En presentation av Aktiebolagstjänst Bilda Bolag Rådgivning, bolag och föreningar Domännamn & webbhotell Varumärken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.ab.se En presentation av Aktiebolagstjänst Bilda Bolag Rådgivning, bolag och föreningar Domännamn & webbhotell Varumärken"

Transkript

1 En presentation av Aktiebolagstjänst Bilda Bolag Rådgivning, bolag och föreningar Domännamn & webbhotell Varumärken Färdiga lagerbolag och nyregistrering Likvidation

2 Håll drömmen vid liv. Vi lotsar dig. Det egna företaget är ditt livs affär. Du har säkert många idéer som du vill utveckla. Och håller du fokus på visionerna så kan vi hjälpa dig med de praktiska frågorna. Vi har 30 års erfarenhet av bolagsbildning, affärsutveckling, juridik och ekonomisk rådgivning. Vi kan företagande oavsett det gäller stora eller små affärer.

3 Om du har visionen så visar vi vägen. Vi på Aktiebolagstjänst BildaBolag hjälper dig med allt från att bilda till att likvidera bolag och föreningar. Vi ombesörjer även registrering av varumärken och domännamn över hela världen, och därtill driver vi ett eget webbhotell. I 30 år har vi bistått revisorer, advokater, fondkommissionärer, riskkapitalister, banker och redovisningsbyråer. En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, men en god idé lönar sig inte utan hårt arbete Leif Malmborg VD Bolags- och föreningsärenden Vi kan hjälpa dig med alla slags bolags- och föreningsärenden, dvs. allt från att registrera till att likvidera bolag och föreningar. Vi har alltid bolag och föreningar på lager för att möjliggöra en snabb start av din verksamhet, vi likviderar eller köper ditt bolag för likvidation samt assisterar vid alla andra registreringspliktiga ändringar. Vi är specialiserade på alla typer av ärenden som kräver registrering hos Bolags verket. Varumärken Genom ditt varumärke särskiljer du dina produkter och/eller tjänster från andras. Vi kan hjälpa dig att registrera och bevaka dina varumärken i Sverige och övriga världen. Vi hjälper dig även att förnya, överlåta, licensiera och/eller pantsätta varumärken eller behöver du kanske hjälp i en varumärkestvist? Genom vårt internetbaserade varumärkessystem Info-Mark kan du enkelt hålla reda på och administrera alla dina varumärken. Se vår särskilda broschyr om Info-Mark. Domännamn & Webbhotell Som ackrediterad registrar hjälper vi dig att registrera dina domännamn under alla toppdomäner som den vanligaste svenska.se, de internationella.com,.net och.org, den populära.nu och alla andra internationella och nationella topp-domäner. Vi har drivit webbhotell sedan 1996 och vi erbjuder alla former av tjänster såsom webbutrymme på Windows eller Linuxservrar, e-post, webbmail, spam- och virusfilter, databaser, DNS-pekare, dedikerade serverlösningar, sta tistik, backuper, lättillgänglig support m.m. Se vårt särskilda informationsblad om domännamn och webbhotell.

4 Steget till eget på några timmar. Vi gör det möjligt. FÄRDIGA LAGERBOLAG OCH FÖRENINGAR På lager har vi alltid färdigregistrerade aktiebolag med organisationsnummer privata såväl som publika, handels- och kommanditbolag, ekonomiska föreningar samt bostadsrättsföreningar. Vi har aktiebolag med alla fyra räkenskapsåren (30/4, 30/6, 31/8 eller 31/12) och med aktiekapitalet i SEK eller EUR. Du kan köpa våra lagerbolag kontant eller genom överföring av egendom, så kallad apport. Våra lageraktiebolag heter Startskottet AB. Vi har även lagerbolag med fantasinamn, s.k. namnbolag. Listan över aktuella namnbolag finns på. SERVICE HELA VÄGEN NYBILDNING Här hjälper vi dig att bilda bolag och föreningar från grunden. Med utgångspunkt från dina önskemål upprättar vi alla nödvändiga handlingar. Det tar längre tid innan du har tillgång till ett organisationsnummer, men är istället något billigare. FORMULÄR FÖR SNABBHET Aktiebolag kan man snabbt och enkelt beställa direkt via vårt webbformulär på. De flesta av våra tjänster har vi standardiserat så långt det går. Allt du behöver göra är att fylla i ett formulär, så producerar vi alla dokument med utgångspunkt från uppgifterna i formuläret. Formulären kan du få per e-post, via fax eller ytpost och de allra flesta kan du enkelt ladda ner från där de finns tillgängliga i PDF- och Word-format. STARTA FÖRETAG FÖRSTA GÅNGEN Är det första gången du skall starta ett företag är det mycket nytt du behöver lära dig. Som råd på vägen har vi gett ut kompendiet Starta eget företag, där vi på 32 sidor presenterar några av de viktigaste frågorna som en nyföretagare bör tänka på. Kompendiet Starta eget företag finns att ladda ner från www. ab.se, men kan även beställas i tryckt form. ALLT FRÅN KALLELSE TILL REGI STRERING Vi tar hand om allt från ut formande av kallelse till bolagsstämma till registrering av ärendet hos Bolagsverket samt uppdatering av aktiebok (och eventuell utskrift av aktiebrev). För större bolag förbereder vi inregistrering av aktierna i det papperslösa VP-systemet via ett kontoförande institut. ENGELSKA Vårt formulär samt anvisningar för beställning av aktiebolag finns också på engelska. Man kan även få alla bolagshandlingar på engelska.

5 HUVUDFIRMA PARALLELLFIRMA - BIFIRMA Som företagare lever vi i en internationell tillvaro och då kan det vara bra att även ha sitt bolagsnamn på ett annat språk en s.k. parallellfirma. Driver bolaget någon form av sidoverksamhet som man vill marknadsföra under ett annat namn kan man skydda detta genom att registrera en bifirma. DELNING Ibland vill två eller flera delägare av ett aktiebolag dela upp verksamheten emellan sig i två eller flera olika bolag. Detta sker enligt reglerna om delning. Vi kan hjälpa er med alla former av delning av aktiebolag. Delning hette tidigare fission och i skattelagstiftningen kallas fortfarande vissa former av delning för fission. KAPITALÖKNING MINSKNING Vi bistår med råd och ordnar handlingar vid alla typer av kapitalökningar såsom ny- och fondemission, utgivande av konvertibler och teckningsoptioner. Självfallet hjälper vi även till med minskning av aktiekapitalet. ÄNDRING AV BOLAGS KATEGORI Ett bolag som växer och vill ut på aktiemarknaden för att skaffa kapital måste byta bolagskategori från privat till publikt. Det är enbart publika bolag som får vända sig till allmänheten för att skaffa nytt kapital. Vi utformar och upprättar all formalia för bolag som vill bli eller redan är publika. LIKVIDATION SNABBAVVECKLING Vill du avveckla ditt bolag kan vi antingen köpa det för att därefter likvidera bolaget, s.k. snabbavveckling, eller så gör vi enbart en likvidation. Vi likviderar och snabb av vecklar svenska, norska, danska och finska bolag. Begär offert eller gå själv in på > Avveckling > Likvidation/ Snabbavveckling och under rubriken Snabbavveckling aktiebolag väljer du Offert för att räkna ut vad vi betalar vid snabbavveckling av just ditt bolag. Vid snabbavveckling får du pengarna när likvidationen påbörjas, vid enbart likvidation får du utbetalningen när likvidationen avslutas, vilket vanligtvis sker efter ca 8-9 månader. För närmare information om likvidation och snabbavveckling, se även vår särskilda broschyr. APPORT KVITTNING Om kapitalökningen sker genom tillskjutande av apport eller om ökningen skall ske genom kvittning är detta inget problem för oss. Vi upprättar snabbt all dokumentation. Ett lagerbolag kan köpas genom tillförande av apport. Apporten kan bestå av alla typer av tillgångar som bolaget kan ha nytta av i sin verksamhet. ÖVRIGA ÄNDRINGAR Naturligtvis hjälper vi även till med alla andra typer av ändringar såsom ny bolagsordning, val av styrelse, VD m.m. FUSION Vi bistår när två eller flera aktiebolag skall slås ihop vanligtvis när dotterbolag skall uppgå i moderbolaget eller när moderbolaget överlåts till dotterbolag. Även andra fusionsformer fusion mellan helt oberoende aktiebolag, mellan ekonomiska föreningar eller när en ekonomisk förening vill fusionera sitt helägda dotter bolag handlägger vi med sedvanlig effektivitet.

6 Våra hörnstenar är kunskap, noggrannhet och snabbhet. HANDELS- OCH KOMMANDITBOLAG Som vi nämnt tidigare har vi alltid handels- och kommanditbolag på lager. Såväl färdiga som nyregistrerade bolag kan fås med eller utan bolagsavtal. Vi hjälper dig även med bolagsavtalet mellan bolagsmännen. EKONOMISK FÖRENING Om du vill driva rörelse med en ägarkrets som enkelt skall kunna öka och/eller minska i antal är en ekonomisk förening den bästa formen. En ekonomisk förening har också den fördelen att man ej behöver sätta in något rörelsekapital. Vi lagerför ekonomiska föreningar med olika räkenskapsår. FILIAL I SVERIGE ELLER UTLANDET Ett bolag kan i ett annat land sätta upp en filial istället för att registrera ett dotterbolag. En filial är en del av moderbolaget, och inte en egen fristående juridisk person, till skillnad från ett dotterbolag. Vi bistår vid filialetablering i Sverige, Danmark, Norge och Finland. BOLAG I UTLANDET I våra grannländer Danmark, Finland och Norge, i Storbritannien, USA, Gibraltar, på Brittiska Jungfruöarna och Bahamas hjälper vi dig att registrera ett bolag. Är du intresserad av bolagsbildning i utlandet, besök www. ab.se > Bolag utlandet för information. BOSTADSRÄTTSFÖRENING Våra tjänster omfattar allt från att bilda till att likvidera föreningar. Det vanligaste är att vi bistår med vårt kunnande när en förening skall köpa fastigheten och omvandla hyresrätter till bostadsrätter eller omvandla bostadsrätterna till äganderätt för att sedan sälja ut dessa till medlemmarna. Vi har bostadsrättsföreningar med de olika räkenskapsåren på lager. EUROPABOLAG Numera finns en ny bolagsform att tillgå, Europabolag, som i första hand är avsedd för företag med verksamhet i flera europeiska länder. Vi kan hjälpa dig att bilda ett sådant bolag. SERVICE HELA VÄGEN

7 nationella varumärken i varje enskilt land. Vi undersöker om ett varumärke kan registreras och bevakar dina registrerade varumärken så att ingen annan försöker registrera eller använda liknande märken. Se även vår särskilda broschyr om varumärken och vårt internetbaserade system Info-Mark, dit alla våra kunder har tillgång och själva kan administrera sina varumärken. DOMÄNNAMN PÅ INTERNET Domännamn registrerar vi i Sverige och alla andra länder. Även om man inte har för avsikt att omedelbart börja använda domännamnet kan det vara lämpligt att ur skyddssynpunkt registrera det redan nu, innan någon annan gör det. Det är en fördel om man har samma bolags- och domännamn. Våra namnbolag har alltid sitt namn registrerat som en svensk.se-domän. Aktiebolagstjänst har mångårig erfarenhet av domännamnsregistreringar i såväl Sverige som i utlandet. Se även vår särskilda broschyr om domännamn och webbhotell. KOMPANJONSAVTAL Skall du driva verksamhet tillsammans med en eller flera kompanjoner är det mycket viktigt att ni upprättar ett kompanjonsavtal er emellan. På finns en checklista som ni bör gå igenom och diskutera för att se vilka bestämmelser ni vill reglera er emellan. När ni i stora drag har kommit fram till hur ni vill ha ert avtal hjälper vi er med den slutliga utformningen. HANDLINGAR VIA E-POST ELLER VANLIG POST Är det mycket bråttom sänder vi dig bolagshandlingarna som PDF-dokument via e-post. Vanligtvis skickas handlingarna via ytpost samma dag som vi får en komplett beställning. VARUMÄRKEN I SVERIGE OCH UTOMLANDS Varumärken registrerar vi i alla länder och av alla slag såsom EG-varumärken, som täcker hela EU, internationella varu märken som kan gälla i ett eller flera länder och WEBBHOTELL Aktiebolagstjänst driver sedan 1996 också ett webbhotell. Du kan anlita oss enbart för dina e-postkonton eller för ett komplett paket med både e-post och webbutrymme, eller ha en egen server stående i vår datorhall. Vi har ett brett utbud av tilläggstjänster och är alltid lyhörda för våra kunders mångfacetterade önskemål På vår domän har vi samlat en hel del information om bolagsbildning och hur man driver ett företag. Informationen är gratis och får kopieras om källan uppges.

8 Mer information om våra tjänster hittar du på Stockholm Aktiebolagstjänst Drottninggatan 104, 3tr, Box 45088, Stockholm Tel , fax e-post: webbplats: Uppsala BildaBolag Aktiebolagstjänst Näringslivets Hus, Bangårdsgatan 13, 2tr Box 1916, Uppsala Tel , fax e-post: webbplats:

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Bolagsverket Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Vision och verksamhetsidé Vision Tillsammans för ett enkelt företagande! Verksamhetsidé Bolagsverket granskar, registrerar och informerar

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Att bilda en aktiesparklubb

Att bilda en aktiesparklubb Aktiesparklubb Att bilda en aktiesparklubb Allt du behöver för att komma i gång med ett långsiktigt och lönsamt sparande. 1 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009 1. Vad är en aktiesparklubb? En aktiesparklubb

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

ANALYS OCH EFTERTANKE VID FÖRETAGSKÖP

ANALYS OCH EFTERTANKE VID FÖRETAGSKÖP ANALYS OCH EFTERTANKE VID FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Skicka gärna synpunkter på detta arbetsmaterial till Mats Larsson, Almi Gotland Med detta material hoppas vi kunna

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Bokföringsnämnden och rättvisande bild Problem och motsägelser i»k2«trots förenklingsambitioner

Bokföringsnämnden och rättvisande bild Problem och motsägelser i»k2«trots förenklingsambitioner Bokföringsnämnden och rättvisande bild Problem och motsägelser i»k2«trots förenklingsambitioner Det var en gång ett fartyg som seglade på de stora haven. Fartyget hade en kapten som var känd för sin redbarhet

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer