Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras."

Transkript

1 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring Näringsverksamhet är förvärvsverksamhet som bedrivs självständigt och yrkesmässigt. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Näringsverksamhet ska karaktäriseras av varaktighet, självständighet och vinstsyfte Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Vinstsyfte och självständighet markerar avgränsningen mot inkomst av tjänst Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Varaktighet markerar avgränsningen mot inkomst av kapital. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Yrkesmässigt markerar avgränsningen mot inkomst av kapital Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Gäller kontantprincipen vid beskattning av resultat inom inkomst av näring? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Gäller principen om bokföringsmässiga grunder (periodisering, marknadsvärdering, god redovisningssed) vid beskattning av resultat inom inkomst av näring? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Kan enskild person som bedriver näringsverksamhet bli beskattad som inkomst av näring? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Aktiekapital publika bolag Aktiekapital ej-publika bolag Är alla kostnader för att förvärva eller bibehålla intäkter avdragsgilla? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Avdragsgilla kostnader - vissa begränsningar År represenationskostnader för att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser är avdragsgilla? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Max avdrag för lunch, middag eller supérepresenation (exklusive moms) Max avdrag för teaterbiljetter (exklusive moms) Max avdrag för representationsgåva (exklusive moms) Max avdrag för övrigt (exklusive moms) Är pensionsförsäkringar avdragsgilla? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Måste sponsringskostnader vara resultatfrämjande för att vara avdragsgilla? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Är sjukvårdskostnader avdragsgilla, generellt sett? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Är lönekostnader avdragsgilla? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 1

2 År gåvor till anställda normalt sett löneförmånsgrundande? Skattefria gåvor till anställda (inklusive moms) Max avdrag för julgåva (inklusive moms) Max avdrag för jubileumsgåva (inklusive moms) Max avdrag för minnesgåva (inklusive moms) Är hemdator en löneförmån? Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Är traktamentsersättningar avdragsgilla? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Är traktamentsersättningar förmånsbeskattade? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Är fria resor avdragsgilla / föremål för förmånsbeskattning? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Är fri telefon avdragsgilla / föremål för förmånsbeskattning? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Är TV-licens avdragsgilla / föremål för förmånsbeskattning? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Är tidningar/tidskrifter avdragsgilla / föremål för förmånsbeskattning? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Är tjänstepensionskostnader avdragsgilla? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ska tjänstepensionskostnader belägga med särskild löneskatt? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Är särskild löneskatt avdragsgill? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Avdragsgilla kostnader - bildande, fission, fusion, utbildning Är utgifter i samband med fusion och fission avdragsgilla? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Är organisationsutgifter i samband med nyemmission och utdelningar avdragsgilla? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Är registrerings-, stämpel-, annons-, garanti- och andra kostnader i samband med bolagsbildning avdragsgilla? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Innebär "aktivering av kostnader" att man tar upp kostnaden som en tillgång? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ska FoU-kostnader normalt sett aktiveras? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ska utbildningskostnader aktiveras (motsatsen innebär omedelbart avdrag)? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ska kurskostnader aktiveras? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ska konferenskostnader aktiveras? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ska studieresor aktiveras? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Är momskostnader avdragsgilla? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Är avkastningsskatt på pensionsmedel avdragsgillt? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2

3 Räntekostnader Får räntekostnader dras av från inkomst av näring? Ja Ja Ja Ja 0 Periodisering och underskottsavdrag Avdrag för periodiseringsfond enskilda näringsidkare (%) Avdrag för periodiseringsfond (%) Antal år innan en periodiseringsfond måste återföras till beskattning Schablonintäkt som ska beskattas är andel av statslåneräntan (andel %) Max avdrag mot inkomst av tjänst för underskott i aktiv nystartad näringsverksamhet Antal år som avdrag för underskott av näring får rullas fram Får underskott som överstiger maxbeloppet föras över till nästkommand år? Ja Ja Ja Ja Ja Värdering av tillgångar (LVP, FIFU, huvud- och komplementregeln) Ska lagertillgångar värderas enligt lägsta värdets princip (anskaffningsvärde / marknadsvärde)? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Vid värdering av anskaffningsvärdet, ska FIFU användas? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ska inventarier skrivas av med antingen huvudregeln (30% bokfört värde) eller kompletteringsregeln (20 % anskaffningsvärde)? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ska byggnader / fastigheter skrivas av med lämplig avskrivningstakt? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Avskrivning inventarier Direktavdrag inventarier i kronor Direktavdrag inventarier i antal PBB ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Max livslängd i antal år inventarie Ska tillgångar som säljs till ett pris under marknadspris uttagsbeskattas? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bolagsskatt

4 Bolagskatt (%) ,3 26,3 26,3 26, Expansionsfondskatt (enskilda näringsidkare och handelsbolag) ,3 26,3 26,3 26, Revision av räkenskaper Revisionsplikt villkor 1 max balansomslutning Revisionsplikt villkor 2 max nettoomsättning/försäljning Revisionsplikt villkor 3 max antal anställda Revisionsplikt måste 2 av 3 villkor vara uppfyllda Ja Ja Ja Ja Ja Ja Revisionsplikt omfattas endast privata AB Ja Ja Ja Ja Ja Ja Koncernbeskattning Är syftet med koncernbeskattning att kedjebeskattning ska undvikas? Ja Ja Ja Ja Ja Andel som moderbolag måste äga dotterbolag för koncern enligt ABL (%) Är andelar i ej marknadsnoterade bolag näringsbetingade? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ägarandel i dotterbolag för att aktier ska vara näringsbetingade Är utdelning på näringsbetingade aktier skattepliktigt? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Om aktier inte är näringsbetingade aktier, kallas de kapitalplaceringsaktier. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Är utdelning på näringsbetingade aktier skattepliktigt? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Reavinstbeskattning inom koncerner Ska reavinster på näringsbetingade aktier reavinstbeskattas? Nej Nej Nej Nej Nej Är reaförluster på näringsbetingade aktier avdragsgilla mot reavinster? Ja Ja Ja Ja Ja Koncernbidrag Andel som moderbolag måste äga dotterbolag för att kunna göra koncernbidrag enligt IL (%) Är koncernbidraget avdragsgillt hos moder/dotter som ger? Ja Ja Ja Ja Ja Är koncernbidraget avdragsgillt hos moder/dotter som får? Ja Ja Ja Ja Ja Måste dotterbolag vara helägt hela året för att koncernbidrag ska gälla?

5 Räntekostnader och "räntesnurror" Får räntekostnader dras av från inkomst av näring? Ja Ja Ja Ja Ja Gäller begränsningen interna räntekostnader mellan företag som anses vara i intressegemenskap? Ja Ja Ja Definieras intressegemenskap om bolag A utöver ett direkt eller indirekt väsentligt inflytande? Ja Ja Ja Får ränteutgifter för lån till annat bolag i koncern dras av? (Först säger man "nej" till alla avdrag. Sen gör man undantag.) Nej Nej Nej Nej Nej Räntekostnader i ett bolag inom koncern och där bolaget verkar i ett land med X % bolagsskatt får dras av (EU/ventil) Har Bulgarien och Cypern 10 % bolagsskatt Ja Ja Ja Räntekostnader i ett bolag inom en koncern får dras av om det mottagande bolaget är skattskyldig till avkastningskatt på pensionsmedel Ja Ja Ja Räntekostnader får dras av hos företag i intressegemenskap om räntan ej överstiger X räntepunkter ovan SLR Får räntekostnader dras av i ovanstående undantagsfall om syftet ger bolaget en väsentlig skatteförmån? Nej Nej Nej Får räntekostnader dras av oavsett om de är affärsmässigt motiverade och bolaget som får ränteinkomsten ligger inom EU? Ja Ja Ja Får räntekostnader dras av om skulden hos det avdragande bolaget uppkommit för att få en väsentlig skatteförmån? Nej Nej Nej 5

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

i aktie- och handelsbolag 2

i aktie- och handelsbolag 2 SKV 294 utgåva 11 Skatteregler för aktie och handelsbolag Taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i mindre aktie/handels bolag och som själv upprättar bokslut och deklaration.

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet

8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet Vad som ska dras av i näringsverksamhet 879 8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet Nettoinkomstbeskattning 8.1 Allmänt Alla kostnader för intäkternas förvärvande eller bibehållande är i princip avdragsgilla.

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap

Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap Promemoria Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap Promemorians huvudsakliga innehåll Skatteverket har under sin skattekontroll upptäckt

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT!

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT! ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE DEKLARATION 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS Skuldfria bostadsrättsföreningar vinnare SID 29 DEKLARERA

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-06-23 131-348803-08/113 Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder SKATTEVERKET www.skatteverket.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 4 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Effektivare ränteavdragsbegränsningar Mars 2012 Promemorians huvudsakliga innehåll Den 1 januari 2009 trädde ränteavdragsbegränsningsregler i kraft som avser

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

Böcker från Björn Lundén Information AB

Böcker från Björn Lundén Information AB AVDRAG 2015 Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BETALNINGAR BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Försäljning av fastighet direkt eller via aktiebolag

Försäljning av fastighet direkt eller via aktiebolag Försäljning av fastighet direkt eller via aktiebolag - en jämförelse av ekonomiska konsekvenser Erik Herder Daniel Wallenås Avdelningen för fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet

Läs mer

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015).

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Inkomstdeklarationen Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Förenklat årsbokslut Alla enskilda näringsidkare

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2014 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer