Skattesmäll Sverige De 30 nya skattemiljardernas regionala fördelning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skattesmäll Sverige De 30 nya skattemiljardernas regionala fördelning"

Transkript

1 De 30 nya skattemiljardernas regionala fördelning

2 Regeringens höstbudget för nästa år kommer att innehålla stora skattehöjningar för både hushåll och företag. De påverkar hushållens köpkraft och företagens tillväxtmöjligheter samt kan slå hårt mot sysselsättningen. I en bedömning, utifrån regeringens aviserade skattehöjningar för 2016 Förändringar på skatteområdet i budgetpropositionen för 2016 (2/9), har Skattebetalarna beräknat hur de fördelas regionalt. Skattehöjningar som trätt i kraft under 2015 är inte medräknade. Totalt handlar det om höjda skatter med 30,4 miljarder kronor 2016, vilket motsvarar kronor per invånare i yrkesaktiv ålder. 16,4 miljarder kronor slår direkt mot landets hushåll och 14 miljarder kronor mot landets företag. Socialdemokraterna sviker nu flera av de löften som gavs inför valet De skulle inte höja inkomstskatten för vanligt folk, inte höja bensinskatten och inte röra ROT-avdraget. Det är svikna vallöften som slår hårt mot hela landet. Därtill ökar osäkerheten under mandatperioden om vad som kommer ske med nejet till återinförd fastighetsskatt och att inte röra ränteavdragen (senast 7/8 från Magdalena Andersson). Tabell 1. Ökat skatteuttag 2016 (Mkr) Hushåll Näringslivet Sverige, totalt

3 30 miljarder kronor i höjd skatt ,4 miljarder kronor i höjd skatt för landets hushåll Tabell 2. Skattehöjningar hushåll 2016 (Mkr) Höjd skatt på arbetsinkomster Totalt 1. Höjd marginalskatt genom begränsad uppräkning av brytpunkten för statlig inkomstskatt Avtrappat jobbskatteavdrag på månadsinkomster över kr Andra skattehöjningar 3. Höjd bensinskatt mm (tot 3,82 mdr kr) Försämrat ROT- och RUT-avdrag Slopad avdragsrätt pensionssparande, steg 2 (steg = 3,1 mdr kr) Höjd skatt på sparande i ISK och kapitalförsäkring Höjning av försenings- och kontrollavgifter Skattereduktion för gåva till välgörenhet slopas Slopad avdragsrätt förvaltningsutgifter 180 Totalt Sveriges hushåll Anm. Se vidare sid 8 där vi visar förslagen i korthet och hur vi räknat. Höjda arbetsgivaravgifter för unga och äldre påverkar också indirekt många hushåll, då deras löneutrymme påverkas liksom möjligheter till anställning. Landets hushåll påverkas också av flera andra skattehöjningar som trätt i kraft under Det handlar om höjd fordonsskatt (1,5 mdr kr), höjd skatt på alkohol och tobak (1,5 mdr kr), begränsad avdragsrätt för pensionssparande (steg 1 av 2, 3,1 mdr kr) och senast slopandet av läxrut 1 augusti (0,1 mdr kr). 3

4 14 miljarder kronor i höjd skatt för Sveriges näringsliv Tabell 3. Skattehöjningar företag 2016 (Mkr) Totalt 10. Höjda arbetsgivaravgifter för unga (steg 1 och steg 2 = helt slopande 1/6 2016) Höjda arbetsgivaravgifter för personer över 65 år, den särskilda löneskatten *. Höjd bensinskatt mm (tot. 3,82 mdr kr) Slopad slussningsregel för moms Höjd skatt elektrisk kraft 100 Totalt Sveriges företag Anm. Se vidare sid 8 där vi visar förslagen i korthet och hur vi räknat. * samma punkt som för hushåll. Näringslivet har också påverkats av skattehöjningar 2015 som olika miljöskatter, höjd fordonsskatt och den 1 augusti höjdes arbetsgivaravgifterna för unga i ett första steg (5,49 mdr kr). För företag som erbjuder hushållsnära tjänster kan efterfrågan av ROT- och RUT-tjänster komma att påverkas av att möjligheterna till skatteavdrag för husarbete inskränks framförallt av nedsättningen av skatteavdraget för ROT. ROT-avdraget har skapat över vita jobb och är helt självfinansierad enligt beräkningar från Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästarförening. Enligt dem hotas nu jobb i landet. Skattehöjningar 2016, totalt Tabell 4. Ökat skatteuttag 2016 (Mkr) Hushåll Näringslivet Stockholms län, totalt Därtill förlorar Stockholms läns landsting och kommuner tillsammans 900 miljoner kronor inom ramen för det kommunala skatteutjämningssystemet. Ett förslag som har aviserats i regeringens lagrådsremiss Ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting. (4 juni 2015) och promemorian med samma namn från 2 april. Var tredje ny skattekrona 2016 tas från Stockholmsregionen Av de drygt 30 miljarder kronor som aviserats i skattehöjningar för 2016 slår 32,2 procent, 9,8 miljarder direkt mot Stockholms län följt av Västra Götaland med 4,7 miljarder kronor (16 procent) och Skåne 3,5 miljarder kronor (12 procent). Lägger vi till ändringen inom det 4

5 kommunala skatteutjämningssystemet ökar skatteuttaget med ytterligare 900 miljoner kronor för Stockholms län. I tabell 5 presenteras de skattehöjningar som aviserats för 2016 fördelade på länsnivå. För att illustrera storleken och skillnader sätts de i relation till länets befolkning i yrkesaktiv ålder (20 64 år). Då slår skattehöjningarna hårdast mot Stockholms län med kronor per yrkesaktiv följt av Halland kronor samt Jönköping och Kronoberg län med vardera cirka kronor. Det kan jämföras med rikssnittets kronor per person i yrkesaktiv ålder. Tabell 5. Skattehöjningar på 30 miljarder som aviserats 2016, fördelat på länsnivå och per yrkesaktiva invånare i åldern år Län Totalt länet 2016, kr Länets andel, % Kr per inv år Stockholms län , Hallands län , Jönköpings län , Kronobergs län , Norrbottens län , Västra Götalands län , Dalarnas län , Örebro län , Kalmar län , Skåne län , Blekinge län , Gävleborgs län , Västernorrlands län , Västmanlands län , Västerbottens län , Jämtlands län , Östergötlands län , Uppsala län , Värmlands län , Gotlands län , Södermanlands län , Total skattehöjning , Anm. Här ingår inte de 900 mkr som Stockholms län förlorar till följd av ändringar inom det kommunala skatteutjämningssystemet. (Det ökar länets skatteuttag till 10,7 mdr kr, motsvarande kr per person i yrkesaktiv ålder.) Rikets totala skattehöjning med 18 mkr för anpassning av investeraravdraget till nya EU-riktlinjer 2016 ingår inte heller i tabellen. 5

6 Tabell 6. Skattehöjningar av regeringen på 36 miljarder som trädde i kraft 1 augusti 2015 och som aviserats för 2016 Län Totalt länet, 1 aug 2015 och 2016, kr Länets andel, % Kr per inv år Stockholms län , Jönköpings län , Hallands län , Kronobergs län , Norrbottens län , Västra Götalands län , Örebro län , Dalarnas län , Kalmar län , Skåne län , Västerbottens län , Gävleborgs län , Jämtlands län , Blekinge län , Västmanlands län , Västernorrlands län , Östergötlands län , Gotlands län , Värmlands län , Södermanlands län , Uppsala län , Riket Anm. Här ingår inte de 900 mkr som Stockholms län förlorar till följd av ändringar inom det kommunala skatteutjämningssystemet. (Det ökar länets skatteuttag till 12,8 mdr kr, motsvarande kr per person i yrkesaktiv ålder.) Rikets totala skattehöjning med 18 mkr för anpassning av investeraravdraget till nya EU-riktlinjer 2016 ingår inte heller i tabellen 1 aug 2015 höjdes arbetsgivaravgifterna för unga i ett första steg med 5,49 mdr kr, läxrut slopades med cirka 100 mkr kr och skatten höjdes på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer med 144 mkr och på naturgrus och bekämp - ningsmedel med 11 mkr (dessa väntas inbringa 250 mkr respektive 100 mkr 2016). Dessa skattehöjningar som trädde i kraft 1 augusti har i tabellen lagts till höjningarna som aviserats för I tabell 6 har vi lagt till de skattehöjningar som regeringen hade med i sin vårändringsbudget och som trädde i kraft den 1 augusti i år. Tillsammans med aviserade skattehöjningar för 2016 handlar det då om totalt 36,1 miljarder kronor. Det motsvarar kronor per person i yrkesaktiv ålder. 6

7 Tabell 7. Skattehöjningar på 30 miljarder som aviserats 2016, fördelat efter hushåll och företag Län Totalt, hushåll 2016, kr Totalt företag 2016, kr Totalt länet 2016, kr Kr per inv år Hushållens andel, % Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Riket Anm. Här ingår inte de 900 mkr som Stockholms län förlorar till följd av ändringar inom det kommunala skatteutjämningssystemet. (Det ökar länets skatteuttag till 10,7 mdr kr, motsvarande kr per person i yrkesaktiv ålder.) Rikets totala skattehöjning med 18 mkr för anpassning av investeraravdraget till nya EU-riktlinjer 2016 ingår inte heller i tabellen. Tabell 7 visar aviserade skattehöjningar 2016, tabell 5, uppdelade på hushåll och företag. 7

8 De olika skatteförslagen i korthet och hur vi räknat: Regeringens budget för 2016 presenteras den 21 september. Flera skatteförslag har redan presenterats i Vårändringsbudgeten. Och den 2 september presenterade regeringen förändringar som kommer ske på skatteområdet i budgetpropositionen för Vi har utifrån dessa uppgifter uppskattat hur skattehöjningarna 2016 slår regionalt. Beräkningarna baseras på de beräknade skatteintäkterna som förslagen väntas inbringa För att få fram den regionala fördelningen har vi har räknat fram de 21 länens andelar av olika skatter och multiplicerat dem med de totala skattehöjningar som aviserats inom respektive område. Vi har förenklat, så till vida att länets andel påverkar dess andel av skatteintäkterna i samma grad. Dock finns det andra faktorer som påverkar hur det faktiska uttaget fördelas. Men beräkningarna ger en god bild. 1. Höjd marginalskatt begränsad uppräkning av brytpunkten för statlig inkomstskatt Den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster ska inte räknas upp 2016 (normal uppräkning: konsumentprisindex plus två procentenheter). Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med totalt 1,67 miljarder kronor För 2017 föreslås en begränsning av uppräkningen till KPI + en procentenhet (1,13 miljarder kronor)). Regionala andelar: De har beräknats utifrån respektive läns andel av antalet privatpersoner som betalar statlig inkomstskatt. SCB 2013 (senaste data). 2. Avtrappat jobbskatteavdrag Jobbskatteavdraget ska trappas av för arbetsinkomster som överstiger kronor per månad. Avtrappningstakten är bestämd till 3 procent. Det innebär att det fasas ut helt för dem som har arbetsinkomster 2016 som överstiger kronor per månad (beroende på kommunalskattesats). Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 2,71 miljarder kronor Regionala andelar: De är beräknade utifrån respektive läns andel av Sveriges alla privatpersoner med en årsinkomst över kronor. SCB:s Sammanräknade förvärvsinkomst 2013 (senaste data). 3. Höjd bensin- och dieselskatt Höjd bensinskatt, 60 öre inkl. moms och 66 öre på diesel samt höjd energiskatt på flytande biodrivmedel slår även den nya indexeringen till, dvs att uppräkningen sker med konsumentprisindex plus två procentenheter i stället för som tidigare med endast konsumentprisindex (ej medräknad men beräknas 2019 öka skatteintäkterna med 2,5 mdr kr). Förslaget beräknas 2016 öka skatteintäkterna med 3,82 miljarder kronor. Regionala andelar: Grovt uppskattat drabbar cirka 65 procent hushållen och 35 procent näringslivet. För bensinskatten har vi utgått från SCB och Trafikanalys statistik över den totala körsträckan i varje län för personbilar. Juridiska personbilars körsträcka ligger under företagsdelen. Utgår från samma andel som för personbilarnas körsträckor för länet vad gäller lastbilar, bussar och mc. 4. Försämrat ROT- och RUT-avdrag Regeringen avser att sänka ROT-avdraget från 50 procent av arbetskostnaden till 30 procent. Samtidigt sänks taket för rutavdraget till kronor för personer som inte har fyllt 65 år vid årets ingång. Rutavdraget för läxhjälp slopades helt den 1 augusti 2015 (0,1 mdr kr). Det införs även vissa begränsningar för vad rutavdraget får omfatta. Försämrat ROT-avdrag väntas öka skatteintäkterna med 5,57 miljarder kronor och ändrade regler för RUT med 0,1 miljarder kronor. Regionala andelar: Vi har utgått från varje läns andel av det totala värdet på skatteavdrag för ROT och RUT 2013 enligt SCB. 8

9 5. Slopad avdragsrätt för pensionssparande. Steg 2. Avdragsrätten för privat pensionssparande begränsades 2015 genom att det fasta beloppet sänks från kronor till kronor per år. Regeringen slopar den helt beräknas steg 1 öka skatteintäkterna med cirka 3,09 miljarder kronor och med ytterligare 1,36 miljarder kronor 2016 när den slopas helt (lagrådsremiss 7/5). Regionala andelar: Steg 2 helt slopande av avdragsrätten ska inbringa ytterligare 1,36 miljarder kronor till statskassan Vi har utgått från respektive läns andel av privatpersoners pensionssparande i åldern 20+ år. SCB, data 2013 (senaste data). 6. Höjd skatt på sparande i ISK och kapitalförsäkring Schablonavkastningen ska enligt förslaget beräknas med statslåneräntan samt tillägget 0,75 procentenheter. Beskattningen ska inte kunna bli lägre än 1,25 procent. Höjningen beräknas öka skatteintäkterna med 2 miljarder kronor. Regionala andelar: Tagit regeringens aviserade totala höjning om 2 miljarder kronor multiplicerat med varje läns andel av hushållens tillgångar i räntefonder, fonder, aktier, obligationer och övriga värdepapper. SCB 2007 (senaste värde). 7. Höjning av försenings- och kontrollavgifter Regeringen aviserar att förseningsavgifter och kontrollavgifter som tas ut med stöd av skatteförfarandelagen ska höjas med 25 procent. Detta beräknas öka skatteintäkterna med 110 miljoner kronor Regionala andelar: Svårt att hitta regional fördelning av hur dessa avgifter fördelas varför vi antar att de fördelas jämnt över landet utifrån länens andelar av befolkningen i åldersgruppen år. 8. Skattereduktion för gåvor till välgörenhet slopas Skattereduktionen som vi har idag för gåvor till ideell verksamhet ska slopas. Detta beräknas öka skatteintäkterna med 250 miljoner kronor under Regionala andelar: Svårt att hitta regional fördelning av hur dessa avgifter fördelas varför vi antar att de fördelas jämnt över landet utifrån länens andelar av befolkningen i åldersgruppen år. 9. Slopad avdragsrätt förvaltningsavgifter Avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital ska slopas. Exempel på förvaltningsutgifter är bankavgifter och depåavgifter. Tidigare fick utgifter över kronor per år dras av. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 180 miljoner kronor Regionala andelar: Har multiplicerat med varje läns andel av hushållens tillgångar i räntefonder, fonder, aktier, obligationer och övriga värdepapper. SCB 2007 (senaste värde). 10. Höjda arbetsgivaravgifter för unga 1 augusti 2015 påbörjade regeringen nedsättningen av de sociala avgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år. I ett första steg halveras nedsättningen för att 1 juni 2016 tas bort helt. Förslaget har beräknats inbringa 5,49 mdr 2015 och 15,76 mdr 2016 och 18,34 mdr I det nya underlaget från regeringen väntas skatteintäkterna 2016 öka med ytterligare 0,39 mdr kr samtidigt som vi minskar med höjningen 2015 (som redan ägt rum). Totalt höjs arbetsgivaravgifterna för unga med 10,66 miljarder kronor Regionala andelar: Riksdagens Utredningstjänst har på uppdrag av Centern (RUT Dnr 2014:238, hösten 2014) beräknat höjningen av arbetsgivaravgifterna för unga uppdelat på län. Beräkningarna baseras på 19,4 mdr kr varför vi räknar om och tar respektive läns andel utifrån detta och multiplicerar med 10,66 miljarder kronor. 11. Höjda arbetsgivaravgifter för äldre, särskild löneskatt återinförs Särskild löneskatt återinförs på löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för personer som fyllt 65 år. Särskild löneskatt införs även på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång fyllt 65 år samt för de som ej fyllt 65 år men under hela året har fått hel allmän ålderspension. Löneskatten ska nu 9

10 uppgå till 6,15 procent av underlaget. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna 2016 med 1,77 miljarder kronor netto. Regionala andelar: Baseras på en analys av Riksdagens Utredningstjänst (på uppdrag av Staxäng (M)) som visar hur höjningen slår mot landets kommuner. Vi har tagit varje läns andel av den tidigare föreslagna bruttohöjningen på 1,81 mdr kr som vi sedan multiplicerat med 1,77 miljarder kronor. 12. Slopad slussningsregel i momssystemet Väntas öka skatteintäkterna med 100 miljoner kronor 2016 enligt en promemoria om vissa frågor på området för indirekta skatter. 13. Förändrat undantag från skatteplikt för elektrisk kraft Väntas öka skatteintäkterna med cirka 100 miljoner kronor Regionala andelar: Uppskattas efter varje läns andel av debiterade direkta skatter från juridiska personer (SCB 2014). Anpassning av investeraravdraget till nya EU-riktlinjer väntas höja skattein täkterna med 18 miljoner kronor och är inte med i de regionala beräkningarna. Regionala andelar: Uppskattas efter varje läns andel av debiterade direkta skatter från juridiska personer (SCB 2014). 10

11 Andra skattehöjningar som trädde i kraft 2015 (som inte är medräknade 2016): 1 augusti 2015 Höjd skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer Beräknas öka skatteintäkterna med 104 mkr cirka 250 mkr Länens andelar uppskattas efter länets andel av varje läns debiterade direkta skatter från juridiska personer (SCB 2014). Höjda skatter på naturgrus och bekämpningsmedel Beräknas öka skatteintäkterna med 11 mkr , cirka 100 mkr. Länens andel har uppskattat efter varje läns andel av debiterade direkta skatter från juridiska personer, (SCB 2014). Steg 1 i höjningen av arbetsgivaravgifterna för unga Skattehöjningen beräknas inbringa 5,49 miljarder kronor Länens höjningar baseras på deras andelar utifrån en rapport från Riksdagens utredningstjänst (som nämns i punkt 10). Rutavdraget för läxhjälp slopades helt Väntas höja skatteintäkterna med cirka 100 miljoner kronor. Länens påverkan baseras på länets andel av värdet av rikets alla RUT-avdrag. SCB januari 2015 (ej regional fördelning) Höjd skatt på tobak och alkohol 1,5 mdr Trädde i kraft den 1 januari 2015 och ökar skatteintäkterna med cirka 1,5 miljarder Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande, steg 1 3,1 mdr helt beräknades steg 1 att öka skatteintäkterna med cirka 3,09 miljarder kronor och med ytterligare 1,36 mdr kr Höjd fordonsskatt för lätta fordon 1,5 mdr Fordonsskatten har höjts för flertalet personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar i det koldioxidbaserade systemet. Ändringarna trädde i kraft 2015 och beräknas öka skatteintäkterna med cirka 1,51 miljarder kronor Minskad skattebefrielse för vissa biodrivmedel Befrielsen från energiskatt för fettsyrametylester (Fame) som lågblandas i dieselbränsle minskas från 84 procent till 8 procent av den energiskatt som gäller för dieselbränsle. Befrielsen från energiskatten för höginblandad Fame minskades från 100 procent till 44 procent. Ändringen trädde i kraft den 1 januari 2015 och beräknas öka skatteintäkterna med cirka 380 miljoner kronor under Den tidigare begränsningen avseende att skattebefrielse endast gällde upp till och med 15 volymprocent HVO (ett biobaserat syntetiskt drivmedel) i dieselbränsle har slopats. Regeringen införde i stället full befrielse från koldioxidskatt och energiskatt för hela den biobaserade andelen. Ändringen trädde i kraft den 1 januari 2015 men började tillämpas från och med den 1 maj Regeringen beräknar att det inte kommer att minska skatteintäkterna under 2015 då volymerna av HVO för de större aktörerna på marknaden bedöms ligga under 15 procent under Avdragsrätten för privat pensionssparande begränsades 2015 genom att det fasta beloppet sänktes från kronor till kronor per år. Regeringen avser att slopa avdragsrätten 11

12 Ökat skatteuttag med nära 50 miljarder kronor Aviserade skattehöjningar inför 2016 handlar om drygt 30 miljarder kronor. Lägger vi till de skatter som redan har höjts eller beslutats* (men som får en fördröjd effekt) under mandatperioden rör det sig om ett ökat skatteuttag med nära 50 miljarder kronor. * T ex, 2017 startar den nya årliga indexuppräkningen av bensin- och dieselskatten (KPI + 2 procentenheter) som redan 2019 väntas öka skatteintäkterna med 2,5 miljarder kronor. Därtill får utfasningen av arbetsgivaravgifterna full effekt först 2017, höjning med ytterligare 2,5 miljarder kronor jämfört med Dessutom pågår flera utredningar som kan komma att höja skatten för hushåll och näringsliv under mandatperioden. 12

13 Vi arbetar för lägre skatter och bättre användning av dina skattepengar. Skattebetalarnas Förening Box Stockholm Tel: skattebetalarna.se info skattebetalarna.se

Skattesmäll Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet.

Skattesmäll Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet. Skattesmäll 2015 2018 Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet. Skattesmäll Sverige Regeringens budgetproposition för 2017 presenterades den 20 september. I den fortsätter regeringen

Läs mer

Skattesmäll 2015 2017. Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet.

Skattesmäll 2015 2017. Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet. Skattesmäll 2015 2017 Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet. Regeringens genomförda eller planerade förändringar på skatteområdet 2015-2017 Sammanställningen tar upp regeringens

Läs mer

Skattesmäll Sverige Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet

Skattesmäll Sverige Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet Skattesmäll Sverige Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet 2015-2018 Skattesmäll Sverige Regeringens vårbudget som presenterades den 18 april aviserade fortsatta skattehöjningar

Läs mer

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi September 2015 Så påverkas hushållens plånböcker av regeringens höstbudget Regeringen presenterade idag höstens budgetproposition. Det är först nu som regeringen

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Kommande skatteförslag. Finansminister Magdalena Andersson Biträdande finansminister Per Bolund 27 mars 2015

Kommande skatteförslag. Finansminister Magdalena Andersson Biträdande finansminister Per Bolund 27 mars 2015 Kommande skatteförslag Finansminister Magdalena Andersson Biträdande finansminister Per Bolund 27 mars 2015 2 Betydande samhällsutmaningar för Sverige Prioritering Problem 1 Jobb ~400 000 arbetslösa Unga

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Företagarpanelen Q Blekinges län

Företagarpanelen Q Blekinges län Företagarpanelen Q2 2012 s län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde

Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde Skattefridagen 19 juli 2017 Skattefridagen är den dag på året då den genomsnittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för

Läs mer

Högre skatt på bensin slår hårt över hela landet En miljon hushåll får höjd bensinskatt med över 5 500 kronor

Högre skatt på bensin slår hårt över hela landet En miljon hushåll får höjd bensinskatt med över 5 500 kronor Högre skatt på bensin slår hårt över hela landet En miljon hushåll får höjd bensinskatt med över 5 500 kronor 2016 1 300 kronor 2017 1 800 kronor 2018 2 400 kronor Högre skatt på bensin slår hårt över

Läs mer

Finansdepartementet. Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018

Finansdepartementet. Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01365/S1 Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter

Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter Magnus Vennerström Auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton 2015-05-11 Agenda Vårändringsbudgeten för år 2015 Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2012

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2012 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2012 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 10 500 företagare, varav ca 490 i Svarsfrekvens

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 850 i Skåne

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017 Pressmeddelande 20 september 2017 Så påverkas du av regeringens budget Idag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2017. Hushållen påverkas bland annat genom lägre skatt vid bostadsförsäljning

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1, 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2012:704 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-15 1 (1) Ny webbplats med ny prenumerationstjänst Den 22 oktober byter Energimyndigheten webbplats. Adressen kommer fortfarande att vara www.energimyndigheten.se.

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Hallands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Halland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 250 i Senaste

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Under oktober månad fick fler inskrivna sökande arbete och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2014:1372 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 20 november 2014. Regeringen

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Brigitta Hultblad Tfn: 08-786 54 08 Måns Hector Tfn: 08-786 56 35 PM 2010-10-22 Dnr 2010:1599 TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG Vi skulle vilja ha en uppdatering

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer