TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad"

Transkript

1 Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition för 2015 till riksdagen. Regeringen har redan aviserat ett antal reformer som den önskar genomföra, varav många inom skatteområdet. I propositionen preciseras nu dessa förslag närmare. Några förslag föreslås träda i kraft redan per den 1 januari 2015 och andra får genomslag vid annat datum. Vidare ska ett flertal områden först ses över innan förslag till lagstiftning presenteras. Lisa Molander +46 (0) l Robert Lönn +46 (0) Heléne Markström +46 (0) Vi noterar inledningsvis att det inte framgår något nytt avseende Företagsskattekommitténs betänkande om en neutral bolagsskatt (se vidare vad gäller beskattning av finansiella företag under utredningar nedan). Remisstiden går ut den 24 oktober Det kan således förväntas att regeringen återkommer i denna fråga. Vi noterar även att även den nya regeringen anser att OECD:s BEPS-projekt är viktigt och att regeringen kommer att fortsätta att aktivt delta i detta arbete, bland annat genom att löpande komplettera dubbelbeskattningsavtalsnätet. Nedan följer några andra observationer ur budgetpropositionens innehåll. Det mesta är känt sedan tidigare men några nyheter presenteras, bl a föreslås att de s k 3:12-reglerna ses över och att förekomsten av fastighetspaketeringar utreds. Viktigt att ha i åtanke att det är en proposition från en minoritetsregering, och att bl a riksdagsbehandling kvarstår innan förslagen eventuellt blir till lag.

2 Vissa konkreta lagförslag Nr Oäkta bostadsrättsföretag De s k lättnadsreglerna för oäkta bostadsrättsföretag, vilka innebär att delägare i sådana medges en lättnad i beskattningen, föreslås inte förlängas när de löper ut vid utgången av Förslaget innebär att dessa delägare från och med ingången av 2016 beskattas med 25 % för utdelning och kapitalvinst. Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Personer med arbetsinkomster överstigande kr per månad får sänkt jobbskatteavdrag. Avtrappningen uppgår till 3 procent för lönedelar över kr vilket får till följd att jobbskatteavdrag inte alls ges för inkomster som överstiger ca kr per månad Uppräkningen av den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt begränsas för 2015 Fler personer kommer att betala statlig inkomstskatt på sina inkomster eftersom uppräkningen av den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt ändras. Uppräkning kommer göras med konsumentprisindex, istället för med konsumentprisindex plus två procentenheter som tidigare gällt. Särskild löneskatt införs för äldre Särskild löneskatt uppgående till 5,6 % återinförs för förvärvsarbetande personer som fyllt 65 år. Löneskatten tas ut på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar för utfört arbete samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet. För anställda betalas löneskatten av arbetsgivaren. Skatten för pensionärer sänks Pensionärer ska inte beskattas högre än löntagare för inkomster upp till ca kr per år. Skatten sänks också något för pensionärer med inkomster upp till ca kr per år. Avdragsrätten för privat pensionssparande begränsas Avdragsrätten för privat pensionssparande begränsas genom att avdragstaket sänks från kr till kr per år. Det är personer som har pensionsrätt i anställningen som påverkas av förändringarna. Nedsättningen av socialavgifterna för unga slopas Nedsättningen av socialavgifter för personer yngre än 26 år slopas. Avvecklingen av nedsättningen sker i två steg genom att nedsättningen halveras från och med 1 januari 2015, för att upphöra helt per den 1 januari 2016.

3 Avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital slopas Möjligheten för fysiska personer att göra avdrag för förvaltningsutgifter, t ex depåavgifter, bankfacksavgifter, i inkomstskattelaget kapital slopas helt. Mervärdesskatt Möjligheten till gruppregistrering till mervärdesskatt för företag inom den finansiella sektorn och i inkomstskatterättsliga kommissionärsförhållanden behålls. Beloppsgränsen för att få tillämpa reglerna om förenklad faktura höjs från kr till kr, vilket kort innebär att fler fakturor kan ställas ut med de begränsade uppgiftskrav som följer av reglerna om förenklad faktura. Punktskatter Slopad begränsning av skattebefrielsen för HVO i dieselbränsle. Minskad skattebefrielse för vissa biodrivmedel. Höjd skatt på bekämpningsmedel. Höjd skatt på naturgrus från 13 kr till 15 kr per ton naturgrus. Höjd skatt på avfall från 435 till 500 kr per ton avfall. Höjd skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer. Skatt på handelsgödsel införs från den 1 januari Höjd skatt på tobak. Punktskatten på cigaretter ska enligt regeringen höjas med cirka 6 procent, vilket totalt beräknas öka priset på ett typpaket cigaretter med 2,41 kr. Punktskatten på röktobak, cigarrer, cigariller och tuggtobak föreslås även den höjas med 6 procent. Punktskatten på snus höjs med 12 procent, vilket totalt beräknas öka priset på en typdosa snus med 1,41 kr. Höjd skatt på alkohol. Skatten på öl och vin höjs med 9 procent och på sprit med 1 procent.

4 Utmärkande utredningar på företagsskatteområdet Nr Bland de utredningar på företagsskatteområdet som regeringen aviserar utmärker sig följande: Beskattning av den finansiella sektorn Regeringen avser tillsätta en utredning om beskattning av den finansiella sektorn. Utredningen ska utvärdera om en finansiell aktivitetsskatt (s k FAT) skulle kunna rätta till den antagna underbeskattningen av sektorn på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Vidare ska utvärderas om Företagsskattekommitténs förslag till schablonintäkt för finansiella företag kan ersättas av en sådan FAT. Utredningen ska också undersöka vilka effekter en finansiell transaktionsskatt (FTT) skulle få för Sverige. I väntan på utredningens förslag avser regeringen införa en skatt redan från den 1 januari I denna del nämns inget om utformningen uttryckligen, men hänvisning görs till Företagsskattekommitténs bedömning att en skatt skulle kunna ge årliga skatteintäkter om cirka 4 mdkr. Paketering av fastigheter Tidigare finansminister Anders Borg aviserade att den dåvarande regeringen övervägde att se över förekomsten av fastighetspaketering som ett verktyg för skatteplanering. Detta har nu blivit verklighet då nuvarande regering föreslår en sådan utredning, vilken även ska se över om fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt. 3:12-reglerna I samband med de senaste förändringarna i de s k 3:12-reglerna den 1 januari 2014 uttalade riksdagen att utvecklingen måste följas noga. Den nya regeringen anser att 3:12-reglerna bör ses över. Skatteplanering i välfärdssektorn En av de utgångspunkter, som regeringen kommit överens om tillsammans med Vänsterpartiet för det fortsatta arbetet med att förverkliga en välfärd utan vinstintresse, är att det är rimligt att verksamheter som får offentliga medel också beskattas i Sverige. Mot denna bakgrund föreslår regeringen att förekomsten av skatteplanering i välfärdssektorn kartläggs och analyseras.

5 Nästa steg I skrivande stund pågår riksdagsdebatt om budgetpropositionen. Härefter fortsätter den s k allmänna motionstiden, som slutar den 10 november. Någon gång därefter beslutar riksdagen om budgeten i två steg: först om helheten (hur stora statens utgifter får bli totalt och hur mycket vart och ett av de 27 utgiftsområdena får kosta) och därefter om de olika anslagen inom varje utgiftsområde. Det är många beslut som ska fattas och riksdagen brukar fatta de sista besluten strax innan jul. I år är det särskilt intressant att följa riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen eftersom den presenteras av en minoritetsregering och oppositionen redan har flaggat för invändningar. Vi bevakar utvecklingen vidare Läs mer: Proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 För mer information kontakta: Lisa Molander +46 (0) l Robert Lönn +46 (0) Heléne Markström +46 (0)

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Sid 1 (7) Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Arbetsliv, arbetsmarknad och arbetsmiljö Inom detta omfattande område tar regeringen avstamp med att uttala att jobbpolitiken

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter

Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter Magnus Vennerström Auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton 2015-05-11 Agenda Vårändringsbudgeten för år 2015 Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför

Läs mer

ANNORLUNDA. Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. Nr 6 2014 Pris 56 kr

ANNORLUNDA. Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. Nr 6 2014 Pris 56 kr Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 6 2014 Pris 56 kr TÄNK NYTT ANNORLUNDA Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. VANLIGASTE LÖNEFÖRMÅNEN SID 6

Läs mer

RÄTTSFALL MED MERA Förhandsbesked angående förhöjt pensionssparavdrag för den som saknar pensionsrätt i anställning

RÄTTSFALL MED MERA Förhandsbesked angående förhöjt pensionssparavdrag för den som saknar pensionsrätt i anställning Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2015-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Ekonomisk trygghet. vid ålderdom

Ekonomisk trygghet. vid ålderdom Ekonomisk trygghet 11 vid ålderdom Förslag till statsbudget för 1999 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:mp402 FLn av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Skatter m.m

Motion till riksdagen 2006/07:mp402 FLn av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Skatter m.m Partimotion Motion till riksdagen 2006/07:mp402 FLn av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Skatter m.m 1 Sammanfattning Miljöpartiet avvisar huvuddelen av regeringens förslag på skatteområdet. Sammantaget har

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

Höstbudgetproposition 2015

Höstbudgetproposition 2015 Höstbudgetproposition 2015 Sammanfattande kommentarer från Företagarna. Mantrat för regeringens budgetproposition för 2015, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet

Läs mer

Innehåll. Nyckeltal 5

Innehåll. Nyckeltal 5 Våra pengar Innehåll Nyckeltal 5 Bruttonationalprodukt och försörjningsbalans 5 Inflation 8 Basbelopp 9 Sysselsättning och arbetslöshet 10 Övriga nyckeltal 12 Ränte- och valutakursantaganden 13 Statsbudgeten

Läs mer

En rapport från skatteekonomiska enheten i Finansdepartementet. Beräkningskonventioner

En rapport från skatteekonomiska enheten i Finansdepartementet. Beräkningskonventioner En rapport från skatteekonomiska enheten i Finansdepartementet Beräkningskonventioner 2010 ISBN 978-91-977873-0-7 ISSN 1650-0741 Förord Konventionerna för redovisning och beräkning av offentligfinansiella

Läs mer

Skattedagen 2014. Skattefrågor för ägarledda företag med nyheter och praktiska tips för att öka lönsamheten i bolaget. Agenda

Skattedagen 2014. Skattefrågor för ägarledda företag med nyheter och praktiska tips för att öka lönsamheten i bolaget. Agenda Skattedagen 2014 Skattefrågor för ägarledda företag med nyheter och praktiska tips för att öka lönsamheten i bolaget 2014 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Agenda Nyheter i Budgetpropositionen

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015 1 Innehållsförteckning 2 1 Inledning... 4 2 Lagtext... 5 2.1 Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen

Läs mer

Näringslivets skattefrågor i valet 2014

Näringslivets skattefrågor i valet 2014 696 debatt & kommentar 2014 HANS PETER LARSSON Näringslivets skattefrågor i valet 2014 1 INLEDNING Valrörelsen går nu in i sin slutspurt. Under Almedalsveckan hettade skattefrågan till när Socialdemokraterna

Läs mer

Sannolikt kommer antalet sjukskrivna att öka i kommuner med sämre möjligheter på arbetsmarknaden.

Sannolikt kommer antalet sjukskrivna att öka i kommuner med sämre möjligheter på arbetsmarknaden. AB Skatter och socialförsäkringsersättningar 2016 Decemberöverenskommelsen (DÖ) mellan Allianspartierna och SMP-regeringen innebär att det budgetalternativ som har störst majoritet i riksdagens ska gå

Läs mer

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Skatt 2014 sänk skatten 2013 och 2014 Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2013 med Visma Skatt Allt talar för att regeringen får

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Johanna Mihaic (Finansdepartementet)

Läs mer

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport 2014 Robert Boije Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Gör om gör rätt Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Robert Boije Robert Boije och Saco 2014 ISBN:

Läs mer

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagtext... 4 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Kommittédirektiv. Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Dir. 2015:62. Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015.

Kommittédirektiv. Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Dir. 2015:62. Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015. Kommittédirektiv Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet Dir. 2015:62 Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015. Sammanfattning I Sverige finns långtgående möjligheter till uppskjuten

Läs mer

Kompetensutveckling genom kompetenskonto/kompetensförsäkring

Kompetensutveckling genom kompetenskonto/kompetensförsäkring JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Luterkort Kompetensutveckling genom kompetenskonto/kompetensförsäkring Examensarbete 20 poäng Handledare: Professor Dr. Reinhold Fahlbeck Förmögenhetsrätt

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem 2014 Robert Boije Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem Gör om gör rätt Sacos förslag till nytt skattesystem Robert Boije Robert Boije och Saco 2014 ISBN: 978-91-88019-00-4 www.saco.se

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Lönsamma extraknäck för pensionärer 2 Tjäna 64 000 kr med låg skatt 2 Jobbavdraget är en skattereduktion 2 Komplicerat samspel avgör jobbavdragets storlek

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs och Proffs av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Så sparar du bäst till pension i det egna bolaget 1 Avstå ifrån pensionsförsäkring 1 Kombinera med grupplivförsäkring 2 Säkra sparkapitalet

Läs mer

Sjukpenninggrundande inkomst, karenstider och egenavgifter för egenföretagare

Sjukpenninggrundande inkomst, karenstider och egenavgifter för egenföretagare 2009-12-15 S2009/10066/SF Socialdepartementet Sjukpenninggrundande inkomst, karenstider och egenavgifter för egenföretagare Förord Denna promemoria har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän

Läs mer