Att välja företagsform

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att välja företagsform"

Transkript

1 Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1

2 Leif Malmborg 2

3 Aktiebolagstjänsts huvudsakliga verksamhet Allt från att bilda till att likvidera Bolag och föreningar Redovisningstjänster Varumärken Domännamn Webbhotell 3

4 Starta Eget Företag Ett 32-sidigt kompendium om Affärsplan Budget & kalkyler Val och byte av företagsform Skydda din affärsprofil Finansieringsmöjligheter Företagets ekonomi Organisation & administration Skatter & avgifter Ensam eller med kompanjoner Personal Försäkringar Franchising & kommission 4

5 Tänkbara företagsformer Enskild näringsverksamhet I dagligt tal kallad enskild firma Handelsbolag Kommanditbolag Aktiebolag Ekonomisk förening Enkelt bolag Stiftelse 5

6 Tänkbara företagsformer Enskild näringsverksamhet I dagligt tal kallad enskild firma Handelsbolag Kommanditbolag Aktiebolag Ekonomisk förening Enkelt bolag Stiftelse 6

7 Vi börjar enkelt Vilka skall starta ensamma, utan kompanjon Aktiebolag Enskild firma Vilka skall starta med minst en kompanjon Aktiebolag Handelsbolag Ekonomisk förening (minst tre) 7

8 Vi börjar enkelt 2 Skall du starta ensam Aktiebolagstjänst Har du kr? I kontanter eller varor, inventarier eller andra tillgångar Om Ja både aktiebolag och enskild firma möjligt Om Nej bara enskild firma möjligt Skall du starta med minst en kompanjon Har ni kr? I kontanter eller varor, inventarier eller andra tillgångar Om Ja aktiebolag, ekonomisk förening och handelsbolag möjligt Om Nej bara handelsbolag och ekonomisk förening möjligt 8

9 Enkelt bolag Två eller flera vill driva gemensamma projekt i bolag Mer att se som en organiserad samarbetsform Bra när ingen bolagsman vill ta risken av övriga bolagsmäns dåliga affärsuppgörelser Inte juridisk person Varje bolagsman gör sina egna avtal med kunder, leverantörer m.m. Bolaget registreras inte, bolagsmännen registreras om man driver näringsverksamhet Bildas genom ett bolagsavtal mellan bolagsmännen Bolagsavtalet reglerar enbart bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter Alla måste vara överens om bolagets förvaltning Kan uppträda under gemensamt namn som inte kan registreras Lämpligt att man skyddar namnet genom att registrera ett varumärke Fördelning av överskott enligt avtal Nya bolagsmän kräver samtliga bolagsmäns samtycke 9

10 Juridisk eller fysisk person Juridisk term Inte fysisk person En juridisk person kan Sluta avtal Ha fordringar och skulder Tala och svara inför domstol Kräver fysisk person som företrädare 10

11 Juridiska personer bl.a. Aktiebolag Ekonomiska föreningar Handels- och kommanditbolag Stiftelser Dödsbon Staten och kommun Juridiska personer är inte Enskild näringsidkare Enkelt bolag 11

12 Bolag eller förening Vad skiljer bolag och föreningar Bolag Slutna Föreningar Öppna 12

13 Personligt ansvar för företagets åtagande Enskild firma Obegränsat personligt ansvar Handelsbolag Alla bolagsmännen har obegränsat, personligt och solidariskt ansvar 13

14 Personligt ansvar för företagets åtagande Enskild firma Obegränsat personligt ansvar Handelsbolag Alla bolagsmännen har obegränsat, personligt och solidariskt ansvar 14

15 Personligt ansvar för företagets åtagande Enskild firma Obegränsat personligt ansvar Handelsbolag Alla bolagsmännen har obegränsat, personligt och solidariskt ansvar 15

16 Personligt ansvar för företagets åtagande Enskild firma Obegränsat personligt ansvar Handelsbolag Alla bolagsmännen har obegränsat, personligt och solidariskt ansvar 16

17 Personligt ansvar för företagets åtagande 2 Kommanditbolag Minst en bolagsman har personligt, obegränsat och solidariskt ansvar Komplementär Minst en bolagsman ansvarar enbart med angivet belopp Kommanditdelägare 17

18 Personligt ansvar för företagets åtagande 3 Aktiebolag Aktieägarnas ansvar begränsas till insatt kapital Ekonomisk förening Medlemmarnas ansvar begränsas till insatt kapital 18

19 Personligt ansvar för företagets åtagande 4 Enkelt bolag Inget personligt ansvar utöver egna åtaganden 19

20 Inget ansvar utöver insatt kapital Följande har inget ansvar utöver insatt kapital Kommanditdelägare Aktieägare Medlemmar Kan få utökat ansvar Borgensförbindelse Överträder lagar och förordningar 20

21 Personligt ansvar utan överträdelse av lagar och förordningar 21

22 Personligt ansvar utan överträdelse av lagar och förordningar Har redan ansvar för allt Enskild näringsidkare Bolagsmän i handelsbolag Komplementärer i kommanditbolag 22

23 Personligt ansvar bara vid överträdelse av lagar och förordningar 23

24 Personligt ansvar bara vid överträdelse av lagar och förordningar Styrelseledamöter och VD i aktiebolag och ekonomiska föreningar Styrelsesuppleanter i aktiebolag och ekonomiska föreningar Aktieägare i aktiebolag Medlemmar i ekonomiska föreningar Kommanditdelägare i kommanditbolag 24

25 Eget kapital Inget krav på eget kapital Enskild näringsidkare Handelsbolag Kommanditbolag Enkelt bolag Litet krav på eget kapital Ekonomisk förening Större krav på eget kapital Aktiebolag, minst kr 25

26 Förluster i början Enskild firma och Handels- & Kommanditbolag Kvitta förluster mot inkomst av tjänst och annan näringsverksamhet Högst per år Bara under de första fem verksamhetsåren Kulturarbetare utan begränsningar Kostnader före start Innevarande år och året innan Aktiebolag Högst 50 % av aktiekapitalet får förbrukas Andra former av kapital Överkursfond Aktieägartillskott 26

27 Lån till bolaget Aktiebolag och Förening Räntan beskattas som kapitalinkomst för långivaren med 30 % Avdragsgillt i företaget Enskild firma samt Handels- och Kommanditbolag Räntefördelning Kapitalunderlaget måste överstiga kr Positiv räntefördelning Får dras av som kostnad i verksamheten och ska tas upp som inkomst av kapital Statslåneräntan + 5 % Negativ räntefördelning Ska tas upp som intäkt i verksamheten och ska dras av i inkomstslaget kapital Statslåneräntan + 1 % Positivt fördelningsbelopp kan sparas 27

28 Lån från företaget Aktiebolag Förbjudet enligt aktiebolagslagen Enskild firma & Handels- och Kommanditbolag Negativ räntefördelning Ekonomisk förening Ej låneförbud Kan vara en s.k. sparkassa 28

29 Hur många delägare 29

30 Hur många delägare Enskild firma bara en delägare fysisk person Handelsbolag minst två bolagsmän fysiska såväl som juridiska personer Kommanditbolag minst en komplementär och minst en kommanditdelägare fysiska såväl som juridiska personer Aktiebolag valfritt antal aktieägare fysiska såväl som juridiska personer Ekonomisk förening minst tre medlemmar fysiska såväl som juridiska personer Enkelt bolag Har inga delägare Alla kan vara bolagsmän 30

31 Skydd för bolagets firma (namn) Enskild firma, Handels- & Kommanditbolag Registreringslänet Aktiebolag och Ekonomisk förening Hela riket Kan förstärkas med varumärkesregistrering Hela riket Hela EU 31

32 Mer om firmaskyddet Firman skall ha särskiljningsförmåga Inte vara förväxlingsbar med annans Firma Varumärke Efternamn Bransch - varor - tjänster enligt bolagsordningen 32

33 Räkenskapsår Enskild firma Alltid kalenderår Handels- & Kommanditbolag Alltid kalenderår om fysiker är bolagsman Om alla bolagsmän är juridiska personer Sista dagen i valfri månad Aktiebolag och Ekonomiska föreningar Sista dagen i valfri månad 33

34 Räkenskapsår Första räkenskapsåret Max 18 månader Kan alltid ändras till kalenderår Kan anpassas till koncernens räkenskapsår Andra ändringar kräver Skatteverkets tillstånd 34

35 Krav på revisor Enskild näringsidkare, Handels- & Kommanditbolag Bara stora företag Någon bolagsman är juridisk person Större företag nytt från 1 jan 2007 Under de senaste två åren uppfyllt två av nedanstående Balansomslutning > 25 milj Omsättning > 50 milj. Antal anställda > 200 st Enkelt bolag Har ingen egen redovisning 35

36 Krav på revisor Aktiebolag Valfritt från 1 november Auktoriserad eller godkänd revisor Ekonomisk förening Revisor med nödvändiga kunskaper Bostadsrättsförening 36

37 Minoritetsskydd Enskild firma Inte aktuellt Enkelt bolag Fullständigt Kan avtalas bort Handelsbolag Kontrollrätt Veto Kommanditbolag Saknar skydd för kommanditdelägare Kommanditdelägarens inflytande enbart genom bolagsavtalet 37

38 Minoritetsskydd Aktiebolag och Ekonomisk förening Aktiebolagstjänst Majoritetsprincipen Minoritetsskydd Generella regler Vissa situationer Aktiebolag: 10 % - 1/3-50 % - 2/3-90 % Bolagsordningen kan skräddarsys Bör/skall kompletteras med kompanjonsavtal Checklista på 38

39 Kontroll över ägandet Enskild firma Fullständigt Enkelt bolag Fullständigt Kan regleras i bolagsavtalet Handelsbolag Fullständigt Kan regleras i bolagsavtalet Kommanditdelägare Fullständigt Kan regleras i bolagsavtalet 39

40 Kontroll över ägandet Aktiebolag Kan/bör regleras i bolagsordningen och kompanjonsavtalet Kan då bli fullständig 40

41 Kompanjonsavtal Kan du starta ensam, gör det Annars kompanjonsavtal Checklista på Försäkringsbolagen, bankerna, revisorn Sök på nätet Kompanjonsavtal Konsortialavtal Aktieägaravtal - Bolagsavtal 50/50-ägande Handels- och kommanditbolag Enkelt bolag Aktiebolag 41

42 Bildandet Enskild näringsidkare = Enskild firma Kan registreras hos Bolagsverket, ger skydd för namnet i egna länet Registreras hos Skatteverket för moms m.m. Fixar själv Enkelt bolag Skall registreras hos Bolagsverket vid näringsverksamhet Skriftligt bolagsavtal bör upprättas Handels- och Kommanditbolag Registrering hos Bolagsverket måste ske Fixar själv Färdigregistrerade bolag finns att köpa Lagen dispositiv Avtal skall upprättas mellan bolagsmännen Bör vara skriftligt 42

43 Bildandet Aktiebolag Måste registreras Rådgivare bör anlitas Färdiga bolag finns att köpa, sk lagerbolag som Startskottet XYZ Aktieägaravtal bör upprättas Läs mer på bolagsverket.se och ab.se Ekonomisk förening Måste registreras Rådgivare bör anlitas Färdiga föreningar finns att köpa Stadgar bör skräddarsys bl.a. för de regler som bildarna vill ha för nya medlemmars inträde 43

44 Fördelning av resultatet Enskild firma En ägare, ingen fördelning Enkelt bolag Enligt bolagsavtalet Annars, var och en tar sitt Handels- och Kommanditbolag Enligt bolagsavtalet Annars, först ränta på insatt kapital och marknadsmässig ersättning för utfört arbete Därefter lika 44

45 Fördelning av resultatet Aktiebolag Lön enligt avtal Utdelning till aktieägarna Olika aktieslag kan ge olika utdelning Ekonomisk förening Ofta först i proportion till utfört deltagande Leverans Köp återbäring Annan medverkan Utdelning till delägarna 45

46 Skatter Företagets moms lika för alla företag Vid förlust första fem åren välj enskild firma eller handelsbolag Räknar du med att kunna ta ut lön före skatt men efter arbetsgivaravgifter på runt kr per år Välj aktiebolag 46

47 Beskattning av företagets resultat Enskild näringsidkare Företagaren beskattas för nettovinsten Handels- och Kommanditbolag Respektive bolagsman beskattas för sin andel av nettovinsten Andelen är dispositiv Vinsten och/eller förlusten behöver inte följa andelstalen 47

48 Beskattning av företagets resultat Aktiebolag Bolaget beskattas för vinsten nu 26,3 % Ägarna beskattas för utdelning nu 20 % OBS Anställda beskattas för lön Ekonomisk förening Föreningen beskattas för vinsten Medlemmarna beskattas för utdelning Anställda beskattas för lön 48

49 Byte av företagsform Finns eget seminarium Byte från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag 49

50 Leif Malmborg tackar för sig Rådgivare NyföretagarCentrum Stockholm Skrivit kompendiet Starta eget företag Håller seminarier Val av företagsform Att leda och ansvara för mindre aktiebolag Upprätta din första budget Driver företaget Aktiebolagstjänst Arbetar med Bildar bolag och föreningar Håller föredrag om allt från bolagsbildning till likvidation Hjälper till att utforma kompanjonsavtal Skyddar namn, logotyper, varumärken och domännamn Driver rättsprocesser inom bolags- och varumärkesrätt 50

51 Mer information 51

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans Hitta en form som passar Du som

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

åkeriföretag När planerna nu börjar ta fastare form är det dags: 6. Att söka en kunnig revisor eller redovisningsbyrå,

åkeriföretag När planerna nu börjar ta fastare form är det dags: 6. Att söka en kunnig revisor eller redovisningsbyrå, Att starta åkeriföretag 6 Inledningsvis bör du ställa dig själv följande frågor: 1. Har jag tillräcklig kunskap om den lagstiftning som gäller på transport området och för företagande i allmänhet? (Viktiga

Läs mer

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med minst två ledamöter

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med minst två ledamöter Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med minst två ledamöter Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta ett aktiebolag eller som redan gjort det. Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med en ledamot

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med en ledamot Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med en ledamot Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta ett aktiebolag eller som redan gjort det. Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

www.ab.se En presentation av Aktiebolagstjänst Bilda Bolag Rådgivning, bolag och föreningar Domännamn & webbhotell Varumärken

www.ab.se En presentation av Aktiebolagstjänst Bilda Bolag Rådgivning, bolag och föreningar Domännamn & webbhotell Varumärken En presentation av Aktiebolagstjänst Bilda Bolag Rådgivning, bolag och föreningar Domännamn & webbhotell Varumärken Färdiga lagerbolag och nyregistrering Likvidation Håll drömmen vid liv. Vi lotsar dig.

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Här ger vi översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet.

Här ger vi översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet. Privattandläkarna är en branschorganisation som arbetar med företagarfrågor inom tandvården. Vi arbetar för en fortsatt positiv utveckling av svensk tandvård, med fokus på våra medlemmars villkor samt

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Starta & Driva Företag

Starta & Driva Företag Övningsuppgifter till Starta & Driva Företag av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson 20:e upplagan FACIT Björn Lundén Information AB Box 84, 820 64 Näsviken Tel: 0650-54 14 00 Fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels och kommanditbolag fysiska och juridiska personer. För fysiska personer

Läs mer

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. ENSAM ELLER TILLSAMMANS... 4 2.1. Enskild näringsidkare... 4 2.2. Kommanditbolag... 5 2.3.

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 16 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2011 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Val och byte av företagsform

Val och byte av företagsform Val och byte av företagsform En studie gällande skatternas roll vid val av företagsform samt de skattemässiga konsekvenserna vid ombildning av företag Master Thesis in Commercial and Tax Law Författare:

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt D-UPPSATS 2009:057 Svensk associationsrätt Några utvalda regler i centrala associationsformer Emma Bergwall Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE

UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE CHRISTER NILSSON UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE EN INTRODUKTION Christer Nilsson 2014-08-05 upplaga 2 Innehåll 1 INTRODUKTION... 4 1.1 SYFTET MED DENNA REDOGÖRELSE... 4 2 DE OLIKA FÖRETAGSFORMERNA EN INTRODUKTION...

Läs mer