Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst"

Transkript

1 Välja association för att driva företag tillsammans En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst

2 Välja association för att driva företag tillsammans

3 Hitta en form som passar Du som vill starta och driva ett företag tillsammans med andra står inför flera frågor, bland annat vilken företagsform (hädanefter association) ni ska välja. Kanske vill du därför veta vilken association som helt enkelt är bäst. Det är tyvärr omöjligt att svara på, eftersom de associationer som finns är till för helt olika verksamheter. Associationerna har inga särskilda egenskaper som påverkar om företaget kommer att lyckas eller inte det är det du och dina kompanjoner som avgör. Det handlar alltså om att hitta den association som är mest lämplig för just er, och då hoppas vi att den här vägledningen kan vara till hjälp. Vägledningen består av fyra steg: Orientera dig...s. 4 Hitta alternativen...s. 6 Jämför...s. 10 Anpassa...s. 14 Den här vägledningen innehåller bara de associationer som kan ha flera ägare eller medlemmar. Därför ingår inte enskild firma eller stiftelser. Det står inte heller något om kooperativ eftersom det inte är en association utan ett företag som drivs med de kooperativa värderingarna som grund. Om ni vill driva ett kooperativt företag behöver ni välja en av associationerna som beskrivs här. Orientera dig ger dig de kunskaper du behöver för att kunna göra ett genomtänkt, väl avvägt val. Hitta alternativen består av några frågor som hjälper dig att se vilka alternativ som skulle kunna passa ert företag. I Jämför hittar du en översikt som jämför alla associationer med varandra, och en beskrivning av hur aktiebolag och ekonomiska föreningar skiljer sig åt. I Anpassa får du råd om hur ni kan anpassa den association ni väljer, så att ni får bästa möjliga förutsättningar för ert nya samarbete. Sist i vägledningen hittar du en beskrivning av alla associationerna, en ordlista och några länkar som kan vara bra att ha. Eftersom vi vet att det är mycket att tänka på när man startar och driver företag tillsammans vill vi påminna om att ni alltid är välkomna att höra av er till Coompanion. Via coompanion.se kan ni få råd, hjälp och svar på era frågor om att driva företag tillsammans. Trevlig läsning och lycka till! 3

4 ORIENTERA DIG Orientera dig I det här steget får du veta mer om vilka associationer som finns för er som ska driva företag tillsammans, och vad associationerna är konstruerade för. Associationen ska passa era förutsättningar Om du ensam äger och driver ett företag, en enskild näringsverksamhet, kan du bestämma allt som gäller ditt företag själv. Du får ensam ta del av dina vinster och förluster, och du tar fullt personligt ansvar för företagets olika förpliktelser och avtal. Det är inte alltid enkelt, men du vet alltid vad som gäller. Om ni i stället är två eller flera personer som ska driva ett företag tillsammans dyker en hel rad frågor upp: Vilken verksamhet ska ni bedriva, och varför? Hur mycket kapital ska ni skjuta till, ska alla skjuta till lika mycket och kan insatsen bestå av annat än pengar? Hur ska ni fatta beslut, måste ni vara helt eniga eller räcker det med viss majoritet? Vilket ansvar ska ni ta för företagets förpliktelser? Ska ni dela lika på företagets resultat eller ska ni dela upp det utifrån arbete, andelar eller något annat? Kommer ni att ta in nya delägare, vill ni kunna byta delägare? Får ni sälja företaget, och hur ska ni göra om ni vill avveckla verksamheten? Svaren på alla dessa frågor påverkar vilken association ni bör välja och hur ni bör anpassa den. Därför är det bra att börja med att titta lite på vilka typer av associationer som finns, och hur de är tänkta att användas. ÖPPEN SLUTEN IDEELL Ideell förening Enkelt bolag AFFÄRSINRIKTAD Ekonomisk förening Handelsbolag Kommanditbolag Aktiebolag FYRA TYPER AV ASSOCIATIONER FÖR OLIKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Fyra typer av associationer Olika associationer är konstruerade för olika användningsområden, och fungerar därför som en sorts verktyg. För vissa kan det till exempel vara ett aktiebolag som lämpar sig bäst för det de ska göra, medan det för andra kanske passar bättre med ett handelsbolag. Lite förenklat finns det fyra olika sorters associationer som är till för att driva företag tillsammans. Indelningen beror på vad företaget ska göra och på vilka som ska vara med, eller mer specifikt: om associationerna är öppna eller slutna, och om verksamheten är ideell eller affärsinriktad. 4

5 ORIENTERA DIG Affärsverksamhet eller ideell verksamhet? Om du och dina kompanjoner ska bedriva affärsverksamhet bör ni i första hand välja någon av associationerna till höger i figuren: ekonomisk förening, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag. De är nämligen utformade för just affärsverksamhet. Affärsverksamhet innebär i det här sammanhanget att associationen är till för att handla med varor och tjänster, i affärsmässigt organiserade former. Till vänster i figuren finns de associationer som inte är utformade för att bedriva affärsverksamhet: ideell förening och enkelt bolag. Ideella föreningar kan visserligen driva affärsverksamhet, men då bara för att främja ett ideellt ändamål. Enkla bolag som sådana kan inte driva affärsverksamhet alls, eftersom de inte är juridiska personer och därför inte har egen rättskapacitet. Rättskapacitet betyder bland annat att associationen kan ha tillgångar och skulder, och att den kan ingå avtal i sitt eget namn. Alla associationer är juridiska personer, utom just enkla bolag. I ett enkelt bolag är det därför bolagsmännen själva som driver verksamheten. Bolagsmännen kan vara antingen fysiska eller juridiska personer. Öppna och slutna associationer Figuren skiljer också mellan associationer som är öppna respektive slutna. I praktiken går skiljelinjen mellan föreningar (öppna) och bolag (slutna). En öppen association är konstruerad för ett obestämt antal medlemmar och andelar. Det betyder att nya medlemmar kan gå med eller gå ur, och att man kan skjuta till eller återbetala andelar utan att ändra själva samverkansavtalet. Samverkansavtalet är det avtal som reglerar delägarnas samarbete i associationen. Öppenheten i en förening är bara formell, och betyder alltså inte att vem som helst kan bli medlem. Oftast måste den som vill gå med uppfylla vissa kriterier som är bestämda i förväg, till exempel att personen är anställd av föreningen eller tillhör föreningens kunder. Ett bolag är i stället en sluten association, eftersom antalet delägare eller andelar är bestämt på förhand. Om andelarna ska bli fler eller fördelas om mellan delägarna måste oftast samverkansavtalet ändras. 5

6 HITTA ALTERNATIVEN Hitta alternativen I det här steget ska du svara på några frågor. Svaren hjälper er att se vilka associationer som skulle kunna passa just era förutsättningar. Vilken verksamhet ska ni bedriva, och varför? Fundera på vilken sorts verksamhet ni ska bedriva, och vad ni vill uppnå med den. Affärsverksamhet som gagnar delägarna Du som ska driva en affärsverksamhet som ska gagna delägarna genom att ni deltar i verksamheten eller får avkastning på satsat kapital bör i första hand välja mellan aktiebolag ekonomisk förening handelsbolag kommanditbolag. Verksamhet som främjar ideella ändamål Du som i stället vill främja annat eller andra med er verksamhet bör välja mellan ideell förening enkelt bolag aktiebolag med ideellt ändamål. Tillfällig verksamhet Om er verksamhet bara är tillfällig kan ett enkelt bolag vara ett bra alternativ. 6

7 HITTA ALTERNATIVEN Vill ni vara lika många delägare hela tiden, eller kunna ta in fler? Fundera på om ert företag ska ha lika många delägare hela tiden, eller om ni vill kunna ta in fler efter hand. Lika många delägare hela tiden Ni som vill vara lika många delägare hela tiden bör välja en sluten association, alltså ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Om ni vill kunna fördela om andelarna mellan er är ett aktiebolag förmodligen det mest lämpliga alternativet. Varierande antal delägare Ni som vill kunna ta in fler delägare efter hand bör välja en öppen association, alltså en ekonomisk förening eller ideell förening. Då kan medlemmarna gå både in och ut ur föreningen utan att ni behöver ändra ert samverkansavtal. En förening är också bra om ni vill att de som deltar i verksamheten även ska vara med och förvalta associationen. Hur mycket vill ni delta i er egen verksamhet? Fundera på om ni som delägare själva ska delta i verksamheten på något sätt, till exempel genom att köpa varor av företaget, använda företagets tjänster eller arbeta i verksamheten. Delägarna ska delta i verksamheten Om ni ska ha en affärsrelation med associationen eller själva vara anställda, kan ni välja mellan ekonomisk förening aktiebolag handelsbolag. Alla tre alternativ fungerar, men ekonomisk förening är förmodligen det mest lämpliga valet om ni också vill att associationen ska vara öppen. Delägarna ska inte delta i verksamheten Om några av er, eller alla, vill välja att inte delta i verksamheten är alternativen aktiebolag kommanditbolag. Båda alternativ fungerar, men om ingen av er ska delta är aktiebolag förmodligen det mest lämpliga valet. 7

8 HITTA ALTERNATIVEN Hur mycket personligt ansvar vill ni ta för verksamheten? Fundera på hur mycket personligt ansvar ni vill ta för er verksamhet. Personligt ansvar betyder i det här sammanhanget att ni som delägare kan bli personligt ansvariga för verksamhetens ekonomi och andra förpliktelser. Det innebär till exempel att ni kan bli skyldiga att betala verksamhetens skulder. Alternativet är att ni inte tar något personligt ansvar, och bara riskerar era insatser. Inget personligt ansvar Om ni som delägare inte vill ta personligt ansvar för verksamheten kan ni välja mellan aktiebolag ekonomisk förening ideell förening. Om ni ska bedriva affärsverksamhet som gagnar er delägare är aktiebolag och ekonomisk förening i princip de enda alternativen. En ideell förening kan vara lämplig för er som ska främja ideella intressen. Personligt ansvar Om ni som delägare kan tänka er att ta personligt ansvar kan ni välja mellan handelsbolag kommanditbolag enkelt bolag. I ett handelsbolag svarar ni tillsammans för bolagets förpliktelser, och i ett kommanditbolag måste minst en av er göra det. I ett enkelt bolag ansvarar var och en av er personligen för det ni gör. 8

9 HITTA ALTERNATIVEN Vill ni dela ut er vinst eller återinvestera den? Om ert företag ska överleva i längden bör företaget få ett ekonomiskt överskott, alltså göra en vinst. Fundera på vad ni vill göra med er vinst. Ofta behöver man sätta in hela eller delar av vinsten i företaget, till exempel för att kunna investera längre fram. Ni kan också dela ut delar av vinsten till ägarna. Återinvestera vinsten Ibland kan det vara lämpligt att alltid återinvestera hela vinsten, till exempel om ni driver en ideell verksamhet eller om ni vill visa att den samhällsnytta ni åstadkommer är viktigare än att dela ut vinster till ägarna. Om ni vill vara tydliga med att ni återinvesterar vinsten kan ni välja mellan ideell förening aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning ekonomisk förening, där ni skriver in i stadgarna att vinsten ska återinvesteras aktiebolag, där ni skriver in i bolagsordningen att vinsten ska återinvesteras. Även om ni väljer en annan association kan ni skriva in i ert samverkansavtal att ni ska återinvestera vinsten. Dela ut vinsten till ägarna Det vanligaste är att ägarna i en association tar ut vinst, förutom i ideella föreningar och aktiebolag med särskilt vinstutdelningsbegränsning (aktiebolag svb). I ett aktiebolag svb får vinsten som delas ut till ägarna inte vara större än statslåneräntan + 1 procent. 9

10 JÄMFÖR Jämför I det här steget kan du jämföra de olika associationerna med varandra, och läsa mer om skillnaderna mellan aktiebolag och ekonomisk förening. Översikt över associationerna Matrisen nedan visar översiktligt hur de olika associationerna skiljer sig åt. Du hittar en mer detaljerad genomgång på sidan 22. Aktiebolag Aktiebolag svb Ekonomisk förening Ideell förening Handelsbolag Kommanditbolag Enkelt bolag Ändamål Ofta ge avkastning på satsat kapital, men kan även vara annat Oftast annat än att ge avkastning på satsat kapital Främja medlemmarnas ekonomiska intresse Främja ideella intressen Gemensamt bedriva näringsverksamhet Gemensamt bedriva näringsverksamhet, men med olika ansvar för olika delägare Göra något tillsammans Personligt ansvar Begränsat till insatt kapital, alltså aktie Begränsat till insatt kapital, alltså aktie Begränsat till insatt kapital, alltså insats Inget Solidariskt mellan delägarna Begränsat för kommanditdelägarna Var och en för sig Juridisk person Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Kan, men behöver inte Kan, men behöver inte Ja Kan, men behöver inte Ja, oftast Ägarna deltar i verksamheten Kommanditdelägare kan, men behöver inte Ja Bestämt antal ägare Ja från början, men aktierna kan fördelas om Ja från början, men aktierna kan fördelas om Nej Nej Ja Ja Ja Ägarna beslutar På stämma, och utser förvaltandestyrelse På stämma, och utser förvaltandestyrelse På stämma, och utser förvaltandestyrelse På stämma, och utser förvaltandestyrelse Var och en för sig, men övriga delägare har vetorätt Som i handelsbolag när det gäller komplementärerna I konsensus Företrädare Styrelsen och särskilda firmatecknare Styrelsen och särskilda firmatecknare Styrelsen och särskilda firmatecknare Styrelsen och särskilda firmatecknare Bolagsmännen Komplementärerna Var och en företräder sig själv Fördelning av överskott I förhållande till aktier Fördelning är begränsad till 1% över statslåneräntan. I förhållande till deltagande eller insats Ingen fördelning Lika, eller enligt avtal Enligt avtal eller skälighet Lika eller enligt avtal 10

11 JÄMFÖR Aktiebolag Ni som vill driva företag tillsammans utan att ta personligt ansvar för associationens ekonomi och förpliktelser kan välja aktiebolag, oavsett om ni ska delta i verksamheten eller vara passiva delägare. Om ni dessutom vill kunna ha full kontroll över eventuella nya delägare är aktiebolag ett lämpligt val. Ekonomisk förening Ni som är tre eller fler som ska driva företaget tillsammans kan välja ekonomisk förening om ni själva ska delta i verksamheten, men inte vill ta personligt ansvar för företagets förpliktelser. Ekonomisk förening passar också bra om ni dessutom vill att alla som deltar i verksamheten ska få möjlighet att bli delägare. Ideell förening Ideell förening är i första hand till för er som är tre eller fler och som ska driva ett företag för att främja ett ideellt ändamål. Handelsbolag och kommanditbolag Handelsbolaget lämpar sig bäst för er som vill bedriva affärsverksamhet gemensamt i en sluten grupp, och som är beredda att ekonomiskt ta personligt ansvar för varandra. Handelsbolag kan också vara lämpligt för er som vill begränsa utomståendes insyn i bolaget. Om någon eller några av er vill ha ett begränsat ansvar kan ni i stället bilda ett kommanditbolag. Enkelt bolag Ett enkelt bolag lämpar sig bäst när om ert företag inte behöver vara en juridisk person, utan bara ett avtal mellan ett bestämt antal personer. Enkla bolag passar ofta bra för tillfälliga samarbeten, eftersom de är enkla att bilda och avveckla. 11

12 JÄMFÖR Skillnaderna mellan aktiebolag och ekonomisk förening Många som ska driva företag tillsammans väljer mellan aktiebolag och ekonomisk förening. Det beror på att de är särskilt lämpliga för just det. Aktiebolag och ekonomiska föreningar skiljer sig åt i hur andelskapitalet är konstruerat, och i vem som har rätt att delta i och rösta vid stämman. Skillnader i andelskapitalet Antalet andelar i en ekonomisk förening är inte bestämt på förhand. Det sammanlagda andelskapitalet ökar och minskar alltså i takt med att medlemmarna går med i eller ut ur föreningen, men utan att påverka befintliga medlemmars andelar. I ett aktiebolag bestämmer delägarna redan från början hur stort aktiekapitalet ska vara, och hur många aktier det ska fördelas på. Om några delägare ska komma eller gå måste man alltså fördela om de aktier som finns, men omfördelningen påverkar inte det samlade aktiekapitalets storlek. EKONOMISK FÖRENING AKTIEBOLAG SKILLNADER I ANDELSKAPITALEN MELLAN EKONOMISK FÖRENING OCH AKTIEBOLAG 12

13 JÄMFÖR Skillnader i rätten att delta i stämman I en ekonomisk förening är det medlemskapet som ger rätt att delta i stämman, men i ett aktiebolag är det i stället kapitalet, alltså aktierna, som ger den rätten. Därför kallas ekonomiska föreningar för personassociationer och aktiebolag kapitalassociationer. Huvudregeln för rösträtten i en ekonomisk förening är att varje medlem har en röst, oavsett insats. I ett aktiebolag är huvudregeln att varje aktieägare har en röst per aktie som han eller hon äger. Om ni vill ordna med rösträtten på ett annat sätt ska ni ange detta i ert samverkansavtal. Du kan läsa mer om hur ni gör det under rubriken Anpassa. Med aktien i ett aktiebolag följer förutom rätt att delta i stämman också andelsrätt, alltså rätt till utdelning i förhållande till satsat kapital. Så fungerar det inte i en ekonomisk förening. Där ger medlemskapet rätt att rösta i stämman, medan andelsrätten hänger ihop med att medlemmen betalar insats. PERSONASSOCIATION KAPITALASSOCIATION Medlemskap Ger förvaltningsbefogenheter Andel Ger andelsrätt Andel (aktie) Ger förvaltningsbefogenheter och andelsrätt SKILLNADEN MELLAN PERSONASSOCIATION OCH KAPITALASSOCIATION 13

14 ANPASSA Anpassa I det här steget får du veta mer om hur ni kan anpassa de olika associationerna, och vilka huvudregler som gäller om ni avstår från att anpassa associationen. Skriv in anpassningarna direkt i samverkansavtalet Alla associationer bygger på en överenskommelse mellan delägarna. Ni ska specificera överenskommelsen i ett samverkansavtal, som kan se ut på olika sätt beroende på vilken association ni väljer. Aktiebolagets samverkansavtal kallas bolagsordning, föreningarnas samverkansavtal kallas stadgar och de övriga bolagens samverkansavtal kallas bolagsavtal. Ni ska skriva in de anpassningar ni gör specifikt i bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet. Ta gärna hjälp av en rådgivare! Hos företagsrådgivarorganisationen Coompanion finns till exempel jurister och rådgivare som kan hjälpa till. Du hittar dem via webbplatsen coompanion.se. Om ni avstår från någon viss anpassning gäller de huvudregler som finns i lagar och rättspraxis. Innehållet regleras delvis i lag Innehållet i aktiebolagens bolagsordningar och de ekonomiska föreningarnas stadgar är noggrant reglerat i lag. Lagen både anger vad samverkansavtalet ska innehålla, och sätter upp gränser för vad avtalet kan innehålla. I ideella föreningar, handelsbolag och enkla bolag kan man utforma samverkansavtalen mer fritt. Samverkansavtalet reglerar samarbetet Alla samverkansavtal bör reglera i alla fall några punkter, oavsett om det finns lagkrav på det eller inte. Samverkansavtalet bestämmer gränserna för det ni ska göra gemensamt. Alltså är samverkansavtalet ett sätt för er att bestämma vem som får göra vad, och hur. 14

15 ANPASSA Samverkansavtalet bör reglera verksamhetens ändamål: syftet med samarbetet verksamhetens art: den verksamhet ni ska bedriva hur associationen växlar delägare eller medlemmar hur medlemmarna tillför kapital delägarnas eller medlemmarnas besluts- eller rösträtt hur ni ska fördela och använda verksamhetens resultat. Anpassa aktiebolag och aktiebolag svb I ett aktiebolag kan ni anpassa verksamhetens ändamål verksamhetens art hur bolaget växlar delägare hur delägarna tillför kapital delägarnas rösträtt. Ni ska också bestämma hur stort aktiekapitalet ska vara, och hur många aktier det ska fördelas på. Detta skriver ni sedan in i bolagets bolagsordning. Enligt lagen måste delägarna skjuta till minst kronor i aktiekapital. Huvudregel: Aktieägaren kan sälja en aktie till vem som helst som vill köpa Om ni vill kan ni begränsa möjligheten att fritt sälja aktier, genom att skriva in olika bestämmelser i bolagsordningen. Ni kan kontrollera vem som får köpa bolagets aktier genom förköpsförbehåll, så att övriga aktieägare får förtur till köp samtyckesförbehåll, så att övriga aktieägare måste godkänna köparen eller utse en annan hembudsklausul, så att övriga aktieägare får rätt att köpa tillbaka aktierna. Om ni vill kunna bli av med era aktier till ett skäligt pris om ni lämnar bolaget, bör ni också avtala om det i ett särskilt aktieägaravtal. 15

16 ANPASSA Huvudregel: En aktie motsvarar en röst vid stämman Om ni vill kan ni anpassa aktiernas röststyrka, så att vissa aktier ger fler röster när ni ska fatta beslut på bolagsstämman. Den enda begränsningen är att ingen aktie får ha ett röstvärde som överstiger 10 gånger röstvärdet för någon annan aktie. Det betyder att ett bolag som har en aktie som motsvarar en röst kan ha andra aktier som motsvarar tio röster, men inte elva eller mer. Anpassa ekonomisk förening I en ekonomisk förening kan ni anpassa verksamhetens art hur föreningen växlar medlemmar hur medlemmarna tillför kapital medlemmarnas rösträtt. En ekonomisk förening ska alltid ha ändamålet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom affärsverksamhet som medlemmarna deltar i. Därför kan ni inte anpassa den ekonomiska föreningens ändamål, men ni kan anpassa verksamhetens art och den affärsrelation ni ska ha till föreningen. Ni måste också skriva in i stadgarna hur stor insats medlemmarna ska skjuta till när de går med i föreningen. Ni kan välja mellan ett bestämt belopp eller ett flexibelt, som rör sig i ett spann ni själva bestämmer. Om ni vill kan ni också skriva in i stadgarna att föreningen tillåter så kallade överinsatser och förlagsinsatser. En överinsats är en frivillig insats, och en förlagsinsats är en insats som både medlemmar och icke medlemmar kan skjuta till. Huvudregel: Alla som deltar i verksamheten kan bli medlemmar Om ni vill kunna kontrollera vilka som kan komma ifråga för medlemskap kan ni skriva in särskilda medlemsregler i stadgarna. Där beskriver ni den kategori av personer, antingen fysiska eller juridiska, som ska beviljas medlemskap. Det kan till exempel handla om föreningens tillsvidareanställda eller föreningens leverantörer. Huvudregel: Medlemskapet är frivilligt Det är inte möjligt att avtala bort att medlemskap är frivilligt, men om ni vill kan ni skjuta fram rätten att säga upp medlemskapet upp till två år efter att medlemskapet beviljades. I särskilda fall kan man skjuta fram rätten upp till fem år, men i så fall krävs särskilt tillstånd från Bolagsverket. 16

17 ANPASSA Huvudregel: Alla medlemmar har en röst var vid stämman Om ni vill kan ni anpassa medlemmarnas röststyrka, så att vissa medlemmar har fler röster när ni ska fatta beslut. En sådan anpassning av rösträtten måste alltid utgå från ett sakligt motiv, som till exempel att vissa medlemmar deltar mer i verksamheten än andra. Anpassa ideell förening I en ideell förening kan ni anpassa verksamhetens ändamål verksamhetens art hur föreningen växlar medlemmar hur medlemmarna tillför kapital medlemmarnas rösträtt. I princip kan ni formulera föreningens ändamål och verksamhet som ni själva vill, men en ideell förening kan inte ha till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen samtidigt som föreningen driver affärsverksamhet. Huvudregel: Alla som vill kan bli medlemmar I en ideell förening kan ni bestämma i princip helt fritt vilken kategori personer som ska få gå med och skriva in det i stadgarna, men avgränsningen måste vara relevant med tanke på ert ändamål och er verksamhet. Huvudregel: Medlemmarna behöver inte skjuta till någon insats Det är ovanligt att medlemmarna i en ideell förening skjuter till en insats. Det vanliga är i stället att medlemmarna betalar en årlig medlemsavgift. Om ni vill ha ett insatskapital ska ni skriva in det i stadgarna. Då ska ni också skriva in hur stor insatsen ska vara. Huvudregel: Alla medlemmar har en röst var vid stämman Om ni vill kan ni anpassa medlemmarnas röststyrka, så att vissa medlemmar har fler röster när ni ska fatta beslut. Det förekommer till exempel när en förening har andra föreningar som medlemmar. Då kan man anpassa röststyrkan till hur många medlemmar medlemsföreningarna har. 17

18 ANPASSA Anpassa handelsbolag I ett handelsbolag kan ni anpassa verksamhetens ändamål hur bolaget växlar delägare hur delägarna tillför kapital delägarnas beslutsrätt. Ett handelsbolag måste bedriva näringsverksamhet för att bolaget ska kunna registreras, men vilken sorts näringsverksamhet bestämmer ni själva. Alla handelsbolagets bolagsmän ska skjuta till en insats i bolaget. Ni bör specificera vilken insats eller prestation varje bolagsman ska delta med, i form av antingen pengar, arbete eller något annat. Huvudregel: Bolagsavtalet måste skrivas om vid ägarväxlingar Om ni vill kunna växla delägare i bolaget utan att skriva om bolagsavtalet måste ni ange det i ert bolagsavtal. I så fall ska ni skriva in hur ägarskiftena ska gå till. Huvudregel: Alla bolagsmän har besluts- och vetorätt Om ni vill kan ni reglera bolagsmännens beslutsrätt, genom att skriva in särskilda bestämmelser i bolagsavtalet. Ni kan till exempel avtala om att ett beslut kräver enkel majoritet, särskild majoritet eller konsensus. Det är förstås också möjligt att låta en person ensamt fatta alla beslut, eller hitta på en annan, skräddarsydd lösning. Anpassa kommanditbolag I ett kommanditbolag kan ni anpassa verksamhetens ändamål hur bolaget växlar delägare hur delägarna tillför kapital delägarnas beslutsrätt. Ett kommanditbolag måste bedriva näringsverksamhet för att bolaget ska kunna registreras, men i övrigt kan ni utforma verksamheten som ni vill. Alla bolagsmän ska skjuta till en insats i bolaget. Ni måste själva bestämma hur stor insatsen ska vara, och skriva in det i bolagsavtalet. 18

19 ANPASSA Ni måste också ange hur stor kommanditdelägarnas insats ska vara. Kommanditdelägarna behöver sedan inte ansvara för mer än de har satt in, eller åtagit sig att sätta in. Huvudregel: Bolagsavtalet måste skrivas om vid ägarväxlingar Om ni vill kunna växla delägare i bolaget utan att skriva om bolagsavtalet, måste ni ange det i ert bolagsavtal. I så fall ska ni skriva in hur ägarskiftena ska gå till. Huvudregel: Alla bolagsmän har besluts- och vetorätt Om ni vill kan ni reglera bolagsmännens beslutsrätt. Huvudregeln är att kommanditdelägare inte har rätt att vara med och förvalta bolaget. Om ni vill att kommanditdelägarna ändå ska ha den rätten, ska ni skriva in det i bolagsavtalet. Anpassa enkelt bolag I ett enkelt bolag kan ni anpassa verksamhetens ändamål verksamhetens art hur bolaget växlar delägare delägarnas beslutsrätt. Det går inte att skjuta till kapital i ett enkelt bolag, eftersom bolaget inte är en juridisk person. I stället kan ni komma överens om hur stor insats varje bolagsman ska svara för i den verksamhet ni har kommit överens om att driva. Insatsen kan bestå av antingen pengar eller något annat, till exempel arbete. Huvudregel: Bolagsavtalet måste skrivas om vid ägarväxlingar Om ni vill kunna växla delägare i bolaget utan att skriva om avtalet, måste ni ange det i ert bolagsavtal. I så fall ska ni skriva in hur ägarskiftena ska gå till. Huvudregel: Bolagsmännen fattar alla beslut i konsensus Om ni vill fatta besluten på något annat sätt än i konsensus ska ni skriva in det i ert bolagsavtal. 19

20 ANPASSA Kompletterande avtal reglerar specifika frågor Ibland kan det vara bra att ha ett kompletterande samverkansavtal vid sidan av stadgarna, bolagsordningen eller bolagsavtalet. Sådana kompletterande avtal är vanligast i aktiebolag och ekonomiska föreningar. Ett kompletterande samverkansavtal är ett sätt för er att i förväg komma överens om hur ni ska lösa vissa frågor, till exempel om delägarnas avgångsvederlag eller aktieägarnas rätt att sälja sina aktier. I praktiken kan ni reglera vilka frågor som helst som skulle kunna bli aktuella när ni driver ert företag tillsammans. Om det kompletterande samverkansavtalet reglerar hur ni ska förvalta ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, utgör avtalet ett enkelt bolag mellan er. Då gäller reglerna i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag för ert kompletterande samverkansavtal. Flera associationer i kombination Ibland kan förutsättningarna kräva att ni bildar flera associationer och sedan kombinerar dem. Under vissa förutsättningar kan det nämligen vara bra att skilja vissa verksamhetsgrenar från varandra, till exempel för att de har olika ändamål eller är olika riskabla. En vanlig lösning är att den primära associationen, alltså den som organiserar delägarna, bildar ett dotterbolag som bedriver den samlade verksamheten, antingen helt eller delvis. Oftast är dotterbolaget är ett aktiebolag. 20

21 21 Fördjupning

22 FÖRDJUPNING Fördjupning: Bilda, organisera och upplösa olika associationer Här kan du fördjupa dig i de olika associationerna, och läsa om hur ni gör för att bilda, organisera och upplösa dem. Aktiebolag Aktiebolag kan vara antingen privata eller publika. Privata och publika aktiebolag är i huvudsak lika, men skiljer sig på några punkter. Ett publikt aktiebolag ska ha ett större aktiekapital, minst kronor, och får handla med aktierna på en reglerad marknadsplats, till exempel en aktiebörs. För ett privat aktiebolag är sådan handel inte tillåten. Aktiebolagets verksamhet och ändamål Ett aktiebolag behöver inte ha ett specifikt ändamål, men det är vanligt att ändamålet är att främja aktieägarnas ekonomiska intressen på ett eller annat sätt. Ändamålet kan också vara ideellt. Bilda och registrera aktiebolag För att bilda ett aktiebolag behöver du och dina medstiftare upprätta en stiftelseurkund teckna er för bolagets aktier betala bolagets aktier underteckna stiftelseurkunden. En stiftelseurkund är en handling som visar att ett bolag ska bildas. Dina medstiftare behöver inte vara fysiska personer. De kan också vara juridiska personer, till exempel andra bolag eller föreningar. När ni har genomfört alla punkterna ovan är bolaget bildat, men för att det också ska bli en juridisk person måste ni registrera bolaget hos Bolagsverket senast sex månader efter att ni skrev under stiftelseurkunden. Till registreringen ska ni bifoga stiftelseurkunden och bolagsordningen, som är aktiebolagets motsvarighet till föreningarnas stadgar. Lagen ställer vissa krav på vad de olika dokumenten ska innehålla. Du hittar mer information om stiftelseurkund och bolagsordning hos Bolagsverket (bolagsverket.se). Sök på ordet stiftelseurkund respektive bolagsordning så hittar du till rätt sida. Aktiebolagets förvaltning Det är bolagsstämman, styrelsen och ibland också en verkställande direktör som förvaltar bolaget. Aktiebolagets stämma Bolagsstämman samlar bolagets aktieägare och är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det innebär att det i princip är aktieägarna som bestämmer över bolagets verksamhet. Bolagsstämman utser också bolagets styrelse och revisor. Huvudregeln är att en aktie representerar en röst vid bolagsstämman, men antalet röster per aktie kan variera mellan 1 och 10 beroende på aktieslag. Det vanligaste är att stämman fattar beslut med så kallad enkel majoritet. Det betyder att flertalet av rösterna är för förslaget. Aktiebolagets styrelse Aktiebolagets styrelse ansvarar för att verksamheten fungerar och för att bolaget följer de regler som finns. Styrelsen ska ha minst en ledamot som företräder bolaget och tecknar dess firma, så att styrelsens majoritet bland annat kan ingå avtal för bolagets räkning. Om styrelsen till exempel ska underteckna en handling måste minst hälften av de valda ledamöterna skriva under. 22

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

öreningar Ekonomiska föreningar av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15

öreningar Ekonomiska föreningar av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 F öreningar av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 I dagligt tal beskriver vi ofta föreningar som en enhetlig grupp men juridiskt så skiljer man mellan ekonomiska och ideella föreningar. Hur dessa föreningar

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Juridik för vattenråd

Juridik för vattenråd Juridik för vattenråd Vattenråd lokal samverkan med olika förutsättningar Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt har bildats genom olika initiativ, vilket till viss del påverkar hur de är organiserade.

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s S e t t e r w a l l s FÖRSTUDIE AVSEENDE ASSOCIATIONSFORM FÖR UNGA KLARA 2 1. Bakgrund och frågeställning 1.1 Unga Klara är för närvarande en verksamhetsgren inom Stockholms Stadsteater AB (Stadsteatern).

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 864 Bankaktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG beslutad av bolagsstämman den 8 juni 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG Firma 1 Bolagets firma

Läs mer

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt 1 CORPORATE GOVERNANCE Ägare Två viktiga principer: - Kommandokedja - Rollfördelning Styrelse

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden G1 2004-03-17 Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden STADGAR FÖR ITS-SWEDEN 1 Namn och säte Föreningens namn är ITS-Sweden. Föreningens firma på engelska språket lyder Intelligent Transport Systems

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Litet om styrelsearbete

Litet om styrelsearbete Litet om styrelsearbete Gustaf Drake, 070-7688466 Om styrelser Det handlar.. Om styrelseledamöter Om arbetsuppgifter Om resultat Om ansvar 1 Varför styrelser? Föreningar Företag Myndigheter Gemensamma

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); SFS 2016:121 Utkom från trycket den 1 mars 2016 utfärdad den 18 februari 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr Dala Airport AB Bolagsordning Org nr 556100-0844 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dala Airport AB - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar Delägt kommunalt bolag Dokumentägare Verkställande

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter Bolagsordning för Vara Industrifastigheter AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Fastställd av KF 1998-12-14 24/98:2 Justerat av KF 2002-12-16 23/02:2 att gälla från 2003 Godkänd av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Senast ändrad Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Stadgar för Leader Vättern

Stadgar för Leader Vättern Stadgar för Leader Vättern 1 Föreningens namn Leader Vättern 2 Syfte och ändamål Leader Vättern ska bedriva en allmännyttig och ideell verksamhet genom leadermetoden. Leader Vätterns ändamål är att, främst

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMANDITBOLAGSAVTAL. (Antaget av kommunfullmäktige , 149, d.nr 2215/2000)

KOMMANDITBOLAGSAVTAL. (Antaget av kommunfullmäktige , 149, d.nr 2215/2000) KOMMANDITBOLAGSAVTAL (Antaget av kommunfullmäktige 2000-08-21, 149, d.nr 2215/2000) Bolagsmän 1. Norrköpings kommun (org nr 212000-0456) 601 81 Norrköping 2. Fastighets Aktiebolaget Kvarnholmarna i Norrköping

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bolagsordning för Nolia AB

Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning för Nolia AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning 2011-11-21, 232 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte:

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG Beställare Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: Bolagets adress Telefon: Räkenskapsår: 30/4 30/6 31/8 31/12

Läs mer

AKTIEBOLAGSRÄTT KNUT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG. Andra. STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag PROFESSOR

AKTIEBOLAGSRÄTT KNUT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG. Andra. STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag PROFESSOR AKTIEBOLAGSRÄTT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG KNUT AV PROFESSOR Andra STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag INNEHÅLL INLEDNING 9 A. Olika typer av rättsregler 10 B. Olika typer av sammanslutningar

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2011:1046 Utkom från trycket den 18 oktober 2011 utfärdad den 6 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-04-17 Kommunfullmäktige Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag

Läs mer

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.08) Godkänd av kommunfullmäktige, 22 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 22. 3 (5)

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Bolagsordning Mariehus AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning Mariehus AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Mariehus AB. 2 Verksamhet

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund.

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund. Stadgar för kastellskolans ideella förening Antagna vid årsmöte 2011-10-19 1 Namn Kastellskolan Föreningens namn är Kastellskolans ideella förening 2 Ändamål 3 Säte Föreningen har till ändamål att bedriva

Läs mer

åkeriföretag När planerna nu börjar ta fastare form är det dags: 6. Att söka en kunnig revisor eller redovisningsbyrå,

åkeriföretag När planerna nu börjar ta fastare form är det dags: 6. Att söka en kunnig revisor eller redovisningsbyrå, Att starta åkeriföretag 6 Inledningsvis bör du ställa dig själv följande frågor: 1. Har jag tillräcklig kunskap om den lagstiftning som gäller på transport området och för företagande i allmänhet? (Viktiga

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 892 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE

UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE CHRISTER NILSSON UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE EN INTRODUKTION Christer Nilsson 2014-08-05 upplaga 2 Innehåll 1 INTRODUKTION... 4 1.1 SYFTET MED DENNA REDOGÖRELSE... 4 2 DE OLIKA FÖRETAGSFORMERNA EN INTRODUKTION...

Läs mer

Handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolag och kommanditbolag Handelsbolag och kommanditbolag Informationsblad 12, 2004-09-13 Handelsbolag och kommanditbolag drivs av två eller flera delägare (bolagsmän). Bolagsmännen kan vara fysiska eller juridiska personer. I

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning När det finns anledning för styrelsen att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man brukar tala om att aktiekapitalet

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening och bostadsförening 1 (7) Fyll i blanketten

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Rolf Skog 140627 Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Inledning Affärsverksamhet kan bedrivas i olika associationsformer, däribland i bolag. I svensk lag finns bestämmelser om enkla bolag, handelsbolag

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den

STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den 2012-05-29 1 FIRMA Föreningens namn är Flicksäter Vatten Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer