Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB"

Transkript

1 Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

2 Agenda Skillnader mellan enskild firma och aktiebolag Varför ska man ombilda? När ska man ombilda? Hur går det till?

3 Skillnader mellan enskild firma och aktiebolag

4 Jämförelse mellan enskild firma och aktiebolag Ägarnas ansvar för företagets skulder Krav på kapitalinsats Nej Enskild firma Obegränsat personligt ansvar Aktiebolag Riskerar endast insatt kapital Minst kr (aktiekapital) Räkenskapsår Alltid kalenderår Kalenderår eller brutet räkenskapsår Krav på revisor Vanligtvis inte Inte i mindre verksamheter Förbjudet lån Nej, eget uttag Ja

5 Jämförelse mellan enskild firma och aktiebolag Kan företaget ha anställda Enskild firma Aktiebolag Ja, dock ej näringsidkaren Ja, även delägaren Sociala avgifter Inkomstskatt Aktiv näringsverksamhet egenavgifter Passiv näringsverksamhet särskild löneskatt Näringsidkaren beskattas själv för hela överskottet, med en progressiv skatt på upp till ca 57 %. Arbetsgivaravgifter på löner Bolaget beskattas för vinsten med 22 %. Ägaren väljer själv fördelning mellan lön och utdelning (ca %).

6 Jämförelse mellan enskild firma och aktiebolag Enskild firma Aktiebolag Expansionsfond Ja Nej Periodiseringsfond Ja, tillåtet sätta av 30 % Ja, tillåtet sätta av 25 % Räntefördelning Ja Nej

7 Beskattningen i enskild firma Hela överskottet beskattas som inkomst av näringsverksamhet med progressiv skatt. Ingen möjlighet att välja. Med full marginalskatt är beskattning i den enskilda firman totalt ca % inklusive egenavgifterna. Möjlighet att göra räntefördelning samt avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond.

8 Beskattningen i aktiebolag Vinster beskattas med 22 % bolagsskatt. Ägaren styr själv över beskattningen genom att bestämma hur mycket av överskottet som ska tas ut i lön respektive utdelning. Ägaren kan ta utdelning upp till kr (inkomstår 2014) som beskattas med 20 %. Finns det löneunderlag som går att utnyttja blir det lågbeskattade utrymmet större. AB

9 Jämförelse av skattekonsekvenser i aktiebolag Lön i AB Utdelning, kapital (20 % skatt) Utdelning, tjänst (32-57 % skatt) kr kr kr Soc. avg kr Bolagsskatt -220 kr Bolagsskatt kr Lön 761 kr Utdelning 780 kr Överskott 780 kr Lön 761 kr Utdelning 780 kr Överskott 780 kr Skatt (57 %) -434 kr Skatt (20 %) -156 kr Skatt (57%) kr Kvar i fickan 327 kr Kvar i fickan 624 kr Kvar i fickan 335 kr

10 Varför ska man ombilda?

11 Aktiebolag Skattemässiga skäl Hög skattebelastning p.g.a. stort överskott (över brytpunkten för statlig inkomstskatt). Hög framtida skattebelastning - stora belopp avsatta till periodiserings- och expansionsfond. Själv styra över beskattning lön / lågbeskattad utdelning Har eller kommer att anställa personal - löneunderlaget kan ge stort gränsbelopp (20 % skatt). Funderar på ägarförändringar, t.ex. försäljning eller generationsskifte. Ägaren vill kunna utnyttja förmåner som anställd.

12 Aktiebolag Affärsmässiga skäl Statushöjare - kunderna träffar inte lika gärna avtal med enskilda firmor. Statushöjare - stora investeringar som kräver finansiering, banker träffar hellre avtal med aktiebolag. Finns risker i verksamheten. Har eller kommer att anställa personal i verksamheten. Funderar på ägarförändringar, t.ex. försäljning eller generationsskifte.

13 Enskild firma Saknar medel till aktiekapital. Små ekonomiska risker i verksamheten. Verksamheten bedrivs i begränsad omfattning. Inga anställda i verksamheten. Pröva en affärsidé. Går med underskott kan i vissa fall kvittas mot tjänsteinkomst.

14 När ska man ombilda?

15 När i tiden ska man ombilda? - Ombilda så snart som möjligt när fördelarna med aktiebolag väger över. - Den som äger aktierna i ett fåmansaktiebolag vid ingången av året får tillgodoräkna sig gränsbelopp (utdelning som beskattas med 20%). Förvärva aktiebolaget före årsskiftet, för att få ta del av gränsbeloppet för 2015.

16 Hur går det till att ombilda?

17 Hur går det till att ombilda? Två sätt Inkråmsöverlåtelse (försäljning) till nybildat bolag - försäljning till ett nybildat bolag förutsätter minst kr i kontanta medel till aktiekapitalet Apportbildning - kräver revisorsintyg om att apportegendomen är korrekt värderad och till nytta för bolaget (nettovärde minst kr) Slide 17

18 Hur går det till att ombilda? Steg för steg 1. Tillgångarna säljs eller apporteras till ett aktiebolag. 2. Aktiebolaget betalar, bl.a. genom övertagande av skulder. 3. Periodiseringsfonder och expansionsfond tas över av aktiebolaget, eventuellt genom tillskott. 4. Likvidavräkning upprättas.

19 Vad vill man undvika vid en ombildning? Uttagsbeskattning, dvs att firman beskattas som om tillgångarna sålts till marknadsvärdet. - går att undvika under vissa förutsättningar. - OBS att handels- och kommanditbolag inte sedan den 18/ kan vara part i en underprisöverlåtelse Återföring av periodiseringsfonder och expansionsfond till beskattning i den enskilda firman. fonderna föras över till aktiebolaget under vissa förutsättningar. Slide 19

20 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond Periodiseringsfonder - tillskott motsvarande överförd periodiseringsfond - avsättning i räkenskaperna för övertagen periodiseringsfond Expansionsfond får överföras om - samtliga realtillgångar överförs - tillgångar motsvarande 78 % av fonden förs in i bolaget - skriftlig förklaring lämnas i deklarationen - överlåtaren äger aktier i bolaget

21 Kontaktuppgifter Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson All rights reserved. Not for further distribution without the permission of. "" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (IL), or, as the context requires, individual member firms of the network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of IL or any other member firm. IL does not provide any services to clients. IL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm's professional judgment or bind another member firm or IL in any way.

22 Gränsbelopp - utrymme för utdelning med 20 % beskattning Gränsbeloppet fördelas på samtliga aktier i bolaget. Huvudregeln Anskaffningsvärdet x (SLR + 9 %) + lönebaserat utrymme = årets gränsbelopp Schablonregeln Ett fast belopp (2,75 IBB) per år oavsett löneuttag. Uppgår till kr i gränsbelopp för år 2014.

23 Lönebaserat utrymme Löneunderlaget: 50 % av kontanta löner räknas med. Löneuttagskravet (delägare eller närstående) ca 6 IBB (ca 341 tkr) + 5 % av totalt utbetalda löner dock max 569 tkr för år 2014 (10 IBB)

24 Kvalificerade aktier beskattning på utdelning 30 % c:a 57 % (max 90 IBB) 20 %

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare Skog och skatter En guide för nya skogsägare 2012 Innehållsförteckning: Skogsbruksplan... 3 Sköta skogen själv eller leja bort... 3 Försäljning av virke... 3 Avverkningsrätt... 4 Leveransvirke... 4 Betalningsplan...

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

i aktie- och handelsbolag 2

i aktie- och handelsbolag 2 SKV 294 utgåva 11 Skatteregler för aktie och handelsbolag Taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i mindre aktie/handels bolag och som själv upprättar bokslut och deklaration.

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag Sally Al-Najar Examensarbete med praktik i Skatterätt,

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3 En snabbguide i K2 Förenklat regelverk för redovisning kpmg.se/k2k3 K2 förenklat regelverk för redovisning Vad innebär det förenklade redovisningsregelverket K2? Hur skiljer det sig från K3 och den äldre

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Kvalificerad andel i fåmansföretag en studie av rekvisitet "verksam i betydande omfattning"

Kvalificerad andel i fåmansföretag en studie av rekvisitet verksam i betydande omfattning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Camilla Carlströmer Kvalificerad andel i fåmansföretag en studie av rekvisitet "verksam i betydande omfattning" Examensarbete 20 poäng Handledare: Mats Tjernberg

Läs mer

Företagens kostnader för 3:12-reglerna

Företagens kostnader för 3:12-reglerna Företagens kostnader för 3:12-reglerna Augusti 2007 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Metod...5 Studiens upplägg...6 Företagens hantering av 3:12-reglerna...7 Studiens resultat...9 Kostnader

Läs mer

Verksam i betydande omfattning

Verksam i betydande omfattning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Jesper Forster Verksam i betydande omfattning Avseende kapitalförvaltande fåmansföretag JURM02 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng

Läs mer

Verksam i betydande omfattning

Verksam i betydande omfattning Sektionen för hälsa och samhälle Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2008-06-04 Filosofie kandidatuppsats i Handelsrätt/Skatterätt Verksam i betydande omfattning Vad påverkar och avgör bedömningen? Författare:

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

3:12-reglerna har blivit för generösa och används för skatteplanering

3:12-reglerna har blivit för generösa och används för skatteplanering 3:12-reglerna har blivit för generösa och används för skatteplanering nr 8 2012 årgång 40 Sedan år 2006 har det skett stora förändringar i de s k 3:12-reglerna. Syftet har bl a varit att skapa bättre förutsättningar

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

Betydelsen av betydande

Betydelsen av betydande Göteborgs Handelshögskola Juridiska institutionen Programmet för juris kandidatexamen Tillämpade studier 30 poäng VT 2009 Betydelsen av betydande - en studie av det för fåmansföretagare centrala rekvisitet

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer