Starta företag. Daniel Nordström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Starta företag. Daniel Nordström"

Transkript

1 Starta företag Daniel Nordström

2 Presentationens innehåll Begrepp Näringsverksamhet Näringsfrihet Firmanamn Andel företag per storleksklass Försäkringar och tillstånd Nystartade företag per företagsform Juridiska personer Olika företagsformer Handelsbolag Kommanditbolag Bolagsavtal Aktiebolag Sammanfattning av olika bolagsformer Länkar

3 Begrepp Fysisk person Enskild näringsidkare Personligt ansvar Inkomstskatt Sociala avgifter Handelsbolag Juridisk person Solidariskt ansvar Regressrätt Bolagsavtal Kommanditbolag Komplementär Kommanditdelägare Aktiebolag Aktiekapital Företrädaransvar Bolagsordning Inkomstskatt Aktieägare Personalskatt Arbetsgivaravgifter Ekonomisk förening Firma namn Säte Skatteverket Bolagsverket Tillväxtverket F-skatt Tillstånd Företagsregistrering

4 Hobbyverksamhet eller näringsverksamhet? Hobbyverksamhet Du utövar på din fritid Inte är din huvudsakliga försörjning Du gör utan vinstsyfte. Näringsverksamhet Du bedriver det yrkesmässigt Du bedriver det självständigt Det finns ett vinstsyfte

5 Näringsfrihet Verksamheter som kräver tillstånd: Krav för att starta och driva företag för enskild näringsidkare och handelsbolag Myndig (ok med vårdnadshavarnas tillstånd) Ej ha en förvaltare Inte vara försatt i konkurs (avslutad) Näringsförbud Utländsk medborgare (permanent uppehållstillstånd, EU/ESS-land)

6 Firmanamn Firmanamn för enskilda näringsidkare och handelsbolag skyddas i länet. Firmanamn för aktiebolag är skyddat i landet Sker genom registrering hos Bolagsverket Firmanamnet får inte: vara för generellt registrerat namn Övrerenstämma med den geografiska placeringen Påminna om internationella beteckningar Ej endast ett efternamn Källa:

7 Firmanamn Område Fantasiord Fantasiord + verksamhetsord Personnamn + verksamhetsord Bokstavskombination + verksamhetsord Geografiska namn + verksamhetsord: Firmanamn Sulius Sulius event. Daniel Nordström Event AB DN Däckservice Sotenäs Cyckelservice Källa: Exemplen är omgjorda.

8 Vad kan ingå i företagsnamnet? Bokstäver och tecken Särskiljningsförmåga Bokstäverna a-ö i det svenska alfabetet, och bokstaven ü Siffror Vissa andra tecken, exempelvis:. punkt, komma? frågetecken : kolon - bindestreck / snedstreck ( ) parentes & et-tecken + plustecken minustecken Som företagsnamn godkänns inte endast uppgift om verksamhetens art benämning på en vara eller tjänst som erbjuds, enbart vanliga förkortningar av verksamhetsbeskrivande ord enbart efternamn enbart ortnamn enbart bokstavs- eller sifferkombinationer som inte kan bilda ett uttalbart ord värdeomdömen eller slagord

9 Får ej vara vilseledande Tiltar och speciell kompetens Advokat apotekare Barnmorska gynekolog Kiropraktor logoped Läkare med.kand Naprapat optiker Psykiatriker psykolog Psykoterapeut sjukgymnast Sjuksköterska tandhygienist Tandläkare veterinär Översättare auktoriserad. Företagsformer Källa: Fastighetsförmedling KB i Skara AB. I detta företagsnamn är det oklart om det är frågan om ett aktiebolag eller ett kommanditbolag. Leg. Läkare Karl Jönsson Kommanditbolag. Man måste visa att det i företaget finns en Karl Jönsson som är legitimerad läkare. Luleå Publishing.com AB. Företagsnamnet ger sken av att vara en Internetadress och blir därför vilseledande och kan inte godkännas. Servicebolaget Jönsson & Partners. För en enskild näringsidkare kan det vara vilseledande med ett namn som antyder att det finns flera personer i företaget eller att verksamheten bedrivs i bolagsform.

10 Företagsnamn- Beskriva verksamheten Exempel på verksamheter som kräver precisering: Bulkvaror (handel med) Design Detaljhandel Elektronikprodukter Entreprenad Export Grossiströrelse Handel med teknikvaror Handelsrörelse Import Industriell verksamhet Industrimaskiner (handel med) Industriprodukter Inventarier Kapitalvaror Konsultverksamhet Konsumentprodukter Kontorsutrustning Leasing Lös egendom (handel med) Maskiner Miljötekniska produkter Råvaror teknisk utrustning (ange vilken bransch) Tillverkningsindustri Trading Källa:

11 Starta och registrera ditt företag Blanketten ska du använda när du startar företag och ansöker om F-skatt, ansöker om FA-skatt, anmäler dig för arbetsgivarregistrering eller anmäler dig för moms.

12 Andel och antal företag per storleksklass Företag Anställda Andel Antal företag Enmansföretag 0 73,91 % Mikroföretag ,50 % Små företag ,02 % Medelstora företag ,48 % Stora företag > 250 0,10 % 994 Totalt 0 - > % Källa: SCB:s Företagsdatabas 2013

13 Nystartade företag per företagsform Källa:

14 Kap 1 OH 1:2 Registrera företaget på Bolagsverket

15 Registrera företaget på Bolagsverket Enskild näringsidkare Företags ombud/kontaktman Förslag till firmanamn Företagets adress, län och kommun Innehavare (ägare) av företaget Beskrivning av verksamheten Försäkran Registreringsavgifter hos Bolagsverket Enskild näringsverksamhet 1200 kr Handelsbolag, kommanditbolag 1200 kr Aktiebolag 2200 kr Aktiebolag Företagets ombud/kontaktman Förslag till firmanamn Företagets adress, län och kommun Stiftare Styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande Firmatecknare Verkställande direktör (VD) om sådan utsetts Revisor och revisorssuppleant En försäkran Bankintyg Ekonomisk förening 1400 kr

16 Söka tillstånd Verksamhet Trafiktillstånd för yrkesmässig praktik Servering av alkoholhaltiga drycker Läkarverksamhet Ordningsvakt Livsmedelshantering Spelautomater Tillfällig torg- och gatuförsäljning Miljöfarlig verksamhet Larminstallationer Radio- och tv sändningar Tillstånd ges utav Länsstyrelsen Kommunen Socialstyrelsen Polisen Kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning Lotteriinspektionen Kommunen Kommunen/länsstyrelsen Polisen Myndigheten för radio och TV Källa:

17 Försäkringar och Pension Socialförsäkringen Sjukpenning Pension Ålderspensionsavgift Allmän pensionsavgift Tjänstepension Hemförsäkringen Verksamhet i hemmet Företagsförsäkring Egedomsförsäkring ansvarsförsäkring Företagets anställda Kollektivavtal (hängavtal) avtalsförsäkringar Personförsäkringar Pensionsförsäkringar Olycksfallsförsäkringar Källa:

18 F eller FA-skatt FA-skatt (enskild näringsverksamhet och har en anställning) Ansvarar för betalar skatt och egenavgifter för inkomster i näringsverksamheten Arbetsgivaren av skatt och betalar arbetsgivaravgifter på lönen F-skatt (enskild näringsverksamhet) Godkänd av Skatteverket att betala skatter och sociala avgifter "Godkänd för F-skatt" på varje faktura. Checklista för registrering (Sker på ) ansöka om godkännande för F-skatt eller FA-skatt anmäla sig för momspliktig verksamhet anmäla sig som arbetsgivare lämna uppgifter för beräkning av preliminär skatt.

19 JURIDISKA PERSONER FYSISK PERSON enskild människa som har rättskapacitet. JURIDISK PERSON skapat organ som har rättskapacitet. FÖRETRÄDARANSVAR personligt ansvar för obetalda skatter.

20 OLIKA FÖRETAGSFORMER Enskild näringsidkare Ingen juridisk person Ägaren betraktas som samma person Kan registreras på Bolagsverket Namnet är skyddat i länet Ekonomisk förening Minst tre medlemmar Gemensamt ekonomiskt ändamål Avsedd för kooperativ Inget personligt ansvar för föreningen skulder Skall registreras hos Bolagsverket Ideell förening Omfattar inte av lagen om ekonomiska föreningar Främja medlemmarnas intressen Är en juridisk person, om det finns stadgar och en styrelse Registreras hos skatteverket

21 HANDELSBOLAG (HB) Två eller flera personer Juridisk person Personligt betalningsansvariga Solidariskt ansvar (regressrätt) bolagsavtal vanligt Bolagsnamnet Registreras på Bolagsverket i handelsregistret Skyddat i länet Skyddsregistrering mot en avgift Företagsnamn+ Handelsbolag (HB)

22 KOMMANDITBOLAG (KB) En variant av handelsbolag En eller flera ägare 1 kr som lägsta insats Komplementär obegränsat ansvar, rätt att företräda bolaget som bolagsman Kommanditdelägare begränsad ekonomisk insats

23 BOLAGSAVTAL Lagstigningen är dispositiv Skriftligt avtal, behöver ej registreras Rekommenderade punkter som ett bolagsavtal bör omfatta: Verksamhet Resultatfördelning Utlösen Räkenskapsår Finansiering Lösenbelopp Firmatecknare Revision Likvidation Insatser Försäljning Underrättelse Andel i bolaget Överlåtelse av andel Skadestånd Styrelse Enskild egendom Avtalsbrott Bolagets drift Hembud Avtalstid Tvist

24 AKTIEBOLAG (AB) Juridisk person Privat kr i aktiekapital Publikt bolag minst kr Begränsad ekonomisk insats Ägarna räkas som anställda, ersättning i form av lön

25 STARTA AKTIEBOLAG Grundförutsättningar för att starta aktiebolag, myndig, konkurs, god man eller näringsförbud. Stiftare, som fysisk eller juridisk person kan bilda aktiebolag Vid bolagsbildning skall följande ske enligt ABL 2 kap 3 1. Stiftarna ska upprätta ett utkast till stiftelseurkund (5-10) 2. En eller flera stiftare skall teckna sig för aktier i bolaget (12) 3. Aktierna skall betalas (15-19) 4. Stiftarna skall färdigställa, datera och underteckna stiftelseurkunden 5. Styrelsen skall anmäla bolaget för registrering (23-23)

26 FÖRETAGFORMERNA Enskild näringsidkare Handelsbolag Kommanditbolag Aktiebolag Ekonomisk förening Ägarnas ansvar för företagets skulder Personligt ansvar Solidariskt och personligt ansvar Komplementär: Solidariskt och personligt ansvar. Kommanditdelägare: Riskerar bara insatt kapital Kapital Nej Nej Komplementär: Nej Kommanditdelägare: Åtar sig lägst 1 kr Hur många ägare / medlemmar krävs? Vem företräder företaget? Alltid 1 fysisk person Minst 2 personer, fysiska eller juridiska Minst 2 personer, fysiska eller juridiska Inte personligt ansvar. Riskerar bara insatt kapital kr i privata aktiebolag kr i publika aktiebolag Räcker med 1 person fysisk eller juridisk Inte personligt ansvar. Riskerar bara insatt kapital Ja, i form av Insats Minst 3 medlemmar fysisk eller juridisk Näringsidkaren Bolagsmännen Komplementärerna Styrelsen och VD Styrelsen och VD Krav på revisor Nej, normalt inte Nej, normalt inte Nej, normalt inte Nej, inte i de flesta fall, men undantag finns. Beskattning Näringsidkaren beskattas Delägarna beskattas Ja, minst 1. Större föreningar auktoriserad revisor Delägarna beskattas Bolaget beskattas Föreningen beskattas Kan företaget ha anställda? Avslutas normalt genom likvidation Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja

27 FÖRETAGFORMERNA Enskild näringsidkare Handelsbolag Kommanditbolag Aktiebolag Ekonomisk förening Ägarnas ansvar för företagets skulder Personligt ansvar Solidariskt och personligt ansvar Komplementär: Solidariskt och personligt ansvar. Kommanditdelägare: Riskerar bara insatt kapital Kapital Nej Nej Komplementär: Nej Kommanditdelägare: Åtar sig lägst 1 kr Hur många ägare / medlemmar krävs? Vem företräder företaget? Alltid 1 fysisk person Minst 2 personer, fysiska eller juridiska Minst 2 personer, fysiska eller juridiska Inte personligt ansvar. Riskerar bara insatt kapital kr i privata aktiebolag kr i publika aktiebolag Räcker med 1 person fysisk eller juridisk Inte personligt ansvar. Riskerar bara insatt kapital Ja, i form av Insats Minst 3 medlemmar fysisk eller juridisk Näringsidkaren Bolagsmännen Komplementärerna Styrelsen och VD Styrelsen och VD Krav på revisor Nej, normalt inte Nej, normalt inte Nej, normalt inte Nej, inte i de flesta fall, men undantag finns. Beskattning Näringsidkaren beskattas Delägarna beskattas Ja, minst 1. Större föreningar auktoriserad revisor Delägarna beskattas Bolaget beskattas Föreningen beskattas Kan företaget ha anställda? Avslutas normalt genom likvidation Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja

28 FÖRETAGFORMERNA Enskild näringsidkare Handelsbolag Kommanditbolag Aktiebolag Ekonomisk förening Ägarnas ansvar för företagets skulder Personligt ansvar Solidariskt och personligt ansvar Komplementär: Solidariskt och personligt ansvar. Kommanditdelägare: Riskerar bara insatt kapital Kapital Nej Nej Komplementär: Nej Kommanditdelägare: Åtar sig lägst 1 kr Hur många ägare / medlemmar krävs? Vem företräder företaget? Alltid 1 fysisk person Minst 2 personer, fysiska eller juridiska Minst 2 personer, fysiska eller juridiska Inte personligt ansvar. Riskerar bara insatt kapital kr i privata aktiebolag kr i publika aktiebolag Räcker med 1 person fysisk eller juridisk Inte personligt ansvar. Riskerar bara insatt kapital Ja, i form av Insats Minst 3 medlemmar fysisk eller juridisk Näringsidkaren Bolagsmännen Komplementärerna Styrelsen och VD Styrelsen och VD Krav på revisor Nej, normalt inte Nej, normalt inte Nej, normalt inte Nej, inte i de flesta fall, men undantag finns. Beskattning Näringsidkaren beskattas Delägarna beskattas Ja, minst 1. Större föreningar auktoriserad revisor Delägarna beskattas Bolaget beskattas Föreningen beskattas Kan företaget ha anställda? Avslutas normalt genom likvidation Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja

29 FÖRETAGFORMERNA Enskild näringsidkare Handelsbolag Kommanditbolag Aktiebolag Ekonomisk förening Ägarnas ansvar för företagets skulder Personligt ansvar Solidariskt och personligt ansvar Komplementär: Solidariskt och personligt ansvar. Kommanditdelägare: Riskerar bara insatt kapital Kapital Nej Nej Komplementär: Nej Kommanditdelägare: Åtar sig lägst 1 kr Hur många ägare / medlemmar krävs? Vem företräder företaget? Alltid 1 fysisk person Minst 2 personer, fysiska eller juridiska Minst 2 personer, fysiska eller juridiska Inte personligt ansvar. Riskerar bara insatt kapital kr i privata aktiebolag kr i publika aktiebolag Räcker med 1 person fysisk eller juridisk Inte personligt ansvar. Riskerar bara insatt kapital Ja, i form av Insats Minst 3 medlemmar fysisk eller juridisk Näringsidkaren Bolagsmännen Komplementärerna Styrelsen och VD Styrelsen och VD Krav på revisor Nej, normalt inte Nej, normalt inte Nej, normalt inte Nej, inte i de flesta fall, men undantag finns. Beskattning Näringsidkaren beskattas Delägarna beskattas Ja, minst 1. Större föreningar auktoriserad revisor Delägarna beskattas Bolaget beskattas Föreningen beskattas Kan företaget ha anställda? Avslutas normalt genom likvidation Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja

30 FÖRETAGFORMERNA Ägarnas ansvar för företagets skulder Enskild näringsidkare Personligt ansvar Handelsbolag Kommanditbolag Aktiebolag Ekonomisk förening Solidariskt och personligt ansvar Komplementär: Solidariskt och personligt ansvar. Kommanditdelägare: Riskerar bara insatt kapital Kapital Nej Nej Komplementär: Nej Kommanditdelägare: Åtar sig lägst 1 kr Hur många ägare / medlemmar krävs? Vem företräder företaget? Alltid 1 fysisk person Minst 2 personer, fysiska eller juridiska Minst 2 personer, fysiska eller juridiska Inte personligt ansvar. Riskerar bara insatt kapital kr i privata aktiebolag kr i publika aktiebolag Räcker med 1 person fysisk eller juridisk Inte personligt ansvar. Riskerar bara insatt kapital Ja, i form av Insats Minst 3 medlemmar fysisk eller juridisk Näringsidkaren Bolagsmännen Komplementärerna Styrelsen och VD Styrelsen och VD Krav på revisor Nej, normalt inte Nej, normalt inte Nej, normalt inte Nej, inte i de flesta fall, men undantag finns. Beskattning Näringsidkaren beskattas Delägarna beskattas Ja, minst 1. Större föreningar auktoriserad revisor Delägarna beskattas Bolaget beskattas Föreningen beskattas Kan företaget ha anställda? Avslutas normalt genom likvidation Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja

31 FÖRETAGFORMERNA Enskild näringsidkare Handelsbolag Kommanditbolag Aktiebolag Ekonomisk förening Ägarnas ansvar för företagets skulder Personligt ansvar Solidariskt och personligt ansvar Komplementär: Solidariskt och personligt ansvar. Kommanditdelägare: Riskerar bara insatt kapital Kapital Nej Nej Komplementär: Nej Kommanditdelägare: Åtar sig lägst 1 kr Hur många ägare / medlemmar krävs? Vem företräder företaget? Alltid 1 fysisk person Minst 2 personer, fysiska eller juridiska Minst 2 personer, fysiska eller juridiska Inte personligt ansvar. Riskerar bara insatt kapital kr i privata aktiebolag kr i publika aktiebolag Räcker med 1 person fysisk eller juridisk Inte personligt ansvar. Riskerar bara insatt kapital Ja, i form av Insats Minst 3 medlemmar fysisk eller juridisk Näringsidkaren Bolagsmännen Komplementärerna Styrelsen och VD Styrelsen och VD Krav på revisor Nej, normalt inte Nej, normalt inte Nej, normalt inte Nej, inte i de flesta fall, men undantag finns. Beskattning Näringsidkaren beskattas Delägarna beskattas Ja, minst 1. Större föreningar auktoriserad revisor Delägarna beskattas Bolaget beskattas Föreningen beskattas Kan företaget ha anställda? Avslutas normalt genom likvidation Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja

32 FÖRETAGFORMERNA Enskild näringsidkare Handelsbolag Kommanditbolag Aktiebolag Ekonomisk förening När väljer jag vilket? (Generellt undantag finns alltid) När man vill sälja företaget Skydda rättigheter Investeringar > kr Avslutas Inga investeringar Inga anställda Enbart fakturerar Ingen partner Varning!!! Tråkiga personalfester Går inte att sälja Värdet finns oftast i personen Delar ansvar med någon Få mindre investeringar Inga anställda Enbart fakturerar Går inte att sälja Värdet finns oftast i inkråmet Vill ha extern säkerhet Har inget eget kapital Delar ansvar med någon Få investeringar Helst inte anställda Är inte lätt att sälja Värdet finns oftast i inkråmet Produktionen har risker Har investeringar Ska anställa Vill inte ta mer ansvar än vad jag kan mista Ser långsiktigt Högt marknadsföringsvärde Han sälja andelar till viss del Värdet finns i varumärke, inkråmet och juridiska handlingar Patent Nej Nej Kanske Ja Ev. apportegendom som aktiekapital och återkalla din FA-skattsedeln och återkalla företagets egna F-skattsedel En deklaration efter avslut och återkalla företagets egna F-skattsedel En deklaration efter avslut Ring Bolagsverket för att avsluta namnskyddet och återkalla företagets egna F- skattsedel Köp in specialist! Flera ägare Olika nätverk samarbetar Många delar på en lokal Kan anställa, men Inte lika högt marknadsföringsvärde Kan sälja andelar till viss del Värdet finns i varumärke, inkråmet och juridiska handlingar Eventuellt Ring Bolagsverket för att avsluta namnskyddet och återkalla företagets egna F- skattsedel Köp in specialist!

33 FÖRETAGFORMERNA Enskild näringsidkare Handelsbolag Kommanditbolag Aktiebolag Ekonomisk förening När väljer jag vilket? (Generellt undantag finns alltid) När man vill sälja företaget Skydda rättigheter Investeringar > kr Avslutas Inga investeringar Inga anställda Enbart fakturerar Ingen partner Går inte att sälja Värdet finns oftast i personen Delar ansvar med någon Få mindre investeringar Inga anställda Enbart fakturerar Går inte att sälja Värdet finns oftast i inkråmet Vill ha extern säkerhet Har inget eget kapital Delar ansvar med någon Få investeringar Helst inte anställda Är inte lätt att sälja Värdet finns oftast i inkråmet Produktionen har risker Har investeringar Ska anställa Vill inte ta mer ansvar än vad jag kan mista Ser långsiktigt Högt marknadsföringsvärde Han sälja andelar till viss del Värdet finns i varumärke, inkråmet och juridiska handlingar Patent Nej Nej Kanske Ja Ev. apportegendom som aktiekapital och återkalla din FA-skattsedeln och återkalla företagets egna F-skattsedel En deklaration efter avslut och återkalla företagets egna F-skattsedel En deklaration efter avslut Ring Bolagsverket för att avsluta namnskyddet och återkalla företagets egna F- skattsedel Köp in specialist! Flera ägare Olika nätverk samarbetar Många delar på en lokal Kan anställa, men Inte lika högt marknadsföringsvärde Kan sälja andelar till viss del Värdet finns i varumärke, inkråmet och juridiska handlingar Eventuellt Ring Bolagsverket för att avsluta namnskyddet och återkalla företagets egna F- skattsedel Köp in specialist!

34 FÖRETAGFORMERNA Enskild näringsidkare Handelsbolag Kommanditbolag Aktiebolag Ekonomisk förening När väljer jag vilket? (Generellt undantag finns alltid) När man vill sälja företaget Skydda rättigheter Investeringar > kr Avslutas Inga investeringar Inga anställda Enbart fakturerar Ingen partner Går inte att sälja Värdet finns oftast i personen Delar ansvar med någon Få mindre investeringar Inga anställda Enbart fakturerar Går inte att sälja Värdet finns oftast i inkråmet Vill ha extern säkerhet Har inget eget kapital Delar ansvar med någon Få investeringar Helst inte anställda Är inte lätt att sälja Värdet finns oftast i inkråmet Produktionen har risker Har investeringar Ska anställa Vill inte ta mer ansvar än vad jag kan mista Ser långsiktigt Högt marknadsföringsvärde Han sälja andelar till viss del Värdet finns i varumärke, inkråmet och juridiska handlingar Patent Nej Nej Kanske Ja Ev. apportegendom som aktiekapital och återkalla din FA-skattsedeln och återkalla företagets egna F-skattsedel En deklaration efter avslut och återkalla företagets egna F-skattsedel En deklaration efter avslut Ring Bolagsverket för att avsluta namnskyddet och återkalla företagets egna F- skattsedel Köp in specialist! Flera ägare Olika nätverk samarbetar Många delar på en lokal Kan anställa, men Inte lika högt marknadsföringsvärde Kan sälja andelar till viss del Värdet finns i varumärke, inkråmet och juridiska handlingar Eventuellt Ring Bolagsverket för att avsluta namnskyddet och återkalla företagets egna F- skattsedel Köp in specialist!

35 FÖRETAGFORMERNA Enskild näringsidkare Handelsbolag Kommanditbolag Aktiebolag Ekonomisk förening När väljer jag vilket? (Generellt undantag finns alltid) När man vill sälja företaget Skydda rättigheter Investeringar > kr Avslutas Inga investeringar Inga anställda Enbart fakturerar Ingen partner Går inte att sälja Värdet finns oftast i personen Delar ansvar med någon Få mindre investeringar Inga anställda Enbart fakturerar Går inte att sälja Värdet finns oftast i inkråmet Vill ha extern säkerhet Har inget eget kapital Delar ansvar med någon Få investeringar Helst inte anställda Är inte lätt att sälja Värdet finns oftast i inkråmet Produktionen har risker Har investeringar Ska anställa Vill inte ta mer ansvar än vad jag kan mista Ser långsiktigt Högt marknadsföringsvärde Han sälja andelar till viss del Värdet finns i varumärke, inkråmet och juridiska handlingar Patent Nej Nej Kanske Ja Ev. apportegendom som aktiekapital och återkalla din FA-skattsedeln och återkalla företagets egna F-skattsedel En deklaration efter avslut och återkalla företagets egna F-skattsedel En deklaration efter avslut Ring Bolagsverket för att avsluta namnskyddet och återkalla företagets egna F- skattsedel Köp in specialist! Flera ägare Olika nätverk samarbetar Många delar på en lokal Kan anställa, men Inte lika högt marknadsföringsvärde Kan sälja andelar till viss del Värdet finns i varumärke, inkråmet och juridiska handlingar Eventuellt Ring Bolagsverket för att avsluta namnskyddet och återkalla företagets egna F- skattsedel Köp in specialist!

36 FÖRETAGFORMERNA Enskild näringsidkare Handelsbolag Kommanditbolag Aktiebolag Ekonomisk förening När väljer jag vilket? (Generellt undantag finns alltid) När man vill sälja företaget Skydda rättigheter Investeringar > kr Avslutas Inga investeringar Inga anställda Enbart fakturerar Ingen partner Går inte att sälja Värdet finns oftast i personen Delar ansvar med någon Få mindre investeringar Inga anställda Enbart fakturerar Går inte att sälja Värdet finns oftast i inkråmet Vill ha extern säkerhet Har inget eget kapital Delar ansvar med någon Få investeringar Helst inte anställda Är inte lätt att sälja Värdet finns oftast i inkråmet Produktionen har risker Har investeringar Ska anställa Vill inte ta mer ansvar än vad jag kan mista Ser långsiktigt Högt marknadsföringsvärde Han sälja andelar till viss del Värdet finns i varumärke, inkråmet och juridiska handlingar Patent Nej Nej Kanske Ja Ev. apportegendom som aktiekapital och återkalla din FA-skattsedeln och återkalla företagets egna F-skattsedel En deklaration efter avslut och återkalla företagets egna F-skattsedel En deklaration efter avslut Ring Bolagsverket för att avsluta namnskyddet och återkalla företagets egna F- skattsedel Köp in specialist! Flera ägare Olika nätverk samarbetar Många delar på en lokal Kan anställa, men Inte lika högt marknadsföringsvärde Kan sälja andelar till viss del Värdet finns i varumärke, inkråmet och juridiska handlingar Eventuellt Ring Bolagsverket för att avsluta namnskyddet och återkalla företagets egna F- skattsedel Köp in specialist!

37 Tack för att du lyssnat Daniel Nordström Sotenäs Kompetenscentrum Telefon: E-post: Länkar

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Starta företag 2012:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2012:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2012:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Ta reda på om du har rätt till starta eget-bidrag Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan du under vissa förutsättningar ha rätt till ekonomiskt stöd när du startar

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Nyregistrering 816 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Starta företag. 2011:1 Blekinge. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag. 2011:1 Blekinge. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Blekinge Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Nyregistrering 816 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157)

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström Företagets löpande bokföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Vem sköter bokföringen? Bokföringslagen Kontering före registrering Praktiskt bokföringsarbete Verifikationer Kontering vid

Läs mer

Definitionslista för kartläggningen av grundläggande uppgifter

Definitionslista för kartläggningen av grundläggande uppgifter Definitionslista för kartläggningen av grundläggande uppgifter Denna lista är inte allmängiltig utan sammanställd för kartläggningen för förenklat och minskat uppgiftslämnande. Termer som behövs för att

Läs mer

Aktiebolag som försäkringsföretag. Associationsrätt och försäkringsrörelse

Aktiebolag som försäkringsföretag. Associationsrätt och försäkringsrörelse Aktiebolag som försäkringsföretag Associationsrätt och försäkringsrörelse Inledning Vad är en association? Vad är associationsrätt? Varför behöver vi reglera associationer? Finns särskilda associationsrättsliga

Läs mer

Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag

Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag En undersökning av skillnaderna mellan de tre vanligaste bolagsformerna Jonathan Yarnold Aktuell termin HT 2015 Examensarbete, 15 hp Självständigt arbete

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 905 Näringsdrivande ideell förening 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i

Läs mer

Omläggning av räkenskapsår

Omläggning av räkenskapsår Omläggning av räkenskapsår Denna broschyr innehåller en redogörelse för reglerna om omläggning av räkenskapsår. Broschyren beskriver även det praktiska förfarandet med dispensansökan hos Skatteverket och

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 7 kap. 1, ändras 1 kap. 1, 2 och 4, 2 kap. 1 1 mom.

Läs mer

Ändringsanmälan 912. Kommanditbolag 1 (6) 1. Organisationsnummer Företagsnamn

Ändringsanmälan 912. Kommanditbolag 1 (6) 1. Organisationsnummer Företagsnamn 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 912 Kommanditbolag 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

BESTÄLLNING AKTIEBOLAG

BESTÄLLNING AKTIEBOLAG BESTÄLLNING AKTIEBOLAG Datum Information s. 4-6. Jag vill att Heinestams kontaktar mig när ni har fått beställningen. Beställningen skickas med post, e-post eller fax till Box 127 901 04 UMEÅ E-post: info@heinestams.se

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 18 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2013 Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om utfärdande och återkallelse av F-skattsedel * I detta meddelande finns information om de regler som gäller för utfärdande och återkallelse

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Bokföring och redovisning behövs för Att kunna sköta betalning av skatter och avgifter enligt lag Att få kontroll på hur företaget

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Företagsnamn Säte Redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Företagsnamn Säte Redovisningsvaluta Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:1207 Utkom från trycket den 17 december 1999 utfärdad den 9 december 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

Företagsetablering i Tyskland - Bolagsformer

Företagsetablering i Tyskland - Bolagsformer Företagsetablering i Tyskland - Bolagsformer Den följande artikeln beskriver i korthet de rättsliga möjligheter som svenska investerare har för att etablera bolag i Tyskland. Målet är att hjälpa företagaren

Läs mer

2 Handelsbolag Sammanfattning

2 Handelsbolag Sammanfattning 77 2 Handelsbolag 5 kap. 1 och 3 IL Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, HBL SkU 1989/90:30, prop. 1989/90:110 s. 589 f, 592-596, 646-647, 766-767 SkU 1993/94:15, prop. 1993/94:50 s. 241

Läs mer

eller verksamhet och lokaler

eller verksamhet och lokaler Anvisningar och blanketter för anmälan om ändringar i ägande och styrelse eller verksamhet och lokaler Innehåller Anvisningar till anmälan om ändringar i ägande och styrelse eller verksamhet och lokaler

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

GUIDE HUR DU FYLLER I ANSÖKAN OM F-SKATTSEDEL

GUIDE HUR DU FYLLER I ANSÖKAN OM F-SKATTSEDEL Slutlig version 1.0-1 juli 2003 GUIDE HUR DU FYLLER I ANSÖKAN OM F-SKATTSEDEL Slutlig version 1.0-1 juli 2003 2(6) Denna manual beskriver hur en ansökan om F-skattsedel och momsregistrering bör göras för

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten

Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen Innehåll Affärsplanen 2 Produkten/tjänsten Marknaden och kunderna Konkurrenterna Strategi

Läs mer

Näringslivsfakta. Bromölla kommun 2015. agentur för UC Marknadsinformation AB. framtagen av

Näringslivsfakta. Bromölla kommun 2015. agentur för UC Marknadsinformation AB. framtagen av Näringslivsfakta 2015 framtagen av agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Nystartade företag Könsfördelning Månadsfördelning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2008:12 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

2014-11-03. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

2014-11-03. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland Inget personligt ansvar Enklare att planera och se skattemässiga effekter Lägre beskattning vid höga uttag (utdelning) Upplevs som mer seriöst Personalvårdsförmåner kan nyttjas Enklare förfarande vid sjukdom

Läs mer

Dagens program. Kursens mål. 25 januari 2011. Kursens mål. Kursmaterial. Ansvarsutredningar. 10 kap. miljöbalken. Informationssökning

Dagens program. Kursens mål. 25 januari 2011. Kursens mål. Kursmaterial. Ansvarsutredningar. 10 kap. miljöbalken. Informationssökning Ansvarsutredningsutbildning 1 (2) 25 januari 2011 På säker grund för hållbar utveckling Kursens mål Dagens program Kursmaterial Ansvarsutredningar 10 kap. miljöbalken Informationssökning Fysiska och juridiska

Läs mer

ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND Sökande Bolagets / företagets namn: Organisationsnr/personnr: Gatuadress: Telefonnr: Postadress: E-post: Serveringsställe Restaurangens namn: Gatuadress: Postadress:

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Handledning för solidariskt ansvar i handelsbolag

Handledning för solidariskt ansvar i handelsbolag Handledning för solidariskt ansvar i handelsbolag 3 Förord Bolagsmäns solidariska ansvar för ett handelsbolags förpliktelser har tidigare behandlats översiktligt i handledningen för företrädaransvar och

Läs mer

2 Företrädaransvar i skattebetalningslagen

2 Företrädaransvar i skattebetalningslagen Företrädaransvar i skattebetalningslagen, Avsnitt 2 21 2 Företrädaransvar i skattebetalningslagen Objektivt rekvisit 2.1 Allmänt De materiella bestämmelserna om företrädaransvar återfinns i 12 kap. 6 6

Läs mer

Förslag till revidering 2015-11-23 BOLAGSORDNING FÖR DJURSHOLMS AKTIEBOLAG. Bolagets firma är Djursholms Aktiebolag. 23 Verksamhetsföremål

Förslag till revidering 2015-11-23 BOLAGSORDNING FÖR DJURSHOLMS AKTIEBOLAG. Bolagets firma är Djursholms Aktiebolag. 23 Verksamhetsföremål DANDERYDS KOMMUN Kommunal författningssamling Dokument Beteckning Bolagsordning 14.02.1 Organ Beslut av KF Djursholms AB 1992-12-14, 176 1999-06-04, 102 2007-12-17, 129 Förslag till revidering 2015-11-23

Läs mer

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte:

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG Beställare Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: Bolagets adress Telefon: Räkenskapsår: 30/4 30/6 31/8 31/12

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget.

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget. FUSIONSPLAN Undertecknade Övningsbolaget AB, 556789-1234, moderbolaget, med säte i Nyköping, och Övningsbolaget Invest AB, 556679-1234, dotterbolaget, med säte i Nyköping, har denna dag upprättat en fusionsplan

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonsavtal Att driva

Läs mer

Handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolag och kommanditbolag Handelsbolag och kommanditbolag Informationsblad 12, 2004-09-13 Handelsbolag och kommanditbolag drivs av två eller flera delägare (bolagsmän). Bolagsmännen kan vara fysiska eller juridiska personer. I

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans Hitta en form som passar Du som

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anvisningar Version 2015-09-03 Ansökan om stadigvarande Den som vill servera alkohol i sin verksamhet behöver ett. I det här häftet finns anvisningar och blanketter för att ansöka om stadigvarande till

Läs mer

Hästen och skatten FAR

Hästen och skatten FAR Förord Olika slag av hästverksamhet involverar 100.000-tals människor i Sverige, i allt från ridskolor och veterinärtjänster till trav- och galopptävlingar och lantbruk. Till detta finns förstås också

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Bolagsstiftarnas guide till. Snabbt, tryggt, enkelt. Bolagsstiftarna AB

Bolagsstiftarnas guide till. Snabbt, tryggt, enkelt. Bolagsstiftarna AB 2016 Bolagsstiftarnas guide till Snabbt, tryggt, enkelt Bolagsstiftarna AB Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Snabbavveckla tryggt med oss Vi har nu funnits i branschen

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:146

Regeringens proposition 2000/01:146 Regeringens proposition 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Prop. 2000/01:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2001 Ingela Thalén

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna Ändringsanmälan Aktiebolag 817 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Beskrivning av statistiken

Beskrivning av statistiken Beskrivning av statistiken Produkt: Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2001 2002 Statistikansvarig myndighet Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS Studentplan 3, 831 40 ÖSTERSUND Telefon

Läs mer

BESTÄLLNING AKTIEBOLAG

BESTÄLLNING AKTIEBOLAG BESTÄLLNING AKTIEBOLAG Datum Beställningen skickas med post, e-post eller fax till Anvisningar se s. 4-7. Räcker ej utrymmet använd bilaga. Jag vill att Heinestams kontaktar mig när ni har fått beställningen.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BDO Malmö Hur äga häst?

VÄLKOMMEN TILL BDO Malmö Hur äga häst? VÄLKOMMEN TILL BDO Malmö Hur äga häst? Kristina Anderson Auktoriserad revisor, partner 070-624 58 06 VI SPEGLAR LOKALA BEHOV OCH GLOBALA ÖNSKEMÅL BDO International är världens femte största revisions-

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

Bolagsordning. Sparbanken Skåne AB (publ) 516401-0091

Bolagsordning. Sparbanken Skåne AB (publ) 516401-0091 Bolagsordning Sparbanken Skåne AB (publ) 516401-0091 1 Firma Bankens firma är Sparbanken Skåne AB (publ). Bankaktiebolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun. 3 Verksamhet

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151 645 Sakregister A Ackord, 521 Ackumulerad inkomst, 158 dödsbo, 158 Aktiebolag, 23 Aktier och andelar i fastighetsförvaltande företag, 229 andel i handelsbolag, 231 byggnadsarbete på egen fastighet, 236

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening Nyregistrering 904 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

2016 Bolagsstiftarna AB

2016 Bolagsstiftarna AB Bolagsstiftarna AB 2016 Charlotte Wiberg Vice VD Peter Carlborg Ansvarig lagerbolag Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lagerbolag - snabbt och enkelt Efter mer än 20 år i branschen har vi hjälpt

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna

Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna 2013:1 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Datum. Om ny revisor eller nytt revisionsbolag utsetts ska revisorn eller revisionsbolaget underteckna bekräftelse på att de har åtagit sig uppdraget.

Datum. Om ny revisor eller nytt revisionsbolag utsetts ska revisorn eller revisionsbolaget underteckna bekräftelse på att de har åtagit sig uppdraget. 1 Ändringsanmälan stiftelseregistret Datum Anmälan sänd till Länsstyrelsen Östergötland Rättsenheten 581 86 Linköping Blanketten används till alla typer av stiftelser. (Anvisningar finns till blanketten.)

Läs mer

UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE

UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE CHRISTER NILSSON UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE EN INTRODUKTION Christer Nilsson 2014-08-05 upplaga 2 Innehåll 1 INTRODUKTION... 4 1.1 SYFTET MED DENNA REDOGÖRELSE... 4 2 DE OLIKA FÖRETAGSFORMERNA EN INTRODUKTION...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2006:503 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om aktiebolagsförordningen

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SCENKONST. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SCENKONST. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera ANSÖKAN OM SBIDRAG SCENKONST För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Dokument som behövs för att kunna öppna ett bankkonto och skapa en kundrelation:

Dokument som behövs för att kunna öppna ett bankkonto och skapa en kundrelation: 1 Öppnande av bankkonto I denna bilaga finns information om de dokument och utredningar som bankerna i allmänhet kräver för att öppna ett bankkonto för ett företag. Praxis kan variera något mellan bankerna.

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område; SFS 2002:148 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002.

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 915 Näringsdrivande ideell förening 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG 1 Syfte och bakgrund Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet inkluderande sådan verksamhet som bedrivs

Läs mer

Ordbok. Bokföring. Bokföringsbrott innebär

Ordbok. Bokföring. Bokföringsbrott innebär Ordbok Bokföring Alla som har ett företag måste varje dag bokföra allt som köps och sälj i företaget. Kvitton ska sparas och skrivas in i en kassabok eller registreras i ett datorprogram. Den som har restaurang,

Läs mer

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande,

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande, Ordlista Aktiebolag Amorteringsplan Anstånd Avbetalningsplan Avhysning Bestrida En självständig juridisk person. Ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser. Styrelseledamöter och VD ansvarar

Läs mer