Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag"

Transkript

1 Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia som överlåtelseavtal, protokoll och bolagsbildning Hur redovisar du överlåtelsen i din nuvarande verksamhet Revisionsplikten för små aktiebolag När är det skattemässigt fördelaktigt med aktiebolag resp enskild firma, handels- eller kommanditbolag Överföring av fonder utan skattekonsekvenser Inkomstdeklaration av överlåtelsen Leif Malmborg - Aktiebolagstjänst 1

2 Jag heter Leif Malmborg Aktiebolagstjänst Bolagsbildningar Färdiga bolag på laget med organisationsnummer Från början Redovisning Alla företagsformer Registrering av varumärken och domännamn 2

3 Starta Eget Företag Ett 32-sidigt kompendium om Affärsplan Budget & Kalkyler Val och byte av företagsform Skydda din affärsprofil Finansieringsmöjligheter Företagets ekonomi Organisation & Administration Skatter & avgifter Ensam eller med kompanjoner Personal Försäkringar Franchising & Kommission 3

4 4 Det 32-sidiga kompendium Starta Eget Företag kan laddas hem från eller

5 Revisionsplikten för små aktiebolag 1 november 2010 Aktiebolag som bilda efter 1 nov 2010 behöver inte ha revisor Innebär att alla börsnoterade aktiebolag och alla finansbolag skall vara skyldiga att ha en kvalificerad revisor. Övriga företag måste för att vara tvungna att ha revisor uppfylla mer en ett av : Mer än 3 miljoner kronor i omsättning Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning (tillgångar) Fler än 3 anställda Aktiebolag som nu har revisor 5

6 Några fördelar och nackdelar Enskild firma HB KB AB Ansvar Fullt personligt ansvar Alla bolagsmän har fullt personligt och solidariskt ansvar Minst en har fullt personligt och solidariskt ansvar Minst en har begränsat ansvar Inget personligt ansvar Kapitalkrav Inget Inget 1kr kr Antal ägare Bara en Minst två Minst två En eller flera Ägaren anställd Nej Nej Nej Ja Krävs årsredovisning Nej Nej Nej Ja Krävs revisor Nej Nej Nej Ja Registrering Valfritt Ja Ja Ja Skydd för namnet Lokalt i länet vid registrering Lokalt i länet Lokalt i länet I hela Sverige Enkelt att avveckla Ja Ja, om alla är överens Ja, om alla är överens Nej 6

7 Är det skattemässigt fördelaktigt med Det beror på aktiebolag Inkomster över kr (2010) Inkomst av näringsverksamhet? Efter avsättning för egenavgifter Inkoms av tjänst Eller summan av inkomst av tjänst och näringsverksamhet Då är det skattefördelar med AB Ta ut lågbeskattad utdelning Nu år 2010 är det 2,5 inkomstbasbelopp = kr Men du eller någon närstående måste vara aktiv i bolaget Först bolagsskatt 26,3 % sedan skatt på utdelningen 20 % = 41 % i skatt 7

8 Är det skattemässigt fördelaktigt med enskild firma eller handelsbolag Det beror på Underskott i näringsverksamhet kan kvittas mot överskott i annan näringsverksamhet eller inkomst av tjänst I högst fem år? Högst kr per år Inga begränsningar för kulturarbetare Avsättning till periodiseringsfond något fördelaktigare än i AB 30 % får avsättas i näringsverksamhet före lön 25 % får avsättas i AB efter löner I AB tar staten en ränta på avsättningen 8

9 Fördelar med aktiebolag Bättre anseende på marknaden Mindre personlig risk Tydlig skillnad mellan företagets och din privata ekonomi Lättare att sälja delar eller hela företaget Lättare att ta in kompanjoner Klarare och med detaljerad lagstiftning Bättre möjlighet att bygga upp ett värde i bolaget Kan välja mellan olika räkenskapsår 30/4, 30/6, 31/8 eller 31/12. Från 1 jan 2011 alla 12 månadsskiften För lönsamma företag en lägre beskattning vid stort uttag I synnerhet om bolaget har många anställda och höga lönekostnader 9

10 Nackdelar med aktiebolag Krav på insatt aktiekapital kr Årsredovisningen är offentlig. Något mer besvärliga redovisning vid bokslut Måste upprätta årsredovisning Flera nya förenklingar fr.o.m. 1 jan

11 Både enskild firma eller HB/KB Starta redan nu ett AB och AB Behåll den enskilda firman eller HB/KB Kör verksamheten i den enskilda firman eller HB/KB så länge verksamheten går med förlust Var aktiv i AB för att bygga upp lågbeskattat utdelningsutrymme 11

12 Ombildning av näringsverksamhet Ombildning är en slags överlåtelse som liknar avyttring, men där överlåtelsen inte sker till någon utomstående. Syftet är att driften ska behållas men att verksamheten drivs i en annan form HB till AB Enskild firma till AB 12

13 Olika alternativ Skaffa först ett aktiebolag Sälj in hela rörelsen (alla tillgångar och skulder) till AB Avveckla det gamla företaget när det passar Skaffa först ett aktiebolag Sälj in utvalda delar av tillgångar och skulder Avveckla det gamla företaget när det passar Bilda aktiebolaget med apport Använd hela rörelsen som apport Avveckla det gamla företaget när det passar Bilda aktiebolaget med apport Använd utvalda delar av tillgångar och skulder som apport Avveckla det gamla företaget när det passar 13

14 Inkråmsöverlåtelse eller bolagsbildning med apport Inkråmsöverlåtelse Bilda ett aktiebolag med kontanter Sälj hela rörelsen eller utvalda tillgångar och ev. skulder till AB Avveckla det gamla företaget Appoartbildning Bilda aktiebolaget med tillskjutande av tillgångar till AB Värdet skall intygas av revisor Avveckla det gamla företaget 14

15 Vad kan överföras Tillgångar Skulder Obeskattade reserver Expansionsfond ALLT som kan bli till nytta i företagets verksamhet 15

16 Moms Överlåts hela verksamheten eller en avgränsad del är överlåtelsen momsfri Överlåtes bara enstaka inventarier skall moms läggas på Olämpligt vid apport eftersom momsen ej blir avdragsgill 16

17 Enklaste sättet från enskild firma till AB Köp ett registrerat lagerbolag med kr i aktiekapital Betala in aktiekapitalet med kontanter Sälj utvalda tillgångar och skulder till aktiebolaget för bokförda värden Aktiebolaget betalar fakturan Avveckla verksamheten i den enskilda firman i lugn och ro 17

18 Enklaste sättet från enskild firma till AB men du saknar kr 18

19 Enklaste sättet från enskild firma till AB Låna kr av moster men du saknar kr Köp ett registrerat lagerbolag med kr i aktiekapital Betala in aktiekapitalet med kontanter Sälj för kr hela rörelsen med alla tillgångar och skulder till aktiebolaget. Aktiebolaget betalar fakturan kr till den enskilda firman Betala tillbaka lånet till moster Avveckla verksamheten i den enskilda firman i lugn och ro 19

20 Bilda ett aktiebolag med kontanter Att köpa ett färdigt bolag med orgnr kostar hos mig kr Få hjälp att nybilda ett aktiebolag kr Gör man allt själv är registreringsavgiften kr Bolagsverket Fastställ en överlåtelsedag Formalia vid inkråmsöverlåtelse Upprätta en balansräkning per den dagen Gör ett enkelt överlåtelseavtal För över alla tillgångar och skulder enligt avtalet Avveckla det gamla företaget 20

21 Formalia vid apportbildning Fastställ en överlåtelsedag Upprätta en balansräkning per den dagen Kom överens med revisorn till vilket värde apporten kan överföras Vid värde över kr blir det en skull till den som tillskjuter apporten Nybilda eller köpt ett lagerbolag med apporten Nackdel nybildning Vid apport enbart av del av rörelsen momsen inte avdragsgill svårt driva verksamhet under bolagsbildningen Nackdel med köp av lagerbolag Kostar lite mer Apporten kan även användas för att öka AK i ett befintligt AB 21

22 Inkomstskattelagens regler om underprisöverlåtelser Om tillgångar tas ut ur verksamheten under marknadsvärdet kan ägaren drabbas av uttagsbeskattning Exempel 22

23 Ombildning till underpris Krav vid ombildning till underpris för att undgå uttagsbeskattning Hela verksamheten eller verksamhetsgren eller ideell andel måste överföras Samtliga aktier i AB måste vara kvalificerade AB får inte ha något skattemässigt underskott De generella reglerna om underprisöverlåteles måste gälla 23

24 Överföring till AB utan skattekonsekvenser Överföring/Försäljning till befintligt AB inkråmsöverlåtelse eller Bilda nytt bolag genom apport (betala aktiekapitalet med tillgångarna) Regler om överföring till underpris Överföring under marknadsvärdet utan uttagsbeskattning Inget krav på ägaridentitet Överföring kan inte ske till AB med skattemässiga underskott Överför tillgångarna till det bokförda värdet (skattemässigt värde) Uppstår inget värde att beskatta Överföring av tillgångarna under det skattemässiga värdet Går bra om det sker över marknadsvärdet Annars uttagsbeskattning 24

25 Överföring till AB utan skattekonsekvenser Överföring/Försäljning till befintligt AB inkråmsöverlåtelse Bilda nytt bolag genom apport (betala aktiekapitalet med tillgångar) Överför till minst marknadspris Vill du överföra under både marknadspris och bokförda värden kontakta någon som är skatteexpert. 25

26 Överföring av fonder utan skattekonsekvenser Från enskild firma till aktiebolag går bra (enkelt) HB/KB Starta först enskilda firmor för varje bolagsman För över verksamhet och fonder till de enskilda firmorna Före sedan över verksamhet och fonder till aktiebolaget VIKTIGT Belopp motsvarande periodiseringsfonderna måste in i AB Belopp motsvarande minst 72 % av expansionsfonden måste in i AB 26

27 Obeskattade reserver från enskild näringsverksamhet till AB Del av eller hela periodiseringsfonden får överföras Får ej föranleda uttagsbeskattning (reglerna om underprisöverlåtelse) Värden motsvarande periodiseringsfonderna måste tillskjutas AB AB ska göra avsättning i räkenskaperna för övertagen fond Anses avsatt i AB när den avsattes i den enskilda firman 27

28 Expansionsfond från enskild firma till AB Hela eller delar av expansionsfond får överföras Samtliga realtillgångar i verksamheten måste överlåtas Det måste således finnas realtillgångar och inte bara pengar Överlåtaren måste begära att expansionsfonden inte upplöses utan överlåtes Skjuta till kapital (tillgångar) till AB som motsvarar minst 72 % av expansionsfonden Expansionsfonden blir beskattat eget kapital i AB 28

29 Slutligt underskott Begränsade regler för avdrag av kvarvarande underskott Tillgångarna överförda till AB till bokfört värde kr Tillgångarnas marknadsvärde är kr Förlust vid avslut kr Mellanskillnaden kr = kr minkar underskottet Det skattemässiga underskottet som får utnyttjas blir då kr Dras av i inkomstslaget kapital med 70 % av 30 % skattereduktion = 21 % Avdraget görs först året efter avslutsåret Avdraget får delas upp på högst tre år Reglerna om nystartad verksamhet bättre Förlust av näringsverksamhet kan kvittas helt mot inkomst av tjänst Upp till kr per år Under fem år 29

30 Hur får du använda aktiekapitalet Balansräkningen och resultaträkning Balansräkningen visar bolagets tillgångar och skulder Tillgångar Skulder och eget kapital Resultaträkningen visar resultatet för en viss period 30

31 Hur får du använda aktiekapitalet BALANSRÄKNING Tillgångar Kassa/bank kr Kundfordringar kr Maskiner efter avskrivning kr Varulager kr S:a tillgångar kr Skulder Leverantörsskulder kr Eget kapital Aktiekapital kr Periodens förlust kr S:a eget kapital kr S:a skulder & eget kapital kr 31

32 Hur får du använda aktiekapitalet När mer än halva aktiekapitalet är förbrukat måste styrelsen vidta vissa formalia för att undgå personligt betalningsansvar för kommande förpliktelser. Upprätta en s.k. kontrollbalansräkning. Visar inte kritisk kapitalbrist Visar kritisk kapitalbrist Åtta månader på sig att återställa aktiekapitalet Personligt betalningsansvar för kommande förpliktelser är som att driva enskild firma. 32

33 Skydd för företagsnamnet Skydd fås genom registrering hos Bolagsverket Enskilda firmor och handelsbolag får bara skydd i det egna länet Aktiebolag får skydd i hela Sverige Risk finns att andra enskilda firmor eller HB med förväxlingsbara namn finns i andra län. Skydda firmadominanten genom registrering av varumäreke 33

34 Liten checklista vid byte till aktiebolag Vilket räkenskapsår är lämpligast att ha i aktiebolaget. Nya regler 1/ Kolla om namnet är ledig - Hur fixar du kr till aktiekapitalet Köp först färdigt AB, bilda själv eller bilda med apport? Gör ett periodbokslut i den nuvarande verksamheten. Vinst eller förlust? Vinst sälj rörelsen med förlust??? Tänk dock på reglerna om underprisöverlåtelser Förlust- sälj rörelsen med vinst??? Ej över marknadsvärdet Har du några fonder att ta hänsyn till? Då skall rörelsen överföras tillsammans med fonderna? Har du de pengar/tillgångar som behövs för överföring av fonderna? Inga pengar/tillgångar fonderna kvar i det nuvarande företaget. Vinst eller förlust i det nuvarande företaget när verksamheten är överförd? Kompanjoner? Upprätta då kompanjonsavtal. 34

35 Leif Malmborg tackar för sig Rådgivare NyföretagarCentrum Stockholm Håller seminarier hos NyföretagarCentrum Stockholm Driver företaget Aktiebolagstjänst Jobbar med Bildar bolag och föreningar Redovisning Håller föredrag om allt från bolagsbildning till likvidation Utformar kompanjonsavtal Skyddar namn, logotyper, varumärken och domännamn 35

36 Litteratur 36

37 Leif Malmborg tackar för sig Skrivit kompendiet Starta eget företag Affärsplan Budget & Kalkyler Val och byte av företagsform Skydda din affärsprofil Finansieringsmöjligheter Företagets ekonomi Organisation & Administration Skatter & avgifter Ensam eller med kompanjoner Personal Försäkringar Franchising & Kommission Finns att ladda ner från 37

38 Leif Malmborg tackar för sig Aktiebolagstjänst 38

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med minst två ledamöter

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med minst två ledamöter Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med minst två ledamöter Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta ett aktiebolag eller som redan gjort det. Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med en ledamot

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med en ledamot Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med en ledamot Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta ett aktiebolag eller som redan gjort det. Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

www.ab.se En presentation av Aktiebolagstjänst Bilda Bolag Rådgivning, bolag och föreningar Domännamn & webbhotell Varumärken

www.ab.se En presentation av Aktiebolagstjänst Bilda Bolag Rådgivning, bolag och föreningar Domännamn & webbhotell Varumärken En presentation av Aktiebolagstjänst Bilda Bolag Rådgivning, bolag och föreningar Domännamn & webbhotell Varumärken Färdiga lagerbolag och nyregistrering Likvidation Håll drömmen vid liv. Vi lotsar dig.

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Här ger vi översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet.

Här ger vi översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet. Privattandläkarna är en branschorganisation som arbetar med företagarfrågor inom tandvården. Vi arbetar för en fortsatt positiv utveckling av svensk tandvård, med fokus på våra medlemmars villkor samt

Läs mer

Starta & Driva Företag

Starta & Driva Företag Övningsuppgifter till Starta & Driva Företag av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson 20:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84, 820 64 Näsviken Tel: 0650-54 14 00 Fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se

Läs mer

Privattandläkarna. Driva tandvårdsföretag

Privattandläkarna. Driva tandvårdsföretag Privattandläkarna Driva tandvårdsföretag Om broschyren I broschyren har vi samlat översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet.

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag.

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer