Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hässleholms Hantverks- & Industriförening"

Transkript

1 Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson

2 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster 30 % Onoterade fåmansföretag, beskattningen av ägarnas utdelningar och kapitalvinster Lättnadsregler, viss del av utdelning skattefri (marginella belopp) Kapitalbeskattning, 1) schablonmässigt beräknad avkastning på anskaffningsvärdet av aktiekapitalet, normalutdelning på beskattas som kapitalinkomst, 30 %. 2) överskjutande utdelning överutdelning, beskattas som arbetsinkomst enligt gällande progressiv skala. Normalutdelningen bestäms genom den s.k. klyvningsräntan. Kapitalvinstbeskattning: Vid aktieförsäljning beskattas kapitalvinst i princip till hälften som arbetsinkomst och till hälften som kapitalinkomst. 2

3 Nya regler för fåmansföretag. Föreslås träda i kraft 1 januari Lättnadsregel (skattefri del) upphör Sänkt kapitalskatt på utdelning till 20 % Schablonbelopp införs Ändrade regler för löneunderlag Klyvningsräntan höjs Skärpt beskattning av mindre kapitalvinster 3

4 Lättnadsregeln (skattefri utdelning) upphör. Sparade belopp kan tas ut räntefritt till och med år

5 Sänkt kapitalskatt på utdelning Vad innebär sänkt kapitalskatt till 20 %? För att kunna ta utdelning måste aktiebolaget visa vinst och ha beskattade vinstmedel. Vinst i aktiebolaget före skatt 100 avgår bolagsskatt 28% - 28 kvarstår att utdela (bortsett från eventuell avsättning till reservfond % kapitalskatt på mottagen utdelning (20%x72) - 14,4 Återstår 57,6 d v s skatt har betalts med 42,4 % som blir något lägre än totala skatte- och avgiftsuttaget på lön under brytpunkten Mot bakgrund av värdet av sociala förmåner som erhålls via lön, bör skillnaden inte vara avgörande vid planeringen. 5

6 Schablonbelopp Förenklingsregel som innebär att en aktieägare kan ta ut ett schablonbelopp motsvarande 1,5 inkomstbasbelopp som kapitalbeskattad utdelning ( under 2005). Schablonbeloppet gäller en andel, om flera ägare fördelas belopp på var och en Regeln är bra, men eftersom regelverket kring 3:12-reglerna är mycket komplicerat och svårtolkat, vore det en väsentlig fördel om schablonbeloppet var högre, förslagsvis 2 inkomstbasbelopp. De flesta småföretagare kan troligen inte själv klara av beräkningarna och förutse konsekvenserna av olika ställningstagande. Redan har olika tolkningsfrågor uppkommit. 6

7 Ändrade regler för löneunderlagsberäkning. Löneunderlagsberäkning baseras på löneuttag året före. Löneuttaget 2005 styr beräkning Endast kontant lön får inga, inga naturaförmåner eller andra löneförmåner. För att tillämpa regeln måste en aktieägare eller närstående ta ut antingen 15 inkomstbasbelopp ( under 2005) eller 6 inkomstbasbelopp ( under 2005) plus fem procent av den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget och dess dotterbolag, för att få lägga en femtedel av företagets lönesumma över kr till grund för utdelningsbeskattning med 20 % skatt Detta lönebelopp är för högt för bl.a. småföretagare, hantverkare kvinnliga företagare nyföretagare uppfinnar-jockar etc Det är bättre att kapital stannar kvar i bolaget, för konsolidering av bolaget, för att underlätta kommande investeringar etc. I bolag med kompanjoner måste varje delägare ta ut höga löner, vilket inte gäller i familjeägda fåmansbolag. 7

8 Gränsbelopp uppgår till 20 % av löneunderlaget och ytterligare 30 procent av löneunderlag överstigande 60 inkomstbasbelopp ( år 2005). Vinstrika företag med många anställda gynnas Skärpt beskattning av mindre kapitalvinster Något förenklat uttryckt har hittills vinster vid försäljning av aktier beskattats till hälften som inkomst av kapital (30 % skatt) och till hälften som inkomst av tjänst ( max 57 % skatt). Med nya reglerna kommer försäljningsvinst på upp till 100 inkomstbasbelopp (ca under 2005) att beskattas som inkomst av tjänst. Den del som överstiger 100 inkomstbasbelopp kommer att beskattas som inkomst av kapital. Förslaget innebär en väsentlig höjning av kapitalvinstbeskattningen, framförallt för vinster under 8 miljoner kr. Förslaget innebär en orättvis höjning av mindre kapitalvinster, som då främst drabbar småföretagare. befrämjar inte konsolidering av företag för att möta framtida risker och investeringar Förslaget uppmuntrar till olika former av skatteplanering 8

9 Nuvarande kapitalvinstbeskattning bör bibehållas med fördelning mellan inkomst av tjänst och inkomst av kapital Egenföretagares räntefördelning, ger möjlighet till kapitalbeskattning av kapital insatt i det egna företaget. Tillkom för att denna företagsform inte skulle straffbeskattas. Genom höjningen av klyvningsräntan med 2% och ingen höjning av räntefördelningsräntan har neutraliteten mellan olika företagsformer förskjutits, egenföretagare får en sämre ställning än företag i aktiebolagsform. 9

10 Småföretagare risktagare genom att satsa eget kapital i den verksamhet där dom arbetar statistiskt sett låginkomsttagare normalavkastning konstruerad så att den inte tar hänsyn till att olika investeringar har olika risk ekonomiska konsekvenser vid sjukdom, mister kunder etc saknar rätt till lönegaranti vid konkurs måste ofta ställa personliga säkerheter för företagets skulder ansvar för företagets obetalda skatter och avgifter jämfört med lönsamma fåmansföretag med många anställda är mindre företag framförallt utan anställda förlorare 10

11 Lex Uggla Överlikviditet i fåmansaktiebolag förmögenhetsbeskattas. Om man i ett fåmansbolag samlar på sig kapital för framtida investeringar skall detta förmögenhetsbeskattas hos aktieägaren, om ej redovisat i deklarationen blir det straffskatt med 40 %. 11

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Det nya 3:12-förslaget och dess motiv

Det nya 3:12-förslaget och dess motiv SKATTENYTT 2005 417 Sven-Olof Lodin Det nya 3:12-förslaget och dess motiv 1 Inledning De s.k. 3:12-reglerna med särregler för beskattningen av fåmansföretagsägare utgör förmodligen vårt skattesystems mest

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 20 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2011 taxeringsår 2012 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

SVENSK JURIDISK NASJONALRAPPORT. Småföretagarbeskattning i Sverige. 1. Introduktion

SVENSK JURIDISK NASJONALRAPPORT. Småföretagarbeskattning i Sverige. 1. Introduktion 1 SVENSK JURIDISK NASJONALRAPPORT Småföretagarbeskattning i Sverige 1. Introduktion De små och medelstora företagen är EU:s och Sveriges ryggrad. Dessa företag är mycket betydelsefulla när det gäller möjligheten

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

GENERATIONSSKIFTE GENOM INTERN AKTIEÖVERLÅTELSE

GENERATIONSSKIFTE GENOM INTERN AKTIEÖVERLÅTELSE Juridiska Institutionen Tillämpade studier Handelshögskolan 20 poäng, VT 2003 vid Göteborgs universitet GENERATIONSSKIFTE GENOM INTERN AKTIEÖVERLÅTELSE Tiina Andersson Handledare: Bo Svensson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Skatteeffekter vid avyttring av aktier i fåmansföretag

Skatteeffekter vid avyttring av aktier i fåmansföretag Institutionen för Företagsekonomi Martin Johansson Thomas Larsson Björn Svedberg Skatteeffekter vid avyttring av aktier i fåmansföretag En studie av de nya 3:12-reglerna Företagsekonomi D-uppsats 10p Termin:

Läs mer

Beskattning av småföretag. NSFR-seminarium i Lund 2003. Juridisk generalrapport Mats Tjernberg. 1. Inledning

Beskattning av småföretag. NSFR-seminarium i Lund 2003. Juridisk generalrapport Mats Tjernberg. 1. Inledning 1 Beskattning av småföretag NSFR-seminarium i Lund 2003 Juridisk generalrapport Mats Tjernberg 1. Inledning I de rekommendationer och skrivelser för främst beskattning av små- och medelstora företag som

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

C-UPPSATS. Särregleringar vid beskattning av fåmansföretag

C-UPPSATS. Särregleringar vid beskattning av fåmansföretag C-UPPSATS 2006:237 Särregleringar vid beskattning av fåmansföretag Gry Grönbech Jessica Meurer Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Lönsamma extraknäck för pensionärer 2 Tjäna 64 000 kr med låg skatt 2 Jobbavdraget är en skattereduktion 2 Komplicerat samspel avgör jobbavdragets storlek

Läs mer

Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell

Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell Utredningens förslag Huvudförslaget är ett system som utgår från ett nytt samlat begrepp

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal...

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal... Innehåll Om boken................................................7 Företagsformer............................................8 Företagets organisation....................................13 Löpande redovisning......................................19

Läs mer

Företagens kostnader för 3:12-reglerna

Företagens kostnader för 3:12-reglerna Företagens kostnader för 3:12-reglerna Augusti 2007 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Metod...5 Studiens upplägg...6 Företagens hantering av 3:12-reglerna...7 Studiens resultat...9 Kostnader

Läs mer

Nyhetsbrev. Visma Eget Aktiebolag. Utnyttja tantiem i år och tjäna på sänkt bolagsskatt. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Nyhetsbrev. Visma Eget Aktiebolag. Utnyttja tantiem i år och tjäna på sänkt bolagsskatt. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Eget Aktiebolag Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Utnyttja tantiem i år och tjäna på sänkt bolagsskatt Sätt av till tantiem i årsredovisningen för 2012 i ditt aktiebolag. Det är mycket fördelaktig

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

ETT NYTT NEUTRALT OCH FÖRENKLAT SKATTESYSTEM FÖR DE ENSKILDA NÄRINGSIDKARNA

ETT NYTT NEUTRALT OCH FÖRENKLAT SKATTESYSTEM FÖR DE ENSKILDA NÄRINGSIDKARNA 1 ETT NYTT NEUTRALT OCH FÖRENKLAT SKATTESYSTEM FÖR DE ENSKILDA NÄRINGSIDKARNA 1. Inledning Den 1 oktober 2014 lämnade den s.k. Skatteförenklingsutredningen sitt förslag om förenklad inkomstbeskattning

Läs mer

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Skatt 2014 sänk skatten 2013 och 2014 Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2013 med Visma Skatt Allt talar för att regeringen får

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Handelsrätt D Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats VT 2009

Handelsrätt D Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats VT 2009 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt D Uppsats VT 2009 Fåmansaktiebolag Överskottskapital, beskattning som arbetsinkomst eller kapitalinkomst? Författare: Christina Theoander

Läs mer

3:12-reglerna har blivit för generösa och används för skatteplanering

3:12-reglerna har blivit för generösa och används för skatteplanering 3:12-reglerna har blivit för generösa och används för skatteplanering nr 8 2012 årgång 40 Sedan år 2006 har det skett stora förändringar i de s k 3:12-reglerna. Syftet har bl a varit att skapa bättre förutsättningar

Läs mer

Delrapport. Skatteplanering i företag inom välfärdssektorn

Delrapport. Skatteplanering i företag inom välfärdssektorn PROMEMORIA 1(29) Delrapport Skatteplanering i företag inom välfärdssektorn Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se PROMEMORIA 2(29) 1 Sammanfattning...

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

Skattedagarna 2013 Ägarledda företag. Stefan Asklöf

Skattedagarna 2013 Ägarledda företag. Stefan Asklöf Ägarledda företag Stefan Asklöf Innehåll Gällande 3:12-regler Nya 3:12 regler Samma eller likartad verksamhet Nya delägare Generationsskifte Investeraravdrag 2 Debatt: 3:12-reglerna 2006: Motiv till nuvarande

Läs mer

Några ekonomiska aspekter på 3:12-reglernas utveckling

Några ekonomiska aspekter på 3:12-reglernas utveckling j o h a n fa l l & peter ericson Några ekonomiska aspekter på 3:12-reglernas utveckling 1 Inledning Diskussionen har varit intensiv om 3:12-reglerna under 2013. Så sent som den 22 mars lämnade finansministern

Läs mer