelen med aktiebolag är den tydliga gränsen mellan mina och företagets pengar, säger Eija Källi. På sikt kan Eija Källi tänka sig att expandera, främst genom att ta in externa styrelseledamöter, men hon är ännu inte mogen för att anställa fler eller ta in fler delägare. I stället arbetar hon med underkonsulter. Den största fördelen med aktiebolag är att det finns tydliga gränslinjer mellan företagets ekonomi och den privata, säger hon. Dessutom har jag fått positiv respons från kunderna. Merkostnaden för revisorn kallar hon försumbar. En bra revisor är ett måste när volymerna växer och därför väl värd pengarna, menar Eija Källi. 52

3 Mariannne Stenborg om Aktiebolag Det är både lättare och svårare att starta och driva aktiebolag än andra bolag. Lättare, eftersom det finns en aktiebolagslag att hålla sig till, och svårare eftersom det ökar byråkratin och kostnaderna. Dyrare blir det också. Att registrera ett aktiebolag hos PRV kostar kr. Aktiebolaget blir en juridisk person och får ett eget organisationsnummer och bolagsnamnet är skyddat i hela landet. Ett aktiebolag är bokföringsskyldigt och måste skicka in årsredovisning till PRV. Dessutom ska det finnas en styrelse, i vissa fall en vd och en auktoriserad eller godkänd revisor. Dessutom måste man ha minst kr i aktiekapital, säger Marianne Stenborg. Men det behöver inte vara i kontanter, utan kan vara i form av inventarier och tillgångar som datorer eller en bil. Men den som vill lägga in sin privata dator i firman, måste först få värdet godkänt av revisorn. Delägarna i aktiebolaget riskerar bara sina respektive andelar av kapitalinsatsen. Är du ensam delägare kan du alltså bara förlora kr om ditt företag går i konkurs. för aktiebolag Din privata ekonomi är skild från bolagets. Aktiebolag får ha brutet räkenskapsår, vilket kan underlätta den ekonomiska planeringen. Vissa uppdragsgivare föredrar att göra affärer med aktiebolag, eftersom det förenklar deras administration. Kräver en kapitalinsats på kr. Dyrare och mer administration med aktiebolag, eftersom det måste finnas revisor. Aktiebolagslagen kan ibland kännas stelbent för en småföretagare. Hjälp på nätet. Här är några bra hemsidor för dig som ska registrera egen firma. Hemsidan är ett samarbete mellan PRV och Skatteverket, där du kan registrera firman och ansöka om F- skattsedel samtidigt. Handelsbolag Vi tog större risk Att välja handelsbolag har sina klara fördelar och nackdelar. Tom Taranto driver tillsammans med hustrun Jeanette företaget Taranto & Partners, som utbildar svenskar i internationell kommunikation. I utbildningen ingår det mesta en företagsledare eller politiker behöver när han eller hon kommer ut i stora världen alltifrån språkundervisning till träning i att genomföra en presentation eller förhandling på engelska. Taranto & Partners är ett handelsbolag, bolagsmän är Tom och hans hustru. När vi startade menade vår rådgivare att handelsbolag skulle passa oss. Dessutom hade vi inte kr till aktiekapital, berättar Tom Taranto. Det var enklare att dra i gång direkt och börja fakturera. Ett annat argument var att i ett aktiebolag dubbelbeskattas Mariannne Stenborg om Handelsbolag Ett handelsbolag består av två eller flera delägare, eller bolagsmän. Ett handelsbolag är en juridisk person och får ett eget organisationsnummer. Registreringen på PRV kostar 800 kr och bolagets namn är skyddat i hemlänet. Ett handelsbolag är bokföringsskyldigt och intäkterna deklareras i bilaga till delägarnas privata deklarationer. Den ekonomiska skiljelinjen är svag mellan ägarna och bolaget, eftersom bolagsmännen har ett solidariskt, privatekonomiskt ansvar för bolaget, Vi fick rådet att starta med ett handelsbolag och det har passat oss bra, säger Tom Taranto som driver företaget med hustrun Jeanette. vinsten om ägarna vill ta ut den som lön, men i handelsbolaget beskattas den bara en gång. Taranto & Partners tillämpar en strikt likalöneprincip och Tom och Jeanette tar ut lika stor lön, oavsett om den ena eller andra jobbar mer för tillfället. För deras del överväger fortfarande fördelarna med handelsbolag, men visst är de medvetna om att deras personliga risktagande är stort. Man är ju ansvarig för allt som händer i bolaget och om säger Marianne Stenborg. Just ordet solidariskt kan bli en riktig stötesten. Det förutsätts att ingen delägare får göra något mot de andras vilja om det inte finns avtal som tillåter det. Alla delägare är solidariskt ansvariga med hela sina förmögenheter för rörelsens skulder. Det innebär att en fordringsägare kan kräva vem som helst av delägarna på hela skulden. Jag sticker alltid ett kompanjonsavtal i handen på dem som vill bilda handelsbolag. Där avtalar man i förväg om hur olika situationer ska lösas, säger Marianne Stenborg. Hon tycker att man noga ska tänka igenom konsekvenserna innan man det skulle komma på obestånd är man personligt ansvarig för skulderna. Dessutom kan ett bra aktiebolag säljas lättare än ett handelsbolag, säger Tom Taranto. Något tryck från kunderna att övergå till aktiebolag finns inte. Taranto & Partners har aldrig tappat en kund på grund av bolagsformen. Det är ju jag som är produkten i vårt bolag och det förhållandet påverkas inte av vilken bolagsform vi har. för handelsbolag Kräver inget startkapital och ingen revisor. Ni kan vara flera delägare. Delägarna skattar bara en gång för vinsten i bolaget. Du har ett privat ekonomiskt ansvar för bolagets skulder och avtal. Kräver ett kompanjonavtal. Kan finnas ökad risk för osämja, eftersom delägarnas privatekonomi är involverad. startar handelsbolag tillsammans. Ett handelsbolag kräver mer av delägarna än att de bara är överens om vad företaget gör, säger hon. Handelsbolag med mindre risk. Ett kommanditbolag är ett handelsbolag, där minst en av delägarna har begränsat ansvar. Denne ansvarar bara för sin kapitalinsats, som kan vara så låg som en krona. Övriga bolagsmän svarar för bolagets skulder fullt ut, precis som i ett vanligt handelsbolag. 53

4 SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Enskild firma Mike valde det enkla Nybörjare väljer oftast att starta enskild firma. För min del överväger fördelarna med enskild firma, säger elektrikern Mike Mourtzanos. Mike Mourtzanos är elektriker och ägare av Sym El & Dator Installationer. Han driver sitt företag som enskild firma. Enkelheten är viktig för mig, säger han. Jag startade firman 1995, då hade jag gått arbetslös i tre år och var helt enkelt tvungen att starta eget för att kunna försörja mig. Han hade tänkt driva enskild firma några år och senare ombilda företaget till aktiebolag. Först skulle han bara arbeta ihop aktiekapitalet, som på den tiden var kr. Men det blev aldrig så mycket pengar över i firman, berättar han. De första åren var tuffa och nu har ju dessutom kapitalkravet för aktiebolag höjts till kr, så nu är det inte längre aktuellt med någon ombildning. Genom att hålla kostnaderna nere de första åren kunde han i stället koncentrera sig på att bygga upp en kundkrets. Konkurrensen är knivskarp och för ett litet bolag gäller det att bevisa att man är både billig och bra. Michail, eller Mike som han kallas, är ensam i firman och har inga planer på att anställa. För mig fungerar enskild firma bra som bolagsform, säger han. Ett aktiebolag blir dyrare i drift. En redovisningskonsult hjälper mig med den löpande redovisningen och jag behöver inte betala en revisor. Mike tycker inte att det är några problem att hålla isär företagets och den egna ekonomin. För hans del överväger fördelarna med enskild firma. Men det gäller att lära sig säga ifrån när man är ensamföretagare. Hellre säga nej till någon, som blir missnöjd, än att säga ja till alla och så blir ingen nöjd, menar Mike. Mariannne Stenborg om Enskild firma När du startar enskild firma betyder det att du ensam driver och står för rörelsen. En enskild firma är ingen juridisk person, utan det är du själv som är personligt ansvarig för att avtal hålls och att skulderna betalas. Enskild firma är den vanligaste bolagsformen, i alla fall när man precis ska börja, säger Marianne Stenborg. Det är enkelt och billigt att starta enskild firma. Registreringsavgiften till Patent- och registreringsverket, PRV, är 800 kr och du behöver inget startkapital. Firman identifieras genom ditt personnummer vilket är en påminnelse om att du och din firma är ett. Den som har enskild firma är bokföringsskyldig och ska deklarera inkomsterna i en bilaga till den vanliga deklarationen. Räkna alltså med att det blir krångligare att deklarera. Man behöver ingen auktoriserad eller godkänd revisor, men den som inte själv är bokföringskunnig bör ta hjälp av en bokföringsbyrå eller redovisningskonsult, säger Marianne Stenborg. Om du vill ha ett annat namn än ditt eget på firman måste det godkännas av PRV. Namnet är bara skyddat i länet där du bor. för enskild firma Enkelt och billigt att starta enskild firma. Du behöver inget startkapital och ingen revisor. Du kan avsätta vinstmedel och kvitta underskott på samma sätt som i ett aktiebolag. Du har inget skydd för din privata ekonomi om firman kommer på obestånd. Det kan vara svårt att hålla isär de pengar som hör till företagets verksamhet från din privatekonomi. Vissa uppdragsgivare föredrar att göra affärer med aktiebolag, eftersom det förenklar för dem. 54

5 PRIVATA AFFÄRER NR 2, FEBRUARI

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Del B. Företagandets villkor. B1. Företagande och företagsformer. B2. Räkna med resultat. B3. Att utveckla kostar pengar. B4. Vad vill marknaden ha?

Del B. Företagandets villkor. B1. Företagande och företagsformer. B2. Räkna med resultat. B3. Att utveckla kostar pengar. B4. Vad vill marknaden ha? Del B Företagandets villkor B1. Företagande och företagsformer B2. Räkna med resultat B3. Att utveckla kostar pengar B4. Vad vill marknaden ha? B5. Marknadsföring B6. Ekonomisk redovisning och analys Entreprenörshistoria

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag.

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer