Skatteverket Anette Jaldell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatteverket Anette Jaldell"

Transkript

1 Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1

2 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2

3 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket i vissa fall, t.ex. namnskydd) Personnumret är företagets organisationsnummer Vinsten/överskottet beskattas hos näringsidkaren Redovisning varje år i inkomstdeklarationen Enskild näringsverksamhet Kontanta uttag Årets vinst Beskattas inte Beskattas SKV 295 sid 46 3

4 Vad innebär F-skatt? Vem kan få F-skatt? Vad är näringsverksamhet? - självständighet -vinstsyfte - varaktighet Skatteformer A Anställda F Företag/ näringsidkare 2011 SA Handelsbolagsdelägare FA Anställd och driver enskild näringsverksamhet FA 2011 Skatteformen avgör vem som ska betala skatt och sociala avgifter på ersättning för arbete! 4

5 Uffes städ Dagbok Balanskonton Resultatkonton Tillgångar Skulder Intäkter Kostnader Text datum Ver Moms Försäljning intäkt inköp kostn kostn kostn ränte Varu övr ränte ej avdr. nr Kassa Bank Inventariet Lån Eget kapital In Ut debet kredit debet kredit debet kredit kredit debet kredit debet kredit kredit kredit debet debet debet debet försäljning 3/ försäljning 5/ eget uttag 10/ prel.skatt 10/ represent. 20/ Överför. 21/ Egen bil 21/ ver till 107 ränteintäkt 31/ räntekostn. 31/

6 Årsbokslut består av: Balansräkning Tillgångar, skulder och eget kapital Resultaträkning Intäkter och kostnader Enskild näringsidkare med en årsomsättning på högst 3 miljoner får upprätta ett förenklat årsbokslut Balans- och resultaträkning Balansräkning Resultaträkning Tillgångar Skulder Eget kapital Kostnader Intäkter Rullas vidare år efter år Skillnaden mellan Intäkter och kostnader = Årets resultat 6

7 Eget kapital Skillnaden mellan tillgångar och skulder egna insättningar ökar eget kapital egna uttag minskar eget kapital uttag (UB) Eget kapital (IB) insättningar (årets vinst) Beskattas inte Insättningar och uttag enskild näringsverksamhet Eget kapital 2011 Uttag Maskin Kontantins Momsskuld UB Årets vinst Företagets t resultat t 2011 Kostnader Intäkter Årets vinst Beskattas 7

8 Beskattas inte Insättningar och uttag enskild näringsverksamhet Eget kapital 2012 Uttag IB Bil och lokal Momsskuld UB Årets vinst Företagets t resultat t 2012 Kostnader Intäkter Årets vinst Beskattas Dagbok Balanskonton Resultatkonton Tillgångar Skulder Intäkter Kostnader Text datum Ver Moms Försäljning intäkt inköp kostn kostn kostn ränte Varu övr ränte ej avdr. nr Kassa Bank Inventariet Lån Eget kapital In Ut debet kredit debet kredit debet kredit kredit debet kredit debet kredit kredit kredit debet debet debet debet försäljning 3/ försäljning 5/ eget uttag 10/ prel.skatt 10/ represent. 20/ Överför. 21/ Egen bil 21/ ver till 107 ränteintäkt 31/ räntekostn. 31/

9 Bokslutshändelser vid årets slut Av ett bokslutsunderlag ska bl.a. framgå hur avskrivningar beräknas hur varulagret värderats (poster och värde) ange vilka kundfordringar, leverantörsskulder, övriga fordringar och skulder som finns samt ange belopp Sparas i 7 år! SKV 282 sid 27 Förenklat årsbokslut Balansräkning Resultaträkning SKV

10 Förenklat årsbokslut Balansräkning tillgångar/skulder Ulf Kassa Bank

11 Förenklat årsbokslut Balansräkning tillgångar/skulder Ulf NMV Nystad

12 Förenklat årsbokslut Balansräkning tillgångar/skulder Ulf Golvpolish Fönsterputs 100 st 30 st Rengöringsmedel Skurduk 30 liter 50 st

13 Förenklat årsbokslut Balansräkning tillgångar/skulder Inventarier Direktavdrag mindre värde, ½ prisbasbelopp exkl. moms korttidsinventarier, högst 3 års ekonomisk livslängd Värdeminskningsavdrag utgiften fördelas över flera år 13

14 113 Ulf Förenklat årsbokslut Balansräkning tillgångar/skulder

15 Förenklat årsbokslut Balansräkning tillgångar/skulder Ulf / Städa rent AB /

16 Förenklat årsbokslut Balansräkning tillgångar/skulder Förenklat årsbokslut Balansräkning tillgångar/skulder

17 Förenklat årsbokslut Balansräkning Ulf Klinér Städfirma Resultaträkning Förenklat årsbokslut Resultaträkning 17

18 Ulf Förenklat årsbokslut Resultaträkning

19 Förenklat årsbokslut Resultaträkning Ulf

20 Förenklat årsbokslut Resultaträkning Förenklat årsbokslut Resultaträkning

21 Ulf Förenklat årsbokslut Resultaträkning

22 Förenklat årsbokslut NE-blanketten På vilket belopp räknas skatten? intäkter kostnader enligt bokföringen +/ skattemässiga justeringar = skattemässigt resultat 22

23 NE sid NE sid

24 NE sid 2 Inkomstuppdelning mellan makar Ruta 48 på NE-blanketten. Mellan makar kan man fördela vinsten enligt vissa regler. SKV 295 sidan 46 24

25 Skattedispositioner Räntefördelning Periodiseringsfond Expansionsfond Periodiseringsfond och Expansionsfond Möjlighet att skjuta upp obeskattade vinster i företaget för framtida behov Syfte: Få en jämnare beskattning mellan åren Samma möjligheter att expandera som AB 25

26 NE sid 2 Periodiseringsfond R34 periodiseringsfond - Överskott i R33 innebär möjlighet till avsättning - Maximal möjlig avsättning = kr ( R33 x 30 % ) - Ulf väljer att sätta av kr NE sid

27 Egna pensionskostnader Beloppsbegränsningar bland annat Pensionsavdrag får göras med max kr + 35 % av inkomst av näringsverksamhet, max 10 prisbasbelopp, kr Särskild löneskatt 24,26 % på avdragen premie SKV 295 sid 14 NE sid

28 Schablonavdrag och egenavgifter Egenavgifter tom 30/6 Egenavgifter from 1/7 Födda % 0 % Schablonavdrag 0 % Födda ,21 % 10,21 % Schablonavdrag 10 % Födda ,71 % 28,97% Schablonavdrag 25 % Födda ,07 % 14,88 % Schablonavdrag 14 % Passiv näringsverksamhet (alla) 24,26 % 24,26 % Schablonavdrag 20 % NE sid x 25 % Enligt kontrolluppgift Inkomstdeklaration s.2 28

29 INK1 sid X Egenavgifter, nedsättning Nedsättning av egenavgift med 5 % om; du redovisar överskott av aktiv näringsverksamhet ditt avgiftsunderlag är minst kr du är född Nedsättningen får inte överstiga kr 29

30 Skatteuträkning (exklusive moms) Beräknade intäkter Beräknade kostnader Beräknad vinst Avdrag beräknade egenavgifter 25% Överskott Inkomstskatt*(26 617) Egenavgifter*(43 455) Nedsättning av egenavgifter med 5% = kr Fördelas kr/mån feb 11 jan = Kvar att leva på = (ca 31,6% skatt) *)Skattesats 31%. Personen född Tack för att ni lyssnat! 30